Jún 2013

 

2. 6. 2013 - 22:15 hod.

812. Som prítomný v Najsvätejšej Eucharistii skrze skutok premenenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím všetkým Božím deťom pripomenúť pravdu môjho sľubu dať ľudstvu dar najsvätejšej Eucharistie.


Musím vám pripomenúť moc najsvätejšej Eucharistie a skutočnosť, že som to Ja, váš milovaný Ježiš, kto je naozaj prítomný. Vzdal som sa svojho tela, aby som vás zachránil od večného zatratenia. Dal som vám svoje telo, aby som moholzostať vo vašich dušiach.


Som prítomný v najsvätejšej Eucharistii skrze skutok premenenia. Vysvetlil som to veľmi jasne mojim apoštolom pri Poslednej večeri. Prečo teda tak veľa z vás neprijíma tento dar, daný vám za tak vysokú cenu. Je to môj dar vám. MojeTelo a Krv posilní vašu dušu. Moja Božia prítomnosť povzbudí vašu dušu a poskytne všetkým, ktorí moju najsvätejšiuEucharistii prijmú, mimoriadnu milosť, ktorá vás privedie bližšie ku Mne.


Keď Mi robíte spoločnosť počas eucharistickej adorácie, vylejem na vás tie najväčšie dary. Čoskoro zistíte, že je ťažké sa odo Mňa odlúčiť a Ja sa vám stanem bližším. Vaše srdce sa prepoja s mojím Najsvätejším Srdcom.


Nesmiete nikdy zabudnúť na moc mojej najsvätejšej Eucharistie, pretože uchováva Svetlo mojej prítomnosti vo svete. Bezmojej skutočnej prítomnosti v najsvätejšej Eucharistii by ste boli stratení a neschopní zostať v stave milosti.


Keď budete zbavení môjho Tela, začnete sa cítiť prázdni. Budete odo Mňa segregovaní a aj keď Ma môžete ešte stálemilovať, budete bojovať, aby ste zostali v jednote so Mnou.


Váš Ježiš

 3. 6. 2013 - 21:50 hod.

813. Vaše pohanské praktiky vás povedú do pekla

Moja vrúcne milovaná dcéra, bičovanie, ktoré v tomto čase znášam, nie je práve kvôli blížiacej sa zrade na Mne v mojej vlastnej cirkvi, ale súvisí s falošnými, pohanskými modlami, ktoré Ma v dnešnom svete nahrádzajú.

Pohanstvo sa veľmi rýchlo šíri a je prijímané ako nová populárna kultúra, alternatíva k viere v jediného pravého Boha. Berie na seba mnoho foriem. Predovšetkým je predkladaný ako neškodná zábava pre tých, ktorí sa zaoberajú praktikami hnutia New Age a ako dôležitá časť osobného rozvoja - forma humanizmu a sebalásky.

Toto globálne pohanstvo bolo predpovedané pre koniec časov, a veľa ľudí ich nedokáže vidieť také, čím je. Je to láska seba samého a falošných bohov, do ktorých mnohí vkladajú svoju dôveru pre takzvané magické výhody, o ktorým si myslia, že im majú ponúkať.

Mnohí, ktorí hľadajú rozptýlenie, aby vyplnili prázdnotu svojich duší, to robia zbožňovaním sôch Budhu, ktoré sa stávajú stredobodom ich života, ich domovov a pracovných miest. Sú opojení do pocitu duchovného pokoja, kedy praktizujú pohanstvo New Age, ako je joga, reiki a takzvanú meditáciu. Čoskoro potom budú vtiahnutí do hlbokej túžby a budú aj naďalej veriť vo všetky tie falošné sľuby, dávané im tými, ktorí praktizujú túto ohavnosť. Lebo tá je len tým, čím je - formou okultizmu, ktorá oslepuje milióny duší k vnímaniu Božej Pravdy.

Vedzte, že akékoľvek učenie, New Age, alebo iné, sľubujúce vám veľkú duchovnú útechu a ktoré je určené viesť vás k sebeckým spôsobom, by nemohlo nikdy prísť od Boha. Každé učenie, ktoré nariaďuje, aby ste uctievali také sochy, ktoré nie sú Božie, alebo ktoré vyžaduje, aby ste sa zúčastnili praktík, ktoré zahŕňajú okultizmus, sa musíte za každú cenu vyhnúť. Vari neviete, čo robia vašej duši, mysli a telu? Zničia ich.

Tak veľa duší je zamorených týmito praktikami, ktoré otvárajú dvere vašej duše a dovoľujú Satanovi a jeho démonom vás pohltiť. Sú to - a nemýľte sa - mocné praktiky v tom, že priťahujú zlých duchov. Používanie tarotových kariet, jogy, reiki a istých druhov meditácií, ktoré prijímajú pohanské praktiky, vás nakazia. Časom môžete ochorieť a naplniť sa temnou beznádejou, keď zlí duchovia  vstúpia do vašich životov, z ktorej nie je ľahké uniknúť.

To sú známky satanských vplyvov vo svete a mnohí démoni prichádzajú prezlečení za anjelov svetla. Preto tí, ktorí sa stávajú posadnutí kartami anjelov a ktorí prijímajú takzvaných vystupujúcich majstrov v rámci tejto kultúry anjelov, prijímajú ducha zla, ktorý je predkladaný ako neškodná zábava.

Iná forma pohanstva spočíva v praktike ateizmu. Vy, ktorí ste pyšní na svoj ateizmus a ktorí možno žijete dobré životy, v ktorých ste láskaví a milujúci k ostatným a správate sa s úctou k vašim susedom, vedzte, že nebeské kráľovstvo nie je vaše. Nemôžem vás nikdy prijať do môjho kráľovstva, potom, čo naposledy vydýchnete, akokoľvek to bude lámať moje srdce. Keď Ma nepoprosíte, aby som vás prijal, a to ešte pred tým, než zomriete, potom vám nemôžem pomôcť, lebo nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle. Každý, kto vám povie, že na ateizme nezáleží, je klamár. Pravdou je, že len tí, ktorí Ma prijímajú a ktorí uznajú Boha, môžu vojsť do môjho kráľovstva.

Tak veľa z vás, ktorí žijete také zmätené životy a veríte, že všetko bude dobré, sa máte veľa naučiť. Preto môj Otec dovolil, aby sa uskutočnilo Varovanie, pretože bez neho by sa veľa duší vrhlo priamo do pekelných plameňov.

