OBSAH 2012

 
 

01.01.2012 - 15:00 hod.

299. Panna Mária - vo svete zavládne dočasný mier, ak sa temné duše obrátia

01.01.2012 - 17:30 hod.

300. Je len jedna pravda, jedno svetlo - čokoľvek iné je lož

02.01.2012 - 12:00 hod.

301. Čas víťazstva môjho nepoškvrneného srdca už nie je ďaleko

03.01.2012 - 15:30 hod.

302. Následkom týchto posolstiev dôjde k obráteniu dvoch miliárd ľudí

04.01.2012 - 18:15 hod.

303. Už veľmi skoro sa nechám poznať

04.01.2012 - 19:20 hod.

304. Existujú snahy vyvolať atómovú vojnu na východe

07.01.2012 - 15:40 hod.

305. Pľujete Mi do tváre, keď odsudzujete a preklínate iných v Mojom mene

08.01.2012 - 14:04 hod.

306. Boh Otec - Vy, Moje milované deti, máte pred sebou nádhernú budúcnosť

08.01.2012 - 15:30 hod.

307. Ježiš volá k deťom celého sveta

09.01.2012 - 20:10 hod.

308. Po globálnom vyznaní hriechov sa pripravím na Môj Druhý príchod

10.01.2012 - 20:30 hod.

309. Tak mnoho duší sa rozhodlo ignorovať znamenia, ktoré dávam

11.01.2012 - 15:00 hod.

310. Najväčšia ohavnosť od čias holokaustu sa tajne snuje proti židom

12.01.2012 - 15:30 hod.

311. Modlite sa za duše v smrteľ. hriechu, ktoré nemusia dostať príležitosť, aby hľadali vykúpenie

13.01.2012 - 08:00 hod.

312. Modlitebná kampaň pred Varovaním (19) "Za mladých ľudí"

13.01.2012 - 20:15 hod.

313. Panna Mária - už skoro zavládne mier na Zemi

13.01.2012 - 21:35 hod.

314. Vedci verejne poprú, že sa tento zázrak stal

16.01.2012 - 13:20 hod.

315. Posledný posol, aby oznámil Druhý príchod

17.01.2012 - 14:00 hod.

316. Posvätení služobníci - budete vedení smerom k falošnému prorokovi

18.01.2012 - 09:50 hod.

317. Zlovestný plán vnútri Vatikánu na zničenie katolíckej cirkvi

19.01.2012 - 20:30 hod.

318. Antikrist, ktorý sa skrýva v zákulisí, sa už čoskoro objaví vo svete

20.01.2012 - 20:15 hod.

319. Zapečatená kniha pravdy bude otvorená v príprave na Môj Druhý príchod

21.01.2012 - 13:15 hod.

320. Falošného proroka budú považovať za žijúceho svätca a jeho kritikov za kacírov

23.01.2012 - 15:20 hod.

321. Počujte Moju naliehavú prosbu o modlitby za duše ateistov

24.01.2012 - 16:55 hod.

322. Dobrá správa - Boh, Môj Večný Otec, dal súhlas k záchrane veľkej časti ľudstva

25.01.2012 - 13:50 hod.

323. Tajne sa plánuje atómová vojna, zahrňujúca Irán

26.01.2012 - 21:40 hod.

324. Posledné tajomstvo Fatimy odhaľuje pravdu o zlovestnej satanskej sekte, infiltrovanej vo Vatikáne

27.01.2012 - 23:50 hod.

325. Výzva k duchovenstvu - pripravte moje stádo na môj dlho očakávaný príchod na Zem

28.01.2012 - 21:00 hod.

326. Panna Mária - modlite sa z celého srdca za pápeža Benedikta

29.01.2012 - 21:18 hod.

327. Moje Božie milosrdenstvo sa má uskutočniť tak, ako bolo odhalené svätej Faustíne

30.01.2012 - 13:00 hod.

328. Panna Mária vyzýva ku dňu modlitby a pôstu v príprave na Varovanie 

31.01.2012 - 21:30 hod.

329. Ježiš udelí plné odpustky k úplnému odpusteniu hriechov

01.02.2012 - 20:15 hod.

330. Nikto nezabráni, aby bola svetu odhalená Kniha Pravdy

02.02.2012 - 15:30 hod.

331. Mysleli ste si, že by Som si vás až do Súdneho dňa nevšímal?

04.02.2012 - 10:09 hod.

332. Nenávisť je nenávisť - nie je dvojakého druhu - vždy je rovnaká

04.02.2012 - 10:55 hod.

333. Dôjde k vzájomne prepojeným vojenským konfliktom za účasti Iránu, Izraela, Egypta a Sýrie

04.02.2012 - 15:00 hod.

334. Boh Otec - svet podstúpi trest - Môj zásah je nevyhnutný

05.02.2012 - 13:15 hod.

335. Panna Mária - modlitbou ruženca môžete pomôcť zachrániť váš národ

06.02.2012 - 20:15 hod.

336. Modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna, ktorá by zahubila tretinu ľudstva

07.02.2012 - 20:00 hod.

337. Tajomstvá, tak dlho ukryté v archívoch Božskej sféry

08.02.2012 - 20:30 hod.

338. Panna Mária - Zlý nebude mať pokoj, dokiaľ nezrazí katolícku Cirkev na zem

08.02.2012 - 20:45 hod.

339. Veľmi skoro príde muž, ktorý bude prehlasovať, že je Mnou

09.02.2012 - 15:00 hod.

340. Smilstvo, pornografia a prostitúcia - to všetko sú smrteľné hriechy

10.02.2012 - 19:50 hod.

341. Pocítite zemetrasenia ako súčasť malého trestu pred Varovaním

11.02.2012 - 11:30 hod.

