OBSAH 2014

 

1. 1.  2014 - 13:44 hod.

1010. Pravda bude prekrútená a Slovo Božie bude predstavené obrátene

02.01.2014 - 20:40 hod.

1011. Traja zo štyroch Ma zaprú

3. 1. 2014 - 21:45 hod.

1012. Mnohé bude odhalené Božím deťom, pred Veľkým dňom Pána

4. 1. 2014 - 13:40 hod.

1013. Vždy odpoviem tým, ktorí úpenlivo prosia o milosrdenstvo za iné duše

4. 1. 2014 - 13:50 hod.

1014. Najprv sme išli do Júdska a potom sme vzali môjho Syna do Indie, Perzie, Egypta, Grécka a Anglicka

5. 1. 2014 - 19:34 hod.

1015. Ak  je čo i len kúsok pýchy v duši, nikdy do nej Duch Svätý nevstúpi

7. 1. 2014 - 12:15 hod.

1016. Budete svedkami toho najväčšieho podvodu, aký kedy Satan spôsobil vo svete

7. 1. 2014 - 23:15 hod.

1017. Keď moji nasledovníci, ktorí upadnú do podvodu, ktorý má prísť, Ma zaprú, neznamená to, že budú hovoriť: " Neverím v Ježiša. " Nie, bude to znamenať toto

8. 1. 2014 - 21:15 hod.

1018. Keď sa budete  modliť tieto nové litánie počas doby veľkých skúšok, poskytnem vám úľavu

9. 1. 2014 - 21:40 hod.

1019. Moja láska k ľudstva je úplná. Milujem všetkých, vrátane tých, ktorí páchajú tie najohavnejšie skutky.

11. 1. 2014 - 10:48 hod.

1020. Ľudia, ktorí žijú v dnešnom svete sa nelíšia od tých, ktorí žili pred tisíc rokmi

12. 1. 2014 - 20:28 hod.

1021. Čoskoro, bude peklo oficiálne vyhlásené ako miesto, ktoré neexistuje

13. 1. 2014 - 16:56 hod.

1022. Prichádzam zhromaždiť veriacich. Môj čas je blízko, pretože milosrdenstvo môjho Syna je takmer u vás

14. 1. 2014 - 16:53 hod.

1023. Keď moja Cirkev dodržiava Božie slovo, musíte zostať poslušní mojej Cirkvi

16. 1.  2014 - 19:41 hod.

1024. Táto nová a rýchlo vytvorená hierarchia prevezme moju cirkev

17. 1.  2014 - 20:42 hod.

1025. Každé slovo, ktoré vyslovíš v tejto misii pochádza odo Mňa. Každý čin, ktorý urobíš pochádza odo Mňa

19. 1. 2014 - 14:35 hod.

1026. Kto z pomedzi vás by bol dostatočne silný, aby prijal môj kalich utrpenia so všetkým, čo so sebou prináša?

20. 1. 2014 - 12:09 hod.

1027. Táto posledná medaila, ktorú vám prinášam skrze Božie milosrdenstvo, pritiahne miliardy duší k večnému životu.

21. 1. 2014 - 15:44 hod.

1028. Slobodná vôľa daná ľudstvu viedla k tomu, že mnoho mojich detí bolo odo Mňa odtiahnutých

24. 1. 2014 - 20:05 hod.

1029. Tieto zjavenia začnú túto jar, podľa pokynov môjho Syna

24. 1.  2014 - 20:19 hod.

1030. Úloha mojej matky ako Spoluvykupiteľky bude konečne dobre a skutočne pochopená

26. 1. 2014 - 15:00 hod.

1031. Plán k odstráneniu každej stopy po Mne sa  už začal

27. 1. 2014 - 17:18 hod.

1032. Trpezlivo  som čakal veľmi dlhý čas, aby som znovu zhromaždil moje deti, do mojej svätej vôle

28. 1. 2014 - 23:15 hod.

1033. Dnes menej ľudí, než kedykoľvek predtým, verí v Božie Slovo

29. 1. 2014 - 15:00 hod.

1034. Musím zasiahnuť, aby som zachránil ľudstvo pred sebazničením predtým,  než príde Veľký deň Pána

31. 1. 2014 - 15:27 hod.

1035. Pamätajte si, že Satan opovrhuje touto misiou, pretože kvôli nej stratí miliardy duší

31. 1.  2014 - 16:13 hod.

1036. Vždy sa pripravujte, každý deň, akoby Varovanie bolo zajtra, pretože k vám príde náhle

1. 2. 2014 - 19:53 hod.

1037. Veľa z toho, čo ľudstvo pokladá za samozrejmé bude  hore nohami a obrátené naruby, ale je to nevyhnutné

2. 2. 2014 - 17:09 hod.

1038. Všetci, ktorí majú iné vierovyznania sa taktiež musia začať modliť môj svätý ruženec, pretože každému z vás prinesie veľkú ochranu

3. 2. 2014 - 21:00 hod.

1039. Pretože počet tých, ktorí nasledujú Satana, narastá, zájdu až do takej miery, že verejne budú  vyhlasovať, svoje uctievanie diabla

4. 2. 2014 - 15:00 hod.

1040. Prajem si, aby ste prijali pravdu s láskou a dôverou, a nie s pochybnosťou vo vašich srdciach

5. 2.  2014 - 15:27 hod.