Buďte vďační, že je vám dávaná Pravda, lebo veľmi málo mojich ustanovených služobníkov káže o nebezpečenstve hriešnych životov, ktoré dnes žijete a o strašných následkoch, ktoré spôsobujú.

Vaše pohanské praktiky vás zavedú do pekla. Váš ateizmus vás odo Mňa odlúči. Len pokánie vás môže zachrániť. Počúvajte a prijmite Pravdu, akokoľvek nepríjemná vám môže pripadať, a bude vám daný dar večného života - života, po ktorom túžite práve teraz, ale ktorý nebude nikdy váš, ak budete pokračovať vo zbožňovaní falošných bohov a odmietať Mňa, Ježiša Krista. Voľba je len na vás. Nikto iný túto voľbu nemôže urobiť, lebo Boh vám dal slobodnú vôľu, aby ste volili medzi dobrom a zlom, a nikdy vám ju nevezme, aj keď si vyberiete zlú cestu.

Váš Ježiš

4. 06. 2013 - 23:50 hod.

814. Moja cesta je veľmi jednoduchá. Môžete ma nasledovať, ako chcete, ale musíte ma uctievať v mojich kresťanských chrámoch.

 Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí budú nadšene stúpať po tejto ťažkej ceste Pravdy, práve tak, ako tomu bolo na mojej ceste na horu Kalváriu.

Je to náročná cesta, plná mnohých prekážok. Väčšina ľudí zistí, že toto stúpanie je bolestivé, lebo sa uskutoční mnoho udalostí, vrátane skutočnosti, že budete opovrhovaní kvôli tomu, že Ma nasledujete. Iní sa pokúsia vás zastaviť a uplatnia každý dôvod na to, aby vás stiahli späť, a tak odo Mňa odídete. Ďalší budú vykrikovať strašné veci a obviňovať vás, nie ako Kristovho vojaka, ale ako nástroj Satana.

Potom tým z vás, ktorí sú medzi vami kňazmi a služobníkmi, bude nariadené, aby ste  Ma opustili v tomto poslednom výstupe na vrchol. Tento váš výstup je symbolom Krížovej cesty.

Všetci, ktorí Ma nasledujú, aby pomohli znovu objaviť pravdu môjho učenia v dnešnom svete, kde ľudia nosia klapky na očiach a nedokážu rozlíšiť skutočnosť od fikcie, budú trpieť rôznymi druhmi ukrutností. Oni, moji milovaní nasledovníci, budú mučení obvineniami, že patria k nejakej sekte. Táto osobitná urážka naznačuje, že sú oklamaní a nejasného rozumu. Musíte si uvedomiť, že tento typ obvinenia je vytvorený k zasiatiu pochybností do vašej mysle.

Moja cesta je veľmi jednoduchá. Môžete Ma nasledovať, ako chcete. Ale musíte Ma všade uctievať v mojich kresťansých chrámoch, pretože nemám iné domy na zemi. Sekty používajú iné domy mimo moju cirkev. Až budete vyzvaní, aby ste moju cirkev opustili, nebude to inak než ako za času mojich apoštolov, počas môjho pobytu na zemi, kedy boli vyzvaní, aby urobili to isté.

Nevšímajte si úsmeškov, výsmechu, a tých, ktorí používajú moje učenie, a potom ho pokrivia, aby tak mohli odsúdiť moje posolstvá, dávané vám dnes.

Choďte vzpriamene a kráčajte vpred s dôverou, pretože táto bitka porazí zlo a klamstvá zasiate podvodníkom, ktorý uvrhol strašnú temnotu na nevinných ľudí, ktorí nedokážu vidieť, čo sa deje.

Vy, ktorí zistíte, že už nemáte silu alebo odvahu pokračovať, prosím, nemajte strach, lebo vám dám mimoriadne milosti, keď sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (108): Výstup na horu Kalváriu.

Ježišu, pomôž mi nájsť odvahu, statočnosť a odhodlanie povstať, aby som bol pripočítaný a mohol sa pripojiť k tvojej zvyškovej armáde a vystúpiť na rovnakú horu Kalvárie, ktorú si musel vytrpieť kvôli mojim hriechom.

Daj mi silu niesť tvoj kríž a tvoje bremeno, aby som ti mohol pomôcť zachrániť duše.

Zbav ma mojej slabosti.

Rozptýľ môj strach.

Rozdrv všetky moje pochybnosti.

Otvor moje oči k Pravde.

Pomôž mne, a všetkým, ktorí odpovedajú na tvoju výzvu niesť tvoj kríž, nasledovať Ťa s hlbokým a pokorným srdcom, aby tak na mojom príklade aj iní nadobudli odvahu urobiť to isté. Amen.

Váš milovaný Ježiš

 5. 06. 2013 - 17:45 hod.

815. Zvyšok mojich zasvätených služobníkov podpíše sľub vernosti novému jednotnému svetovému náboženstvu

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne už viac mojich zasvätených služobníkov odpovedá na moje volanie, aj keď sa tak vydávajú na veľmi osamelú cestu.

Svojim nadriadeným sú zaviazaní povinnosťami, lebo som dal svojej Cirkvi na zemi právo uplatňovať svoju autoritu nad všetkými Božími deťmi. Moji zasvätení služobníci musia dodržiavať všetky nariadenia dávané im mojou cirkvou až do dňa, kedy moje sviatosti budú zmenené. Potom ich povinnosti budú patriť Mne.

Vy, moji zasvätení služobníci, ktorí neveríte v predpovedané proroctvá, kedy moja Cirkev na zemi bude zničená zvnútra, sa musíte modliť, aby som vás udržal silných a verných môjmu učeniu, kým deň temnoty odstráni všetku moju prítomnosť vo svätých svätostánkoch po celom svete. Lebo až sa to stane, potom vašou jedinou povinnosťou bude slúžiť Mne, Ježišovi Kristovi.

Nemajte zarmútené srdce, pretože akonáhle budete hlásať iba pravdu môjho učenia a poskytovať sviatosti tak ako ste boli vyučení, bude to vaša zachraňujúca milosť. Až vám bude, a ak bude, nariadené odmietnuť Pravdu mojej Cirkvi na zemi, potom to budete musieť rozpoznať.

Ten deň ešte neprišiel, ale až budete tými v najvyšších postaveniach vyzvaní odmietnuť najsvätejšiu Eucharistiu, potom budete vedieť, že vám bola daná Pravda.

