Marec 2012

 

01.03.2012 - 19:55 hod.

362. Zjednoťte sa, keď budeme vchádzať bránami Nového raja

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho mojich detí bude teraz zachránených vďaka modlitbám a utrpeniu mojich drahých nasledovníkov, ktorých láska ku Mne presahuje rámec poznania väčšiny ľudstva.

V tomto pohnutom čase sa neustále spolieham na mojich nasledovníkov, aby mi pomohli zachraňovať duše.

Mnohé z týchto duší neprežijú čin môjho Božieho milosrdenstva a zomrú v smrteľnom hriechu.

Tak mnoho z vás odpovedalo s toľkou poslušnosťou a veľkodušnosťou srdca na moje volanie.

Prinášate Mi veľkú útechu.

Žehnám vám, moji drahí nasledovníci a prosím vás, aby ste pokračovali v modlitbách za duše ostatných.

Už zanedlho dostane celé ľudstvo dar môjho milosrdenstva.

Ani jeden z vás sa nevyhne tomu, aby si neuvedomil pravdu o mojej existencii. No nie všetci Ma budú chcieť objať, dokonca ani vtedy, keď im bude odhalená pravda.

Sú to duše, kvôli ktorým sa trápim.

Sú to tie stratené duše, kvôli ktorým moja milovaná Matka prelieva slzy.

Sú to hriešnici, ktorých Mi musíte pomôcť zachrániť, pretože chcem spasiť všetky Božie deti.

Modlite a zjednoťte sa, aby ste Mi pomohli pritiahnuť každú jednu dušu, keď budeme vchádzať bránami Nového raja.

Toto je modlitba Modlitebnej kampane (35) "Za duše, aby vošli do raja":

"Ó, môj Ježišu daj, aby som Ti pomohol zachrániť zvyšok Tvojich detí na Zemi.

Modlím sa, aby si svojim milosrdenstvom zachránil duše z duchovnej temnoty.

Prijmi moje skúšky, bolesti a starosti tohto života na záchranu duší od pekelných plameňov.

Naplň ma milosťami, aby som Ti s láskou a radosťou v mojom srdci ponúkol tieto utrpenia tak, aby sme sa v láske k Najsvätejšej Trojici všetci do jedného spojili a ako jedna svätá rodina s Tebou žili v raji. Amen."

Deti, vy viete, ako veľmi vás milujem.

Vy, ktorí Ma poznáte, pochopíte hĺbku mojej bolesti a utrpenia kvôli množstvu ľudí, ktorí odmietajú moju milosrdnú ruku.

Len vy môžete vašimi modlitbami pomôcť týmto dušiam a priniesť Mi tak útechu, po ktorej túžim.

Zostaňte teraz v mojej blízkosti.

Nepotrvá to už dlho.

Buďte trpezliví a modlite sa.

Uvoľnite sa a preciťujte moju lásku.

Všetko bude dobré.

Váš milujúci Ježiš Kristus

02.03.2012 - 00.20 hod.

363. Boh Otec - Varovanie pred satanskými kultami a učením New Age

Moja dcéra, skúšky, ktorými ľudstvo musí prejsť, budú počas záverečného čistenia, ktoré je potrebné pred Druhým príchodom môjho milovaného Syna Ježiša Krista, naberať na intenzite.

Zem sa pripravuje na túto slávnostnú udalosť, ktorá bola zasľúbená ako môj najväčší dar od stvorenia raja.

Očakávajte túto udalosť s radosťou, pretože tento Nový raj je to, o čo sa bude usilovať každý muž, každá žena a každé dieťa.

Pripravte sa, aby ste vy, vaše rodiny a priatelia boli spôsobilí kráčať po zemi v mojom Novom raji za vlády môjho vrúcne milovaného Syna Ježiša Krista.

Deti, pokiaľ budete túto prosbu ignorovať, tak stratíte nárok na vaše právoplatné dedičstvo.

Keby hriešnici mohli čo len na minútu uvidieť tento nádherný výtvor (Nový raj pozn. prekl.), padli by na zem a prosili by o milosť, aby mohli vojsť jeho bránami.

Len tí, ktorí prechovávajú prostú a čistú lásku ku Mne, ich Nebeskému Otcovi a k môjmu milovanému Synovi Ježišovi Kristovi, sa budú môcť tešiť z tejto novej pokojnej a nádhernej existencie.

Žiaľ Satan začiernil duše mnohých mojich detí, takže nebudú schopné rozlíšiť pravdu od ilúzie.

Moja dcéra, satanské kulty a učenie hnutia New Age sa dopúšťajú strašných klamstiev.

Moje úbohé deti, zvedené lžami, ktoré sú podávané ako farebný prelud, veria v novú planétu.

Je im sľubovaný iný druh raja. Ale ten neexistuje.

Keď Satan zvedie a získa srdcia tých, ktorí v neho uveria, bude ich mučiť na veky.

Keby ste videli tú hrôzu v ich tvárach, keď sa po smrti ocitnú v pazúroch Satana, roztrhlo by to vaše srdce vo dvoje.

Sú v takom žalostnom stave, že je dôležité, aby ste tieto duše varovali pred mukami, ktoré ich očakávajú.

Modlite sa za nich. Nikdy neustávajte. V mnohých prípadoch len utrpenie obetných duší ich môže zachrániť od pekla.

Tí, ktorí veria vo Mňa, Boha Otca vyzývam vás teraz, aby ste odsúdili falošných bohov, falošné idoly, falošné doktríny, vykladačov budúcnosti a učenie hnutia New Age, ktoré všetky nikam nevedú.

Všetky boli vytvorené kráľom klamu, Satanom, ľstivým klamárom.

Nezastaví sa pred ničím, aby odo Mňa odviedol moje drahé deti.

Prosím vás, deti, modlite sa za tieto duše na útechu pre Mňa, vášho milovaného Otca.

Utešujte Ma. Časom pochopíte tajomstvo môjho nebeského Kráľovstva.

Časom vám bude odhalené tajomstvo mojej Božej vôle.

Vašou vernosťou a láskou ku Mne mi časom pomôžete, aby som konečne zjednotil moju rodinu v kráľovstve, ktoré bolo od počiatku stvorené pre všetky moje deti.

Ďakujem ti, moja dcéra, za tvoje utrpenie. Ďakujem vám, moje deti, že odpovedáte na moje volanie z nebies.

Teraz vám všetkým dávam moje požehnanie, no musíte Ma oň prosiť:

"Nebeský Otče, pomôž mi, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým ako dieťa. Prosím Ťa, zahrň ma svojimi milosťami, aby som mohol odpovedať na Tvoje volanie na záchranu všetkých Tvojich detí. Amen."

Váš milujúci Nebeský Otec

Boh Najvyšší

03.03.2012 - 14:33 hod.

364. Panna Mária - Deti, musíte sa prebudiť a prijať pravdu

Moje dieťa, utrpenie môjho Syna je rovnaké, ako bolo v dobe, keď bol na Zemi.

Bolesť, ktorú vtedy vytrpel a ktorá mu spôsobila najväčšie muky, nebola v Jeho ukrižovaní ale v tom, ako bol odmietnutý.

Jeho slovo je dnes odmietané práve tak, ako bolo odmietané vtedy.

Dnes je objektom výsmechu takým spôsobom, že to spôsobuje žiaľ a utrpenie nielen mne, Jeho milovanej Matke, ale aj Jeho oddaným nasledovníkom na Zemi.

Jak zraňujúce je musieť sa dívať, jak mnoho detí sa odvrátilo od posvätných sviatostí a učenia Cirkvi.

Tak mnoho duší poblúdilo. Úpenlivo vás, deti, prosím, aby ste pozdvihli kríž môjho Syna a išli príkladom.

Objímte môjho Syna s prostým srdcom.

Milovať môjho Syna a ctiť môjho Otca je veľmi jednoduché, deti.

Nikdy neanalyzujte slovo môjho Syna.

Len jednoducho nasledujte Jeho učenie, ktoré sa nikdy nezmenilo.

Načúvajte slovám môjho Syna, keď k vám teraz prehovára z nebies.

Vyzýva vás, aby ste si pripravili svoje duše na Jeho Druhý príchod.

Keď teraz s vami hovorí, robí to kvôli svojej láske k ľudstvu.

Jeho Sväté slovo bude živiť vaše duše a urobí ich opäť silnými.

Neodmietajte teraz Jeho volanie k vám.

On chce zachrániť každú jednu dušu. Ale aby to mohol urobiť, musí vám pripomínať rozdiel medzi dobrom a zlom.

Toľkí z vás nie sú vedení k poznaniu ani k oboznámeniu sa o závažnosti hriechu.

Tolerancia vo vašej spoločnosti a v Cirkvách znamená, že to, čo mnohí z vás považujú za bezvýznamné, môže naopak v Božích očiach predstavovať závažný hriech.

Cirkev sa v tomto čase nachádza vo veľkej temnote a už po mnoho rokov je terčom Podvodníka.

Teraz, keď už čoskoro dôjde k rozkolu vo vnútri Cirkvi, musí môj Syn zasiahnuť a vás viesť.

Deti, musíte sa prebudiť a prijať pravdu.

Svet sa teraz zmení na nepoznanie.

V minulosti vám bolo poslaných mnoho poslov, aby vás pripravili na túto udalosť.

Toto sú posledné varovania, ktoré sú dávané ľuďom, aby im umožnili pripraviť sa na Veľké Milosrdenstvo ( Varovanie pozn. prekl.) môjho Syna.

Po Jeho Božom milosrdenstve, keď celému ľudstvu otvorí oči, aby uvidelo svoje hriechy, mu poskytne ešte o trochu viac času, aby hľadalo vykúpenie.

Potom vám budú dané pokyny na prípravu vašich duší na Druhý príchod Krista, môjho milovaného Syna, ktorý znovu príde v sláve, ako bolo predpovedané.

Matka Spásy

04.03.2012 - 15:30 hod.

365. Katolícka Cirkev a dom Izraela búdu prenasledované

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas na otvorenie pečatí, ktorý vyvrcholí tvojim otvorením siedmej pečate, je už takmer nad vami.

Vďaka vašim modlitbám sa odvracia mnoho otrasov.

Vy, moji nasledovníci, prijímajúc môj kríž, sa zjednotíte s nepoškvrneným Srdcom mojej Matky, zatiaľ čo budete kráčať smerom k môjmu oslávenému Kráľovstvu.

Ako sa vo svete bude stupňovať neprávosť a morálny rozklad, tak bude vzrastať viera tých, ktorí povedú moju armádu.

Cirkvi budú prenasledované, predovšetkým katolícka Cirkev a dom Izraela.

Mnohí tým budú potešení. Obe tieto náboženstvá budú trýznené a bude vyvinutá všetka snaha zvonku aj zvnútra, aby po nich nezostalo ani stopy.