1041. Drahé deti, tieto modlitby prichádzajú s veľkými milosťami

6. 2. 2014 - 16:15 hod.

1042. Keď kňazi môjho Syna budú čeliť strašnému trápeniu a chybným rozsudkom, musia volať ku Mne

7.  2.  2014 - 15:50 hod.

1043. Mnohí budú veriť, že Antikrist je veľmi svätý muž

7. 2. 2014 - 23:38 hod.

1044. Nebudem nikdy ignorovať tých, ktorí sú osamelí, smutní, vydesení a neistí či Boh existuje, alebo nie

8. 2. 2014 - 16:00 hod.

1045. Môj Otec otrasie svetom ako fyzicky, tak aj duchovne

9. 2. 2014 - 19:00 hod.

1046. Nie je nič, čo by som neurobil pre svoje deti. Žiadna obeť nie je príliš veľká

10. 2. 2014 - 15:43 hod.

1047. Vari neviete, že potom, čo sa uskutoční môj Druhý príchod, vaša duša bude existovať naveky?

11. 2. 2014 - 23:41 hod.

1048. Nakoniec bude Židom ukázaný dôkaz zmluvy môjho Otca

12. 2. 2014 - 22:45 hod.

1049. Čoskoro už nebude počuť modlitbu "Zdravas Mária" vo vnútri alebo mimo cirkvi môjho Syna

12. 2. 2014 - 23:00 hod.

1050. Iba naoko uznávajú význam môjho Druhého príchodu

13. 2. 2014 - 13:43 hod.

1051. Toto je čas, kedy duše budú musieť znášať bolesť očistca na zemi

14. 2. 2014 - 22:00 hod.

1052. Trpte mlčky, keď ste trápení, ak znášate podlé formy krutosti, ak ste ohováraní, zneužívaní alebo zosmiešňovaní v mojom mene

15. 2. 2014 - 17:14 hod.

1053. Antikrist použije svoje takzvané stigmy ako prostriedok, aby presvedčil svet, že je Ježiš Kristus

16. 2. 2014 - 15:47 hod.

1054. Z nenávisti nemôže vzísť nič dobrého, pretože tá pochádza len od Satana

17. 2. 2014 - 00:15 hod.

1055. Vezmite dušu - život - preč odo Mňa a váš vlastný život - večná spása - už viac nebude vaším právom.

18. 2. 2014 - 18:09 hod.

1056. Až prídem súdiť, svet sa bude triasť

20. 2. 2014 - 18:39 hod.

1057. Zemetrasenia budú takého rozsahu, že v rovnakej chvíli budú pociťované naprieč mnohými krajinami

21. 2. 2014 - 18:00 hod.

1058. Keď Boh dovolí prenasledovanie kresťanov a Židov, má k tomu dobrý dôvod

22. 2. 2014 - 18:35 hod.

1059. Mnohí z vás, ktorí hovoria, že Ma milujú, Ma zradia práve tak, ako Judáš

23. 2. 2014 - 16:03 hod.

1060. Keď sa ľudská vôľa stretne s vôľou Božou, potom obe strany znášajú veľkú bolesť

23. 2. 2014 - 16:28 hod.

1061. Všetky odkazy na peklo boli odstránené a človek bol mylne uvedený do falošného pocitu bezpečia

24. 2. 2014 - 16:00 hod.

1062. Vy, moji dva svedkovia na zemi, musíte neústupne zostať na svojich pozíciách

25. 2. 2014 - 13:50 hod.

1063. "Boh", ktorého budú hlásať, nebude môj milovaný Otec

26. 2. 2014 - 16:26 hod.

1064. Dokonalosť strateného raja bude obnovená do svojej bývalej nádhery

27. 2. 2014 - 14:48 hod.

1065. Láska a len láska pochádza od Boha. Nenávisť pochádza len od Satana. Nie je nič medzi.

28. 2. 2014 - 21:41 hod.

1066. Svet sa skloní, pokľakne na obe kolená a bude zbožňovať šelmu

2. 3. 2014 - 20:14 hod.

1067. Keď máte Mňa, máte všetko

3. 3. 2014 - 23:37 hod.

1068. Láska môže premôcť všetko súženie, ktorým trpí ľudská rasa

4. 3. 2014 - 17:00 hod.

1069. Vojny sa budú stupňovať, kým nebude vyhlásená veľká vojna

4. 3. 2014 - 21:25 hod.

1070. Som veľmi milosrdný. Nehľadám odplatu.

6. 3. 2014 - 13:45 hod.

1071. Zlé bude považované za dobré a dobré bude považované za zlé

8. 3. 2014 - 13:37 hod.

1072. Vplyvom diabla sa stávate nečistými v mojich očiach

9. 3. 2014 - 17:25 hod.

1073. Po Varovaní príde veľká túžba osláviť Boha

10. 3. 2014 - 15:30 hod.

1074. Dožadovať sa kresťanských práv sa bude rovnať prestúpeniu zákona

11. 3. 2014 - 20:39 hod.

1075. Predstavia novú červenú knihu s hlavou kozla zasadenou do jej obalu

12. 3. 2014 - 21:08 hod.

1076. Vtedy moje slzy prestanú tiecť, ale môj smútok nikdy neskončí

13. 3. 2014 - 20:45 hod.

1077. Lebo toto je konečné obdobie - posledná kapitola naplnenia mojej svätej vôle

15. 3. 2014 - 20:10 hod.