Až budete vyzvaní prijať isté učenia ešte pred týmto dňom, o ktorých vo svojich srdciach budete vedieť, že by nikdy nemohli byť Mnou tolerované, uvedomíte si hroznú skutočnosť zničenia, ktorému cirkev čelí.

Len statoční a odvážni medzi vami budú stáť za Pravdou a zostanú Mi verní, až sa vás pokúsia prinútiť prijať pohanské lži. Vy budete pokračovať v poskytovaní sviatosti krstu, svätého prijímania, spovede, birmovania, manželstva a posledného pomazania.

Zvyšok mojich zasvätených služobníkov podpíše sľub vernosti novému jednotnému svetovému náboženstvu. Bude to doba, kedy budete rozdelení vo dvoje - tých, ktorí nasledujú Pravdu, a tých, ktorí prijmú zákony, ktoré smerujú len k jednej veci - zbožňovaniu falošných bohov a tolerancii hriechu.

Mnohí z vás Ma už viac nebudú uctievať. Ak neostanete verní Mne a budete živiť moje stádo lžami, mnohí budú pre Mňa stratení. Napriek tomu, keď si tieto duše uvedomia, že boli oklamané, prejavím im veľké milosrdenstvo. Vy však, hoci ste boli cvičení v porozumení môjho učenia, uctievaní môjho svätého Slova a v udeľovaní najsvätejších sviatostí, zradíte Ma.

Váš Ježiš

6. 06. 2013 - 16:00 hod.

816. Klamstvá veľmi často prichádzajú prestrojené za dobré veci

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len si prajem, aby sa láska znásobila vo svete, pretože potom by človek naozaj miloval svojho blížneho, práve tak, ako to môj Otec prikázal, a neboli by vojny.

Vojny sú výsledkom nedostatku viery v jediného pravého Boha. Sú vyvolané strachom, nenávisťou a pýchou, roznietené mocou Satana. Ako sa stále viac ľudí odvracia od Boha a odmietajú potrebu pripraviť svoje duše na život v nádhernej večnosti, upadajú do veľkého omylu. Keď nedokážu vidieť Pravdu, budú náchylní veriť v lži. Klamstvá prichádzajú veľmi často prezlečené za dobré veci. Berú na seba podobu žiadúcich skutkov, oprávnených činov, potešenia, a tiež ako alternatívy k tomu, čo je prirodzené.

Zlo bude len zriedka videné ako také, pretože to nie je spôsob, akým Satan plánuje oklamať ľudstvo. On, Zlý, ktorého dielo je videné v slovách, skutkoch a činoch slabých duší, je opatrný, aby sa sám nikdy neodhalil. Skrze úbohé duše, ktoré ovládne, sa robí starostlivým, príjemným a vždy predvádza príťažlivú masku. Ľstivo zláka ľudí k páchaniu zla skrze pokušenie v ich najväčších slabostiach. Hoci bežne zvádza skrze zmysly, ovplyvňuje tiež aj tých, ktorí hľadajú Pravdy svojej viery. Vtedy on, Satan, zatiahne duše do pasce, kde prijmú zlo ako by bolo dobré.

Až neskôr, až sa budú cítiť nepríjemne a stiesnene, budú mať pocit, že niečo nie je v poriadku. Vtedy sa už nenávisť a ľahostajnosť voči ich blížnym prejaví v ich dušiach. Potom uveria, že činy, do ktorých sa pustia v mene Boha, ktoré však Boha urážajú, sú pre slávu Božiu.

Keď je vyvolaná vojna v mene Boha, nie je to zvyčajne Boh, ktorému armády sveta vzdávajú poctu. Keď vraždia národy a hovoria, že uctievajú Boha, vzďaľujú sa od Boha a sú na strane šelmy.

V tomto čase šelma plánuje zničenie ľudstva dvoma spôsobmi. V prvom rade ničí život potratmi, vraždou a vojnou. Potom útočí na moju Cirkev na zemi tak, aby boli zničené všetky cirkvi, ktoré uctievajú Mňa, Ježiša Krista a môjho milovaného Otca. Týmito spôsobmi bude kradnúť duše a brániť im nasledovať Pravdu a zdediť moje kráľovstvo.

Váš Ježiš

7. 06. 2013 - 23:45 hod.

817. Po celom svete budem konať zázraky, aby som dokázal pochybovačom, že ja, Ježiš Kristus, som poslal svojho proroka pripraviť vás všetkých na môj druhý príchod

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetci, ktorí poznajú Pravdu a prijímajú proroctvo obsiahnuté v Knihe môjho Otca, musia pripustiť, že svetu udelil najväčšie milosrdenstvo.

Teraz, keď sa čas blíži k môjmu Druhému príchodu, tí, ktorí spoznávajú môj hlas a počúvajú Ma, musia zasvätiť svoj čas na zabezpečenie šírenia môjho Slova a modliť sa za záchranu všetkých svojich bratov a sestier.

Moji milovaní učeníci, vylievam na vás svoje milosti a musíte zostať smelí, keď pomáhate ostatným v príprave na môj Druhý príchod. Aj keby na vás kričali oplzlosti, musíte zostať pokojní. Táto misia bude najviac hanobená od doby môjho ukrižovania, ale vedzte, že je to misia, ktorá zachráni miliardy duší.

Toto je môj čas. Je to čas udelený Mi mojim milovaným Otcom, ako bolo dohodnuté. Je to čas určený pre moje panovanie, až sa nebo a zem spoja v jedno. Práve tak, ako je vôľa môjho Otca vykonaná v nebi, tak bude vykonaná aj na zemi. Všetko sa zjednotí. Nenávisť, utrpenie a moc zla skončí. Každé úsilie, ktoré urobíte k záchrane svojich vlastných duší, a vaše modlitby za záchranu ostatných sa oplatia a nezáleží na tom, ako ťažké to je. Nechajte ich na vás kričať, bičovať vás, urážať vás, nazývať vás klamármi a kruto s vami zaobchádzať. Čím viac budete trpieť, tým viac duší Mi prinesiete.

Vybojoval som túto cestu a je strážená všetkými anjelmi v nebi. Každý zlý duch bude vyvolávať roztržky, klásť prekážky a pokúšať sa vás zastaviť na vašej ceste ku Mne, ale bude to márne. Nemôžu Ma zastaviť, aby som vás dosiahol, alebo vás pritiahol bližšie. Budú vás miliardy. Tí, ktorí odmietnu sa pripraviť, to časom urobia. Nesmiete im dovoliť, aby vás spomalili, lebo času je málo.

