MEDAILA SPÁSY

 
 
       

18. 07. 2013 - 19:14 hod.

849. Medaila spásy ponúka dar obrátenia

Moje dieťa, prajem si, aby bolo oznámené, že odteraz mám byť oslovovaná posledným titulom, ktorý mi dal môj Syn na zemi. V tejto poslednej misii sa máte po všetky časy o mne zmieňovať ako o Matke Spásy.

Má byť vytvorený môj obraz a vyrazená medaila, kde na jednej  strane mám byť umiestnená so slnkom za mojou hlavou a kde dvanásť hviezd je vpletených do tŕňovej koruny, sediacej na mojej hlave. Želám si, aby druhá strana medaily zobrazovala Najsvätejšie Srdce môjho Syna s dvoma mečmi spásy, skríženými na každej strane.

Meče spásy budú mať dvojaký význam. Prvý meč zabije šelmu a Mne bola daná právomoc to v Posledný deň urobiť. Druhý meč prebodne srdcia najzatvrdilejších hriešnikov a bude mečom, ktorým budú zachránené ich duše.

Táto medaila má byť dostupná vo veľkom množstve a potom, až ich dostanú tí, ktorí ich vyhľadajú, musia byť požehnané kňazom a dané bez obmedzenia ostatným. Táto medaila spásy ponúka dar obrátenia a spásy.

Všetci, ktorí dostanú medailu spásy, sa musia modliť túto modlitbu Modlitebnej Kampane (115): O dar obrátenia

Ó, Matka Spásy, pokry moju dušu Tvojimi slzami spásy.

Zbav ma pochybností.

Pozdvihni moje srdce, aby som pocítil prítomnosť Tvojho Syna.

Prines mi pokoj a útechu.

Oroduj za mňa, aby som bol naozaj obrátený.

Pomôž mi prijať Pravdu a otvor moje srdce na prijatie milosrdenstva Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.

Moje dieťa, prosím, nechaj túto medailu navrhnúť a vyrobiť. Budem  ťa viesť na každom kroku cesty, a potom sa musíš zaistiť, aby bola dostupná po celom svete.

Choď v pokoji slúžiť môjmu Synovi.

Tvoja Matka

Matka Spásy