1078. Bude to až vtedy, keď bude úplne zrušená Najsvätejšia Eucharistia, že Antikrist vstúpi do mojej Cirkvi

16. 3. 2014 - 18:00 hod.

1079. Raj, stvorený mojim Otcom pre svoje deti, im má byť konečne vrátený v celej svojej pôvodnej sláve

18. 3. 2014 - 16:20 hod.

1080. Je oveľa lepšie znášať bolesť v mojom mene, než byť oslavovaný hriešnikmi pre zlé činy v mojich očiach

19. 3. 2014 - 16:05 hod.

1081. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú prekliati

20. 3. 2014 - 21:42 hod.

1082. Povstane hrozivá armáda, akú ste ešte nikdy predtým nevideli

22. 3. 2014 - 14:00 hod.

1083. Akonáhle je duša stvorená mojím Otcom, bude trvať naveky

23. 3. 2014 - 11:30 hod.

1084. Aký mám z toho osoh, ak je človek privedený predo Mňa násilím a vzpiera sa? Je to zbytočné.

24. 3. 2014 - 15:33 hod.

1085. Hladomor, ktorý zovrie svet, keď bude otvorená tretia pečať, nebude obmedzený na nedostatok jedla

25. 3. 2014 - 15:30 hod.

1086. Proste ma, vašu milovanú matku, aby som vám dala silu ísť ďalej a chrániť misiu spásy

26. 3. 2014 - 02:52 hod.

1087. Sú moji. Ja som ich. Vždy to tak bude. Milujem ich všetkých. Je to tak jednoduché.

27. 3. 2014 - 14:30 hod.

1088. Tým, že sa nechajú zastrašiť od pohanov, stanú sa ako pohania

29. 3. 2014 - 14:30 hod.

1089. V nasledujúcich dvoch rokoch vedci urobia všetko, aby vyvrátili existenciu Boha

30. 3. 2014 - 20:00 hod.

1090. Ó, beda tým, ktorí boli vybraní Pánom, aby mu slúžili v posledných dňoch, pretože nebudú pozorní k môjmu volaniu

31. 3. 2014 - 14:00 hod.

1091. Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

1. 4. 2014 - 21:00 hod.

1092. Pre tieto úbohé duše som ronil krvavé slzy v Getsemanskej záhrade

2. 4. 2014 - 16:27 hod.

1093. Obrátenie sľúbené mojím Otcom začne tento mesiac

3. 4. 2014 - 17:11 hod.

1094. Pokiaľ láska prekvitá, ľudská rasa môže prežiť

4. 4. 2014 - 23:20 hod.

1095. Povedú milióny katolíkov do vážneho omylu a moje Cirkvi stratia svoju svätosť

5. 4. 2014 - 18:15 hod.

1096. Čoskoro odhalím môj konečný plán zhromaždiť moju Cirkev do môjho útočiska

7. 4. 2014 - 19:15 hod.

1097. Tí, ktorí sa budú snažiť obhajovať Slovo vo vnútri mojich Cirkví, budú umlčaní  vylúčením

8. 4. 2014 - 20:20 hod.

1098. Spoznáte týchto zradcov podľa ich symbolických gest, ktoré urážajú moje Božstvo

9. 4. 2014 - 15:30 hod.

1099. Môj Syn, Ježiš Kristus, bude zradený iným Judášom, niekým, kto má veľkú autoritu

10. 4. 2014 - 17:22 hod.

1100. Môj biskup, ktorého si najviac vážim, sa stane obeťou strašného justičného omylu

11. 4. 2014 - 15:22 hod.

1101. Ježiš vám bol vo všetkom podobný, okrem hriechu, pretože to by nebolo možné

12. 4. 2014 - 15:42 hod.

1102. Moja láska spolu s vašou vierou sa stane mečom spásy

13. 4. 2014 - 19:00 hod.

1103. Ako sa Veľký piatok blíži, tí, ktorí Ma mučia a snažia sa odstrániť všetky stopy po Mne, budú v ten deň veľmi trpieť

15. 4. 2014 - 20:15 hod.

1104. Kríž je vaše spojenie s večným životom. Nikdy neopúšťajte kríž.

17.  2014 - 21:00 hod.

1105. Môj nový raj sa stane svetom bez konca - ako bolo predpovedané

18. 4. 2014 - 23:24 hod.

1106. Je len jediná cesta k Bohu, a tá je skrze Mňa, Ježiša Krista. Nie je žiadna iná cesta.

20. 4. 2014 - 17:40 hod.

1107. Veľmi málo z vás odmietne novú jednotnú svetovú cirkev,  a tak môj zásah bude rýchly

21. 4. 2014 - 15:56 hod.

1108. Začiatok a koniec sveta sa zjednotí

22. 4. 2014 - 20:00 hod.

1109. Moje učenie nie je komplikované

23. 4. 2014 - 15:30 hod.

1110. Nedopustím, aby tí, ktorí prídu do môjho nového raja, trpeli bolesťou telesnej smrti

24. 4. 2014 - 16:45 hod.

1111. Čas, kedy vyhlásia, že už viac niet  hriechu, sa blíži

26. 4. 2014 - 13.42 hod.

1112. Je lepšie, keď pretrpíme túto duševnú bolesť teraz ako vo večných plameňoch

27. 4. 2014 - 18:00 hod.

