SOBOTA

Modlitby k Bohu Otcovi

 
 

Znamenie kríža

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

 

Poproste svojho obľúbeného svätého, aby sa pripojil k vašej modlitbe a prihováral sa za vás a za vašu rodinu:
Svätý (á) ______________, pripoj sa ku mne v týchto modlitbách a prihováraj sa za mňa a za moju rodinu. Amen.
 
 

"Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u môjho večného Otca."   Ježiš, 20. decembra 2010

 

Modlitba: Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil.

Aby ste so Mnou správne komunikovali, musíte vždy predo Mňa predstúpiť najprv ako pokorný služobník. Keď predo Mnou kľačíte, alebo jednoducho komunikujete so Mnou vo svojom srdci, vždy začínajte slovami: "Ježišu, odpusť mi, lebo som zhrešil".

 

Modlitbová kampaň (96) Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni k zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

Modlitba k Ježišovi: Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu

 

Ó, môj predrahý Ježišu, priviň ma do svojho náručia a dovoľ mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do tvojho osláveného kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ tvojej vzácnej krvi, aby stekala na moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno. Amen.

 

Modlitba k Bohu Otcovi: Modlitba o kľúč k Novému raju

 

Drahý Otče, to som ja, tvoje stratené dieťa, tak zmätené a slepé, že bez tvojej pomoci, tvojej lásky, nie som nič. Zachráň ma, skrze lásku tvojho Syna, Ježiša Krista a daj mi kľúč k tvojmu novému raju na zemi. Amen. 

 

Ruženec Božieho Milosrdenstva:  Modlitba o odvahu

 

Naplň ma teraz, ó, môj Pane, darom Ducha Svätého, aby som mohol prinášať Tvoje Najsvätejšie Slovo hriešnikom, ktorým musím pomôcť, aby som ich zachránil v Tvojom mene. Pomôž mi, aby som ich pokryl, pomocou mojich modlitieb, Tvojou vzácnou krvou, aby sa mohli priblížiť k Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu. Daj mi dar Ducha Svätého, aby tieto úbohé duše mohli užívať Tvojho Nového raja. Amen.

 

 
 

SOBOTA

Modlitby k Bohu Otcovi

 

Modlitba z 19.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (1)

1. Ochrana proti falošnému prorokovi. → (D)

 

Najdrahší Ježišu, ochráň nás pred podvodom falošného proroka.

Ježiš zmiluj sa nad nami.

Ježiš ochráň nás pred prenasledovaním.

Ježiš chráň nás pred Antikristom.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Najdrahší Ježiš pokry nás s Tvojou drahocennou Krvou.

Najdrahší Ježišu, otvor naše oči, aby sme videli lži falošného proroka.

Najdrahší Ježišu, zjednoť svoju cirkev.

Ježiš chráň naše sviatosti.

Ježiš nenechaj falošného proroka rozdeliť tvoju cirkev.

Najdrahší Ježišu, pomáhaj nám odmietnuť klamstvá, predstavované nám ako pravda.

Ježiš daj nám silu.

Ježiš daj nám nádej.

Ježiš zaplav naše duše s Duchom Svätým.

Ježiš ochráň nás pred šelmou.

Ježiš daj nám dar rozpoznania, takže môžeme nasledovať cestu tvojej pravej Cirkvi za všetkých okolností na veky vekov.   Amen.

 

Modlitba z  24.8.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (2) 

2. Za milosť imunity  → (D)

 

Ó, Najvyšší Nebeský Otče,  milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, odpusť nám naše viny.

Zvelebujem Ťa.

Chválim Ťa.

Vzdávam Ti vďaku za všetky mimoriadne milosti.

Prosím Ťa o milosť imunity pre mojich milovaných:/

(Menujte všetkých tých, ktorých máte na zozname k záchrane duší)

Ponúkam Ti moju vernosť v každom čase

Ty, ó, najvyšší Nebeský Otče,

Stvoriteľ všetkých vecí,

Stvoriteľ vesmíru,

Stvoriteľ ľudstva,

Ty si zdrojom všetkých vecí.

Ty si zdrojom Lásky.

Ty si Láska.

Milujem Ťa.

Uctievam Ťa.

Podriaďujem sa Ti.

Prosím Ťa o milosrdenstvo pre všetky duše, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré Ťa neuctievajú, ktoré odmietajú Tvoju ruku milosrdenstva.

Dávam  Ti moju  myseľ, telo a dušu, aby si ich mohol zobrať do Tvojho náručia a ochrániť od Zlého.

Prosím Ťa, aby si otvoril bránu raja, aby sa všetky Tvoje deti konečne mohli zjednotiť, v dedičstve ktoré si vytvoril pre nás všetkých.  Amen.

