September 2014

 

Posolstvo Ježiša z 1. septembra 2014 o 20:05 hod.

1209.   Oni nad mojou Cirkvou nikdy nezvíťazia

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj Duch je v tomto čase hojne prítomný v mojej Cirkvi na zemi, pretože moji nepriatelia proti nej zúrivo vystupujú. Môžu bičovať moje Telo, ktoré je mojou cirkvou; môžu opovrhovať pravým Božím Slovom; môžu sa posmievať cestám Pána, ale nikdy nad mojou cirkvou nezvíťazia. Moja cirkev sa skladá z tých, ktorí hlásajú pravé Slovo Božie a z tých, ktorí poskytujú sviatosti Božím deťom, ako už bolo ustanovené mojimi apoštolmi. Len tí, ktorí zostávajú verní môjmu učeniu, môjmu Slovu, môjmu Telu a najsvätejšej obeti svätej omše, ako bolo nariadené Mnou, môžu povedať, že sú z mojej Cirkvi. Moja cirkev, aká je teraz, bude rozdrvená - jej budovy budú strhnuté a prevzaté, moji zasvätení služobníci budú vyhodení na ulicu, kde budú musieť žobrať, a vykonávanie obety svätej omše bude zrušené. Napriek tomu moja cirkev zostane nedotknutá, hoci sa stane veľmi malým zvyškom toho, čím kedysi bola.

Boží Svätý Duch povedie moju Cirkev skrze nepokoje, ktorým bude musieť čeliť, a tak Pravda pretrvá. Všetci moji nepriatelia sa budú snažiť moju pravú cirkev zničiť. Potom ju nahradia falošnou cirkvou. Vytvoria nové písma, nové sviatosti a mnohé ďalšie rúhania v mojom svätom mene. Ale moja cirkev, ktorá je moje Telo a moji praví nasledovníci, zostanú v jedno vo svätom spojení so Mnou. Potom, až sa bude zdať, že bola zničená, spálená do základov, žeravé uhlíky mojej Cirkvi budú stále plápolať až do dňa, kedy znovu prídem. V ten deň, keď moja cirkev, obnovená a žiariaca, povstane vo veľkej sláve, a keď ju celý svet vyhlási za jedinú pravú cirkev – za Nový Jeruzalem –  každý dobrý človek bude piť z jej kalicha. Všetko, čo bolo na počiatku, bude aj na konci. Všetok život stvorený Bohom bude obnovený, tak ako to bolo, keď bol stvorený raj pre ľudský rod.

Môj Duch je plný života a nemôže nikdy zomrieť, pretože Ja som večný život - darca všetkého, čo človek potrebuje, aby žil život, kde smrť nemá miesto. Dôverujte vždy v Božiu moc, keď všetko, čo vo svete vidíte sa zdá nečestné, kruté, nespravodlivé a občas desivé. Moja moc zahalí svet a moja láska spojí všetkých, ktorí majú lásku vo svojich srdciach. Vyženiem všetko zlo a až sa moja trpezlivosť vyčerpá, odstránim všetkých mojich nepriateľov. Ja som tu. Neodišiel som. Povediem vás teraz po tejto tŕnistej ceste k môjmu nádhernému kráľovstvu. Akonáhle príde ten deň, keď oznámim svoj ​​Druhý príchod, všetky slzy budú osušené. Všetka bolesť náhle skončí a na jej mieste bude láska, pokoj a radosť, ktoré vám môžem priniesť len Ja, Ježiš Kristus.

Vytrvajte, moji maličkí. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby láska pretrvala vo svete a za pokoj, aby bol prinesený všetkým úbohým trpiacim nevinným, rozptýleným po celom svete vo vojnou zničených krajinách. Všetky Božie deti patria Mne a Ja milujem každú dušu, každý národ a každého hriešnika. Prinášam vám dar mojich modlitieb modlitbovej kampane, aby ste Mi tým, že sa ich budete modliť, pomohli zachrániť toľko duší, koľko len budem môcť.

Choďte v pokoji a láske. 

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 2. septembra 2014 o 15:40 hod.

1210.   Boh nikdy neopustí svojich vlastných

Moje drahé dieťa, musíš povedať mojim deťom, že Boh nikdy neopustí svojich vlastných, lebo tak by to nikdy nemohlo byť. On miluje všetky svoje deti, bez ohľadu na to, koľko utrpenia spôsobujú jeho jedinému Synovi, Ježišovi Kristovi.

Moja ochrana pokryje každú dušu, ktorá oznamuje Božie Slovo, a Božou mocou rozdrvím hlavu hada vo všetkých jeho podobách. Budem obhajkyňa, ktorá odhalí klamstvá, ktoré sa vylievajú z úst šelmy a svet bude svedkom nelogických lží, ktoré sa rozšíria medzi tými, ktorí sa ochotne stanú jeho nádobami, v úplnej závislosti na jeho skazených spôsoboch. Kráľ lží bude pokračovať v odvracaní duší od Pravdy, a on, podvodník, nikdy nepoľaví, až do poslednej hodiny.

Až budú použité lži k odvedeniu pozornosti od pravého Božieho Slova, ja zakročím, aby som odhalila Pravdu. Ľudstvo bude mať dve voľby - zostať verní Pravde, alebo prijať lži, ako jej náhradu. Zmätok otrávi srdce zraniteľných, slabých, a tých, ktorí nemajú Ducha Božieho vo svojej duši. Tak bude vybojovaná bitka o duše, kedy ľudia budú veriť buď klamstvám, alebo Pravde.

Prinesiem úžasné správy o milosrdenstvo môjho Syna a budem jeho nástrojom vo spáse duší. Žiadna duša nebude vylúčená z tejto misie spásy. Musíte sa modliť, aby ľudia rozpoznali lži, ktoré sú šírené nepriateľmi môjho Syna, aby ich odviedli od Pravdy, svetla a lásky môjho Syna. Dôverujte môjmu Synovi a bude vám prejavené jeho veľké milosrdenstvo. Verte vo sľub návratu môjho Syna a budete mať večný život. Nedovoľte klamstvám, aby vás oklamali, pretože keď to urobíte, zistíte, že je veľmi ťažké zostať verní môjmu Synovi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša zo 4. septembra 2014 o 23:03 hod.

1211.   Satan dychtí po dušiach, jeho chuť je nenásytná a jeho vôľa neúprosná

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetky posolstvá, predpovedané už pred tak dlhým časom a dávané Božím prorokom, ľuďom vidiacim a vizionárom, prostredníctvom verejných i súkromných zjavení, sa teraz naplnia. 

Nedôverčivý človek bude spochybňovať pravosť Božieho Slova, ale až uvidí všetko, čo bolo predpovedané v Knihe Zjavenia, stíchne, pretože až tieto udalosti zovrú ľudstvo, jedinú útechu, ktorú bude mať, je, že Ma bude hľadať. Keď vaše srdce bude plné smútku kvôli zlým činom, ktoré sú páchané zlými ľuďmi proti Božím deťom, budete prelievať slzy úzkosti. Vtedy uvidíte, ako ďaleko sa môže rozšíriť zlo v dušiach tých, ktorých srdcia sú z kameňa. Až uvidíte, ako málo ohľadu a úcty majú títo nepriatelia Boha k ľudskému životu, pochopíte konečne, akou veľkou silou pôsobí Zlý na ľudstvo. Vo svojich posledných hodinách, Satan, ktorý sa prejavuje v dušiach, a ktoré naplňuje svojimi prehnitými spôsobmi, ukáže svetu, ako prudká je jeho nenávisť k ľudskej rase.

