Oktober 2012

 

01.10.2012 -16:30 hod.

572. Božia láska, raz pocítená človekom, je niečo, bez čoho žiadny človek nemôže žiť

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš akceptovať, že keď Moji nasledovníci veria v tieto posolstvá, prinesie im to z času na čas trápenie duše.

Mnohí  sa budú radovať, keď si prečítajú Moje Sväté Slovo, a príjmu to ako zázrak.

Ostatní tiež budú prijímať Moje posolstvá, ale v určitých dňoch budú rozpoltení pochybnosťami, ktoré ich budú napádať. Tieto pochybnosti sú prirodzené.

Niektorí sa budú pýtať a pýtať, či oni skutočne prichádzajú z neba. Potom budú plní úzkosti, pretože vedia, že ich životy sa zmenia, a že budú svedkami Druhého príchodu.

To znamená, že životy, ktoré doteraz viedli , sa zmenia na nepoznanie.

Toto je desivé pre mnohých, pretože si chcú udržať ich staré samoľúbe životy, akokoľvek nešťastné oni boli.

Strach z budúcnosti, strach z Božej ruky a strach zo Satanovej armády ich trápi. Napriek tomu, Moje posolstvá môžu načas naplniť ich srdcia strachom, ale tiež prinášajú útechu.

Ale jedna vec je istá. Budú cítiť Môjho Svätého Ducha v ich dušiach a keď sa tak stane, budú oboznámení s Božou láskou.

Božia láska, raz pocítená človekom, je niečo, bez čoho žiadny človek nemôže žiť. To prináša pokoj. Takže, bez ohľadu na to, ako hrozne vám, Moji nasledovníci, môže byť, musíte si uvedomiť, že Ja, váš Ježiš, vás nikdy neopustím.

Ste Moji.

Ja som Život vo vašich dušiach. Skrze mňa, budete spasení. Som plný milosrdenstva k dušiam, ktoré sa obrátia ku Mne o pomoc. Ja vám nedovolím trpieť z ruky Satanových nasledovníkov. Ja vás pokryjem Mojou predrahou Krvou. Nemáte sa čoho báť.

Namiesto toho, vám boli dané milosti pripraviť samých seba. Teraz musíte byť odvážni, nedovoliť pochybnostiam zastrieť vašu lásku ku Mne, alebo oslepiť vás k pravde týchto posolstiev.

Oni sú Mojim darom pre vás. Boli vám dané, aby ste boli ochránení a aby vás udržali v bezpečí pred ujmou.

Vždy Ma požiadajte, aby som upokojil vaše obavy, lebo sú vsadené ako semeno nespokojnosti vo vašich mysliach diablom za účelom znepokojiť vás.

Žehnám vás. Dávam vám pokoj. Dám vám Moju ochranu. Vždy Mi dôverujte.

Váš Ježiš

 02.10.2012 15:30 hod.

573. Panna Mária: mnohí z vodcov cirkvi môjho Syna nič nepovedia. Oni už verejne nebránia  sväté meno môjho Syna.

Moje dieťa, hnutie na urážanie mena Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, narastá.

Nie dosť , že Ho popierajú, mnohí chcú pošpiniť Jeho obraz v mysliach tých, ktorí v Neho veria.

Ukrižovanie tela Môjho Syna, ukrižovanie Jeho Cirkvi, sa stupňuje.

Mnohí z vodcov cirkvi Môjho Syna nič nepovedia. Oni už verejne nebránia Sväté meno Môjho Syna. Chýba im odvaha, obraňovať telo Môjho Syna, Jeho cirkev na zemi.

Mnohí nechcú priťahovať nechcenú pozornosť kvôli hriechom kňazov v minulosti. Mnohí jednoducho nemajú silnú vieru, požadovanú, aby boli naozajstnými svedkami pravdy učenia Môjho Syna.

Tak mnohí vo svete neveria v existenciu Môjho Syna a to Ho privádza k plaču.

Tak mnohí, ktorí poznajú Pravdu, si myslia, že je prijateľné preukazovať neúctu  počúvaním rúhania a napriek tomu zostať ticho.

Deti, musíte uznať pravdu o ukrižovaní Môjho Syna otvorene a bez strachu. Ľudia budú počúvať. Budete počutí. Keby každý služobník môjho Syna zostal ticho, kto bude hovoriť o Mojom Synovi?

Kto bude šíriť Jeho Sväté Slovo v tejto dobe, keď mnoho z Božích detí popiera existenciu Boha?

Veľmi skoro nebudú mať žiadne ospravedlnenie. Keď uvidia stav svojich duší, po prvý krát pochopia, že nejakú dušu majú.

Modlite sa, aby potom boli silnejšími, a tak, aby sa stali  ozajstnými vojakmi Krista.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 03. 10. 2012 - 13:30 hod.

574. Na kresťanstvo sa útočí z jedného hlavného dôvodu

Ja som tvojím milovaným mystickým ženíchom, Synom človeka, zrodeného z nepoškvrnenej Panny Márie.

Moja vrúcne milovaná dcéra, každá hrôza, ktorú som videl v záhrade Getsemanskej, keď som bol pokúšaný Zlým, sa  teraz vo svete odhaľuje práve pred Mojimi očami.

Ľudia, všade, stratili svoju vieru. Blúdia v mori zmätku a v stave odpadlíctva, akým svet ešte predtým nebol svedkom v takej veľkej miere. 

Láska jedného k druhému zomrela.

Ohľad k potrebám iných už viac nie je považovaný za obdivuhodný rys.

Chamtivosť, žiadostivosť a závisť ovláda myseľ mnohých v dnešnom svete. S chladom vo svojich srdciach, už si nevážia samotný život a o vražde si nemyslia nič. Je považovaná za samozrejmosť.

Na kresťanstvo, sa útočí z jedného hlavného dôvodu. Je to, aby dovolili zákony, ktoré schvaľujú hriech, aby boli zavedené s ľahkosťou vo vašich krajinách.

Posadnutosť s falošnými náboženstvami a falošnými idolmi prudko vzrastá.

Moja cirkev sa rúca a Moji zasvätení služobníci z veľkej časti nezdôrazňujú nebezpečenstvo hriechu a pravdu večného života.

Nenávisť, vojna, chamtivosť, žiadostivosť, závisť a sebaláska spolu tvoria jeden falošný stav, stav, ktorý nenesie žiadnu podobnosť s pravdou Môjho učenia.

Vedel som, vtedy, v záhrade Getsemanskej, že Moja smrť na Kríži, nebude videná, ako bola, touto dnešnou generáciou . Toto bola bolesť, ktorá prenikala Mojím srdcom ako meč.

Obeť, ktorú som vykonal za človeka, aby som ho vykúpil v očiach Môjho Otca, nie je dnes rozpoznaná. Ako mnoho zabudli. Koľko mnoho im nebolo povedané. To všetko má čo do činenia s hriechom tolerancie, predkladaného svetu ako dobrá vec.

Vojny a nenávisť, šírené ako vírus, ako sú naplánované Zlým. Bolesť Mojich nasledovníkov sa zjednotí s Mojou bolesťou, až uvidia obscénnosti, ktoré budú chrlené tými predstaviteľmi vlád, ktorí nasledujú lži zasadené do ich duší Satanom.

Satan a jeho démoni sú veľmi mocní. Nikdy neverte ani na minútu, že je ľahké uvoľniť zovretie, ktoré majú na osobe, ktorá im dovolila preniknúť do jej duše. Nevzdajú sa ľahko a zabránia dušiam, ktoré sa chcú obrátiť ku Mne, ich Ježišovi o pomoc tým, že ich urobia bezmocnými.

Tieto duše nájdu mučivým modliť sa. Slová nechcú vychádzať z ich úst. Budú cítiť úplný odpor myslieť na Mňa. Skúšajú ako môžu, bude to ťažká úloha.

Vy, ktorí hovoríte, že ste dobrí ľudia, ktorí neubližujú iným, ale neprijímate Mňa Ježiša, vo svojich životoch, vedzte toto. Nie ste nasledovníci Krista. Ak neprídete ku Mne, nemôžete byť prijatí do Kráľovstva Môjho Otca.

Na vstup do Kráľovstva Môjho Otca je potrebná príprava. Satan sa môže pohybovať tak rýchlo k odvráteniu duší, že mnohí si to ani neuvedomujú.

Tieto časy veľkého nepokoja vo svete, a nedostatok povedomia o Mojom Otcovi, Bohu Stvoriteľovi všetkých vecí, môže viesť iba k jednej veci.

Do katastrofy. Trest bude vyliaty na celý svet, aby zachránil ľudstvo, očistil ľudstvo.

Ak ľudia odmietajú počúvať, nebudú počuť pravdu.

Pravda nielen zachráni ich životy na zemi, ale dá im aj večný život.

Odmietnutie Pravdy bude mať za následok smrť, oboch, tela aj duše.

Nadišiel čas pre ľudstvo, aby sa rozhodli. Nemôžem ich nútiť, aby nasledovali Mňa. Za všetky dary, milosti a zázraky, ktoré im budú dané, budú sa i naďalej obracať chrbtom.

Napriek Môjmu veľkému milosrdenstvu, niektorí si predsa zvolia smrť, nad životom.

Váš Ježiš

 04.10. 2012 - 14:55 hod.

575. Boh Otec: moja ruka spravodlivosti čaká na potrestanie tých vlád, ktoré plánujú ublížiť mojim deťom.

Moja najdrahšia dcéra, želám si, aby si vedela, že zatiaľ  čo svet môže znášať veľkú očistu, ktorá nemusí byť príjemná, Moje milosrdenstvo je veľké.

Ja som Oceán milosrdenstva a budem uskutočňovať Veľké zmeny, aby som zaistil, že všetky Moje deti budú zachránené pred katastrofou. Katastrofa, o ktorej hovorím, zahŕňa prácu tajnej skupiny, zlých síl vo svete, ktoré sa pokúšajú ovládnuť každý národ kvôli svojmu vlastnému mrzkému zisku.

Tak veľa duší odmieta milosrdenstvo Môjho milovaného Syna. Tak veľa Ho neuznáva. Budú aj naďalej nedbalo uvaľovať utrpenie na tých, ktorým vládnu a nechcú prijať, že ich hriechy nezostanú bez povšimnutia. Môžu bojovať proti sile Mojej ruky, ale Moja ruka zaútočí na nich a zničí ich.

Časom spoznajú Božiu moc, ale pre mnohých z nich bude príliš neskoro.

Každý Môj čin vrátane veľkých zázrakov, uvidí onedlho celé ľudstvo. Urobím všetko čo môžem v Mojom veľkom milosrdenstve, ktoré pohltí ľudstvo ako veľký oceán, na  záchranu ľudstva. Nikto nezostane nedotknutý Mojimi darmi.

Keď sa to stane, Ja budem stíhať tých ľudí , ktorí Ma budú odsúvať stranou, hoci budú vedieť, kto Ja som.

Potom títo svetoví vodcovia, ktorí nezavedú Moje Božie zákony a ktorí spustošia zem s ich krutosťou k Mojim deťom, budú zrazení. Potom im nedovolím, aby unikli Mojej Božej spravodlivosti.

Oni sú varovaní v tomto posolstve, aby sa teraz zastavili. Musia sa modliť za vedenie, ak sa cítia nepríjemne, alebo sú pod tlakom, aby zaviedli zákony, na národy, ktoré spôsobia biedu.

Ja im dávam teraz tento čas, aby zastavili to, čo robia, a aby Ma prosili, aby som im pomohol postaviť sa proti zlým režimom, ktoré sú plánované proti ich krajanom.

Oni vedia, o čom hovorím.

Ja som Stvoriteľ ľudskej rasy. Poznám každé Moje dieťa. Čo vidia. Čo cítia. Ako rozmýšľajú. Ja tiež poznám tých medzi nimi, ktorí prisahali vernosť zákonom, ktoré spôsobujú obrovské utrpenie ľuďom na celom svete.