1113. Mnohé tajomstvá môjho kráľovstva sú človeku neznáme

27. 4. 2014 - 23:20 hod.

1114. Dni, vedúce k príchodu Antikrista, budú dňami veľkých osláv

29. 4. 2014 - 09:00 hod.

1115. Tentoraz prichádzam obnoviť zem a znovu nastoliť svoje kráľovstvo na zemi

1. 05. 2014 - 23:30 hod.

1116. Môj sľub, že prídem znovu, sa naplní počas života tejto generácie

2. 05. 2014 - 19:00 hod.

1117. V Apokalypse ide predovšetkým o uchvátenie Cirkvi môjho Syna na zemi jeho nepriateľmi

3. 05. 2014 - 15:50 hod.

1118. Proste a bude vám dané - to nie je môj planý sľub

4. 05. 2014 - 16:23 hod.

1119. Boh by nikdy nedovolil, aby jeho Slovo bolo zmenené, alebo mylne vyložené tak, aby vyhovovalo človeku

5. 05. 2014 - 16:10 hod.

1120. Kniha pravdy bude pravým opakom novej lživej knihy

6. 05. 2014 - 20:02 hod.

1121. Koľko ľudí má sklon schvaľovať zločiny v mene spravodlivosti?

6. 05. 2014 - 23:00 hod.

1122. Tak mnohí z vás nemajú dnes vôbec potuchy, čo znamená slúžiť Mi ako kresťan

7. 05. 2014 - 23:43 hod.

1123. Používam obetné duše, aby som priviedol k sebe ostatných, ktorí by inak nikdy neboli spasení

8. 05. 2014 - 23:30 hod.

1124. Netreba sa obávať, pretože Boh vás všetkých miluje

9. 05. 2014 - 17:00 hod.

1125. Mojej Božej vôli nesmiete nikdy vzdorovať

10. 05. 2014 - 17:30 hod.

1126. Vzbudím v mojej Cirkvi muža, ktorý povstane a vyhlási pravdu

11. 05. 2014 - 18:00 hod.

1127. Nevyhľadávam zlých, aby som ich ľahko zničil. Moje jediné želanie je ich všetkých zachrániť.

13. 05. 2014 - 08:50 hod.

1128. Obloha sa zatmie na tri dni, bezprostredne pred tým, než sa vrátim

14. 05. 2014 - 23:30 hod.

1129. Moja láska, moje milosrdenstvo a môj súcit budú vašimi zachraňujúcimi milosťami

16. 05. 2014 - 16:05 hod.

1130. Som prítomný v tom, kto miluje všetkých, bez ohľadu na ich rasu, vieru, sexualitu alebo farbu pleti

17. 05. 2014 - 15:54 hod.

1131. Nesmiete nikdy preklínať iných, keď prosíte o Božie požehnanie

18. 05. 2014 - 19:15 hod.

1132. Použijú môj dom k uctievaniu pohanských bohov, ako znamenie úcty, o čom svetu povedia, že je to spravodlivé

20. 05. 2014 - 11:14 hod.

1133. Satan je najväčšou metlou pre ľudskú rasu a jeho nákaza je smrteľná

21. 05. 2014 - 20:40 hod.

1134. Skupiny, ktoré budú presadzovať kacírstvo proti svätej Biblii, budú vyhľadávať tých, ktorí zostanú pevní vo viere

22. 05. 2014 - 15:26 hod.

1135. Ako kresťania sa musíte pripraviť bojovať za svoju vieru

23. 05. 2014 - 18:00 hod.

1136. Nemusíte rozumieť Božím cestám - musíte ich jednoducho prijať

24. 05. 2014 - 21:20 hod.

1137. Akonáhle pohanstvo zovrie moju Cirkev, označí to poslednú kapitolu

26. 05. 2014 - 16:22 hod.

1138. Modlitba Kréda, ktorá vyznáva, kto Ja som, bude zmenená a namiesto toho bude uctievať falošných bohov

28. 05. 2014 - 08:40 hod.

1139. Budete práve tak vinní ako tí, ktorí boli zodpovední za to, že Ma odovzdali mojim katom

29. 05. 2014 - 00:45 hod.

1140. Keď Ma človek zrádza, hreší proti Mne

31. 05. 2014 - 08:20 hod.

1141. Moja láska nikdy neuvädne, nikdy nezoslabne, nikdy nevyhasne. Bez ohľadu na to, čo ste urobili

31. 05. 2014 - 16:20 hod.

1142. Tento dar ochrany pre deti bol nariadený mojim milovaným Otcom

3. 06. 2014 - 18:22 hod.

1143. Sľúbil som svojmu Otcovi, že sa postarám o každú dušu, za ktorú som obetoval svoj život. A tiež to urobím.

4. 06. 2014 - 14:13 hod.

1144. Deň sviatku Matky Spásy je posledný deň, ktorý mne, Matke Božej, bude udelený

6. 06. 2014 - 23:15 hod.

1145. Číslo jedna bude použité ako symbol v novej knihe

7. 06. 2014 - 20:00 hod.

1146. Viera duchovných bude pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, aký kedy kráčal po zemi - Antikristom

8. 06. 2014 - 14:45 hod.

1147. Prosím tých, ktorí nasledujú tieto posolstvá, aby sa modlili za túto misiu

9. 06. 2014 - 21:42 hod.

1148. Láska je jediná cesta, ako premôcť nenávisť. Nenávisť nemôže zvíťaziť nad láskou, ak pochádza od Boha.

10. 06. 2014 - 12:05 hod.

1149. Bez môjho svetla nie je nič, len temnota duše. Žiaden pokoj. Žiadna láska.  Žiadna nádej.  Žiaden život.

11. 06. 2014 - 12.25 hod.

1150. Moc Najsvätejšej Trojice je mimo zásahu človeka

13. 06. 2014 - 22.20 hod.

1151. Lebo to bude najväčší deň od doby, kedy Boh stvoril Adama a Evu

14. 06. 2014 - 12:40 hod.

1152. Nesmiete nikdy uctievať žiadneho iného boha okrem Trojjediného Boha

15. 06. 2014 - 09:30 hod.

1153. Zborím chrámy týchto siekt a zastavím ich v ich odporných činoch proti Božím deťom

15. 06. 2014 - 14:25 hod.

1154. Ja som mierny, milujúci a trpezlivý

16. 06. 2014 - 17:27 hod.

1155. Dvere boli otvorené, aby sa dovolilo pohanom znesvätiť moju Cirkev

17. 06. 2014 - 22:23 hod.

1156. Svet hladuje po Pravde môjho Slova

18. 06. 2014 - 14:51 hod.

1157. Za každý krok, ktorým prídete bližšie k môjmu drahému Synovi, urobíte dva kroky späť

19. 06. 2014 - 13:48 hod.

1158. Tieto zázraky sa uskutočnia v období troch rokov

21. 06. 2014 - 15:40 hod.

1159. Aby ste môjmu Synovi skutočne slúžili, musíte Ho najprv milovať. Aby ste môjho Syna milovali, musíte Ho najprv poznať.

23. 06. 2014 - 01:45 hod.

1160. Prirovnajte ma k matke, ktorá sa musí po narodení svojho dieťaťa od neho odlúčiť

25. 06. 2014 - 23:37 hod.

1161. Neprerušujte vzťahy s tými, ktorí vás kvôli Mne nenávidia

26. 06. 2014 - 14:00 hod.

1162. Ani jeden z vás nie je schopný porozumieť Božím zákonom

27. 06. 2014 - 22:11 hod.

1163. Moja Cirkev, až sa rozdelí a padne, prijme humanizmus s veľkou radosťou

28. 06. 2014 - 15:03 hod.

1164. Pravá Cirkev sa stane zvyškovou

29. 06. 2014 - 20:20 hod.

1165. Nikdy nesmiete odmietnuť Boha kvôli bezbožným činom tých, ktorí falošne tvrdia, že Mu slúžia

30. 06. 2014 - 23:50 hod.

1166. Môže presadzovať len Pravdu, lebo Ja som Pravda. Poprite Pravdu a zapriete Ma

1. 07. 2014 - 20:20 hod.

1167. Vaša viera bude skúšaná ako nikdy predtým

2. 07. 2014 - 16:40 hod.

1168. Čoskoro bude nezákonné vyhlásiť, že nasledujete Ježiša Krista

3. 07. 2014 - 16:40 hod.

1169. Ja som Pravda. Vezmite moju ruku a nasledujte Ma. Všetok život pochádza odo Mňa.

5. 07. 2014 - 17:46 hod.

1170. Na lásku odpovedá človek láskou, rovnako ako nenávisť plodí nenávisť

6. 07. 2014 - 14:25 hod.

1171. Budem úzko spolupracovať s mojim milovaným Synom, Ježišom Kristom, v Jeho poslednom čine pre záchranu ľudstva

8. 07. 2014 - 16:00 hod.

1172. Len s Božou láskou vo vašich dušiach môžete šíriť Božie Slovo

9. 07. 2014 - 15:48 hod.

1173. Moje Slovo je veľmi jednoduché, ľahko pochopiteľné, ale nie je tak jednoduché Ho žiť

13. 07. 2014 - 16:27 hod.

1174. Vedieť to, čo som vás učil, nie je samo o sebe dobré, pokiaľ nemilujete jeden druhého, tak ako Ja milujem vás

15. 07. 2014 - 18:00 hod.

1175. Svet Ma opustil, ako bolo predpovedané, a na mojom Tele bola spáchaná najväčšia zrada

17. 07. 2014 - 17.17 hod.

1176. Ľudský intelekt nie je schopný porozumieť všetkému, čo je zo Mňa

18. 07. 2014 - 15:52 hod.

1177. Až bude nastolená moja vôľa, zavládne pokoj

20. 07. 2014 - 16:45 hod.

1178. Človekom vytvorené učenie nebude živiť vašu dušu

21. 07. 2014 - 14:23 hod.

1179. Buďte statoční, moji maličkí, lebo moje veľké kráľovstvo bude čoskoro vaše

22. 07. 2014 - 16:50 hod.

1180. Ježiš Kristus už nie je ľuďmi milovaný tak, ako bol kedysi

23. 07. 2014 - 17:04 hod.

1181. Ak Mi dôverujete, musí to byť bez akýchkoľvek podmienok

24. 07. 2014 - 16:48 hod.

1182. Ten, kto nemá žiadnu úctu k ľudskému životu, neuznáva Boha

26. 07. 2014 - 16:59 hod.

1183. Keď je dôvera zneužitá, je to zvyčajne preto, že vinník dovolil pýche, aby určovala jeho myšlienky

27. 07. 2014 - 15:15 hod.

1184. Dokonalý svet nahradí všetko, čo je poškvrnené a skazené

28. 07. 2014 - 21:00 hod.

1185. Bol som zosmiešňovaný, ohováraný a obvinený, že som nemravný, klamár a kacír

31. 07. 2014 - 15:50 hod.

1186. Ja sa nikdy nezmením. Nikdy sa neprispôsobím novým cestám, lebo ja som, ktorý som vždy bol a budem. Som večný.

2. 08. 2014 - 10:16 hod.

1187. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zostali verní

5. 08. 2014 - 14:16 hod.

1188. Mnohí ľudia sa vyhlasujú za kresťanov, ale nemilujú Ma

6. 08. 2014 - 13:00 hod.

1189. Môj Syn neposlal nikoho, aby vás odvrátil od týchto posolstiev

7. 08. 2014 - 23:40 hod.

1190. Moje Slovo, povedia, spôsobuje toľko pohoršenia, že sa bude považovať za politicky nekorektné

8. 08. 2014 - 21:15 hod.

1191. Humanizmus sa stane náhradou kresťanstva, kde o Bohu už nebude ani zmienka

9. 08. 2014 - 17:43 hod.

1192. Neznepokojujte sa, nehádajte sa so Mnou, ani sa Ma nepokúšajte prekabátiť, lebo by to neviedlo k ničomu

10. 08. 2014 - 18:00 hod.

1193. Proste a dostanete. Zostaňte ticho so zavretými perami, a nemôžem vám odpovedať

11. 08. 2014 - 19:36 hod.

1194. Kresťanstvo bude nenávidené, pretože bude považované za prekážku osobnej slobody

13. 08. 2014 - 14:39 hod.

1195. Čas, kedy sa proroctvá z La Saletta a Fatimy majú naplniť, je veľmi blízko

13. 08. 2014 - 16:03 hod.

1196. Dávajte si vždy pozor na rozdelenie, ktoré vo svete vidíte

14. 08. 2014 - 15:00 hod.

1197. Tí, ktorí sa miešajú do vôle Boha v jeho pláne zachrániť duše, budú vystavení hnevu môjho Otca

16. 08. 2014 - 20:15 hod.

1198. Nemusíte sa stretnúť s mojím Synom fyzicky, ale spoznáte Ho v každom ohľade

17. 08. 2014 - 17:18 hod.

1199. Starajte sa najskôr o svoju vlastnú dušu, potom sa modlite za ostatných

18. 08. 2014 - 18:47 hod.

1200. Svet je na pokraji veľkej zmeny

               21. 08. 2014 o 16:25 hod.

1201. Nikto nemá právo ublížiť iným v mene Boha

               23. 08. 2014 o 20:00 hod.

1202. Vyzbrojím svojich anjelov a vyvolených k boju s tými, ktorí Ma odsudzujú

               24. 08. 2014 o 17:00 hod.

1203. Modlite sa za mier vo svete

               24. 08. 2014 o 17:15 hod.

1204. Zotriem vaše slzy, zjednotím svet a prinesiem mier

               25. 08. 2014 o 19:05 hod.

1205. Keď niekto hovorí, že Ma miluje, bude robiť všetko podľa mojej svätej vôle

               28. 08. 2014 o 20:40 hod.

1206. Zasiahnem tak, že to ohromí svet

               29. 08. 2014 o 14:25 hod.

1207. Premýšľajte o živote ako o etape medzi narodením a novým nádherným kráľovstvom

               30. 08. 2014 o 18:15 hod.

1208. Nevšímajte si krik opozície, pretože ľudská mienka neznamená nič v mojom kráľovstve

1. 09.2014 o 20:05 hod.

1209. Oni nad mojou Cirkvou nikdy nezvíťazia

 2. 09.2014 o 15:40 hod.

1210. Boh nikdy neopustí svojich vlastných

4. 09.2014 o 23:03 hod.

1211. Satan dychtí po dušiach, jeho chuť je nenásytná a jeho vôľa neúprosná

5. 09.2014 o 20:45 hod.

1212. Neodpútavajte sa odo Mňa. Ak tak urobíte, príde veľký nárek

6. 09.2014 o 16:00 hod.

1213. Čoskoro príde muž a povie, že vám odhalí pravdu o mojej existencii

7. 09.2014 o 19:30 hod.

1214. Antikrist zaujme svoje miesto, pretože bude vyzvaný, aby to urobil

9. 09.2014 o 17:00 hod.

1215. Tí, ktorí preklínajú mojich prorokov, preklínajú Mňa

10. 09.2014 o 03:30 hod.

1216. Milujte Ma, ako Ja milujem vás

11. 09.2014 o 14:15 hod.

1217. Nebojte sa týchto udalostí, pretože rýchlo pominú

13. 09.2014 o 22:50 hod.

1218. Medzi evanjelistami povstane mnoho falošných prorokov

14. 09.2014 o 17:45 hod.

1219. Mnoho svetských ľudí moji nepriatelia povýšia a naučia ich ako evanjelizovať

16. 09.2014 o 20:25 hod.

1220. Povedať, že ste moji, je jedna vec. Byť moji, je ale niečo iné 

18. 09.2014 o 15:30 hod.