Za každé ospravedlnenie, ktoré človek vysloví, aby ospravedlnil zlo, páchatelia hrozných činov preukážu nenávisť, ktorú majú vo svojom srdci k Božím deťom. Budú vykonávať diabolské ukrutnosti v mene Boha a nebudú mať lásku vo svojej duši. Rozdúchavajú nenávisť a väčšina z nich nechápe, prečo je ich nenávisť k druhým tak silná. Aj keď veľa ľudí neverí v existenciu Zlého, musíte teraz vedieť, že nedokáže odolať odhaliť sa skrze tých, ktorých zamorí. Jeho výpary sa šíria, až kým nepohltí každý národ, každú slabú dušu a mocných vodcov, ktorých sklon ku ctižiadosti ich otvorí jeho vplyvu.

Čoskoro uvidíte, ako sa zlé činy uskutočňujú v každej časti vašej spoločnosti, v mnohých národoch a rôznymi spôsobmi. Satan dychtí po dušiach, jeho chuť je nenásytná a jeho vôľa neúprosná. Akonáhle sa jeho nenávisť skutočne prejaví v dušiach, títo ľudia nedokážu skrývať svoje činy. Len v týchto situáciách môžu mnohí z vás skutočne vidieť Zlého, akým naozaj je, a to skrze činy takých úbohých duší, ktoré sa podrobili jeho vôli.

Nesmiete byť nikdy samoľúbo nevšímaví, keď takéto činy a skutky, vrátane vojen a nepokojov, prepukajú vo svete. Vtedy sú vaše modlitby najviac potrebné.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 5. septembra 2014 o 20:45 hod.

1212.   Neodpútavajte sa odo Mňa. Ak tak urobíte, príde veľký nárek

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech je známe, že smrť nemá žiadnu moc nad tými, ktorí sú moji, ktorých viera posilňovala až do ich posledného dychu. Tieto duše nemajú strach z fyzickej smrti, pretože vedia, že v tomto okamihu začína večný život. Takéto duše očakávam s otvorenou náručou a oni bežia ako malé deti k svetlu mojej lásky. Objímem ich a vezmem ich do svojho kráľovstva, a budem očakávať úplne každú takúto dušu v prítomnosti hierarchie anjelov a všetkých svätých - potom nastane veľká radosť.

Zjednotím ich s ich rodinami a bude veľa radosti, lásky a vzrušenia. Už žiadne slzy. Nezostanú žiadne spomienky na utrpenie, ktoré znášali na zemi. Všetky starosti, žiaľ a zúfalstvo sú zotreté a zabudnuté v jedinom okamihu. Smrť otvára dvere tým, ktorí umierajú v stave milosti, pretože začína nový život. Pre každú dušu, ktorá je privítaná do môjho kráľovstva, sú rôzne úrovne a každá z nich zodpovedá ich zásluhe, na základe slávy, ktorú priniesli Bohu.

Pre duše, ktoré zomrú v stave hriechu, vedzte, že Ja som najviac milosrdný, a po ich očiste budú vítané v mojom kráľovstve. Modlite sa vždy za také duše, pretože sa v tejto etape nemôžu modliť za seba. Vaše modlitby budú vyslyšané a Ja budem očakávať tieto duše s otvorenou a milujúcou náručou. Je dôležité, aby každé Božie dieťa pochopilo jednu dôležitú vec o živote po smrti. Musíte prosiť Mňa, vášho Ježiša, aby som vám odpustil vaše zlyhania; vaše slabosti a vaše neresti predtým, než zomriete, pretože vtedy je moje milosrdenstvo najväčšie. Ak neveríte v Boha, odmietate večný život. Po smrti, bez lásky k Bohu, láska nemôže byť vaša. Ja som láska a bezo Mňa nebudete cítiť nič, než bolesť. Oddelenia od Boha by ste sa mali obávať. Ak sa cítite zmätení, pokiaľ ide o moju existenciu, potom Ma musíte jednoducho prosiť, aby som vám dal znamenie svojej lásky, a Ja odpoviem.

Neodpútavajte sa odo Mňa. Ak tak urobíte, príde veľký nárek a vy nebudete môcť byť nikdy utešení, pretože Ja vám nebudem schopný pomôcť. Moje kráľovstvo vám dá večný život, ale musíte Ma prosiť o moju pomoc tým, že sa budete modliť túto  modlitbu.

Modlitebná Kampaň (165): O dar večného života

"Ježišu, pomôž mi uveriť v tvoju existenciu.

Daj mi znamenie, aby moje srdce Ti mohlo odpovedať.

Naplň moju prázdnu dušu milosťou, ktorú potrebujem, aby som otvoril svoju myseľ a srdce tvojej láske.

Maj so mnou zľutovanie a očisti moju dušu od všetkých previnení, ktoré som spáchal vo svojom živote.

Odpusť mi, že som Ťa odmietal, ale prosím, naplň ma láskou, ktorú potrebujem, aby som sa stal hoden večného života.

Pomôž mi spoznať Ťa, uvidieť tvoju prítomnosť v iných ľuďoch a naplň ma milosťou spoznať Božie znamenie v každom nádhernom dare, ktorý si dal ľudskej rase.

Pomôž mi pochopiť tvoje cesty a zachráň ma od oddelenia a bolesti temnoty, ktorú cítim vo svojej duši. Amen. "

Nedovoľte ľudskej pýche, rozumovej analýze alebo názorom, aby ste sa odchýlili od Pravdy. Ako Božie deti, ste Mi veľmi vzácni. Nedovoľte, aby som vás stratil. Poďte. Som tu. Som skutočný. Dovoľte Mi naplniť vašu dušu mojou prítomnosťou. Akonáhle sa to stane, zistíte, že bude ťažké si Ma nevšímať.

Milujem vás všetkých. Žehnám vás. Čakám na vašu odpoveď.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 6. septembra 2014 o 16:00 hod.

1213.   Čoskoro príde muž a povie, že vám odhalí pravdu o mojej existencii

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja múdrosť je božského pôvodu a človek nie je schopný porozumieť významu toho, kto Ja som.

Prostredníctvom Ducha Svätého udeľujem ľudstvu dostatok vedomostí. Moje učenie bolo svetu odovzdané v jednoduchej podobe, aby každý človek mohol porozumieť Pravde. Božia múdrosť nie je nikdy komplikovaná a je podaná tak, aby človek dostal jasné porozumenie, ktoré potrebuje na prípravu svojej duše pre moje kráľovstvo. Láska je čistá. Láska je jednoduchá. Pravá láska je opätovaná. Je mojou jedinou túžbou, aby duše odpovedali na moju lásku, aby - splnomocnené darom Ducha Svätého - v jedinom okamihu pochopili, čo je od nich vyžadované, aby mohli byť časťou môjho kráľovstva.

Posielam vám poslov, aby ste dostali svetlo k pochopeniu. Avšak, kvôli existujúcemu zmätku, nie je jednoduché vo vašich každodenných životoch prijať Pravdu. Moje Slovo je neustále popierané, opätovne skúmané, analyzované, vyhodnocované a zle chápané, preto je ťažké držať sa pravého Božieho Slova. Ak otvorene prehlásite, že veríte v moje Slovo, moje učenie a v moje sviatosti, potom si z vás kvôli tomu budú čoskoro robiť žarty.

Mnohí samozvaní cirkevní učenci budú čoskoro spochybňovať moju pravú totožnosť a existenciu Najsvätejšej Trojice. Použijú pôsobivú argumentáciu, aby vás oslepili voči pravému Božiemu Slovu, a použijú všetky druhy teologických dôvodov, aby dokázali, že všetky náboženstvá sú rovnaké. Čoskoro odmietnu Pravdu - Slovo Božie. Znesvätia Slovo Božie komplikovaným a rozporným učením a všade ľudia chodiaci do kostola nebudú múdrejší, pretože budú kŕmení nezmyslom. Moje Slovo bude skryté a ponechané, aby sa na ňom usadzoval prach. Majte vždy na pamäti, že moje Slovo musí byť chápané tak, ako vám bolo dané. Podrobnosti o mojom božstve a tajomstvo Boha neboli ľudstvu odhalené, pretože tak to nemalo byť pred začiatkom novej éry mieru. Čoskoro príde muž a povie, že vám odhalí pravdu o mojej existencii a podrobnostiach môjho Druhého príchodu. Nadchne svet. Potom vyhlási, že je Mnou. Mnohí mu uveria, pretože nedokážu pochopiť Slovo, ako bolo ustanovené vo svätej Biblii.