Moja ruka milosrdenstva čaká, aby vás vzala späť do bezpečia Môjho Kráľovstva.

Moja ruka spravodlivosti čaká, aby potrestala tie vlády, ktoré sa spikli za účelom, ublížiť Mojim deťom. Nebude vám dovolené spôsobiť toto utrpenie.

Lebo akonáhle zavediete zákony, vytvorené k ovládnutiu tých, ktorým slúžite, ktoré sa mi hnusia, zošlem taký trest, že nikto nezostane v pochybnostiach o tom, čo spôsobilo taký trest.

Ste Moje deti a musíte sa obrátiť ku Mne, o ochranu. Bez Mojej ochrany budete vydaní na milosť Satanovi. 

Aby ste nezabudli, on, Satan, vás všetkých nenávidí. Avšak, kvôli jeho mocným a zákerným zvodným spôsobom nasledujete jeho snahu o moc ako otroci.

Vyberte si moc na tejto zemi, ktorá vás môže povýšiť a priniesť vám uznanie pred cestami Pána a  budete zavrhnutí.

Toto varovanie je dané, aby zabezpečilo, že rozumiete, že je iba jeden Stvoriteľ. Iba jeden, ktorý stvoril ľudstvo. Iba jeden, ktorý má moc priviesť ku koncu všetko, čo existuje na zemi.

Boh Najvyšší

Stvoriteľ všetkého viditeľného a neviditeľného

 06. 10. 2012 - 23:05 hod.

576. Božie svetlo je prítomné v každom jednom z vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, aby ste Ma skutočne milovali, musíte vidieť druhých Mojimi očami.

Keď sa pozeráte na inú osobu, pozerajte  pozorne, a skúste uvidieť Moju prítomnosť, pretože Ja som prítomný vo všetkých dušiach, dokonca aj v tých zčernalých.

Ja som tam. Pozerajte a uvidíte Ma. Toto je jedna z najneobyčajnejších milostí, daná Mojim Večným Otcom každému z Jeho detí.

Božie Svetlo je prítomné v každom jednom z vás.

Je to láska a každá duša má schopnosť milovať.

Keď vidíte ostatných Mojimi očami, pocítite lásku a to sa dotkne vašej duše spôsobom, ktorý nemôžete poprieť. Táto láska je skutočná, a predsa ju nemôžete vidieť alebo sa jej dotknúť. Tiež zistíte, že je ťažké vysvetliť to ostatným. Napriek tomu, je tam.

Keby všetky Božie deti mohli ctiť Božiu Prítomnosť Môjho Otca vo svete, v Jeho deťoch, potom pokoj by vládol na zemi. Hľadajte lásku a nájdete ju.

Urobte si čas na uvažovanie o tom, čo vám teraz poviem. Svetlo Božej lásky je ako žiarivá hviezda prítomná v každej duši. V niektorých, to jasne svieti a vy môžete pocítiť lásku z tej osoby, ktorá vás obklopuje. V iných, je to iba nejasný záblesk, ťažký k nájdeniu, ale predsa je tam. 

Keď sa pozeráte jeden na druhého, uvažujte o tom takto. Boh stvoril každého z vás. Vy ste bratia a sestry v Jeho očiach. To mu dáva toľko radosti, keď vidí Jeho deti prejavovať si k sebe navzájom lásku a rešpekt.

Keď medzi sebou bojujú, spôsobujú útrapy a utrpenie druhým, On cíti hroznú bolesť. Tak ako každého rodiča, to Ho zraňuje, keď Jeho deti nezdieľajú Jeho lásku, lásku, skrze ktorú boli stvorení.

Pamätajte tiež, že keď sa vzájomne zraňujete, zraňujete Môjho Otca. On cíti bolesť, ktorú spôsobujete Jeho deťom.

Dvakrát si rozmyslite, keď nabudúce budete súdiť druhého kruto alebo ukazovať  nenávisť k druhému. Keď robíte tieto veci, ony sa nepáčia Môjmu Otcovi. 

Keď vás niekto zraní, modlite sa za nich. Tam kde je medzi dvoma ľuďmi prítomné napätie a nedostatok lásky, je to spôsobené zlými duchmi.

Povzneste sa nad týmto pokušenie. Milujte druhých. Správajte sa k nim s úctou. Pozerajte sa na nich Božími očami. Keď tak urobíte, nájdete lásku. Bude pre vás ľahšie spolu žiť a prijímať chyby jeden druhého.

Váš Ježiš

 07. 10. 2012 - 11:00 hod.

577. Panna Mária : plačem kvôli nim krvavé slzy a je mi ťažko pri srdci

Moje dieťa, prosím, modli sa za Moje stratené deti, ktorých počty sa zvyšujú každým dňom. Oni neveria alebo nemôžu uveriť v Môjho Syna, a uberajú sa inou cestou.

Plačem kvôli nim krvavé slzy to je mi ťažko pri srdci. Ako sú stratené a akú cítia prázdnotu.

Modlím sa, aby Boh, vo svojom milosrdenstve, čoskoro otvoril ich zatvrdilé srdcia.

Varovanie je blízko, moje dieťa. Moje deti sa musia pripraviť. Tí, ktorí sa vyhýbajú týmto svätým posolstvám Môjho Syna, a Môjho Večného Otca,  budú sa musieť zodpovedať Bohu.

Mnohí uškodili tejto misii a podnecovali iné duše, aby sa odvrátili. Mnoho takýchto duší preto zomrelo  v smrteľnom hriechu. Keby boli  prijali modlitby, dané ľudstvu, cez Modlitbové Kampane, mohli byť zachránení.

Tí, ktorí neprijímajú tieto posolstvá, nesmú pracovať so Zlým, aby podkopávali Božie Slovo. Musíte sa modliť za pomoc, potrebnú k nájdeniu pokoja vo vás.

Bolo predpovedané, že prorok posledných čias nebude prijatý, aj keď sa dosiahnu mnohé obrátenia skrze šírenie Božieho slova.

Bude to na vaše riziko, keď odmietnete pomoc, ktorá je poslaná z neba  v tomto čase na pomoc zachrániť vaše duše. 

Neurážajte Môjho Syna tým, že nechcete počúvať. Môžete sa robiť hluchými, keď čítate tieto posolstvá z neba, ale prv  si ich musíte vypočuť.

Vaša slobodná vôľa znamená, že si môžete vybrať, ktorou cestou chcete ísť.

 Vaša slobodná vôľa však neznamená, že máte právo, aby ste sa úmyselne rúhali proti Duchu Svätému.

Keď sa uskutoční Varovanie, budete naplnení svetlom Pravdy.

Vaša duša bude osvietená, a vy budete vidieť aké dobré a zlé skutky ste vykonali počas svojich životov.  V tomto štádiu mnohí z vás uvítajú Božiu lásku. Žiaľ, mnohí budú príliš tvrdohlaví, než aby uznali svoje previnenia. Budú zavrhnutí a budú hrozne trpieť.

Buďte  pripravení v každom čase. Čas je krátky.

Vaša milovaná Matka

Matka Božia

Matka Spásy

 08. 10. 2012 - 19:00 hod.

578. Oznámenie, oznámiť môj Druhý príchod, bude náhle

Moja vrúcne milovaná dcéra, vyzývam všetkých Mojich nasledovníkov, aby boli silní v tomto čase.

Moje Sväté Slovo, Môj dar ľudstvu, dané vám prostredníctvom týchto posolstiev, bude predmetom veľkej kritiky.

Musíte zostať silní, keď Moje Slovo je trhané na kusy a znevažované. Bude to veľmi ťažké, ale musíte vydržať toto utrpenie, pretože to bude iba začiatok.

Nepriateľ povstane a zničí Moje posolstvá, dané každému z vás, aby duše mohli byť zachránené.

On počíta  každú dušu, ktorú zvedie a potom ju odvedie od Mojich posolstiev. Robí to zvádzaním veriacich, najprv, tak, aby nepracovali so Mnou na záchrane vašich bratov a sestier. Nechce, aby ste sa modlili za záchranu ich duší.

Každý služobník Mojej cirkvi, ktorý vám zakazuje, aby ste sa modlili Moje modlitby Modlitebnej Kampane, potrebuje vaše modlitby. Nemôžu zastaviť, aby sa Moje modlitby  rozširovali. Keď to urobia,  potrebujú vašu pomoc. Žiaľ, mnohé duše budú odvedené preč od Mojej misie, poslednej svojho druhu na zemi.

V týchto časoch bude vidieť narastanie rozdelenia Mojej cirkvi. Na jednej strane utrpenie ochrániť Moje Evanjelium a na druhej snahu o objavenie Mojej cirkvi, modernizovanie Môjho učenia a prinesenie obscénnych zákonov do Mojej cirkvi.

Postavte sa s odvahou a zjednoťte pretože tento čas je už takmer tu.  A budete počuť o týchto nových praktikách. Žiadna z nich sa nepridŕža Môjho skutočného Evanjelia, Môjho učenia alebo pravdy.

Tieto skúšky sa objavia ako veľké barikády. Vy, Moji učeníci, sa budete cítiť v pasci. Budete sa cítiť bezmocní a budú vám tiecť slzy.

Vaša slabosť bude vašou silou. Je to kvôli vášmu utrpeniu, keď budete svedkami tohto strašného bičovania, že sa stanete silnými.

Pri každej skúške, ktorú budete znášať v Mojom mene, vás urobím ešte silnejšími. Vytrvajte a ja vás požehnám milosťou sily, odvahy a istoty.

Vy ste Moja armáda, Môj lúč svetla vo svete. Bude urobený každý pokus zničiť toto svetlo, ale bude to márne.

Lúč vášho svetla, vašej lásky ku Mne, sa rozžiari tak, že bude ako svetelný maják a potom ako veľký oheň. Tento oheň Ducha Svätého, ktorý uchváti každého z vás,  rozšíri svoje plamene do všetkých kútoch Zeme.

Budete to vy, Moja vzácna armáda, ktorá to urobí. Budete vedení nebom. Vykročíte vpred. Pošliapete armádu zla, úbohých duší, ktorým rozkazuje Satan a tie budú voči vám bezmocné.

Čoskoro potom sa sláva Môjho veľkého oznámenia prejaví vo svete.

Oznámenie, ohlásiť Môj Druhý príchod bude náhle. A bude taktiež nečakané, hoci ste boli dobre pripravení. Od tej doby  vám bude odkázaný veľký dar večného života.

Váš Ježiš

 9. 10. 2012 - 21:31 hod.

579. Nové svetové náboženstvo bude vzdávať poctu šelme

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľa duší v tejto dobe spozorneli, pretože sú svedkami rýchlych zmien v Mojej katolíckej cirkvi, ktoré sa teraz začínajú prejavovať.

Znamenia začínajú ukazovať všetko, čo som skrze Teba prorokoval. Môžete vidieť nedostatok dostupnosti omší. Najsvätejšia Eucharistia už nie tak ľahko prístupná. Sviatosť spovede je obmedzená  v mnohých Mojich kostoloch.

Mnoho Mojich kostolov už nemá kňazov, aby ich spravovali. Je mnoho opustených Mojich kostolov v tomto čase súženia, že čoskoro tieto kostoly budú dané komerčným vlastníkom.

Ako je viera kresťanov skúšaná, je dôležité, aby ste pokračovali v modlitbách Mojej Modlitebnej Kampane. Čoskoro noví služobníci budú predstavení do katolíckej a do iných kresťanských cirkví.

Náboženské rozdiely na okrajoch budú zo začiatku nejasné. Potom, po krátkej dobe, už nerozpoznáte Moje učenia, pretože sa budú jemne vytrácať. Na ich mieste budú série nejasných, ale poetických prejavov, ktoré budú presadzovať toleranciu hriechu.

Lži, predložené  netušiacim veriacim nebudú zo začiatku spozorované. Potom, hlboký znepokojujúci pocit, že niečo nie je v poriadku bude prenasledovať Mojich nasledovníkov.