 

Modlitba z  11.10.2012

Litánie Ježiš ľudstvu (3)

3. Bráňte Božie slovo → (D)

 

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase. Amen.

 

Modlitba z  12.1.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (4)

4. Za zmiernenie trestu Boha Otca  → (D) 

 

Ó, Najvyšší Bože, veľmi Ťa prosíme o milosrdenstvo za hriechy tvojich detí.

Ďakujeme Ti za dar zeme.

Ďakujeme Ti za dar ľudského života.

Ceníme si dar života.

Rešpektujeme dar života.

Ďakujeme Ti za dar tvojho Syna, Ježiša Krista.

Ďakujeme Ti za dar vykúpenia.

Chválime tvoje božstvo.

Plne sa Ti odovzdávame, aby sa naplnila tvoja Božia vôľa na zemi tak, ako je v nebi.

Ďakujeme Ti za dar osvietenia svedomia.

Ďakujeme Ti za sľub večného života.

Vítame Nový raj.

Prosíme Ťa, aby si zachránil všetky duše, vrátane tých, ktoré Ťa trýznia a tých, ktoré sú pre Teba stratené.

Ďakujeme Ti za lásku, ktorú preukazuješ všetkým svojim deťom.

Ďakujeme Ti za dar proroctva.

Ďakujeme Ti za dar modlitby.

Prosíme Ťa, udeľ nám pokoj a spásu.

Amen.

 

Modlitba z  11.2.2013

Litánie Ježiš ľudstvu (5)

5. Za záchranu tých, ktorí sú v smrteľnom hriechu → (D)

 

Ježišu, zachráň všetkých hriešnikov od plameňov pekla.

Odpusť začernetým dušiam.

Pomôž im, aby Ťa poznali.

Pozdvihni ich z temnoty.

Otvor ich oči.

Otvor ich srdcia.

Ukáž im Pravdu.

Zachráň ich.

Pomôž im počuť.

Zbav ich pýchy, žiadostivosti a závisti.

Ochraňuj ich pred Zlým.

Počuj ich volanie o pomoc.

Uchop ich ruky.

Pritiahni ich k sebe.

Zachráň ich od klamu Satana. 
Amen.

 

Modlitba z  8.1.2014

Litánie Ježiš ľudstvu (6)

6.  Za dar milostí → (D)

 

Ó, najdrahší Ježišu, môj milovaný Spasiteľ,

naplň ma svojou láskou.

Naplň ma svojou silou.

Naplň ma svojou múdrosťou.

Naplň ma svojou vytrvalosťou.

Naplň ma svojou pokorou.

Naplň ma svojou odvahou.

Naplň ma svojou vášňou.

Amen.

 

 

1. Modlitba zo 17.11.2011

1. Za môj dar Ježišovi na záchranu duší → (D)

Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen.

 

5. Modlitba z 21.11.2011

2. * Na chválu Bohu Najvyššiemu → (So)

Dcéra moja, svet musí ponúknuť túto mimoriadnu modlitbu chvály a vďakyvzdania Bohu Otcovi za milosrdenstvo, ktoré poskytuje celému svetu.

 

 Ó, večný Otče, obetujeme Ti naše modlitby v radostnom vďakyvzdaní za Tvoj vzácny dar milosrdenstva celému ľudstvu. V radosti jasáme a vzdávame Ti, najslávnejší náš Kráľ, chválu a úctu za Tvoje láskyplné a nežné milosrdenstvo. Ty, Bože Najvyšší, si náš Kráľ a v pokornej odovzdanosti padáme k Tvojim nohám za tento dar, ktorý nám teraz prinášaš. Bože, prosíme Ťa, zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi. Amen. 

 

13. Modlitba z 11.12.2011

3. * Za milosť ochrany pre stratené duše → (D)

Môj slávnostný prísľub všetkým tým z vás, ktorí na Mňa budete volať v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, aby Som zachránil vašich bratov a sestry, je ten, že im (vašim bratom a sestrám) okamžite udelím imunitu. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, kto sa zaviaže, že sa bude celý mesiac modliť za ich duše.

 

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen.

 

19. Modlitba z 13.01.2012

4. * Za mladých ľudí → (So)

Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej temnote, aby spoznali tvojho milovaného Syna, keď príde, aby zachránil celé ľudstvo. Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne Jeho veľké milosrdenstvo. Modlím sa Matka, aby boli všetci zachránení a prosím ťa, aby si tieto duše prikryla svojim svätým plášťom a poskytla im ochranu pred podvodníkom, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen.