Ja, Ježiš Kristus, prídem znova, aby som súdil živých i mŕtvych a to sa nestane, a ani nemôže stať, na tejto zemi.  


Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy zo 7. septembra 2014 o 19:30 hod.

1214.   Antikrist zaujme svoje miesto, pretože bude vyzvaný, aby to urobil

Moje drahé deti, dávajte pozor na znamenia času, kedy antikrist zaujme svoje kreslo v Cirkvi môjho Syna na zemi, aby ste to videli jasne.

Neverte ani na okamih, že antikrist vkročí do cirkvi môjho Syna a zmocní sa jej agresívne, násilím. Inšpirovaný a vedený samotným podvodníkom, antikrist zaujme svoje miesto, pretože bude vyzvaný, aby to urobil.

Všetky úpravy v cirkevných omšových knihách budú čoskoro oznámené a ako dôvod sa bude uvádzať, že reflektujú moderný svet, a tak musí byť zahrnuté, aby vyhovovali iným denomináciám  a náboženstvám. Akonáhle bude pravé Slovo Božie a učenie môjho Syna pozmenené, stane sa neplodným, lebo nebude odzrkadľovať Pravdu danú svetu mojím Synom.

Antikrist sa spočiatku stane populárnym pre svoje politické schopnosti. Potom obráti svoju pozornosť na rôzne náboženstvá, ale hlavne sa zameria na kresťanstvo. Kristus je jeho najväčším nepriateľom a predmetom jeho nenávisti, takže jeho konečný cieľ je zničiť Cirkev môjho Syna. Cirkev bude rôznymi spôsobmi postupne rozobraná, skôr než on, antikrist, bude vyzvaný, aby sa angažoval. Zapojí sa do rozhodovania v pláne zaviesť jedno nové svetové náboženstvo. Všetky tieto zmeny - kde cirkev verejne volala po zjednotení všetkých náboženstiev - sa uskutočnia skôr, než antikrist zaujme svoje miesto na pozemskom tróne môjho Syna. Potom bude šelme uvoľnená cesta, aby nezávisle vošla do Cirkvi môjho Syna, kde jej bude udelené čestné miesto. Nakoniec bude oznámené, že sa stane vodcom jednotného svetového poriadku a bude nasledovať okázalá korunovácia. Celý svet bude pozorovať túto udalosť, ktorej sa zúčastnia politici, hodnostári a celebrity a keď na jeho hlavu bude vložená koruna, bude to, akoby posledný klinec bol zatlčený do Tela môjho Syna. V ten deň bude katolícka cirkev znesvätená a mnohí biskupi a kňazi utečú, pretože vtedy pochopia, že sa pred ich očami odhalili predpovedané proroctvá.

Od tohto dňa, keď mu bol Boží stolec darovaný, antikrist ukáže veľké fyzické znamenia, ktoré ľudí presvedčia o jeho svätosti. Povedia, že Antikrist ukáže znamenie stigiem a bude videný ako lieči chorých a smrteľne chorých. Budú mu prisúdené veľké zázraky a časom mnohých presvedčí, že je Ježiš Kristus a že jeho povýšenie na vrchol tejto falošnej cirkvi je znamením Druhého príchodu. A zatiaľ čo laici môžu byť zodpovední za vytvorenie jadra zvyškovej cirkvi, ktorá ostala z cirkvi založenej na zemi mojím Synom, budú to kňazi, kto ju od tej doby povedú ďalej. Duch Svätý bude udržiavať pravú cirkev počas panovania antikrista, a on a všetci nepriatelia môjho Syna ju nikdy nepremôžu.

Pravda nikdy nezanikne. Slovo Božie, aj keď znesvätené, nikdy nevyhasne. Cirkev nemôže zomrieť, aj keď môže byť uvrhnutá do pustatiny. Dokonca aj v jej najslabšej hodine zostane nažive, a bez ohľadu na to, ako je Cirkev môjho Syna napádaná, Boh nikdy nedovolí, aby bola zničená.

Počas týchto prichádzajúcich dní sa nikdy nesmiete nechať ovplyvniť, aby ste prijali takýto podvod. Budete zvedení antikristom a on bude podporovaný nepriateľmi Cirkvi môjho Syna. Bude prijatý falošnými vodcami v cirkvách a velebený pre svoje charitatívne práce po celom svete. V mnohých krajinách dostane veľké pocty a ľudia budú mať jeho zarámované fotografie vo svojich domovoch. On, antikrist, bude zbožňovaný viac ako Boh, ale bude to Božia ruka, ktorá ho zrazí do priepasti spolu s tými, ktorí ukradli duše Božích detí, keď sa zúčastnili na pokuse o zničenie Cirkvi môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 9. septembra 2014 o 17:00 hod.

1215.   Tí, ktorí preklínajú mojich prorokov, preklínajú Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje srdce sa rmúti v tomto čase veľkým žiaľom. Sú medzi vami takí, ktorí potom, čo prijali moje Slovo, odovzdávané prostredníctvom týchto svätých posolstiev vďaka mojej láske a súcitu, Ma zradili najkrutejším spôsobom. Táto zrada sa nelíši od tej, ktorá bola uvalená na Mňa počas môjho času na zemi.

Semienka pochýb sú zasiate do druhých tými, ktorí boli uvedení do omylu, kvôli klamstvám a nenávisti, ktoré Zlý vložil do ich sŕdc. On, ktorý Ma nenávidí, bude neustále podnecovať nenávisť proti Mne tým, že zamorí niektorých z tých, ktorí sa zúčastňujú tejto a iných misií z neba na záchranu duší. Bude klamať a ohovárať mojich vyvolených, aby mohol odvrátiť duše odo Mňa. Vy, ktorí sa ku Mne obraciate chrbtom, vedzte, že vaša zrada roztína moje srdce vo dvoje. Vedzte, že čo robíte proti Mne, je vaša vec, pretože vaša slobodná vôľa patrí vám. Ale keď používate svoj ​​vplyv, aby ste Mi brali duše, urobím vás osobne zodpovedných za každučkú dušu, ktorú sa vám podarilo odviesť od môjho veľkého milosrdenstva. Beda človeku, ktorý podnecuje nenávisť proti Mne, Ježišovi Kristovi, keď mojou jedinou túžbou je vziať so sebou každé Božie dieťa.

Ja prichádzam zahaliť duše do svojho milosrdenstva, a ak vytvárate prekážky, šírite klamstvá a spôsobíte, že iní pohŕdajú mojimi prorokmi, potom vás prísne potrestám, pretože toto je jeden z najťažších hriechov proti Bohu. Ak sa pokúšate úmyselne zasahovať do môjho plánu spásy, povolám vás predo Mňa v Posledný deň a budete skladať účty z hriechu, ktorým ste Ma pripravili o duše, ktoré kvôli vašim činom boli stratené v prospech Zlého. A keď vyhlásite, že Slovo Božie pochádza od ducha zla, nikdy vám neodpustím takúto hanebnosť. Mlčte. Nedopustite sa tejto ťažkej urážky proti Bohu. Ak už neprijímate moju misiu, potom odíďte s dôstojnosťou a nepovedzte ani slovo. Vaše mlčanie vás zachráni. Ak vyslovíte zlé slovo proti Mne, odstránim vás do pustatiny a nebudete nikdy súčasťou môjho kráľovstva.

Moje srdce je zlomené, ale nie moje odhodlanie. Nebojte sa vášho omylu, ale hnevu Boha, lebo tí, ktorí preklínajú mojich prorokov, preklínajú Mňa.

Ježiš Kristus

Syn človeka

Posolstvo Boha Otca z 10. septembra 2014 o 03:30 hod.