342. Môj úbohý posvätený zástupca Pápež Benedikt XVI. bude vytisnutý zo svätého stolca v Ríme

12.02.2012 - 10:30 hod.

343. Ostatné krajiny budú nasledovať Anglicko v zákaze verejnej modlitby

12.02.2012 - 15:00 hod.

344. Svätá Biblia nie je odsúvaná stranou v prospech týchto posolstiev

13.02.2012 - 15:30 hod.

345. Posledné dni Satana sa podobajú ose, ktorej žihadlo vtedy, keď zomiera, je najviac bolestivé

14.02.2012 - 18:00 hod.

346. Európa bude prvým cieľom Červeného draka, za ktorou budú nasledovať USA

16.02.2012 - 20:00 hod.

347. Zlovestné skupiny páchajú najväčšie zlo, aby sa zmocnili vlády nad krajinami

17.02.2012 - 15:30 hod.

348. Panna Mária - zaveďte v Írsku potraty a prerušíte spojenie k môjmu srdcu

18.02.2012 - 16:00 hod.

349. Európske krajiny podľahnú diktatúre, ktorá nebude o nič lepšia, ako za čias Hitlera

19.02.2012 - 03:00 hod.

350. Šelma s desiatimi rohmi je Európska únia

20.02.2012 - 12:20 hod.

351. Boh Otec - Povstaňte teraz a prijmite moju pečať, pečať živého Boha

21.02.2012 - 00:30 hod.

352. Boh Otec - Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne je to vaša voľba

21.02.2012 - 19:45 hod.

353. Prečo odmietate Moje varovania, aby ste sa pripravili na Môj Druhý príchod?

22.02.2012 - 19:00 hod.

354. Pôst je dôležitý pre vaše duše

23.02.2012 - 16:00 hod.

355. Panna Mária - modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne

23.02.2012 - 16:42 hod.

356. Boh Otec - Výzva ku katolíckej Cirkvi, aby prijala novú éru mieru na Zemi

24.02.2012 - 15:30 hod.

357. V novom raji nebude žiadnej smrti, žiadnej nemoci, žiadneho hriechu

24.02.2012 - 21:45 hod.

358. Nikdy neodmietajte prorokov Pána

26.02.2012 - 21:45 hod.

359. Boh Otec - Balzam, ktorý tak naliehavo potrebujete na upokojenie svojich duší

27.02.2012 - 15:30 hod.

360. Svet má pred sebou ďalšiu etapu čistenia

29.02.2012 - 17:30 hod.

361. Vari neviete, že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých so zatvrdilými srdciami?

01.03.2012 - 19:55 hod.

362. Zjednoťte sa, keď budeme vchádzať bránami Nového raja

02.03.2012 - 00:20 hod.

363. Boh Otec - Varovanie pred satanskými kultami a učením New Age

03.03.2012 - 14:33 hod.

364. Panna Mária Deti, musíte sa prebudiť a prijať pravdu

04.03.2012 - 15:30 hod.

365. Katolícka Cirkev a dom Izraela búdu prenasledované

05.03.2012 - 15:30 hod.

366. Kniha pravdy je odhaľovaná tebe, siedmemu poslovi na konci časov

06.03.2012 - 15:20 hod.

367. Pozorujte teraz, ako sa svetu predstaví muž mieru

07.03.2012 - 15:40 hod.

368. Prvá pečať predstavuje odpadlíctvo

07.03.2012 - 20:30 hod.

369. Môjmu Druhému príchodu sa nedá zabrániť, ani nemôže byť zastavený

08.03.2012 - 19:52 hod.

370. Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate

09.03.2012 - 19:15 hod.

371. Modlite sa svätý ruženec naprieč všetkými národmi odo dnes až do Veľkonočnej nedele

10.03.2012 - 15:30 hod.

372. Ako budú pribúdať vojenské konflikty, nastane čas na otvorenie druhej pečate

12.03.2012 - 19:00 hod.

373. Nikdy predtým nebolo toľko odporu proti božím zjaveniam

13.03.2012 - 18:30 hod.

374. Istá frakcia vo vnútri mojej Cirkvi teraz vyvinie spoločné úsilie, aby ťa umlčala

14.03.2012 - 15:30 hod.

375. Láska je silnejšia ako nenávisť

16.03.2012 - 22:20 hod.

376. Manželstvo osôb rovnakého pohlavia je závažným hriechom

18.03.2012 - 16:00 hod.

377. Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi

20.03.2012 - 20:30 hod.

378. Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma

20.03.2012 - 21:20 hod.

379. Čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť

21.03.2012 - 20:30 hod.

380. Povedz ľuďom, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách

22.03.2012 - 23:00 hod.

381. Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký

24.03.2012 - 11:45 hod.

382. Nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil

25.03.2012 - 15:30 hod.

383. Dokonca ani Varovanie neobráti všetkých neveriacich

27.03.2012 - 18:00 hod.

384. Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili jednu svet. menu

29.03.2012 - 13:15 hod.

385. Ježiš odhaľuje podrobnosti svojho ukrižovania

30.03.2012 - 15:00 hod.

386. Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali

30.03.2012 - 23:45 hod.

387. Som prostredníčka; mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho predrahého Syna

31.03.2012 - 11:00 hod.

388. Svetu budú predstavené moje nové zázraky

02.04.2012 - 15:30 hod.

389. Nech sa ku Mne modlia za dar rozlišovania

03.04.2012 - 20:00 hod.

390. Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

04.04.2012 - 01:00 hod.

391. Prosím, vzývajte moje milosrdenstvo a začnite moju Novénu na Veľký piatok

05.04.2012 - 08:00 hod.