K poslednému podvodu dôjde, keď Najsvätejšia sviatosť bude zamenená za pohanské náhrady.

Všetko bude riadené falošným prorokom, ktorý vyhlási, že je veľkňazom všetkých náboženstiev, zlúčených do jedného. Toto nové, jediné svetové náboženstvo bude vzdávať poctu šelme.

Všetci tí, ktorí slepo nasledujú šelmu budú ňou pohltení  a stratení pre Mňa navždy. 

Rýchlosť akou sa to stane prekvapí Mojich nasledovníkov.  Plán je dôkladne pripravený. Kampaň obrátiť  nepriateľský prístup kresťanov na prijatie svetských zákonov  je profesionálne zorganizovaná.

To je plánované medzi mnohými národmi, jednou skupinou, ktorá používa osobnosti, celebrity a nastrčené figúrky, všetky, ktoré sú rešpektované väčšinou, aby podporili ich diabolské lži. Majte sa na pozore. Neprijímajte lži. Nezapájajte sa do plánu k znesväteniu Môjho svätého mena.

Váš Ježiš

Kráľ a Vykupiteľ celého ľudstva

 10. 10. 2012 - 21:50 hod.

580. Pohanstvo bude presadzované vo všetkých Božích cirkvách

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz svetu, že sa ľudia musia prebudiť zo svojich driemot. Ak sa neprebudia, nepodarí sa im vidieť zlé plány, ktoré sa udejú, ako som predpovedal pred nejakým časom.

Hovorím o svetovej vláde, ktorá je zorganizovaná, aby zničila kresťanstvo.

Moja cirkev je ničená tehla po tehle. Moji zasvätení služobníci sú zámerne utláčaní mimo ich vytrvalosť.

Moja cirkev je taktiež znesväcovaná tými, ktorí praktizujú uctievanie šelmy.

Títo falošní podvodníci nie sú kresťania. Praktizujú okultizmus a prenikli do všetkých organizácií, vrátane rôznych cirkví a rôznych náboženstiev. Ich cieľom je predovšetkým katolícka cirkev.

Toto je cirkev, ktorú najviac nenávidia. Ich klamstvá viedli k tomu, že katolíci sú v rozpakoch postaviť sa a brániť svoju cirkev.

Ich klamstvá urobili veľmi ťažkým pre všetky kresťanské cirkvi brániť sväté sviatosti ustanovené Bohom.

Pohanstvo bude presadzované do všetkých Božích cirkví a beda tomu človeku, ktorý sa postaví na obranu Božej Pravdy.

Nadišiel čas k rozdeleniu ľudstva. Prídem a rozdelím zem.

Tí verní Môjmu učeniu, budú vzatí do Môjho lona. Tí, ktorí odporujú Bohu a rúhajú sa proti pravde, budú odvrhnutí.

Bitka už začala. Dôkaz je predložený.

Ešte stále je čas vybrať si medzi klamstvom tejto satanskej skupiny, ktorá prichádza oblečená ako baránok alebo Pravdu, o ktorej vám bude povedané, že je lžou.

Musíte sa mať na pozore po celú dobu. Majte oči otvorené. Odvráťte sa, keď počujete rúhanie proti Môjmu menu, Môjmu telu a Môjmu Slovu.

Váš Ježiš

 11. 10. 2012 - 10:30 hod.

581. Mnohí z vás Ma zaprú  tým, že príjmu tieto zlé nové zákony.

Moja  vrúcne milovaná dcéra, ťažkosti, ktorým čelia Moji učeníci v tejto dobe, sú dvojnásobné.

Po prvé, musia sa  stať svedkami lží, ktoré sú pred nich predložené svetskými vládami, ktorými sú nasilu kŕmení. Tieto lži vo forme nových návrhov zákonov, nových ideí a nových pravidiel, robia len jednu vec. Oni porušujú Božie zákony. Oni sú  zákonmi tolerancie, ktoré voľne umožňujú akty hriechu, aby boli obsiahnuté vo vašich ústavách a cirkvách.

Druhé trápenie bude z dôsledku na vás uvaleného tlaku pre odvážne hovorenie pravdy slova Božieho.  Odvážte sa hovoriť Pravdu, Moja dcéra, a budete divoko napádaní. Potom budete obvinení z nekresťanstva a z nedostatku tolerancie.

Vidíte, ako Satan pracuje? On oklame tie slabé duše, aby uverili klamstvám a prijali hriech, odsudzujúc ho, ako keby vôbec neexistoval.

Títo ľudia, spojení ako bedrový kĺb, naprieč všetkými národmi zvyšujú tlak, aby zničili Moju kresťanskú cirkev a urobili hriech prijateľným. Ich cieľom je umlčať Mojich nasledovníkov a ich schopnosť otvorene hlásať pravdu Môjho svätého slova.

Budete trpieť kvôli týmto ohavnostiam. Keď budete trpieť, vedzte, že Ja sám sa spojím bližšie s vašimi srdcami.

Prosím , buďte silní kvôli Mne. Musíte sa modliť za tieto úbohé oklamané duše, pretože oni sú pešiakmi v tejto diabolskej hre, zosnovanej tými, ktorí uctievajú Satana.

Nedajte sa oklamať, pretože rovnako ako  sa domnievate ich skazenosť, prevlečená za toleranciu a lásku za práva druhých prekonala ľudstvo, bitka  zosilnie.

Ruka Môjho Otca udrie takou silou, že títo páchatelia zla budú zmetení Nesmiete nikdy zúfať a myslieť si, že táto skupina premôže Mojich učeníkov. Oni to nikdy nebudú schopní urobiť, aj keď sa to občas môže zdať.

Prebuďte sa, Moji zasvätení služobníci. Nesmiete nikdy dovoliť, aby vás donútili alebo vás vtiahli do tohto prefíkaného plánu, určeného na znesvätenie Božieho Slova.

Musíte zastávať Moje učenie, vášho Spasiteľa, a nikdy Ma nezaprieť. Aj keby ste boli v pokušení to urobiť.  Mnohí z vás ma zaprú tým, že prijmú tieto zlé nové zákony.

Ak to urobíte, budem čakať, pretože keď budete ku Mne volať, Ja vás pozdvihnem. S Mojím božským zásahom, budem vás podporovať.

Prosím, modlite sa tieto litánie (3):  "Bráňte Božie slovo"

Ó, drahý Ježišu, ochráň nás od klamstiev, ktoré urážajú Boha.

Ochráň nás od satana a jeho armády.

Pomôž nám, aby sme ťa viacej milovali.

Buď nám oporou v našom boji.

Obraňuj nás v našej viere.

Veď nás do Tvojho bezpečného útočiska.

Pomôž nám povstať a brániť Tvoju svätú vôľu.

Posilňuj v nás našu odhodlanosť byť Tvojimi pravými učeníkmi.

Daj nám odvahu.

Daj nám dôveru.

Veď nás po ceste pravdy.

Bráň nás pred nepriateľom.

Vylej na nás Tvoje ochranné milosti.

Pomáhaj nám vyhýbať sa pokušeniu.

Privádzaj nás bližšie k Tvojmu Najsvätejšiemu srdcu.

Pomáhaj nám zostať Ti verní v každom čase.

Amen.

Choďte, Moja armáda, v kľude a v pokoji, s vedomím, že Ja som blízko k vašim srdciam v týchto hrozných časoch. Keď ste osamelí, cítite sa stratení alebo opustení vedzte toto. Je to, keď som pri vás najbližšie. Je to keď vaša slabosť sa zmení na veľkú silu, rovnako ako vnímaná sila vášho nepriateľa sa rozplynie v nič.

Váš Ježiš

 12. 10. 2012 - 23:15 hod.

582. V novom raji dvanástich národov budú rôzne úrovne

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja Láska je tak silná, že je teraz pociťovaná tými, ktorí nepoznajú Boha.

Napriek zlu prítomného vo svete, ľudia teraz pociťujú lásku vo svojich srdciach k druhým, ktorá je v rozpore so skazenosťou, ktorá je prítomná v dušiach, a ktorá ich prekvapí.

Tak nečakane bude táto láska narastať cez ich duše, že mnohí sa znížia k slzám. Tieto slzy lásky, tak čisté v ich srdciach, ich budú trhať vo dvoje. Nebudú vedieť, prečo sa cítia takto voči svojim bratom a sestrám. Budú tiež cítiť skutočnú a jedinečnú lásku k ich Stvoriteľovi, Bohu Otcovi. Napriek tomu, oni nepripustia, že On existuje. Napriek tomu, mnohí budú blúdiť a pýtať sa samých seba.

Čo je táto neuveriteľná, ale silná, láska, ktorú pociťujem v mojom srdci? Ako je to možné, keď nie je Boh? Ako môžem pociťovať túto lásku, keď som len produkt evolúcie, produkt častíc vytvoreným zo zeme?

Pravda, Moje deti, je toto. Nie ste časticou zeme, zvyškom času. Ste živou bytosťou, živou dušou, ktorá má schopnosť večného života, bez konca.

Trpíte kvôli hriechom Adama a Evy, vašich pôvodných rodičov. Môžete sa smiať, zosmiešňovať, alebo robiť si žarty z toho, čo si myslíte, že je vymyslený príbeh, ale pravda je taká, že žijete život nedokonalosti. Tento život utrpenia je kvôli hriechom vašich pôvodných rodičov. Poškvrnením s ich hriechom, ste slepí voči pravde Božej, tým istým hadom, ktorý oklamal ich.

Veríte, že žijete v naozajstnom svete, vo svete hmoty, ktorý má obmedzenú životnosť. Váš život na zemi je krátky. Vaše telá starnú. Vaše zdravie sa zhoršuje. Časom vaše telo zomrie. Zanedbáte vášho ducha, vašu dušu, a ste ničím.

Uznajte, že ste Božím dieťaťom  a váš život na zemi sa stane dôležitým, keď žijete život podľa Božích zákonov. Váš život bude predĺžený a bude vám daný veľký dar, život večný.

Keby vám bol ukázaný záblesk tohto života, len na hodinu, nikdy by ste neurazili Môjho Otca. Musíte vedieť, že dostanete tieto dary.

Budete žiť s celou svojou rodinou, s tými, ktorí zomreli v stave milosti a s tými, ktorí budú tvoriť Moju zvyškovú armádu na zemi.

Vaše telo bude očistené a znovu vytvorené do stavu dokonalosti na základe veku, v ktorom ste prijali lásku Boha.

Budete žiť v láske a v pokoji so svojimi milovanými a vašimi susedmi. Nikomu z vás nebude nič chýbať.

V Novom raji dvanástich národov budú rôzne úrovne. Na spodnej úrovni budú mestá a dediny, všetky pracujúce na dobre pokoja, lásky, šťastia a spokojnosti. Nikomu nebude nič chýbať. Ja budem ich Kráľ, ich Majster, a Ja budem kraľovať medzi nimi, v Mystickej jednote.

Potom tam budú vyššie úrovne. Oni budú držať všetky národy pospolu, v jednote s Mojím učením, a všetci ľudia sa spoja v úplnej harmónii navzájom, a so zvieratami , obojími veľkými a malými.

Všetci prežijú jedením zo stromu života. Nikto nebude mať nedostatok potravy.

Potom tam budú vlády národov. Ony budú zabezpečovať, že všetko bude v súlade s Mojím učením. Moje vlády budú riadené Mojimi svätými a apoštolmi.

Toto, bude pokračovať až do úplného konca, keď sa uskutoční druhé vzkriesenie z mŕtvych,  ku konečnej konfrontácii.

Satan bude vypustený, spolu s jeho démonmi, na krátky čas. Potom všetko zlo bude zničené. Moje milosrdenstvo bude konečne predstavené svetu, v Nových nebesiach a spojenej Novej Zemi.

Potom všetko bude odhalené, keď tajomstvo Božie bude ukázané všetkým, v jeho plnej a  konečnej sláve.

Váš Ježiš

 13. 10. 2012 - 16:10 hod.

583. Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete

Moja vrúcne milovaná dcéra, proroctvá predpovedané vo Fatime sa teraz začínajú prejavovať vo svete.

Jediná Svetová vláda, vytvorená v tých národoch, ktoré neúnavne pracujú spolu, takmer dokončila svoju prácu, ktorá bude čoskoro predstavená svetu.

Vo svojom dôsledku bude nové jediné svetové náboženstvo, ohavnosťou v očiach Môjho Otca.

Moja cirkev bola zamorená nepriateľmi zvnútra, ktorí sú vlci v baránkovom rúchu. Oklamú všetkých, s ktorými prídu do styku.

Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete.

Toto je čas, kedy len modlitba, a veľa jej,  môže zmierniť dopad tohto strašného zla, vytvoreného elitnou skupinou ľudí pri moci.

Oni pracujú v každej časti vašich vlád; a tí, bok po boku s nimi každý deň, vedia, čo oni robia.

Tak prefíkaní oni sú, že budú predkladať každý zlý skutok ako veľkú vec, ako veľkú službu ľudstvu. Budú robiť všetko, čo môžu, aby znesvätili všetko,  čo má dočinenia s Bohom.

Budú rozširovať a presadzovať pohanstvo. Božie Deti, ktoré prijmú ich zákony a ich učenia, budú nakazení s ich zlými spôsobmi.

Musíte sa modliť za ochranu, ale predovšetkým sa musíte modliť za tieto duše. Lebo Môj Otec má v úmysle ich potrestať. On si vyberie úplne každého z nich, a zničí ich. Bez vašich modlitieb budú stratení a oni budú uvrhnutí do ohnivého jazera.

Váš Ježiš

 14. 10. 2012 - 18:10 hod.

584. Ti, ktorí vykonávajú chladnokrvne vraždu, môžu byť zachránení skrze vaše modlitby

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy never, ani na okamih, že tí, ktorí páchajú strašné hriechy, a  ktorých zlé skutky spôsobujú zverstvá vo svete, nemôžu byť zachránení.

Tí, ktorí vykonávajú chladnokrvne vraždu, popravujú svojich spoluobčanov, alebo zabíjajú svoje vlastné deti, ktoré sú ešte v lone, môžu byť zachránení vašimi modlitbami.

Mnohé takéto duše nebudú hľadať vykúpenie v Mojich očiach, lebo nevidia nič zlé v tom, čo robia. Ich spása závisí na vašich modlitbách.

Toto sú duše, po ktorých túžim najviac.

Tieto stratené duše sú tak vzdialené odo Mňa, že to bude iba cez utrpenie obetných duší, a modlitbami Mojich učeníkov, že oni môžu byť zachránení.

Dokonca aj tí, ktorí vedome uctievajú Satana, a ktorí vedia, že Ja existujem, ale ktorí pokračujú vzdorovať Mi, môžu byť tiež zachránení od večného zatratenia.

Nalieham na vás všetkých, aby ste volali ku Mne prostredníctvom tejto Modlitbovej Kampane (80),  prosili o vykúpenie tých duší, v smrteľnom hriechu, ktoré spáchali vraždu.

Modlitbovej Kampane (80) Za duše tých, ktorí páchajú vraždu

Ó, drahý Ježišu,

prosím o milosrdenstvo pre tých, ktorí sa dopúšťajú vraždy.

Naliehavo Ťa prosím o miernosť pre tých, ktorí sú som stave smrteľného hriechu.

Ponúkam Ti moje vlastné utrpenie a ťažkosti, takže môžeš otvoriť Svoje srdce, a odpustiť im ich hriechy.

Prosím Ťa, aby si pokryl všetkých tých, so zlým úmyslom  v ich dušiach Tvojou vzácnou krvou, a tak mohli byť očistení od ich neprávostí.

Amen.

Pamätajte, že aj keď sa z ich hriechov môžete cítiť zle, Moji nasledovníci, tieto duše potrebujú vašu pomoc.

Ony boli zamorené Zlým a mnohé z nich nepoznajú rozdiel medzi dobrom a zlom.

Toto sú  duše, ktoré Mi spôsobujú najväčšiu úzkosť a bolesť. Moje utrpenie je predlžené, tak, aby každá z nich mohla byť vykúpená.

Choďte, Moji učeníci, a dovoľte Mojej láske a pokore zaplaviť vaše srdcia tak, aby ste mohli, prostredníctvom vašej veľkorysosti utrpenia, pomôcť zachrániť tieto úbohé stratené deti Božie.

Váš Ježiš

15. 10. 2012 - 23:30 hod.

585. Tí, ktorí prežijú koniec času, nezomrú telesnou smrťou

Moja vrúcne milovaná dcéra, tajomstvo týkajúce sa vstania z mŕtvych je dôležité, aby ste pochopili.

Keď som zomrel ako človek v tele, zničil som vašu smrteľnosť. Moja smrť vás nielen oslobodila od smrti, ale od hriechu, po smrti. Moja smrť na kríži vám dala dar nesmrteľnosti v Mojom Novom Kráľovstve.

Pretože som zomrel ako človek, umrel som telesnou smrťou.  Keď niekto zomrie, oni sa stanú nesmrteľnými, ak sú v stave milosti. Keď som vstal z mŕtvych, odkázal som tento dar tým, ktorí sú teraz v Nebi, ktorí zomreli v stave milosti. V Mojom Novom raji oni budú mať dokonalé, nesmrteľné telá. Tí, na zemi sa stanú nesmrteľnými za môjho Druhého príchodu, v mihnutí oka.

Až poľnica Môjho posla zaznie, mŕtvi budú vzkriesení, rovnako ako tí, ktorých mená sú zapísané v Knihe života, aby sa tešili večnému životu v Mojom Novom  tisícročnom Kráľovstve, prisľúbeného Mne Mojím Otcom. To sa nazýva Nový raj, a všetko, čo je smrteľné až do konca už dlhšie nebude.

Budete zjednotení so Mnou, vaším Ježišom.

Smrť už viac nebude faktom, pretože nebude existovať.

Teraz, keď vám prinášam dar Mojej poslednej záchrany, musíte Ma počúvať.

Dbajte, a povzbudzujte tých, ktorí dnes, rovnako, ako tomu bolo za čias Noema, v zajatí zábavou naplnených ctižiadostivých životoch, aby boli pochabí ignorovať príznaky. Rovnako ako za dní Noema, oni boli zmetení preč v hrôze, keď prišli záplavy. Nedovoľte, aby sa to stalo tentoraz.

Mojim nasledovníkom boli dané vyčerpávajúce varovania, a to mení zmysel. Problém je, že tí, ktorí prijali pravdu, sa miešajú s tými, ktorí neprijali pravdu, a to ich ovplyvňuje.

Musíte sa držať ďalej od tých, ktorí sú pohania a modliť sa za nich. Ak sa nebudete držať od nich ďalej, budete zvedení klamstvami a nečistými duchmi. Tí, ktorí Ma odmietajú budú ťahaní preč od Mojej ochrany. Oni čoskoro zistia, že ich životy skazenosti  ich premôžu, pomaly spočiatku. Potom Ma budú blokovať a stanú sa otrokmi lží. Keď zostanete v ich spoločnosti, vy, tiež budete napadnutí.

Potom nájdete samých seba ospravedlňujúc sa za hovorenie Pravdy, Slova Božieho. To bude v tej fáze, keď budete vidieť jasne rozdelenie vo vašom svete. Dar, ktorý ste dostali od Ducha Svätého, bude znamenať, že budete vedieť, okamžite, nebezpečenstvo v ktorom oni sú.

Keby len poznali Pravdu, oni by bežali k vám. Kvôli všetkým falošným bohom, ktorých zbožňujú,  vyrobených z hmotných vecí, stvorených Bohom, robia rovnakú klasickú chybu. Zbožňujú zázrak hmotných vecí, ale ignorujú ich Stvoriteľa.

V Novej ére mieru, budú mať oveľa viac, tak veľa dokonalosti. Napriek tomu sa odvracajú chrbtom.

Ja ich budem vždy milovať, ale ich nedostatok lásky ku Mne spôsobí, že nevstúpia do Nového života, ktorý som vytvoril pre nich.

Tento nový život bol stvorený a umožnený z dvoch dôvodov.

Keď som zomrel v tele, zničil som smrť. Keď som vstal z mŕtvych, dal som vám večný život, keď už telo nemá nad vami žiadnu moc.

To je Moje prisľúbenie všetkým Božím deťom. Tí, ktorí sa dožijú konca času, nezomrú fyzickou smrťou. Oni sú požehnaní. Budú okamžite premenení do dokonalých fyzických tiel, v mystickom spojení s Mojím osláveným telom.

Bude to potom, čo sa stretnú s tými, ktorí zomreli v Mojej milosti, ktorí budú vzkriesení z mŕtvych. Tí všetci budú žiť v Mojom Novom raji.

Váš Ježiš

 16.10. 2012 - 16:20 hod.

586. Je to ťažký a osamelý čas pre mnohých vizionárov a prorokov, pretože každý z nich pracuje sám

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď hovorím, že som poslal Mojich prorokov do sveta, to znamená, že každému z nich bola daná zvláštna misia. Ani jedna z dvoch misií nie je rovnaká.

Je to ťažký a osamelý čas pre mnohých vizionárov a prorokov, pretože každý z nich pracuje sám. Ty, Moja dcéra, ako som ti už povedal, si posledným prorokom. Ktokoľvek teraz príde a bude tvrdiť, že hlása Moje Slovo od tej doby, čo ty prijímaš tvoje posolstvá, nebola mu daná táto autorita Mnou.

Mnoho úbohých duší sa rozhodlo usilovať o pozornosť, a v niektorých prípadoch, odviesť pozornosť od týchto svätých posolstiev, dávaných svetu, aby pomohli zachraňovať Moje duše.

Prichádzam, aby som úpenlivo prosil Božie deti, aby počúvali to, čo im mám povedať, ale nemôžem ich nútiť, aby Ma vypočuli.

Nikdy nemôžem prikazovať Božím deťom, aby urobili niečo, lebo to nie je možné, pretože im bol daný dar slobodnej vôle.

Všetko, o čo prosím, je, aby ste otvorili svoje srdcia a dovolili Mojej láske naplniť vaše duše. Chcem, aby všetci z vás, vrátane tých, ktorí páchajú zlé činy, vedeli, že vás milujem. Ako taká, je vaša spása Mojou prioritou. V každom prípade, proroctvá predpovedané v knihe Zjavenia, začali.

Tí, ktorí počúvajú Moje pokyny a odpovedajú na Moje volanie, môžu zachrániť mnoho duší.

Mojou túžbou je, aby každý z vás prišiel ku Mne a mal podiel v Kráľovstve Nového raja.

Neodsudzujem zatvrdnutých hriešnikov, Ani vás nežiadam, aby ste ich odsudzovali, pretože k tomu nemáte právo. Ak a keď odsúdite iného, ​​nehovoríte v mene Boha. Ak podnecujete ostatných, aby súdili iných ľudí, tak ich odsúdením odmietate Mňa.

Volám ku všetkým z vás, aby ste v tejto dobe počúvali iba jeden hlas. Môj hlas je všetko, na čo sa musíte sústrediť, ak si prajete zachrániť seba, vaše rodiny, priateľov a susedov. Všetky modlitby sú teraz snahou,  pomôcť vám a vašim milovaným, aby ste sa pripravili na Moju spoveď, Varovanie.

Čas je blízko.

Váš Ježiš

    17.10.2012 -12:30 hod.

587. Príliv zmien príde veľmi skoro

Moja vrúcne milovaná dcéra, príliv zmien príde veľmi skoro.

Tak veľa ľudí vo svete konečne pochopí, aký zmysel majú ich životy a čo je dôležité a čo nie.

 Na tento prichádzajúci čas musí byť nazerané ako na obdobie príprav na Nový raj na zemi. Netreba sa ho obávať.