 

20. Modlitba z 19.01.2012

5. * Za zabránenie Antikristovi zničiť svet → (So)

Ó, Bože Otče, v mene Tvojho predrahého Syna úpenlivo na Teba volám, aby si nedovolil Antikristovi polapiť duše Tvojich detí. Všemohúci Otče, úpenlivo Ťa prosím, zabráň mu, aby na Tvoje deti zoslal teror. Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ mu, aby nakazil Tvoje stvorenie a prosím Ťa, aby si mal milosrdenstvo s tými úbohými dušami, ktoré budú voči nemu bezbranné. Drahý Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň všetky svoje deti od tohto strašného zla. Amen.

 

24. Modlitba z 31.01.2012

6. * Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov → (D)

Musia sa modliť počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch túto modlitbu "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov" a bude im udelený dar úplného odpustenia hriechov a moc Ducha Svätého.

/Pre kresťanov i nekresťanov/

 

Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové kráľovstvo.  Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen.

 

25. Modlitba zo 04.02.2012

7. * Za ochranu vizionárov na celom svete → (So)

Ó, najsvätejší Bože, úpenlivo Ťa prosím, aby si ochraňoval všetkých svojich svätých poslov vo svete. Modlím sa, aby boli uchránení od nenávisti iných a prosím Ťa, aby Tvoje najsvätejšie Slovo bolo rýchlo šírené po celom svete. Ochraňuj svojich poslov pred ohováraním, hanobením a pred klamstvami a nebezpečenstvami všetkého druhu. Ochraňuj ich rodiny a vždy ich prikry Duchom Svätým, aby posolstvá, ktoré dávajú svetu, boli prijaté s ľútosťou a pokorou v srdciach. Amen.

 

26. Modlitba z 05.02.2012

8. * Modlitba svätého ruženca → (D)

Panna Mária naliehavo vyzýva ľudí k modlitbe svätého ruženca na pomoc zachrániť svoj národ.

„Nikdy nezabúdajte na dôležitosť môjho najsvätejšieho ruženca, lebo ak sa ho modlíte každý deň, môžete tým pomôcť zachrániť váš národ. Keď sa modlíte môj ruženec, je Satanova moc oslabená. On uteká vo veľkých bolestiach preč a stáva sa bezmocným. Je preto veľmi dôležité a nezáleží na tom, aké je vaše kresťanské vierovyznanie aby ste sa ho modlili aspoň raz za deň.“

Modlitba pred ružencom:

Kráľovná svätého ruženca, ty si ráčila prísť do Fatimy odhaliť tromdetským pastierom poklady milostí skrytých v ruženci. Vzbuď vmojom srdci úprimnú lásku k tejto modlitbe, aby som meditáciou otajomstvách nášho vykúpenia, ktoré je v ňom spomenuté, mohol byť obohatený jeho plodmi a dosiahol mier pre svet, obrátenie hriešnikov a Ruska a milostí, o ktoré teba prosím v tomto ruženci. [Tu zmienite svoju žiadosť]. Žiadam to pre väčšiu slávu Boha, pre tvoju vlastnú česťa pre dobro duší, najmä pre moju vlastnú dušu. Amen.

Verím v Boha ... Otče náš .........Zdravas' Mária ..........Sláva Otcu.........

Fatimská vložka

Pane Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Zdravas' Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, sladkosť i nádej naša, Zdravas'. K tebe voláme vyhnaní synovia Evy, k tebe vzdycháme nariekajúci a plačúci v tomto slzavom údolí. A preto, Orodovnica naša, obráť k nám milosrdné oči svoje a po tomto putovaní ukáž nám Ježiša, požehnaný plod života tvojho, ó, milostivá, ó, dobrotivá, ó sladká Panna Mária. Amen.

Modlitba po ruženci:

Bože, tvoj jednorodený Syn nám svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním získalvečnú spásu. Daj nám, prosíme, keď v posvätnom ruženci Blahoslavenej PannyMárie o týchto tajomstvách rozjímame, nech tiež podľa nich žijeme a dosiahneme to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ružencové tajomstvá:

Radostný ruženec

a.) ktorý nech rozmnožuje našu vieru ... b)ktorý nech posilňuje našu nádej ...c.)ktorý nech roznecuje našu lásku ....1.) ktorého si Panna z Ducha Svätého počala ...... 2.)ktorého si pri navštívení Alžbety v živote nosila .....3.) ktorého si v Betleheme porodila ....4.) ktorého si v chráme obetovala .....5.)ktorého si v chráme našla....