Každému z vás v mojej zvyškovej armáde budú dané mimoriadne milosti a Ja budem konať zázraky po celom svete, aby som dokázal pochybovačom, že Ja, Ježiš Kristus, som poslal svojho proroka pripraviť vás všetkých na môj Druhý príchod.

Váš Ježiš

 8. 06. 2013 - 23:00 hod.

818. Posadnutosť mojich detí svetskými statkami a zbožňovanie osobného bohatstva ich oddeľuje od Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako ľudia klesajú hlbšie do hriechu, hľadajú stále materiálne veci, o ktorých si myslia, že utíšia živú bolesť, ktorú cítia vo vnútri, lebo nič im nemôže priniesť útechu, keď sú tak ďaleko odo Mňa vzdialení. Ani na okamih na Mňa nemyslia, tak sú chytení v honbe za svetskými vecami - zbytočnými vecami - ktoré neprinášajú nič, než túžbu po ďalších a ďalších veciach.

Potom sú tu tí, ktorých láska svetských lákadiel ich robí nenásytnými. Usilujú o väčšie, a ako veria, hodnotnejšie, vlastníctvo. Nakoniec stavajú pre seba svätyne. To sa stane, keď sa ponoria do beznádeje, pretože čím viac bohatstva a prepychu získajú, tým viac sa stávajú zmätenými a rozptýlenými. Stratia záujem o ostatných ľudí a čoskoro sa stanú izolovaní, ako sú chytení do pavúčej siete, utkanej duchom zla, aby ich chytil do pasce a zničil ich duše.

Posadnutosť mojich detí svetskými statkami a zbožňovanie osobného bohatstva ich oddeľuje od Boha. Vaša vlastná láska k majetku ničí vašu lásku k vášmu blížnemu. Stávate sa sebeckými do tej miery, že nedbáte o nešťastie iných. Takto neposlúchate Božie Slovo.

Musíte prestať s vašou honbou za bohatstvom. Potom sa stanete čistejší srdcom. Dovoľte ale, aby vám tento úskočný hriech zastrel vašu myseľ, a nebudete mať nikdy čistú dušu, a tým sa stanete nehodní prísť predo Mňa. Tí, ktorí sú chudobní, majú menej, čo by ich pokúšalo oddeľovať sa odo Mňa. Tí, ktorí sú bohatí, sú chudobní v tom, že sa majú veľa čo učiť, pred tým, než sa dokážu pokoriť v mojich očiach.

Kedy sa naučíte, že ak človek dá prednosť svetským potešeniam predo Mnou, nebude schopný pripraviť svoju dušu tak, aby vstúpil do môjho Nového raja?

Váš Ježiš

 9. 06. 2013 - 23:15 hod.

819. Až za zvuku poľníc zostúpi na svet nový Jeruzalem svetlá vyplnia oblohu a všetko stíchne

Moja milovaná dcéra, bolesť, ktorú v tomto čase telesne znášaš, má zachraňovať duše, ktoré sú odo Mňa tak vzdialené, že keby si Mi ju ako obetná duša neponúkla, boli by pre Mňa navždy stratené. Vždy si pripomínaj, ako veľmi Ma to zraňuje a láme mi to moje Srdce, keď stratím čo len jedinú dušu.

Moja láska k ľudstvu zostáva nedotknutá, lebo nič Ma nikdy nemôže zastaviť, aby som nemiloval každú drahocennú dušu. Milujem ich tak veľmi, že dary, ktoré som ti dal, dcéra moja, vidieť všetky Božie deti tak, ako ich vidí On, s čistým srdcom, nikdy nebudú mať konca. Preto toľko trpíš, moja maličká. Nie je to kvôli tým, ktorých hnev ťa uráža, ale je to kvôli tým dušiam, ktoré sú v strašnej temnote a ktorých osud ťa desí, že znášaš tieto nové telesné ťažkosti.

Prosím, pochop, že keď sa stávaš netrpezlivou a podráždenou kvôli týmto bolestivým skúškam, že nie sú nič v porovnaní s intenzívnym utrpením, ktorému čelia tie duše, ktoré budú vzaté šelmou. Nebude to znamenať nič v porovnaní s dušami, ktoré musia znášať bolesť utrpenia v očistci. Ako ti to bude pripadať bezvýznamné, až uvidíš, ako vytrhnem duše, ktoré by inak neboli schopné sa samy zachrániť, zo zlého zovretia šelmy.

Dcéra moja, nezáleží na tom, ako bolestivé je toto utrpenie, bude bezvýznamné, až zjednotím Božie deti, až vo Veľkom Dňu zostúpi najslávnejší raj. Až za zvuku trúb zostúpi na svet Nový Jeruzalem, svetlá vyplnia oblohu a všetko stíchne pred hlaholom anjelov, ktorých spev pred posledným okamihom dosiahne ku každej duši. To bude posledná hodina, kedy prídem súdiť živých i mŕtvych.

Váš Ježiš

 10 06. 2013

820. Nesmiete sa báť, lebo čo som sľúbil je vaše a to je vaše dedičstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, svetu musí byť povedané, že Môj čas vrátiť sa je blízko. Môj čas už začal, ako sa snažím, aby sa ľudstvo obrátilo ku mne, skôr než nastane ako môj veľký deň.

V tomto čase vás všetkých pripravujem, aj keď mnohí sú hluchí. Robím to s láskou, pre každého z vás kohokoľvek milujem, pre každého z vás, za ktoréhokoľvek som sa vzdal svojho tela. Budete svedkami môjho zásahu, keď otvorím oči ľudstva a ktoré budú jasne vidieť.

Zázraky sa uskutočnia, keď bude prijatá moja misia. Moja prítomnosť sa prejaví a dám sa spoznať prostredníctvom činov veľkého milosrdenstvo. Tento plán je pritiahnuť vás späť, obrátiť tých z vás, ktorí už viac neveria, že Ja existujem, smerom k mojej skvelej spáse.

Ja som kráľ, ktorý bude vládnuť nad Novým rajom, ktorý Mi sľúbil Môj Otec. Tí, ktorí Ma nepoznajú, teraz Ma počúvajte. Ste moji. Prinášam vám život, nie ako ho poznáte na Zemi, ale život večný.