Tým, ktorí Ma poznajú; povedal som vám, že Mi musíte plne dôverovať. Tým, ktorí Ma nepoznajú; im bude odhalená pravda po prvý raz.

Moji učeníci sa musia teraz začať modliť moje modlitby Modlitbovej kampane, vrátane modlitby (43) za záchranu duší počas Varovania, aby bola v súlade s mojou najsvätejšou vôľou dosiahnutá obnova krajiny.

Hneď potom, ako bude pravda vyjavená, musia byť moje sväté posolstvá všade rozširované. Keď sa to stane, mnohí si povšimnú podvody, ktorým budú musieť čeliť vo svojich krajinách. Naučia sa, ako rozpoznať antikrista a budú sa môcť vyzbrojiť proti jeho tyranii.

 Teraz je ten čas, aby ste sa zjednotili s mojím najsvätejším srdcom.

Pokiaľ ste so mnou v jednote, budete ochraňovaní v každom čase.

Váš Ježiš

Toto je modlitba Modlitbovej kampane (43) "Za záchranu duší počas Varovania":

"Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a na pamiatku jeho smrti na kríži, ktorou nás vykúpil z našich hriechov, Ťa úpenlivo prosím, zachráň duše, ktoré sa nemôžu samy zachrániť a ktoré môžu počas Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.

Pre uzmierenie skrze utrpenie tvojho milovaného Syna Ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nedokážu hľadať vykúpenie, pretože nebudú žiť dosť dlho na to, aby mohli prosiť Ježiša, tvojho Syna, o milosrdenstvo oslobodenia od hriechov. Amen."

   18.10. 2012 - 18.00 hod.

588. Boh Otec: čoskoro môj Syn bude poslaný, aby odhalil pravdu o stvorení ľudstva

Moja najdrahšia dcéra, čas pre mňa, poslať Môjho jediného Syna, Ježiša Krista, aby zhromaždil všetky Moje deti do Môjho srdca, je blízko.

Moje Srdce, žriedlo všetkého života, bude otvorené, aby zhromaždilo všetky z Mojich detí do jedného.

Môj sľub, zachrániť všetkých Mojich maličkých, je takmer  dokončený.

Mojím najväčším želaním je odhaliť Samého  seba každému jednotlivému človeku, vrátane tých, ktorí nerozumejú  prečo alebo ako boli vytvorení Mojou rukou.

Čoskoro Môj Syn bude poslaný, aby odhalil Pravdu o stvorení ľudstva.

Tento deň bol pripravený po tak mnoho desaťročí. Nemohol sa však uskutočniť, zatiaľ, lebo strata toľkých mnohých Mojich detí by bola príliš veľká.

Čoskoro Mojim deťom bude ukázaná Pravda o ich stvorení, ich existencii a nesmrteľnosti ich duší.

Zatiaľ čo táto udalosť vyvolá veľkú nádej a radosť v mnohých dušiach, pre iných, to bude utrpenie, ktoré nebudú schopní uniesť.                                                             

Žriedlo Mojej lásky a milosrdenstva sa má vyliať na celé ľudstvo prostredníctvom Môjho Syna, Ježiša Krista.

Po tomto príde veľké rozdelenie, keď duše, ktoré odpovedali na Jeho milosrdenstvo, budú vzaté stranou.

Zostávajúcim dušiam bude daná každá príležitosť, aby počuli Moje volanie z neba.

Ja, ich Otec, sa nechám spoznať silou podnebia.  Moja ruka bude svedkom, ako sa naťahujem za každým z Mojich detí, aby som ich zachránil od smrti.

Moje volanie bude počuté, ale nie všetkými. Týmto dušiam bude ukázaná Moja  láska, prostredníctvom Mojich prorokov,  v poslednom pokuse pritiahnuť ich do Môjho srdca.

Nebesia sa otvoria  a stiahnu sa naspäť. Ako zvitok, budú sa prevracať , až pokiaľ znamenia z nebies nebudú odhalené.  Zvuky Mojich anjelov budú priťahovať tieto Moje úbohé malé duše, až do samého konca.

Teraz sľubujem, že Moje žriedlo lásky pokryje celú zem, ako Ja spojím Moje Srdce so srdcami všetkých Mojich detí.

Môj Božský Zásah uvidia miliardy a mnohí pobežia do Mojich svätých rúk v úľave. Pravda Môjho Božieho plánu, a tajomstvo života na zemi, budú odhalené všetkých, aby videli. Až potom človek prijme Pravdu o existencii večného života.

Koniec utrpenia na zemi je blízko. Posledné prenasledovanie, kde Zlý vládne nad Mojimi deťmi, je skončené.

Potom sloboda, po ktorej som túžil, Moje deti, od počiatku, bude konečne vaša.

Deti, spoliehajte sa na Mňa, vášho milovaného Otca, lebo vás držím vo svojich rukách. Prichádzam prostredníctvom Môjho Syna, aby som vás vzal do Môjho Nového kráľovstva na zemi.

To je dedičstvo, ktoré som zasľúbil Môjmu Synovi. To je Moje prisľúbenie všetkým Mojim deťom.

Čas, pre tieto veľké zázraky,  sa už veľmi priblížil.

Žehnám každého jedného z Mojich detí.

Milujem vás.

Ochraňujem vás a zjednocujem vás s Mojím srdcom.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 19. 10. 2012 - 9:26 hod.

589. Panna Mária: milosti udelené, keď prijímate telo môjho Syna

Prijaté počas zjavenia Blahoslavenej Panny Márie, trvajúceho dvadsať minút, počas ktorého obraz Svätej Eucharistie sa objavil  jej čele.

Moje dieťa, Hostia, ktorú vidíš na Mojom čele, je symbol, aby dokázal všetkým Božím deťom skutočnú Prítomnosť Môjho Syna vo Svätej Eucharistii.

Môj Syn je prítomný vo svete a stojí vedľa každého Božieho dieťaťa každý deň v nádeji, že pocítia Jeho Prítomnosť.

Deti, je to len prijímaním skutočného Tela Môjho Syna, Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudstva, že budete požehnaní mimoriadnymi milosťami.

Keď Môj Syn zomrel za vaše hriechy, a tak každé dieťa Božie bolo schopné vzdorovať smrti, zanechal dôležitý odkaz.

Prítomnosť Krista vo Svätej Eucharistii je skutočná, keď je skonzumovaná prináša vám osobitnú ochranu. To vás privedie bližšie v spojení s Ním.

On je chlebom života. Tento dar pre vás, deti, nesmie byť nikdy spochybňovaný alebo odmietnutý.

Milosti, udelené tým, ktorí prijímajú Jeho Telo a Krv, zahrňujú záchranu pred očistcom, ak boli prijaté  každý deň. Môj Syn vás vezme, v čase smrti, do Jeho rúk, ďaleko od plameňov očistca.

Svätá omša, ktorá ponúka skutočné Telo Môjho Syna na počesť Môjho Otca, so sebou prináša, aj veľké výhody.

Čím viac sa  zúčastnite každodenných omší a čím častejšie prijmete Telo a Krv Môjho Syna, vo Svätej Eucharistii, bude vám poskytnutá imunita pred očisťovaním v očistných plameňoch.

Tí z vás, ktorí odmietajú existenciu Môjho Syna v Najsvätejšej Eucharistii, odopierajú samým sebe veľký dar. Nebudete odsúdení za odmietnutie Jeho Tela pri svätej omši, ale nedostanete milosti, ktoré si On želá udeliť všetkým Božím deťom.

Sväté prijímanie, ktoré dostávate, musí byť správne posvätené. Keď prijímate Jeho Telo, On vás naplní s hlbokou a pokornou láskou, ktorá posilní vašu vieru a prinesie vám večný život.

Najsvätejšia Eucharistia je dar, ktorý vám poskytne večný život. Nikdy na to nezabudnite.

Môj Syn veľmi trpel, aby dal svetu tento veľký dar, priepustku do neba. Neodmietajte to. Nespochybňujte Jeho veľkorysosť. Nepodceňujte silu svätej hostie.

Prosím, modlite sa túto Modlitebnú Kampaň (81) - Za dar svätého prijímania

Ó, Nebeská hostia, naplň moje telo pokrmom, ktorý potrebuje.

Naplň moju dušu s božskou prítomnosťou Ježiša Krista.

Daj mi milosti na splnenie svätej vôli Božej.

Naplň ma mierom a pokojom, ktorý pochádza z Tvojej svätej prítomnosti.

Nikdy mi nedovoľ pochybovať o Tvojej prítomnosti.

Pomôž mi prijať Ťa v tele a duši tak, aby milosti, mi udelené cez svätú Eucharistiu, mi pomohli hlásať slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Očisti moje srdce.

Otvor moju dušu a  posväť ma, keď prijímam veľký dar svätej Eucharistie.

Udeľ mi milosti a priazeň, ktoré udeľuješ všetkým Božím deťom a udeľ mi imunitu pred plameňmi očistca. Amen.

Moje deti, musíte sa modliť, aby všetci kresťania prijali a pochopili silu Najsvätejšej Eucharistie. Je to zbroj potrebná k záchrane duší všetkých mojich detí.

Prijmite ju s dobrou milosťou a šľachetnosťou srdca.

Vaša Blahoslavená Matka

Matka Spásy

 20. 10. 2012 - 22:30 hod.

590. Pre Židov, oni nakoniec uznajú, že pravý Mesiáš už prišiel

Moja vrúcne milovaná dcéra, Môj Druhý príchod bude poslednou kapitolou v naplnení Mojej zmluvy. Táto zmluva uvidí vznik Nového Jeruzalema.

Tento Nový Jeruzalem bude znamenať zjednotenie všetkých Božích detí, ktoré prijímajú Slovo Pána.

Pre Židov, oni nakoniec uznajú, že skutočný Mesiáš prišiel, aby im priniesol spásu, po ktorej túžia.

Ja, Ježiš Kristus z Domu Dávidovho, prídem ako Spasiteľ, v súlade so svätou vôľou jediného pravého Boha.

Oni odmietli Mňa, Syna Božieho, ktorý prvýkrát prišiel v tele. Tentoraz prídem z nebies a zahalím Môj vyvolený národ darom Môjho Nového Kráľovstva.

Konečne budú v pokoji, lebo pravda, bude nimi videná, a oni prijmú existenciu trojjediného Boha. Je  len jeden Boh. Nemôže byť viac. Napriek tomu, Ja som v jednote s Mojim Otcom. Ja som Boh. Prišiel som v tele, aby som ukázal ľudstvu Moje milosrdenstvo a zachránil ich od večného zatratenia. Môj Svätý Duch je taktiež v jednote s jediným Bohom, keď sa prejavuje v dušiach prorokov a roznecuje duše Božích detí.

Tak veľa ľudí bude urputne bojovať proti Môjmu Druhému príchodu, vrátane tých, ktorí veria v jediného pravého Boha. Nebudú, ako sa to stalo v minulosti, prijímať Slovo Božie, tak, ako je odhaľované prostredníctvom prorokov.

Mnoho dobrých a oddaných kresťanov bude stále odmietať Moje Slovo, a to až do konca.

Moje Slovo bude napádané a roztrhané na kusy, najmä katolíckou cirkvou. Ale vedzte toto. Čas Môjho Druhého príchodu  je blízko a tí, ktorí Ma stále odmietajú, a sľub, ktorý som urobil Môjmu Otcovi , vytvoriť Jeho kráľovstvo na zemi, budú ponechaní stranou.

Potom, čo Moje Veľké milosrdenstvo bude odhalené, a keď každá príležitosť bude daná všetkým tým, ktorí nebudú akceptovať pravdu, potom Moja trpezlivosť bude vyčerpaná.

Váš Ježiš

 20.10. 2012 - 23:20 hod.

591. Miliardy duší,  už v pekle, sú tie, ktoré Ma nehanebne odmietli počas svojho života

Moja vrúcne milovaná dcéra, včera večer som dovolil, aby si bola svedkom vízie, ktorá mala posilniť tvoju spiritualitu a ukázať ti pravdu života po smrti.