Keď padnú, tak po celom svete nastanú veľké ovácie.

Mnohí sa budú domnievať, že došlo k ich zničeniu. Ľudia si potom nebudú všímať ich mŕtvoly.

To by však bolo smiešne, pretože oni znovu povstanú, aby vytvorili nové nebo a novú zem, keď sa otvoria brány môjho raja.

Nikto nemôže a ani nezničí môj vyvolený ľud na zemi.

Môžu im spôsobiť bolesť, útrapy, smrť a zbúrať i samotné budovy a chrámy, postavené na oslavu môjho Otca.

Oni však potom znovu povstanú a budú si nárokovať svoje oprávnené tróny, keď so Mnou budú kraľovať v raji.

Nikdy neodmietajte Boha.

Nikdy neodmietajte Jeho Cirkev.

Pretože ak tak urobíte, vydáte sa cestou klamstva do večného zatratenia.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

05.03.2012 - 15:30 hod.

366. Kniha pravdy je odhaľovaná tebe, siedmemu poslovi na konci časov

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam dnes, aby som ťa utešil v tomto čase útrap, ktoré na teba doliehajú zo všetkých strán.

Vedz, že evanjelistovi Jánovi bola daná nezapečatená kniha Kniha Pravdy, aby ju svet teraz, v týchto časoch, počul.

Táto kniha mu bola daná ako nezapečatená, pretože pečate boli už otvorené. Potom boli (opäť) uzatvorené a nemali byť rozlomené až do konca časov.

Tento čas pre teba teraz nadišiel, aby si otvorila Knihu Pravdy a všetkým Božím deťom odhalila jej obsah tak, aby si pripravili svoje duše na večný život.

Tebe, siedmemu poslovi na konci časov, je odhaľovaná Kniha Pravdy.

Tak, ako bude zaznievať tvoj hlas, tak bude konečne odhaľovaná pravda a tajomstvá, obsiahnuté v Knihe Zjavenia, budú prezentované neveriacemu svetu.

No nebude to nadlho. Napriek odpadlíctvu od viery, ktoré postihne nielen veriacich ale aj zasvätených služobníkov vo vnútri Cirkvi, je čas na veľké vyznanie hriechov blízko.

Akonáhle sa tak udeje, nastane veľké obrátenie po celom svete.

Potom budú mať hlad po pravde, obsiahnutej v nezapečatenej knihe, ktorá bola svetu prisľúbená ku koncu týchto časov.

Ty si poslom, ktorému bola zverená úloha, aby nielen pripravil svet na spásu duší, ale ktorý tiež ohlási moju vládu.

Váš milujúci Ježiš

06.03.2012 - 15:20 hod.

367. Pozorujte teraz, ako sa svetu predstaví muž mieru

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš pokračovať v plnení mojich svätých pokynov a nedovoľ nikomu, aby ťa zastavil v tejto misii, i keď aj naďalej budú na teba útočiť zo všetkých strán.

Nikdy nepochybuj o mojom Slove a to ani vtedy, keď nechápeš, čo moje posolstvá znamenajú.

Všetko, čo ti je dávané, aby to svet počul, bolo predpovedané, dcéra moja.

Je to preto, že ľudstvo musí porozumieť, čo obsahuje Kniha Jána (Zjavenie apoštola Jána pozn. prekl.)

Všetky predpovedané veci sa musia stať.

Pozorujte teraz, ako sa svetu predstaví muž mieru.

Uvidíte ho ako mierotvorcu na Blízkom východe.

Bude to falošný mier a bude maskou pre lož, ktorú bude predkladať, aby zakryl skutočný dôvod pre toto klamstvo, ktoré spácha.

Modlite sa za môjho svätého vikára pápeža Benedikta XVI., lebo bude čeliť strašnému prenasledovaniu. Ten čas je teraz blízko.

Modlite sa všetci, pretože vaše modlitby zoslabia krutosť týchto časov, ktorá môže byť zmiernená.

Je veľa neznámeho o konci časov, dcéra moja.

Mnohí sú vystrašení a takí by mali byť, ale iba, ak nemajú čisté duše.

Tým z vás, ktorí ste v Božom svetle, hovorím je veľa toho, na čo sa máte tešiť, lebo to bude znamenať odstránenie hriechu zo zeme.

Svet nakoniec vyvstane do nového začiatku, naplneného mojim Božím svetlom.

Nezostáva veľa času, než sa tieto veci stanú.

Jediné, na čom záleží je to, aby všetky Božie deti uvideli pravdu a včas sa obrátili.

V opačnom prípade nebudú mať účasť na Novom nebi a Novej zemi, ktoré sa spoja a splynú v jedno.

Lebo potom prídem súdiť.

A tak len tí, ktorí uznajú Mňa, svojho Spasiteľa Ježiša Krista a môjho Večného Otca, budú mať život.

Modlite sa za všetky vaše duše. To je všetko, na čo sa práve teraz potrebujete sústrediť a úplne Mi dôverujte.

Váš Ježiš

07.03.2012 - 15.40 hod.

368. Prvá pečať predstavuje odpadlíctvo

Moja predrahá dcéra, povedz mojim deťom, že žiaden človek nemá vedomosti ani právomoc, aby odhalil pravdu, obsiahnutú v knihe Zjavenia.

Nezáleží na tom, za akých vzdelaných sa sami môžu považovať, pretože jedine Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva, som ten, ktorý má oprávnenie, aby odhalil svetu to, čo je obsiahnuté v Knihe Pravdy.

Jedine Ja, Baránok Boží, mám právo predložiť pravdu, ktorá bola daná môjmu učeníkovi, evanjelistovi Jánovi, nástroju pravdy, pre dnešný svet.

Prvá pečať predstavuje odpadlíctvo, ktoré je viditeľné nielen medzi neveriacimi, ale aj medzi tými, ktorí vyhlasujú, že Ma poznajú a tými, ktorí verejne hlásajú svoju lásku ku Mne.

Toto je doba, v ktorej pravdy viery budú prekrútené, zatiaľ čo vám, moje deti, bude podávaná zriedená (oslabená) náuka viery, ktorá je urážkou môjho učenia.

Hovorím vám, deti, keď uvidíte, že sa objavujú nové falošné viery a nové náboženské učenia, spoznáte, že teraz je ten čas na odhalenie prvej pečate.

Obzrite sa okolo seba a čo vidíte? Náboženstvá, ktoré uctievajú nových bohov, o ktorých ste nikdy nepočuli. Náboženstvá, ktoré vychádzajú zo sci-fi (vedeckej fantastiky pozn. prekl.) opierajúce sa o nezmysel, ktoré sú prázdne,nemajú žiaden reálny základ. Duchovné bytosti, ktoré nepochádzajú z tohto sveta, o ktorých však mnohí veria, že predstavujú nebeskú ríšu môjho Otca.

Uvedomte si, že žijete vo svete fantázie.

Žiadne z týchto metafyzických presvedčení nepredstavuje pravdu.

Každá náuka (presvedčenie), ktorá vás učí o dôležitosti postavenia vás samých pred všetko ostatné, je učením, ktoré pochádza od satana.

Nepočúvajte to. Otočte sa chrbtom tomuto ukrutnému podvodu.

Tí, ktorí vyhľadávajú falošných bohov a zasväcujú svoje životy uctievaniu falošných bohov, sú pre Mňa stratení.

Ak s tým neskončíte a nebudete sa modliť ku Mne, aby som vás viedol, nemôžem vás zachrániť.

Vy a všetci tí, ktorí sa teraz vedome zrieknu kráľa temnoty, dostanete dar rozlišovania, pokiaľ Ma oň budete prosiť v rámci Modlitebnej kampane (36) modlitbou "Pomôž mi, aby som uctieval(a) pravého Boha":

"Ježišu, pomôž mi, lebo som stratený(á) a zmätený(á).

Nepoznám pravdu života po smrti.

Odpusť mi, ak som ťa zranil(a) uctievaním falošných bohov, ktorí nie sú pravým Bohom.

Zachráň ma a pomôž mi, aby som jasne uvidel(a) pravdu a zachráň ma z temnoty mojej duše.

Pomôž mi vstúpiť do svetla tvojho milosrdenstva. Amen."

Existuje len jeden Boh a tým je Boh Otec, Syn a Duch Svätý v jednej Najsvätejšej Trojici.

Akýkoľvek iný boh pochádza od satana bez ohľadu na to, akú má príťažlivú podobu.

Prosím, nepremárnite váš večný život prísľubom vernosti týmto presvedčeniam, ktoré vyznávajú praktiky hnutia New Age, vrátane reiki, yogy, New Age meditácie, tarotových kariet, jasnovidectva, psychického čítania a uctievania anjelov v spojení s takzvanými vzostúpenými majstrami.

Pomaly ale isto sú tieto okultné praktiky prijímané nielen vašou spoločnosťou ale aj katolíckou a (ostatnými) kresťanskými Cirkvami.

Tieto falošné náboženské učenia sa rozširujú tak rýchlo, že pohltili miliardy Božích detí, ktoré v nich našli toľko falošnej útechy, že už neuznávajú existenciu jediného pravého Boha.

Váš Ježiš

07.03.2012 - 20.30 hod.

369. Môjmu Druhému príchodu sa nedá zabrániť, ani nemôže byť zastavený

Moja vrúcne milovaná dcéra, budem ťa ochraňovať zvláštnymi milosťami, ktoré potrebuješ, aby ti dodali silu v konfrontácii so silami zla, ktoré sa chystajú zastaviť túto svätú misiu.

Je dôležité pochopiť, že názory ľudí nie sú podstatné.

Všetko, na čom záleží, je moje najsvätejšie Slovo.

Moje Slovo je pravda. Ja som pravda. Ktokoľvek, kto by vám tvrdil, že tieto posolstvá nie sú v súlade s mojim učením, je klamár.

Oni Ma nepoznajú. Možno si myslia, že je tomu tak, ale poznať Ma môžu len vtedy, keď zostanú pokorní srdcom.

Tí, ktorých názor je v rozpore s mojím Slovom, sú vinní hriechom pýchy.

Pýcha zaslepuje dokonca aj mojich posvätených služobníkov pre pravdu môjho svätého Slova.

Moje zasľúbenie ľudstvu, že znovu prídem v sláve, aby som súdil živých i mŕtvych, sa musí stať.

Tomuto môjmu Druhému príchodu sa nedá zabrániť, ani nemôže byť zastavený.

Moje varovania ľudstvu, ktoré sú mu dávané vďaka mojej láske ku každej duši, sú dôležité.

Musím náležite pripraviť všetky Božie deti na túto najslávnejšiu udalosť.

Mnohí sa pokúsia postaviť sa ti do cesty. Mnohí sa pokúsia zdiskreditovať moje sväté Slovo a mnohí sa pokúsia ti uškodiť v snahe zabrániť, aby bolo moje Slovo počuté.

Všetky tieto pokusy budú márne.

Len Ja, Ježiš Kristus, mám moc poskytnúť večnú spásu celému ľudstvu.

Len Ja mám moc, aby som pripravil duše celého ľudstva na ich dedičstvo v raji.

Nikto, dokonca ani satan, kráľ temnoty alebo jeho prisluhovači, nemôžu zabrániť, aby sa to stalo.

Vždy maj na pamäti, že ochránim všetkých tých, ktorí zachovávajú moje Slovo.

Môžete byť vydesení globálnymi udalosťami, keď sily zla zahalia vaše krajiny.

Udalosti vás rozrušia, no nikdy nesmiete mať strach, pretože Ja vás vezmem so sebou do môjho nového kráľovstva na zemi.

Všetko, čo od vás požadujem je, aby ste Mi dôverovali.

Nechajte Ma, aby som vás viedol.

Dovoľte Mi, aby som vám ukázal, ako si očistiť vaše duše pomocou Modlitebnej kampane, ktorú vám dávam.

Všetko ostatné potom prenechajte Mne.

Nezabúdajte, že moja láska k vám všetkým je taká veľká, že nikto nemôže nikdy oslabiť túto čistú lásku a súcit, ktoré prechovávam ku každému z Božích detí v mojom najsvätejšom srdci.

Váš milujúci Ježiš

Vykupiteľ ľudstva

08.03.2012 - 19:52 hod.

370. Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate

Moja najdrahšia dcéra, na tento okamih čakal svet dvetisíc rokov.

Niektorí so strachom vo svojich srdciach, iní v očakávaní a údive, kedy tento okamih príde a ten okamih je teraz tu.

Toto je čas, kedy posielam teba, Mária, svojho proroka konca časov, aby si (svetu) konečne ukázala Knihu pravdy, ktorá odhaľuje obsah Knihy Zjavenia (Zjavenie apoštola Jána pozn. prekl.).

Ja som Boh, po ktorom hlasno volajú všetky moje deti v týchto strašných časoch.

Som to Ja, ku komu teraz musia volať všetky moje deti.

Zhromažďujem v tomto čase moju rodinu, aby sme sa mohli zjednotiť do záverečného boja za zničenie draka, ktorý tak dlho trápil zem.

Deti, nebojte sa. Žiadna ujma nepostihne tých, ktorí nosia moju pečať, pečať živého Boha.

Satan a jeho padlí anjeli, ktorí v tejto dobe zamorili svet, nemajú žiadnu moc nad tými, ktorí majú znak živého Boha.

Deti, musíte Ma počúvať a prijať moju pečať, lebo ona zachráni nielen vaše životy, ale aj vaše duše.

Modlite sa každý deň modlitbu za získanie mojej pečate*.

Postarajte sa o to, aby každý člen vašej rodiny a vaši milovaní pochopili, aká dôležitá je moja pečať.

Vaša láska ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi, bude vašou zachraňujúcou milosťou a dodá vám silu, ktorú potrebujete.

Moja ochranná pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate.

Jazdec na červenom koni** je pomstychtivý anjel temnoty, ktorý bude zabíjať moje deti v početných vojnách, ktoré prídu. Prejde však pomimo tých mojich detí s pečaťou na ich čelách.

Teraz sa pripravte, pretože tieto vojny už prebiehajú a ďalšie sú plánované v každom kúte sveta, predovšetkým na Blízkom východe a v tých krajinách, po ktorých chodil môj predrahý Syn počas jeho času na zemi.

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

____________________________________

*Modlitba k Bohu Otcovi za ochrannú pečať (túto modlitbu prijala Mária Božieho Milosrdenstva dňa 20.02.2012).

Modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (33) túto modlitbu "Za prijatie pečate živého Boha", aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou:

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť  Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

**Zjavenie apoštola Jána, kapitola 6, odstavec 3 a 4:

"Keď otvoril druhú pečať, počul som druhú bytosť volať: "Poď!" A vyšiel iný ohnivočervený kôň a ten, čo sedel na ňom, dostal moc vziať pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali, a dostal veľký meč."

09.03.2012 - 19.15 hod.

371. Modlite sa svätý ruženec naprieč všetkými národmi odo dnes až doVeľkonočnej nedele

Moje milé dieťa, ako len plačem, keď vidím, ako sa rozrastá nenávisť nielen voči tebe, ale aj voči svätému slovu môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

Teraz vieš, ako v Getsemanskej záhrade trpel a ako ešte trpí dnes, keď každý jeho pokus, zasiahnuť v prospech záchrany duší, je marený satanom.

Teraz, keď sa tajne snujú vojenské konflikty, je dôležité, aby ste sa pred Veľkou nocou každý deň modlili môj svätý ruženec.

Deti, keby ste každý deň v týždni mohli zasvätiť môjmu svätému ružencu a odo dnes až do Veľkej noci sa každý piatok modlili všetky štyri tajomstvá,* potom sa môže zmierniť a zmierni sa veľa skazy.

Môjmu Synovi spôsobujú veľkú radosť tí, ktorí jeho sväté slovo prijímajú s láskou a čistotou srdca.

Veľkými milosťami budú obdarované tie čisté duše, ktoré mu úplne dôverujú bez akýchkoľvek pochybností vo svojich srdciach.

Vy, moje deti, ste to, čo zostalo malý zárodok veriacich, ktorý pomôže, aby sa rozrástla armáda, ktorá je potrebná na vymetenie hriechu zo sveta.

Vaše modlitby a obzvlášť môj najsvätejší ruženec sú zbrane, ktoré potrebujete na zničenie satana a tých, ktorých on infikuje v každom kúte sveta.

Moje deti, choďte teraz a organizujte celosvetové modlitby tak, aby sa môj svätý ruženec modlil naprieč všetkými národmi odteraz až do Veľkonočnej nedele.

Choď v pokoji, moje dieťa. Milosti, ktoré sa ti dostávajú, ti pomôžu vysporiadať sa s každodennými útokmi satana, ktorého zúrivosť voči tomuto dielu narastá.

Vaša nebeská Matka

Matka spásy

________________________________________________________________________________

*Modlíme sa ako jednu modlitbu vcelku postupne za sebou idúce všetky štyri sväté ružence v poradí 1.Radostný, 2.Ruženec Svetla, 3.Bolestný a 4.Slávnostný so všetkými 4 x 5 = 20 ružencovými tajomstvami.

Panna Mária: "Môj svätý ruženec môže pri modlení sa všetkých tajomstiev ako jednej modlitby zabrániť vojne, deti Toto poradie vám odporúčame na základe nasledujúcej úvahy:

Ruženec ako rozjímavá modlitba uvádza človeka do prežívania udalostí spolu s Ježišom. Keď človek v duchu prežíva jednotlivé tajomstvá, tak s postupom modlitby ruženca prechádza radostným zrodením Ježiša, potom verejným pôsobením, bolestným umučením a nakoniec slávnym, triumfálnym vzkriesením a slávnou korunováciou Matky, ktorá svetu dala Spasiteľa.

10.03.2012 - 15:30 hod.

372. Ako budú pribúdať vojenské konflikty, nastane čas na otvorenie druhej pečate

Moja vrúcne milovaná dcéra, nastáva čas, aby bola otvorená druhá pečať, akonáhle dôjde k nárastu a rozšíreniu vojenských konfliktov.

Temný anjel pomsty prichádza z jedného miesta, dcéra moja, a všetky tieto vojenské konflikty spolu súvisia.

Nevznikli na základe regionálnych konfliktov boli naplánované západom.

Tieto vojenské konflikty boli zámerne vyvolané za účelom kontroly a mnohé z týchto národov sú vykresľované ako démonické za pomoci klamstiev, ktoré sú šírené o ich politických vodcoch.

Deti, tieto vojenské konflikty boli rafinovane nastražené - všetky naraz - s cieľom odstrániť jedného vodcu za druhým.

Budú prezentované mierové riešenia, ktoré zožnú potlesk, no budú falošné.

Vy, moje deti, budete oklamané.

Chýr o vojne je len tým, čim je fámou. Ako vznikajú fámy? Kto ich vypúšťa a prečo?

Prečo si myslíte, že tak veľa krajín bolo naraz zapletených do týchto vojenských konfliktov?

To nebola náhoda.

Existuje plán, organizovaný Antikristom, ktorého účelom je kontrola a podmanenie si tých krajín, ktoré sú bohaté na prírodné zdroje.

Akonáhle získajú kontrolu nad týmito krajinami, stanú sa veľmi mocnými.

Keď budú tieto vojnové konflikty pribúdať a stanú sa obtiažnymi, potom sa samotný Antikrist nechá poznať ako sprostredkovateľ mieru.

Len k máloktorým z vás sa dostane pravda, keďže Antikrist a jeho organizácie udržujú kontrolu nad svetom komunikácií.

Modlite sa teraz za znemožnenie ich plánov, pretože vojenských konfliktov bude pribúdať.

Vedzte, že Izrael, ktorý je tak ovplyvnený západom, bude odmietnutý a zradený Spojenými štátmi, keď to bude najmenej očakávať.

Potom nastane to, že dôjde k holokaustu, o ktorom hovorím.

Modlite, modlite, modlite sa za ľud Izraela, ktorý bude aj naďalej trpieť za svoje hriechy až do môjho Druhého príchodu.

Váš milujúci Ježíš

12.03.2012 - 19:00 hod.

373. Nikdy predtým nebolo toľko odporu proti božím zjaveniam

Moje dieťa, je to v tento čas, kedy všetci boží vizionári, proroci a vyvolené duše budú trpieť najväčším prenasledovaním.

Satanove dni sú už takmer na konci a on použije každú zbraň, najmä niektorých posvätených kňazov, aby sa pokúsil znevážiť moje slovo , slovo vašej milovanej Matky a slovo môjho drahého Syna Ježiša Krista.

Nikdy predtým nebolo toľko odporu proti Božím zjaveniam, ako je tomu dnes.

Temnota pokračuje v prenikaní do Cirkvi a mnohí vo vnútri Cirkvi robia všetko, čo môžu, aby umlčali slová vizionárov.

Oni nechcú, aby pravda vyšla najavo a budú brániť, aby boli zverejnené modlitby, dané vizionárom na záchranu duší.

Modlite sa deti, aby ich úsilie nemarilo dielo môjho Syna ani nespôsobovalo, že veriaci budú slepí voči daru Ducha Svätého, ktorý sa neustále vylieva na duše, ktoré vidia tieto posolstvá.