Nesmiete sa báť, lebo, čo som sľúbil, je vaše a to je vaše dedičstvo.

Toto kráľovstvo je to, pre čo ste sa narodili, aby Boh, môj milovaný Otec, mohol znova vytvoriť svet, tak ako bol na začiatku. On je počiatok, On ho stvoril. Je koniec, pretože keď príde veľký deň nebude už viac utrpenia, pretože nový začiatok - večný život - bude predstavený tým, ktorí prijímajú Božiu lásku. Musíte mať väčšiu dôveru, byť menej cynický a prijať veľký dar života, ktorý môže pochádzať iba z dokonalého Boha.

Len Boh môže vytvoriť taký zázrak - dar života.

Len Boh môže dať večný život, kde smrť byť porazená, a s ňou všetko zlo.

Musíte hľadieť do budúcnosti s očakávaním. Musíte sa snažiť počúvať tieto posolstvá, pretože budú záchranným lanom, ktoré budete potrebovať, pretože dni ležiace pred vami stmavnú.

Je mojím želaním, aby si nikto z vás nerobil starosti, cítil strach, bol vydesený a smutný, pretože môj slávny deň, bude znamenať, že zotriem vám každú slzu, bolesť, smútok a utrpenie a očistím vás s mojou veľkou slávou.

Konečne zažijete čisté trvalé šťastie. Všetko, čo ste si niekedy predstavovali, za nádheru neba, bude vaše.

Ak Mi teraz nemôžete odpovedať, kvôli nedostatku dôvery, pomôžem vám, ak Ma zavoláte. Poproste Ma o dar dôvery prostredníctvom tejto modlitby Modlitebnej Kampane.

Modlitbová Kampaň (109) Za dar dôvery

Ó môj najmilší Ježišu,

Pomôž mi veriť.

Veriť v Tvoj sľub, že prídeš znova.

Prijať pravdu o Tvojom Druhom príchode.

Dôverovať v Božie zasľúbenie Otca, keď povedal, že Ti dá Tvoje kráľovstvo.

Pomôž mi veriť v Tvoje učenie, v

Tvoj plán na záchranu sveta.

Pomôž mi prijať, s milosťou, Tvoje dary.

Pomôž mi veriť v Teba, tak, aby som sa mohol vzdať svojho strachu, a aby som tak mohol dovoliť Tvojej láske zaplaviť moje srdce a dušu.

Amen.

Ach, ako túžim, utešiť vás, zmierniť váš strach, starosti a obavy. Ako chcem, aby sa prechod uskutočnil pokiaľ možno bezbolestne, aby ste nemuseli trpieť rukou šelmy, ktorej práca bude vidieť skrze nepriateľov Boha.

Ak veríte vo Mňa úplne a odovzdáte sa do môjho milosrdenstva, slávnostne Vám sľubujem, že moje Milosrdenstvo skráti čas, kedy ľudské utrpenie sa bude stupňovať, kvôli zlobe tých, ktorí chcú spôsobiť utrpenie.

Sľubujem, že môj zásah, a to prostredníctvom zázrakov, prebudí tých, ktorí najväčšmi potrebujú pomoc – uvedomenie si Pravdy. Ak je pravda o Bohu, prijímaná tými, ktorí skutočne nechápu Môj sľub, že znovu prídem, ale ktorí ho prijímajú, vo svojich srdciach, potom bude utrpenie umenšené a ja preukážem milosrdenstvo miliardám duší.

Vaša dôvera vo Mňa, vám predsa len pomôže vidieť pravdu. Ak prijmete pravdu, prijmete kľúče od Môjho nového kráľovstva.

Váš Ježiš

 12. 06. 2013 - 23:50 hod.

821. Nikdy to nerobte, keďže toto je jediný hriech, ktorý sa mi svojím pokrytectvom hnusí

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa všetkou mojou mocou pokúšam zažať duše veriacich, najskôr a predovšetkým v týchto mojich svätých posolstvách svetu, musím zase znova varovať tých, ktorí zle hovoria o mojom svätom Slove. Kým vyhľadávam duše vlažných vo svojej viere, prečo musia tí, ktorí tvrdia, že hovoria v mojom mene, odsudzovať Pravdu, keď je vám dávaná Baránkom Božím skrze tieto posolstvá?

Kto by k vám mohol hovoriť týmto spôsobom v mojom svätom mene a trúfal si postaviť sa pred vás? Nikto. Len vďaka Božej moci vám môže byť moje Slovo oznámené jednoduchou a jasnou rečou.

Človek bude stále hrešiť, či už sa dopúšťa hriechov, ktoré sú rovnaké u vás všetkých na svete, alebo ktoré sú závažného druhu. Všetci ste hriešnici.

Jeden hriešnik nemôže nikdy odpustiť druhému v mojom mene, ak by to nebolo z môjho oprávnenia skrze skutok spovede, ktorá vás na krátku chvíľu oslobodzuje od hriechu. Žiaden hriešnik nemôže odsúdiť iného hriešnika v mojom mene, pretože k tomu nemá právo. Ak odsúdite iného hriešnika, aj keď je vinný aj tým najťažším skutkom proti Bohu, stanete sa v duši sčernalí, ako tá osoba, ktorú verejne odsudzujete v mojom mene.

Vari neviete, akú Mi pôsobíte bolesť a žiaľ, keď sa navzájom zraňujete? Vari ste Mi vôbec neporozumeli? Neučili ste sa azda, prečo som pre vás zomrel? Vy, ktorí ešte nechápete Pravdu, musíte teraz načúvať. Neodsudzujem vás za vaše hriechy, pretože vás milujem a odpustím vám každý hriech, a nezáleží na tom, ako strašný môže byť. Ale keď sa prehlásite v mojom mene na roveň Mne a súdite iného hriešnika za použitia môjho mena, taktiež vás odsúdim.

Ani jeden z vás, bez ohľadu na to, ako vás milujem, nemôže súdiť iného. Len Mne, Ježišovi Kristovi, bolo mojím Otcom dané právo súdiť ľudstvo - nikomu inému. Ak sa dopustíte takého hriechu, budete čeliť môjmu Súdu. Nikdy to nerobte, pretože je to jediný hriech, ktorý sa Mi svojim pokrytectvom hnusí.