Počas prvých hodín po smrti, Satan posiela svojich démonov, aby pokúšali duše - dokonca aj v tejto fáze.

Pokúša ich, aby odmietli stav očistca. On robí to isté tým, ktorí zomreli v stave milosti, ktorí sú určení pre nebo.

Ukázal som ti rýchlosť, s akou sa duše rútia do pekla a strašný útlak, ktorému čelia, aby som varoval tých, ktorí neveria, že peklo existuje.

Miliardy duší už sú tam, a tam tak veľa ich vchádza každú sekundu, že ti to pripadalo ako dážď padajúcich hviezd, ako krupobitie, padajúce do jazera ohňa

Ukázal som ti taktiež šok a radosť v tvárach tých duší, keď boli vytrhnuté v poslednej minúte a zachránené. Je to kvôli utrpeniu akceptovanému obetnými dušami pre záchranu takýchto duší z pekla.

Videla si, najprv, hrôzu a potom strach v ich tvárach, ako pravda ich posledného odpočinkového miesta svitá na ne. Potom ti bola ukázaná radosť na ich tvárach, keď si uvedomili, že oni boli ušetrené.

Miliardy duší, už v pekle, sú tie, ktoré ma nehanebne odmietli počas svojho života na zemi. Mnohí boli bystrí, inteligentní ľudia, na vplyvných pozíciách vo svete, ktorí išli do krajnosti, aby zabezpečili, aby Slovo Božie nebolo počul. Mnohí boli zodpovední za objednanie vraždy, tisícov nevinných ľudí. Popravili Božie deti bez jedinej výčitky svedomia vo svojich srdciach. Vykonávali ohavné činy, vrátane sexuálnych zvráteností, ktoré Boha urážajú a sú Mu odporné.

Mnohí spôsobili prenasledovanie proti Božím cirkvám, prostredníctvom dlhodobých aktivít , a v niektorých prípadoch sa pripojili k nepriateľovi v čiernych omšiach, kde uctievali šelmu.

Toto sú duše, ktoré zachraňuješ, Moja dcéra. Tie, so začernetými dušami a so srdcami z kameňa.

V pekle je desaťkrát viac duší než v očistci. Miliardy duší v pekle, všetky na rôznych úrovniach, prevyšujú počtom tých, ktoré sú v Nebi, v pomere tridsaťtri na každú jednotlivú dušu.

Nie je ľahké ísť do neba a zaberie to veľa oddanosti k príprave vašich duší, aby vstúpili do brán.

Toto je chvíľa Pravdy. Pravda  nie je vždy príjemná, ale je treba, aby ju všetky Božie deti pochopili.

Moje milosrdenstvo je však veľké. Keď oňho budete prosiť pre vás samých, vaše modlitby budú vypočuté. Keď budete prosiť za inú dušu, aby bola zachránená, najmä v prípade jej smrti, vaše volanie bude vypočuté. Keď o moju milosť prosiť nebudete, nebude môcť vám byť udelená.

V čase Varovania,  Moje milosrdenstvo bude vyliate na celú zem. Vtedy Ma musíte prosiť o Moje Veľké milosrdenstvo, aby vás ochránilo.

Pre tých, ktorí odmietajú Moje milosrdenstvo, toto bude vaša vlastná slobodná vôľa.

Moje milosrdenstvo je hojné, avšak len málo oňho prosia.

Váš Ježiš

 21.10.2012 - 10.05 hod.

592. Keď sa pokúsia vytvoriť sviatosť, v mojich cirkvách, s opovrhnutím oni povedia, že to bolo kvôli právam párov rovnakého pohlavia

Moja vrúcne milovaná dcéra, vízia, ktorú som dovolil, aby ti bola ukázaná, duše rútiace sa do pekla, nebola, aby ťa vystrašila. Namiesto toho to bolo ukázať ti realitu. Týmto spôsobom budeš teraz rozumieť ako trpím, každý deň, keď sa pozerám na duše padajúce do hlbín pekla.

Ach, keby ľudia vedeli hrôzu pekla, a spôsob, akým šelma pohltí také duše, by sa vyhli hriechu za každú cenu. Tieto isté duše ešte môžu byť zachránené, Moja dcéra skrze modlitbu Milosť imunity. Tým, že to robíte, vy, Moji učeníci, Mi prinesie úľavu od tejto hroznej srdcervúcej pohromy.

Tí, ktorí zomrú v smrteľnom hriechu sú určení pre ohnivé plamene. Mnohí páchajú tieto hriechy, v presvedčení, že v prípade, že je naozaj Boh, potom, On je milosrdný. A tak, oni pokračujú v hrešení, dovtedy ospravedlňujú svoje hriechy a tak oni sa stali, nakoniec, v ich očiach byť bez následkov.

Povedia, že nemali na výber, pretože ich hriech bol nevyhnutný ku dobru ostatných.

O hriechu vraždy povedia, že to bolo, aby pomstili smrť iného.

O hriechu prostitúcie povedia, že to bolo, aby pomohli svojej rodine položiť jedlo na stôl.

O hriechu potratu povedia, že je to v prospech života matky a urobiť jej život jednoduchší. V prípade sexuálnej deviácie povedia, že je to len prirodzená vec.

V prípade tých, ktorí sa zúčastňujú na okultných praktikách povedia, že je to len neškodná zábava, avšak oni uctievajú šelmu, keď to robia.

Keď prenasledujú ostatných a zničia nie iba ich meno, ale ich živobytie, povedia, že to bol nutný trest, za hriechy iných.

Keď zničia inú osobu v mysli, tele a duši prostredníctvom diktatúry, povedia, že to bolo pre ich vlastné dobro.

Keď sa pokúsia vytvoriť Sviatosť, v Mojich Cirkvách, s opovrhnutím povedia, že to bolo kvôli právam párov rovnakého pohlavia, ktorí majú rovnaké práva ako ostatní.

Keď zničia Moju Cirkev, zvnútra, povedia, že všetky cirkvi sú si rovné. Budú používať výhovorku, že je len jeden Boh, aby mohli zaviesť pohanskú cirkev.

Títo hriešnici sú stratené duše o ktorých hovorím.

Aby ste im pomohli musíte sa im najprv pozrieť do ich očí. Myslite na ne ako na vaše deti alebo ako na vašich bratov a sestry. Viďte ich očami Boha. Potom budete cítiť lásku. Ale hrôza vás naplní, pretože poznáte vo svojich srdciach, hrôzu, ktorej budú čeliť. Ako sa musíte modliť, aby oni uvideli pravdu čoskoro.

Ako sa musíte modliť za spásu týchto duší.

Každé dieťa Božie, vrátane tých, ktorých duše sú čierne, je milované.

Ich hriechy musia byť zničené, predtým, než všetky Božie deti sa môžu spojiť, ako jedna rodina, v Mojom Novom Kráľovstve.

Tebe, Moja dcéra, boli dané všetky milosti a munícia k zničeniu hriechu a k záchrane, nie iba tvojej vlastnej duše, ale duší ostatných.

Ďakujem ti, Moja dcéra, že si odpovedala na Moje volanie.

Máš urobiť veľa práce.

Váš Ježiš

 21.10.2012 - 17:50 hod.

593. Nesmiete dovoliť strachu z budúcnosti aby vás ovládol, pretože to nie je Mojou túžbou.

Moja vrúcne milovaná dcéra, toľko ľudí ktorí akceptujú Moje posolstvá sa zbytočne stará o budúcnosť sveta. Je To pochopiteľné.

Nikdy nesmú mať pocit, že musia všetko zanechať a ignorovať ich každodenný život, zanedbávať svoju prácu, svoje rodiny, či blízkych, aby zachránili duše.

Ja, váš Ježiš, budem vždy dohliadať na Mojich vlastných. Nemáte sa odo mňa čoho obávať. Jediné, o čo vás žiadam, sú vaše modlitby pre záchranu duší.

Nesmiete dovoliť strachu z budúcnosti aby vás ovládol, pretože to nie je Mojou túžbou.

Avšak očakávam, že svoj čas venujete modlitbe a obete, ako som vám nariadil v týchto posolstvách. Pokračujte vo vašom každodennom živote, i keď moje Sväté Slovo zmení spôsob, akým hľadíte na život, a to navždy.

Už nikdy nebudete pozerať na svetské veci tak, ako ste sa na ne pozerali v minulosti. Aj keď budú naďalej súčasťou vášho života, už nebudú pánom vášho života.

Musíte myslieť nato, že nie je možné slúžiť dvom pánom, lebo je len jeden Pán a tým je Boh.

Neočakávam, že sa moji učeníci vzdajú všetkého, aby ma nasledovali. Nečakám od Mojich nasledovníkov, aby sa odvrátili od svojich každodenných povinností a nasledovali Moje posolstvá. Nie, všetko o čo žiadam, je vaša láska. Musíte dodržiavať Božie zákony. Žiť svoje životy podľa môjho učenia. Vzdávať úctu sviatostiam. Preukazovať si navzájom lásku, a modliť sa za duše tých, ktorí si nemôžu sami pomôcť.

Choď v pokoji, s vedomím, že Moje Milosrdenstvo je veľké a Moja Láska k ľudstvu prekoná skutky šelmy a strašné utrpenie, ním (Satanom) spôsobené v tomto svete.

Buďte v pokoji. Žehnám vám.

Váš Ježiš

 23.10.2012 - 20:30 hod.

594. Želám si vyzvať všetky Božie deti v spojených štátoch amerických

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si vyzvať všetky Božie deti v Spojených štátoch amerických, aby sa modlili za svoju vieru.

Tak ako v iných kresťanských krajinách bude vaša viera napadnutá a každý pokus bude urobený, aby zničili  všetky stopy o Mne, vašom Ježišovi.

Musíte utvoriť toľko modlitebných skupín, koľko len  môžete, a tak  zjednotení skrze Moje najsvätejšie Srdce, vám budú dané milosti, aby ste vydržali takéto prenasledovanie.

Kresťanská viera bude časom zakázaná, načas, spolu s ostatnými náboženstvami, ktoré uctievajú Môjho Otca.

Vy, Moji milovaní nasledovníci, budete ochraňovaní z nebies, ale musíte sa modliť o silu, pretože posun v demokratickom zriadení je obráti naruby.

Ako najväčší národ na svete hlásajúci slobodu, prostredníctvom demokracie, vám bude čoskoro odoprené právo byť kresťanom.

Toto právo, aj keď vám bude odoprené, bude považované za pokrok v demokracii. Tieto nové zákony čoskoro budú zavedené vo vašom národe, budú videné ako logické zákony, a tak každý je ochránený pod jediným celosvetovým náboženstvom.

Tieto zákony znesvätia Moje sväté meno, ale Ja vás neopustím. Dám vám všetku pomoc, ktorú budete potrebovať. Všetko, čo budete musieť urobiť, je, prosiť Mňa o ňu.

Bdiem nad vami a ochraňujem vás, pretože čas k zvrhnutiu kresťanských cirkví je blízko.

Môžu zavrieť kostoly, Moje deti, manipulovať s Mojimi sviatosťami, takže sú k ničomu, zastrašiť Mojich zasvätených služobníkov a šikanovať vás, ale bude to márne. Ich sila sa nebude rovnať vašej jednoduchosti viery, pokory duše a láske ku Mne, vášmu Ježišovi.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 24.10. 2012 - 21:11 hod.

595. Nikdy nesmiete odmietnuť súkromné zjavenia bez kvalifikácie alebo požadovanej pokory

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby si nepočúvala tých, ktorí napádajú Moje Sväté Slovo.

Zapchaj si uši ku pokusom, ktoré budú teraz urobené, špeciálne, tými, ktorí tvrdia, že sú katolíckymi teológmi, na odmietnutie Mojich Najsvätejších posolstiev.

Ako som ti povedal, najväčšie útoky budú pochádzať od tých z katolíckej cirkvi, ktorí vyhlasujú, že Ma poznajú, ale ktorí nerozumejú Knihe Zjavenia, ani tajomstvám v nej obsiahnutých.

