Jún 2012

 

01.06.2012 - 20:15 hod.

449. 666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie

Moja vrúcne milovaná dcéra, antikrist už pripravuje svoj mierový plán, ktorý zavedie čoskoro potom, ako sa rozšíria vojny na Strednom východe a keď bolesť a strašné utrpenie budú nasvedčovať tomu, že už niet žiadnej známky nádeje.

Vtedy sa náhle objaví on (antikrist) a predstaví sa svetu ako muž mieru žiarivý drahokam, ktorý sa bude trblietať uprostred temnoty.

Keď sa objaví, bude považovaný za jedného z najcharizmatickejších politických vodcov všetkých čias.

Jeho šarmantná, príťažlivá a úhľadne pôsobiaca osobnosť bude miasť väčšinu ľudí.

Bude vyžarovať lásku a súcit a bude považovaný za kresťana. Časom pritiahne mnoho nasledovníkov, ktorých počet sa rozrastie natoľko, že sa stane podobný Mne, Mesiášovi (antikrist, podobne ako svojho času Ježiš, vzbudí všeobecný verejný záujem pozn. prekl.).

Bude vnímaný ako ten, ktorý sa usiluje o jednotu medzi všetkými národmi a bude milovaný takmer v každej krajine sveta.

Potom sa bude zdať, že oplýva nadprirodzenými schopnosťami. Mnohí uveria, že bol poslaný mojim Otcom a že je Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta.

Budú sa k nemu modliť, milovať ho, vzdávať sa pre neho svojich životov a on sa z nich bude len smiať a robiť si z nich posmech vtedy, keď ho nebudú môcť vidieť.

Bude to najväčší podvod všetkých čias a jeho zámerom je ukradnúť vaše duše a odviesť vás preč odo Mňa.

On a falošný prorok, ktorý sa ako kráľ usadí na Petrov stolec, budú tajne snovať plány s cieľom zaviesť jedno svetové náboženstvo.

Bude sa zdať, akoby sa jednalo o náboženstvo kresťanského typu, ktoré hlása lásku. Nebude to však láska k blížnemu, ktorá pochádza od Boha. Namiesto nej bude preferovať lásku a vernosť antikristovi a lásku k sebe samému (narcizmus pozn. prekl.).

Táto ohavnosť sa tým ale neskončí, pretože keď zvedú Božie deti, začnú útočiť.

Náhle sa bude od všetkých požadovať, aby prijali znak spolunáležitosti k jednému svetu - zjednotenému svetu, na ktorom sa budú musieť podieľať všetci ľudia.

Cez tento (znak, ktorým bude čip- pozn. prekl.) budú mať pod kontrolou vaše peniaze, váš prístup k potrave a to, ako žijete.

Prídu nariadenia, z ktorých mnohé spôsobia, že z vás budú väzni. Kľúčom k vašej cele, ktorá vás bude držať pod ich kontrolou, bude znak šelmy.

666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie.

Keď už raz bude vovedený (do tela), otrávi nielen vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Pretože spôsobí (smrteľnú) epidémiu, určenú na to, aby vyhladila väčšiu časť svetovej populácie.

Nesmiete prijať ten znak. Namiesto toho vám dám pokyny, čo máte robiť.

Mnohí znak príjmu, pretože sa budú cítiť bezmocní.

Pečať živého Boha, moja modlitba z modlitbovej kampane (33) je vašim záchranným lanom.

Keď prijmete moju pečať ochrany, ktorú vám dáva môj Večný Otec, nebudete musieť prijať tento znak.

Nebude sa vás to dotýkať (nútené prijatie znaku šelmy, čipu pozn. prekl.). Váš dom nebude vidno, nebudú ho hľadať a ani sa nestane (ich) cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa stane neviditeľným.

Budete si musieť skryte uchovávať potraviny, ktoré vám vydržia po dobu niekoľkých rokov. Budete si musieť dopestovať vaše vlastné plodiny, mať zásoby vlastnej vody a mať okolo seba všetky posvätené predmety.

Zvyšok mojej Cirkvi sa bude rozrastať a rozširovať a bude vám poskytnuté útočisko, pokiaľ to bude nutné.

Teraz treba veľa plánovať.

Sú (mnohí) takí, ktorí sa tomu, čo robíte, smejú alebo hovoria nasledovné: "Určite by Ježiš od vás nežiadal, aby ste to robili?! A či sa On snáď nepostará o všetkých svojich nasledovníkov v čase ich núdze?"

Dokonca i jediný bochník chleba a jedna ryba môžu byť rozmnožené. Takže nezáleží na tom, ak máte len trochu potravín, pretože Ja vás ochránim a budete v bezpečí.

Vytrvalo sa modlite za tie duše, ktoré sa nebudú môcť vyhnúť znaku (šelmy).

Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip, v stave milosti, budú zachránené.

Vy ostatní si musíte (už teraz) plánovať, ako ochránite vaše rodiny a vašu vernosť a oddanosť k najsvätejšej Eucharistii a k svätej omši.

Keď antikrist pohltí všetky náboženstvá, budú jedinými zbraňami, voči ktorým bude bezmocný, svätá omša a premena (transsubstanciácia) chleba a vína v moje telo a krv v najsvätejšej Eucharistii.

Moje sväté omše musia pokračovať. Tí z vás, ktorí to viete, sa teraz musíte zhromažďovať v skupinách a začať s prípravami (plánovať spolu s vernými kňazmi možnosť stretávania sa na tajných sv. omšiach v časoch perzekúcie a zákazu výkonu sv. omší spojených s prijímaním sv. Eucharistie pozn. prekl.).

Čím skôr sa pripravíte, tým viac vám bude daných milostí, aby sa vaše rady rozrástli po celom svete.

Skala (na ktorej stojí sv. Cirkev pozn. prekl.) bude zaťažená novou budovou, o ktorej budú hovoriť, že je mojim novým chrámom. Ale to je lož.

Ale keď sa prenasledovanie skončí, bude mať zvyšok mojej Cirkvi a môj ľud znovu postavený chrám a môj Nový Jeruzalem zostúpi z neba.

Zostúpi v sláve a v rovnakom čase zaznejú poľnice v nebi a na zemi.

A potom prídem. Ty, moja dcéra, ohlásiš môj príchod a mnohí padnú na zem a vo vytržení budú plakať slzami úľavy, lásky a radosti.

Pretože to bude konečne tá chvíľa, na ktorú (tak dlho) čakali. Obloha sa rozžiari, zaznie burácanie hromu a v sladkom súzvuku sa bude niesť spev anjelských chórov, zatiaľ čo všetky Božie deti budú vítať pravého Mesiáša.

Ja, Ježiš Kristus prídem, aby som súdil. A nebesia a zem sa spoja v jedno.

Povstane nová slávna nádhera - obnovená zem a nový raj, ktorý objíme všetkých tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe živých a ktorí sa zjednotia ako jeden.

A zatiaľ čo sa koniec starej zeme, pošpinenej škvrnou hriechu, bude chýliť ku koncu, započne nová éra.

Toto je to, o čo sa musíte snažiť. Toto je to, na čo máte nárok ako na časť vášho prirodzeného (právoplatného) dedičstva.

Zamerajte sa len na záchranu všetkých duší.

To je dôvod, prečo si nesmiete všímať prekážky, ktoré sa pred vás kladú. Prenasledovanie. Bolesť. Hrôzy zla rukami iných. Jediné, na čom (naozaj) záleží, je záchrana duší.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

02.06.2012 - 11.00 hod. 

450. Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette

Moje dieťa, je dôležité, aby sa všetci tí, ktorí milujú môjho Syna, modlili v tejto dobe za milosti sily a vytrvalosti.

Poznanie, deti, ktoré vám je prostredníctvom týchto posolstiev odhaľované, vám má pomôcť pripraviť sa.

Nikdy nemajte pocit, že vy ako Božia armáda nebudete schopní odolať zlému režimu, ktorý sa už čoskoro ukáže svetu.

Vždy si spomeňte na to, akú (veľkú) moc má môj svätý ruženec.

Nikdy nezabúdajte, že moc môjho Otca je tá najväčšia moc zo všetkých.

Žiadna moc nemá takú silu, aby bola schopná poraziť najslávnejšiu moc, ktorú má Boh.

Dostane sa vám ochrany, ak ste pravým Božím dieťaťom a keď prichádzate k Otcovi skrze Syna.

Strach pochádza z neznáma, avšak môže byť takisto spôsobený aj vtedy, keď sa odhalí pravda.

Dovoľte, aby vám milosti, ktoré dostávate skrze Modlitbovú kampaň, poskytli pokojnú myseľ a duševnú silu napredovať v záchrane duší.

Čím viac je tých duší, ktoré sa obrátili k láske k môjmu Synovi, tým mocnejšia (v jej účinku) bude vaša Modlitbová kampaň.

Milujte sa navzájom a zjednoťte sa v modlitbe, aby ste pomohli zachrániť Božie deti pred antikristom.

Modlite, modlite, modlite sa, aby každá duša mala dostatok odvahy odmietnuť jeho jedovatý znak (v podobe čipu pozn. prekl.).

Už je to tak dávno, čo som tieto ohavnosti zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette. Je blízko čas, aby sa tieto proroctvá naplnili.

Týmto deťom som povedala o zlých plánoch a ony akceptovali, čo som im povedala. Teraz musíte vy, deti, akceptovať, že sa tieto udalosti musia udiať.

Musíte sa vytrvalo modliť, aby ste oslabili a zmiernili veľa bolestí, ktoré ľudstvo bude musieť vytrpieť.

Buďte statočné, deti.

Dôverujte môjmu Synovi a poskytnite Mu voľnosť v tom, aby vás viedol tak ako musí, aby tak zo spárov šelmy mohli byť zachránené duše.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

02.06.2012 - 21.00 hod.

451. Nikdy neváhajte. Nikdy nepochybujte o mojej ochrannej ruke

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Mi moji nasledovníci dovolia zaplaviť ich duše mojou bezpodmienečnou láskou, roznietim v nich silu, ktorá ich ohromí.

Prichádzajte ku Mne ako dôverčivé deti s jednoduchým a otvoreným srdcom bez akýchkoľvek očakávaní a Ja vám prinesiem pokoj, ktorý nikde inde nenájdete.

A hoci plačem kvôli tomu, ako zlo a chamtivosť zachvátili svet, som súčasne plný radosti kvôli čistej láske, ktorú preukazujú moji nasledovníci Mne, ich Ježišovi.

Akú Mi len prinášajú útechu a úľavu a ako túžim po tom, aby som ich mohol privinúť do svojho náručia.

Ako si len želám, aby ma mohli počuť, keď im hovorím, ako veľmi ich milujem.

Ako len túžim po tom dni, keď im podám moju ruku, vezmem ich ruku do mojej a pritiahnem ich do svojho nového kráľovstva, keď konečne prídu ku Mne domov.

Ten deň už nie je ďaleko.

Všetkým mojim nasledovníkom hovorím: musíte Ma v tomto čase počúvať.

Musíte byť silní a vydržať počas nadchádzajúcich skúšok a nikdy sa nesmiete poddať.

Kráčať vpred k môjmu kráľovstvu po ceste, ktorá bola pre vás predurčená, vás bude zraňovať. Mnohí z vás zakopnú a budú sa potkýnať.

Mnohí z vás pobežia nazad tam, odkiaľ prišli.

Ostatní si sadnú, vzdajú sa a zostanú (nečinne) tkvieť medzi začiatkom svojej cesty a bránami večného života. Taká slabá bude ich viera kvôli prekážkam, ktorým budú (musieť) čeliť.

Tí silnejší budú nebojácni. Budú chcieť postupovať vpred a využiť každú štipku energie na to, aby sa dostali do novej éry pokoja a mieru.

Nič im nebude stáť v ceste. Budú vedieť, ako vydržať nadchádzajúce utrpenie. Budú vedieť, ako bojovať s nepriateľom. S nepatrným strachom vo svojich srdciach budú počúvať každý pokyn, ktorý odo Mňa dostanú.

Vždy sa musia snažiť vrátiť sa späť a niesť tých, ktorí sú slabší. Tých, ktorí majú strach. Musia na svojich pleciach niesť tých, ktorí nemajú vôľu a odvahu postaviť sa v mojom mene.

Tí, ktorí odmietnu vašu pomoc, budú ponechaní vzadu a stanú sa súčasťou kráľovstva šelmy, z ktorého niet úniku.

Nikdy neváhajte. Nikdy nepochybujte o mojej ochrannej ruke.

Ja sa o všetko postarám, pokiaľ všetko odovzdáte do mojej svätej vôle.

Dôverujte Mi. Nasledujte Ma.

Času je už málo, no je ho ešte dosť na to, aby ste sa pripravili na bitku, ktorá je pred vami.

Ja vás všetkých milujem. Nikdy nezabúdajte na silu mojej lásky.

Váš milovaný Spasiteľ

Kráľ Spásy

Ježiš Kristus

03.06.2012 - 15:30 hod.

452. Strávte mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia stráviť mesiac jún v tichej kontemplácii tak, ako ste boli usmernení mojou milovanou Matkou (kontemplácia je duševný stav rozjímania, premýšľania napr. nad Božími vecami pozn. prekl.).