Ľudstvu už takmer nadišiel čas, aby uvidelo Pravdu. Kým ale môj Otec na vás neuvrhne veľa trestov, len nemnohí, vrátane tých, ktorí vyznávajú vernosť Mne, odpovedia na moje volanie. Tak slepí ste k Pravde večného života, tak necitliví k tomu, aby ste počuli Božie Slovo, že jediným spôsobom ako vás prinútiť počúvať, sú tresty, zoslané na vás.

Až sa prihodí prvý z mnohých, mnohí povedia, že sú to prírodné katastrofy, ale až budú na vás dopadať tak rýchlo, a nebudete mať kam utiecť, len potom spoznáte, že vás postihla ruka Božia.

Môj Otec otrasie celým svetom. Vy, ktorí pochybujete, že  On existuje, spoznáte, že tieto udalosti sa nemôžu pripísať iba prírode. Vy, ktorí vo Mňa veríte, ale zosmiešňuje tieto Božie posolstvá, budete prehĺtať vaše slová a budete si chcieť odrezať vaše jazyky, pretože si čoskoro uvedomíte, ako Ma vaše skazené slová urazili. Nielen že sa rúhate Bohu, ale bránite tejto Božej misii zachraňovať duše.

Za každú dušu, ktorú Mi odopriete, budete trpieť naveky. Keď sa vzdorovito staviate pred Božiu tvár, nebude vám to dovolené robiť. Pamätajte, že bez ohľadu na to, ako vás milujem, zasiahnem, ak sa pokúsite sabotovať Božie dielo v tejto poslednej misii k záchrane ľudstva.

Nastal čas, aby Kniha Pravdy bola teraz daná svetu. Keď Ma nasledujete, ale neprijímate Ma teraz, keď vás volám, nerobte si starosti, lebo vás nebudem súdiť. Ale keď sa pokúsite brániť Mi zachraňovať Božie deti, zrazím vás.

Váš Ježiš

Spasiteľ ľudstva

14. 06. 2013 - 23:50 hod.

822. Boh od vás neočakáva, že budete zanedbávať každodenné veci, alebo čas, ktorý trávite s rodinou a priateľmi

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď človek začne veriť vo svoju nepremožiteľnosť, je stratený.

Tak veľa ľudí, ktorí nepripúšťajú, že život na zemi nie je ničím, než malou časťou ich duchovnej cesty do môjho kráľovstva, plytvá vzácnym časom. Čas, o ktorom hovorím, je ten, ktorý vám bol daný Bohom a v ktorom musíte žiť podľa jeho prikázaní, ak máte dosiahnuť večný život. Keď Boha neprijímate, potom sa od Neho sami odstrihnete. Keď to urobíte, váš život bude skrátený, a keď zomriete, tak namiesto daru večného života sa váš život ukončí. Nesmiete márniť čas, daný vám v tomto živote tým, že ho budete tráviť honbou za zbytočnými vecami, ktoré sa časom stanú len prachom.

Boh od vás neočakáva, že budete zanedbávať veci každodenného života, alebo čas, ktorý trávite s rodinou a priateľmi. To neznamená, že keď užívate ovocie života na zemi, že nemôžete zachovávať cesty Pána. Môžete.

Dcéra moja, želám si, aby ste vedeli, že je veľa zmätku okolo mojich prianí pre ľudstvo, keď chcem, aby nasledovalo moje učenie.

Smiech je dobrý. Pospolitosť je dôležitá. Tešiť sa z naplneného života je dobré, akonáhle ukážete pokoru pred Bohom a chválite Ho, a potom vzdáte vďaku aj za to najmenšie potešenie. Všetky dary, ktoré dostanete v tomto živote pre dobro druhých, môžu prísť len od Boha. Ako tieto dary použijete, bude dôležité pre záchranu vašej duše, keď sa o dary, poskytnuté vám Bohom, rozdelíte s ostatnými. Niektorým ľuďom sú dané veľké vlohy, ale s darmi sa rodia všetky duše. Slúžia na to, aby vám pomohli pomôcť ostatným. Tí, ktorí sú narodení s nadaním pre obchod, majú povinnosť sa postarať, aby bol dobre použitý k úžitku iných. Ostatní uplatnia svoje dary, aby sa starali o svojich blížnych a prinášali radosť do života iných ľudí. A potom sú tu duše, ktoré trpia. Ich utrpenie je tiež darom, pretože pomôžu zachrániť duše ostatných, a tým, že to robia, získajú najväčší dar zo všetkých - večný život.

Život je daný Bohom z určitého dôvodu. Má oslavovať Boha a podnecovať jeho deti sa s Ním nakoniec zjednotiť, až sa život zmení. Božie deti sú pripravované na túto zmenu, keď nakoniec tento nádherný večný život zasľúbený Adamovi a Eve, sa stane aj ich životom.

Je dôležité pokúsiť sa prejaviť jeden druhému toľko lásky a súcitu, práve tak, ako by ste očakávali, že by som sa správal k vám, až prídem súdiť. Každý deň sa musíte pýtať sami seba, za každý skutok, ktorý ste urobili - potešil by Boha? Robím dosť preto, aby som sa riadil Božími prikázaniami? Neporušujem Božie zákony, a ak áno, aké to bude mať následky?

Zanedbajte potreby ostatných a o vaše potreby nebude dbané. Ublížte úmyselne ktorémukoľvek z Božích detí, a budete trpieť. Zabite ktorékoľvek z Božích detí, a nebudete mať život. Život na zemi, aj keď môže prinášať veľa lásky, radosti a nádeje, je plný skúšok. Každej skúške musíte čeliť a musíte prijať, že je časťou Božieho plánu v očiste jeho detí.

Keď žijete svoj život bez uznania Boha, žijete život tak, aby vyhovoval vašim vlastným túžbam. Keď si nestanovíte pevne mierky ustanovené Bohom, stratíte svoju cestu. Keď zablúdite tak ďaleko, že nemôžete nájsť cestu späť, potom sa musíte modliť o Božiu milosť, aby vám pomohla.

Na každú prosbu k Bohu, ak je pre dobro vašej duše a za potreby tých, ktorí vás milujú, je vždy odpovedané.

Váš Ježiš

 15. 06. 2013 - 16:48 hod.

823. V rímskom impériu povstane veľká ohavnosťami proti mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, práve tak, ako som šiel osamelý pomalou a bolestivou cestou na vrchol hory Kalvárie, tak pôjde aj zvyšok mojej armády.