Bolestný ruženec

a) ktorý nech osvecuje náš rozum ...b).ktorý nech posilňuje našu vôľu ...c) ktorý nech posilňuje našu pamäť....1.) ktorý sa pre nás krvou potil .....2.) ktorý pre nás bičovaný bol .... 3.) ktorý pre nás tŕním korunovaný bol .... 4.) ktorý pre nás kríž niesol ....5.) ktorý pre nás ukrižovaný bol

Slávnostný ruženec

 a.) ktorý nech usporaduje naše myšlienky ....b.) ktorý nech riadi naše slová ....c.) ktorý nech spravuje naše skutky ....1.) ktorý slávne z mŕtvych vstal ....2.) ktorý slávne na nebesia vstúpil .....3.) ktorý nám Ducha Svätého zoslal .....4.) ktorý ťa, Panna, do neba vzal ....5.) ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Ruženec svetla

 a.) ktorý nech je Svetlom nášho života .....b.) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou ...c.) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy ....1.) ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie .....2.) ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru .....3.) ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie ...4.) ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia ....5.) ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti

 

27. Modlitba zo 06.02.2012

9. * Za mier vo svete → (So)

Ó, môj Ježišu, prosím ťa, udeľ milosrdenstvo tým, ktorí trpia kvôli strašným vojnám. Prosím, aby mier zavládol v tých zmučených národoch, ktoré sú slepé k pravde Tvojej existencie. Prosím, prikry tieto národy mocou Ducha Svätého, aby prestali vo svojich snahách o nadvládu nad nevinnými dušami. Maj milosrdenstvo so všetkými Tvojimi krajinami, ktoré sú bezmocné voči zločinným ukrutnostiam, ktoré pokrývajú celý svet. Amen.

 

30. Modlitba zo 14.02.2012

10.      * Modlitba k Bohu Otcovi → (D)

Ó, môj večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať. Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu. Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi. Obmäkči srdcia nečistých duší. Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen.

 

33. Modlitba z dňa20.02.2012

11.      * Pečať živého Boha → (D)

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

 

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť — tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

 

42. Modlitba z 27.3.2012

12.      * Dar pôstu na zabránenie jednej svetovej meny → (So)

 Ó, Najvyšší Bože, ponúkam ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane hladu po chlebe života. Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia, ktoré plánuje Antikrist. Drahý Pane, uchráň nás od tejto zloby a ochraňuj našu vieru, ktorú potrebujeme, aby sme ťa mohli milovať a velebiť naveky a navždy. Amen.

 

52. Modlitba z  8.5.2012

13.      * Modlitba k Otcovi → (So)

Môj najdrahší Otče, v mene tvojho drahého Syna a v spomienke na jeho utrpenie na kríži, k Tebe volámTy, Bože Najvyšší, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je, držíš našu spásu vo svojich svätých rukáchObjím všetky svoje deti a zahrň medzi ne i tie, ktoré Ťa nepoznajú a tie, ktoré Ťa poznajú, ale idú inou cestouOdpusť nám naše hriechy a zachráň nás od prenasledovania satanom a jeho armádouVezmi nás do svojho náručia a naplň nás nádejou, ktorú potrebujeme, aby sme uvideli cestu pravdy. Amen.

 

54. Modlitba zo 16.5.2012

14.      * Modlitba k Otcovi, aby zmiernil dopad 3. Svetovej vojny → (So)

Ó, Nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorý nevýslovne trpel za hriechy ľudstva, Ťa prosíme, pomôž nám v týchto ťažkých časoch, ktorým čelíme. Pomôž nám prežiť prenasledovanie, ktoré plánujú nenásytní vládcovia a tí, ktorí chcú zničiť tvoje Cirkvi a tvoje deti. Drahý Otče, úpenlivo Ťa prosíme, pomôž nám uživiť naše rodiny a ochraňuj životy tých, ktorým bude proti ich vôli nanútená vojna. Milujeme Ťa, drahý OtčeProsíme Ťa, pomáhaj nám v čase našej núdze. Zachráň nás od spárov antikrista. Pomôž nám prežiť jeho znak, ktorý je znakom šelmy, keď ho odmietneme prijať. Pomôž tým, ktorí Ťa milujú, vždy zachovávať vernosť tvojmu svätému slovu tak, aby si nás mohol obdarovať milosťami na prežitie v tele i v duši. Amen.

 

59. Modlitba z  13.6.2012

15.      * Sľub vernosti Božej vôli → (So)

Tak, ako môj Večný Otec odkázal ľudstvu veľký dar svojej pečate, aj jeho deti musia sľúbiť vernosť jeho Božej vôli.

 

Ó, Najvyšší Bože Ó, nebeský Otče, sľubujem Ti moju neustálu vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemiSkrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravým Mesiášom, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen.