Vaše modlitby a vernosť k môjmu drahému Synovi neboli nikdy také dôležité ako teraz, keď toto temné mračno naďalej klesá na Cirkev môjho Syna.

Modlite, modlite, modlite sa za preniknutie svetla môjho Syna tak, aby skrze jeho najsvätejšie Slovo mohli byť osvietené stratené duše.

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje zavolanie, obzvlášť v tomto čase veľkého smútku v tvojej duši, spôsobeného utrpením, ktoré si musela znášať z rúk tých, ktorí prehlasujú, že hovoria v Pánovom mene.

Vaša nebeská Matka

Matka spásy

13.03.2012 - 18:30 hod.

374. Istá frakcia vo vnútri mojej Cirkvi teraz vyvinie spoločné úsilie, aby ťa umlčala

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si konečne pochopila, ako veľmi sa moje najsvätejšie Slovo nielenže popiera ale je ajodmietané istými príslušníkmi mojej Cirkvi.

Tí, ktorí nie sú ochotní padnúť k mojim nohám a prosiť o milosť, prehlasujú samých seba za spôsobilých posudzovať moje sväté slová, ktoré sú dávané ľuďom na spásu ich duší.

Ja som Boh, ktorý je plný milosrdenstva, plný túžby priviesť k spáse všetky moje deti a neunáhľujem sa vo svojom hneve.

Dnes bola skúšaná moja trpezlivosť, keď bol podniknutý ďalší útok tentoraz zo strany muža, ktorý vyhlasuje, že hovorí v mojom mene s cieľom diskreditácie týchto posolstiev.

Ty, dcéra moja, sa odo dnešného dňa nesmieš viac zaoberať žiadnymi takýmito predstaviteľmi skôr, než nepožiadaš o môj súhlas.

Teraz existuje spoločné úsilie, ktoré vyvíja istá skupina vo vnútri mojej Cirkvi s cieľom umlčať ťa..

Deti moje, toto je doba, kedy bude viera mojich najhorlivejších nasledovníkov, vrátane príslušníkov mojej Cirkvi, vystavená skúškam takým spôsobom, aký ste nevideli od čias môjho ukrižovania.

Práve tak, ako bolo so Mnou pri mojom prvom príchode brutálne zaobchádzané a ako som bol odsúdený na smrť za to, že som sa odvážil hovoriť pravdu, tak isto sa bude zaobchádzať aj s mojimi prorokmi v dobe, ktorá povedie k môjmu druhému príchodu.

Budú znevažovaní, zosmiešňovaní a považovaní za bláznov, keď budú šíriť moje slovo.

Budú obžalovaní z herézy (kacírstva) tými, ktorí verejne hlásajú moje učenie, ale ktorí nedokážu rozpoznať moje slovo, ktoré je dávané svetu dnes.

Strachujte sa tí z vás, ktorí sa pokúšate zahatať cestu, ktorú teraz pred vami vydlážďujem, aby som zachránil ľudstvo.

Budete potrestaní.

Budete sa Mi musieť zodpovedať za nespravodlivosť, ktorej sa dopúšťate na tých, ktorí boli poslaní, aby na konci tohto času verejne ohlasovali Božie Slovo.

Odmietnite prorokov Pána a odmietnete tým Slovo Pána.

Vaša arogancia vás robí slepými voči pravde a nemáte právo, aby ste Ma zastupovali.

Veľmi Ma urážate a vaše odmietanie môjho svätého Slova Ma hlboko zraňuje.

Plačem kvôli vášmu krutému odmietaniu, ktoré dostávam, zatiaľ čo súčasne kážete zriedenú (oslabenú) verziu pravdy môjho učenia.

Musíte teraz tráviť čas v eucharistickej adorácii predtým, než budete môcť so Mnou komunikovať, aby ste Mi dali možnosť viesť vás po ceste poznania.

Preskúmajte svoje dôvody, ktoré vás vedú k odmietaniu mojich slov (týchto posolstiev pozn. prekl.).

Je to preto, že nechcete počuť pravdu o rozkole, ktorý má zachvátiť katolícku Cirkev?

Je to pre neochotu akceptovať skutočnosť, že podvodník zamoril Cirkev?

Nechápete, že to všetko bolo predpovedané?

Musíte sa modliť, aby ste rozpoznali pravdu a prišli ku Mne, aby som vás viedol skôr, ako bude už neskoro.

Váš Ježiš

Vykupiteľ celého ľudstva

14.03.2012 - 15:30 hod.

375. Láska je silnejšia ako nenávisť

Moja vrúcne milovaná dcéra, v pevnom objatí si ťa privíňam na svoju hruď, keď v jednote so mnou znášaš túto bolesť.

Moje deti a predovšetkým moji nasledovníci pociťujú k sebe vzájomnú nehu, ktorú si nedokážu vysvetliť.

Môžu byť cudzincami, ktorí žijú na opačných koncoch sveta, no napriek tomu je láska, ktorú pociťujú, mojou láskou.

Milujú jeden druhého, ako to v každej milujúcej rodine robia prirodzení súrodenci bratia a sestry.

Ja som svetlo, ktoré vytvára túto spontánnu lásku, ktorá spája dohromady duše.

Je to môj Duch Svätý, ktorý spája všetky Božie deti ako jednu rodinu.

Vy, moje deti, ste moja rodina.

Najsvätejšia Trojica je na čele rodiny a ak je vaša láska čistá a pokorná, ste automaticky súčasťou tejto svätej rodiny.

Láska Otca prechádza skrze mňa.

Keď mňa milujete, potom vás vezmem do náručia môjho Otca, ktorý okolo vás a vašej rodiny umiestni pečať ochrany.*

Moje srdce je plné nehy, keď s radosťou vidím lásku, ktorou zahŕňate jeden druhého.

Prinášate mi toľkú útechu od múk, ktoré musím znášať, keď sú moje úbohé deti prenasledované v krajinách, sužovaných vojnou.

Zjednoťte sa teraz so mnou tak, aby sa rodina mojich oddaných nasledovníkov spojila ako jedno, nezávisle od toho, aký majú pôvod a z ktorej krajiny pochádzajú, aby zvíťazili nad nenávisťou vo svete.

Láska je silnejšia ako nenávisť.

Nenávisť je oslabená, keď sa na ňu odpovedá s láskou.

Ak sa k vám niekto chová nespravodlivo, musíte reagovať s láskou, satan sa bude krčiť od bolesti.

Ak cítite pokušenie pomstiť sa tým, ktorí vám ubližujú, tak sa namiesto toho musíte za nich modliť, odpustiť im a preukázať im lásku.

Láska, ktorá preniká mojou rodinou na zemi, je veľmi mocnou silou.

Nesmiete ani na okamih uveriť, že by nenávisť mohla zvíťaziť nad láskou.

Moc, ktorá vyvoláva nenávisť, aj keď je na pohľad škaredá a bolestivá, môže byť porazená silou lásky.

Ako môže láska oslabiť nenávisť v dnešnom svete? Odpoveďou je modlitba.

Milujte ma.

Počúvajte ma.

Odpovedzte na prosby mojej milovanej Matky a mňa, jej Syna, rozličnými modlitbami, ktoré ste dostali.

Tu je špeciálna modlitba v rámci Modlitebnej kampane (37) "Za zjednotenie Božích detí."

Ona rozšíri lásku do každého kúta sveta a rozptýli nenávisť, ktorá vzrastá každým dňom.

Táto nenávisť, ktorú spôsobuje satan kvôli slabosti ľudí a ktorá vyvoláva také ukrutnosti, akými sú mučenie, vražda, potrat a samovražda, môže byť odvrátená touto modlitbou: "Za zjednotenie Božích detí," v rámci Modlitebnej kampane (37):

"Ó, predrahý Ježišu, zjednoť v láske všetkých svojich milovaných nasledovníkov tak, aby sme mohli šíriť pravdu tvojho zasľúbenia večnej spásy po celom svete.

Modlíme sa, aby sa tie vlažné duše, ktoré sa ti boja oddať mysľou, telom a dušou, zbavili svojho panciera pýchy a otvorili svoje srdcia pre tvoju lásku a stali sa tak súčasťou tvojej svätej rodiny na zemi.

Drahý Ježišu, objím všetky stratené duše a dovoľ nám, ich bratom a sestrám, aby ich naša láska pozdvihla z divočiny a spolu s nami ich vzala do lona lásky a svetla Najsvätejšej Trojice.

Vkladáme všetku našu nádej, dôveru a lásku do tvojich svätých rúk a úpenlivo ťa prosíme, umocni našu oddanosť, aby sme tak mohli pomôcť zachrániť viacej duší. Amen."

Milujem vás, deti.

Nesmiete nikdy klesať na mysli, keď vôkol seba vidíte zlobu.

Vaše modlitby dokážu túto zlobu zmierniť.

Vaša láska ju premôže.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

16.03.2012 - 22:20 hod.

376. Manželstvo osôb rovnakého pohlavia je závažným hriechom

Moja vrúcne milovaná dcéra, bolesť a utrpenie mojich úbohých nasledovníkov, ktorí sa musia bezmocne prizerať, ako nové zákony protirečia môjmu učeniu, dosahuje vo svete nebývalú úroveň.

Deti, nielenže musíte byť svedkami hriechu, ale musíte sa ešte aj prizerať, ako sa vám tento prezentuje, kde ste ho nútení akceptovať, ako keby bol humánny.

Mám na mysli predovšetkým jeden hriech a tým je manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ktoré sa prezentuje ako prirodzené právo.

Potom sa od vás očakáva, aby ste akceptovali túto ohavnosť, ktorá sa v kostole kladie pred trón môjho Otca. Týmto ľuďom nestačí, aby sa manželstvo osôb rovnakého pohlavia ospravedlňovalo v očiach zákona, oni chcú následne prinútiť Boha Otca, aby im dal svoje požehnanie, čo by však nikdy nemohol urobiť, pretože v jeho očiach je to ťažký hriech.

Ako sa títo ľudia opovažujú domnievať sa, že je prípustné, aby sa tento ohavný čin prezentoval v kostoloch môjho Otca?

Deti, Ja milujem každú dušu.

Milujem hriešnikov.

Neznášam ich hriechy, no hriešnikov milujem.

Sexuálne jednanie osôb rovnakého pohlavia nie je prijateľné v očiach môjho Otca.

Modlite sa za tieto duše, lebo ich milujem, no nemôžem im udeliť milosti, po ktorých túžia.

Musia vedieť, že nezávisle od toho, ako veľmi sa pokúšajú ospravedlniť manželstvo osôb rovnakého pohlavia, nie sú oprávnení mať účasť na sviatosti manželstva.

Sviatosť musí prichádzať od Boha. Pravidlá na prijatie sviatostí musia vychádzať z učenia môjho Otca.