Keď som kráčal na tento pahorok trýzne, bol som obklopený stovkami rímskych vojakov, ktorí bránili v prístupe tým pozdĺž cesty, ktorí Ma chceli utešiť. Aj keď to nebolo potrebné, aby tak veľký počet vojakov strážil len jediného muža, ich prítomnosť mala ukázať rad vecí. Chceli mojim nasledovníkom, a komukoľvek, kto sa pokúšal šíriť Pravdu môjho učenia dať najavo, kto tu bol pánom. Tento čin násilia mal ohroziť a zastrašiť tých, ktorí sa Mi odvážili prejaviť vernosť.

Židia Ma odmietli a potom Ma zradili. Rimania Ma ukrižovali a bolo to v Ríme, kde môj milovaný apoštol Peter dostal pokyny k tomu, aby vybudoval moju Cirkev na zemi, lebo som chcel, aby moja cirkev bola vytvorená medzi tými, ktorí Ma prenasledovali.

Pretože sa môj Druhý príchod má uskutočniť čoskoro, a pretože moja posledná misia prísť znova, aby som ľudstvu priniesol konečnú spásu, ktorú som sľúbil, je odhalená, história sa bude opakovať. Židia Ma budú ešte stále odmietať, kým sa neuskutoční Varovanie. Nepriatelia Boha povstanú všade proti Mne. Tí, ktorí Ma milujú a tí, ktorí tvrdia, že Ma zastupujú, Ma zradia.

Bude to v rímskom impériu, kde povstane veľká ohavnosť proti Mne. Babylon, domov rímskeho impéria, kde sú usadené národy, ktoré opustili Boha v prospech falošných bohov, bude sídlom, odkiaľ budú chrlené  všetky lži.

Šelma s desiatimi rohmi je Európa a v Ríme povstane armáda proti Mne. Zase znovu budú zodpovední za ukrižovanie pred Veľkým Dňom. Vyvolajú posledný urážku, kedy ukrižujú a zničia moje mystické telo na zemi.  Moje telo je moja Cirkev. Tí, ktorí sa od môjho tela oddelia tým, že sa rozhodnú nasledovať nové učenie, Ma zradia, a napriek tomu sa opovážia povstať a tvrdiť, že prichádzajú odo Mňa.

Toho dňa, keď nové, jednotné svetové náboženstvo bude oznámené, čo bude schválené skupinami v katolíckej cirkvi, ako bolo predpovedané, obloha potemnie a veľká búrka bude zoslaná na zem. Bude to také, aké to bolo v sekunde, kedy som na kríži naposledy vydýchol, kedy hnev môjho Otca dopadol na pahorok Kalvárie. Až sa to stane a dokáže, že moja jediná pravá cirkev bola odstránená a nahradená pohanskou ohavnosťou, musíte vedieť toto. Vtedy všade dopadnú tresty na ľudské pokolenie.

Z nebies bude dané každé znamenie, aby varovalo tých, ktorí budú podporovať falošného proroka a čoskoro aj jeho budúceho komplica Antikrista, že ich dni sú spočítané. Bude im ukázané, aké to je zakúsiť hnev môjho Otca. V tejto fáze si mnohí biskupi a kňazi uvedomia Pravdu a budú bojovať proti tejto bezbožnosti. Neopustia Ma a budú stále viesť moju pravú cirkev na zemi. Žiaľ, mnohí nebudú mať odvahu to urobiť a budú ako baránkovia vedení na porážku, ale budú mať útechu v tom, že budú vedieť, že ich nikdy neopustím. Zošlem im veľa pomoci a moja zvyšková armáda povstane a bude šíriť evanjelium, až budú všade odsunutí stranou. Budú kázať v každom kúte sveta a budú nebojácni. Ich láska ku Mne porazí dielo Antikrista. Ich poslušnosť ku Mne a ich odpoveď na moje modlitby modlitebnej kampane zachráni miliardy duší.

A potom môj plán bude dokončený.

Váš Ježiš

 15. 06. 2013 - 23:44 hod.

824. Boh existuje v každej osobe narodenej v tomto svete, bez ohľadu na jej vieru, alebo presvedčenie rodičov

Ja som tvoj milovaný Ježiš, ktorý pôsobí prostredníctvom tvojej duše. Aj keď si Ma nevšímaš, som tu. Pracujem skrze tvoju dušu, pretože si Mi ju dala a tak budeš vždy trpieť pre Mňa a so Mnou.

Dnes, moja dcéra, sa obraciam na všetkých, ktorí hovoria, že neveria v Boha. Keď neveríte v Boha, musím teraz vysvetliť, ako spoznáte, že Boh skutočne existuje. Boh existuje v každej osobe narodenej v tomto svete, bez ohľadu na jej vieru alebo presvedčenie rodičov. Boh prináša s každou formou života vedomie úcty a bázne, ktoré nikdy nezlyhá vždy vytvoriť v duši pocit silnej lásky k inému Božiemu stvoreniu.

Každý z vás je Božie stvorenie. To je skutočnosť. Niektorí z vás sa narodili s veľkou krásou. Niektorí sú narodení s chybami. Iní sú narodení s hroznými nedokonalosťami. Napriek tomu sú všetci zrodení, pretože Boh to dovoľuje. 

Mnohí z vás budú ospravedlňovať zabránenie v živote Božím deťom, ktoré sú nedokonalé. Niektorí zavraždia Božie deti v lone matiek a potom to ospravedlnia, väčšinou zo sebeckých dôvodov. Za to budete odsúdení, ibaže by ste Ma poprosili, aby som vám odpustil. Bude vám odpustené, ale len keď budete úprimne ľutovať, čo ste urobili rúhaním voči môjmu Otcovi.

Niektorí z vás sú narodení s nedokonalosťami, ktoré vytvárajú traumu vo vašich životoch. Akokoľvek to môže byť ťažké, toto utrpenie je vám dané, aby ste zachránili ostatných, ktorí by inak prestali existovať. Viete, tie duše, ktoré hanobia môjho Otca a ktoré nebudú nikdy prosiť o odpustenie za svoje hriechy, skončia naveky v pekelných plameňoch.Vaše utrpenie ich bude pomáhať zachrániť, pretože sa nedokážu a nemôžu zachrániť samy. Vybrali ste si to utrpenie skôr, než ste sa narodili. Môžete to prijať teraz, alebo snáď neskôr, ale ste v bezpečí v mojom kráľovstve, lebo sláva bude vaša naveky.