1216.   Milujte Ma, ako Ja milujem vás

Moja najdrahšia dcéra, nech je známe, že zakaždým, keď človek zhreší proti Mne, Ja mu odpustím. Hriech ho môže odo Mňa oddeliť, ale Ja hriešnika aj napriek tomu milujem. Nech je známe, že Ja milujem tých, ktorí si Ma nevšímajú. Prajem si, aby všetci, ktorí môžu mať pocit, že Ja neexistujem, teraz počúvali.

Ja som nablízku. Prosím, volajte ku Mne. Chcem vás. Milujem vás. Potrebujem vás, pretože ste časťou môjho Tela. A pretože ste časťou môjho Tela, cítim sa bezradný, keď Mi neodpovedáte. Ako rodič, ktorý dáva život dieťaťu, čakám na vašu odpoveď. Malé dieťa prirodzene reaguje na rodičov. Rodič prirodzene miluje svoje dieťa, pretože to je časť daru, ktorý som udelil ľudstvu.

Ja som váš Otec. Ja som váš Stvoriteľ. Ja som, Ktorý som. Vari neviete, že vás všetkých milujem s túžbou, ktorú poznajú len tí, ktorí sa stali rodičmi? Plačem slzami veľkého žiaľu, keď neviete, kto Ja som. Moje srdce je ťažké, keď k vám teraz volám. Milujte Ma, ako Ja milujem vás.

Váš Večný Otec

Boh Najvyšší

Posolstvo Ježiša z 11. septembra 2014 o 14:15 hod.

1217.   Nebojte sa týchto udalostí, pretože rýchlo pominú

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho ohavných činov proti ľudstvu je pripravených, aby sa realizovali na popud tajných siekt, pred ktorými som svojich nasledovníkov varoval.

Musíte zostať stále bdelí a mať pochybnosti o všetkom, čo sa môže zdať neobvyklé. Majte na pamäti, čo som vám povedal a svoje oči udržujte stále sústredené na Mňa. Venujte aspoň jednu hodinu denne modlitbe, aby dopad takýchto skúšok mohol byť zmenšený, a v niektorých prípadoch odstránený. Čoskoro prídem, aby som urobil koniec všetkému utrpeniu.

Moji milovaní nasledovníci, dbajte na moje varovania. Neignorujte ich. Ak ste pripravení na také udalosti a ak vložíte všetku svoju dôveru v moje milosrdenstvo, prinesiem vám útechu a oslobodím vás od úzkosti. Všetko bude v poriadku, ale vedzte toto. Počas veľkej bitky, duše, ktoré som povolal, aby Mi pomáhali, sa budú vzpierať. Každá z nich zistí, že je ťažké dôverovať Mne, tejto misii, alebo tebe, moja milovaná dcéra. Kráľ lží, Zlý, sa ani na sekundu nezastaví vo svojom hľadaní, ako túto moju misiu zničiť. Budú šírené všetky druhy hnusných klamstiev, aby odradili duše od načúvania môjmu hlasu. Mnohí dovolia svojim pochybnostiam, aby ich zastavili v realizácii mojich pokynov, ale nič, čo môžu urobiť, nezabráni zásahu Boha, Večného Otca, aby zachránil svoje deti.

Každý z vás musí jasne pochopiť, že som to Ja, váš Ježiš, ktorý je vedúcou rukou vo všetkom, čo je urobené pre šírenie môjho Slova a poskytovanie darov, ktoré nebo odkazuje svetu počas týchto ťažkých časov. Sila človeka je veľká, keď je použitá k šíreniu zla a k odporovaniu Božiemu Slovu. Ale sila človeka, ak mu Boh poskytuje dar Ducha Svätého, nemôže byť prekonaná. Nedovoľte, aby moje dielo bolo pošpinené, znesvätené podlými zvesťami, alebo odpornými ohováraním, lebo som to Ja, váš Ježiš, kto je zradený, nie duše, ktoré som vybral, aby hlásali moje sväté Slovo.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 13. septembra 2014 o 22:50 hod.

1218.   Medzi evanjelistami povstane mnoho falošných prorokov

Moja vrúcne milovaná dcéra, čoskoro budú odhalené zmeny, ktoré som predpovedal, týkajúce sa mojej pozemskej Cirkvi.

Onedlho sa svetské sekty pokúsia zmocniť všetkého, čo moji nasledovníci považujú za sväté a zaviesť nové moderné hnutie vnútri cirkvi. Povedia, že tento modernizmus pomôže získať nových vysvätených služobníkov a zaviesť prijateľnejšie podoby vzdávania slávy Bohu, aby nová, mladšia generácia mohla byť vtiahnutá späť do Božích cirkví. Všetky tieto nové obrady, modlitby a fóra - ktoré budú ponúkať ako nové a modernejšie výklady môjho svätého Slova - budú maskovať prázdne učenia a nebudú o Mne.

Nové hnutie bude podporované ako časť svetovej evanjelizácie, kde falošné učenie, ktoré bude starostlivo formulované, aby vyzeralo ako teologicky dokonalé, priláka milióny. Tak veľa ľudí bude pritiahnutých k tejto podobe modernizmu a kvôli tomu sa odvrátia od pravej viery. V tom, čo sa bude zdať ako radikálna obnova kresťanskej viery, bude Pravda zradená.

Mnohí budú podvedení a medzi evanjelistami povstane mnoho falošných prorokov. Títo falošní proroci budú presadzovať falošné kresťanstvo, ktoré nahradia sväté evanjeliá ustanovené Mnou a mojimi apoštolmi. Pretože hlasy odpadlíctva bude počuť v každej krajine, v rôznych jazykoch a medzi rôznymi rasami, pravé Slovo Božie bude zabudnuté. A z úst týchto falošných prorokov a samozvaných kazateľov viery sa bude vylievať veľa klamstiev. Moje Písmo bude prehlásené za odtrhnuté od potrieb ľudstva a túžob ľudí, žijúcich v 21. storočí.

Pre mnohých ľudí to bol nedostatok viery vo Mňa, ktorý viedol k tomu, že sa až doteraz nezaujímali o moje sväté Slovo. Čoskoro sa obrátia a nadšene prijmú najväčší podvod, aký kedy svet videl. A zatiaľ čo sa mnohí chopia toho, čo budú pokladať za oživenie kresťanstva, všetko, čo ich bude živiť, bude diktované nepriateľmi Boha.

Nech je známe, že človek nemôže byť nikdy živený falošným učením, ktoré v dôsledku prinesie úplnú skazu, lebo duše budú pohltené rúhačstvom. To, čo nepochádza odo Mňa, povedie k celosvetovej skupine, ktorej budú ľudia všade tlieskať. Potom príde čas na vyhlásenie nového svetového náboženstva a jeho privítanie do mojej Cirkvi. To potom povedie k tomu, že antikrist zaujme čestné miesto v mojej Cirkvi, ako bolo predpovedané, až bude ako čestný hosť pozvaný tými, ktorí pracujú v úplnom podrobení Satana.

Vy, ktorí budete v pokušení oddať sa tomuto falošnému učeniu, varujem vás - človek nemôže byť živý len chlebom, ale len Slovom, ktoré vychádza z úst Boha.

Váš Ježiš 

Posolstvo Ježiša zo 14. septembra 2014 o 17:45 hod.

1219.   Mnoho svetských ľudí moji nepriatelia povýšia a naučia ich ako evanjelizovať

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech sa stane čokoľvek, pravé Slovo Božie zostane živé, aj keď bude udržované len zvyškom mojej Cirkvi.

Predpovedaní falošní proroci povstanú vo veľkom množstve, aby šírili lži prostredníctvom podvodného, celosvetového spôsobu evanjelizácie. Budú zmocnení tými, ktorí tvrdia, že Ma zastupujú, aby tak privábili milióny do svojej, takzvanej modernizovanej verzie mojej svätej Cirkvi na zemi. Ach, koľko ľudí len oklamú svojou prevrátenou verziou môjho Slova, v ktorom bude skrytých mnoho bludov. Len bystrí rozpoznajú tieto nepravdy, lebo budú starostlivo ukryté vo falošnom učení, ktoré bude videné ako závan čerstvého vzduchu.