Tento mesiac je časom, kedy prostredníctvom kampane obrátenia môže mnoho ľudí prijať milosti okamžitého obrátenia skrze obety, ktoré prinášajú tí z vás, ktorí odpovedajú na volanie mojej milovanej Matky, Matky Spásy.

Je potrebné, aby ste tento mesiac strávili v tichosti (tichom rozjímaní).

Naliehavo vás prosím, aby ste navštevovali vaše kostoly tak často, ako vám je len možné a modlili sa moju Korunku (ruženec) Božieho milosrdenstva o 15:00 hodine.

Vás katolíkov prosím, aby ste počas tohto mesiaca prijímali moju Najsvätejšiu Eucharistiu podľa možností každý deň.

Pretože tento mesiac bude časom, kedy budú zavŕšené plány, ktoré sú v tichosti v plnom prúde, aby vystupňovali nepokoje na Blízkom východe.

Buďte silní. Buďte trpezliví. Buďte pokorní srdcom.

Podriaďte svoju vôľu Mne a obetujte svoje skúšky a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

Choďte v pokoji, moji milovaní nasledovníci.

V tomto čase, kedy vám dávam pokyn, aby ste sa zasvätili tejto mimoriadnej pobožnosti, ste všetci prikrytí mojim Duchom Svätým.

Váš milovaný Ježiš

04.06.2012 - 15:20 hod.

453. Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát

Moja vrúcne milovaná dcéra, len veľmi málo bolo tých z môjho vyvoleného ľudu Židov, ktorí Ma prijali ako skutočného Mesiáša v čase, keď som prišiel do sveta a zomrel som za hriechy sveta.

V tomto čase bude (takisto) veľmi málo kresťanov, ktorí si uvedomia, že som to Ja, kto k nim teraz hovorí ešte predtým, ako prídem po druhý raz.

Uveria klamstvám, ktoré sa budú rinúť z pier luhárov a falošných prorokov, ktorých budú milovať, zatiaľ čo Mňa budú odmietať s nenávisťou, ktorá protirečí ich láske k Bohu.

Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát.

Nemusíte sa cítiť byť zronení kvôli tomu, ako som zosmiešňovaný, kopaný, bitý a ako sú moje posolstvá na posmech. Pretože takáto nenávisť proti môjmu svätému slovu môže pochádzať len od satana. Keď sa satanova zúrivosť stupňuje tak, ako je tomu teraz, potom si môžete byť istí, že sa obáva o tie duše, ktoré mám v úmysle zachrániť z jeho spárov.

Nepočúvajte ho. Dívajte sa priamo pred seba a sústreďte sa len na Mňa.

Vy, moji nasledovníci, budete zasypávaní všemožnými formami útokov, len aby ste boli zastavení nasledovať Ma.

Akýkoľvek argument proti môjmu slovu zo strany tých, ktorí sa honosia svojimi odbornými znalosťami vo svätých duchovných záležitostiach, musí byť odložený stranou.

Oni vo svojich dušiach nemajú Ducha Svätého, pretože kvôli hriechu pýchy toho nie sú hodní.

Práve tak, ako som trpel, keď Ma bičovali pri stĺpe, tak budem rovnako znova trpieť aj teraz, keď je moje slovo s nenávisťou trhané na kusy tými, ktorí sa chcú postarať o to, aby moje slovo bolo odmietnuté.

Týmto dušiam hovorím teraz toto: pokiaľ nechcete prijať moju milosrdnú ruku na záchranu ľudstva, prečo potom máte takú nenávisť vo svojich srdciach?

Či nerozpoznávate, že ste pokúšaní satanom, ktorí chce, aby ste boli slepí voči pravde?

Nenávisť, ohováranie a osočovanie nepochádzajú odo Mňa. Ak dovolíte, aby vás tieto odporné hriechy premohli, potom Ma nemilujete.

Len vtedy sa opäť ku Mne navrátite, ak budete mať nevyhnutnú pokoru na to, aby ste Ma prosili o odpustenie, keď predo Mňa predstúpite počas Varovania.

Pokiaľ teraz nebudete zachovávať mlčanlivosť, potom budete trpieť a vaše výčitky svedomia vás zanechajú slabých a trasúcich sa predo Mnou.

Ako veľmi Ma zraňujete.

Koľko utrpenia Mi spôsobujete.

Bičujete Ma práve tak, ako som bol bičovaný po prvý raz. No aj napriek tomu tvrdíte, že ste moji Bohu zasvätení služobníci.

Ste príčinou môjho veľkého žiaľu.

Mojim nasledovníkom hovorím: nevšímajte si tieto posmešky.

Neotvárajte svoje ústa ani sa nezapodievajte tými, ktorí prejavujú zlosť, nenávisť a ktorí súčasne prehlasujú, že Ma milujú.

Ako Ma môžete milovať, keď nepreukazujete lásku a trpezlivosť jeden k druhému.

Ste pokrytci, keď v mojom mene bičujete iných.

Teraz dozrel čas na druhé odmietnutie, ktoré sa nebude odlišovať od toho prvého.

Zosmiešňovanie bude znamenať, že títo samozvaní svätí učenci sa budú vysmievať mojim prorokom tým, že sa pokúsia ich znemožniť spochybnením ich znalostí svätého Písma.

Moji proroci Písmu nerozumejú a (preto ani) nebudú obraňovať moje slovo.

No títo takzvaní svätí učenci sa pokúsia rovnako, ako tomu bolo v čase, keď Mi na hlavu nasadili tŕňovú korunu, aby moji proroci vyzerali hlúpo a ako nehodní.

Potom vyvinú mimoriadne úsilie na to, aby ich pomenovali a verejne zhanobili za súčasného prehlásenia, akí sú oni (údajne) znalí môjho učenia.

Šikanovanie bude pokračovať až kým nepríde k jeho ochabnutiu po Varovaní, keď si tieto duše (konečne) uvedomia, akej chyby sa dopustili.

Budú kvôli tomu plakať a trápiť sa, ale Ja im odpustím, pretože ich milujem.

Bude však mnoho aj takých, ktorí sa nebudú kajať. Spôsobia strašné utrpenie a prenasledovanie mojim prorokom na konci času. Ani na okamih s tým neprestanú.

Budú vystavení všemožnému ubližovaniu, urážaniu a napádaniu v mojom mene v mene Ježiša Krista, Syna človeka.

Budú Ma popierať až do (samého) konca odmietaním môjho svätého slova, ktoré je im dnes dávané.

Potom im bude poskytnutý ešte raz (krátky) čas na to, aby prijali Knihu Pravdy. Buď Ma prijmú alebo Ma odmietnu.

Následne zhromaždím všetky tie pokorné duše, ktoré Ma milujú a nové nebo a nová zem sa zlúčia.

Tí však, ktorí Ma budú ešte stále odmietať, budú uvrhnutí do pekelných plameňov.

Prichádzam posledný raz, aby som vás zachránil.

Otvorte vaše srdcia a uznajte, že som to Ja, Ježiš, ktorý vás teraz volá.

Ak to nedokážete vidieť, potom sa potrebujete veľa modliť, aby ste Duchu Svätému umožnili naozaj vojsť do vašich duší.

Pamätajte si, že tí, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým, iných neosočujú ani ich neohovárajú a nešíria voči Božím deťom nenávisť.

Nemajú v úmysle ovládať Božie deti.

Neporušujú Desatoro Božích prikázaní.

Váš Ježiš

05.06.2012 - 22:00 hod.

454. Satan sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii

Dcéra moja, nie je múdre, aby tí, ktorí nasledujú mojich vizionárov po celom svete, podľahli novému plánu Zlého.

On sa chystá otráviť mysle niektorých mojich vyvolených duší voči tejto misii.

Obráti jedného proti druhému.

Vyvolá medzi nimi pochybnosti voči týmto svätým posolstvám a to ti spôsobí veľa zármutku a žiaľu.

Duchovná žiarlivosť sa vynorí ako beštia z hlbín oceánu a vyleje strašnú záplavu nenávisti nielen na tieto moje posolstvá, ale aj na teba.

Musíš sa modliť, lebo sa to udeje už čoskoro.

Očakávaj tieto udalosti pohrúžená do každodenných modlitieb a nedovoľ týmto početným útokom, aby ťa odradili.

Moji nasledovníci musíte sa mať pred týmto na pozore, pretože keď to v priebehu budúceho mesiaca prepukne, budete pokúšaní aj vy, aby ste mali pochybnosti o mojom svätom slove.

Toto proroctvo sa bude pred vami naplňovať a bude predstavovať jeden z doposiaľ najzákernejších a najbolestivejších útokov na túto misiu.

Tieto útoky nebudú vychádzať len od ľudí, propagujúcich posolstvá tých, ktorých považujú za autentických vizionárov a prorokov dnešných moderných časov, ale budú ich (tieto útoky) podnecovať aj samotní moji vysvätení služobníci (kňazi).

Jed otrávi mnoho duší a mnohí Ma odmietnu.

Nevšímaj si tieto útoky, dcéra moja. Napreduj a dávaj svetu tieto posolstvá tak rýchlo, ako len môžeš.

Je dôležité, aby si šírila moje sväté slovo a moje modlitby dokonca aj medzi tými, ktorí Ma nechcú počúvať, pretože mnohí, keď budú s týmito posolstvami konfrontovaní a ich odmietnu, budú kvôli tomu pociťovať výčitky svedomia a potom dostanú (potrebné) milosti na to, aby uvideli pravdu.

Nikdy viac nepodceňujte silu satanovho vplyvu na vás.

On sa zameriava predovšetkým na tie duše, ktoré potrebujem, aby mi pomáhali v mojej misii pri záchrane ľudstva.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

06.06.2012 - 17:05 hod.

455. Deti, keď trpíte v tomto živote, dostávate sa bližšie k môjmu Synovi

Deti, keď trpíte v tomto živote, dostávate sa bližšie k môjmu Synovi.

Utrpenie, akokoľvek je ťažké, prináša milosti, hlavne ak je dobrovoľne prijímané pre záchranu duší.

Keď trpíte, tak majte vždy na pamäti to, ako trpel môj Syn.

Nezabúdajte, že jeho telesné muky by človek len ťažko zniesol. No aj tak môže duševné utrpenie spôsobovať rovnaké utrpenie.

Tí, ktorí bojujete s utrpením, musíte prosiť mňa, vašu milovanú Matku Spásy, aby som vám pomohla sa s tým vyrovnať.

Ja vezmem vaše utrpenie a ponúknem ho môjmu drahému Synovi vo vašom mene na záchranu duší.

On si zoberie z neho len to, čo potrebuje a poskytne vám útechu. Potom vám uľahčí vaše bremeno.

Utrpenie môže byť spôsobom očisty duše.

Pokiaľ ho odmietnete a budete proti nemu bojovať, nebude vám poskytnutá úľava. Stane sa z neho oveľa väčšia záťaž.

Keď ho obetujete s láskou, budete odľahčení od vašej záťaže a spôsobí vám to radosť.

Nikdy sa nebojte utrpenia, pretože vás privádza bližšie k Božskému srdcu môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

07.06.2012 - 20.00 hod.

456. 600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla; ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadišiel čas na uchopenie zbraní v nebeskom boji, ktorý sa opäť rozpútal so satanom a jeho padlými anjelmi.

Božie deti sú sužované všemožnými spôsobmi satanovou armádou padlých anjelov, uvoľnenou v každom národe a jej oddanými stúpencami na zemi.

Známky toho sú očividné. Kríza v mojej Cirkvi - katolíckej Cirkvi - bola spôsobená silami zla, ktorých hlavným cieľom bolo zraziť ju na kolená. No neuspokojili sa len s tým - sily zla chcú zničiť aj svätú Eucharistiu tým, že ju zneuctia.

Zámerom satana bolo, aby cez morálny úpadok mojej Cirkvi na zemi rozložil vieru mojich nasledovníkov.

Mnohí moji nasledovníci Mne, svojmu Spasiteľovi, už viac nevzdávajú úctu, pretože vinu za hriechy prisudzujú tým, ktorí Ma v Cirkvi reprezentujú. Ako Ma to zraňuje, že sa Ma tak rýchlo vzdávajú.

Odpadlíctvo v dnešnom svete bolo takisto naplánované satanom, keď Božie deti navádza k tomu, aby zapreli svoju vieru.

Satan k tomu využíva nové náboženstvo, všeobecne známe ako náboženstvo New Age (náboženstvo Nového veku pozn. prekl.). Namiesto uctievania Boha, Večného Otca, v ňom oslavujú (glorifikujú) ľudskú bytosť ako duchovne nadradenú, majúcu nad sebou nadvládu.*

Rovnako ako Lucifer, ktorý nielenže chcel byť ako Boh, ale ktorý sa chcel stať Bohom, sa aj tento razantne sa rozmáhajúci kult snaží presvedčiť Božie deti, že majú nadvládu nad svojim vlastným osudom a že môžu všetko ovládať falošnou vierou v (nadprirodzený) metafyzický svet, ktorý neexistuje.

Viera vo falošných bohov, ako (napríklad) v Buddhu, uškodila tak mnohým a priviedla ich do temného sveta, ktorý sa na prvý pohľad zdá byť plný lesku, ktorý ale nie je schopný nechať vzplanúť čistej láske jedného k druhému.

Namiesto toho všetky tieto náboženstvá New Age sledujú len jedinú vec, ktorou je posadnutosť sebou samým a sebaláska na úkor iných.

Vojny, ktoré rozdúchavajú satanove slobodomurárske organizácie, sa už rozmáhajú a najväčšia skupina zo všetkých si chce cez masakre zabezpečiť ovládnutie Stredného východu.

V Európe chcú organizovať zavedenie novej svetovej meny, aby z vás spravili otrokov.

Zovretie satana je také silné, že len veľa modlitieb dokáže zvrhnúť moc, ktorou on disponuje. Potom dôjde k snahám, aby sa Božie deti odvrátili od pravdy.

On, satan, môže do vašej mysle vnášať zmätok. A hoci nemá moc, aby poznal to, čo si myslíte, dokáže vám do mysle vkladať myšlienky a pochybnosti.

Keď sa na začiatku bránite tým, že sa modlíte za milosti, aby vás pred ním ochránili, vtedy on zosilní svoje pôsobenie.

Satan posiela svojich démonických padlých anjelov k veriacim a tak ich mučí. Keby ste ich mohli vidieť, boli by ste z toho šokovaní. Dvaja alebo traja vás môžu obstáť a vyviesť vás z rovnováhy, spôsobiť vo vás zmätok a mrzutosť a naplniť vašu myseľ neláskavými myšlienkami voči inej osobe.

Čokoľvek, čo má vzťah k Bohu, jeho Cirkvi, jeho deťom a k tým, ktorí Ho na zemi reprezentujú, je jeho prvoradým cieľom.

Potom sa zameriava na tých vo vysokých pozíciách, ktorí majú moc nad životmi miliónov. Pokúša ich korupciou, zneužívaním moci a tým, aby zaviedli zlé zákony, ktoré sú navrhnuté tak, aby spôsobovali bolesť a zbedačovanie. A potom podnecuje k vojnám.

Deti, nebuďte nevšímavé voči tomuto boju, pretože on je reálny.

600.000 padlých anjelov bolo minulý rok uvoľnených z hlbín pekla.

Ďalších päť miliónov bolo uvoľnených teraz. Pre Božiu armádu v nebi nastal čas na zničenie satana. Aj pre moju armádu na zemi nadišiel čas, aby zhromaždila zbrane.

Času je málo. Máme toho ešte veľa na práci.

Modlitba je zbraňou a obrátenie je cieľ. Len vtedy môžem dosiahnuť spásu duší, keď v tomto čase bude počutý môj hlas.

Satan to vie. Uvalil na túto misiu kliatbu a bude od nej odvádzať mnoho Božích detí. No napriek tomu nemôže zvíťaziť. Preto ani nikto nemôže zabrániť tomu, aby bola odhalená Kniha pravdy, pretože som to Ja, Ježiš Kristus, kto to urobí.

Napriek tomu bude mnoho úbohých duší presvedčených, aby sa dívali inam, keď oznamujem pravdu celému svetu, aby ju (svet) videl tak, ako bola predpovedaná v Knihe Zjavenia.

Nikdy mu (satanovi) neumožnite, aby sa do vás pustil. Môžete to dosiahnuť tým, že odmietnete reagovať na urážky alebo posmešky iných, keď ohlasujete moje sväté slovo. Pretože keď sa ním budete zaoberať, tak mu dodáte potrebnú muníciu na to, aby vás zlomil.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

*New Age oslavuje a glorifikuje človeka ako tvorcu svojho vlastného osudu, šťastia a bytia, ktorý v sebe údajne nosí sily celého univerza a ktorý by už zakrátko mal (porovnaj dátum 21.12.2012 podľa tzv. majského kalendára) vojsť do tzv. "Nového veku", údajnej vyššej úrovne vedomia, do tzv. vyšších vibrácií a dimenzií bytia - v tomto spočíva zákernosť a ľstivosť tejto strašnej satanovej pasce, ktorej podľahli už milióny na celom svete!

08.06.2012 - 19:05 hod.

457. Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí z tých, ktorí čítajú tieto moje sväté slová, dávané ľudstvu z lásky, nepochopili moje úmysly.

Ako Syn človeka je mojim prísľubom zachrániť celé ľudstvo.

Moje ukrižovanie na kríži nebolo jednoducho len okamihom v čase alebo okamihom v dejinách.

Bola to obeť, ktorú som priniesol, aby som ponúkol každému jednému z vás dokonca ešte aj dnes dar večného života.

Toto je slávnostný prísľub. Život v nadchádzajúcom svete, mojom kráľovstve na zemi, je zamýšľaný pre každého jedného z vás.

Prichádzam teraz, aby som vás pripravil.

Už predtým som vám povedal, že aj keď prichádzam kvôli tomu, aby som vás varoval pred nebezpečenstvami, plynúcimi z odmietnutia môjho učenia ako i Desatora Božích prikázaní, ktoré ustanovil môj Večný Otec nemôžem mojim deťom prikázať ani im nanútiť, aby Ma počúvali. Pretože celému ľudstvu a rovnako tak aj anjelom v nebi bol daný mimoriadny dar, ktorým je dar slobodnej vôle.

Slobodná vôľa vám nemôže byť vzatá; nemôžem vás nútiť, aby ste Ma nasledovali.

Môžem vás (len) varovať a poukázať na nesprávnosť vašich ciest, ale nemôžem vás prinútiť, aby ste odpovedali na moje volanie.

Môžem vás o to len požiadať.

A hoci je slobodná vôľa darom, môže byť zároveň aj prekážkou, pokiaľ ju satan zneužije na to, aby do vašej mysle zasieval klamstvá.

Má takú moc, že si môže robiť nároky výrazne násilného druhu, proti ktorým, ako sami zistíte, je veľmi ťažké bojovať.

Moja trpezlivosť je v týchto časoch konca skúšaná tak, ako (ešte) nikdy predtým.

Mnohí už zabudli a to aj napriek mojej smrti na kríži, keď som sa s láskou vzdal svojho života, aby som zachránil každého jedného z vás čo táto obeta skutočne znamená.

Prečo potom keď som svoj život položil za spásu ľudstva moje deti nepočúvajú?

Je to voľba, ktorú robia zo svojej vlastnej slobodnej vôle, keď Ma teraz cez tieto posolstvá nechcú počúvať. Prečo potom aj naďalej nesprávne interpretujú a prekrúcajú obsah svätej Biblie?

Bez ohľadu na to, ako veľmi som odmietaný - nikdy nezanedbám svoju povinnosť varovať vás pred nebezpečenstvami, ktoré prichádzajú.

Nebezpečenstvá, o ktorých hovorím, nepredstavujú len zbedačenie, ktoré na vaše národy chystajú uvaliť zločinní satanovi učeníci, akým je kontrola nad vašimi peniazmi, vašimi potravinami alebo ľudským životom.

Nie, nebezpečenstvá, pred ktorými sa zo všetkého najviac musíte mať na pozore, predstavujú nebezpečenstvo straty vašej duše v prospech satana a jeho padlých anjelov.

To, či budete dbať na moje slová, závisí teraz úplne len od každého jedného z vás.

Jediné, čo od vás požadujem je, aby ste počúvali. Keď nebudete počúvať, keď neprijmete mimoriadne milosti, ktorými vás teraz obdarúvam, tak to bude znamenať, že nebudete možno dostatočne vybavení na to, aby ste svoju dušu zachránili pred beštiou.

Všetkým vám žehnám. Tých, ktorí sú zmätení, naliehavo vyzývam, aby si vybrali modlitby, ktoré vám boli dané prostredníctvom týchto posolstiev.

Pomôžu vám, aby ste odpovedali na moje volanie z nebies.

Váš Ježiš

09.06.2012 - 15.45 hod.

458. Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou

Moja milovaná dcéra, ver, že Ja, váš Nebeský Otec urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som zachránil všetky moje deti na zemi.

A aj keď musím rešpektovať dar slobodnej vôle, ktorý som udelil ako najväčší dar, aby som zabezpečil, že Ma ľudstvo bude milovať dobrovoľne a nie z donútenia, budem robiť divy a konať zázraky, len aby som moje deti priviedol ku Mne domov.

A hoci by som ako Boh spravodlivosti nikdy nemohol schvaľovať alebo akceptovať zlo, no odpustím všetkým tým, ktorí sa potom, ako spoznajú obsah Knihy pravdy, obrátia k môjmu Synovi a budú hľadať vykúpenie.

Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou a sľubujem, že porazím nepriateľa a démonov, vzišlých z ruky Lucifera.

Blíži sa čas, kedy satan bude vypudený na 1000 rokov a beda tomu človeku, ktorý sa ho a jeho skazenosti nezriekne.

Všetci uvidia pravdu mojej Božej lásky ako aj to, ako veľmi túžim po tom, aby všetci mali účasť na mojom nádhernom kráľovstve, mojom raji.

Moji proroci vynaložia všetko úsilie, aby vás pritiahli do náručia môjho Syna.

Moje deti, neopúšťajte Ma, svojho milujúceho Otca.

Poďte a počujte (teraz) moje volanie.

Neodmietajte svoje dedičstvo.

Teraz čelíte najväčšej kríze od stvorenia ľudskej rasy, pretože pre vás nadišiel čas, aby ste urobili konečné rozhodnutie.

Buďte si toho vedomí, že sa satan a jeho démoni uchýlia ku každej lži a podniknú každý pokus, len aby ste hľadali útechu v ich náručí a aby vám tak ukradli vaše duše.

Iba tí, ktorí pomocou modlitieb a sviatostí venujú čas ochrane svojej viery, budú dostatočne silní na to, aby odolávali ich moci.

Pamätajte si, že satan nemôže vyhrať, pretože nemá na to (potrebnú) silu. Teraz zaútočí na všetkých, dokonca aj na sväté duše, len aby Mňa a môjho milovaného Syna odmietli.

Kvôli tomu vás stiahne do priepasti temna a chaosu a budete chytení do spletitej siete klamu, z ktorej sa nebudete môcť vymaniť.

Počúvajte Ma teraz. Záverečná bitka sa začala. Neurobte chybu tým, že odmietnete toto volanie, prichádzajúce z neba, pretože by to znamenalo, že budete navždy stratení.

Ó, keby ste videli tragédiu duší, ktoré odmietnu kalich spásy.

Bezmocne padnú spolu so satanom do hlbín pekla, z ktorého niet návratu.

Ako váš Otec vás musím upozorniť na nebezpečenstvá, ktorým čelíte.

Prečo nechcete počúvať?

Ak vo Mňa veríte, potom vedzte, že by som vyslal svojich prorokov, len aby vás varovali.

Neurobil som to už skôr? A počúvli ste? Nie, mnohí nepočúvli a potom sa proroctvo naplnilo pred ich neveriacimi očami.

Tentokrát prichádzam, aby som oznámil, že čas je už blízko, aby môj Syn, pravý Mesiáš, znova prišiel.

Satan to vie. Jeho nenávisť voči Mne je taká veľká, že urobí všetko pre to, aby Mi uchmatol moje deti.

Ja som váš Boh počiatok a koniec.

Na počiatku som stvoril svet a stane sa to mojou rukou, že tento svet, ako ho poznáte, dospeje ku svojmu koncu.

Mojim milovaným deťom, ktoré sa zrieknu satana, hovorím: čaká na vás nový svet, nový raj na zemi v celej svojej nádhere.

Neotáčajte sa chrbtom.

Nedovoľte, aby nesprávne ľudské chápanie zabránilo vám a vašim blízkym vojsť do tohto nádherného raja, kde vám nič nebude chýbať.

Vyberte si môj raj lásky, radosti a krásy toto mimoriadne miesto, kde budete žiť v dokonalej harmónii ducha, tela i duše.

Nebude viac žiadnej skazenosti, žiadneho hriechu, iba láska, kde budete žiť v jednote s mojou Božou vôľou.

Váš milujúci Nebeský Otec

Boh Najvyšší

10.06.2012 - 15:30 hod.

459. Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám

Moja vrúcne milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby v tejto dobe preukázali odvahu.

Toto nie je čas pre plač a trúchlenie. Je to čas boja za vašu spásu.

Volám ku všetkým kresťanským cirkvám, k môjmu duchovenstvu a ku všetkým tým, ktorí zasvätili svoje životy Mne, svojmu Ježišovi, aby vypočuli moje prosby.

Nikdy sa nevzdajte pravdy môjho učenia.

Nikdy Ma neopusťte.

Nikdy neopusťte moju Cirkev, pretože Ja som Cirkev.

Nikdy neopusťte moje telo, lebo Ja som chlieb života.

Nikdy neakceptujte lži, ktoré už čoskoro budú zasiate medzi vás, aby odstránili moju Cirkev na zemi.

Je čas pripraviť sa.

Čo nevidieť budete vyzvaní, aby ste prijali náboženstvo, ktoré bude umelo vytvorené.

Už čoskoro budete nútení živiť sa niečím, čo sa bude podobať na najsvätejšiu Eucharistiu, ale moje telo to nebude.

Bude prázdne, vyprahnuté a nebude v sebe niesť pravý duchovný život.

Jediná najsvätejšia Eucharistia, ktorá existuje, je tá, pri ktorej sa oznamuje, že som prítomný vo svätej obete omše tak, ako je tomu dnes.

Nikdy sa od tohto spôsobu uctievania neodkloňte, dokonca ani vtedy nie, ak vás k tomu bude nútiť pohan (v osobe falošného proroka pozn. prekl.), ktorý sa zmocní mojich kresťanských cirkví.

Moje cirkvi znesvätia a zmenia ich tak, že už nebudú viac ničím, ako len miestami zábavy a sociálnych aktivít.

Vždy musíte zachovávať tie úkony, ktoré som pri poslednej večeri učil mojich učeníkov.

Musíte sa teraz postarať o to, aby bolo všetko pripravené ešte predtým, ako sa začne útok.

Pretože už čoskoro zistíte, že je pre vás nemožné, aby ste nasledovali falošnú doktrínu, ktorá vám bude nanútená cez ohavnosť, ktorá pred vami leží.

Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám, ktoré zlúči v jednu (cirkev).

Ale nebudem to Ja, Ježiš Kristus, na ktorom bude postavený nový chrám. Bude to chrám, aby nahradil Svätú stolicu na oslavu šelmy.

Venujte teraz pozornosť mojim slovám, pretože už zanedlho uvidíte pravdu.

Tým, ktorí majú dostatok odvahy na to, aby sa postavili zoči voči prenasledovaniu svojej viery hovorím musíte teraz plánovať.

Tým, ktorí nemajú silu na to, aby bojovali proti nadvláde antikrista a falošného proroka hovorím padnite teraz na kolená a proste Ma, aby som vám pomohol.

Povediem vás prostredníctvom mojich nových vodcov, ktorí povstanú medzi vami a budú vedení mojimi dvoma svedkami.*

Henoch a Eliáš, prítomní v mojich kresťanských cirkvách na zemi a v dome Izraela, čoskoro ovplyvnia kázanie evanjelií po celom svete.

Nič nezastaví učenie pravdy.

Tento čas bude ťažký ale povstaňte a nasledujte moju armádu na zemi a viac duší bude zachránených. Neopúšťajte stádo, ktoré som vám zveril, aby ste ho viedli.

Nebojte sa, pretože len vtedy, keď budete nasledovať moju cestu k večnému životu, môžete byť zachránení.

Pokiaľ budete nasledovať cestu falošného proroka, tak nielenže vy sami budete pre Mňa stratení ale povediete aj nevinné duše na ceste smerom do pekla.

Buďte statoční, moji Bohu zasvätení služobníci.

Prijmite fakt, že čas môjho návratu sa bezprostredne blíži. Nemáte už času nazvyš.

Váš Ježiš

*Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 1 až 13:

Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: "Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom; budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov. Ale pošlem svojich dvoch svedkov, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní." Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: "Vystúpte sem!" I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

11.06.2012 - 12:02 hod.

460. Modlite sa za kresťanské cirkvi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery

Všetky Božie deti sú všade po celom svete vyzývané, aby sa jednotne spojili a v tomto čase úpenlivo prosili o milosrdenstvo môjho Otca.

Deti vylejte svoje srdcia môjmu Otcovi a proste Ho, aby vás ochraňoval a pokryl predrahou krvou svojho Syna.

Odteraz musíte každý deň venovať pozornosť tomu, aby ste sa v mene Ježiša Krista, Spasiteľa sveta, modlili k Bohu Otcovi za všemožnú ochranu pred zlými silami, ktoré sa teraz rozmáhajú v každom kúte sveta.

Modlite, modlite, modlite sa za kresťanské cirkvi na zemi, aby im boli dané milosti na obranu ich viery.

Nikdy sa nevzdávajte nádeje, deti, pretože pokiaľ ste už raz sľúbili vernosť môjmu Synovi a modlíte sa za silu, potom vaše modlitby budú vypočuté.

Dnes vás prosím, aby ste pokračovali v modlení sa Kampane za obrátenie* a v modlitbe svätého ruženca ako ajKorunky Božieho milosrdenstva.

Tento mesiac je zasvätený obráteniu mnohých národov.

Treba pokračovať v pôste na záchranu duší a môže byť vykonávaný podľa možností každého z vás.

Deti, naďalej sa modlite za obrátenie, ktoré je tak prepotrebné v tomto čase.

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Matka Spásy

___________________________________________________________

*Modlitba kampane za obrátenie (viď posolstvo z 31.05.2012 o 21:00 hod. pod názvom "Jún - mesiac kampane obrátenia"):

"Ó, drahý Ježišu, volám na Teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich svojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred Zlým.

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí Ťa poznajú ale sú poškvrnení hriechom pýchy, aby sa sklonili a prosili Ťa, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše.

Otvor im oči, aby uvideli pravdu a aby ich zaplavil jas tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva.

Obráť všetky duše prostredníctvom milosti, o ktoré ťa, drahý Ježišu, teraz prosím (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

Úpenlivo Ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam Ti dar jednodňového pôstu v každom týždni tohto mesiaca júna na odčinenie všetkých hriechov. Amen."

11.06.2012 - 16:30 hod.

461. Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi

Moja vrúcne milovaná dcéra, už za veľmi krátky čas sa vo všetkých národoch začnú vzájomne spájať duše, ktoré vďaka týmto posolstvám vzplanuli mocou Ducha Svätého.

Spoja sa v jednote myslí, aby hlásali moje slovo a mohli tak zo spárov šelmy vytrhnúť každú zblúdilú dušu.

Zvyšok mojej Cirkvi sa rýchlo bude spájať a rásť po celom svete a modlitbou sa stmelí v jednu svätú Cirkev.

Zošlem pomoc každej z mojich dvoch Cirkví, mojim dvom svedkom na zemi. Potom povstanú a odvážne budú hlásať pravdu v každom kúte sveta.

Môj hlas bude burácať ako hrom a tí, ktorí Ma skutočne milujú, Ma bez zaváhania spoznajú.

Milosťami Ducha Svätého vzplanú duše mojich bojovníkov a oni budú pochodovať vpred a pomôžu Mi zachrániť ľudstvo.

Raduj sa moja armáda, pretože si požehnaná, lebo si bola vyvolená pre túto slávnu úlohu.

Pomocou vašej lásky ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, pomôžete zachrániť vašich úbohých bratov a sestry pred zatratením v prospech Zlého.

Poďte teraz, moji nasledovníci a dovoľte Mi, aby som vás previedol hustou a tŕnistou džungľou do svetla môjho nového kráľovstva na zemi.

Nikdy sa neobávajte mojej ruky, keď vás teraz nebojácne vediem do boja proti antikristovi.

Pamätajte si - toto je vojna, v ktorej zvíťazí zvyšok mojej Cirkvi na zemi.

Pamätajte si tiež, že počet duší, ktoré môžu byť zachránené, bude závisieť od sily vašej viery, vašej šľachetnosti ducha a ochoty trpieť v mojom svätom mene.

Milujem vás.

Žehnám vám.

Dávam vám milosti, ktoré teraz potrebujete, aby ste pozdvihli vašu výzbroj a pochodovali do večného života.

Váš milovaný Ježiš

12.06.2012 - 17:58 hod.

462. Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že by som nikdy neodsúdil tých, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, aj keď to tak nie je.

Milujem všetky Božie deti vrátane falošných prorokov, ktorí sú poslaní preto, aby v tomto čase miatli ľudstvo.

Mnohé tieto duše sú plné lásky ku Mne a pociťujú potrebu sa Mi priblížiť. Môžu si bez vlastnej viny namýšľať, že dostávajú Božie posolstvá. Musíte sa za takéto duše modliť. Nikdy ich nesmiete odsudzovať.

Potom sú to takí, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, ale ktorí nosia znak šelmy. Sú to vlci v baránkovom rúchu, ktorí lapajú do pasce čisté duše a poškvrňujú ich hriechom klamstva.

Oni sú tými nebezpečnými falošnými prorokmi, ktorých zámerom je pokriviť pravdu môjho učenia tak, aby pritom nevzbudzovali podozrenie.

Budú sa snažiť o to, aby vás pod rúškom vonkajšieho zdania falošnej pokory nechali uveriť lžiam, ohlasovaným v mojom mene. Budú vystupovať v ľstivej maske tolerancie a vy budete presvedčení o tom, že šíria pravdu.

Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo.

Obrátenie sa rýchlo šíri skrze moc Ducha Svätého, ak posolstvá pochádzajú z neba a zahŕňajú všetky náboženstvá a všetky vierovyznania tak, že ich v jednote spájajú (nevnášajúc pritom medzi ne svár, ktorý nikdy nepochádza od Boha pozn. prekl.).

Naliehavo vás prosím, aby ste sa v tomto čase modlili za tie duše, ktoré boli oklamané v presvedčení, že hovoria hlasom, prichádzajúcim z neba. Modlite sa za ne, aby im bola daná sila hľadať pokoru a umožnila im tak vidieť pravdu.

Modlite sa, aby nedovolili podvodníkovi zneužiť ich duše na spôsobovanie zmätku medzi Božími deťmi.

Tiež sa modlite za tých, ktorí nehovoria v mene Boha, ale vedome hovoria jazykom satana. Oni tiež potrebujú vaše modlitby, pretože sú satanom nemilosrdne zneužívané ako prostriedky na šírenie lží.

Váš milovaný Ježiš

13.06.2012 - 16:00 hod.

463. Sľub vernosti Božej vôli Boha Otca

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak, ako môj Večný Otec odkázal ľudstvu veľký dar svojej pečate, aj jeho deti musia sľúbiť vernosť jeho Božej vôli.

Prosím všetky Božie deti, ktoré budú pochodovať vpred v jeho armáde, aby pomohli zachrániť duše všetkých Božích detí, vrátane zatvrdilých hriešnikov a aby sa zaviazali týmto sľubom.

Modlitba "Sľubu vernosti Božej vôli" v rámci Modlitbovej kampane (59):

"Ó, Najvyšší Bože ó, Nebeský Otče, sľubujem Ti moju ustavičnú vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemi.

Skrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravý Mesiáš, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen."

Musíte svoje duše sľúbiť môjmu Nebeskému Otcovi ako prejav vašej viery a na pamiatku mojej smrti na kríži, aby tak každý z vás pil z pohára spásy.

Váš Ježiš

14.06.2012 - 18:15 hod.

464. Aj keď sa Varovania netreba obávať, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja váš milovaný Ježiš si prajem, aby si všetkých mojich nasledovníkov poprosila, aby dbali na moje pokyny.

Všímajte si každého člena vašej rodiny tých z pomedzi vás, ktorí nenasledujú moje učenie.

Vyhľadávajte medzi vami tie duše, ktoré sa Mi stratili a ktoré Ma navonok odmietajú. Potom vás prosím, aby ste sa za ne v tomto čase vytrvalo modlili.

Musíte prosiť o milosrdenstvo za ich duše. Vaše modlitby a obety ich môžu uchrániť od strašného utrpenia počas očisťovania v čase Varovania.

Aj keď sa Varovania netreba obávať a musí byť vítané ako môj mimoriadny dar, spôsobí bolesť tým, ktorí nie sú v stave milosti.

Už vopred si pripravte vaše duše, pretože pre zdravé duše bude Varovanie radostnou udalosťou.

Tieto nebudú trpieť, pretože budú v stave milosti, najmä vtedy, ak pravidelne prijímajú sviatosť zmierenia(chodia ku spovedi pozn. prekl.).

Ich sila bude pomáhať tým, ktorí po Varovaní musia prejsť bolestným očistením.

Cez každodennú modlitbu môjho ruženca (korunky) Božieho milosrdenstva pomáhajte tým, ktorí nechcú počúvať.

Preukážem milosrdenstvo ku každému, kto bude akceptovať čierny stav svojej duše, keď mu počas Varovania budú ukázané jeho hriechy.

Odpustené bude iba tým, ktorí prejavia naozajstnú pokoru a čistotu srdca.

Tí, ktorí Ma opustili, nevynímajúc z toho ani deti, potrebujú naliehavo vaše modlitby.

Tu je modlitba, ktorú sa musíte modliť za ich obrátenie počas Varovania.

Je to modlitba "Za obrátenie rodín počas Varovania" v rámci Modlitbovej kampane (60):

"Ó, drahý, milovaný Ježišu, prosím o milosrdenstvo pre duše mojej rodiny (tu ich menujte).

Ponúkam Ti moje utrpenie, moje skúšky a moje modlitby na záchranu ich duší od ducha temnoty.

Nech ani jedno z týchto tvojich detí neodsúdi ani neodmietne tvoju ruku milosrdenstva.

Otvor ich srdcia, aby priľnuli k tvojmu najsvätejšiemu srdcu a mohli tak nájsť odpustenie, ktoré je nevyhnutné na ich záchranu pred pekelnými plameňmi.

Poskytni im možnosť nápravy tak, aby mohli byť obrátení lúčmi tvojho Božieho milosrdenstva. Amen."

Deti Božie, pripravujte sa na Varovanie každý deň, pretože môže prísť kedykoľvek.

Váš Ježiš

16.06.2012 - 19:40 hod.

465. Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje slovo budú počuť milióny na celom svete, zatiaľ čo všetky Božie deti pripravujem na moje Božie milosrdenstvo.

Tí, ktorí majú dar Ducha Svätého, budú pri čítaní mojich posolstiev ihneď vedieť, že vychádzajú z mojich Božích úst.

Tí, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, no nie sú schopní Ma rozpoznať, sa ani tak nedokážu ubrániť tomu, aby aj naďalej čítali moje slovo, i keď proti Mne bojujú.

A hoci Ma odmietajú, napriek tomu sú ustavične priťahovaní k mojim posolstvám.

Či si neuvedomujú, že je to Duch Svätý, ktorý aj keď v ich dušiach len drieme ich ustavične ku Mne priťahuje?

Chcem im povedať toto - nadišiel čas, pretože vám už čoskoro budú počas Varovania ukázané vaše previnenia.

Vaša nenávisť k môjmu slovu vám bude odhalená a vtedy spoznáte pravdu.

Potom, keď sa tak stane, sa musíte pripojiť k vašim bratom a sestrám a bojovať za právo brániť moju Cirkev na zemi.

Obloha bude odostretá tak, ako keby sa otvorila strecha, aby odhalila oheň a plamene môjho Božieho milosrdenstva.

Zem sa bude tak mocne otriasať, že žiaden človek nedokáže uniknúť mojim očiam, môjmu Duchu, ani môjmu daru.

Mnohí sa budú triasť od strachu, pretože až vtedy si mnohí vôbec po prvýkrát uvedomia svoje duše.

Spoznajú, že ich láska k ich vlastným telám a ku všetkým zmyslom, ktoré sa snažia živiť a uspokojovať, je ničotná.

Uvidia každú časť svojej duše, no nebude to prostredníctvom ich vlastných oči, ktorými to uvidia. Budú to moje oči, ktorými sa budú pozerať na svoje duše.

Budú sa cítiť zle a budú zhnusení tak, ako sa cítim Ja, keď vidím ohavnosť ich úbohých zlých skutkov.

Uvidia, ako podlo sa správali voči ostatným a zlo, ktoré spôsobili svojim blížnym svojim bratom a sestrám.

Potom uvidia svoju sebeckú sebalásku, namyslenosť a lásku k falošným idolom a spoznajú, ako Ma to uráža.

Pretože tí, ktorých hriechy sú až príliš čierne, sa budú cítiť mizerne a budú pociťovať bolesť a nebudú schopní zniesť tú hrôzu z toho, čo budú musieť vidieť. Budú potrebovať všetku silu, aby vydržali očistu, ktorá je nevyhnutná na to, aby im umožnila prežiť a nasledovať cestu pravdy.

Je dôležité, aby ste pochopili, že Varovanie je práve toto. Prišiel som, aby som Božie deti upozornil, že ich hriechy môžu byť a budú odpustené.

Prichádzam, aby som im ukázal, ako to bude v Súdny deň. Bude to znamenať, že tí, ktorí Ma v tejto fáze budú prosiť, aby som ich vykúpil z ich hriechov, budú zachránení.

Tým, ktorí Ma budú ešte odmietať, bude poskytnutý čas na to, aby sa kajali, ale už nie príliš veľa. A pokiaľ budú ešte stále odmietať moju milosrdnú ruku, budem musieť ustúpiť (kvôli rešpektovaniu ich slobodnej vôle pozn. prekl.).

Potom oddelím spravodlivých na jednu stranu a nespravodlivých na druhú stranu. Potom bude ešte jedna (posledná) príležitosť nájsť vykúpenie a tí, ktorí odmietnu moju ruku lásky a milosrdenstva, budú uvrhnutí do pekla.

Toto proroctvo bolo predpovedané už od počiatku času.

Vezmite si Varovanie k srdcu a spaste svoje duše, pokiaľ vám je ešte možné.

Váš Ježiš

17.06.2012 - 20:15 hod.

466. Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby

Moja vrúcne milovaná dcéra, plány slobodomurárskych skupín ovládnuť svetové meny sa blížia k zavŕšeniu.

Ich zlovestné plány zahŕňajú aj nové globálne očkovanie, ktoré po celom svete vyvolá choroby v doposiaľ nevídanom rozsahu.

Vyhnite sa každému takémuto náhle vyhlásenému celosvetovému očkovaniu, pretože vás zabije.

Ich zlovestné projekty by šokovali všetky tie nevinné duše, ktoré nemajú ani potuchy o tom, akí sú títo ľudia mocní.

Hnaní túžbou po moci, bohatstve a v snahe pripodobniť sa Bohu vo všetkom, čo robia, sú presvedčení o tom, že sú nepremožiteľní.

Majú pod kontrolou banky, vlády a sú zodpovední za vyvolávanie teroru na Blízkom východe (namiesto anglického "Stredný východ" slovenčina používa pojem "Blízky východ" - pozn. prekl.).

Ovládajú mnohé svetové médiá a pravda o ich hanebnosti sa ukrýva za takzvanými humanitárnymi organizáciami.

Žiaľ, len veľmi málo Božích detí vie o ich plánoch.

Vedzte teda, že ruka môjho Otca dopadne náhle a rýchle na tie národy, ktoré chránia takýchto zlovestných vodcov.

Budú postihnutí tsunami a zemetraseniami takej intenzity, že budú zmetení z povrchu zeme.

Tí, ktorí veria, že sú takí mocní, uvidia krátko pred mojim Druhým príchodom padať oheň z neba.

Z morí sa stanú ohnivé jazerá a bude pre nich ťažké, aby sa skryli pred rukou trestu, ktorý sa vyleje na tie zlé duše, ktoré odmietnu môj kalich.

Kladúc odpor až do konca budú bojovať s mojim Večným Otcom a so silami nebies.

Po boku antikrista a skupín, z ktorých on vzišiel, si až vtedy uvedomia nesprávnosť svojich počínaní, keď už bude pre nich príliš neskoro.

Mnohé z týchto skupín, vrátane predstaviteľov bánk, vlád a šéfov veľkých korporácií, ktoré sú navzájom všetky prepojené a vedno spolupracujú na tom, aby z obyčajných ľudí spravili žobrákov, sa po Varovaní obrátia, čo je potešiteľné.

Už nie je ďaleko čas, kedy oddelím tie duše, ktoré Ma milujú, od tých duší, ktoré stoja na strane zlého.

Nech je to pre vás výstrahou, keďže na obrátenie bude vymedzený už len určitý čas. Tie duše, ktoré najviac potrebujú moje milosrdenstvo, patria k tým zlovestným skupinám, ktoré nemajú žiaden rešpekt pred Božími zákonmi.

Musíte sa modliť, aby uvideli pravdu.

Musíte sa modliť za to, aby prestali spôsobovať utrpenie pomocou ohavných zákonov, ktoré zamýšľajú uviesť do platnosti.

Musíte sa modliť za zastavenie genocídy, ktorú plánujú a ktorá by bola horšia ako tá, ktorú uskutočňoval Hitler v čase 2. svetovej vojny.

Táto skupina, početne najväčšia od jej vzniku v stredoveku, je satanovou armádou. Budú vedení antikristom. Po desaťročia plánovali zaviesť svoju kontrolu nad bankami.

Je tomu už pätnásť rokov, čo plánovali zaviesť znak šelmy čip, ktorý bude nútený si do svojho tela dať implantovať každý muž a každá žena na to, aby mali prístup k potravinám (toto sa vzťahuje na posledných pätnásť rokov, odkedy sa to plánovalo).

Teraz, keď pre nich nastal čas, aby odhalili svoju novú svetovú menu, vedzte, že modlitby a veľa modlitieb môžu pomôcť oslabiť mnohé ich plány.

Tu je modlitba "Za odvrátenie jednej svetovej nadvlády" v rámci Modlitbovej kampane (61):

"Ó, drahý Nebeský Otče, na pamiatku ukrižovania tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, ochráň nás, tvoje deti, od ukrižovania, ktoré plánuje antikrist a jeho posluhovači na zničenie tvojich detí.

Daj nám milosti, ktoré potrebujeme, aby sme odmietli znak šelmy a poskytni nám pomoc, ktorú potrebujeme, aby sme bojovali proti zlu vo svete, ktoré šíria tí, čo nasledujú cestu satana.

Úpenlivo Ťa prosíme, drahý Otče, ochráň všetky svoje deti v týchto strašných časoch a urob nás dostatočne silnými, aby sme povstali a hlásali tvoje sväté slovo za každých okolností. Amen."

Dcéra moja, som smutný z toho, že musím odhaliť tieto veci. No je potrebné, aby moji nasledovníci pochopili, čo sa deje.

Tí, ktorí týmto posolstvám neveria, nebudú mať pochybnosti vtedy, keď sa antikrist predstaví svetu tak, ako som to predpovedal.

Musíte sa v modlitbe spájať do skupín po celom svete.

Čím viac mojich nasledovníkov tak urobí, tým silnejšia bude prítomnosť Ducha Svätého a o to slabšia bude satanova armáda.

Pokúste sa nemať strach, pretože takémuto prenasledovaniu môžete čeliť iba vtedy, keď nebudete mať strach.

Pokiaľ sa dobre pripravíte tým, že sa budete riadiť mojimi pokynmi a dodržíte každodennú modlitbu, potom čas ubehne rýchlo.

Vždy Mi dôverujte.

Nezabúdajte, že som zomrel za vaše hriechy. Preto je primerané, ak mi dovolíte, aby som vás v tomto čase viedol smerom k novému kráľovstvu na zemi.

Len Ja, Ježiš Kristus, vás môžem viesť. Pamätajte si, že bezo Mňa ste ničím.

Váš Ježiš

18.06.2012 - 20:36 hod.

467. Žiaden prorok nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby si bola zneisťovaná kvôli krutému odmietaniu mojich svätých posolstiev tými mojimi nasledovníkmi, o ktorých vieš, že sú obzvlášť oddaní mojej svätej vôli.

Očakávaj, že tento druh odmietania bude prudko naberať na intenzite, zatiaľ čo moje slovo bude trhané na kusy a bude odhodené tak, ako keby nebolo ničím.

Bolesť z odmietania, ktorú cítiš, je aj mojou bolesťou. Poníženie a výsmech, ktoré ti spôsobujú, je mojim prenasledovaním.

Namiesto toho, aby si dopustila to, že ťa takéto odmietanie bude zraňovať, ho musíš v tichosti (bez protestov) prijímať.

Buď potešená uprostred tvojich sĺz, pretože teraz už vieš, že som to bol Ja, kto bol vždy odmietaný, dokonca aj mojimi vlastnými učeníkmi.

Pokiaľ dovolíš, aby ťa odmietanie môjho slova zdržiavalo v šírení týchto mojich posolstiev, potom bude zachránených menej duší.

Vždy maj na pamäti, že mojou najväčšou túžbou je zachrániť duše.

Moja misia nesmie byť poškvrnená ľudskými názormi, ktorých cieľom je odradiť ťa.

Slová, ktoré ti v tento večer dávam, nie sú tu na to, aby ti poskytli útechu, ale aby zdôraznili naliehavosť mojich varovaní, adresovaných svetu.

Pred tebou, dcéra moja, prišlo už mnoho Božích poslov, aby ľudstvo pripravili na môj Druhý príchod.

Žiaden prorok (však) nedostal od mojej milovanej Matky a Najsvätejšej Trojice posolstvá v takom rozsahu.

Iba tieto posolstvá môžu odhaliť tajomstvá nadchádzajúcich časov a ponúknuť požehnania, ktoré budú všetky Božie deti potrebovať až do posledného dňa.

Chopte sa daru môjho slova, ktorý je dávaný celému ľudstvu na to, aby vám poskytol život.

Bez mojej pomoci by ste zistili, že je veľmi ťažké vydržať skúšky, ktoré pred vami ležia.

Všetci moji praví poslovia pripravujú Božie deti na (môj) Druhý príchod.

Vedzte, že sa to udeje ešte počas života tejto generácie.*

Vezmite môj kalich a pite z neho, nech vás naplní darom rozlišovania tak, aby ste Mi mohli pomáhať zachraňovať duše.

Váš Ježiš

* Vo všeobecnosti platí, že pod vekom jednej generácie sa myslí cca. 25 rokov a predstavuje to obdobie od narodenia jedinca až do jeho dospelého reprodukčného veku, kedy už spravidla on sám privádza na svet ďalších potomkov, čiže ďalšiu novú, nastupujúcu generáciu.

20.06.2012 - 07:46 hod.

468. Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť

Ako veľmi môj Syn v tomto čase trpí a ako je moje vlastné utrpenie prepojené s Jeho utrpením.

Tí, ktorí spôsobujú utrpenie iným, znova pribíjajú môjho Syna na kríž.

Vtedy, keď páchajú strašné veci, ktoré sú príčinou utrpenia, bolesti a smrti Božích detí, obnovujú muky môjho Syna na kríži.

Tí, ktorí nasledujú cestu podvodníka, sú každú sekundu pokúšaní padlými anjelmi, ktorých vedie satan.

Mnohí z nich to nevedia, preto sa musíte za nich modliť.

Mnohí z nich si neuvedomujú, že ich zlý zneužíva na svoje zámery, aby tým dosiahol zničenie ľudskej rasy.

Veľmi skoro budú satanom odhodení, keď mu už nebudú slúžiť na ďalšie účely.

Môj Syn bude (trpezlivo) čakať, aby takýchto hriešnikov znovu privítal vo svojom svätom náručí až taký milosrdný On je.

Ničomné plány, páchané satanom, skryté pred zrakom všetkých, majú spôsobiť žiaľ môjmu Večnému Otcovi. Tým, že títo zatvrdilí hriešnici spôsobujú bolesť svojim bratom a sestrám, zraňujú Boha.

Nikdy si nemyslite, že dosiahnu všetko to, čo si predsavzali vykonať.

Mne, Božej Matke, Spoluvykupiteľke a Prostredníčke, boli dané milosti na zničenie hada.

Tým, deti, že ma poprosíte o pomoc, vám môžem ponúknuť ochranu pred strachom.

Spolu s mojim Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, ktorý žiaden padlý anjel nemôže prestúpiť.

Satan nemôže nikomu z tých, ktorí sa každý deň modlia môj svätý ruženec, ublížiť ani na neho zaútočiť.

Tým, že sa budete modliť tri a viac ružencov, môžete túto ochranu rozšíriť aj na iných. Dokonca vtedy, ak by to robilo sto ľudí, by tak mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri satan.

Deti, musíte sa spolu schádzať a modliť sa za vašu ochranu.

Musíte byť veľkorysých sŕdc a modliť sa za vašich nepriateľov, pretože mnohí z nich si neuvedomujú, čo robia.

Tým, že budete úplne dôverovať môjmu Synovi a prijmete dary, ktoré vám teraz skrze svoje učenie a proroctvá prináša, sa môžete zbaviť všetkých vašich strachov.

Satan je kŕmený a živený strachom. Pozrite sa pravde do očí a použite modlitbu na oslabenie zlovestných plánov, ktoré sú realizované cez zlovestné skupiny, ktoré chcú zničiť ľudstvo.

Cíťte lásku môjho Syna tým, že sa Mu otvoríte cez vaše srdcia. Vaše starosti odovzdajte mne, Matke Spásy, a ja ich prinesiem môjmu Synovi.

Potom vás prikryjem mojim svätým plášťom a vy pocítite silu, aká môže prichádzať len z neba.

A až vtedy budete naplnení pokojom, odvahou a odhodlaním stať sa súčasťou Božej armády. Táto armáda, ktorá sa už formuje, je vytváraná zo zástupov naprieč všetkými národmi.

Budú pochodovať až do (víťazného) konca a nemôžu byť porazení.

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje volanie.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

21.06.2012 - 00:05 hod.

469. Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní - čakám na vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nasledovníci musia pochopiť, že ako každý dobrý rodič vždy budem chcieť to, čo je pre nich (pre Božie deti pozn. prekl.) najlepšie.

Nikdy im nedám všetko to, o čo (Ma) žiadajú, pokiaľ to nie je podľa mojej najsvätejšej vôle.

Nikdy ich nenechám zísť z cesty pravdy bez toho, že by som ich neprehováral, aby sa opäť ku Mne navrátili.

Vždy sa budem snažiť o to, aby som ich ochránil pred všetkým, čo by im mohlo uškodiť.

No takisto ich potrestám za každé previnenie.

Budem a môžem byť nahnevaný, keď páchajú zlo na iných.

Odpustím im však, pokiaľ zle konajú, ale úprimne ľutujú chýb, ktorých sa dopustili.

Som trpezlivý. Len tak ľahko Ma nič nerozhorčí a nikdy neprechovávam a ani by som nemohol v sebe zášť.

To je dôvod, prečo práve tí, ktorí sa dostali na scestie a cítia sa vnútorne prázdni, by Ma mali prosiť o to, aby som ich podržal, miloval a priniesol im Božiu lásku, ktorá im daruje naozajstný pokoj.

Toľko ľudí poblúdilo a zabudlo na Mňa.

Mnohí sa zdráhajú na Mňa obrátiť kvôli svojim hriešnym životom, ktoré viedli. Cítia sa trápne, nevediac pritom, ako sa majú modliť a mylne sa domnievajú, že je už pre nich príliš neskoro. Ako sa len mýlia. Nikdy nesmú zabúdať, že som to bol Ja, kto za každého jedného z nich v čase, keď som bol na zemi, obetoval svoj život.

Nevzdávam sa duší tak ľahko. Milujem všetkých tých, ktorí svojim konaním, skutkami a myšlienkami porušujú zákony môjho Otca.

Ste pre Mňa vzácni. Milujem vás rovnako tak, ako milujem všetky Božie deti.

Nikdy si nemyslite, že ste kvôli vašim hriechom menej milovaní. Hriech, aj keď je Mi odporný, je škvrnou, s ktorou ste sa už narodili.

Pre ktorúkoľvek dušu na zemi je takmer nemožné, aby nehrešila.

Nemajte nikdy pocit, že by som vám už viac nemohol pomôcť alebo vás už nikdy neprivinul do svojho náručia.

Keď sa ku Mne obrátite, budete stáť prví v rade, aby ste vošli do môjho nového raja na zemi, ktorý bude trvať tisíc rokov.

Jediné, o čo vás prosím je, aby ste ku Mne hovorili týmito slovami.

Je to modlitba "Za stratených a bezmocných hriešnikov" v rámci Modlitbovej kampane (62):

"Ó, Ježišu, pomôž mi, lebo som hriešnik, ktorý je stratený, bezmocný a v tme. Som slabý a chýba mi odvaha, aby som Ťa hľadal. Daj mi silu, aby som teraz na Teba volal a mohol sa vymaniť z temnoty, ktorá je v mojej duši.

Priveď ma do tvojho svetla, drahý Ježišu a odpusť mi. Pomôž mi, aby som sa opäť uzdravil a veď ma k tvojej láske, pokoju a večnému životu.

Plne Ti dôverujem a prosím Ťa, prijmi ma, keď sa v mysli, tele a duši odovzdávam tvojmu Božiemu milosrdenstvu. Amen."

Poďte ku Mne všetci, ktorí sa cítite byť nehodní. Čakám na vás. Jediné, čo musíte urobiť, je natiahnuť vašu ruku a podať Mi ju.

Počujem. Vidím. Plačem. Milujem vás.

Nikdy sa nevzdám, dokiaľ nespočiniete v mojom náruči a moje Božie milosrdenstvo nezaplaví vaše duše.

Už čoskoro konečne uvidíte pravdu môjho veľkého milosrdenstva.

Vaše pochybnosti opadnú ako vonkajšia škrupina, aby sa tak odhalila vaša duša, ktorá bude naplnená svetlom a vy pobežíte ku Mne.

Očakávam tento deň s veľkou nádejou a radosťou.

Len vtedy, keď každá úbohá stratená duša bude vedieť, že som to iba Ja, Ježiš Kristus, ktorý ju môže zachrániť, bude uzdravené moje srdce.

Pamätajte si Ja môžem hriech odsúdiť, no milujem každého hriešnika bez ohľadu na to, čo urobil.

Nikdy sa neobávajte ku Mne prísť a so Mnou hovoriť, pretože Ja vás až príliš milujem na to, aby som vás odmietol, keď prejavíte naozajstnú ľútosť.

Váš milovaný Ježiš

21.06.2012 - 17:30 hod.

470. Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili

Moja vrúcne milovaná dcéra, od počiatku vekov, ako bol svet stvorený mojim Večným Otcom, existovalo veľa zmätku ohľadne pôvodu ľudskej rasy.

Mnoho príprav sa vykonalo vtedy, keď bol svet stvorený mojim Otcom, aby mohol mať rodinu.

On bol ten, ktorý stvoril zem, moria, rastliny, stromy, hory, rieky, zvieratá a potom v predposledný deň, keď už všetko bolo v raji na svojom mieste, stvoril človeka.

A hoci je človek poškvrnený hriechom, je posvätným stvorením. Zvieratá sú tu na to, aby slúžili ľudstvu.

Človek sa nevyvinul zo zvierat, ale to je to, čo by chceli docieliť tí, ktorí neveria v Boha, aby ste uverili.

Evolučné teórie, ktoré tvrdia, že človek pochádza zo zvierat, sú lžou. Nikdy nemôžu byť dokázané.

Satan, jeho padlí anjeli a každý démon, ktorý pochádza od nepriateľa Boha, presvedčil človeka o tejto ohavnej lži.

Človek je Božím dieťaťom, ale kvôli tomu, aby ľudské Božie deti ponížil, chce satan v ľudských srdciach vyvolať zmätok.

Prečo (satan) podporuje túto lož pomocou falošných teórií? Pretože tým môže dokázať to, že sa ľudia vyvinuli z opíc a následne ich chce presvedčiť o tom, že neboli stvorení rukou môjho Večného Otca.

Toto je jedna z najväčších lží, ktorých sa satan dopustil, zneužijúc pritom duše tých ľudí, ktorí sa považujú za inteligentnejších, ako sú ostatní ich bratia a sestry.

Vedci prehlasujú, že človek sa vyvinul zo zvieraťa, no naleteli klamu.

Veda zlyháva, keď sa pokúša vysvetliť pravdu ohľadne vzniku vesmíru.

Žiaden človek nerozumie zázraku Božieho stvorenia.

Ak si človek myslí, že na základe ľudského uvažovania pozná všetky odpovede, týkajúce sa pôvodu ľudstva, potom nielenže klame iné úbohé duše ale aj seba samého.

Keď v takýchto dušiach, ktoré veria v nadradenosť ľudskej inteligencie, nie je prítomná Božia láska, potom sa ateizmus šíri ako burina.

Táto burina, ktorá sa rozrastá na všetky strany, zamoruje a ničí vo svojom okolí každú plodinu a je príčinou chorôb.

Jediným liekom na to je hľadať pomoc u Boha pomocou pokornej modlitby a prosby, aby bola odhalená pravda.

Tak mnoho neprávd, šírených ateistami, ktorí a snažia dokázať neexistenciu Boha, už zničilo milióny duší. Ich obete potrebujú vaše modlitby.

Ateizmus je najväčším náboženstvom na svete a tí, ktorí tomuto klamu oddali svoje životy, sú naveky stratení.

Budú čeliť plameňom pekla.

Pokiaľ sa ku Mne počas Varovania alebo po ňom neobrátia, budú znášať utrpenie strašného trestu.

Modlite sa za nich.

Váš Ježiš

23.06.2012 - 10:50 hod.

471. Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby

Moje deti, volám vás všetkých, aby ste sa zjednotili v modlitbe za obrátenie hriešnikov a pokračovali vo svojich každodenných modlitbách.

Pôst zachráni tak veľa duší a je veľkým darom môjmu milovanému Synovi.

Tak veľa ľudí sa vo svete odvrátilo od môjho Syna.

Ako len plače v tomto čase. Tak veľmi ich miluje a je srdcelomné vidieť, ako sú Mu neverní najmä tí, ktorí uznávajú, že je skutočným Synom Najvyššieho Boha.

Svet sa následkom pohanstva obrátil naruby. Stal sa miestom chaosu, nenávisti, vzbury a nepokoja.

Je to stav, ktorý sa podobá peklu, aj keď nie je až taký desivý a bolestný. No napriek tomu sa mocou zlého vytvorilo toto nenávistné napätie a ním sú obklopené všetky Božie deti.

Máloktorí zostávajú nedotknutí jedom, ktorý je šírený temnotou v každom národe. Mnohí sú temnotou zaslepení a nepociťujú už žiadnu nádej.

Veľa je takých, ktorí sa neobracajú k Bohu a pokračujú po ceste, ktorá im prináša mnoho nešťastia.

Tí, ktorí Boha milujú, no nevenujú Mu dostatok pozornosti skrze modlitbu, sú rovnako bezmocní.

Len modlitba, oddanosť a obeta vás môžu priviesť do Božej blízkosti. Nič iné vám pokoj neprinesie.

Modlite, modlite, modlite sa za duše, ktoré uctievajú falošných bohov. Tieto potrebujú v tomto čase mnoho (vašich) modlitieb.

Modlite sa za tých, ktorí sú pokúšaní satanom a ktorí sú príčinou súženia tých, ktorých ovládajú.

Majú už len málo času do veľkého vyznania hriechov do Varovania. Musia prejaviť pokoru, keď ten deň príde a bude im odhalená pravda.

Veľký plán môjho Syna na záchranu veľkej časti ľudstva je pripravený, aby bol odhalený svetu.

Mnohí nebudú zachránení.

Práve preto majú teraz všetci učeníci, ktorí ho milujú, takú (veľkú) zodpovednosť modliť sa za obrátenie, aby sa tak zachránilo čo možno najviac duší.

Choďte v pokoji, moje deti, a buďte utešené vo vedomí si toho, že môj Syn je vždy milosrdný.

On chce zachrániť všetkých a veľké vyznanie hriechov je dar, ktorý On na tento účel ponúka svetu.

Varovanie je najväčší dar ľudstvu od Jeho smrti na kríži.

Radujte sa, pretože mnoho duší, ktoré by inak boli naveky mučené v pekle, môže byť zachránených a obdržať dar večného života.

Ďakujem vám, že ste odpovedali na toto volanie z neba.

Vaša milovaná Božia Matka

Matka Spásy

24.06.2012 - 17:30 hod.

472. Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Mi láme srdce, keď vidím tých, ktorí hovoria, že nasledujú Boha, no pritom sa oháňajú Jeho zákonmi. Sú to pokrytci.

Sú to tí, ktorí tvrdia, že zachovávajú Desatoro prikázaní môjho Otca, no napriek tomu si myslia, že majú právo odsudzovať iných, ktorí hrešia.

Predovšetkým Ma veľmi urážajú tým, že si Sväté Písmo berú za prostriedok na hlásanie lží, odvolávajúc sa pritom na takzvanú toleranciu.

Sú to ľudia, ktorí tvrdia, že je nesprávne veriť v Božiu prozreteľnosť.

Sú to ľudia, ktorí spytujú vizionárov, zoslaných nebom v priebehu stáročí a snažia sa ich potom vyvrátiť tým, že sa odvolávajú na moje Sväté slovo, ktoré je zaznamenané vo Svätom Písme.

Každý, kto popiera moje Sväté slovo, Ma zrádza.

Každý, kto seba samého považuje za duchovne a intelektuálne nadradeného a pritom sa od svojich bratov a sestier vyčleňuje, by mal byť veľmi obozretný.

Každý, kto zneužíva Sväté Písmo na to, aby predkladal prekrútenú verziu pravdy, bude potrestaný.

Každý, kto sa postaví a bude hlásať pravdu, pritom však zavrhne moje slovo, dávané svetu v týchto posledných časoch, bude Mnou odsunutý nabok.

Dopúšťate sa viny duchovnej žiarlivosti a budete za to čeliť trestu.

Keď šírite nenávisť k prorokom zoslaným z neba, ste vinní hriechom, ktorý má nesmierne následky.

Pretože pokiaľ tak konáte, potom nielenže hlásate lož, ale zabraňujete aj šíreniu Božieho slova.

Žiadam vás, aby ste teraz prestali s vašou kampaňou trápenia a osočovania. Nikdy nezabránite tomu, aby moje slovo bolo počuté.

Prečo sa pokúšate tejto misii neustále škodiť? Doteraz ste ešte nepochopili, že pokiaľ by tieto posolstvá neboli z neba, tak by sa oheň Ducha Svätého nemohol rozšíriť týmto spôsobom?

Ste zneužívaní zlým, ktorý sa nezastaví pred ničím, len aby zabránil odovzdávaniu týchto mojich svätých posolstiev svetu.

Posolstvo duchovenstvu

Tí spomedzi vás, ktorí ste sa zaviazali sľubom ako Bohu zasvätení služobníci mojej Cirkvi na zemi počúvajte Ma teraz:

Keď verejne odsudzujete moje posolstvá a Mne, vášmu Ježišovi, bránite v tejto misii, určenej na záchranu duší, dopúšťate sa tým najväčšieho hriechu zo všetkých.

Budete kvôli tomu trpieť a váš očistec zakúsite už tu na zemi. Každý muž, žena a dieťa sa stane svedkom vašej viny voči nebu.

Váš mylný úsudok týkajúci sa mojich prorokov spôsobí, že budete duchovne vyprahnutí a vaša duša bude trpieť také muky, akými doposiaľ netrpel nikto pred vami.

Pokiaľ sa považujete za mojich vysvätených služobníkov a nie ste si istí mojim hlasom, zatiaľ čo k vám teraz hovorím, potom musíte zachovať mlčanie. Musíte sa modliť za schopnosť rozlišovania ešte predtým, ako začnete zvažovať to, či odmietnete moje Sväté slovo.

Tisíce mojich vysvätených služobníkov nedokážu rozpoznať moje slovo, ktoré je zosielané skrze tohto proroka posledných časov. Ako to láme moje srdce.

Mnohí z nich sa ocitnú pod nadvládou antikrista a opustia moju Cirkev na zemi.

Mnohí z mojich vysvätených služobníkov sa postavia na stranu prenasledovateľov mojej Cirkvi. Ich zvádzanie sa už začalo.

Podvodník vás pripravuje na to, aby ste Ma odmietli a je to vaša pýcha, ktorá vám bráni, aby ste to rozpoznali.

Mnohí z mojich vysvätených služobníkov nebudú mať dostatok odvahy na to, aby sa zastali mojej Cirkvi na zemi. Mnohí sa pridajú na stranu falošného proroka a odmietnu moje stádo, ktorého viera im umožní hľadať pravdu.

Vari neviete, že Ja som Cirkev?

Vari neviete, že Cirkev podstúpi utrpenie svojho vlastného ukrižovania práve tak, ako som ho podstúpil Ja?

Bude znášať muky. Bude sa zdať, že bola ukrižovaná a mnohí si budú myslieť, že je mŕtva. Ale tak, ako pri mojom vzkriesení, aj ona znova povstane, vzkriesená k životu, pretože ako viete, nemôže byť zničená.

Varujem všetkých mojich vysvätených služobníkov, ktorí nedokážu rozpoznať časy, v ktorých žijete, aby boli ostražití teraz, keď moja Cirkev na zemi bude znášať útrapy najväčšieho prenasledovania od jej samotného počiatku.

Musíte sa na to pripraviť a otvoriť oči.

Mysleli ste si, že kedy by som mohol prísť a vás varoval? Mysleli ste si, že by to mohlo byť až niekedy v ďalekej budúcnosti? Že by sa to nikdy neudialo ešte počas vášho života?

Čas môjho Druhého príchodu je veľmi blízko.

Už čoskoro oddelím dobrých od zlých potom, ako bude vynaložené všemožné úsilie na obrátenie väčšiny ľudstva.

Je vašou povinnosťou a zodpovednosťou, aby ste si zachovali otvorenú myseľ, srdce a dušu.

Potrebujem, aby ste odpovedali na moje prosby a pomohli Mi zachrániť toľko duší, koľko Mi len bude možné.

Nasledujte Ma. Toto je vaše poslanie.

Toto je dôvod, prečo ste sa Mne, vášmu Ježišovi, zaviazali vašou vernosťou.

Neboli to vaše vlastné podmienky, na základe ktorých ste zložili vaše slávnostné sľuby.

Musíte Mi dovoliť, aby som vás viedol a pomohol vám brániť moju Cirkev na zemi.

Moja Cirkev utrpela veľa ujmy. Moju Cirkev tvoria všetci tí, ktorí Ma milujú, vrátane všetkých mojich vysvätených služobníkov.

Musíte byť silní, statoční a verní. Nesmiete dopustiť, aby strach alebo šelma pohltili vašu dušu.

Počúvajte moje slovo prv, než odsúdite mojich prorokov.

Nikdy nevynášajte súdy nad žiadnym z mojich posolstiev bez toho, aby ste sa nemodlili za dar rozlíšenia. No aj potom musíte byť ešte opatrní, aby ste Božím deťom neodopreli dar milostí, ktorý teraz udeľujem tým úbohým dušiam, ktoré sú hladné po pravde môjho učenia.

Tým, ktorí otvorene odmietajú moje slovo, dávané tejto prorokyni, hovorím: vedzte, že Ma budete úpenlivo prosiť, aby som vám odpustil, keď vám bude odhalená pravda.

No pre tých, ktorí sú zodpovední za to, že sa duše odvrátili od môjho slova, bude vtedy už príliš neskoro.

Tie duše, ktoré sú kvôli vášmu zlovestnému jazyku pre Mňa stratené, nebudú mať večný život.

Pokiaľ teraz odmietnete moje slovo alebo odsúdite moje posolstvá, pretože (vraj) obsahujú chyby, budete odsunutí nabok. Nie ste spôsobilí viesť moje stádo.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

25.06.2012 - 11:50 hod.

473. Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikdy nesmieš strácať zo zreteľa mimoriadny rozsah tejto misie.

Mnohokrát budeš vtiahnutá do pascí, ktoré ti nastraží podvodník, aby ťa priviedol k pádu.

On a všetci tí, ktorí sa ním ľahko nechajú viesť, podniknú v ich bezohľadnosti všetko, čo bude v ich moci, aby spochybnili moje slovo, ktoré dostávaš.

Musíš sa vzchopiť a zostať nevšímavá voči týmto posmeškom.

Keďže si Mi odovzdala svoju slobodnú vôľu, tak jediné, na čom teraz záleží, je tvoja úplná poslušnosť voči Mne.

Dovoľ Mi, aby som vo svojej Božskej múdrosti pred teba rozprestrel moju dokonalú cestu do raja na zemi.

Moji nasledovníci musia tak isto dbať na moje varovanie. Keďže hlásate moje slovo, bude každý jeden z vás vystavený ostrým útokom.

Toto je misia ako žiadna iná.

Vy, moja armáda, povediete stádo zvyšku mojej Cirkvi k bránam raja.

To spôsobí, že budete znášať mnoho osobného prenasledovania a nebude to pre vás ľahká cesta.

Musíte sa spolu zjednotiť a vzájomne sa posilňovať, pretože keď budete početní, budete nachádzať jeden v druhom útechu.

Vo všetkých kútoch sveta sa teraz zhromažďuje moja armáda.

Všetci vizionári, ktorí sú v spojení s Božou pravdou prostredníctvom mojej Matky, vzplanú spolu s mojimi prorokmi ohňom Ducha Svätého tak, aby bol zvyšok mojej armády dostatočne pripravený na nastávajúci boj.

Nikdy nepochybujte o mojej láske. Pamätajte si, že iba tí, ktorí Ma nasledujú, môžu vojsť do nového raja.

Pamätajte si, že je vašou povinnosťou odpúšťať a potom sa modliť za duše tých, ktorí k vám prídu a budú vám spôsobovať utrpenie.

Preukazujte lásku voči tým, ktorí vás sužujú v mojom mene. Týmto spôsobom môžete poraziť satana a on stratí svoju moc nad vami.

Budem vás usmerňovať na každom úseku vašej cesty.

Vždy kráčam popri vás.

Ja si poznám svojich vlastných a oni poznajú Mňa.

Váš Ježiš

26.06.2012 - 20:00 hod.

474. Nový raj: Budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia

Moja vrúcne milovaná dcéra, nový raj bol teraz dokončený v celej svojej nádhere a je pripravený pre všetky Božie deti na zemi.

Bude predstavený v celej svojej sláve práve tak ako raj, ktorý bol na počiatku vytvorený mojim Večným Otcom pre Jeho deti.

Ako sa anjeli radujú a spievajú, pretože čas, kedy táto veľká nádhera bude odhalená neveriacemu svetu, je už veľmi blízko.

Bude predstavený skrze Mňa, keď na zem zostúpi Nový Jeruzalem za zvuku zvonov môjho Druhého príchodu.

Tebe, moja dcéra, bude povedané, aby si to oznámila krátko predtým, než sa dám spoznať.

Jedine tí, ktorí Ma príjmu ako Mesiáša, budú môcť vstúpiť do jeho nádherných brán.

Až pokým neutíchne zvuk poslednej poľnice sa bude z neba ozývať každé volanie, aby sa dostalo ku všetkým tým, ktorí budú ešte odmietať môj veľký dar.

Pretože potom bude pre tieto úbohé duše už príliš neskoro. Nebude možné im viac pomôcť potom, čo moje milosrdenstvo bude nazad hodené do mojej tváre, keď Ma úplne odmietnu.

Jediné, na čom teraz záleží je to, aby boli varovaní všetci tí, ktorí sú v nebezpečenstve straty svojej duše v prospech Satana.

Zhromažďujte ich, moji nasledovníci. Citlivo ich privádzajte späť do môjho stáda. Nikdy sa nevzdávajte vašich modlitieb na ich záchranu.

Ó, moji milovaní nasledovníci, keby ste len  mohli vidieť nový raj potom, ako sa nebo a zem spoja v jedno, padli by ste na kolená a plakali by ste od radosti a úľavy.

Vy, ktorí sa obávate konca časov, keď zem, ako ju poznáte, sa zmení, Mi musíte dovoliť, aby som zmiernil vaše obavy.

Vaše rodiny si zoberiete so sebou a všetci sa budete  radovať v čistej dokonalej láske a harmónii.

Budete mať dokonalé neporušiteľné telá bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia.

Vy všetci budete mať svoj vlastný príbytok s trávou, stromami, horami, riekami, potokmi a s kvetmi, obklopujúcimi vás v celej svojej nádhernej kráse.

Zvieratá budú krotké a budú žiť v mieri a v harmónii so všetkými Božími deťmi.

Uvidíte, ako sa vaše deti ženia a vydávajú, ako majú svoje vlastné deti a vy všetci sa stanete svedkami zázraku rodín, ktoré povstanú z mŕtvych.

Toto vzkriesenie z mŕtvych bude predstavovať takú úžasnú radosť, akú si ani neviete predstaviť.

Znova budete zjednotení s vašimi milovanými, ktorí zomreli v tomto živote a odišli do neba.

Celkove budete mať dvanásť národov, predstavujúcich dvanásť hviezd na korune, umiestnenej na hlave mojej Nepoškvrnenej Matky, pričom všetky tieto národy budú podliehať mojej vláde a vláde mojich apoštolov a prorokov.

Toto je moje kráľovstvo, zasľúbené mojim Otcom od čias, ako na zemi vytvoril raj. Každý, kto ho odmietne, zahynie.

Modlite sa, aby všetky Božie deti mali čistú dušu, ktorá im umožní navrátiť sa domov do kráľovstva môjho Otca na zemi tak, ako bolo na počiatku,  nech je i teraz i vždycky, svet bez konca, na veky vekov.

Váš Ježiš

27.06.2012 - 20:00 hod.

475. Zjavujem moje budúce plány pre nové nebo a novú zem

Moja najmilšia dcéra, dnes zjavím všetkým mojim deťom moje budúce plány pre nové nebo a novú zem.

Vtedy, keď sa spoja do jedného nádherného raja, ich bude dvanásť národov.

Tieto národy budú pozostávať z (príslušníkov) niekoľkých krajín sveta, ktoré preukázali vernosť Mne, Bohu Otcovi, môjmu Synovi Ježišovi Kristovi a Božej Matke, Kráľovnej nebies.

Tí, ktorí sú rozptýlení, budú zhromaždení, aby sa svorne pripojili k ostatným národom a vzájomne sa zjednotili ako jedna svätá rodina.

Moja vôľa bude uznávaná. Vy všetci budete mať dar slobodnej vôle, ktorá sa však bude prelínať s mojou vôľou. Iba vtedy bude skutočne odhalená pravda raja.

Mojich dvanásť národov symbolizuje dvanásť hviezd na žene v Knihe zjavenia (Zjav 12, 1).

Tá žena je Božia Matka a ona nesie dvanásť hviezd, ktoré majú dvojaký význam:

Je to dvanásť apoštolov, ktorí pomohli môjmu Synovi založiť jeho Cirkev na zemi.

Keď sa nebo a zem spoja v jedno v mojom nádhernom novom raji, vytvorí tých dvanásť zvlášť vyvolených národov jednu pravú apoštolskú Cirkev na novej zemi.

Toto je okamih, na ktorý som trpezlivo čakal.

Moja Božia vôľa, ktorá vytvorila raj pre Adama a Evu a ktorá bola kvôli pokúšaniu zlým odvrhnutá nabok, bude teraz uskutočnená a tentoraz bude raj dokonalý.

Môj Syn, Kráľ ľudstva a Kráľ vesmíru, bude panovať nad mojím novým rajom na zemi.

V každom národe ustanoví vodcov, ktorí budú všetci navzájom zjednotení prostredníctvom mojej Božej vôle.

Ľudia týchto národov budú uctievať môjho Syna jedine takým spôsobom, akým On musí byť uctievaný vo vzájomnom pokoji a láske.

Jeho blahoslavená Matka, ktorá je Matkou spásy, bola korunovaná ako Kráľovná neba a bude kraľovať aj ako Kráľovná nového raja.

Jej korunovácia v nebi bola veľmi jedinečným Božím prejavom jej výnimočnej úlohy pri budúcej spáse sveta.

Bola korunovaná vo veľkej sláve a nádhere pre rolu, ktorú zohrala nielen ako Matka Božia a Nevesta Ducha Svätého, ale aj ako Matka spásy, obdarená mocou zničiť satana.

Bol to môj milovaný Syn, kto láskyplne položil korunu z dvanástich hviezd na hlavu Božej Matky pri jej korunovácii.

A bude to opäť môj Syn, kto jej nasadí na hlavu korunu v novom raji, ako Kráľovnej všetkých Božích detí.

Môj Boží plán na záchranu ľudstva sa práve začal.

Je mojou túžbou, aby Mi táto misia pomohla zozbierať zablúdené duše z každého kúta zeme a zachrániť ich pred nepriateľom skôr, než bude už príliš neskoro.

Môj Boží zásah bude dôkazom mojej lásky ku všetkým mojim deťom.

Nič nie je nemožné. Nič nie je beznádejné v mojom boji proti satanovej armáde.

Prinesiem vám nový svet, ktorý vás ohromí v celej svojej úchvatnej nádhere. Už je pripravený.

Je to nad rámec vašich ľudských schopností, aby ste si tú krásu a nádheru vôbec dokázali predstaviť.

Vtedy, keď ho uvidíte, už budete mať večný život.

Modlite sa, aby tie moje úbohé deti, ktoré neveria vo Mňa, Najvyššieho Boha, ani sa neriadia mojimi zákonmi a ktoré páchajú príšerné ukrutnosti jedny voči druhým, konali pokánie.

Nechcem stratiť ani jedno moje dieťa.

Pomôžte Mi priniesť im toto nádherné slávne dedičstvo. Žiaľ, musí sa tak stať na základe ich vlastnej slobodnej vôle.

Milujem vás, deti, vášňou, akú ľudstvo nepozná.

Príďte ku Mne zjednotení skrze môjho Syna.

Čas pre nový raj na zemi je už veľmi blízko, no bol vám poskytnutý ešte čas na to, aby ste pomohli obrátiť ľudstvo prostredníctvom tejto misie siedmeho anjela na zemi, ktorý pracuje s mojim Synom, aby priviedol moju rodinu ku Mne.

Váš milujúci Otec

Stvoriteľ všetkých vecí  viditeľných i neviditeľných

Boh Najvyšší

28.06.2012 - 15:30 hod.

476. Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať

Moja vrúcne milovaná dcéra, musí sa dať na vedomie, že narastá počet tých, ktorí vyhlasujú, že prichádzajú v mojom mene ako proroci, ale ktorí nehovoria jazykom z neba.

Tak veľa týchto duší bolo nakazených padlými anjelmi a hovoria starostlivo konštruovaným ale láskavo znejúcim tónom, pripomínajúcim ten, ktorý by ste mohli očakávať v prípade, že by to bol môj svätý hlas.

Ó, ako sú moji úbohí oddaní nasledovníci teraz klamaní a aký zmätok to v nich spôsobí. Komu majú dôverovať? Koho majú nasledovať? Komu majú veriť?

Nepovedal som vám, že prídu mnohí v mojom mene ale len niekoľkí budú hovoriť mojim hlasom?

Tých, ktorí majú dovolenie odovzdávať svetu Božie slovo, je menej ako dvadsať a v tom sú už zahrnutí aj tí, ktorí dostávajú Božie posolstvá z neba skrze moju milovanú Matku.

Vo svete je ešte mnoho iných vizionárov, avšak ich poslanie je odlišné.

Ich úloha môže spočívať u jedného v každodennej modlitbe, aby pomáhal zachraňovať ľudstvo, u druhého v osobnom utrpení, ponúknutom Mi ako dar na záchranu duší pred satanom. Utrpenie tohto druhu, prinesené dobrovoľne, láme moc satana nad mnohými ľudskými dušami.

Mojich prorokov je len niekoľko a spoznáte ich podľa môjho pravého hlasu, ktorý zasiahne srdcia a duše Božích detí takým spôsobom, ktorý nebude možné ignorovať.

Moje posolstvá svetu pre tieto časy budú podrobné a odhalia pravdy, ktoré doposiaľ neboli odhalené.

Mnohé z toho, čo vám teraz dávam, vám má jednoducho len pripomenúť moje učenie.

Mnohé z toho, čo vám teraz predkladám, je potravou života, ktorú dostávate skrze moje modlitby z modlitbovej kampane na to, aby vám pomohli zachrániť vaše duše i duše ostatných pri mojom Druhom príchode.

Mnohé iné posolstvá, ktoré dostávajú iní (vizionári), budú podobné, no nebudú zachádzať až do takých podrobností.

Ich misie sú však rovnako dôležité, pretože budú obracať duše.

Vždy majte na pamäti toto: Snažím sa vám ukázať to, ako veľmi vás milujem a ako túžim, aby som vám vyjavil pravdu o mojej existencii.

Dôkaz toho bude nakoniec odhalený všetkým Božím deťom už čoskoro.

Prosím, nebojujte medzi sebou v snahe predstihnúť jeden druhého v tom, aké máte duchovné znalosti.

Pravda je toto:

Žiaden človek nepozná pravdu, obsiahnutú v pečatiach, skrytých v Knihe zjavenia.

Ako som vám už predtým povedal, pečate boli až doteraz - do konca časov - zapečatené v Knihe pravdy.

Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, ich teraz otváram, aby som vás pripravil na moje nové kráľovstvo.

Bolo vám dané Sväté Písmo, aby ste sa pripravili a teraz musíte dovoliť Mne, Kráľovi celého ľudstva, aby som vám povedal pravdu o tom, čo má prísť.

Ak toto urobím, budem schopný vás previesť tým, čo bude ako mínové pole klamu, prenasledovania a nenávisti.

Dovoľte Mi vy všetci vrátane všetkých príslušníkov mojej Cirkvi na zemi aby som vás previedol cez tieto posledné prekážky do večného života.

Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať cez tieto posolstvá.

Spoznávajte moju lásku v jej čistej a jednoduchej podobe.

Moja láska nie je komplikovaná a zahalená do mystických slov.

Je k vám úprimná, na pohľad jasná, pritom plná takého súcitu, že vás prenikne ako plameň poznania, keď odhodíte svoj pancier pýchy a strachu.

Ak tak urobíte, bude pre vás ľahšie ísť za Mnou, vašim Ježišom.

Prvý raz som prišiel ako Spasiteľ.

Prichádzam znova ako Spasiteľ, tento posledný raz. Avšak tentoraz je moje poslanie ešte ťažšie.

Láska k Bohu vo svete takmer vyhasla. Už len slabo tlie.

Keby sa môj Druhý príchod uskutočnil teraz, bolo by len málo tých, ktorí by vošli do raja.

Varovanie, môj dar môjho Božieho milosrdenstva, pomôže obrátiť väčšinu ľudstva.

Pomôžte Mi pripraviť moje stádo. Potrebujem moju Cirkev na zemi, rovnako duchovných ako aj laikov, aby Mi pomohli zachrániť všetky Božie deti.

Prosím, prijmite moju ruku, ktorú vám podávam a rozširujte moje volanie do všetkých národov.

Poďte so Mnou, vašim milovaným Ježišom.

Tentoraz Ma nasledujte.

Neodmietajte Ma tak, ako to urobili farizeji.

Tentoraz by ste už mali poznať môj hlas.

Teraz by ste už mali vedieť ako hovorím, pretože vám bolo dané Sväté Písmo.

Váš Ježiš

29.06.2012 - 09:20 hod.

477. Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet

Moje dieťa, strašná temnota zostupuje na svet, zatiaľ čo sa prehlbuje odpadlíctvo, ktoré ho drží v zovretí.

Láska k Bohu bola odhodená nabok.

Láska k môjmu Synovi sa vytratila a na jej miesto nastúpila sebaláska.

Chamtivosť a túžba po moci zamoruje duše všade a snaha po ukojení sebalásky je obdivovaná a prijímaná ako ten správny spôsob, ako žiť svoj život.

Deti, musíte sa v tomto čase modliť, aby ste pomohli osvietiť tie duše, ktoré sú v temnote.

Nepoznajú pravdu obety môjho Syna ani to, čo jeho ukrutné ukrižovanie znamenalo.

Jeho dar spásy bol odhodený nabok, ako keby sa nikdy nestal. A potom sa tí, ktorí si uvedomujú, čo jeho smrť na kríži znamená, rozhodli hľadať iných falošných bohov, aby im priniesli pokoj. Taký pokoj však nikdy nedosiahnu.

Pokoj duše sa dá dosiahnuť len skrze vernosť a modlitbu k môjmu Synovi.

Len tí s čistým a pokorným srdcom, ktorí do Neho vkladajú svoju plnú dôveru, môžu mať večný život.

Tak veľa falošných náboženstiev a falošných učení, vytvorených ľudskou predstavivosťou, zamoruje teraz svet.

Tak mnoho je tých, ktorí sú vedení nebezpečnými falošnými vierami, ktoré privedú stratené duše do pekla.

Deti, padlí anjeli sú všade. Buďte ostražití, lebo sa zamerajú najmä na všetkých tých, ktorí uctievajú mňa, vašu milovanú Matku, aby vás zmiatli.

Budú vám brániť v tom, aby ste sa modlili. Budú do vašich myslí neustále vnášať pochybnosti o Božej láske. Budú vás rozptyľovať dráždením vašich zmyslov. Bude si to vyžadovať veľa modlitieb, aby ste ich udržali ďaleko od seba. Môj ruženec je vašou najdôležitejšou ochranou.

Môj Syn udeľuje v tejto dobe veľa milostí tým, ktorí načúvajú, počujú a prijímajú jeho sväté posolstvá svetu.

Robí to preto, aby vám dodal silu a vytrvalosť v tejto misii na záchranu ľudstva pred večným zatratením.

Prijmite tieto milosti s láskou, deti, pretože ste veľmi výnimočné tým, že ste boli vyvolené, aby ste Ho nasledovali v tomto čase.

Ako zvyšok jeho Cirkvi na zemi budete neustále potrebovať chlieb života, pretože táto cesta nebude pre vás ľahká.

Tu je špeciálna modlitba Modlitbovej kampane, aby vám pomohla zostať silnými vo vašej misii.

Modlitba "Ochraňuj ma na tejto ceste" v rámci Modlitbovej kampane (63):

"Moja milovaná Matka spásy, prosím ťa, oroduj za mňa, aby sa mi dostávalo pokrmu života na moju ochranu na tejto ceste a na pomoc záchrany všetkých Božích detí.

Prosím pomôž všetkým tým, ktorí sú klamaní cez falošné idoly a falošných bohov, otvoriť ich oči voči pravde smrti tvojho Syna na kríži, aby sa zachránilo každé jedno Božie dieťa a každému sa poskytol večný život. Amen."

Vaša milovaná Matka

Matka spásy