OBSAH 2015

 
 

1. 01. 2015 o 23:50 hod.

1305. Jediným nebezpečenstvom pre ľudstvo je sám človek

 3. 01. 2015 o 17:05 hod.

1306. Uskutoční sa mnoho výmen, kým bude konečne vytvorené nové náboženstvo

3. 01. 2015 o 20:20 hod.

1307. Hromy a blesky zostúpia na Pánov chrám

 4. 01. 2015 o 16:00 hod.

1308. Tí, ktorí sa predo Mnou vyvyšujú, ale zle hovoria o druhých, budú odo Mňa odlúčení

 6. 01. 2014 o 19:30 hod.

1309. Bezo Mňa by si smrť tela a duše vyžiadala celé ľudstvo

7. 01. 2015 o 16:30 hod.

1310. Buď prijmete Slovo Božie, ako bolo ustanovené Bohom, alebo nie

9. 01. 2015 o 15:30 hod.

1311. Keď chýba láska, nie som v duši prítomný

Posolstvo Boha Najvyššieho z 10. 01. 2015 o 15:36 hod.

1312. Moja sila presahuje všetko, čo je z tohto sveta aj mimo neho

 14. 01. 2015 o 15:40 hod.

1313. Dôvera je kľúčom k skutočnej láske

 16. 01. 2015 o 11:10 hod.

1314. Ospravedlňujú hriech, aby nemuseli zmeniť svoje životy

 17. 01. 2015 o 18:18 hod.

1315. Potrebujem vás, práve tak, ako vy potrebujete Mňa

18. 01. 2015 o 12:45 hod.

1316. Len Ja poznám deň alebo hodinu, kedy naposledy vydýchnete

 20. 01. 2015 o 15:30 hod.

1317. Ľudia si zvolia svoj vlastný osud

20. 01. 2015 o 20:40 hod.

1318. Varovanie pomôže svetu bojovať s najväčšom odpadlíctvom všetkých čias

21. 01. 2015 o 20:24 hod.

1319. S múdrosťou prichádza schopnosť vidieť Pravdu

22. 01. 2015 o 20:20 hod.

1320. Boh je všadeprítomný - je všade

 25. 01. 2015 o 14:40 hod.

1321. Vplyv laického sveta je porovnateľný s veľkou potopou

25. 01. 2015 o 15:45 hod.

1322. Prijmem každú osobu, rasu, vyznanie a náboženstvo

27. 01. 2015 o 14:35 hod.

1323. Buď Ma milujete v súlade s mojim Slovom, alebo vôbec nie

 28. 01. 2015 o 17:00 hod.

1324. Svätú Bibliu bude takmer nemožné zohnať

29. 01. 2015 o 21:30 hod.

1325. Enoch a Eliáš nebudú prítomní v ľudskej podobe

 4. 02. 2015 o 20:06 hod.

1326. Čoskoro sa nebesá roztvoria a oheň Ducha Svätého bude nad vami

 7. 02. 2015 o 21:37 hod.

1327. Ja som vašou jedinou skutočnou útechou vo svete, ktorý je proti Mne

8. 02. 2015 o 20:31 hod.

1328. Duch zla je mocnejší ako vôľa človeka

 10. 02. 2015 o 14:36 hod.

1329. Modlite sa za ochranu Cirkvi môjho Syna

10. 02. 2015 o 15:16 hod.

1330. Nemôžem vám odhaliť viac skôr, ako oddelím ovce od capov

12. 02. 2015 o 18:00 hod.

1331. Modlitba Zlého desí

13. 02. 2015 o 18:00 hod.

1332. Moja misia na záchranu ľudstva je takmer dokončená

 17. 02. 2015 o 17:00 hod.

1333. Odvahu, moje deti, všetko je v rukách môjho Syna

 4. 03. 2015 o 22:12 hod.

1334. Moji oddaní, zasvätení služobníci, ktorí zostávajú verní môjmu Slovu, povstanú a povedú vás

6.5.2015 o 22:31 hod.

1335. Ešte nikdy, od doby môjho Ukrižovania, nebolo kresťanstvo tak prenasledované