Veľa chvály bude štedro venovanej mojim nepriateľom, ktorí prenikli do mojej Cirkvi, aby ju pripravili na príchod antikrista. Narobia veľa hluku svojimi verejnými zhromaždeniami, a zatiaľ čo Ma budú preklínať svojimi lžami, zároveň o Mne budú konštruovať nepravdivé odhalenia - kto v skutočnosti som, o príbuzenstve s mojim Večným Otcom, mojom učení i mojom božstve. Zmiešajú dohromady Pravdu a klamstvá, aby oklamali kresťanov zo strachu, že spoznajú, čo sú zač.

Mnoho svetských ľudí moji nepriatelia povýšia a naučia ich ako evanjelizovať. Mnohí sa stanú ochotnými nádobami šelmy, ktorá ich naplní slovami učenia z pekla. Vy, moji milovaní nasledovníci, majte v podozrení všetko, čo povedia, že máte počúvať a o čom vám títo moji nepriatelia povedia, že dá nový život Slovu obsiahnutému vo Svätom písme. Títo falošní proroci vám dajú nové modlitby, ktoré Ma budú urážať a rúhať sa môjmu božstvu. Až povstanú milióny k týmto novým modlitbám, tak aj oni, falošní proroci. Budú učiť Božie deti ako zbožňovať šelmu prostredníctvom novej podoby náboženského obradu. Tento nový obrad privedie všetkých, ktorí povstanú a budú nasledovať falošných prorokov, do jednotnej svetovej Cirkvi, ktorá bude uctievať šelmu.

Tí z mojich zasvätených služobníkov, ktorí celkom rýchlo pochopia ľstivý plán na oklamanie mojich nasledovníkov, sa budú cítiť bezmocní. Mnohí prepadnú klamu, pretože budú mať tak málo viery, že sa takmer vôbec nebudú obťažovať prečítať si nové falošné učenie, a preto bude zavedené v cirkvách bez veľkého odporu.

Až moje Slovo bude znesvätené, nič dobrého z toho nevznikne a zlo bude prekvitať. Dávam vám toto varovanie pre dobro vašej duše, a aby som vás pripravil na veľké odpadlíctvo v ľudskej histórii, ktoré pohltí Božie Slovo.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša zo 16. septembra 2014 o 20:25 hod.

1220.   Povedať, že ste moji, je jedna vec. Byť moji, je ale niečo iné.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa zdá, že svet je v zmätku, nikdy nemaj strach, pretože Boh vládne nad všetkým.

Dovolí Zlému mať neveľkú moc, a bude bojovať, aby zabezpečil, že Duch Svätý zostane plný života, aby dobrí ľudia úspešne vybojovali boj v mojom pláne spásy. Zlo vo všetkých svojich podobách je vlastnosťou diabla. Aby ste sa vyhli zamoreniu Satanom, nesmiete o žiadnej žijúcej osobe hovoriť zle, počúvať o nej zlé veci, alebo jej vykonávať zlé skutky. Povedať, že ste moji, je jedna vec. Byť moji, je ale niečo iné.

Ak som skutočne prítomný v duši, urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som takej duši zabránil vykonať zlé činy. Ak Mi duša úplne dôveruje, potom on, alebo ona, sa nechajú ľahšie Mnou viesť. Ak je však vôľa tejto osoby veľmi silná, a ak je pyšná a tvrdohlavá, potom bude ľahko vedená podvodníkom, ktorý ju oklame mnohými spôsobmi. Presvedčí túto osobu, že hriešne konanie, zlý jazyk, alebo čin rúhania sú v určitých prípadoch prijateľné. A potom taká duša prepadne klamu. Týmto dušiam hovorím toto.

Nehovorte zle o druhých, nepodľahnite šíreniu klebiet, nevynášajte súdy o druhých a neodsudzujte iné duše v mojom svätom mene. Ak sa dopustíte takých urážok proti Mne, padnete z tejto úrovne zloby do temnoty, ktorá medzi nami vytvorí veľkú priepasť. Ak sa  bude toto rozdelenie zväčšovať, a čím ďalej sa odo Mňa vzdialite, pocítite strašnú prázdnotu - hlodavý pocit tak hlbokej osamelosti, že budete mať pocit paniky, ktorý nebudete schopní popísať. Potom pocítite oddelenie od Boha, aké znášajú duše v očistci a pekle. Keď sa dokážete z toho teraz poučiť, potom zistíte, že bude ľahšie sa ku Mne priblížiť.

Nezabudnite, najskôr musíte vyhnať všetky myšlienky nenávisti z duše. Nemôžem byť prítomný v duši, ktorá je plná nenávisti, pretože to je nemožné.

Váš Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 18. septembra 2014 o 15:30 hod.

1221.  Modlite sa o milosrdenstvo môjho Syna, aby mohol zmierniť všetko utrpenie

Moje drahé dieťa, musíš požiadať každého, aby prosil o Božie milosrdenstvo vo všetkých oblastiach, zahŕňajúcich zničenie ľudstva. Mám na mysli zlé plány zahŕňajúce vojny, plány zaviesť celosvetové očkovanie - o ktorom ste boli varovaní v posolstve z 26. novembra 2010 - genocídu a vraždy kresťanov, rovnako ako ľudí iných náboženstiev rukami zlých ľudí.

Keď je duša zamorená Satanom, je schopná najintenzívnejšej nenávisti k Božím deťom. Keď skupiny ľudí pracujú spolu, v úplnom podrobení sa Zlému, ich zloba sa prejavuje v každom čine, s cieľom spôsobiť smrť a skazu tým, nad ktorými majú kontrolu.

Musíte sa modliť, vy všetci, aby ste prekazili plány zlých ľudí, ktorých túžbou je obmedziť svetovú populáciu pre svoj ​​vlastný zisk. Tí, ktorí budú ušetrení tohto zla, sa ocitnú pod kontrolou neviditeľnej skupiny. Volám ku každému z vás, aby ste sa modlili k môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi, aby ste pomohli zmierniť takéto tragédie a zvrhlosti. Niektoré z týchto hrôz môžu byť zmiernené, ale nie všetky z nich. Avšak vaše modlitby oslabia vplyv týchto strašných činov, ktoré budú vykonané nasledovníkmi Zlého. Prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste pomohli obmedziť vraždy nevinných.

Modlitebná Kampaň (166): Za obmedzenie vrážd nevinných

Najdrahšia Matka Spásy, prosím, predlož túto našu prosbu za obmedzenie vrážd nevinných, svojmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi.

Prosíme, aby vo svojom milosrdenstve, odvrátil hrozbu genocídy, prenasledovania a násilia v každej podobe voči Božím deťom.

Prosíme ťa úpenlivo, drahá Matka Spásy, aby si vypočula naše volanie o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostnom svete.

Prosíme, aby Ježiš Kristus, Syn človeka, nás všetkých ochránil počas týchto časov veľkej bolesti a utrpenia na zemi. Amen.

Deti, až sa predpovedané proroctvá stanú, je dôležité, aby ste sa modlili o milosrdenstvo môjho Syna, aby všetko utrpenie mohlo byť zmiernené a zlé skutky, páchané proti ľudstvu, mohli byť odvrátené.

Choďte v pokoji a v láske slúžte Pánovi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Matky Spásy z 19. septembra o 13:14 hod.

1222.   Dajte si pozor na muža, ktorý sa vyhlási za Syna Človeka

Moje drahé dieťa, bolo predpovedané, že vystúpi mnoho falošných prorokov a že počas tejto doby budú šíriť nepravdy o Božom Slove.