Nemôžete nútiť môjho Otca, Boha Najvyššieho, aby dal svoje požehnanie alebo dovolil pristúpiť k jeho sviatostiam, pokiaľ tieto nie sú uctievané náležitým spôsobom.

Teraz sa vo svete prezentuje hriech ako dobrá vec.

Ako som už predtým povedal, svet je obrátený naruby.

Dobro sa prezentuje ako zlo a tí ľudia, ktorí sa pokúšajú žiť podľa zákonov Boha Otca, sú zosmiešňovaní.

Zlo bez ohľadu na to, do akej prikrášlenej podoby sa zaodeje, nemôže byť v očiach môjho Otca zmenené na cnosť.

Môj Otec potrestá tých, ktorí budú pred Ním aj naďalej vystavovať na obdiv svoje hriechy.

Dbajte na toto varovanie, pretože vaše hriechy, ktorých sa dopúšťate tým, keď odmietate poslúchať Boha, nebudú a nemôžu byť odpustené.

Je to preto, lebo vy odmietate prijať za hriech to, čím on je.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

18.03.2012 - 16:00 hod.

377. Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje deti musia vedieť, že dôvodom toho, prečo je svet duchovne prázdny, je to, že už viac nepozná rozdiel medzi správnym a nesprávnym.

Pretože bez môjho svetla, ktoré napĺňa každú dušu vrátane hriešnikov, by svet prestal existovať.

Je to moje svetlo, ktoré udržuje svet nažive.

Mnoho mojich nasledovníkov, ktorí sa v jednote so mnou zasvätili utrpeniu, taktiež pomáha udržiavať toto svetlo nažive.

Krátko pred tým, ako sa vrátim, zmizne na dobu troch dní moje svetlo vo svete.

To sa stane na samom konci a nesmie to byť zamieňané s Varovaním.

Bude to počas tých troch dní, kedy zavládne nárek a škrípanie zubami a ľudia sa budú plaziť v snahe nájsť moje svetlo aj napriek tomu, že Ma odmietali.

Bude to čas pravdy.

Moji nasledovníci sa nemusia obávať týchto troch dní, lebo aj keď si nemusíte byť vedomí mojej prítomnosti, Ja budem s vami.

Potom sa po týchto troch dňoch vrátim na zem presne takým istým spôsobom, akým som vystúpil na nebesia.

Prídem v oblakoch, obklopený všetkými anjelmi a svätými v nebi, vo veľkej sláve.

Aký nádherný a radostný bude tento deň, keď prídem, aby som panoval nad zemou v súlade s vôľou môjho Otca.

Nikto nebude mať žiadne pochybnosti o tom, že som to Ja.

Nebudú mať ani žiadne pochybnosti o svojej budúcnosti.

Bude to ten deň, kedy prídem, aby som súdil.

Rozdelím môj ľud na tých, ktorí Ma milujú a na tých, ktorí Ma nenávidia.

Tí, ktorí Ma odmietli a ktorí zvelebovali všetky zlé veci, budú vyhostení do večných plameňov pekla.

Zvyšok pôjde a spolu so vzkriesenými spravodlivými bude so Mnou žiť v raji.

Toto je cieľ, na ktorý sa musí tešiť každá duša, keď opäť prídem, ako som vám sľúbil.

Kresťanom hovorím toto.

Vedzte, že táto veľkolepá a nádherná udalosť sa čoskoro stane.

Vaša generácia bude svedkom môjho slávneho návratu.

Nikdy neodhalím ten deň, pretože ho pozná len môj Otec, no môžem vás uistiť, že čas pre môj Druhý príchod je blízko.

Mojim vysväteným služobníkom hovorím, že je vašou povinnosťou, aby ste pripravili mojich ľudí tie duše, za ktoré nesiete zodpovednosť tak, aby boli zaznamenaní do Knihy života.

Naliehavo vás prosím, aby ste silou komunikácie a modlitby tvrdo pracovali a pripravili tak svet na môj Druhý príchod.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Vykupiteľ celého ľudstva

20.03.2012 - 20:30 hod.

378. Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma

Moje dieťa, nastalo ticho, ktoré sa podobá pokoju pred búrkou, zatiaľ čo katolícka Cirkev už čoskoro upadne do krízy.

Vyzývam všetky moje deti, kdekoľvek sú, aby sa modlili za pápeža Benedikta XVI., ktorý je v nebezpečenstve, že bude vyhnaný z Ríma.

On, najvyšší vysvätený predstaviteľ katolíckej Cirkvi, je nenávidený v mnohých kruhoch vo vnútri Vatikánu.

Zákerné sprisahanie, ktoré bolo naplánované pred viac ako rokom, sa už čoskoro zviditeľní celému svetu.

Modlite, modlite, modlite sa za všetkých vysvätených služobníkov v katolíckej Cirkvi, ktorí budú prenasledovaní kvôli veľkému rozkolu vo vnútri Cirkvi, ku ktorému už zakrátko dôjde.

Celý svet sa stane svedkom veľkého rozkolu i keď sa hneď nebude zdať, že tomu tak je.

Falošný pápež už čaká, aby sa zviditeľnil svetu.

Deti, nenechajte sa oklamať, lebo on nebude mať poverenie od Boha.

Kľúče od Ríma boli vrátené späť môjmu Otcovi, Bohu Najvyššiemu, ktorý bude vládnuť z nebies.

Veľká zodpovednosť bude ležať na pleciach všetkých tých kňazov, biskupov a kardinálov, ktorí vrúcne milujú môjho Syna.

Budú potrebovať veľa odvahy a Božskej sily, aby viedli duše smerom k novému raju.

Každé úsilie týchto Bohu zasvätených služobníkov, pripraviť duše na Druhý príchod môjho milovaného Syna, narazí na odpor druhej, temnej strany.

Naliehavo prosím všetky moje deti, aby sa modlili za silu, ktorú budú potrebovať, keďže antikrist a jeho spoločník, falošný prorok, vystúpia do popredia.

Musíte ma, vašu Matku Spásy, prosiť o modlitby, aby sa tak zabezpečilo, že katolícka Cirkev bude zachránená a pravé slovo (učenie) môjho Syna bude zachované.

Pravda o prísľube návratu môjho Syna vo veľkej sláve bude pozmenená.

Vám, mojim drahým deťom, bude podsunutá séria neprávd v očakávaní, že ich prijmete a budete ich uctievať vo svätom mene môjho Syna.

V rámci Modlitebnej kampane (38) sa musíte počas celého budúceho mesiaca každý jeden deň modliť moju modlitbu "Za záchranu katolíckej Cirkvi", aby sa zaistilo, že Bohu zasvätení kňazi sa nestanú obeťou zlovestného klamu, ktorý plánuje falošný prorok a jeho nasledovníci:

"Ó, blahoslavená Matka Spásy, prosíme ťa, oroduj v týchto ťažkých časoch za katolícku Cirkev a nášho milovaného pápeža Benedikta XVI., aby sa zmiernilo jeho utrpenie.

Prosíme ťa, Matka Spásy, prikry svojim svätým plášťom vysvätených Božích služobníkov, aby sa im dostalo milostí byť silnými, vernými a statočnými počas skúšok, ktorým budú vystavení.

Oroduj taktiež za to, aby sa postarali o svoje stádo v súlade s pravým učením katolíckej Cirkvi. Ó, svätá Božia Matka, udeľ nám, tvojmu zvyšku Cirkvi na zemi, dar schopnosti viesť, aby sme tak mohli pomáhať privádzať duše do kráľovstva tvojho Syna.

Prosíme ťa, Matka Spásy, udržuj podvodníka ďaleko od nasledovníkov tvojho Syna, aby tak vo svojom úsilí uchrániť si svoje duše boli schopní vojsť bránami nového raja na zemi. Amen."

Choďte, deti a modlite sa za obnovu Cirkvi a za bezpečnosť tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí budú trpieť pre svoju vieru pod nadvládou falošného proroka.

Mária, Matka Spásy

20.03.2012 - 21:20 hod.

379. Čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť

Moja vrúcne milovaná dcéra, v túto chvíľu túžim vziať do svojho náručia všetkých mojich prívržencov a nasledovníkov, kdekoľvek sa nachádzajú.

Deti, potrebujem vašu útechu.

Potrebujem, aby ste Ma potešili v mojom utrpení, keď prelievam slzy kvôli mojej Cirkvi na zemi.

Niektorí z mojich Bohu zasvätených služobníkov zašli až tak ďaleko, že mnohí neveria v môj Druhý príchod.

Tí kňazi, biskupi a kardináli, ktorí veria, sú vytláčaní do ústrania a prinútení mlčať.

Ako len plačem kvôli týmto mojim úbohým drahým nasledovníkom, ktorí zasvätili svoje životy Mne a šíreniu môjho učenia ľudstvu.

Už čoskoro si budú musieť dávať pozor na to, čo hovoria o mojom svätom slove, pretože budú donútení verejne hlásať učenie luhára, ktorého duša nepochádza zo svetla.

Zjednoťte sa, moje deti, moji milovaní kňazi a všetci tí, ktorí Ma teraz milujete a pomôžte Mi zachraňovať duše.

Aby ste tak urobili, nesmiete premárniť už ani chvíľu. Musíte ostatným hovoriť o veľkolepej sláve, ktorá leží pred každým jedným z vás pri mojom Druhom príchode.

Táto veľkolepá a slávnostná udalosť bude tým okamihom, keď sa konečne zjednotíte so Mnou, vaším predrahým Ježišom, ktorý vás všetkých tak nesmierne miluje.

Vy, moji milovaní nasledovníci, musíte sa mať neustále na pozore.

Budete pokúšaní, aby ste Ma opustili, aby ste zavrhli moje pravé učenie a bude na vás vyvíjaný nátlak, aby ste vzdávali poctu a prejavovali poslušnosť vlkovi v rúchu baránka.

Tak mnoho úbohých duší nielenže padne za obeť čaru falošného pápeža toho falošného proroka, ktorý bol predpovedaný tak dávno ale nechá vás uveriť, že má moc od Boha.

Deti, čas rozkolu v Cirkvi je už takmer tu a vy sa musíte teraz pripraviť.

Spojte sa v jedno.

Držte sa jeden druhého.

Ochraňujte jeden druhého a modlite sa za tých, ktorí sa vydajú zlou cestou a budú sa klaňať falošnému prorokovi.

Je potrebné, aby ste sa veľa modlili, no keď budete robiť tak, ako vám hovorím, môžete zachrániť duše.

Vy, moji drahí nasledovníci, budete tvoriť zvyšok Cirkvi na zemi a budete vedení tými statočnými vysvätenými služobníkmi, ktorí rozpoznajú falošného proroka takého, akým on je.