Nemôžu ich poznať, lebo Ja, Baránok Boží, som ich ešte všetky neodhalil.

Ako Ma znechucujú. Ako Ma zraňujú. Za každý krutý výsmech, ktorý spôsobujú Mojím posolstvám, vrážajú ďalší klinec do Môjho tela.

Za každý pokyn, ktorý dávam pre dobro všetkých duší a ktorý urputne odmietajú, Mňa znovu pribíjajú na kríž.

Napriek tomu nezáleží na tom, ako Ma zraňujú, lebo by som zomrel aj tisíckrát, keby to zachránilo jedinú dušu.

Oni môžu odmietnuť Moje posolstvá, zosmiešniť teba, dcéra Moja, a zavrhnúť Mňa, ale nezabránia vôli Môjho Otca, aby sa nakoniec naplnila.

Tieto poľutovaniahodné duše si niekedy myslia, že sa správajú zodpovedne, keď hovoria ľuďom, aby neprijímali Moje posolstvá.

Tým zabraňujú, aby Slovo Božie bolo dávané Božím deťom. Ak budú v tom pokračovať, tak budú umlčaní rukou Môjho Otca.

Nikto Ma nezastaví v Mojom úsilí zachraňovať duše.

Pre tých zasvätených  služobníkov, ktorí stále zabraňujete Môjmu Slovu, aby bolo počuť, vedzte toto.

Vaše ustavičné [zlé] reči a vaše rúhačské obviňovanie vás zbaví milostí, ktoré vám boli udelené pre vaše povolanie. Ak Ma nebudete v modlitbe prosiť o odpoveď, ktorú potrebujete, nemôžem vám pomôcť.

Nikdy neodmietajte súkromné ​​zjavenia bez toho, že by ste mali náležitú kvalifikáciu, alebo potrebnú pokoru. Dokonca ani potom nikdy nesúďte takéto tvrdenia. Mlčte.

Modlite sa o dar rozlišovania. Inak budete uznaní vinnými tým najhorším zločinom v očiach Môjho Otca - zločinom zabrániť Mu zachraňovať duše Svätým Slovom  Jeho Syna.

Váš Ježiš

 25. 10. 2012 - 7:30 hod.

596. Panna Mária: Nárast zvyškovej cirkvi môjho Syna bude pokračovať

Moje dieťa, viac a viac ľudí je priťahovaných k týmto svätým posolstvám na celom svete ako kedykoľvek predtým.

Mnohí nechápu skutočný účel týchto posolstiev. Čo musia vedieť je, že sú darom ľudstvu, aby priniesli obrátenie.

Sú dané svetu, aby pritiahli duše do zvyku modlitby, a tak, že sa oni zúčastňujú svätých sviatostí.

Predovšetkým tieto posolstvá poskytujú formu pokoja a mieru duši, tak, že viac  Božích detí bude hodných vstúpiť do Nového raja.

Plodom týchto posolstiev bude viera Božích detí.

Nárast zvyškovej cirkvi Môjho Syna bude pokračovať, kvôli týmto a ďalším svätým posolstvám, dávaných pravým vizionárom po celom svete.

Boh miluje svoje deti tak veľmi, že všetko bude urobené, aby sa zaistilo, že spása všetkých duší je dosiahnutá.

Môj Syn sa dobre pripravil, a všetky Jeho plány, ktoré majú byť dosiahnuté prostredníctvom týchto posolstiev, budú naplnené.

To je dôvod, prečo sa nikdy nesmiete cítiť zúfalo.

Nádej je všetko, čo je dôležité.

Dôvera v Môjho Syna, keď ste sa Mu plne odovzdali, bude znamenať, že On môže dokončiť svoje plány na záchranu každého hriešnika, skrze vašej oddanosti k Nemu.

Musíte  sa zaručiť svojim sľubom, deti, že prijmete Jeho pokyny, a Jeho láska vás zahalí a urobí vás silnými.

Vaša Matka

Matka Spásy

 25.10.2012 - 21:50 hod.

597. Želám si, aby sa moja armáda modlila túto modlitbu Modlitbovej kampane: "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi"

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš povzbudzovať všetkých mojich nasledovníkov, aby všade pokračovali v zakladaní modlitbových skupín.

Nadišiel pre mňa čas, aby som vás zavolal a všetkých vás zhromaždil, aby ste vytvorili moju armádu a aby sa tak mohol ešte dnes začať pochod k večnému víťazstvu.

Želám si, aby sa moja armáda 09.novembra – v deň druhého výročia, kedy som ťa povolal, dcéra moja – modlila túto modlitbu Modlitbovej kampane (82) "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi".

Modlitba Modlitbovej kampane (82) "Za víťazstvo zvyšku Cirkvi":

"Ježišu, Kráľ a Spasiteľ sveta, zaväzujeme sa Ti našou cťou, našou vernosťou a našimi skutkami, že budeme všetkým ľuďom ohlasovať tvoju slávu. Pomôž nám získať silu a dôveru, aby sme povstali a ohlasovali pravdu v každom čase. Nikdy nedopusť, aby sme zaváhali, alebo sa oneskorili v našom pochode k víťazstvu a v našom pláne zachraňovať duše. Zaväzujeme sa, že sa Ti odovzdáme našimi srdcami a všetkým tým, čo nám je vlastné, aby sme sa oslobodili od prekážok, zatiaľ čo pokračujeme po tŕnistej ceste k bránam nového raja. Milujeme Ťa, najdrahší Ježišu, ty náš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ. Zjednocujeme sa telom, mysľou a duchom v tvojom Najsvätejšom Srdci. Vylej na nás tvoje milosti ochrany. Pokry nás svojou drahocennou krvou, aby sme, naplnení odvahou a láskou, povstali a ohlasovali pravdu tvojho nového kráľovstva. Amen."

Žiadam vás, moji drahí nasledovníci, aby ste sa zhromažďovali, rozrastali a šírili moje sväté slovo v každom národe. Žiadam vás, aby ste sa vždy sústredili na Mňa a pracovali so Mnou na konečnom víťazstve spásy.

Váš Ježiš

 26. 10. 2012 - 11:06 hod.

598. Budú spochybňovať a analyzovať moje slovo zo strachu urobiť strašnú chybu

Moja vrúcne milovaná dcéra, toľko práce je potrebné urobiť Mojimi nasledovníkmi, aby sa očistila zem od zamorenia, ktoré sa šíri ako prikrývka nad mnohými ľuďmi, ktorí neveria v Boha.

Tak veľa ich blúdi vo svete bez akéhokoľvek zmyslu pre orientáciu. Nemajú cit pre duchovno a nepoznajú lásku Boha. Toto sú duše, po ktorých túžim a ktoré chcem privítať v Pravde.

Vy, moji nasledovníci, musíte k nim ísť a povedať im, že Ja, Ježiš Kristus, Syn človeka, Mesiáš, prídem čoskoro. Musia vedieť, že nebudú odvrhnutí, lebo je to kvôli vám, tejto generácii, že tentoraz prichádzam.

Mnoho iných, ktorí v duchu vedia o existencii Boha, budú zvedaví, ale váhajú pri prijímaní Mojich posolstiev.

Iní, ktorí hlásajú Moje Slovo, a ktorí sú zbožní kresťania, budú opatrní a len pomaly budú prijímať všetko, čo hovorím.

Budú spochybňovať a analyzovať Moje Slovo zo strachu, že urobia strašnú chybu. Oni sa boja byť kŕmení lžou.

Potom tu bude duchovenstvo kresťanských cirkví, ktoré povstane a odpovie na Moje volanie. Niektorí odpovedia rýchlo, pretože pocítia Moju lásku vzplanúť v ich žilách, až budú čítať Moje posolstvá.

Iní budú cítiť okamžité volanie skrze Môj dar Ducha Svätého, obsiahnutého v Mojom svätom Slove. Niektorí budú opatrnejší, než ostatní, ale časom ich počet vzrastie na milióny.

To je dôvod, prečo, vy, Moji nasledovníci, musíte vytrvať. Aj keď zo začiatku vás mnohí odmietnu v Mojom mene, to sa však zmení. Až bude Pravda široko poznaná a privítaná, vyhľadajú vás. S Mojím Slovom bude zaobchádzať s láskou a úctou, aj keď tým tieto duše budú trpieť.

Nezáleží na tom, aký veľký odpor bude vyvolaný proti Mne, pretože Moja misia sa nestretne s neúspechom.

Znášajte taký odpor. Prijímajte urážky, ktorým budete vystavení kvôli týmto posolstvám.

Toto je potrebné očakávať, keď Slovo Božie je vylievané na zem. Tí, ktorí sú v temnote, neprijmú Moje Slovo, pretože naruší ich život.

To ich prinúti, aby svoju vieru, s ktorou sa nechcú zaoberať, znovu prehodnotili.

Prijať moje Slovo by pre nich znamenalo, že by museli zmeniť svoje zvyky. Žiaľ, netúžia po zmene svojho spôsobu života, pretože sa im to nepáči.

Nebudem mať pokoj, kým neotvorím ich oči k Pravde. Rovnako tak neočakávam, že vy, Moji učeníci, sa zastavíte skôr, ako sa čo možno najviac ľudí zjednotí v očiach Boha ako jeden.

Váš Ježiš

 26.10. 2012 - 18:00 hod.

599. Ti, ktorí ponižujú moje slovo, dávané tebe, moja dcéra, režú Ma  až na kosť v mučivých bolestiach

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moje kráľovstvo na zemi sa čoskoro stane skutočnosťou.

Tak dlho sľubované Mojím milovaným Večným Otcom, nové kráľovstvo, Nový raj, je najväčší dar.

Tajomstvo k pochopeniu Môjho nového kráľovstva spočíva v tajomstve Môjho utrpenia v záhrade Getsemanskej. Keď som padol vysilený pred mojím Otcom a plakal žiaľom, bolo to kvôli strate duší v budúcnosti, ktoré budú horieť v plameňoch pekla, napriek Mojej obeti na kríži.

Moje poníženie z rúk Poncia Piláta nebolo pre Mňa bolestivé kvôli verejnému výsmechu, ale kvôli tomu, že som vedel, že tie isté duše budú pre Mňa stratené. A tak som plakal slzami zármutku, keď som ich pozoroval, ako boli oklamané Satanom, zlou silou, ktorú nemohli vidieť, ale ktorá zamorila každé vlákno ich bytosti.

Keď Mňa vidíš, dcéra Moja, ustaraného, ​​je to z dobrého dôvodu. Pre tieto duše, ktoré vylievajú opovrhnutie na tieto posolstvá, tiež plačem. Ony sa nenachádzajú v plnom stave bytostnej jednoty so Mnou. Kvôli svojmu hriechu pýchy, arogancie, nedostatku poznania a pokory, urážajú Moje Slovo.

Potom sa pokúšajú zabrániť srdciam tých, ktorých si prajem dosiahnuť, prijať Moje Sväté Slovo.

Pre tých tiež plačem, pretože nepoznajú vážne následky svojich činov, keď zrádzajú Moje Slovo Pravdy, ako je dávané každému jednotlivému Božiemu dieťaťu, v tomto čase.

Tak veľa duší, pripravených (olúpených) o Moje Slovo kvôli činom tých, ktorí hovoria, že vo svete reprezentujú Mňa, bude stratených.

Práve tak, ako som trpel strašné muky, keď som čelil posmeškom tých, ktorí stáli vedľa zlatého trónu Poncia Piláta, tak trpím dnes. Bolesť, ktorú trpím skrze teba, dcéra Moja, nie je dnes iná, než aká bola vtedy.

Tí, ktorí ponižujú Moje Slovo, dávané tebe, dcéra Moja, režú Ma až na kosť v mučivých bolestiach.

Zatĺkli posledné klince do Mojej trpiacej duše, keď sa pokúšam, ešte raz, zachrániť ľudskú rasu pred zničením.