392. Veľký piatok je dňom, kedy si želám, a hlavne tento rok, aby sa pripomínal pre jeho pravý význam

06.04.2012 - 22:20 hod.

393. Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad moj. smrťou na kríži

07.04.2012 - 10:00 hod.

394. Ja som Cirkev - Cirkev bola založená Mnou a nikdy nemôže zaniknúť

08.04.2012 - 15:30 hod.

395. Nebo a zem sa spoja - jedno nebude existovať bez druhého

09.04.2012 - 10:00 hod.

396. Éra mieru, o ktorej som hovorila vo Fatime, sa dostala do zabudnutia

10.04.2012 - 20:45 hod.

397. Môj čas, aby som rozdrvila hada, sa blíži

11.04.2012 - 21:20 hod.

398. Nenávisť voči tebe vzrastie; budú ti nahovárať, že toto dielo pochádza od satana

12.04.2012 - 11:27 hod.

399. Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom

14.04.2012 - 15:27 hod.

400. Toľké lží, ktoré popierajú existenciu pekla, privedú kresťanov k pádu -

15.04.2012 - 19:16 hod.

401. Môj zvyšok Cirkvi. Dvaja svedkovia, na ktorých sa odkazuje v Knihe zjavenia

16.04.2012 - 18:00 hod.

402. Ja, váš milovaný Ježiš, by som nikdy nemohol uškodiť mojej vlastnej Cirkvi

17.04.2012 - 16:30 hod.

403. Moje posolstvá sú pre všetky náboženstvá a vierovyznania vrátane pre tých, ktorí neveria

19.04.2012 - 20:00 hod.

404. Nikdy neprofitujte nepoctivým spôsobom nad inými, ani v obchode, politike alebo v inej oblasti života

20.04.2012 - 15:45 hod.

405. Dokonca aj tí, ktorí páchajú hrozné hriechy, sú milovaní Bohom Otcom

21.04.2012 - 16:00 hod.

406. Miliardy duši - nie milióny - sa obrátia

22.04.2012 - 10:00 hod.

407. Keď sa vám časy zdajú byť ťažké a bolestné, deti, vždy volajte ku mne

22.04.2012 - 15:30 hod.

408. Pomôžte Mi pripraviť svet na môj Druhý príchod

23.04.2012 - 20:00 hod.

409. Viac národov sa zjednotí a viac Božích detí bude ovládaných jedinou inštitúciou

24.04.2012 - 19:45 hod.

410. Neurobte chybu vašich predkov, ktorí Ma odmietli, keď som prišiel prvý raz

25.04.2012 - 15:50 hod.

411. Celé ľudstvo bude mať slobodnú vôľu, až kým sa jeho vôľa nezjednotí s Božou vôľou Otca

26.04.2012 - 20:30 hod.

412. Tí, ktorí sú Mi verní, budú mihnutím oka bez toho, aby trpeli, vzatí do Nového neba a zeme

28.04.2012 - 15:40 hod.

413. Ako Otec všetkých ľudí som pripravený poslať môjho Syna, aby si vyžiadal svoj právoplatný trón

29.04.2012 - 10:00 hod.

414. Moje dieťa, nebude žiadnej smrti pre tých, ktorí milujú môjho Syna

29.04.2012 - 15:33 hod.

415. Prvé tajomstvo v Knihe pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomurárskych skupín proti Cirkvi

30.04.2012 - 17:45 hod.

416. Volám k vám všetkým, ktorí Ma nepoznáte

01.05.2012 - 20:00 hod.

417. Počujte moje volanie a pripravte sa na vyliatie môjho Ducha Svätého

04.05.2012 - 21:05 hod.

418. Duch Svätý zostúpi túto nedeľu - druhé vyliatie z moci Ducha Svätého

05.05.2012 - 12:00 hod.

419. Prijmite môjho Ducha Svätého s údivom a vďačnosťou

06.05.2012 - 10:00 hod.

420. Mojim novodobým učeníkom je zverená nesmierne dôležitá misia

06.05.2012 - 19:30 hod.

421. Hrozná je bolesť a utrpenie, ktoré Mi spôsobujú tie sekty, ktoré tajne pracujú na zvrhnutí Svätej stolice

07.05.2012 - 18:19 hod.

422. Mnohí pápeži, obklopení slobodomurárskymi skupinami, boli zajatcami vo Svätej stolici

08.05.2012 - 12:30 hod.

423. Boh Najvyšší môže zmeniť osud sveta

08.05.2012 - 19:00 hod.

424. Zvyšok mojej Cirkvi, inšpirovaný prorokom Henochom, vyvolá nenávisť všade tam, kde bude počuté moje sväté slovo

09.05.2012 - 21:00 hod.

425. Pôsobenie slobodomurárskych skupín vo vašom svete už ochabuje

10.05.2012 - 15:45 hod.

426. Roním slzy od žiaľu kvôli kňazom v katolíckej Cirkvi, ktorí v tomto čase strašne trpia

11.05.2012 - 20:38 hod.

427. Prípravy na môj Druhý príchod sú v plnom prúde

12.05.2012 - 10:00 hod.

428. Choďte a otvorte oči deti a počúvajte, skúmajte a zvažujte všetko, čo sa vám v Božom mene predkladá

13.05.2012 - 16:00 hod.

429. Moje nové kráľovstvo - budete oplývať veľkou hojnosťou a nič vám nebude chýbať

14.05.2012 - 18:00 hod.

430. Prosby o modlitby: Teraz choď a nazvi túto prosbu "Moje volanie k Ježišovi"

16.05.2012 - 03:10 hod.

431. Druhá pečať - Tretia svetová vojna

16.05.2012 - 09:00 hod.

432. Moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou

16.05.2012 - 17:38 hod.

433. Vytvárajte modlitbové skupiny, zasvätené (ako) "Ježiš ľudstvu"

17.05.2012 - 08:50 hod.

434. Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána

18.05.2012 - 10:48 hod.

435. Jediná zvyšná Cirkev bude tou, ktorá bude stáť neporazená, až kým nepovstane nový Jeruzalem

18.05.2012 - 15:20 hod.

436. Nebojte sa mojej ruky ale ruky tých, ktorí sú vašimi nepriateľmi

20.05.2012 - 12:15 hod.

437. Zlý útočí na tých, ktorí milujú Boha najviac

20.05.2012 - 18:10 hod.

438. Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene

21.05.2012 - 20:15 hod.

439. Čas na konanie Varovania sa blíži

22.05.2012 - 15:20 hod.

440. Moja Kniha pravdy sa rýchlo, ako oheň, rozšíri po celom svete

23.05.2012 - 15:38 hod.

441. Utrpenie vo svete bolo v tomto čase zjednotené s utrpením môjho Syna

24.05.2012 - 18:30 hod.

442. Počas Varovania nebudú tí, ktorí sa v mojich očiach vykúpili, trpieť bolesť očistca

26.05.2012 - 16:10 hod.

443. Zákernými prostriedkami majú v úmysle vyhnať pápeža Benedikta XVI. z Petrovho stolca

27.05.2012 - 18:00 hod.

444. Satan vás presvedčí, že moje posolstvá pochádzajú od neho

28.05.2012 - 20:45 hod.

445. Vedzte, že 1000 rokov, na ktoré sa odkazuje v Knihe zjavenia, znamená presne práve toto

29.05.2012 - 17:45 hod.

446. Modlitby môžu odvrátiť plánované ukrutnosti, spojené s naliehavosťou použitia atómových bômb

30.05.2012 - 15:30 hod.

447. Opäť prežívam moju smrteľnú agóniu v Getsemanskej záhrade a moje bolestné utrpenie je dvojnásobné

31.05.2012 - 21:00 hod.

448. Jún - mesiac kampane obrátenia

01.06.2012 - 20:15 hod.

449. 666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie

02.06.2012 - 11:00 hod.

450. Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette

02.06.2012 - 21:00 hod.

451. Nikdy neváhajte. Nikdy nepochybujte o mojej ochrannej ruke

03.06.2012 - 15:30 hod.

452. Strávte mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou

04.06.2012 - 15:20 hod.

453. Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát

05.06.2012 - 22:00 hod.

454. Satan sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii

06.06.2012 - 17:05 hod.

455. Deti, keď trpíte v tomto živote, dostávate sa bližšie k môjmu Synovi

07.06.2012 - 20:00 hod.

456. 600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla; ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz

08.06.2012 - 19:05 hod.

457. Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali

09.06.2012 - 15:45 hod.

458. Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou

10.06.2012 - 15:30 hod.

459. Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám

11.06.2012 - 12:02 hod.

460. Modlite sa za kresťanské cirkvi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery

11.06.2012 - 16:30 hod.

461. Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi

12.06.2012 - 17:58 hod.

462. Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo

13.06.2012 - 16:00 hod.

463. Sľub vernosti Božej vôli Boha Otca

14.06.2012 - 18:15 hod.

464. Aj keď sa Varovania netreba obávať, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti

16.06.2012 - 19:40 hod.

465. Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha

17.06.2012 - 20:15 hod.

466. Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby

18.06.2012 - 20:36 hod.

467. Žiaden prorok nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu

20.06.2012 - 07:46 hod.

468. Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť

21.06.2012 - 00:05 hod.

469. Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní - čakám na vás

21.06.2012 - 17:30 hod.

470. Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili

23.06.2012 - 10:50 hod.

471. Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby

24.06.2012 - 17:30 hod.

472. Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky

25.06.2012 - 11:50 hod.

473. Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa

26.06.2012 - 20:00 hod.

474. Nový raj: Budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia

27.06.2012 - 20:00 hod.

475. Zjavujem moje budúce plány pre nové nebo a novú zem

28.06.2012 - 15:30 hod.

476. Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať

29.06.2012 - 09:20 hod.

477. Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet

01.07.2012 - 15:45 hod.

478. Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované

02.07.2012 - 18:00 hod.

479. Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa

03.07.2012 - 20:00 hod.

480. Najhorším utrpením zo všetkých je duchovná prázdnota, keď nemôžete cítiť ani štipku lásky ku Mne, vášmu Ježišovi

04.07.2012 - 12:50 hod.

481. Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete, vládne Boh Najvyšší

05.07.2012 - 15:30 hod.

482. Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť, ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné

06.07.2012 - 16:15 hod.

483. Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies

07.07.2012 - 15:30 hod.

484. Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané

08.07.2012 - 17:17 hod.

485. Majte sa na pozore - nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu

09.07.2012 - 23:00 hod.

486. Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých prípadoch po prvý raz spozná, že ju má

11.07.2012 - 19:30 hod.

487. Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu

12.07.2012 - 10:50 hod.

488. Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta

13.07.2012 - 16:25 hod.

489. Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy; napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest

13.07.2012 - 23:05 hod.

490. Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od iných vizionárov pretože si prorokyňou konca času

14.07.2012 - 15:15 hod.

491. Nestačí veriť v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu

15.07.2012 - 15:45 hod.

492. Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz

15.07.2012 - 17:45 hod.

493. Zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme

16.07.2012 - 15:15 hod.

494. Blíži sa čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára, pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol

17.07.2012 - 16:00 hod.

495. Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich nikdy nebolo učených pravde

17.07.2012 - 23:18 hod.

496. Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok

18.07.2012 - 18:15 hod.

497. Je nežiadúce v dnešnej takzvanej tolerantnej spoločnosti povedať, že veríte v Ježiša Krista

19.07.2012 - 07:00 hod.

498. Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne

20.07.2012 - 17:46 hod.

499. Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo

21.07.2012 - 15:15 hod.

500. Božia láska bude ako žiara dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť, aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie

22.07.2012 - 19:00 hod.

501. Z tohto boja za duše vyjdete ako víťazi a nepotrvá dlho, než sa objaví nový svet bez konca

23.07.2012 - 16:36 hod.

502. Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla

24.07.2012 - 17:39 hod.

503. Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili

25.07.2012 - 23:30 hod.

504. Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha

26.07.2012 - 23:55 hod.

505. Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti

27.07.2012 - 18:30 hod.

506. Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy

29.07.2012 - 20:10 hod.

507. Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov a kvôli ktorému budú prísne potrestané

30.07.2012 - 01:00 hod.

508. Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom

31.07.2012 - 18:10 hod.

509. Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok, že Boh upadá do zabudnutia

31.07.2012 - 20:00 hod.

510. Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia, preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista

01.08.2012 - 16:45 hod.

511. Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší

02.08.2012 - 20:06 hod.

512. Tak, ako bol ukrižovaný môj Syn, bude ukrižovaná aj jeho Cirkev na zemi 

03.08.2012 - 16:45 hod.

513. Odpadlíkom v katolíckej Cirkvi - budete potrestaní, ak znesvätíte ustanovenia mojej Cirkvi

04.08.2012 - 10:35 hod.

514. Keď farizeji úmyselne podplatili luhárov, aby popreli moje zmŕtvychvstanie, odopreli generáciám židov právo na pravdu

05.08.2012 - 17:40 hod.

515. Ak veríte v existenciu satana, potom vedzte, že všetko, čo je vo svete nespravodlivé a zlé, je spôsobené ním

06.08.2012 - 18:06 hod.

516. Keď takéto duše útočia na moje sväté slovo s takou zášťou, je to znamením, že satan potvrdzuje pravosť týchto posolstiev

07.08.2012 - 15:50 hod.

517. Toto je moja posledná misia na zemi, kedy sú svetu dávané sväté posolstvá od Najsvätejšej Trojice

08.08.2012 - 23:20 hod.

518. Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech

10.08.2012 - 12:45 hod.

519. Nevieš snáď, že bezo Mňa si ničím? Prázdna nádoba, ktorú nič nemôže uspokojiť

11.08. 2012 - 20:10 hod.

520. Dažde, záplavy a zničenie budúcej úrody budú výsledkom trestu z neba

12. 08. 2012 - 18:00 hod.

521. Antikrist bude tvrdiť, že som to ja, Ježiš Kristus

13.08.201219:45 hod.

522. Panna Mária: moje dieťa, čoskoro mnohí svetoví proroci, vizionári a tí ktorí majú videnia už nebudú naďalej dostávať posolstvá

15.08. 2012 - 01:00 hod.

523. To je moja kniha. Moje slovo. Môj sľub.

16. 08. 2012 - 03:15 hod.

524. Pohanstvo sa rýchlo šíri a fascinácia okultizmom  je podporovaná

19. 08. 2012 - 10:56 hod.

525. Tento čas je ako ticho pred búrkou. Využite ho, aby ste pripravili tak mnoho ľudí, ako je to možné.

20. 08. 2012 - 03:30 hod.

526. Som ako  búrka, ktorá sa chystá. Môj hlas je ako hrmenie v diaľke.

20. 08. 2012 - 15:45 hod.

527. Kniha života predpovedaná obsahuje mená všetkých tých, ktorí budú spasení

21. 08. 2012 - 18:00 hod.

528. Boh Otec: iba keď budem spokojný, ukážem celému svetu, aby bol svedkom tých najveľkolepejších zázrakov.

22. 08. 2012 - 9:18 hod.

529. Panna Mária: keď som čakala s apoštolmi vo večeradle na zostúpenie ducha svätého, zabralo to desiatich dní príprav

22. 08. 2012 - 20:10 hod.

530. Práve tak ako vojak, ktorý prebodol môj bok, bol okamžite obrátený, taktiež  budú  milióny duší

23. 08. 2012 - 12:40 hod.

531. Obrátenie môže oslabiť vplyv antikrista

23. 08. 2012 - 15:15 hod.

532. Dôležitá správa od Boha Otca: ja udelím výsadu (imunitu) od brány pekla pre tie duše za ktoré sa budete modliť .

24.08. 2012 - 03:15 hod.

533. Poďakujte môjmu Otcovi za dar jeho milosti oslobodenia od pekelných plameňov

25.08.2012 - 12:00 hod.

534. Panna Mária: prijmite  dar milosti imunity  deti. Vážte si ho, pretože je to vzácny dar z neba.

26. 08.2012 - 18:30 hod.

535. Nenávisť je príčinou všetkého zla na svete, a má mnoho foriem

27. 08. 2012 – 19:20 hod.

536. Toto je zodpovednosť, ktorú vám dávam, moji učeníci, pre obrátenie duší po ktorých tak veľmi túžim.

28. 08. 2012 - 19:30 hod.

537. Keď uctievate falošných bohov a prosíte ich o veľký majetok, bohatstvo  a iné dary, čisto k uspokojeniu vašej žiadostivosti (telesných túžob), budete priťahovať princa temnoty

29. 08. 2012 - 23:00 hod.

538. Dobro proti zlu je boj medzi Bohom, mojim večným Otcom a Satanom. Je to tak jednoduché.

30. 08. 2012 - 18:15 hod.

539. Panna Mária: prebudenie príde čoskoro

31. 08. 2012 - 23:20 hod.

540. Nikto nepozná pravdu skutočných obsahov knihy zjavenia. Pozná ich len Boh .

01. 09. 2012 - 10:25 hod.

541. Táto misia je posledný dar proroctva schválená mojim otcom na záchranu duší

3. 09. 2012 - 10:08 hod.

542. Vyzývam vás všetkých, aby ste vytvorili centrá, kde môžete zaistiť rozšírenie mojich posolstiev

4. 09. 2012 - 23:05 hod.

543. Moje meno už nie je uctievané, moje meno je preklínané

05. 09. 2012 - 14:30 hod.

544. Objaví sa veľký konflikt a rozdelí človeka  proti človeku. Brat proti bratovi.

6. 09. 2012 - 18:30 hod.

545. Moje slovo je strávené potichu mojimi vedúcimi služobníkmi

07. 09. 2012 - 20:35 hod.

546. Táto misia sa dá prirovnať  k záchrane obrovskej zaoceánskej lode

8. 08. 2012 - 15:30 hod.

547. Panna Mária: pred všetkými Božími deťmi leží nádherná budúcnosť

09. 09. 2012 - 10:00 hod.

548. Skutočná láska pochádza od Boha

10. 09. 2012 - 18:00 hod.

549. Ako trpíte pod vašim znakom ateizmu

11. 09. 2012 - 19:30 hod.

550. Nová éra bude ohlasovať môj Druhý príchod. Čas je krátky.

12. 09. 2012 - 18:55 hod.

551. Komunizmus, tak dlho obávaný v západnom svete, je teraz tajne utvorený cez globálnu alianciu

13. 09. 2012 - 10:45 hod.

552. Dar  môjho večného Otca je dať každému jeho dieťaťu najdokonalejší život v najdokonalejšom svete

16. 09. 2012 - 13:45 hod.

553. Celosvetová nenávisť prepukne medzi národmi v tejto dobe a to všetko v mene Boha.

16. 09. 2012 - 22:50 hod.

554. Varovanie pre tie elitné globálne skupiny, ktoré prostredníctvom svojej silnej aliancie sa spiknú za účelom kontrolovať všetky národy.

17. 09. 2012 -21:15 hod.

555. Protestantský národ, Veľká Británia, sa čoskoro navráti k mojim cestám

18. 09. 2012 - 17:40 hod.

556. Nie som Syn človeka, akého ľudia očakávajú. Ja som nekonvenčný .

19.09. 2012 - 20:45 hod.

557. Obrátenie príde ako prvé. Potom prenasledovanie. Potom spása. V takomto poradí.

20. 09.2012 - 15:16 hod.

558. Budú hovoriť, že som bol ženatý. Budú hovoriť, že som bol jednoducho prorok.

20. 09. 2012 - 18.25 hod.

559. Boh Otec: čas môjho Syna je zlúčený s vaším časom deti a čoskoro všetci budú jedno

21.  09. 2012 - 15:05 hod.

560. Matka Božia: bolo predpovedané, moje dieťa, že v týchto časoch, v ktorých dnes žijete sa srdcia ľudí zatvrdia

22. 9.2012 - 15:30 hod.

561. Falošní proroci sú teraz pripravení a vrhnú sa na túto misiu

23. 9. 2012 - 09:00 hod.

562. Tak veľa ľudí hľadá pravdu a nemôže ju nájsť

23.9. 2012 - 20:00 hod.

563. Pripravte sa byť svedkami, že znamenia čoskoro budú odhalené z neba

24.9.2012 - 15:55 hod.

564. Každý človek, ktorý nenávidí druhého, kvôli jeho náboženstvu, nemiluje skutočne Boha

25. 9. 2012 - 12:50 hod.

565. Sú len tri spôsoby, ako sa ochrániť pred zlým

26. 09. 2012 - 16:40 hod.

566. Panna Mária: vo svete sa začnú diať čoskoro veľké zmeny

26.9. 2012 - 22:12 hod.

567. Hriech môže byť odpustený, kým ste nažive. Nie po smrti.

27. 9. 2012 - 09:00 hod.

568. Dve miliardy duší , ktoré budú odmietať moju ruku milosrdenstva

28.9.2012 - 22:15 hod.

569. Tento muž  povie svetu, že je mesiáš a bude pochvaľovaný mnohými poprednými svetovými lídrami

29. 09. 2012 - 19:15 hod.

570. Veriaci sa nikdy nesmú cítiť v bezpečí  s vedomím, že poznajú pravdu

29. 09. 2012 - 23:00 hod.

571. Toľko ľudí je dnes posadnutých snahou o slávu a seba oslavovanie

01.10.2012 -16:30 hod.

572. Božia láska, raz pocítená človekom, je niečo, bez čoho žiadny človek nemôže žiť

02.10.2012 15:30 hod.

573. Panna Mária: mnohí z vodcov cirkvi môjho Syna nič nepovedia. Oni už verejne nebránia  sväté meno môjho Syna.

03. 10. 2012 - 13:30 hod.

574. Na kresťanstvo sa útočí z jedného hlavného dôvodu

04.10. 2012 - 14:55 hod.

575. Boh Otec: moja ruka spravodlivosti čaká na potrestanie tých vlád, ktoré plánujú ublížiť mojim deťom.

06. 10. 2012 - 23:05 hod.

576. Božie svetlo je prítomné v každom jednom z vás

07. 10. 2012 - 11:00 hod.

577. Panna Mária : plačem kvôli nim krvavé slzy a je mi ťažko pri srdci

08. 10. 2012 - 19:00 hod.