1221. Modlite sa o milosrdenstvo môjho Syna, aby mohol zmierniť všetko utrpenie

19. 09. 2014 o 13:14 hod.

1222. Dajte si pozor na muža, ktorý sa vyhlási za Syna Človeka

20. 09.2014 o 16:38 hod.

1223. Nikdy som nekritizoval hriešnikov. Nikdy som ich nepreklínal
 
21. 09.2014 o 17:45 hod.

1224. Boh udržiava svoju lásku k človeku skrze rodinu

23. 09.2014 o 23:30 hod.

1225. Je jednoduché povedať, že ste kresťania, keď nie ste napádaní kvôli tomu, že nimi ste                  24. 09.2014 o 15:05 hod.

1226. Krása človeka, ktorý bol stvorený k živému obrazu Boha, je neopísateľná

27. 09.2014 o 19:20 hod.

1227. Hriech je skutočnosť. Existuje a bude existovať, až do Druhého príchodu Krista.

28. 09.2014 o 18:15 hod.

1228. Držte sa vždy Pravdy, pretože bez nej budete žiť v klamstve

29. 09.2014 o 20:50 hod.

1229. Moja láska zvíťazí nad zlom a nenávisťou

1. 10. 2014 o 21:15 hod.                  

1230. Buď budete slúžiť Bohu, alebo sa skloníme pred bláznovstvom ľudí

2. 10. 2014 o 23:15 hod.    

1231. Odložte vašu výzbroj, pretože bude rozdrvená na kúsky

3. 10. 2014 o 15:10 hod.

1232. Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám hovoril v roku 2010

6. 10. 2014 o 13:55 hod.

1233. Božie zákony budú čoskoro prevrátené miliónmi ľudí

8. 10. 2014 o 20:25 hod.

1234. Keď láska zoslabne, zoslabne Boh vo vašom živote
8. 10. 2014 o 20:45 hod.

1235. Moja Cirkev, moja pravá Cirkev, sa bude plaziť po bruchu

8.10.2014 o 21:10 hod.

1236. Dávam vám teraz poslednú modlitbu Modlitebnej Kampane

9. 10. 2014 o 20:40 hod.

1237. Pamätajte si, že po Druhom príchode očistec už nebude existovať

10. 10. 2014 o 13:10 hod.

1238. Smrť už čoskoro nebude mať nad človekom žiadnu moc

11. 10. 2014 o 01:00 hod.

1239. Moja láska k ľudstva je nekonečná

11. 10. 2014 o 20:30 hod.

1240. Božia prozreteľnosť vždy zvíťazí

12. 10. 2014 o 18:40 hod.

1241. Zem bude očistená, tak ako aj moje deti budú očistené od všetkých neprávostí

12. 10. 2014 o 21:20 hod.

1242. Najprv prídem pre tých, ktorí si najmenej zaslúžia moje milosrdenstvo

14. 10. 2014 o 18:15 hod.

1243. Kľúče k môjmu kráľovstvu, k budúcemu svetu, boli pripravené

16. 10. 2014 o 19:10 hod.

1244. Hlad ducha zanecháva dušu prázdnu, nešťastnú a stratenú

17. 10. 2014 o 15:30 hod.

1245. Mnohí budú zbavení svojich titulov

18. 10. 2014 o 14:20 hod.

1246. Prekliatí sú tí, ktorí Ma preklínajú

19. 10. 2014 o 20:40 hod.

1247. Požehnaní sú tí, ktorým budú dané kľúče od raja

21. 10. 2014 o 23:40 hod.

1248. Prijmite Pravdu, ktorú ste dostali v knihe Zjavenia

23. 10. 2014 o 14:14 hod.

1249. Ach, aký arogantný je človek, ktorý sa vysmieva mojej existencii

24. 10. 2014 o 22:50 hod.

1250. Božia ruka použije slnko, aby varovala svet

26. 10. 2014 o 23.10 hod.

1251. Niekedy to, čo sa môže zdať nespravodlivé, presahuje vaše chápanie

27. 10. 2014 o 16:20 hod.

1252. Moja úloha Matky Božích detí je podkopávaná

28. 10. 2014 o 20:20 hod.

1253. Bezo Mňa by ste nemohli existovať

29. 10. 2014 o 14:25 hod.

1254. Viera je základom Cirkvi

29. 10. 2014 o 15:00 hod.

1255. V tomto čase vylievam na svojich nasledovníkov veľké milosti

30. 10. 2014 o 17:30 hod.

1256. Prijmite kríž s dôstojnosťou. Nesťažujte sa.

31. 10. 2014 o 18:25 hod.

1257. Tí, ktorí vzdorovali pri mojom prvom príchode, odmietli prijať Božiu vôľu

1. 11. 2014 o 13:35 hod.

1258. Nič nemôže vzísť z ničoho

2. 11. 2014 o 17:20 hod.

1259. Prídem v čase, keď to budete najmenej očakávať

3. 11. 2014 o 23:50 hod.

1260. Eutanázia je odporný čin v mojich očiach

4. 11. 2014 o 16:33 hod.

1261. Keď do cirkvi vstúpi zmätok, vyvolá rozpory. Vedzte, že to nepochádza od Boha.

5. 11. 2014 o 13:30 hod.

1262. Každý z vás by si mal byť vedomý mojej spravodlivosti

6. 11. 2014 o 17:40 hod.