Nemajte strach, pretože obdarím milosťami múdrosti, pokoja a schopnosti rozlišovania každého jedného z vás, kto Ma o to bude prosiť skrze túto modlitbu:

"Ó, Ježišu, pomôž mi, aby som vždy rozpoznal pravdu tvojho svätého slova a zostal verný tvojmu učeniu nehľadiac na to, ako veľmi bude na mňa vyvíjaný nátlak, aby som Ťa zaprel."

Všetci teraz povstaňte a buďte statoční, pretože Ja vás nikdy neopustím.

Budem s vami kráčať tŕnistou cestou a bezpečne vás viesť k bránam nového raja.

Všetko, čo máte urobiť, je úplne Mi dôverovať.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

21.03.2012 - 20:30 hod.

380. Povedz ľuďom, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách

Prichádzam tento večer k tebe, moja vrúcne milovaná dcéra, aby som oznámil ľudstvu, že teraz je všetko v mojich najsvätejších rukách.

Poukazujem na plány, vypracované globálnymi skupinami, ktoré chcú mať pod kontrolou vašu menu, váš zdravotný systém a vašu suverenitu.

Kontrola nad vami im nebude dovolená a ruka môjho Otca dopadne rýchlo, pokiaľ by sa pokúsili vám ublížiť.

Všetci veriaci, ktorí majú ochrannú pečať môjho Večného Otca, pečať živého Boha, neutrpia žiadnu ujmu.

Z tohto dôvodu, dcéra moja, musíš zabezpečiť, aby čo najviac Božích detí získalo k tomuto (k týmto posolstvám - pozn. prekl.) okamžitý prístup v každom kúte sveta.

Vaše modlitby, deti, boli veľmi mocné a obzvlášť modlitby tých, ktorí sa denne modlíte moje modlitby z modlitebnej kampane, môj ruženec Božieho milosrdenstva a svätý ruženec.

Už oddialili a zabránili atómovej vojne, zachránili milióny duší od plameňov pekla, ako aj zabránili mnohým zemetraseniam.

Nikdy nezabudnite, že sú to vaše modlitby, ktoré sú najsilnejšou zbraňou proti zlu.

Vaša láska ku Mne, Ježišovi Kristovi, sa rozšírila vďaka vašej vernosti ku Mne.

Vy, deti, ste moji stúpenci moderných časov a teraz vám bola daná právomoc a dar Ducha Svätého, aby ste šírili moje najsvätejšie slovo.

Na to, aby ste dostali moc Ducha Svätého, musíte poprosiť o moju pomoc, aby ste tak vždy hovorili pravdu, keď hlásate moje sväté slovo.

Dostávate teraz modlitbu: "Na pomoc pripraviť všetky duše na nový raj" v rámci Modlitebnej kampane (39), aby ste mohli kráčať medzi všetkými Božími deťmi a pomohli im pripraviť si svoje duše na nový raj a na môj Druhý príchod.

"Ó, Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, prosím ťa, prikry ma svojím Duchom Svätým, aby som mohol s autoritou hlásať tvoje najsvätejšie slovo a pripravil tak všetky Božie deti na tvoj Druhý príchod.

Úpenlivo ťa, Pane Ježišu, prosím o všetky potrebné milosti, aby som mohol osloviť všetky náboženstvá, vierovyznania a národnosti všade tam, kam pôjdem.

Pomôž mi hovoriť tvojimi ústami, utešovať úbohé duše tvojimi perami a milovať všetky duše osobitou Božou láskou, ktorá sa vylieva z tvojho najsvätejšieho srdca.

Pomôž mi zachrániť duše, ktoré sú tak blízke tvojmu srdcu a dovoľ mi utešovať Ťa, drahý Ježišu, keď stratené duše aj naďalej odmietajú tvoje milosrdenstvo.

Ježišu, bez Teba nie som nič ale s tvojou veľkorysou pomocou budem bojovať v tvojom mene, aby som pomohol zachrániť celé ľudstvo. Amen."

Moja armáda, ktorá povstala z týchto mojich svätých posolstiev, už dosiahla počet sedemsto tisíc duší.

Pomôžte Mi obrátiť viacej Božích detí tak, aby sa v čase súdu ani jedna duša nestratila v prospech satana.

Deti, zachovám vás pri sile vo všetkom vašom konaní pre Mňa.

Milujem ťa, môj drahý zvyšok Cirkvi.

Váš milovaný Ježiš

22.03.2012 - 23:00 hod.

381. Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa moja bolesť stala tvojou v úplnej jednote so Mnou. A hoci to bude pre teba veľmi ťažké, prinesie ti to veľa radosti a mnohé nové milosti.

Teraz ťa obdarujem schopnosťou vedieť čítať v dušiach. Udeľujem ti tento osobitý dar z dvoch dôvodov. Prvým je poskytnúť ti ochranu, ktorú potrebuješ, keď sa začneš stretávať s niektorými mojimi nasledovníkmi.

Druhým je obrátenie tých zatvrdených sŕdc, ktorým budeš čeliť, keď budú spochybňovať moje najsvätejšie slovo.

Musíš prijať toto nové utrpenie, ktoré zakúšaš a vedz, že sa zintenzívňuje kvôli pribúdajúcemu zlu vo svete.

Ty, dcéra moja a mnohé moje iné vyvolené duše, všetci teraz zažívate v rovnakom čase utrpenie dvojakého druhu, telesné a duševné.

Je to v dôsledku utrpenia, ktoré v týchto dňoch zaživa aj môj najsvätejší vikár (pápež), keď bude čeliť svojej najväčšej skúške.

Prijmi môj kalich, dcéra moja, a vy, ktorí vďaka týmto posolstvám prijímate moje sväté slovo, vedzte, že vaša šľachetnosť ducha zachraňuje každým dňom milióny duší.

Ani minúta vášho utrpenia nevychádza nazmar.

Uvedomujem si, deti moje, že keď si beriete na seba môj kríž a nasledujete Ma, budete v dôsledku toho trpieť.

Ale vedzte, že tým, že to robíte, Mi pomáhate zachraňovať veľkú časť ľudstva. Budete Mi tiež nápomocní v mojom panovaní na zemi, keď bude vyhnaný podvodník a na zemi vyvstane môj nový raj.

Tiež si buďte vedomí toho, že vy, ktorí so Mnou trpíte pri nasledovaní mojej cesty do raja, pôjdete tou istou cestou na Golgotu, akou som šiel Ja po prvý krát.

Dnešní kresťania sa môžu domnievať, že ak by som po druhý krát znova prišiel, tak by sa už nikdy viac so Mnou nezaobchádzalo s takou ukrutnosťou. No sú na omyle.

Odpor proti môjmu Druhému príchodu bude prudký.

Moje sväté slovo bude - a už aj je - zosmiešňované a spochybňované.

Moje deti, predovšetkým tie s neoblomnou a pevnou vierou, nedokážu pochopiť, že väčšina ľudí navonok odmietne mojich prorokov práve tak, ako to bolo v minulosti.

Moje slovo, ktoré v tomto čase dostávate, sa už v mnohých kruhoch mojej Cirkvi ignoruje a odmieta práve tak, ako to bolo zo strany farizejov počas môjho pôsobenia na zemi.

Pravda môjho učenia, ktoré sa nikdy nezmenilo, sa bude považovať za lož.

Prečo to tak je? Poviem vám to pretože ich tak mnoho prekrútilo pravdu môjho učenia do takej miery, že už neveria v smrteľný hriech.

Toľkí sa rozhodli ignorovať pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii.

Prečo napríklad popierate existenciu 1000 rokov nového neba a zeme?

Toto odhalenie je veľmi konkrétne a pravda je daná tak, aby ju všetci videli.

A predsa sa moje slovo spochybňuje.

Kniha Zjavenia, práve tak ako proroctvá, obsiahnuté v Knihe Daniela, vám bola daná len sčasti. Mnohí z vás sú v rozpakoch.

Je to však preto, lebo ich obsah, odhalený obom týmto prorokom, bol uzavretý a ukrytý až do konca časov.

Len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, mám právo odhaliť ich obsah ľudstvu.

Ako môžete mať právo vedieť všetko o mojom Druhom príchode, keď poznáte len časť? Keď ešte nebolo všetko odhalené?

Musíte počúvať moje sväté slovo, pretože ho dostávate na spásu vašich duší.

Ak by ste aj naďalej popierali moje slovo potom, čo sa Varovanie uskutoční - keď bude pokračovať odhaľovanie týchto posolstiev svetu - budete vinní z odmietnutia mojej milosrdnej ruky.

Nezáleží na tom, ako veľmi vo Mňa veríte alebo tvrdíte, že Ma poznáte; dopustíte sa hriechu tým, že Ma zapriete. Ako takí budete pre Mňa stratení a nebudete hodní toho, aby ste vošli bránami raja.

Je to môj záväzok, daný vám z čistej lásky a zľutovania, že sa teraz snažím pripraviť vás na koniec časov.

Prosím, neodmietnite Ma tento druhý raz, keď prichádzam, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia a ponúkol vám kľúče k večnej spáse.

Pretože vás milujem, musím byť neoblomný a viesť vás k pravde.

Nečakajte až do dňa môjho súdu, aby ste našli pravdu.

Poďte so Mnou teraz a pomôžte Mi zachrániť duše celého ľudstva.

Váš učiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

24.03.2012 - 11:45 hod.

382. Nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil

Prichádzam dnes k tebe, moja vrúcne milovaná dcéra, aby som informoval svet o mojom veľkom milosrdenstve.

Tiež si želám informovať svet o mojej spravodlivosti.

Deti, nemáte veľa času, než prídem, aby som súdil.

Je to práve toto časové obdobie medzi dneškom a mojim Súdnym dňom, ktorý nastane pri mojom Druhom príchode, ktoré musíte využiť rozumne na prípravu vašich duší.

Ako váš Božský Spasiteľ mám povinnosť, aby som vás viedol, usmerňoval a odhaľoval vám cesty, pomocou ktorých môžete zabezpečiť, že budete schopní vojsť do môjho raja.

Neodmietajte mojich prorokov. Týka sa to predovšetkým mojich Bohu zasvätených služobníkov (duchovenstva).

Musíte Ma s pokorou a čistotou duše poprosiť o zoslanie Ducha Svätého na získanie schopnosti rozlišovania.

Keď to urobíte, odhalím vám pravdu môjho najsvätejšieho slova, ktoré teraz dostávate cez túto prorokyňu.

Potom bude vašou povinnosťou zabezpečiť, aby všetky tie duše, ktoré vo vás hľadajú vedenie, dostali pomoc pri príprave svojich duší na môj Druhý príchod.

Nikdy nemajte strach vysloviť vetu "Druhý príchod Krista", pretože mnohí z môjho stáda nevedia, čo to znamená.