Objavia sa v stovkách tisícov a budú podporovaní tými, ktorí tvrdia, že sú zástupcovia služobníkov môjho Syna. Budú kázať ako v malých, tak aj vo veľkých skupinách, a spoznáte ich podľa falošných proroctiev, ktoré budú odhaľovať svetu. Budú sa zdať ako veľmi svätí ľudia a niektorí povedia, že majú veľkú liečivú moc tela ako aj ducha. Niektorí budú nosiť odev svätých mužov a budú propagovať nový misál, ktorý sa bude odchyľovať od Pravdy. Mnohí ľudia budú ich učením zmätení, pretože budú svoje falošné tvrdenia miešať s časťami Pravdy. Jedným z ich zámerov bude vzbudiť dojem, že pripravujú svet na Druhý príchod Krista a vyvolajú veľké očakávanie tejto udalosti medzi nasledovníkmi môjho Syna. Ale nebude to môj Syn, Ježiš Kristus, na ktorého uvítanie budú pripravovať Božie deti. Nie. Bude to antikrist.

Oznámia závažné omyly v súvislosti s Knihou Zjavenia, keď prekrútia obsah tejto svätej Knihy. Málokto bude vedieť, že sú kŕmení lžami, a najväčšia nepravda, ktorú budú hlásať, bude táto. Povedia, že Ježiš Kristus, Syn človeka, sa dá čoskoro spoznať svetu. Že príde v tele. Že bude chodiť medzi svojím ľudom a že ich pozdvihne v Posledný deň. Nebude možné, aby sa to stalo, pretože môj Syn, ktorý prvýkrát prišiel v tele skrze svoje narodenie, pri svojom Druhom príchode v tele nikdy nepríde.

Dávajte si pozor na muža, ktorý sa vyhlási za Syna človeka a bude vás volať k sebe, lebo nebude od Boha. Môj Syn príde v oblakoch, rovnako ako opustil zem počas svojho nanebovstúpenia, a tak to aj bude v Posledný deň.

Vaša milovaná Matka 

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 20. septembra 2014 o 16:38 hod.

1223.   Nikdy som nekritizoval hriešnikov. Nikdy som ich nepreklínal. Nikdy som ich nezraňoval.

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že z ľudskej slabosti si beriem veľkú silu. Moja moc je najväčšia, keď sa dotýkam duší slabých, lebo vtedy ich môžem použiť, aby som bol schopný v nich konať.

Vy, ktorí ste slabí, Ma musíte prosiť, aby som vám dal dar dôvery. Dôverujte Mi, moji maličkí, a potom všetka moc bude moja. Nemôžem využiť duše pyšných, nadutých a arogantných, pretože sa nepokoria v ​​mojich očiach. Pýcha je prekážkou medzi človekom a Bohom, pretože pyšný človek verí, že jeho hlas je silnejší, než môj. Je to, ako tomu vždy bolo. Dnes tomu nie je inak. Prosím, aby ste sa všetci modlili za duše, ktoré Ma zle chápu a ktoré pociťujú potrebu vyhlasovať, čo moje Slovo skutočne znamená podľa ich vlastného výkladu.

Ak človek preklína druhého, a potom hovorí, že, to je, čo by Boh chcel pri obhajobe svojho Slova, alebo ak ospravedlňuje bezprávie a hovorí, že je to dobrá vec v mojich očiach, potom vedzte toto. Ak Ma milujete, nikdy sa neodchýlite od lásky, ktorú som vás učil, alebo od spôsobov, ktorými Ma musíte napodobňovať. Nikdy som nekritizoval hriešnikov. Nikdy som ich nepreklínal. Nikdy som ich nezraňoval a neodsudzoval. A tak musíte robiť to, čo som robil Ja.

Objímte hriešnikov. Modlite sa za nich. Lebo ak tak neurobíte, budete vzdorovať mojej vôli a vaše činy poslúžia len vašim chybným názorom, pokiaľ ide o to, kto Ja som. Nemôžete povedať, že ste moji, ak kážete opak toho, čo som učil. Nikdy sa nepozerajte zvrchu na tých, o ktorých si myslíte, že sú hriešnikmi v mojich očiach. Modlite sa za nich, ale nikdy ich nesúďte, pretože na to nemáte právo.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 21. septembra 2014 o 17:45 hod.

1224.   Boh udržiava svoju lásku k človeku skrze rodinu

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje srdce patrí všetkým rodinám a je mojím prianím požehnať v tomto čase každú rodinu, či už malú, strednú, alebo veľkú. Ak je v rodinách prítomná láska, znamená to, že Božia moc je udržiavaná, lebo všetky jeho deti patria Jemu. Bol to On, ktorý stvoril každého jedného z nich.

Boh udržiava svoju lásku k človeku skrze rodinu, pretože v takýchto podmienkach jeho láska prirodzene prekvitá. Láska v rodinách, ktoré sú jednotné, prináša veľké milosti, pretože vzájomná láska členov rodiny je jedným z najväčších Božích darov. Boh používa lásku v rodine, aby roztiahla svoje krídla, a aby všetci členovia milujúcej rodiny pomohli šíriť túto lásku, kamkoľvek pôjdu. Rovnako tak, ak sa rodina rozbije, bude to mať priamy vplyv na vaše okolie, vašu spoločnosť a na vaše národy.

Keď Boh stvoril Adama a Evu, túžil po svojej vlastnej rodine, na ktorej by ničím nešetril. Bude sa vždy snažiť chrániť rodiny, pretože je to miesto, kde smrteľný človek prvýkrát objaví lásku. Keď láska prekvitá v rodinách, tak sa jej tiež bude dariť v národoch. Pretože vzájomná láska sa rozvíja z rodiny, je to práve z toho dôvodu, že je napádaná Satanom. Satan využije všetok svoj ​​vplyv k zamoreniu ľudí, aby ospravedlnili každý dôvod k rozbitiu rodiny. Zabráni rodinám, aby sa utvorili, a pokúsi sa ich zastaviť pred opätovným zjednotením, ak je to vôľa Božia.

Rodina, zrodená z Božej lásky, bude vždy napádaná zlom. Aby ste ochránili vašu rodinu od Zlého, prosím, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná Kampaň (167): Ochraňuj moju rodinu

Ó, Bože, môj Večný Otče, skrze milosť tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, prosím, ochraňuj vždy moju rodinu pred zlom.

Daj nám silu povzniesť sa nad zlý zámer a zostať zjednotení v našej láske k Tebe a jeden k druhému.

Buď nám oporou v každej skúške a utrpení, ktoré snáď budeme znášať, a udržuj našu vzájomnú lásku živú, aby sme boli v jednote s Ježišom. 

Žehnaj našim rodinám a daj nám dar lásky aj v čase konfliktu.

Posilni našu lásku, aby sme sa mohli rozdeliť o radosť z našej rodiny s ostatnými, aby tvoja láska mohla byť zdieľaná s celým svetom. Amen.

Nezabudnite, že Boh stvoril každého z vás k svojmu obrazu, aby mohol utvoriť dokonalú rodinu. Buďte vďační za vaše rodiny, lebo je to najväčší dar, ktorý udelil ľudskej rase. Až utrpenie na tejto zemi dospeje ku svojmu koncu a nenávisť bude vyhladená, Boh zjednotí ľudstvo ako jedno v Ňom. Budete znovu dokonalí a jeho rodina bude mať večný život.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 23. septembra 2014 o 23:30 hod.

1225.   Je jednoduché povedať, že ste kresťania, keď nie ste napádaní kvôli tomu, že nimi ste

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa snažím dosiahnuť k Božím deťom všetkých náboženstiev, neveriacich a kresťanov, mnohí sa následkom môjho volania obrátia na kresťanstvo. To sa dosiahne prostredníctvom Božej milosti, skrze moc Ducha Svätého.

Medzitým dobrí kresťania a moji oddaní nasledovníci zistia, že skúšky, ktorým budú musieť čeliť, sú veľmi ťažké. Teraz sa ich pýtam. Kto z vás je tak silný, že môže stáť po mojom boku a zotrvať v Pravde bez môjho zásahu v tomto čase? Mnohí z vás s dobrým srdcom, Mi zostanete verní, ale len vo svojich vlastných skupinách. Akonáhle ste všetci toho istého názoru, zistíte, že je ľahšie Mi slúžiť. Ale až budete čeliť odporu - a v určitej fáze budete, a to od mojich nepriateľov, ktorí sa vás pokúsia prilákať do falošného učenia - nebude vám to pripadať jednoduché.