578. Oznámenie, oznámiť môj Druhý príchod, bude náhle

9. 10. 2012 - 21:31 hod.

579. Nové svetové náboženstvo bude vzdávať poctu šelme

10. 10. 2012 - 21:50 hod.

580. Pohanstvo bude presadzované vo všetkých Božích cirkvách

11. 10. 2012 - 10:30 hod.

581. Mnohí z vás Ma zaprú  tým, že príjmu tieto zlé nové zákony.

12. 10. 2012 - 23:15 hod.

582. V novom raji dvanástich národov budú rôzne úrovne

13. 10. 2012 - 16:10 hod.

583. Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete

14. 10. 2012 - 18:10 hod.

584. Ti, ktorí vykonávajú chladnokrvne vraždu, môžu byť zachránení skrze vaše modlitby

15. 10. 2012 - 23:30 hod.

585. Tí, ktorí prežijú koniec času, nezomrú telesnou smrťou

16.10. 2012 - 16:20 hod.

586. Je to ťažký a osamelý čas pre mnohých vizionárov a prorokov, pretože každý z nich pracuje sám

17.10.2012 -12:30 hod.

587. Príliv zmien príde veľmi skoro

18.10. 2012 - 18.00 hod.

588. Boh Otec: čoskoro môj Syn bude poslaný, aby odhalil pravdu o stvorení ľudstva

19. 10. 2012 - 9:26 hod.

589. Panna Mária: milosti udelené, keď prijímate telo môjho Syna

20. 10. 2012 - 22:30 hod.

590. Pre Židov, oni nakoniec uznajú, že pravý Mesiáš už prišiel

20.10. 2012 - 23:20 hod.

591. Miliardy duší,  už v pekle, sú tie, ktoré Ma nehanebne odmietli počas svojho života

21.10.2012 - 10.05 hod.

592. Keď sa pokúsia vytvoriť sviatosť, v mojich cirkvách, s opovrhnutím oni povedia, že to bolo kvôli právam párov rovnakého pohlavia

21.10.2012 - 17:50 hod.

593. Nesmiete dovoliť strachu z budúcnosti aby vás ovládol, pretože to nie je Mojou túžbou.

23.10.201220:30 hod.

594. Želám si vyzvať všetky Božie deti v spojených štátoch amerických

24.10. 2012 - 21:11 hod.

595. Nikdy nesmiete odmietnuť súkromné zjavenia bez kvalifikácie alebo požadovanej pokory

25. 10. 2012 - 7:30 hod.

596. Panna Mária: Nárast zvyškovej cirkvi môjho Syna bude pokračovať

25.10.2012 - 21:50 hod.

597. Želám si, aby sa moja armáda modlila túto modlitbu Modlitbovej kampane: "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi"

26. 10. 2012 - 11:06 hod.

598. Budú spochybňovať a analyzovať moje slovo zo strachu urobiť strašnú chybu

26.10. 2012 - 18:00 hod.

599. Ti, ktorí ponižujú moje slovo, dávané tebe, moja dcéra, režú Ma  až na kosť v mučivých bolestiach

27. 10. 2012 - 21:35 hod.

600. To bude ich rukou, že blesky, zemetrasenia a tsunami udrú na zem

28. 10. 2012 - 18:00 hod.

601. Boh Otec: je to k záchrane nevinných duší, že trestám zlých

29.10. 2012 - 15:30 hod.

602. Jeho veľké tresty, svojou mohutnosťou vo svete doteraz nikdy nevídané, môžu byť zmiernené

30.10.2012 - 19:10 hod.

603. V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo Mňa, vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky

01.11.2012 - 18:00 hod.

604. Bola vám daná výzbroj. Používajte ju.

02.11.2012 - 14:00 hod.

605. Obráťte sa a proste môjho Syna, aby vás priviedol ku svojmu veľkému milosrdenstvu

03.11.2012 - 19:00 hod.

606. Čoskoro nebude hriechu. Trýzeň hriechu bude vecou minulosti

04.11.2012 - 17:45 hod.

607. Cesta do môjho večného Kráľovstva je posiata ostrými kameňmi a balvanmi

05.11.2012 - 18:50 hod.

608. Zem bude stenať v bolestiach, zatiaľ čo sa antikrist pripravuje na svoj príchod

06.11.2012 - 22:45 hod.

609. Všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase zhromažďujú v štyroch kútoch zeme

07.11.2012 - 21:28 hod.

610. Veľká časť ľudstva bude očistená a tak pripravená na dlho očakávanú éru pokoja

08.11.2012 - 15:50 hod.

611. Potrebujem vašu pomoc. Práve tak, ako som potreboval mojich apoštolov a učeníkov, keď som chodil po zemi.

09.11.2012 - 21:00 hod.

612. Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia

10.11.2012 - 23:45 hod.

613. Celosvetové očkovanie – jedna z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera

11.11.2012 - 18:00 hod.

614. Slávnostne vám sľubujem, že váš prechod bude rýchly

11.11.2012 - 22:20 hod.

615. Rímski katolíci budú musieť sláviť omše v úkrytoch alebo bezpečných kostoloch

13.11.2012 - 17:00 hod.

616. Korunovanie tŕním počas môjho ukrižovania je symbolické pre koniec časov

14.11.2012 - 20:30 hod.

617. Na povrch začne vychádzať mnoho udalostí týkajúcich sa cirkví, ktoré Ma uctievajú

17.11.2012 - 19:00 hod.

618. Mám posolstvo, ktoré musím oznámiť americkému ľudu

19.11.  2012 - 09:00 hod.

619. Nepokoj (zmätok)  bude viditeľný v každom kúte zeme a iba slepý človek neuvidí zmeny

20.11. 2012 - 23:50 hod.

620. Táto skupina dvanástich reprezentujúca mocné národy, je urážkou existencie mojich dvanástich apoštolov

21.11. 2012 - 18:45 hod.

621. Panna Mária: musíme sa modliť za úbohé duše, ktoré môjho Syna neustále pribíjajú na kríž, aby sa odvrátili od hriechu

21. 11. 2012 - 23:30 hod.

622. Jedna polovica sa od pravdy neodchýli. Druhá polovica ju prekrúti.

22. 11. 2012 - 19:00 hod.

623. Ponúkam vám najdokonalejšiu budúcnosť

23. 11. 2012 - 21:45 hod.

624. Moji milovaní kňazi a zasvätení služobníci, nemajte strach z môjho slova

25. 11. 2012 - 17:25 hod.

625. Nie kvôli Mne mi nasadia korunu zo smaragdov, alebo vzácnych kameňov

25. 11. 2012 - 18:45 hod.

626. Ti, ktorí sa budú riadiť Božím zákonom, budú napádaní démonmi a vyhľadávaní

27. 11. 2012 - 20:08 hod.

627. Moji kňazi, nesmiete Ma urážať tým, že Ma budete vyhlasovať za klamára

28.11. 2012 - 19:40 hod.

628. Bez ohľadu na to, ako veľmi sú vaše veci na tejto zemi pre vás dôležité, sú k ničomu

29. 11. 2012 - 15:20 hod.

629. Panna Mária: milujúci Boh by nevyvolal konflikt, alebo bol príčinou rozdelenia

30. 11. 2012 - 15:55 hod.

630. Akonáhle bude sloboda slova odňatá, pravda bude skrytá

30. 11. 2012 - 22:20 hod.

631. Nepriatelia Židov vo všetkých národoch sa zjednotia, aby zničili Izrael

1. 12. 2012 - 19:45 hod.

632. Všetky národy sveta sú spojené ako jeden národ s Bohom. Všetky sú súčasťou rovnakej rodiny

2. 12. 2012 - 17:40 hod.

633. Plameň lásky uhasí oheň nenávisti

3. 12. 2012 - 19:05 hod.

634. Volám ľudstvo, aby sa pripravilo na moje veľké milosrdenstvo

5.12.2012 - 20:40 hod.

635. Ako Matka Spásy pomôžem vám a vašim rodinám, aby ste boli zasvätení môjmu Synovi

7. 12. 2012 - 18:45 hod.

636. Falošný prorok už naplánoval, ako prevezme úrady vnútri katolíckej cirkvi

8. 12. 2012 - 11:40 hod.

637. Varovanie očistí Božie deti v príprave na môj Druhý príchod

09.12.2012 - 19:00 hod.

638. Oheň Ducha Svätého pocítia všetci vo svojich srdciach

10. 12. 2012 - 22:22 hod.

639. Budem súdiť živých i mŕtvych a len ti, ktorí sú toho hodní, môžu vstúpiť do Môjho Kráľovstva

11.12. 2012 - 17:00 hod.

640. On, tak pokorný, príde vo veľkej slávnej nádhere a Jeho veľké milosrdenstvo zaplaví zem

11.12. 2012 - 21:16 hod.

641. Ľudský rozum je nedostatočný v snahe opísať večný život

12.12.2012 - 23:54 hod.

642. Zradcovia Môjho svätého slova, ktoré bolo poslané skrze Božích prorokov, budú, slávnostne vyhlasujem, mať za následok hnev Môjho Otca

13.12.2012 - 18:11 hod.

643. Pokora je viac ako len prijatie utrpenia. Je mocným prostriedkom na porazenie zla.

15. 12. 2012 - 21.45 hod.

644. Ja som všeodpúšťajúci Boh, pripravený udeliť vám slobodu od hriechov, ktoré vás zajali

16.12. 2012 - 23:20 hod.

645. Ja prinášam nádej. Ja prinášam milosrdenstvo. Ja prinášam spásu.

17.12. 2012 - 12:15 hod.

646. Moc smrti nad ľudstvom bude konečne porazená

18.12.2012 - 18:45 hod.

647. Všetci, ktorí podporujú potraty a sú zodpovední za ich zavádzanie, sú vinní smrteľným hriechom

18.12. 2012 - 19:30 hod.

648. Plamene Môjho milosrdenstva ako ohnivé jazyky zostúpia čoskoro na každú dušu

19.12. 2012 - 12:30 hod.

649. Satan bude počas Môjho panovania spútaný a nebude už viac klamať Božie deti

19.12.2012 - 21:00 hod.

650. Zomrel som pre vás; preto Mi teraz musíte dôverovať

20.12.2012 - 19:15 hod.

651. Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých

21.12.2012 - 22:20 hod.

652. Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí; žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu

21.12. 2012 - 22:50 hod.

653. Moje slovo bude ako meč, ktorý  bude pretínať zmätok a lži

22.12.2012 - 20:36 hod.

654. Dnes na vás vylejem toto mimoriadne požehnanie

23. 12. 2012 - 15:30 hod.

655. Rodinná jednota a jej zničenie bude koreňom všetkého

24.12.2012 - 18:00 hod.

656. Deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva

25.12.2012 - 19:20 hod.

657. Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostatnými krajinami

27.12.2012 - 18:20 hod.

658. Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko

28.12.2012 - 06:05 hod.

659. Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde

29.12.2012 - 19:36 hod.

660. Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri

30.12.2012 - 17:50 hod.

661. Pomocou okultných síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľne chorých

31.12.2012 - 19:25 hod.

662. Staneš sa terčom veľkej nenávisti