Tak málo z nich bolo poučených o tejto veľkej a slávnej udalosti alebo o dôležitosti prípravy svojich duší tak, aby boli v stave milosti.

Nikdy nemajte strach kázať o existencii očistca alebo pekla. Je to na vašej zodpovednosti povedať mojim ľuďom pravdu.

Hľadajte vo Mne vedenie skrze túto modlitbu: "Modlitba duchovenstva za prípravu duší na Druhý príchod" v rámciModlitebnej kampane (40):

"Ó, môj Ježišu, som len pokorný služobník a potrebujem Ťa, aby si ma viedol tak, aby som mohol pripraviť duše na tvoj slávny Druhý príchod.

Pomôž mi obrátiť duše a pripraviť ich podľa tvojej svätej vôle tak, aby boli hodné vojsť bránami nového neba a novej zeme, ktoré si zasľúbil celému ľudstvu skrze tvoju smrť na kríži.

Udeľ mi potrebné milosti, aby som mohol oznamovať tvoje slovo hladujúcim dušiam a nikdy nezanedbával svoje povinnosti voči tebe, drahý Ježišu, ktorému som sa zaviazal vernosťou svojimi svätými sľubmi. Amen."

Teraz choď, môj Bohu zasvätený služobník a prijmi úlohu, pre ktorú si bol vyvolený.

Výzva pripraviť duše na môj Druhý príchod je najväčšia zo všetkých v tvojom úrade a ty ju musíš prijať s láskou a radosťou vo svojom srdci.

Prijmi tiež dar, že si ako vysvätený služobník bol vyvolený na konci týchto časov, keď sa ako nové nebo a nová zem vynorí môj nový raj.

Ste požehnaní, že žijete v týchto časoch.

No na každom kroku vašej cesty keď budete pomáhať zachraňovať moje duše na zemi podstúpite trýzeň a prekážky, ktoré vám spôsobí podvodník a všetci tí, ktorých on bude zvádzať, aby odvrátili svoje srdcia odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa.

Nikdy sa nevzdaj svojho posvätného poslania a vedz, že Ja, tvoj Ježiš, ťa budem sprevádzať na každom kroku tejto cesty.

Váš milovaný Ježiš

25.03.2012 - 15:30 hod.

383. Dokonca ani Varovanie neobráti všetkých neveriacich

Moja vrúcne milovaná dcéra, naliehavo dnes žiadam všetkých mojich milovaných nasledovníkov, aby zasvätili svoj čas modlitbe za tých, ktorí neveria vo Mňa, Ježiša Krista, ani vo večnú spásu.

Tieto duše sú blízke môjmu srdcu a sú to práve ony, ktoré potrebujú byť obrátené, aby tak mohli byť zachránené ako prvé.

Tí, ktorí sú slepí, nemôžu vidieť, že ich život nekončí na zemi.

Mnohí nepripúšťajú, že budú existovať naveky.

Tieto duše Ma hlboko zraňujú a pociťujem hrôzu, keď vidím, ako si v tomto živote na zemi ničia život vo svojich dušiach.

Dokonca ani Varovanie neobráti mnohých z tých, ktorí prehlasujú, že sú ateisti.

Ich jedinou záchranou sú modlitby a utrpenie obetných duší.

Naliehavo vás prosím, modlite sa v rámci Modlitebnej kampane (41) za tieto duše túto modlitbu "Za duše neveriacich":

"Ó, môj Ježišu, pomôž svojim úbohým deťom, ktoré sú slepé voči tvojmu prísľubu spásy.

Úpenlivo Ťa prosím, otvor pomocou mojich modlitieb a utrpenia oči neveriacich tak, aby uvideli tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do tvojho svätého náručia.

Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú bránami nového raja.

Modlím sa za tieto úbohé duše, vrátane mužov, žien a deti a naliehavo ťa prosím, aby si im odpustil ich hriechy. Amen."

Teraz choď, moja drahá armáda a zameraj sa na moje úbohé stratené deti. Pomôžte Mi, vášmu Ježišovi, zachrániť ich duše.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

27.03.2012 - 18:00 hod.

384. Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili jednu svetovú menu

Moje dieťa, tvoje utrpenie spolu s inými vyvolenými dušami zosilnie počas veľkonočného týždňa.

Je to týždeň, kedy bude podvodník spôsobovať bolesť toľkým Božím deťom, koľkým mu to len bude možne pomocou vojny, prenasledovania a násilia.

Je to v tomto čase, kedy on spôsobuje práve také veľké utrpenie, aké podstúpil môj Syn počas svojho umučenia na kríži.

Moje dieťa, musíš povedať všetkým tým, ktorí všade povzbudzovali duše k modlitbe môjho svätého ruženca každý piatok až do Veľkej noci, že som tým veľmi potešená.

Všetkým tým zachraňovaným dušiam spolu s utrpením ich vlastných národov sa pomáha týmito pobožnosťami.

Teraz v čase veľkého utrpenia pociťuje viac ľudí všade vo svete lásku môjho Syna.

On zmierňuje ich bolesť osobitými milosťami a upokojuje ich duše mocou Ducha Svätého.

Deti, vaše modlitby, ktoré sú s toľkou láskou predkladané v nebesiach, sú počuté.

Musíte vždy hľadať pomoc môjho Syna a môjho Večného Otca. Každá jedna modlitba, akokoľvek malá, je počutá a vypočutá v súlade s vôľou Boha Najvyššieho.

Moje dieťa, popros moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili zavedenie jednej svetovej meny.

Urobiť tak môžu vaše modlitby a post.

Akonáhle sa budete počas vášho pôstu modliť túto modlitbu, môj Večný Otec zabráni týmto ľuďom spôsobiť vám ujmu, ktorú plánujú tak, aby vás mohli ovládať.

Tí istí ľudia chcú odstrániť kresťanstvo a preto je dôležité, aby ste vašimi osobitými modlitbami zabránili, aby sa tak stalo.

Toto je modlitba "Daru pôstu na zabránenie jednej svetovej meny" v rámci Modlitebnej kampane (42):

"Ó, Najvyšší Bože, ponúkam ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane hladu po chlebe života.

Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia, ktoré plánuje Antikrist.

Drahý Pane, uchráň nás od tejto zloby a ochraňuj našu vieru tak, aby sme ťa mohli uctievať v slobode, potrebnej na milovanie a velebenie teba naveky a navždy. Amen."

Moje dieťa, jeden deň pôstu na Veľký piatok prinesie národom značnú slobodu od Zlého a tých, ktorí nasledujú jeho zlovestné túžby mať pod kontrolou financie všetkých národov.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Božia Matka

29.03.2012 - 13:15 hod.

385. Ježiš odhaľuje podrobnosti svojho ukrižovania

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj čas, kedy vo zvýšenej miere budem trpieť, nastane, keď sa bude pripomínať moje umučenie na kríži.

Nikto nechápe rozsah môjho utrpenia počas môjho ukrižovania alebo spôsob, akým som bol bičovaný.

Najhoršie bolo moje bičovanie. Bol som brutálne zbitý desiatimi mužmi a každý centimeter môjho tela bol rozsekaný.

Mäso na mojom chrbte bolo vytrhané a bolo vidieť moje lopatky.

Sotva som sa mohol udržať na nohách a jedno oko som mal rozmliaždené a podliate krvou.

Mohol som vidieť len mojim ľavým okom.

V čase, keď Ma predviedli pred Poncia Piláta a nasadili Mi tŕňovú korunu na moju hlavu, som sa sotva mohol postaviť (na nohy).

Potom Ma predtým, než Mi cez hlavu prevliekli krátke purpurové rúcho, vyzliekli do naha a následne Mi do pravej ruky vložili palmovú ratolesť.

Každý tŕň bol taký ostrý ako ihla. Jeden z týchto tŕňov prepichol tiež moje pravé oko, takže som bol sotva schopný niečo vidieť.

Stratil som toľko krvi, že som zvracal a mal som taký závrat, že keď som začal môj výstup na Golgotu, nemohol som udržať kríž.

Spadol som toľkokrát, že to trvalo hodiny, než som dorazil na vrchol kopca.

Bol som bičovaný a šľahaný na každom úseku cesty.

Moje telo bolo celé zakrvavené a pokryté silnou vrstvou potu, ktorý spôsobovalo spaľujúce slnko.

Niekoľkokrát som zamdlel.

Mnohé z toho bolo bolestivé a mučivé, no najhroznejšia zo všetkého bola nenávisť, ktorú ku Mne pozdĺž cesty prejavovali nielen dospelí ale aj malé deti, ktoré do Mňa kopali, pretože nasledovali príklad svojich rodičov.

Krik, ktorý vychádzal z ich úst a nenávisť neboli ničím v porovnaní so strachom, ktorý zo Mňa mali.

Pretože za tým všetkým bolo to, že si ešte stále neboli istí, či som v skutočnosti bol alebo nebol Mesiášom, ktorého tak dlho očakávali.

Preto bolo jednoduchšie Ma nenávidieť a odsúdiť, než Ma prijať, pretože by to znamenalo, že by museli zmeniť svoje spôsoby.

Mojim najtrýznivejším okamihom bolo, keď som ležal na zemi na svojom boku, opätovne dostávajúc kopance do chrbta, a zazrel som moju milovanú matku, ako sa na Mňa díva.

Mala zlomené srdce a musela byť podopieraná dvoma mojimi učeníkmi.

Mohol som ju vidieť len mojim jedným zvyšným okom a nebol som schopný hľadieť na jej muky.

Posmešky, výkriky a hulákanie davu stoviek ľudí bolo cítiť zo zeme, na ktorej som ležal a vyžadovalo si to šesťsto vojakov, aby organizovali a dohliadali na moje ukrižovanie ako i ukrižovanie ďalších šiestich.*

Bol som hlavným cieľom ich pozornosti a ostatní netrpeli toľko ako Ja.

Keď moje zápästia na úrovni mojich palcov boli pribíjané na kríž, nemohol som viac cítiť.

Moje telo bolo tak dobité a pomliaždené, že som upadol do šoku.

Moje ramená boli vykĺbené a moje ruky boli vytrhnuté z kĺbových jamiek.

Najhoršiu fyzickú ujmu utrpelo moje telo predtým, ako som bol pribitý na kríž.

Nekričal som.

Neprotestoval som.

Len som šeptal.

Toto rozzúrilo mojich katov, ktorí sa dožadovali reakcie na uspokojenie svojich vášní.

Vôbec som sa nimi nezapodieval, pretože keby som to bol urobil, tak by to znamenalo, že by som sa bol musel zapodievať so Satanom a jeho démonmi, ktorí zamorili ich duše.

To je dôvod, prečo mali takú veľkú nenávisť voči Mne.