Keď budete kritizovaní, že nasledujete pravé Slovo Božie, mnohí z vás budú príliš slabí ho brániť. Akonáhle budete čeliť odporu od svojich kresťanských druhov a ak budete donútení prijať novo prispôsobené, ale falošné učenie, budete zdrvení žiaľom. Vtedy bude vaša viera skutočne skúšaná. Budete mať dve voľby. Veriť v Pravdu ako bola ustanovená Bohom a pre ktorú bolo preliatej veľa krvi na zmierenie človeka so svojím Stvoriteľom. Alebo prijať zoslabenú verziu môjho Slova, presiaknutého nepravdami.

Vybrať si prvú možnosť vám prinesie veľa bolesti, smútku a utrpenia, lebo ostatní budú vami opovrhovať, pretože ste Mi zostali verní. Ale tým, že si vyberiete druhú možnosť - aj keď môžete byť zahrnutí veľkou chválou, prijatí svojimi rovesníkmi a mojimi nepriateľmi - budete vrhnutí do temnoty a vaša duša bude v ohrození.

Je ľahké povedať, že ste kresťania, keď nie ste napádaní kvôli tomu, že nimi ste. Ale ak ste opovrhovaní, vysmievaní, zosmiešňovaní alebo ohováraní v mojom mene, niektorí z vás nebudú dosť silní, aby zniesli tieto skúšky. Mnohí z vás Ma opustia a odídu zo strachu z verejnej mienky. Mnohí z vás Ma zradia. Mnohí sa odvrátia, pretože sa budú príliš hanbiť niesť môj kríž.

Nikdy neverte, že byť mojím nasledovníkom je jednoduché, pretože nie je. Ale príde čas, kedy vaša viera bude musieť prejsť rozhodujúcou skúškou, a vtedy budem vedieť, kto je môj a kto nie je.

Váš Ježiš

Posolstvo Ježiša z 24. septembra 2014 o 15:05 hod.

1226.  Krása človeka, ktorý bol stvorený k živému obrazu Boha, je neopísateľná

Moja vrúcne milovaná dcéra, práve tak, ako moja milovaná Matka bola vybraná Bohom, aby zvestovala príchod Mesiáša, je tiež povolaná, aby pripravila ľudstvo na môj Druhý príchod.

Bola povýšená do najvyššej nebeskej hierarchie a mojim Večným Otcom jej bola udelená veľká moc. Avšak zostáva, ako bola vtedy, ako je teraz a vždy bude - oddanou a pokornou služobnicou Boha. Slúži Mu v jeho pláne pozdvihnúť človeka do dokonalého stavu, v ktorom mal byť.

Krása človeka, ktorý bol stvorený k živému obrazu Boha, je neopísateľná. Žiadny muž, žena, alebo dieťa na tejto zemi sa nemôžu vyrovnať tomu, čo bolo stvorené, keď Boh priviedol na svet Adama a Evu. Hriech bol ich pád a Lucifer ich nepriateľ. Vtedy bol tento dokonalý stav zničený. Ľudia poškvrnení hriechom, nikdy znovu nedosiahnu tento dokonalý stav, dokiaľ had a všetci, ktorí ho uctievajú, nebudú vyhnaní. Kým ten deň nepríde, krása ľudského tela a duše zostane poškvrnená.

Človek je najväčšou láskou Boha. Anjeli sú jeho sluhovia a tiež musia prejaviť lásku k Božím stvoreniam. Láska Boha k svojej rodine presahuje všetko, čo stvoril, a kým nezíska duše svojich detí späť, nikdy si oddýchne. Boh dovolí mnohé trápenia, poníženie a nešťastia, ktoré sú všetky spôsobené nenávisťou toho, ktorého si najviac vážil - bývalého archanjela Lucifera, ktorý sa stal Satanom. Padlý kvôli svojej žiarlivosti, pýche a sebaláske, spôsobil môjmu Otcovi najväčšiu bolesť, akú si možno predstaviť. A dnes, rovnako ako vtedy, stále robí to isté.

Verní anjeli môjho Otca, všetci svätí, a moja milovaná Matka, vytvorili puto, ktoré nikdy nemôže byť prerušené. Čokoľvek môj Otec nariadi, je jeho elitnou hierarchiou vykonané. Nikdy nediskutuje. Čokoľvek môj Otec požaduje, je správne a najúčinnejšie. Je to spôsob, akým môže byť ľudský rod zachránený od prekliatia Zlého. Je to jeho výsadné právo. Nikto by sa nikdy neodvážil Ho spochybniť. V poslednej fáze svojho konečného zámeru, v ktorej privedie svoj ​​plán spásy ku koncu, zasiahne mnohými spôsobmi.

Titul mojej Matky "Matka Spásy", posledný, ktorý jej bol daný Večným Otcom, Bohom Najvyšším, nie je náhoda. Bola poslaná, aby varovala svet a pripravila ho na posledný útok Zlého proti ľudskej rase. Jej bola daná táto úloha a Ja vás prosím, aby ste to prijali a vždy odpovedali na jej volanie o modlitby.

Najsvätejšia Trojica prinesie mnoho požehnania tým, ktorí odpovedajú na túto poslednú misiu z neba - Misiu spásy. Prijmite, s vďačnosťou, že takáto priazeň bola preukázaná ľuďom  s láskou a dobrotivosťou srdca.

Váš milovaný Ježiš

Posolstvo Matky Spásy z 27. septembra 2014 o 19:20 hod.

1227.   Hriech je skutočnosť. Existuje a bude existovať, až do Druhého príchodu Krista.

Moje drahé dieťa, ako som zdrvený žiaľom, v týchto strašných časoch, kedy človek povstal, aby vzdoroval Bohu tak mnohými spôsobmi. 

Božie zákony sú ignorované po celom svete, pretože hriech už nie je uznávaný ako niečo zlé. Namiesto toho je pri každej príležitosti ospravedlnený, aby človek už viac nemohol rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Ak prijmete hriech vo všetkých jeho podobách a prehlásite ho za bezvýznamný, potom nebudete nikdy uspokojení. Hriech, akonáhle je pokladaný len za ľudskú chybu, vedie k väčšiemu a závažnejšiemu hriechu, až nakoniec povedie do temnoty ducha a k oddeleniu od Boha. To vo vašej duši zanechá prázdnotu, ktorá prinesie istú formu nešťastia, ktorého je ťažké sa zbaviť.

Temnota pochádza od ducha zla. Svetlo pochádza od Boha. Hriech prináša temnotu, a ak neuznáte hriech a nevyhľadáte zmierenie, bude rásť a hnisať, kým neutlmí ducha. Nič v tomto svete duši neprinesie, a ani nemôže priniesť úľavu, po ktorej túži. Len zmierenie medzi dušou a Bohom ju môže oslobodiť z tohto zovretia.

Hriech je skutočnosť. Existuje a bude existovať, až do Druhého príchodu Krista. Božie deti, ktoré chápu Desatoro prikázaní, ktoré ustanovil, vedia, že človek musí prosiť Boha o odpustenie zakaždým, keď zhreší. Nezáleží na tom, že opätovne vyhľadáva Boha a často Ho prosí o Jeho odpustenie, pretože to je jediný spôsob, ako ostať v spojení s Ním. Týmto spôsobom dostanete mnoho milostí a dozriete a budete prebývať v Božom svetle.

Človek musí prijať svoju slabosť kvôli existencii hriechu. Musí prijať, že ho hriech môže oddeliť od Boha. Ak neprijme túto skutočnosť, potom hovorí, že je rovný Bohu. Bez viery v existenciu hriechu, človek nemôže slúžiť Bohu. Vtedy oddelenie medzi dušou a jej Stvoriteľom narastá, až napokon nie je žiadna komunikácia medzi človekom a Bohom.