1263. Tí, ktorí veria, že Boh nepotrestá bezbožných, Ho nepoznajú

8. 11. 2014 o 17:05 hod.

1264. Kniha pravdy je obsiahnutá vo verejnom zjavení

9. 11. 2014 o 15:20 hod.

1265. Vďaka tejto misii zachránim 5 miliárd duší

12. 11. 2014 o 23.45 hod.

1266. Váš život na zemi je skúškou vašej lásky ku Mne

13. 11. 2014 o 11:10 hod.

1267. Bol som považovaný za bezbožného muža a za falošného proroka, a tak Ma bičovali

13. 11. 2014 o 23:20 hod.

1268. Jediným cieľom súkromného zjavenia je zachraňovať duše

15. 11. 2014 o 10:22 hod.

1269. Pohania, vyhýbajúci sa Pravde, vstúpia do môjho domu

16. 11. 2014 o 14:20 hod.

1270. Ak nebudete prosiť, potom ako vám môj Syn môže pomôcť?

16. 11. 2014 o 20:10 hod.

1271. Boh by nikdy nediktoval žiadne iné učenie, pretože dal svetu svoje Slovo

17. 11. 2014 o 19:20 hod.

1272. Čím viac sa modlíte, tým silnejší bude váš vzťah s Bohom

18. 11. 2014 o 12:18 hod.

1273. Čoskoro budú kresťania ako pohania

19. 11. 2014 o 14:47 hod.

1274. Dovoľte mi priniesť lásku a útechu sužovaným

21. 11. 2014 o 16:15 hod.

1275. Mám posolstvo pre rímskokatolícke duchovenstvo

23. 11. 2014 o 18:20 hod.

1276. Zlý duch Jezábel urobí všetko, čo bude môcť, aby prenikol do mojej Cirkvi na zemi

24. 11. 2014 o 15:30 hod.

1277. Zem, zamorená ich zlými spôsobmi, bude stonať v bolesti

26. 11. 2014 o 23:10 hod.

1278. Herézy sa budú hojne vyskytovať a moje meno zanikne

27.014 o 08:40 hod.

1279. Falošná cirkev temnoty bude bez života

27. 11. 2014 o 19:50 hod.

1280. Ľudia stratili lásku vo svojom živote, pretože už Ma viac neuctievajú

28. 11. 2014 o 23:50 hod.

1281. Titulom, ktoré sú spojené so Mnou, budú dané nové mená

29. 11. 2014 o 14:25 hod.

1282. Tí, ktorí odovzdali svoje prvorodenstvo šelme, nikdy predo Mňa neprídu

30. 11. 2014 o 17:20 hod.

1283. Môžete prosiť Božích anjelov, aby sa za vás modlili, ale nikdy, aby vám poskytli moc

2. 12. 2014 o 23:10 hod.

1284. Každý človek má rysy môjho Otca

4. 12. 2014 o 22:55 hod.

1285. Moja prítomnosť otrasie svetom a zem sa bude chvieť

5. 12. 2014 o 21:50 hod.

1286. Boh stvoril pre ľudstvo prirodzený poriadok

6. 12. 2014 o 14:20 hod.

1287. Ak prijmeme praktiky New Age, zapriete Ma

7. 12. 2014 o 16:30 hod.

1288. Bezo Mňa by nebolo nič. Ani vesmír. Ani láska. Ani život.

8. 12. 2014 o 17:30 hod.

1289. Môj Syn mi udelili moc rozdrviť hlavu hada

9. 12. 2014 o 17:00 hod.

1290. Po celé veky som bola posielaná ako Jeho posol

11. 12. 2014 o 21:50 hod.

1291. Nové náboženstvo pre všetkých ľudí pritiahne nekresťanské viery

13. 12. 2014 o 00:15 hod.

1292. Svedomie človeka je ako zrkadlo jeho duše

14. 12. 2014 o 18:00 hod.

1293. Vaša práca pre druhých nebude pre Mňa znamenať nič, pretože budete súdení podľa svojej vernosti k Pravde

15. 12. 2014 o 21:55 hod.

1294. Namiesto toho upadnú do pasce oddelením dogmy od učenia

16. 12. 2014 o 23:00 hod.

1295. Po každom dobrom skutku, ktorý vykonáte, nehovorte nič

20. 12. 2014 o 16:25 hod.

1296. Dar lásky je na Vianoce zosilnený

22. 12. 2014 o 20:45 hod.

1297. Oh, aké šťastie by Mi to prinieslo, keby sa ku Mne obrátili na Štedrý deň

23. 12. 2014 o 16:55 hod.

1298. Deň, kedy  prídem vo svojom Božom milosrdenstve, bude dňom osvietenia

25. 12. 2014 o 15.10 hod.

1299. Humanizmus je urážkou Boha

26. 12. 2014 o 14:00 hod.

1300. Tí, ktorí dostanú ohnivé jazyky, nebudú tolerovať hriech.

27. 12. 2014 o 12:55 hod.

1301. Božia vôľa, je záhadou pre väčšinu z vás

28. 12. 2014 o 18:30 hod.

1302. Bráňte moje Slovo. Hovorte o mojom Slove.

29. 12. 2015 o 17:30 hod.

1303. Božia vôľa je neprekonateľná

30. 12. 2014 o 19:45 hod.

1304. Môj Druhý príchod prinesie veľké šťastie