OBSAH 2010

 

1. Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

09.11.2010 - 03:00 hod

2. Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

11.11.2010 - 12:20 hod

3. Ľudstvo stojí pred konečnou očistou

11.11.2010 - 12:20 hod

4. Druhé posolstvo Panny Márie

12.11.2010 - 03:00 hod

5. Hriechy mi lámu moje Sväté srdce

12.11.2010 - 15:00 hod

6. Táto kniha zmení životy a zachráni duše

13.11.2010 - 03:00 hod

7. Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

14.11.2010 - 23:00 hod

8. Znak konca časov ale Božia sláva sa navráti na Zem

15.11.2010 – 03:00 hod

9. Môj Druhý príchod

15.11.2010 – 11:00 hod

10. Globálna moc, Antikrist a znak šelmy

16.11.2010 - 09:55 hod

11. Varovanie pre klérus

16.11.2010 - 23:00 hod

12. Odlož všetky pochybnosti stranou

18.11.2010 - 21:00 hod

13. Posolstvo agnostikom a ateistom

20.11.2010 - 07:20 hod

14. Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta

21.11.2010 - 01:30 hod

15. Obrátenie

21.11.2010 - 15:00 hod

16. Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému

22.11.2010 - 02:00 hod

17. Veľké varovanie je dar z milosti

23.11.2010 - 03:00 hod

18. Varovanie pred atómovou vojnou

24.11.2010 - 02:30 hod

19. Schody k duchovnej dokonalosti

26.11.2010 - 03:00 hod

20. Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov

26.11.2010 - 24:00 hod

21. Kniha Zjavenia

26.11.2010 - 24:00 hod

22. Výzva pre veriacich obracať stratené duše

29.11.2010 - 12:48 hod

23. Prenasledovanie pravých vizionárov

30.11.2010 - 12:00 hod

24. Hľadanie blahobytu 

07.12.2010 - 03:15 hod

25. Výstraha ľudstvu, aby pochopilo pravdu

11.12.2010 - 09:15 hod

26. Budúci život

16.12.2010 - 13:10 hod

27. Výzva k zastaveniu vraždenia interrupciou

18.12.2010 - 09:40 hod

28. Kniha pravdy

20.12.2010 - 10:00 hod

29. Veľké súženie

20.12.2010

30. Tretie posolstvo Panny Márie

22.12.2010 - 02:40 hod

31. Bolesť, ktorú dnes Ježiš trpí

24.12.2010 - 20:00 hod

32. Prečo Som sa stal človekom

25.12.2010 - 10:30 hod

33. Falošní učitelia a proroci

25.12.2010 - 12:30 hod

34. Slávenie Vianoc

28.12.2010 - 11:00 hod

35. Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov