OBSAH 2013

 
 

01.01.2013 - 19:20 hod.

663. Boží chrám bude znesvätený na nepoznanie

02.01.2013 - 16:29 hod.

664. Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna

02.01.2013 - 20:00 hod.

665. Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite

03.01.2013 - 21:00 hod.

666. Príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha

3. 1. 2013 - 21:10 hod.

667. Volám ku všetkým tým , ktorí si nie sú istí, či existujem, alebo nie

4. 1. 2013 - 12:30 hod.

668. Časy, ktoré prichádzajú, budú náročné pre všetkých kresťanov

6. 1. 2013 - 17:50 hod.

669. Prosím, modlite sa túto modlitbu Modlitebnej Kampane (92) za milosť vytrvalosti

7. 1. 2013 - 22:15 hod.

670. Existujete len z Božej moci. Len z Božej lásky budete žiť večne.

8. 1. 2013 - 21:00 hod.

671. Nepočúvajte prehnané tvrdenia, ktoré môžete počuť o konci časov

9. 1. 2013 - 10:45 hod.

672. Keď zrušíte pravdu, alebo ju pozmeníte, potom už to nie je pravda. Všetko, čo zostane, je (prázdna) ulita.

11. 1. 2013 - 11:25 hod.

673. Ja im teraz udelím milosť slz lásky a obrátenia

12. 1. 2013 - 15:10 hod.

674. Plán zničiť katolícku cirkev zo svojich vlastných radov už prebieha

13.1. 2013 - 12:10 hod.

675. Ignorujte otázky alebo požiadavky na zmenu Mojich slov

14.1.2013 - 18:12 hod.

676. Napriek môjmu Božstvu sa cítim zhnusený a znechutený z hriechov ľudí

15. 1. 2013 - 22.50 hod.

677. Prosím, prijmite tento nový dar uzdravenia, ktorý vám teraz ponúkam

17. 1. 2013 - 23:17 hod.

678. Všetko bude urobené, aby bol spôsobený rozpad vašich modlitebných skupín

18.1.2013 - 19:30 hod.

679. Odstránenie všetkých symbolov môjho Syna bude znamenať začiatok konca

18.1.2013 - 20:15 hod.

680. Vy, tak ľahko hltáte, tie falošné slová predkladané vám klamármi

19. 1. 2013 - 20:45 hod.

681. Musíte bojovať proti každému zákonu a každému dôvodu, ktorý presadzuje potraty

20. 1. 2013 - 10:10 hod.

682. Sú to misie pravých prorokov, ktoré vzbudzujú pohoršenie

20. 1. 2013 - 17:50 hod.

683. Títo ľudia zničia moje cirkvi a len málo kňazom bude dovolené ponúkať každodenné obete

21. 1. 2013 - 15:50 hod.

684. Môj čas, ktorý je prepojený s Božou vôľou môjho Otca, je už takmer nad vami

22. 1. 2013 - 10:24 hod.

685. S darom Ducha Svätého budete prorokovať v mojom svätom mene po celom svete

23. 1. 2013 - 16:05 hod.

686. Je to mocou modlitby, že milosrdenstvo môjho Syna sa môže šíriť po celom svete

23. 1. 2013 - 16:40 hod.

687. Naliehavo prosím mojich nasledovníkov, aby ľuďom pripomínali, aké dôležité je čítanie svätej Biblie

25. 1. 2013 - 20:00 hod.

688. Ja zmiernim mnoho z predpovedaného utrpenia, skrze moc mojich modlitebných skupín Modlitebnej Kampane

25. 1. 2013 - 23:20 hod.

689. Budú vzlykať s úľavou, keď si uvedomia, že majú budúcnosť, kde smrť neexistuje

26. 1. 2013 - 19:22 hod.

690. To je dôvod, prečo len zázrak môže zachrániť ľudskú rasu

27. 1. 2013 - 20:30 hod.

691. Proroctvá obsiahnuté v knihe Zjavenia sú len čiastočne známe

28. 1. 2013 - 21:15 hod.

692. Čoskoro bude prijatý zákon, ktorý urobí nezákonným pravý význam slova rúhanie

29. 1. 2013 - 04:15 hod.

693. Vzostup nenávisti, vraždy a nedostatok lásky sa zintenzívňuje a hriech zaplavil  zem ako  lesný požiar

30. 1. 2013 - 23:10 hod.

694. Zásah môjho Otca už začal a  jeho hnev otrasie zemou

31. 1. 2013 - 15:30 hod.

695. Zvyšková armáda Krista zvíťazí

1. 2. 2013 - 16:20 hod.

696. Zmetiem národy, ktoré mi pľujú do tváre

2. 2. 2013 - 15:30 hod.

697. Znamenia, ktoré zošlem, budú okamžite rozpoznané

3. 2. 2013 - 22:50 hod.

698. Nebude trvať dlho, než začne konečná fáza očisťovania ľudstva

4. 2. 2013 - 22:45 hod.

699. Človek sa musí snažiť, za všetkých okolností, byť ako Ja

5. 2. 2013 - 19:45 hod.

700. Mnohí budú osamelí vo svojej snahe utvoriť modlitebné skupiny

6. 2. 2013 - 14:55 hod.

701. Musíme sa modliť za všetkých vo vyšších kruhoch s mocou nad vašimi národmi

7. 2. 2013 - 23:30 hod.

702. Poďte, nasledujte môjho Syna na ceste pravdy

8. 2. 2013 - 23:45 hod.

703. Ja som váš učiteľ a cezo mňa porozumiete tajomstvám môjho konečného Božieho plánu

9. 2. 2013 - 15:50 hod.

704. Nikdy nezabudni, že si pisár. Ja som autor.

10. 2. 2013 - 02:18 hod.

705. Moje slovo sa rozšíri v Austrálii a na novom Zélande

11. 2. 2013 - 12:30 hod.

706. Mnohí veria, že peklo je len miesto z rozprávok

12. 2. 2013 - 02.19 hod.

707. Tento život prejde v jedinom okamihu do nového života, do nového, obnoveného raja

13. 2. 2013 - 11:20 hod.

708. Slobodomurárstvo preniklo do mojej Cirkvi na zemi a schizma, ako bolo predpovedané, čoskoro spôsobí rozdelenie a nepokoj medzi mojimi vernými služobníkmi

13. 2. 2013 - 20:10 hod.

709. Arogancia a pýcha ľudí uráža Boží Majestát

14. 2. 2013 - 18:00 hod.

710. Toto je posledná bitka. Môj vikár padol. Moja Cirkev padne, ale čoskoro opäť povstane

15. 2. 2013 - 22.10 hod.

711. Manželstvo nie je prípustné pred mojim oltárom, ak je  medzi dvoma ľuďmi rovnakého pohlavia

17. 2. 2013 - 19:00 hod.

712. Falošný prorok prevezme rímsky stolec

18. 2. 2013 - 18.00 hod.

713. Priveďte Božie deti pod vládu malého rohu, ktorý bude sedieť v okázalej nádhere na stolci svätého Petra

19. 2. 2013 - 02:30 hod.

714. Povedia, že je vinný zločinom, hoci je úplne nevinný

20. 2. 2013 - 19:30 hod.

715. Toto veľké osvietenie svedomia sa uskutoční potom, čo môj svätý vikár opustí Rím

22. 2. 2013 - 23:00 hod.

716. Žijete v čase, keď mnoho Božích detí sa stalo pohanmi

23. 2. 2013 - 11:50 hod.

717. Áno, moje slovo je pre všetkých, ale je tu obrovská zodpovednosť spojená so zverejňovaním mojich posolstiev

24. 2. 2013 - 22:00 hod.

718. Najväčšou chybou, akú môžete urobiť, je domnievať sa, že len zatvrdnutí hriešnici sú hodení do plameňov pekla

25. 2.  2013 - 23:00 hod.

719. Bude veľmi blízkym spojencom falošného proroka a nemajte ilúzie o tom, kým je - synom Satana

26. 2. 2013 - 22:00 hod.

720. Jeden z ďalších politických vodcov, o ktorých som pred časom hovoril, bude čoskoro zavraždený

27. 2. 2013 - 15:30 hod.

721. Musíte stále ešte prijímať moju najsvätejšiu Eucharistiu. Nesmiete prestať vo vašej každodennej obeti svätej omše, pretože to nebudete vy, kto bude nútený urobiť toto rozhodnutie.

28. 2. 2013 - 23.50 hod.

722. Len statoční a odvážni medzi vami, ktorí ma majú najviac radi, povedú moju armádu k spáse

28. 2. 2013 - 23:00 hod.

723. Prosím všetkých mojich zasvätených služobníkov, aby volali ku mne, ich milovanému Ježišovi, lebo ja ich môžem pokryť mojou vzácnou krvou

3. 3. 2013 - 11:45 hod.

724. Moja Cirkev na zemi je pod útokom, a to znamená, že moje telo bude znovu ukrižované, ako bolo predpovedané

5. 3. 2013 - 15:30 hod.

725. Znamenia budú dané pre vás všetkých a budú sa diať zázraky

6. 3. 2013 - 09:45 hod.

726. Mnohí z vás zo strachu odmietnu toto volanie z neba

7. 3. 2013 - 11:05 hod.

727. Modlitba môže zachrániť, a tiež zachráni ľudstvo

8. 3. 2013 - 14:05 hod.

728. Bol poslaný, aby rozložil moju Cirkev a roztrhal ju na malé kúsky

9. 3. 2013 - 21:45 hod.

729. Ako príde Veľký piatok, mnohé duše si začnú uvedomovať, že moje varovanie ľudstva je nad svetom

10. 3. 2013 - 18:00 hod.

730. Modlitbové skupiny modlitebnej kampane zachránia miliardy duší

12. 3. 2013 - 14:38 hod.

731. Teraz zúri bitka medzi Mojou hierarchiou a panstvom šelmy

13. 3. 2013 - 21:20 hod.

732. Jeho trón bol ukradnutý. Ale nie jeho moc.

14. 3. 2013 - 18:00 hod.

733. To bezbožné gesto počas svätého týždňa uvidia tí, ktorí majú oči otvorené

15. 3. 2013 - 22:30 hod.

734. Modlite sa môj ruženec za všetkých, ktorí vládnu v Ríme

16. 3. 2013 - 12:40 hod.

735. Moju agóniu pociťujú všetci svätí a anjeli v nebi, pretože čas apokalypsy je blízko

16. 3. 2013 - 15:25 hod.

736. Tretia pečať bude odhalená, až ľudia budú zháňať jedlo, kedy hladomor zovrie ľudstvo

17. 3. 2013 - 18:50 hod.

737. Posolstvo pre kňazov a všetkých mojich zasvätených služobníkov, ktorí zasľúbili svoje životy mojej svätej službe

18. 3. 2013 - 19:35 hod.

738. Rozdelenie vo svete, ktoré má priniesť Gog a Magog, rozdelí rodiny vo dvoje

19. 3. 2013 - 20:45 hod.

739. Postupne sa ich zlé úmysly stanú zrejmé, až sa sami potknú

20. 3. 2013 - 19:15 hod.

740. Práve tak ako slepý nemôže vidieť, budú v mojej Cirkvi v Ríme takí, ktorí vidieť môžu, ale ktorí odmietnu uznať pravdu

21. 3. 2013 - 20:00 hod.

741. Čas k rozdeleniu už príde čoskoro a musíte sa pripraviť

22. 3. 2013 - 21:45 hod.

742. Prajem si, aby všetci moji nasledovníci držali čas pôstu od budúceho pondelka do 15:30 Veľkého piatku

23. 3. 2013 - 11:45 hod.

743. Telo môjho Syna bolo roztrhané na kusy

24. 3. 2013 - 18:06 hod.

744. Mojou misiou nie je vám dať novú Bibliu. Tak by to nikdy nemohlo byť, pretože Kniha môjho Otca obsahuje celú pravdu.

25. 3. 2013 - 14:50 hod.

745. Najväčšiu hrôzu, ktorú som zažil v mojom čase v Záhrade Olivovej, bola rana hriechu v čase konca

26. 3. 2013 - 19:17 hod.

746. Musíte mať oči stále otvorené ku všetkému, čo uráža moje Božstvo

27. 3. 2013 - 23:15 hod.

747. Váš prechod z tejto zeme do môjho nového kráľovstva bude bezbolestný, okamžitý a tak náhly, že sa sotva stihnete nadýchnuť

28. 3. 2013 - 09:30 hod.

748. Bude vám ukázané nebezpečenstvo pre existenciu najsvätejšej Eucharistie

29. 3. 2013 - 00:15 hod.

749. Dnes bude moja Cirkev na zemi ukrižovaná. Dnešok je začiatkom zmien.

29. 3. 2013 - 08:45 hod.

750. Môj milovaný pápež Benedikt čoskoro povedie Božie deti zo svojho miesta v exile

29. 3. 2013 - 19:00 hod.

751. Nepadnú k mojim nohám. Nebudú to moje nohy, ktoré pobozkajú, ale nohy mojich služobníkov, mojich nasledovníkov, mojich hriešnikov.

30. 3. 2013 - 20:40 hod.

752. Vzkriesenie môjho milovaného Syna je najvýznamnejším darom, pretože znamená, že večný život môže byť daný všetkým Božím deťom

31. 3. 2013 - 18:40 hod.

753. Dnes prinášam svetu veľké milosti

1. 4. 2013 - 17:22 hod.

754. Ja, váš milovaný Otec som konečne určil deň pre Varovanie. Len Ja poznám tento deň.

2. 4. 2013 - 15:30 hod.

755. Prajem si priviesť viac ako sedem miliárd Božích detí konečne domov, do ich večného raja

3. 4. 2013 - 18:00 hod.

756. Prídem opäť v posledný deň. Ale predtým nebudem kráčať po zemi.

4. 4. 2013 - 19:45 hod.

757. Len tí s pečaťou Živého Boha uniknú tejto forme genocídy duše

5. 4. 2013 - 12:50 hod.

758. Ani jednému z vás by nikdy nebolo dané právo súdiť iného v mojom mene, pretože to nie je možné

6. 4. 2013 - 16:30 hod.

759. Bola si poslaná pripraviť cestu pre Jeho Druhý príchod

6. 4. 2013 - 17:00 hod.

760. Blízko je čas, kedy sa objaví kométa, o ktorej som hovoril, o ktorej ľudia budú veriť, že sú to dve slnká

7. 4. 2013 - 18:40 hod.

761. Bude im povedané, že tento nový chrám je cirkev, ktorá všetkých zjednotí, pretože Boh miluje všetky svoje deti

9. 4. 2013 - 23:00 hod.

762. Je tak veľa dobrých a svätých kňazov, ktorí sa spojili, aby tieto posolstvá roztrhali na kusy

10. 4. 2013 - 16:45 hod.

763. Modlitba o kľúč k Novému raju

11. 4. 2013 - 21:20 hod.

764. Za každú dušu, ktorú zasvätíte môjmu milosrdenstvu, zachránim sto ďalších

12. 4. 2013 - 23:55 hod.

765. Požehnaní sú tí s pokorným srdcom, z ktorých pýcha bola  odstránená prostredníctvom Božej  milosti

13. 4. 2013 - 23:50 hod.

766. Katolícka cirkev teraz vstupuje do najhoršieho prenasledovania vo svojej histórii

14. 4. 2013 - 14:00 hod.

767. Keď sú deti Božie pomýlené lžami, stanú sa odlúčenými od Neho

15. 4. 2013 - 18:20 hod.

768. Mnohí nebudú dosť silní, aby bojovali proti potratom, eutanázii a proti manželstvám rovnakého pohlavia

16. 4. 2013 - 20:45 hod.

769. Slovo podľa Boha bude roztrhané, keď pohanstvo zaplaví zem

17. 4. 2013 - 20:00 hod.

770. Toto znamenie, ktoré sa nemá zamieňať so značkou šelmy, bude slúžiť ako symbol nového jediného svetového náboženstva

19. 4. 2013 - 17:00 hod.

771. Prosím počúvajte ma teraz tí, ktorí sa bojíte a ste zmätení z týchto posolstiev

20. 4. 2013 - 16:45 hod.

772. Keď človek neverí v Boha, neprijíma rozdiel medzi dobrom a zlom

21. 4. 2013 - 14:45 hod.

773. Babylonská veža bude znovu postavená a predstavená ako Boží chrám

22. 4. 2013 - 16:00 hod.

774. Aby sa stali hodní Jeho kráľovstva, musia byť zbavení svetských vplyvov

23. 4. 2013 - 16:55 hod.

775. Všetci falošní proroci budú Mnou vyhnaní a prísne potrestaní

24. 4. 2013 - 14:15 hod.

776. Tentoraz nepríde ako človek v tele

24. 4. 2013 - 14:40 hod.

777. Tieto ohavné činy sa musia stať, pretože zem je očisťovaná

25. 4. 2013 - 10:30 hod.

778. Budú neustále klamať a ich verejné kázania budú v očiach Boha nezmysel

26. 4. 2013 - 12:30 hod.

779. Antikrist bude z východu, nie zo západu

27. 4. 2013 - 13.20 hod.

780. Každý deň si musíte položiť otázku: súhlasil by dnes Boh s mojimi činmi?

28. 4. 2013 - 17:40 hod.

781. Moje slová, ktoré vám teraz  hovorím, zaznejú opäť v posledný deň. Pamätajte si ich.

30. 4. 2013 - 15:40 hod.

782. Bude zavedená nová forma kríža

1. 5. 2013 - 20:25 hod.

783. Hriech potratov je smrteľný hriech a tí za neho zodpovední, budú horieť v pekelných ohňoch naveky

2. 5. 2013 - 20:07 hod.

784. Budú obvinení zo zločinov proti Petrovmu stolcu a verejne ponižovaní v mojom svätom mene

3. 5. 2013 - 18:15 hod.

785. Zdanlivo pôvodné názory, ktoré budú prezentovať, budú videné ako nová forma katolicizmu

4. 5. 2013 - 23:35 hod.

786. Bol to hriech pýchy, ktorý spôsobil Luciferov pád, jeho vylúčenie a uvrhnutie do priepasti

5. 5. 2013 - 16:15 hod.

787. Nesnažte sa logicky uvažovať rozumom, keď sa pokúšate zdôvodniť Moju existenciu, pretože Ja nie som z tohto sveta

6. 5. 2013 - 18:42 hod.

788. Keď vám bola daná pravda, je dôležité, aby ste pokračovali v šírení Božieho slova

7. 5. 2013 - 17:00 hod.

789. Misia, ktorá ti bola daná, je posledným článkom v poslednej zmluve

7. 5. 2013 - 20:35 hod.

790. Mor bude rozšírenejší ako Aids

9. 5. 2013 - 22:45 hod.

791. Mojím najväčším želaním je, aby ste vyhľadali duše mladistvých

10. 5. 2013 - 16:40 hod.

792. Jediná voda nutná na prežitie Božích detí bude pochádzať zo stromu života

11.05.2013

793. Zázraky ktoré som sľúbil svetu, skrz moje modlitebné skupiny modlitebnej kampane budú pribúdať.

13. 5. 2013

794. Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo.

14. 5. 2013

795. Tí, čo nasledovali Božie slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo mnou, boli prví čo ma opľuvali

15. 5. 2013

796. Môj veľký zásah kvôli spáse ľudstva bol zahájený a rýchlosť môjho zásahu bude všetkým zrejmá

16. 5. 2013

797. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie.

17. 5. 2013

798. Svet sa bude radovať, pretože spolu s mojou cirkvou v Ríme, budú židovské národy ponížené

17. 5. 2013 - 23:50 hod.

799. Bude im ihneď odpustené, ak nájdu odvahu ku Mne volať, aby som im pomohol dostať sa z ich trápenia

18. 5. 2013 - 13:16 hod.

800. Keď je prítomný Duch Svätý, rozšíri sa ako oheň a rozmnoží Božie slovo do mnohých jazykov

19. 5. 2013 - 08:08 hod.

801. A potom, práve keď na Mňa zabudnú, moja cirkev vstane z mŕtvych rovnako ako som vstal Ja

20. 5. 2013 - 22:52 hod.

802. Najskôr prídu ku Mne všetci, ktorá patrí ku kresťanským cirkvám. Potom, časom, sa obrátia Židia a konečne Ma príjmu.

21. 5. 2013 - 16:30 hod.

803. Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia

23. 5. 2013 - 22:30 hod.

804. Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti antikristovi

24. 5. 2013 - 21:50 hod.

805. Tí, ktorá kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou naveky

25. 05. 2013 - 21:49 hod.

806. Tieto posolstvá sú posledné, ktoré vám budú dané pred Veľkým dňom, kedy prídem súdiť

26. 05. 2013 - 14:10 hod.

807. Ja, Matka Božia, zničím moc Zlého v srdciach tých, ktorí ku mne volajú

26. 05. 2013 - 14:45 hod.

808. Sľúbil som svetu Knihu Pravdy a nikdy nevezmem moje sväté slovo späť

28. 05. 2013 - 20:30 hod.

809. Až v nadchádzajúcej etape zaznie môj hlas, pritiahne ku mne milióny a potom, v posledných etapách miliardy ľudí

29. 05. 2013 - 22:50 hod.

810. Udriem na všetky národy podľa veľkosti počtu nevinných, ktoré zavraždili

31. 5. 2013 - 16:40 hod.

811. Boh nie je vystatovačný. Boh nie je pyšný. Boh je nežný, milujúci, a napriek tomu pevný vo svojich pokynoch pre ľudstvo.

2. 6. 2013 - 22:15 hod.

812. Som prítomný v Najsvätejšej Eucharistii skrze skutok premenenia

3. 6. 2013 - 21:50 hod.

813. Vaše pohanské praktiky vás povedú do pekla

4. 06. 2013 - 23:50 hod.

814. Moja cesta je veľmi jednoduchá. Môžete ma nasledovať, ako chcete, ale musíte ma uctievať v mojich kresťanských chrámoch.

5. 06. 2013 - 17:45 hod.

815. Zvyšok mojich zasvätených služobníkov podpíše sľub vernosti novému jednotnému svetovému náboženstvu

6. 06. 2013 - 16:00 hod.

816. Klamstvá veľmi často prichádzajú prestrojené za dobré veci

7. 06. 2013 - 23:45 hod.

817. Po celom svete budem konať zázraky, aby som dokázal pochybovačom, že ja, Ježiš Kristus, som poslal svojho proroka pripraviť vás všetkých na môj druhý príchod

8. 06. 2013 - 23:00 hod.

818. Posadnutosť mojich detí svetskými statkami a zbožňovanie osobného bohatstva ich oddeľuje od Boha

9. 06. 2013 - 23:15 hod.

819. Až za zvuku poľníc zostúpi na svet nový Jeruzalem svetlá vyplnia oblohu a všetko stíchne

10 06. 2013

820. Nesmiete sa báť, lebo čo som sľúbil je vaše a to je vaše dedičstvo

12. 06. 2013 - 23:50 hod.

821. Nikdy to nerobte, keďže toto je jediný hriech, ktorý sa mi svojím pokrytectvom hnusí

14. 06. 2013 - 23:50 hod.

822. Boh od vás neočakáva, že budete zanedbávať každodenné veci, alebo čas, ktorý trávite s rodinou a priateľmi

15. 06. 2013 - 16:48 hod.

823. V rímskom impériu povstane veľká ohavnosťami proti mne

15. 06. 2013 - 23:44 hod.

824. Boh existuje v každej osobe narodenej v tomto svete, bez ohľadu na jej vieru, alebo presvedčenie rodičov

19. 06. 2013 - 03:00 hod.

825. Ja som Láska. Ja som Boh. Sú jednou a tou istou vecou.

21. 06. 2013 - 11:50 hod.

826. Najväčšia lož je, že Satan môže predpovedať budúcnosť, ale tak tomu nikdy nemôže byť

23. 06. 2013 - 18:18 hod.

827. Keď je môj Syn považovaný za hriešnika, potom vedzte, že je to najväčšie rúhanie

23. 06. 2013 - 18:37 hod.

828. Pravda vás oslobodí. Klamstvá vás zničia.

24. 06. 2013 - 14:17 hod.

829. Musíte zostať verní tomu, čomu vás môj Syn učil. Bol vo všetkom ako vy, okrem hriechu.

25. 06. 2013 - 20:45 hod.

830. Veľmi málo ľudí nachádza vo Mne útechu. Trpezlivo čakám, a aj tak ku mne neprídu.

26. 06. 2013 - 16:50 hod.

831. Priveďte mi vaše deti, aby som ich mohla, ako skutočná Matka všetkých Božích detí, zasvätiť môjmu Synovi

27. 06. 2013 - 23:20 hod.

832. Moja spravodlivosť dopadne na všetkých tých, ktorí bránia, aby sväté Božie slovo bolo oznámené svetu

29. 06. 2013 - 21:13 hod.

833. V mojej cirkvi bude čoskoro predstavená zmena obradu svätej omše

30. 06. 2013 - 23:10 hod.

834. Budete obvinení zo sprisahania proti mojej vlastnej Cirkvi, hoci vaším jediným zločinom bude to, že hájite Pravdu

1. 07. 2013 - 16:43 hod.

835. To, čoho som bola svedkom, by nikdy nemohlo byť dané na papier, tak ohavné boli ukrutnosti spôsobené Jeho Božiemu Telu

3. 07. 2013 - 12:57 hod.

836. Ani jediné dvere neboli otvorené, aby môj Syn mohol dôstojne prísť na svet

3. 07. 2013 - 13:30 hod.

837. Čoskoro dôjde k mohutným zemetraseniam v Rusku a Číne a uskutočnia sa  jedno po druhom

3. 07. 2013 - 23:15 hod.

838. Keďže horkosť rozdeľuje národy, nedôvera a strach budú stále vyvolávať občianske nepokoje

4. 07. 2013 - 18:40 hod.

839. Viem, že plán potratu je na celom svete riadený

5. 07. 2013 - 14:10 hod.

840. Jednotný svetový poriadok je najväčším výsmechom pravému trojjedinému Bohu

7. 07. 2013 - 17:35 hod.

841. Použije Božiu pravdu, aby sa za ňu skryl, kým nepríde tá správna chvíľa

8. 07. 2013 - 17:00 hod.

842. Desať prikázaní, daných svetu mojím Otcom skrze proroka Mojžiša, sú prepisované človekom

10.7.2013

843. Tak ľahko  ľudia prijímajú nové zákony, o ktorých tvrdia, že sú dobré

10. 07. 2013 - 15:41 hod.

844. Kŕmia vás lžami o vašej ekonomike, s úmyslom vás oklamať

11. 07. 2013 - 13:57 hod.

845. Bude to skrze vaše modlitby Mojej Modlitbovej Kampane, že ich môžem zachrániť

14. 07. 2013 - 23:50 hod.

846. Túžim po nich. Bez nich sa nemôžem cítiť úplný.

15. 07. 2013 - 17:52 hod.

847. Kňazom: Deň, kedy budete vyzvaní zaprieť Moje Božstvo nie je ďaleko

17. 07. 2013 - 11:40 hod.

848. Nemôžete Ma skutočne nasledovať, bez toho aby ste niesli bolesť kríža

18. 07. 2013 - 19:14 hod.

849. Medaila spásy ponúka dar obrátenia

19. 07. 2013 - 15:00 hod.

850. Teraz bol poslaný posledný prorok, tak prosím, neodmietajte tento dar

19. 07. 2013 - 20:54 hod.

851. Jeho plánom je vlákať duše do siete klamov tým, že sa bude dotýkať ich sŕdc

20. 07. 2013 - 15:45 hod.

852. Dosah udalostí v Ríme povedie k tomu, že mnohí budú zavedení na scestie

21. 07. 2013 - 18:05 hod.

853. Teraz pripravujú Antikrista na jeho majestátny vstup

22. 07. 2013 - 19:09 hod.

854. Dôverujte mi a Ja otvorím vaše oči k pravde o vašej nádhernej budúcnosti

22. 07. 2013 - 20:17 hod.

855. Posledné tajomstvo z Fatimy bolo tak strašné, že nebolo odhalené

23. 07. 2013 - 15:30 hod.

856. Odhalím tajomstvá obsiahnuté v knihe Zjavenia, a tie nebudú príjemne

25. 07. 2013 - 18:52 hod.

857. Bude sa zdať akoby zázrakom, že falošný prorok vstane

25. 07. 2013 - 20:40 hod.

858. Hoci vyvolajú strach, nebudú ničím v porovnaní s prichádzajúcim veľkým trestom

27. 07. 2013 - 19:22 hod.

859. Nahliadnite za masku humanizmu a nenájdete žiadne znamenie Boha

28. 07. 2013 - 21:40 hod.

860. Ostatní nevinní, ktorí slepo nasledujú šelmu a falošného proroka, budú uzamknutí v krutých putách

29. 07. 2013 - 11:23 hod.

861. Znamenie šelmy prinesie so sebou smrť - smrť duše a smrť strašnou chorobou

29. 07. 2013 - 19:05 hod.

862. Musíte sa držať tradičných krížov, pretože  čoskoro zmiznú

29. 07. 2013 - 20:06 hod.

863. Nikdy neprijmite kríž, ktorý sa nepodobá krížu, na ktorom som bol ukrižovaný

31. 07. 2013 - 18:31 hod.

864. Práve tak, ako sväté Božie slovo dokáže duše zjednotiť, môže tiež spôsobiť veľké rozdelenie

31. 07. 2013 - 18:56 hod.

865. Presvedčia mojich nasledovníkov, aby referendom novelizovali zákon mojej cirkvi

1. 08. 2013 - 15:00 hod.

 

866. Bezbožnosť prítomná vo svete dosiahla  mieru nevidenú od čias Noeho

 

 

2. 08. 2013 - 15:10 hod.

 

 

867. Čoskoro bude od vás požadované, aby ste rozdávali náhradu  Najsvätejšej Eucharistie, ktorá nebude Telom Môjho Syna

 

 

3. 08. 2013 - 13:17 hod.

 

 

868. Tí, ktorých mená sú zapísané v knihe živých, sú prvoradým cieľom šelmy

 

 

4. 08. 2013 - 23:16 hod.

 

 

869. Moje proroctvá, odhaľujúce príchod Antikrista, sa čoskoro uskutočnia

 

 

5. 08. 2013 - 04:05 hod.

 

 

870. Až zmenia sviatosť krstu, všetky sľuby zrieknutia sa Satana odstránia s vyhlásením, že je to staromódne

 

 

5. 08. 2013 - 13:05 hod.

 

 

871. Táto vojna za udržanie Božieho Slova bude znamenať, že tí kňazi, ktorí zostanú verní Bohu, budú musieť hľadať útočisko

 

 

5. 08. 2013 - 18:33 hod.

 

 

872. Ak budete brániť moje Slovo, budete považovaní za krutých, nevľúdnych a s nedostatkom sympatií voči tým, ktorí neveria v Boha

 

 

6. 08. 2013 - 19:37 hod.

 

 

873. Nedovoľte pohanom prevziať Božie cirkvi

 

 

7. 08. 2013 - 18:50 hod.

 

 

874. Antikrist je teraz pripravený dať sa spoznať

 

 

9. 08. 2013 - 16:50 hod.

 

 

875. Duša nemôže byť znovu uzdravená, kým neuzná veľkosť Boha

 

 

9. 08. 2013 - 18:38 hod.

 

 

876. Ktorý človek by kedy dokázal odmietnuť takúto novú dokonalú existenciu?

 

 

10. 08. 2013 - 12:49 hod.

 

 

877. Vedzte, že bolesť odmietnutia bude práve taká, akú som Ja a moji apoštoli museli vytrpieť počas času môjho pobytu na zemi

 

 

12. 08. 2013 - 03:00 hod.

 

 

878. Záplavy budú všedným javom a spoznáte, ktoré časti sveta najviac rozhnevali môjho Otca

 

 

13. 08. 2013 - 15:00 hod.

 

 

879. Čoskoro budú používať kostoly ako miesta pre obchod a zisk

 

 

14. 08. 2013 - 15:15 hod.

 

 

880. Ak uctievate  moju Matku, musíte navštíviť jej posvätné miesta a tam ju uctiť

 

 

15. 08. 2013 - 21:57 hod.

 

 

881. Prvý súd je blízko a Ja zlých zavrhnem

 

 

17. 08. 2013 - 11:50 hod.

 

 

882. Musia si ponechať sväté misály, omšové rúcha, svätú Bibliu a sväté kríže. To všetko bude vymenené

 

 

17. 08. 2013 - 16:45 hod.

 

 

883. Budú potrebovať nájsť útočiská, aby mohli poskytovať každodenné omše a Najsvätejšiu Eucharistiu

 

 

18. 08. 2013 - 17:45 hod.

 

 

884. Budú vyzvaní potvrdiť novou prísahou svoju poslušnosť a vernosť Cirkvi

 

 

19. 08. 2013 - 18:28 hod.

 

 

885. Moje deti, nech ste kdekoľvek - musíme Ma počúvať, vašu milovanú Matku, v tomto čase smútku

 

 

20. 08. 2013 - 19:20 hod.

 

 

886. Postarám sa, aby ďalšie milióny počuli moje slová

 

 

21. 08. 2013 - 18:05 hod. .

 

 

887. Môj Druhý Príchod nemôže nastať, kým znečistenie hriechom nebude odstránené

 

 

22. 08. 2013 - 23:05 hod. .

 

 

888. Musím varovať svet pred veľkým počtom falošných prorokov, ktorí sa v tomto čase pokúšajú prehlušiť Môj hlas

 

 

23. 08. 2013 - 14:09 hod. .

 

 

889. Antikrist, ihneď po svojom ohlásení, vyhlási, že je zbožný kresťan

 

 

23. 08. 2013 - 15:00 hod.

 

 

890. Deti , už sme len krátky čas od veľkého dňa

 

 

24. 08. 2013 - 23:15  .

 

 

891. Tento oheň bude taktiež zoslaný na nepriateľov zeme a tých, ktorí prenasledujú týchto dvoch svedkov

 

 

25. 08. 2013 - 18:00 hod.

 

 

892. Bojte sa, vy, čo sa staviate proti môjmu Synovi a preklínate Ho

 

 

26. 08. 2013 - 20:20 hod. .

 

 

893. Farizeji zbičovali a vyvraždili mnohých než Ma nakoniec ukrižovali

 

 

27. 08. 2013 - 23:45 hod.

 

 

894. Za každý diabolsky čin vojny a teroru ich Boh zapudí a úplne zničí

 

 

28. 08. 2013 - 20:00 hod.

 

 

895. Za úsvitu posledného dňa, mohutný hlas poľnice bude počuť po celom svete

 

 

29. 08. 2013 - 23:53 hod.

 

 

896. Musíte sa modliť za ich duše, pretože ich predali

 

 

30. 08. 2013 - 20:24 hod.

 

 

897. Veľká radosť zavládne všade. Potrvá 100 dní.

 

 

31. 08. 2013 - 21:45 hod.

 

 

898. Mnohí z vás, ktorí hovoríte, že mi slúžite, nie ste spôsobilí  povstať a vyhlásiť sa za  Božieho služobníka

 

1. 09. 2013 - 11:08 hod.

899. Vybral som si dvanásť jednoduchých mužov, nevzdelaných a neznalých Svätého písma, ktorí boli chudobnými rybármi

1. 09. 2013 - 17.05 hod.

900. Vy, kto sa mi teraz posmievate, pretože odmietate moje posolstvá, skutočne veríte, že by som rozdelil svoju Cirkev?

2. 09. 2013 - 18:45 hod.

901. Neviete, že je mi v tomto čase vzdialená celá generácia mladých ľudí?

3. 09. 2013 - 16:45 hod.

902. Váš život  je len ako prchavý okamih v celej dĺžke vášho bytia. Ste v exile.

4. 09. 2013 - 18:00 hod.

903. Prinášam dary postupne, v závislosti na čistote duše

05.9.2013 - 9:35 hod.

904. Každá jedna sviatosť sa zmení na nepoznanie

5. 09. 2013 - 14:30 hod.

905. Žiadny z mojich zasvätených služobníkov nemôže nikoho odsúdiť v Mojom mene

6. 09. 2013 - 16:46 hod.

906. Bude vyhlásená nová, krutá svetová vojna

6. 09. 2013 - 20:15 hod.

907. Jediná cesta do večného života je cez môjho Syna, Ježiša Krista

7. 09. 2013 - 18:25 hod.

908. Moje sväté slovo nesmie byť zmenené alebo upravené tak, že sa stane niečím iným

8. 09. 2013 - 21:10 hod.

909. Je čas, kedy skupiny modlitebnej kampane musia byť založené a rozšírené po celom svete

10.09. 2013 - 23:45 hod.

910. Čím viac ste nenávidení, moji učeníci, tým viac ste milovaní Bohom

11. 09. 2013 - 16:30 hod.

911. Budú sa vám vysmievať, že ste nerozpoznali nový výklad katolicizmu

13. 09. 2013 - 23:15 hod.

912. Tí z vás, ktorí veľmi trpia a ktorí by mohli stratiť všetku nádej v živote, vedzte, že ste v mojom srdci

14. 09. 2013 - 15:00 hod.

913. Doktrína temnoty - veľké odpadlíctvo, ktorá bude prameniť z bedier v mojej Cirkvi, sa znesie ako veľká, hustá hmla

14. 09. 2013 - 16:10 hod.

914. Tieto medailóny obrátia všetky duše, ktoré sú otvorené milosrdenstvu môjho Syna, Ježiša Krista

15. 09. 2013 - 23:50 hod.

915. Moje plány na spásu sveta sú dokončené. Teraz je všetko na mieste.

16. 09. 2013 - 16:20 hod.

916. Tým, ktorí sa narodili v pohanských rodinách a bez vlastného zavinenia, poskytnem milosrdenstvo

17. 09. 2013 - 22:45 hod.

917. Prichádzam pre vás, aby som vás vzal k svojmu Otcovi. Prichádzam, aby som splnil Jeho božiu vôľu a naplnil zmluvu.

18. 09. 2013 - 17:08 hod.

918. Pri svojom Druhom príchode budem súdiť každú osobu, zostávajúcu nažive v tomto čase na zemi, podľa toho, čo urobila pre slávu Božiu

18. 09. 2013 - 23:30 hod.

919. Modlite sa túto špeciálnu modlitbu modlitebnej kampane k zasväteniu vašich blízkych, aby som ich mohol pokryť svojou drahocennou krvou

19. 09. 2013 - 19:26 hod.

920. Žiadny človek, kňaz, biskup, kardinál ani pápež, nemá právo prepísať Božie slovo

21. 09. 2013 - 12:22 hod.

921. Objavia sa štyri mocné ríše, ktoré budú hlavným zdrojom vojen

21. 09. 2013 - 13:45 hod.

922. Mnohí Ma zradia tým, že príjmu lži

23. 09. 2013 - 13:30 hod.

923. Ak chcete zostať verní Cirkvi Môjho Syna na Zemi, musíte byť pripravení kŕmiť Jeho stádo

24. 09. 2013 - 11:18 hod.

924. Štyri časti sveta, na ktoré sa odkazujem, sú štyri veľké ríše : USA, Rusko, Európa a Čína

24. 09. 2013 - 18:00 hod.

925. Toľkí na Mňa zabúdajú a v mnohých prípadoch Ma berú ako samozrejmosť

24. 09. 2013 - 22:44 hod.

926. Beda tým kresťanom, ktorí Ma opustili pre pohanstvo New Age

25. 09. 2013 - 12:15 hod.

927. Len málo bude dosť statočných k tomu, aby verejne hlásali Slovo Božie, počas ukrižovania Cirkvi môjho Syna na zemi

26. 09. 2013 - 17:55 hod.

928. Ak budem musieť zničiť mestá, aby som zastavil šírenie zla, potom  tak urobím

28. 09. 2013 - 15:23 hod.

929. Moja pravá Cirkev bude vyhodená z Ríma a bude musieť vydržať niekoľko rokov spustošenia

30. 09. 2013 - 15:45 hod.

930. Cirkevní slobodomurári teraz dosiahli najvyšší stupeň moci  vo vnútri mojej najsvätejšej Cirkvi  na  Zemi

02.10.2013 - 22:15 hod.

931. Je tu veľká mylná predstava o tom, čo robí muža alebo ženu svätými v mojich očiach.

3. 10. 2013 - 22:35 hod.

932. Pretože začína ukrižovanie mojej Cirkvi na zemi, musíte dávať pozor na všetky znamenia, ktoré boli predpovedané

4. 10. 2013 - 23:44 hod.

933. Poprite hriech a popriete Mňa

6. 10. 2013 - 23:20 hod.

934. Čoskoro vám bude povedané, aby ste použili vašu vieru k vytvoreniu svetovej politickej kampane na záchranu chudobných

08.10.2013 - 15:40 hod.

935. Satan a jeho démoni získali veľmi veľkú armádu

11. 10. 2013 - 22:30 hod.

936. Všetci sa upokojte a vedzte, že Boh je natoľko mocný, že žiadny čin, akokoľvek zlý, Ho nemôže pošliapať.

12. 10. 2013 - 17:10 hod.

937. Akonáhle sa nebo a zem spoja v jedno už viac nebude existovať očistec

13. 10. 2013 - 18:00 hod.

938. Nepoznáte Ma, pretože Ma nerozpoznávate

14. 10. 2013 - 15:30 hod.

939. Kňazom v katolíckej cirkvi, vyzývam vás, aby ste nosili môj najsvätejší ruženec

15. 10. 2013 - 15:45 hod.

940. Boli  vypracované plány bezbožnou trojicou, kde všetko, čo je pravdou, bude odstránené

16. 10. 2013 - 23:27 hod.

941. Had dáva Antikristovi zvláštne posolstvá, ktoré starostlivo dokumentuje

17. 10. 2013 - 20:38 hod.

942. Každý nový zákon, ktorý bude čoskoro zavedený nepriateľmi vo vnútri mojej Cirkvi, bude zosmiešňovať pravdu ustanovenú mojím Otcom

18. 10. 2013 - 12:38 hod.

943. Môžem byť ich jediným ozajstným priateľom, ich jedinou spásou , ale mnohí z nich budú ignorovať moje varovania

19. 10. 2013 - 20:00 hod.

944. Antikrist vytvorí príspevky, aby nalákal firmy, organizácie, a taktiež charity, aby pracovali pre jeho nové  celosvetové obchodné centrum

20. 10. 2013 - 12:07 hod.

945. Musíte zostať tichí, pokojní, ale s pevným odhodlaním pokračovať v hlásaní svätého Slova obsiahnutého v evanjeliách

20. 10. 2013 - 17:48 hod.

946. Rozkol v mojej Cirkvi bude rozdelený do rôznych etáp

21. 10. 2013 - 10:56 hod.

947. Pôjdu ako ovce na porážku, na ceste do záhuby

22. 10. 2013 - 00:20 hod.

948. Všetci tí, ktorí nosia  trojuholník, znak najbezbožnejšej trojice, budú podporovať takéto charity

22. 10. 2013 - 13:30 hod.

949. Ste generácia, ktorá bude svedkom posledného ukrižovania mojej Cirkvi

23. 10. 2013 - 15.34 hod.

950. Môj Syn chystá v tomto čase na zemi veľkú obnovu a tá spôsobí veľa bolesti

24. 10. 2013 - 19:45 hod.

951. Toto je výzva k spáse pre tých z vás, čo nebudú spochybňovať herézy, ktoré majú byť vyhlásené

25. 10. 2013 - 23:55 hod.

952. Veľmi málo ľudí v dnešnom svete má nejaké  vyznanie alebo vieru v Boha

26. 10. 2013 - 11:15 hod.

953. Nadíde Veľký deň a čoskoro začne svet bez konca

26. 10. 2013 - 17:52 hod.

954. Nebudem  stáť a prizerať sa, ako ničíte svoje životy, ktoré môžu byť vaše naveky

27. 10. 2013 - 23:30 hod.

955. Moja Cirkev bola vybudovaná na pravde a nič iné ako pravda nemôže vyjsť z jej úst

29. 10. 2013 - 19:30 hod.

956. Cirkev môjho Syna sa stane sídlom Antikrista

30. 10. 2013 - 18:00 hod.

957. Keď Duch Svätý zaplaví dušu, ona povstane, okamžite priťahovaná ku vôli môjho Otca, a odpovie absolútnym odovzdaním

31. 10. 2013 - 23:30 hod.

958. Keď vám chýba pokora, pýcha  zaplaví vaše duše a budete hrešiť proti  Mne

01.11.2013 - 23:17 hod.

959. Moji verní učeníci, vrátane kňazov a zasvätených služobníkov všetkých kresťanských vyznaní, zostanú blízko po mojom boku

2. 11. 2013 - 20:30 hod.

960. Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom

3. 11. 2013 - 19:07 hod.

961. Nikomu nedám právo súdiť druhého, hovoriť zle o inom alebo očierňovať spiritualitu inej duše

4. 11. 2013 - 16:00 hod.

962. Hnev môjho Otca bude vzrastať, čím viac jeho nevďačné deti povstanú v neposlušnosti voči Jeho večnej zmluve

5. 11. 2013 - 11:00 hod.

963. Božie svetlo vás osvieti a sľubujem, že sa nebudete cítiť sami

7. 11. 2013 - 18:35 hod.

964. Všetky prevraty, ktoré čoskoro uvidíte, budú dôkazom o pravdivosti proroctiev, ktoré boli dané môjmu milovanému Jánovi v knihe Zjavenia

8. 11. 2013 - 00:09 hod.

965. Keď misia, ktorá tvrdí, že hlása Slovo Božie, je falošná, potom jej nebude preukazovaná nenávisť

9. 11. 2013 - 11:48 hod.

966. Mnohí čoskoro začnú používať svoje vedecké poznatky k posudzovaniu najsvätejších evanjelií

10. 11. 2013 - 15:00 hod.

967. Žiadne vedecké vysvetlenie nebude dávať zmysel,  keď uvidíte dve slnká

10.11.2013 - 15:20 hod.

968. Spása je vaša, iba skrze zmierenie s Bohom

12. 11. 2013 - 15:52 hod.

969. Tresty môjho Otca už začali a svet bude svedkom mnohých ďalších ekologických zmien

12. 11. 2013 - 20:30 hod.

970. Prvým znamením bude, že sa Zem začne rýchlejšie otáčať. Druhé znamenie sa týka slnka, ktoré sa bude zväčšovať, bude jasnejšie a začne sa otáčať

14. 11. 2013 - 12:00 hod.

971. Nikdy predtým nebola ich viera tak skúšaná

15. 11. 2013 - 20:00 hod.

972. Budete stáť predo Mnou sami - nikto to neurobí za vás

16. 11. 2013 - 22:17 hod.

973. Miliardy sa obrátia a spoznajú Boha, trojjediného Boha, po prvý krát

17. 11. 2013 - 14:00 hod.

974. Prichádzam, aby som obnovil zem, vyslobodil človeka z jeho trápenia, žiaľu a hriechu

18. 11. 2013 - 20:10 hod.

975. Prichádzam iba ako Boh milosrdenstva. Neprichádzam, aby som vás vystrašil, lebo Ja skutočne milujem každého z vás

19. 11. 2013 - 20:00 hod.

976. V ten deň zhromaždím živých

20. 11. 2013 - 14:15 hod.

977. Až prídem ako kráľ milosrdenstva, ani jediná duša nezostane v pochybnosti o tom, kto som a čo som

23. 11. 2013 - 17:00 hod.

978. Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo

24. 11. 2013 - 16:45 hod.

979. Miliardy ľudí si budú užívať život večnej slávy v prítomnosti Boha

25. 11. 2013 - 17:25 hod.

980. Nepriatelia Boha sa dopustia strašných svätokrádeží, kým neznesvätia svätostánky

26. 11. 2013 - 12:53 hod.

981. Nebo čoskoro vyhlási poslednú časť veľkého Božieho plánu na záchranu ľudstva

29. 11. 2013 - 16:45 hod.

982. Bolesť, prenasledovanie, utrpenie, zosmiešňovanie a posmech budú vždy ťažké pre Bohom vyvolené duše

30. 11. 2013 - 15:50 hod.

983. Satanovou stratégiou je najskôr oklamať a podviesť veriacich, predtým než ich zničí

1. 12. 2013 - 16:12 hod.

984. Prosím, aby ste teraz začali novénu spásy

3. 12. 2013 - 19:45 hod.

985. Nikdy nebudem znovu chodiť v tele

4. 12. 2013 - 10:30 hod.

986. Beda vám všetkým podvodníkom, pretože neprichádzate odo Mňa

5. 12. 2013 - 14:00 hod.

987. Môj Syn zomrel pre spásu vašich duší, nie aby vás zbavil bolestí tohto sveta

7. 12. 2013 - 14:25 hod.

988. Ja som predovšetkým Boh veľkého milosrdenstva

9. 12. 2013 - 16:15 hod.

989. Pripravujem svet na môj Druhý príchod a mnohí ma za to budú nenávidieť

9. 12. 2013 - 19:46 hod.

990. On, Antikrist, bude hovoriť mnohými jazykmi, ale z jeho úst nevyjde jediné slovo po latinsky

10. 12. 2013 - 23:00 hod.

991. Nedokážete oznámiť pravdu, ak vaše ego vyhľadáva popularitu

11. 12. 2013 - 22:05 hod.

992. Udelia im čestné doktoráty v novo obnovenej cirkvi falošného proroka

11. 12. 2013 - 22:30 hod.

993. Pretože keď takto trpíte, prinášate mi duše a tí, ktorí mi prinášajú duše, patria Mne

12. 12. 2013 - 23:15 hod.

994. Počas celého môjho detstva som vedel, kto som

14. 12. 2013 - 15:17 hod.

995. Boli ste teraz pripravovaní tri roky. Povstaňte, vezmite svoj kríž a nasledujte Ma.

15. 12. 2013 - 16:45 hod.

996. Pýcha je nebezpečná vlastnosť, pretože presviedča človeka, že je väčší ako Boh

16. 12. 2013 - 19:25 hod.

997. Skrze sviatosť krstu je sila šelmy oslabená

18. 12. 2013 - 16:40 hod.

998. Len Božie svetlo môže priniesť večné šťastie

20. 12. 2013 - 23:16 hod.

999. V deň súdu konečne pochopíte Božiu moc

21. 12. 2013 - 20:13 hod.

1000. Nemôžete oddeliť moju cirkev od Slova - Tela - pretože potom nemôže existovať

22. 12. 2013 - 15:19 hod.

1001. Zázrakom osvietenia svedomia, On, môj Syn, prinesie svetu radosť, lásku a nádej

22. 12. 2013 - 15:56 hod.

1002. Čoskoro Ma uzriete v celej mojej nebeskej sláve a potom  konečne pochopíte tajomstvo môjho Božstva

23. 12. 2013 - 18:36 hod.

1003. 1003 . Táto nová a obscénna imitácia Božieho slova, nechá mnohých uveriť, že je to  jednoducho moderná, aktualizovaná verzia Nového zákona

25. 12. 2013 - 05:10 hod.

1004. Budúce Vianoce bude oslava môjho narodenia nahradená veľkým obradom

26. 12. 2013 - 14:20 hod.

1005. Moje plány zachrániť celý svet sú pripravené a ani jednu dušu nenechám ľahko odísť

28. 12. 2013 - 23:36 hod.

1006. Všetky Božie deti sú súčasťou Jeho mimoriadnej rodiny

28. 12. 2013 - 23:50 hod.

1007. Môj Syn mi dal pokyn, aby som svetu priniesla toto dôležité posolstvo

29. 12. 2013 - 19:48 hod.

1008. Vám všetkým bola daná Pravda, ale mnohí z vás ju zabudli. Nudí vás. Je príliš obtiažna.

30. 12. 2013 - 20:06 hod.

1009. Keď sa pokúšate prepísať Slovo Božie, ste vinní rúhaním