Visel som na kríži päť hodín.**

Bolo spaľujúce slnko bez mrakov, ktoré by pomohli zmierniť pálenie mojej kože.

Keď som naposledy vydýchol, môj Otec zoslal čierne mračná ako aj hromy a blesky.

Búrka, ktorá nastala, mala takú desivú silu a prihnala sa tak náhle, že v tej chvíli moji diváci nezostali na pochybách o tom, že som naozaj bol Spasiteľom, ktorého zoslal Boh Otec.

Toto ti, dcéra moja, odhaľujem ako dar, ktorí ti dávam ako odmenu za nesmierny čin utrpenia, ktorý si Mi ponúkla.

Odkáž mojim deťom, že neľutujem moje umučenie na kríži.

Čo vo Mne naozaj vyvoláva ľútosť je to, že sa na moju obetu zabudlo a toľkí popierajú, že sa moje ukrižovanie uskutočnilo.

Mnohí nemajú žiadnu predstavu o tom, čo som musel vytrpieť, pretože mnohí z mojich apoštolov neboli svedkami môjho výstupu na Golgotu.

Čo Ma dnes zraňuje je to, že Ma stále toľkí odmietajú.

Moja prosba na vás, mojich nasledovníkov je nedovoľte, aby moje ukrižovanie vyšlo nazmar.

Zomrel som za všetky hriechy vrátane tých, ktoré sú páchané dnes.

Chcem a musím zachrániť práve tých, ktorí Ma dnes odmietajú.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

____________________________________

*Ježiš hovorí o počte šiestich, ktorí boli v ten deň takisto ukrižovaní, z toho jeden po Ježišovej pravej a druhý po jeho ľavej strane, ostatní pravdepodobne na miestach, ktoré neležali bezprostredne v blízkosti Ježiša).

**Ježiš hovorí o celkovom čase na kríži od okamihu svojho ukrižovania až po vzatie jeho mŕtveho tela z kríža (smrteľná agónia nášho Pána trvala podľa sv. Písma ca. 3 hodiny a ďalšie ca. 2 hodiny viselo jeho bezvládne mŕtve telo na kríži, až pokým nebolo sňaté z kríža).

30.03.2012 - 15:00 hod.

386. Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby všetky Božie deti pochopili, prečo som zomrel aby som zachránil svet od večného zatratenia.

Satan, ktorý od pádu Adama a Evy vládol v srdciach ľudí, bol presvedčený, že úspešne ukradol duše.

Väčšina ľudí by neprijala Božie Slovo, hlavne nie prikázania, ktoré im dal Mojžiš.

Potom som bol poslaný, aby som zaistil, že ľudstvo dostalo pravdu v nádeji, že ju svet príjme a navráti sa späť k Otcovi.

Aj keď mnohí prijali moje najsvätejšie Slovo, väčšina Ma odmietla prijať za Mesiáša.

Pravdou je, že by nikoho neprijali, vrátane prorokov, pretože boli spokojní s tým, že žili v hriechu, v ktorom boli polapené ich duše.

Keby Ma boli prijali, tak by som bol vládol na zemi a celé ľudstvo by sa tešilo z večnej spásy.

Namiesto toho som bol odmietnutý.

Židia, môj vlastný národ, Mnou pohrdli.

Farizeji sa na Mňa dívali zvrchu, no napriek tomu Ma jednoducho nemohli ignorovať, keď počuli moje sväté Slovo.

Je to tak preto, lebo moje Slovo v ich dušiach zapálilo svetlo, ktorého sa dokázali len ťažko zbaviť.

Takto sa ku Mne neustále vracali znova a znova aby Mi kládli otázky.

To isté platí aj dnes. Tí z vás, ktorí prehlasujú, že odmietajú moje Slovo, ktoré bolo hovorené cez mojich prorokov, nedokážu jednoducho odísť preč.

Napriek vašim tvrdeniam o ich odmietaní prichádzate neustále späť, znova a znova.

Časom prijmete moje Slovo, ktorým k vám dnes hovorím.

Nesmiete spraviť tú istú chybu, ktorej sa dopustili tí, ktorí Ma nielenže odmietli, ale Ma aj ukrižovali.

Naliehavo vás prosím, aby ste Ma znova nekrižovali.

Dovoľte Mi, aby som vás viedol ku spáse tým, že Ma budete teraz počúvať, keď na vás volám z nebies, aby som vás pripravil na spásu a môj Nový raj.

Váš milujúci Ježiš

30.03.2012 - 23:45 hod.

387. Som prostredníčka; mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho predrahého Syna

Musíš vedieť, moje dieťa, že tak, ako sa posolstvá môjho Syna tebe menia a odhaľujú minulé aj budúce udalosti, tak budeš aj ty vystavená väčším útokom.

Sväté slovo môjho Syna budú vždy zavrhovať tí, ktorí Ho odmietajú počúvať.

Ľudské mienky nie sú dôležité.

Oznámenia môjho Syna svetu v tomto čase sú príliš dôležité, než aby si tým, ktorí sú proti týmto posolstvám, dovolila zdržiavať a odvádzať ťa od tejto práce.

Teraz je čas na pokorné rozjímanie o umučení môjho Syna na kríži.

Moje deti si musia uctiť obetu, ktorú priniesol pre celé ľudstvo tým, že počas Veľkého týždňa* Mu prinesú svoju vlastnú osobnú obetu.

Modlite, modlite, modlite sa, deti, za mier vo svete.

Takisto sa modlite za ochranu pápeža v týchto časoch prudkého odporu voči katolíckej Cirkvi.

Modlitba, pokora a jednoduchá oddanosť môjmu Synovi je pre vás nevyhnutná na to, aby ste sa priblížili srdcu môjho Syna.

Ja som prostredníčka. Mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho drahého Syna.

Mojím prostredníctvom vám pomôžem, aby ste Ho viacej milovali a poskytli Mu útechu, ktorú potrebuje v tomto čase, keď si svet pripomína Jeho smrť na kríži.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

_________________________________

*Veľký týždeň (resp. Svätý týždeň) je medzi kvetnou a veľkonočnou nedeľou.

31.03.2012 - 11:00 hod.

388. Svetu budú predstavené moje nové zázraky

Moja najdrahšia, milovaná dcéra, v celom tvojom utrpení musíš zostať statočná a nesmieš dovoliť strachu, aby sa vkradol do tvojho srdca.

Vo vernom spojení so Mnou sa tvoje utrpenie prelína s týždňom, v ktorom si pripomínate moju smrť na kríži.

To nie je náhoda, pretože utrpenie, ktoré ty a iné takéto vyvolené duše zažívate počas tohto týždňa, zachránia milióny duší od pekelných plameňov.

Práve tak, ako som Ja kvôli spáse ľudstva od večného zatratenia znášal bolesť, mučenie a smrť, tak aj obetné duše prinášajú záchranu pre iné duše, aby im bol udelený dar večného života.

Nezáleží na tom, aké ťažké a desivé je toto utrpenie; vždy pamätajte na to, aký dar to pre ľudstvo predstavuje.

Deti, prosím, aby ste rozjímali nad mojim umučením na kríži, keď sa začne Veľký týždeň.*

Nielen o utrpení, ale aj o dare slobody, ktorý som ponúkol celému ľudstvu.

Ani jedna duša, vrátane ukrutných a zatvrdených hriešnikov, ktorí sú pod vplyvom satana, nebude vylúčená z môjho milosrdenstva.

Je to milosrdenstvo, ktoré bolo umožnené vďaka daru môjho milovaného Otca, ktorý On dal svetu.

On priniesol najväčšiu obetu zo všetkých obiet tým, že poslal Mňa, svojho jediného Syna.

Táto obeta, ktorá je dôkazom jeho horúcej lásky ku všetkým jeho deťom znamená, že je možné raz a navždy zničiť satana.

Vzhľadom na to, že môj Otec daroval ľudstvu slobodnú vôľu, bude mať každý človek voľbu.

Buď budete s mojím Otcom, alebo proti Nemu.

Buď si vyberiete raj večného života alebo hrôzy pekla.

Satan, ktorého dni sú už takmer na konci, sa nebude nečinne prizerať, kým sa svetu predstavia moje nové zázraky.

On zaútočí nielen na tie temné duše, aby sa ich pokúsil vtiahnuť do ešte väčšej temnoty bližšie k svojmu panstvu, ale jeho cieľom sa stanú zbožní kresťania.

Zázraky, o ktorých hovorím, predstavujú predovšetkým moju komunikáciu tvojím prostredníctvom, dcéra moja. Môj hlas je počuť a obrátenie sa znásobuje.

Prostredníctvom týchto posolstiev si teraz uplatňujem nárok na milióny duší.

Ďalšie zázraky vrátane nádherného daru môjho milosrdenstva prinesiem svetu krátko po tom, ako sa uskutoční Varovanie.

Po prvý raz každý jeden muž, žena a dieťa dostane dôkaz o tom, že existuje nielen Boh Otec, ale že tiež existujem aj Ja, Ježiš Kristus, jeho jediný Syn.

To znamená, že všetky tieto náboženstvá, vrátane židovského - môjho vyvoleného národa, z ktorého som vzišiel, si uvedomia pravdu.

Tento zázrak celosvetového obrátenia rozzúri satana, ktorý sa dokonca ani v tomto štádiu nevzdá. Pre tie úbohé duše, ktoré sú už aj tak v strašnom hriechu, bude veľmi ťažké, aby sa od neho odpútali.

Ostatné zázraky budú zahŕňať globálne javy, spojené s ekologickými divmi, ktoré budú mojím Otcom v jeho veľkej láske dané jeho dvom svedkom kresťanom a židom.

Týmto dvom náboženstvám bude daná sila, keď budú prenasledované.

Ich nepriatelia budú trpieť, pretože na nich uvalia strašný trest.

A potom sa uskutoční môj Druhý príchod, najväčší zázrak od môjho zmŕtvychvstania.

Toto bude deň, keď prídem, aby som súdil živých i mŕtvych.

Je to deň, keď prídem zhromaždiť moju rodinu, aby sme boli jedno.

To bude začiatok môjho panovania, kedy nebo a zem splynú v jedno na tisíc rokov.

V tomto čase budú všetci žiť podľa Božej vôle môjho Otca.

Váš milovaný Ježiš

_________________________________

*Veľký týždeň je medzi kvetnou nedeľou a veľkonočnou nedeľou, kedy bol vzkriesený náš Pán Ježiš Kristus. Kvetná nedeľa (latinsky Palmare resp. Dominica in palmis) je označenie pre šiestu a súčasne poslednú nedeľu štyridsať dní trvajúceho pôstneho obdobia, ktorá otvára Svätý resp. Veľký týždeň. Kvetná nedeľa pripomína slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema a nesie sa v znamení palmovej ratolesti.