Túžbou Satana je ukoristiť duše a zabrániť im v ich spáse. Kým človek neprijme dôležitosť uznania Božích zákonov, bude Ho popierať.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Posolstvo Ježiša z 28. septembra 2014 o 18:15 hod.

1228.   Držte sa vždy Pravdy, pretože bez nej budete žiť v klamstve

Moja vrúcne milovaná dcéra, Slovo Božie, ako Ním bolo ustanovené a Slovo, nadiktované mojím svätým apoštolom, bolo základom, na ktorom bola postavená Cirkev, moje mystické Telo.

Večné Slovo je základ, na ktorom stojí moja cirkev. Nie je to naopak. Slovo Božie je večné - je vytesané do kameňa. Je základom Pravdy. Základ mojej Cirkvi nemôže byť otrasený, ale budova, ktorá je na ňom postavená, môže byť pozmenená a upravená. Avšak, ak sa budova zmení, potom základ ju nemusí uniesť, ak sa usporiadanie stavby odchýli od základu, ktorý bol pre ňu navrhnutý.

Slovo Božie nemôže byť nikdy upravené, pretože sa nemôže nikdy zmeniť. Lebo ako by mohlo? Boh nepovedal jednu vec, len aby to znamenalo niečo iné. Cirkev musí byť podriadená Božiemu Slovu. Slovo Božie nie je podriadené členom mojej Cirkvi, ktorí sa môžu cítiť inak. Ak sa opovážite zasahovať do môjho Slova, zradíte Mňa, Ježiša Krista. Ja som Cirkev. Moje Telo je cirkev a všetko, čo vychádza zo Mňa, je sväté. Dokiaľ bude Pravda udržovaná vami, moji zasvätení služobníci, môžete Ma zastupovať. Kým Mi budete dôverovať a uctievať Ma a starať sa, aby v mojej Cirkvi boli udržiavané náležité obrady, potom budete môcť povedať, že ste moji.

Keď Boh, mocou Ducha Svätého, diktoval evanjeliá, Slovo mohlo byť podané použitím rôznych výrazov, ale v každom prípade zostalo rovnaké. Keď Boh hovoril skrze prorokov a mojich apoštolov, požehnaných darom Ducha Svätého, reč bola jasná, jednoduchá a autoritatívna. To isté platí aj dnes, keď Boh hovorí ku svojim prorokom. Reč je jasná, jednoduchá a je podávaná s autoritou, pretože pochádza od Boha. Slová vyslovené Mnou, vaším Vykupiteľom, sa zhodujú s mojím svätým Slovom, ktoré je obsiahnuté v Písme, pretože pochádzajú z rovnakej ruky. Takže ktokoľvek, kto vám dá novú verziu Pravdy, ktorá je nejasná, je ťažké ju pochopiť a ťažké ju nasledovať, buďte na pozore. Keď je Pravda prekrútená, vyjde z nej falošné učenie. Bude plná slabých miest, nelogických a presne protichodných so svätým Slovom Božím.

Až vám povedia, že Boh prijme hriech kvôli svojmu milosrdenstvu, vedzte, že je to lož. Boh prijme kajúcnu dušu, ale nikdy nie hriech, pretože to nie je možné.

Držte sa vždy Pravdy, lebo bez nej budete žiť v klamstve.

Váš Ježiš

Posolstvo Boha Otca z 29. septembra 2014 o 20:50 hod.

1229.   Moja láska zvíťazí nad zlom a nenávisťou

Moja najdrahšia dcéra, moja láska, ak ju prijímate, môže priniesť mnoho ovocia. Ale ak ju človek odmieta, výsledkom je vyprahnutá zem. Bez mojej lásky niet  života, žiadnej radosti ani pokoja. Keď človek cíti moju lásku, vytvára to v duši takého jedinca, ktorému bol udelený tento dar, veľký úžas, bázeň a pocit hlbokej vďačnosti.

Moje drahé deti, ak zakúšate lásku v akejkoľvek podobe k inej ľudskej bytosti, je to moja láska, ktorú cítite. Môže prísť len odo Mňa, lebo Ja som láska. Láska je dar a musíte ju uchopiť, ak cítite, že pohla vaším srdcom. Vy, ktorí prijmete moju lásku, vedzte, že vás naplním ešte viac mojím darom, ak ju budete zdieľať s tými, ktorým nebola udelená táto láskavosť.

Moja láska zvíťazí nad zlom a nenávisťou. Láska zničí nenávisť, zatiaľ čo Zlý, tŕň v boku človeka, toho nie je schopný. Keď vravíte, že Ma milujete, potom musíte usilovne bojovať, aby ste zabránili nenávisti každého druhu poškvrniť vašu dušu. Ak milujete Mňa, odpustíte vašim nepriateľom, pretože ich uvidíte, ako ich vidím Ja. To z vašej strany vyžaduje vytrvalosť a disciplínu, ktorá vám zabráni zraniť inú osobu, či už slovne, alebo telesne.

Keď dovolíte mojej láske, aby prúdila vašimi žilami, pocítite úplný pokoj a slobodu. To preto, že nebudete cítiť žiadnu zlomyseľnosť, hnev, pomstu ani odpor voči inému môjmu dieťaťu. To je dar mojej lásky vo svojej najčistejšej podobe. Prijmite ju odo Mňa tým, že sa budete modliť túto modlitbu.

Modlitebná Kampaň (168): O dar Božej lásky

Ó, najdrahší Otče,

ó, Večný Otče,

Bože Najvyšší,

učiň ma hodným svojej lásky.

Prosím, odpusť mi, že som zranil iných, a všetky zlé skutky, ktoré spôsobili utrpenie ktorémukoľvek z tvojich detí.

Otvor moje srdce, aby som Ťa mohol privítať v duši, a očisti ma od všetkej nenávisti, ktorú môžem cítiť k inej osobe.

Pomôž mi odpustiť mojím nepriateľom a zasadiť semienka tvojej lásky kamkoľvek pôjdem a medzi tými, ktorých stretávam každý deň.

Daj mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a dôvery, aby som mohol obhajovať tvoje sväté Slovo, a tak udržať nažive, v temnom svete, plameň tvojej veľkej lásky a milosrdenstva. Amen.

Deti, nachádzajte útechu vo vedomí, že vás všetkých milujem, bez ohľadu na to, kto ste, aké hriechy ste spáchali, alebo či Ma preklínate alebo nie. Moja láska k vám je bezvýhradná.

Avšak musím oddeliť tých, ktorí sa snažia oslepiť moje deti k pravde o ich spáse od tých, ktorí sú moji. Keby som nezasiahol, mnohí by boli pre Mňa stratení, a nie som pripravený obetovať ich duše tým, ktorí napriek každému úsiliu z mojej strany, Ma odmietnu v Posledný deň.

Prosím, aby ste všetku svoju dôveru vložili vo Mňa a mali moju Pečať ochrany, v akejkoľvek forme, pri sebe. Boj už začal a Ja vykonám spravodlivosť tým, že potrestám tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

Nikdy nezabudnite, kto Ja som. Ja som Začiatok a Koniec. Všetci, ktorí prídu ku Mne, nájdu večný život. Dovoľte Mi vziať vás do bezpečia a do nádherného života v jednote s mojou vôľou. Odhalím Nový raj v mojom čase a chcem, aby ste mali trpezlivosť. Žite svoje životy v harmónii s ostatnými. Starajte sa o svoje rodiny ako predtým. Prichádzajte ku Mne vo svojich kostoloch ako predtým. Ale vždy majte na pamäti, že Pravda, pravé Slovo Božie, sa nikdy nemôže zmeniť, lebo Ja som Pravda. Ja sa nemôžem nikdy zmeniť, lebo tak to nikdy nemôže byť.

Milujem vás. Žehnám vám. Ochraňujem vás. 

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší