PEČAŤ ŽIVÉHO BOHA

 
 
 
 
 
20.02.2012 - 12:20 hod.

351. Boh Otec - Povstaňte teraz a prijmite moju pečať, 

pečať živého Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje srdce sa chveje starosťou kvôli hriechom mojich detí.

Ako každému milujúcemu otcovi, ich vzájomná strašná nenávisť mi trhá srdce vo dvoje.

Je to ako meč, ktorý neustále prebodáva moje srdce.

Ja som Boh Najvyšší, ktorý kvôli slobodnej vôli, ktorú som dal všetkým mojim deťom, bude musieť trpieť neustálou bolesťou, až pokým sa nevytvorí nový raj na zemi.

Potom sa vy, moje deti, zjednotíte v súlade s mojou najsvätejšou vôľou.

Dokiaľ sa tak nestane, nemôže byť na zemi žiaden mier.

Len vtedy, keď bude konečne zničený Satan a tí, ktorí otrocky nasledujú jeho lživé sľuby, môže svet dosiahnuť pokoj.

Moja dcéra, povedz mojim deťom, že Ma neteší myšlienka potrestania mojich detí, pretože ich milujem.

Patria Mne, oni sú mojim drahocenným stvorením. Byť svedkom toho, ako Satan zničil ich duše, predstavuje pre Mňa, ich milovaného Otca, neutíchajúcu trýzeň.

Je mojim prianím, aby som všetky moje milované deti, ktoré poznajú a chápu moju lásku k nim, vzal do môjho nádherného nového raja na zemi.

Sľubujem vám, že prenasledovanie bude krátke a že budete ochraňovaní.

Pretože teraz vám zanechávam pečať mojej lásky a ochrany.

S ňou uniknete pozornosti tých, ktorí budú príčinou utrpenia vo vašich krajinách.

Moja pečať je mojim sľubom spásy. Touto pečaťou bude moja moc prúdiť cez vás a nepostihne vás žiadna ujma.

Toto je zázrak, deti a len tí, ktorí sa sklonia predo Mnou, ich Pánom a Stvoriteľom všetkých vecí ako malé deti, s láskou ku Mne vo svojich srdciach, môžu byť požehnaní týmto Božím darom.

Teraz povstaňte a prijmite moju pečať, pečať živého Boha.

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany.

Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky.

Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť  Tebe, môjmu milovanému Otcovi.

Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj ma a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

Milujem Ťa, drahý Otče.

Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch.

Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

Choďte, moje deti a nebojte sa. Dôverujte Mi, vášmu milovanému Otcovi, ktorý s láskou stvoril každého z vás.

Ja poznám každú jednotlivú dušu, každá vaša súčasť je Mi známa. Ani jeden z vás nie je milovaný menej ako druhý.

Preto nechcem stratiť ani jednu dušu. Ani jednu jedinú.

Prosím, pokračujte v modlitbe môjho ruženca Božieho milosrdenstva každý deň.

Jedného dňa pochopíte, prečo je táto očista potrebná.

Váš milujúci Otec v nebi

Boh Najvyšší