 

61. Modlitba zo 17.6.2012

16.      * Za odvrátenie jednej svetovej nadvlády → (So)

Ó, drahý Nebeský Otče, na pamiatku ukrižovania tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, ochráň nás, tvoje deti, od ukrižovania, ktoré plánuje antikrist a jeho posluhovači na zničenie tvojich detí. Daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme odmietli znak šelmy a poskytni nám pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme bojovali proti zlu vo svete, ktoré šíria tí, čo nasledujú cestu SatanaÚpenlivo Ťa prosíme, drahý Otče, ochráň všetky svoje deti v týchto strašných časoch a urob nás dostatočne silnými, aby sme povstali a hlásali tvoje sväté slovo za každých okolností. Amen.

 

72. Modlitba zo 7.8.2012

17.      * Modlitba učeníka → (So)

Drahý Ježišu, som pripravený šíriť tvoje sväté  Slovo. Daj mi odvahu, silu a znalosť oznamovať Pravdu tak, aby som priviedol k Tebe čo najviac duší. Vezmi ma do Tvojho Najsvätejšieho srdca a pokry ma Tvojou vzácnou krvou, aby som bol naplnený milosťami šíriť obrátenie k záchrane všetkých Božích detí v každej časti sveta, bez ohľadu na ich vierovyznanie. Vždy Ti dôverujem. Tvoj milovaný učeník. Amen.

 

74. Modlitba z  22.8.2012

18.        Modlitba za dar rozlišovania → (So)

 Ó, Matka Božia, pomôž mi pripraviť moju dušu na dar Ducha Svätého. Vezmi ma za ruku ako dieťa a veď ma na cestu k daru rozlišovania silou Ducha Svätého. Otvor moje srdce a nauč ma odovzdať sa telom, mysľou a dušou. Zbav ma hriechu pýchy a oroduj za mňa, aby mi boli všetky moje minulé hriechy odpustené a tým, aby bola moja duša očistená, ja uzdravený a mohol som tak obdržať dar Ducha Svätého. Ďakujem Ti, Matka Spásy, za Tvoj príhovor a očakávam s láskou v mojom srdci tento dar, po ktorom s radosťou túžim. Amen.

 

77. Modlitba zo  17.9.2012

19.      Za Veľkú Britániu → (So)

Ó, Najvyšší Nebeský Otče, Bože, Stvoriteľ človeka, prosím, vypočuj moju modlitbu. Prosím Ťa, aby si zachránil Britániu od diktatúry a od zovretia Zlého. Prosím Ťa, aby si nás všetkých zjednotil zo všetkých náboženstiev, vyznaní a farieb pleti, ako jednu rodinu v Tvojich očiach. Daj nám silu, aby sme sa zjednotili v odpore ku každému zákonu prijatému k potlačeniu Tvojho učenia. Daj nám silu a odvahu, aby sme Ťa nikdy neopustili a pomôž nám našimi modlitbami zachrániť všetky Tvoje deti. Zhromaždi všetkých mojich bratov a sestry v jednote, aby vzdali hold Tvojmu sľubu, priniesť nám večný život a prístup do Tvojho raja. Amen.

 

79. Modlitba z  27.9.2012

20.      Za dve miliardy stratených duší → (D)

Ó, drahý Ježiš, prosím Ťa, aby si vylial Tvoje milosrdenstvo na stratené duše. Odpusti im, že Ťa odmietajú a použi moju modlitbu a moje utrpenie, aby si skrze Tvoje milosrdenstvo vylial na ne milosti, ktoré potrebujú k posväteniu svojich duší. Prosím Ťa o dar pokory pre ich duše. Prosím Ťa, aby si otvoril ich srdcia, aby prišli k Tebe a prosili Ťa, aby si ich naplnil Duchom Svätým, aby mohli prijať pravdu Tvojej lásky a žiť s Tebou a celou Božou rodinou naveky. Amen.

 

84. Modlitba z 9.11.2012

21.      Modlitba za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu → (D)

Ó, drahý Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho milosrdenstva. Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru, na počesť Tvojej veľkej obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy. Pomôž im, aby spoznali, kto je ich skutočný Tvorca, kto je ich skutočný Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu. Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín. Uzdrav ich. Pokry ich  Tvojím svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého. Amen.

 

99. Modlitba z  10.2.2013

22.       Za záchranu Austrálie a Nového Zélandu → (So)

Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad všetkými tvojimi deťmi v Austrálii a na Novom Zélande. Odpusť nám, že sme odmietli tvoje sväté Slovo. Odpusť nám hriech ľahostajnosti. Zbav nás našej pohanskej kultúry a pokry nás milosťami, ktoré potrebujeme, aby prebudili nádej, vieru a súcit medzi našimi bratmi a sestrami. Prosíme Ťa úpenlivo o dar rozlíšenia a udeľ nám všetkým požehnanie, ktoré potrebujeme, aby sa  zabezpečilo, že len Pravda tvojho svätého Slova bude vypočutá a že všetkým dušiam budú darované kľúče k večnému životu. Amen.

 

102. Modlitba z  21.3.2013

23.      Za udržanie vernosti a viery v Božie posolstvo svetu  → (D)

Najdrahší Ježiš, keď som sklesnutý, pozdvihni ma. Keď pochybujem, osvieť ma. Keď som smutný, ukáž mi tvoju lásku. Keď kritizujem, pomôž mi mlčať. Keď verejne súdim iného, uzavri moje pery. Keď v tvojom mene vyslovím rúhanie, zachráň ma a vráť ma do tvojej ochrany. Keď mi bude chýbať odvaha, daj mi meč, ktorý potrebujem, aby som bojoval a zachránil duše, po ktorých túžiš. Keď odporujem tvojej láske, pomôž mi vzdať sa a odovzdať sa úplne do tvojej milujúcej starostlivosti. Keď zblúdim, pomôž mi nájsť cestu Pravdy. Keď spochybňujem tvoje Slovo, daj mi odpoveď, ktorú hľadám. Pomôž mi byť trpezlivý, milujúci a láskavý aj k tým, ktorí Ťa preklínajú. Pomôž mi odpustiť tým, ktorí ma urážajú, a daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som Ťa nasledoval až na koniec zeme. Amen.

 

103. Modlitba z  22.3.2013

24.      Za zdieľanie kalichu utrpenia s Kristom → (D 3x)

Ležím pred Tebou pri Tvojich nohách, drahý Ježišu, aby si so mnou urobil, čo chceš, pre dobro všetkých. Dovoľ mi zdieľať Tvoj kalich utrpenia. Prijmi odo mňa tento dar, aby si mohol zachrániť úbohé duše, ktoré sú stratené a bez nádeje. Vezmi si ma v tele, aby som mohol zdieľať tvoju bolesť. Drž moje srdce v Tvojich svätých rukách a priveď moju dušu do jednoty s Tebou. Skrze môj dar utrpenia, dovoľujem Tvojej Božskej prítomnosti objať moju dušu, aby si tak mohol vykúpiť všetkých hriešnikov a zjednotiť všetky Božie deti naveky vekov. Amen.

 

104. Modlitba z  11. 4. 2013

25.      Vysloboď túto dušu z otroctva → (D)

Najdrahší Ježišu, ponúkam Ti dušu môjho brata a sestry, ktorí prenechali svoju dušu Satanovi. Vezmi túto dušu a vykúp ju v Tvojich svätých očiach. Vysloboď túto dušu z otroctva šelmy a prines jej večnú spásu. Amen.

 

105. Modlitba z 19.4.2013

26.      Za dar obrátenia za iných ľudí → (D)

Ó, môj najdrahší Ježišu, v mojej láske k Tebe, prosím, prijmi moju dušu do jednoty s Tebou. Vezmi moju dušu, pokry ju tvojim Duchom Svätým a pomôž mi, skrze túto modlitbu, zachrániť všetkých, s ktorými sa stretávam. Zahaľ tvojim svätým milosrdenstvom každú dušu, ktorú stretávam, a ponúkni im spásu, ktorú potrebujú, aby vstúpili do tvojho kráľovstva. Vypočuj moje modlitby. Načúvaj mojim prosbám a skrze tvoje milosrdenstvo zachráň duše celého ľudstva. Amen.

 

111. Modlitba z 26.06.2013

27.      K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi  → (D)

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňa, Matku Spásy, predstavím ich môjmu Synovi, aby ich dušiam udelil veľké milosti.

 

Ó drahá Matka Spásy, zasväcujem svoje deti (uviesť meno dieťaťa alebo detí) tvojmu Synovi, aby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca. Prosím oroduj, aby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna a ochraňuj ich pred zlom. Pomôž im, aby zostali verné svätému Božiemu slovu, najmä v časoch, kedy budú v pokušení sa od neho odvrátiť. Amen.

 

120. Modlitba z 8. 9. 2013

28.      Za zastavenie rozšírenia vojny → (D)

Tieto modlitby rozšíria obrátenie, poskytnú telesné uzdravenie a oslabia vplyv vojny, hladu a chudoby.

 

Ó, môj sladký Ježišu, odvráť vojny, ktoré ničia ľudstvo. Ochraňuj nevinných pred utrpením. Ochraňuj duše, ktoré sa pokúšajú priniesť ozajstný mier. Otvor srdcia tých, ktorí sú postihnutí bolesťou vojny. Ochraňuj mladých a zraniteľných. Zachráň všetky duše, ktorých život je zničený vojnou. Posilni všetkých nás, drahý Ježišu, ktorí sa modlíme za duše všetkých Božích detí, a udeľ nám milosť znášať utrpenie, ktoré nám v čase bojov môže byť spôsobené. Úpenlivo Ťa prosíme, zastav rozšírenie vojny a priveď duše do svätého útulku tvojho Srdca. Amen.

 

122. Modlitba z 18. 9. 2013

29.      Za zasvätenie k drahocennej krvi Ježiša Krista → (D)

Drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si zasvätil mňa, moju rodinu, mojich priateľov a národ pod ochranu tvojej drahocennej krvi.  Zomrel si za mňa a tvoje zranenia sú mojimi zraneniami, keď dôstojne prijímam utrpenia, ktoré budem znášať v dobe, vedúcej k tvojmu Druhému príchodu.  Trpím s Tebou, drahý Ježišu, keď sa snažíš zhromaždiť všetky Božie deti do Tvojho srdca, aby sme mali večný život.  Pokry ma a všetkých, ktorí potrebujú tvoju ochranu svojou drahocennou krvou. Amen.

 

129. Modlitba z 23. novembra 2013

30.      O dar lásky → (So)

Ó Bože, prosím, naplň ma svojou láskou. Pomôž mi zdieľať dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo. Pomôž mi Ťa viac milovať. Pomôž mi milovať všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku. Pomôž mi milovať tvojich nepriateľov. Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnáš, bola použitá k zaplaveniu sŕdc všetkých, s ktorými sa stretnem. S láskou, ktorou naplníš moju dušu, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a poraziť diabla a všetkých jeho bezbožných zástupcov, ktorí sa pokúšajú zničiť pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

130. Modlitba z 1. decembra 2013

31.      Novéna Spásy → (D)3x7vM

Túto modlitbu sa modlíme prvý pondelok v mesiaci 3x denne po 7 dní so začiatkom v pondelok ráno.

 

Moja milovaná Matka Spásy, prosím, získaj pre všetky duše dar večnej spásy, skrze milosrdenstvo tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze tvoj príhovor ťa úpenlivo prosím, aby si orodovala za vyslobodenie všetkých duší z otroctva Satana. Prosím, popros svojho Syna, aby preukázal milosrdenstvo a odpustenie tým dušiam, ktoré Ho odmietajú, zraňujú Ho svojou ľahostajnosťou, a ktoré uctievajú falošné učenie a falošných bohov. Úpenlivo ťa prosíme, drahá Matka, aby si naliehavo žiadala o milosti k otvoreniu sŕdc tých duší, ktoré najviac potrebujú tvoju pomoc. Amen.

 

134. Modlitba z 5. februára 2014

32.      Uveriť v Božiu existenciu → (So)

Ó, Bože Najvyšší, pomôž mi veriť v tvoju existenciu. Zahoď všetky moje pochybnosti. Otvor moje oči k Pravde života po tomto živote, a veď ma po ceste k životu večnému. Prosím, dovoľ mi pocítiť tvoju prítomnosť a udeľ mi dar pravej viery pred dňom mojej smrti. Amen.

 

137. Modlitba z  23. februára 2014

33.      Modlitba obnovy → (So)

Keď zistíte, že začínate o Bohu pochybovať alebo strácať dôveru v jeho lásku alebo v jeho prísľub, potom sa musíte modliť túto modlitbu.

 

Ó, Všemohúci Bože, Boh Najvyšší, zhliadni na mňa, tvojho pokorného služobníka s láskou a súcitom v Tvojom srdci. Navráť ma do tvojho svetla. Pozdvihni ma späť do tvojej priazne. Naplň ma milosťou, aby som sa Ti mohol ponúknuť v pokornej služobnosti a v súlade s tvojou najsvätejšou vôľou. Zbav ma hriechu pýchy a všetkého, čo Ťa uráža, a pomôž mi milovať Ťa s hlbokou a s trvalou túžbou a slúžiť Ti po všetky moje dni na veky vekov. Amen.

 

147. Modlitba z 20. apríla 2014

34.      Bože Otče, buď milosrdný k tým, ktorí popierajú tvojho Syna → (So)

Ó, Bože, môj Večný Otče, prosím Ťa, aby si prejavil milosrdenstvo tým, ktorí popierajú tvojho Syna. Prosím ťa za duše tých, ktorí sa pokúšajú zničiť tvojich prorokov. Úpenlivo ťa prosím za obrátenie duší, ktoré sú pre Teba stratené, a prosím, aby si pomohol všetkým svojim deťom pripraviť ich duše a zmeniť ich životy v súlade s tvojou Božou vôľou v očakávaní Druhého príchodu tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Amen.