Modlite sa, aby Môj Otec, skrze Jeho milosrdenstvo, bol tolerantný k takým dušiam, ktoré sa usilujú, rukami podvodníka, urobiť Slovo Božie bezmocné.

Buďte opatrné, Moje deti, voči tým, ktorí urputne odporujú Moje Slovo v týchto posolstvách. Musíte sa modliť za ich duše.

Váš Ježiš

 27. 10. 2012 - 21:35 hod.

600. To bude ich rukou, že blesky, zemetrasenia a tsunami udrú na zem

Moja vrúcne milovaná dcéra, existuje plán na spustenie vlny celosvetového kázania.

Toto kázanie nebude Božie. Namiesto toho bude kázať lož, ktorá bude prehlasovať, že Boh neexistuje a  nemôže existovať.

Budú hovoriť,  použitím ľudského uvažovania a vedeckého vyhodnotenia, že Boh je len výplod ľudskej fantázie.

Toto kázanie nie je náhoda, ale veľmi dobre plánovaná a koordinovaná kampaň, zosnovaná tými ateistami, ktorí sú oddaní/ Zlému.

Ich srdcia, mysle a duše boli ukradnuté Satanom, ktorý používa ich pýchu ľudského intelektu ku arogantnému hlásaniu lží, aby zastavil Pravdu.

Toto je plán k obráteniu sŕdc ľudí, všade na svete v kameň, práve tak ako ich vlastné srdcia sú chladné a nemilujúce. Potom dôjde k oznámeniu, že nové náhradné náboženstvo bude uzákonené.

Jediné svetové náboženstvo bude uctievať šelmu, pretože to bude rukou otrokov ku kráľovi temnoty, že táto ohavnosť sa stane.

Ateisti, ktorí budú riadiť tento plán, sú oddanými nasledovníkmi Satana.

Nemýľte sa - oni zbožňujú šelmu a neprikladajú váhu bolesti a trápeniu, ktorá ich činnosť prinesie.

Ich misiou je zrušiť vernosť k jedinému pravému Bohu, Bohu, ktorý miluje každé jedno z detí, ktoré On stvoril. Odmietnu úsilie, ktoré teraz prichádza z neba na záchranu ľudstva pred konečným zničením.

To bude ich rukou, že blesky, zemetrasenia a tsunami udrú na zem.

Oni budú zastavení.

Oni budú strašne trpieť a ich mučivý koniec bol predpovedaný.

Bitka pri Armagedone bude urputná, lebo Boh sa už nebude držať späť a dovoľovať také zamorenie.

Strašné tresty obrovských rozmerov zmetú tých pohanov, ktorí odmietajú Slovo Božie.

Modlitba k Bohu, hľadajúc Milosrdenstvo, je jedinou cestou ako zmierniť také tresty.

Vaše modlitby, prosby za odpustenie ich hriechov, je jediný spôsob, ako môžu byť takéto duše zachránené.

Moja dcéra, výsledkom bude veľa deštrukcie kvôli diabolskému dielu, ktoré tieto ateistické skupiny zamýšľajú vnútiť svetu.

Mnohí si nepoznajú závažnosť svojich činov.

Mnohí, však, vedia veľmi dobre, čo robia, lebo sú to klamári.

Oni veria v Boha, pretože oni si vybrali Jeho zaprisahaného nepriateľa, diabla, ako ich boha podľa svojej vlastnej slobodnej voľby.

Všetko čo chcú, je, kradnúť duše.

Boh, môj Otec, zasiahne svojou mocou, nie iba, aby ich potrestal, ale aby zachránil duše skôr, než Mu budú ukradnuté.

Váš Ježiš

 28. 10. 2012 - 18:00 hod.

601. Boh Otec: je to k záchrane nevinných duší, že trestám zlých

Moja najdrahšia dcéra, Božie poznanie je chápané len niekoľkými Mojimi deťmi, a aj potom, je tam len toľko, koľko im Ja dovolím poznať .

Pochopiť Moje sväté slovo je ťažké pre mnohých, a napriek tomu je to veľmi jednoduché.

Ja milujem Moje deti, ale boli odtrhnuté odo Mňa, keď Adam a Eva stratili svoje právo na Moje Božie kráľovstvo. Pokúšanie žiarlivým hadom - ktorému bola daná každá pocta a priazeň - Moje deti sa obrátili chrbtom k slávnemu kráľovstvu na zemi.

Obrátili sa chrbtom k večnému životu a pre toto všetky ich deti, generácia za generáciou, trpeli.

Môj Syn bol potom poslaný, aby zachránil Moje deti z večného pekla tým, že ich oslobodil od hriechu. Teraz príde, aby vštepil na zem pôvodný raj, ktorý mal byť.

Moja dcéra, teraz sú vykonávané prípravy, aby bitka o duše mohla začať.

Povedz Mojim deťom, že im udeľujem neobyčajné milosti.

Tieto milosti im poskytnú mimoriadnu moc, keď sa budú modliť za zmiernenie trestov. Skrze modlitby a prosby Mojich detí, oni môžu nielen zachrániť duše pohanov, ktorí Mňa urážajú, ale oni môžu zastaviť Moju ruku, ktorá dopadne, aby zastavila tých, ktorí hovoria v mene šelmy.

Ja trestám Moje deti so ťažkým srdcom. Robím to nielen, aby som potrestal tých, ktorí spôsobujú strašné zlo, ale aby som ich zastavil od krádeží duší prostredníctvom ich klamstiev.

Je to k záchrane nevinných duší, infikovaných klamármi, že trestám zlých.

Moje deti musia byť silné v záujme všetkých.

Modlitba bude zbraň, ktorá zabije šelmu. Nebude to skrze vojnu, skrze silu tých zvolených na vysokých miestach alebo tými, ktorí vedú Moje cirkvi na zemi, že zamorenie sa zastaví. Bude to skrze vieru tých, ktorí sú oddaní Mne, Bohu Najvyššiemu a tých, ktorí prijímajú Môjho Syna, Ježiša Krista, že svet bude zachránený.

Vy, Moje verné deti, budete kľúčom k spáse všetkých Mojich detí. Vaše modlitby budú vypočuté. Vaše prosby za záchranu hriešnikov budú vypočuté.

Milujem vás. Ďakujem vám za lásku, ktorú preukazujete Môjmu Synovi, a žehnám vám.

Váš milujúci Otec

Boh Najvyšší

 29.10. 2012 - 15:30 hod.

602. Jeho veľké tresty, svojou mohutnosťou vo svete doteraz nikdy nevídané, môžu byť zmiernené

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako som už povedal, vlna zmien začala, a tak ruka Môjho Otca dopadá teraz v treste nielen na USA, ale aj na iné krajiny.

Všetky tieto prírodné otrasy budú pokračovať po celom svete, kým ľudstvo nebude očistené.

Musíte sa modliť, aby tie duše, ktoré odmietajú Boha, mohli byť zachránené od pekelných plameňov skrze šľachetnosť ostatných, cez ich modlitby.

Tieto znamenia majú ľudstvu ukázať, že časy sa naozaj zmenili. Nič nebude, ani nemôže byť rovnaké, kým zem nebude očistená, aby mohlo dôjsť k Môjmu Druhému príchodu.

V tejto chvíli, keď hriech pustoší zem, nie je hodná prijať Mesiáša.

Toto sú znamenia konca časov, Moji nasledovníci, a vy musíte pripraviť vaše duše.

Veľmi skoro bude len málo ľudí, vrátane tých ateistov so srdcom z kameňa, ktorí budú schopní ignorovať ruku Môjho Otca.

Avšak jeho veľké tresty, svojou mohutnosťou vo svete nikdy doteraz nevídané, môžu byť zmiernené a oslabené skrze vaše modlitby.

Avšak  budú pokračovať, kým ľudstvo neprijme Pravdu.

Deň Pána, deň Druhého príchodu sa blíži, aj keď najskôr sa musí udiať mnoho udalostí. 

Bude to ťažká doba pre všetky Božie deti, vrátane tých, ktoré majú silnú vieru. Napriek tomu tí, ktorí preukazujú lásku a vernosť Mne, ich Ježišovi, mnohí budú v pokoji, lebo vedia, že prichádzam, aby som ich vzal do Môjho Nového raja.

Musíte hľadať šťastie tohto nového kráľovstva a musíte túžiť po tomto veľkom dare. Buďte silní a dôverujte Mi. Musíte pochopiť, že Môj Otec musí potrestať tých, ktorí plánujú strašné činy. Sľúbil predsa, že zastaví ich činnosť, a že budú zmetení.

Znamenie budú čoskoro vidieť v každom kúte zeme, aby ľudstvo nebolo ponechané na pochybách koho je tá pôsobiaca moc.

Iba Boh vládne takou mocou. Akákoľvek iná moc bude mať krátke trvanie. Moc Božia je všemohúca a žiadny človek nikdy neprekoná Stvoriteľa a Tvorcu všetkého viditeľného a neviditeľného.

Váš Ježiš

 30.10.2012 - 19:10 hod.

603. V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo Mňa, vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz už musíš vedieť, že utrpenie, ktoré znášaš v mojom mene, bude trvať až do posledného dňa tejto misie.

Je to pre teba ťažké počúvať, ale vedz: Toto je najťažšia misia zo všetkých, aké si kedy mala. Budeš vrhnutá do pustatiny a budeš sa cítiť izolovaná a osamelá. Tvoj hlas budú ignorovať, ale moje sväté slovo sa dotkne sŕdc miliónov.

Po celý čas budeš dbať na moju svätú vôľu, aj keď sa často nebudeš cítiť dosť silná.

Tvoja slabosť je tvojou silou, pretože Mi dôveruješ. Preto ťa nikdy neopustím, ani neponechám bez pomoci iných. Napriek tomu budeš v tejto misii kráčať sama. Tvojím jediným spoločníkom budem Ja. Naše utrpenie spojím v jedno.

Ty, dcéra moja, budeš neustále potrebovať moju milosť, aby si vytrvala. Vytrvať v tejto misii a hlásať moje sväté slovo nevďačnému svetu nebude ľahké. Bude to vyžadovať veľkú rozhodnosť a odvahu.

Toto platí pre všetkých mojich učeníkov, vrátane tých, ktorí ma milujú, no neprijímajú tieto posolstvá.

Prekážky, ktorým budete čeliť, moja oddaná armáda, budú v tejto fáze misie pre všetkých z vás zväčšovať.

Musíte dôstojne prijať, že keď Ma nasledujete, budete trpieť. Veľmi málo duší dokáže znášať utrpenie, ktoré zasiahne každého, kto sa stotožňuje s mojim učením.

V dnešnom svete už i len zmienka o viere vo mňa, vášho Ježiša, vyvoláva rozpaky.

Nielenže vám to spôsobí nepríjemnosti, ak sa verejne vyznáte zo svojej oddanosti ku Mne, ale budete pre Mňa aj trpieť.

Pamätajte však, že utrpenie je zvláštna milosť. Je veľmi ťažké ho znášať a mnoho duší sa kvôli tomu odo mňa odvracia. Ale vy si musíte pamätať toto: Keď trpíte v mojom mene, Ja vás podržím a vylejem na vás moje milosti. Napriek vášmu utrpeniu vám to prinesie do duše pokoj.

Dcéra moja, prosím, nikdy sa nevzdávaj. Nikdy sa necíť opustená, lebo Ja som ti vtedy, keď sa cítiš sama, ešte bližšie. V týchto časoch utrpenia som ti ešte viac nablízku. Musíš stále prosiť o všetku pomoc, ktorú môžeš dostať, tak, že budeš žiadať moju milovanú Matku a všetkých svätých, aby ti prišli na pomoc.

Čoskoro uznáš, že nárast utrpenia je priamym dôsledkom odporu Zlého voči tejto misii. Je mimoriadne zdesený, lebo jeho boj sa už končí. Nenávidí ťa kvôli dušiam, ktoré sú prostredníctvom tejto misie zachraňované.

Váš Ježiš