 

154. Modlitba zo 4. 6. 2014

35.       Modlitba dňa sviatku Matky Spásy → (So)

Vyhlasujem tento deň, 4. jún 2014, ako sviatok Matky Spásy. V ten deň, ak sa budete modliť túto modlitbu, budem sa prihovárať za všetky duše o dar spásy, najmä pre tie, ktoré sú vo veľkej duševnej temnote.

 

Ó, Matka Spásy, predkladám dnes pred teba, v tento deň 4. júna, v deň sviatku Matky Spásy, tieto duše (vymenujte ich). Prosím, udeľ mi a všetkým, ktorí ťa uctievajú, drahá Matka, a tým, ktorí rozdávajú Medailu spásy, všetku ochranu pred Zlým a všetkými, ktorí odmietajú milosrdenstvo tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista a všetky dary, ktoré odkazuje ľudstvu. Pros za nás, drahá Matka, aby všetkým dušiam bol udelený dar večnej spásy. Amen.

 

162. Modlitba z 24. júla 2014

36.      Za ochranu slabých a nevinných → (So)

Ó, Bože, Všemohúci Otče, prosím, ochraňuj slabých a nevinných, ktorí trpia rukami tých, ktorí majú v srdci nenávisť. Zmierni utrpenie, ktoré znášajú tvoje úbohé, bezmocné deti. Daj im všetky milosti, ktoré potrebujú k ochrane pred tvojimi nepriateľmi. Naplň ich odvahou, nádejou a láskavosťou, aby dokázali nájsť vo svojich srdciach odpustenie voči tým, ktorí ich trýznia. Prosím Ťa, drahý Pane, môj Večný Otče, odpusť tým, ktorí odporujú zákonu života a pomôž im uvidieť, ako Ťa ich činy urážajú, aby sa mohli napraviť a hľadať útechu v tvojej náruči. Amen.

 

164. Modlitba z 24. augusta 2014

37.       Modlitba mieru pre národy → (D)

Ó, Ježišu, prines mi mier. Prines mier môjmu národu a všetkým krajinám, ktoré sú roztrhané na kusy, kvôli vojne a rozdeleniu.  Zasaď semienka pokoja do zatvrdilých sŕdc tých, ktorí v mene spravodlivosti spôsobujú utrpenie iným. Daj všetkým Božím deťom milosti obdržať tvoj mier, aby sa láske a harmónii mohlo dariť, aby láska k Bohu zvíťazila nad zlom a duše mohli byť zachránené od skazenosti falše, krutosti a diabolskej ctižiadosti. Daj, aby pokoj panoval nad všetkými, ktorí zasväcujú svoj život Pravde tvojho svätého Slova a tými, ktorí Ťa vôbec nepoznajú. Amen.

 

170. Modlitba z 8. októbra 2014

38.      PRE KŇAZOV: Za zachovanie svätého Božieho Slova → (D)

O drahý Pane, môj milovaný Ježiš Kristus, podrž ma. Chráň ma. Zachovaj ma vo svetle tvojej tváre,  pretože sa moje prenasledovanie stupňuje,  hoci mojím  jediným priestupkom je obhajovať pravdu, sväté Slovo Božie. Pomôž mi nájsť odvahu, aby som Ti vždy verne slúžil. Daruj mi svoju odvahu a svoju silu, keď bojujem proti prudkej opozícii za obranu Tvojho učenia. Nikdy ma neopusť, Ježiš, v čase mojej núdze a poskytni mi všetko, čo potrebujem, aby som Ti aj naďalej slúžil, prostredníctvom poskytovania svätých sviatostí a Tvojho drahocenného Tela a Krvi, skrze najsvätejšiu obetu svätej omše. Požehnaj ma Ježiš. Kráčaj so mnou. Ostaň vo mne. Zostaň so mnou. Amen.

 

 

96. Modlitba z  25.1.2013

39.      Za požehnanie a ochranu našej modlitbovej skupiny → (D)

Modliť sa pred začatím a skončením modlitbovej skupiny Ježiš ľudstvu.

 

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím, požehnaj nám a ochraňuj nás, tvoju skupinu modlitebnej kampane, aby sme sa stali imúnni voči zlým útokom diabla a všetkým zlým duchom, ktorí nás môžu mučiť pri tejto svätej misii za záchranu duší. Nech zostaneme verní a silní a vytrváme chváliť tvoje sväté meno pred svetom a nikdy sa nevzdáme nášho úsilia šíriť Pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

 

† V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. Amen.