Váš Ježiš

 19. 06. 2013 - 03:00 hod.

825. Ja som Láska. Ja som Boh. Sú jednou a tou istou vecou.

 Moja vrúcne milovaná dcéra, moje želanie sformovať jadro mojej armády na zemi sa v tomto čase napĺňa. Ako malé žaludné oriešky budú rozptýlení a budú rásť a šíriť sa po celom svete.

Dcéra moja, základ je dôležitou časťou. Ako malé dieťa, ktoré sa utvára v lone matky, potrebuje čas a starostlivú pozornosť, aby sa zabezpečilo blaho dieťaťa, ktoré prijíma výživu z placenty. Bude rásť pomaly, ale dokonale, až kým nakoniec nebude vypudené z lona, a bude pripravené žiť život, určený pre neho mojím Otcom.

Zrod mojej zvyškovej armády bude rovnaký. Bude vyžadovať veľkú prípravu, než bude pripravená prevziať svoje miesto vo svete, ale jej základ je pevný a duše, ktoré sú stavebnými kameňmi, sa spoja ako jeden, aby vytvorili mocnú armádu. Potom sa táto armáda zrazu všade rozšíri a rozrastie s takou silou, že sa stane ťažké si ju nevšímať. Tí v mojej zvyškovej armáde budú bez ega, pýchy, alebo potreby spoliehať sa na vedecké posúdenie môjho Slova, ktoré bude od nich požadované, aby dokázalo Božiu Pravdu.

Veda je Božím darom, ale nedokáže vysvetliť tajomstvo Boha. A tak tí, ktorí potrebujú útechu logických vysvetlení, pokiaľ ide o to, ako v tomto čase komunikujem s Božími deťmi na zemi, budú sklamaní. Nie je žiadna odpoveď, ktorá ich uspokojí.

Jedným z najväčších darov daných človeku je láska. Láska nemôže byť vedecky vysvetlená alebo dokázaná, lebo pochádza z Božieho Ducha. Je prítomná vo vás všetkých. Cítite ju. Je to puto, ktoré ľudstvo zjednocuje a ktoré moc zla nedokáže narušiť.

Ja som Láska. Ja som Boh. Sú jednou a tou istou vecou. Bez lásky by ste nemohli mať život. Láska vás zjednotí, udrží vás silných a udrží vás pohromade. Láska vám pomôže prinášať Mi duše.

Váš Ježiš

 21. 06. 2013 - 11:50 hod.

826. Najväčšia lož je, že Satan môže predpovedať budúcnosť, ale tak tomu nikdy nemôže byť

Moja vrúcne milovaná dcéra, kým sa pohanstvo ďalej šíri do celého sveta ako vírus, človek sa začína vyvyšovať na úroveň Boha. Mnoho siekt, ktoré neprijímajú existenciu pravého Boha, uctievajú miesto Neho vo svojich chrámoch šelmu. Tieto úbohé duše, ktorých sebaláska pramení z prílišnej ctižiadosti, vztýčili chrámy, v ktorých nehanebne uctievajú Satana. Tak mnohým nezasväteným pripadajú tieto chrámy ako kostoly k uctievaniu Boha, ale nenechajte sa oklamať. Ich jediným cieľom je zbožňovať šelmu, ktorá im sľúbila večný život. Sľúbil im, že uctievaním ich sebalásky, ktorá nahradila lásku k Bohu, získajú večný raj rozkoše.

Sľuby dané im šelmou, ktorá s nimi jasne komunikuje, sú vymyslené tak, aby ich oklamali a oni uverili v lož. Že ich prosby o svetské potešenie a sebauspokojenie  budú vyplnené, ak ich položia  pred oltár šelmy - falošného boha, ktorého zbožňujú miesto môjho milovaného Otca. Uveria, že ak dajú  svoje potreby na prvé miesto, pred ostatnými, že budú splnomocnení na nadobudnutie veľkého bohatstva, kontroly a slobody.

Títo ľudia sú povzbudzovaní sa stavať pred Boha a vyhľadávať také sily, aby boli schopní poraziť Božie kráľovstvo. Žiaľ, urobia čokoľvek, aby dosiahli svoje túžby po bohatstve a vláde nad inými, skrze číru chamtivosť. Zničia životy iných. Budú zabíjať, aby dosiahli svoje ciele a preklínať Boha každý deň.

Keď preklínajú Boha, slúžia čierne omše, z ktorých mnohé sú konané v tajnosti a navštevované mocnými ľuďmi, vrátane tých, ktorí tvrdia, že slúžia Bohu v jeho chrámoch. Ich satanské obrady sú na dennom poriadku a sú hrdí na svoje činy. Pyšne vyhlasujú svoje budovy za chrámy, pretože vo svojich dušiach nemajú štipku hanby. Tieto chrámy sú postavené na uctievanie Satana, nie Boha, hoci by vám chceli nechať uveriť v niečo iné.

Budú Mnou potrestaní za svoje zločiny proti ľudstvu a necudnosti voči Bohu, ktorými sú vinní. Mnohí z nich sa rúhajú môjmu Otcovi užívaním výrazov, ktoré sú pre Neho vlastné. Môj Otec povedal: Ja Som Počiatok "." Ja som "je nimi použité na označenie ich sebalásky a napodobňujú každý svätý úkon, skutok, a opakujú slová, ktorá bola daná svetu Bohom, aby Ho zneuctili.

Počas Veľkého Trestu budú ich chrámy Bohom zbúrané a títo ľudia sa stanú jalovými a prázdnymi, zbavení akejkoľvek moci nad Božími deťmi. Bude im však, ako všetkým Božím deťom, daná príležitosť odmietnuť Satana pred Veľkým Dňom. Niektorí prijmú moju ruku milosrdenstva, ale mnohí ju odmietnu, pretože veria v diabolské lži, ktoré sú vtlačené do ich duší šelmou.

Veria že kontrolou nad svetom, rastúcimi vedomosťami vesmíru, ovládnutím života predĺžením ľudského veku a zmenšením celosvetovej populácie, sa stanú ako Boh.

Satan je veľmi opatrný, pokiaľ ide o to, ako polapiť ich duše. Ukazuje im veľkolepé vízie budúcnosti, o ktorej im hovorí, že je ich. Hovorí im o veľkých udalostiach, ktoré sa majú stať v budúcnosti, ktoré sú pre nich, aby ich využili. Všetko sú to klamstvá. Nič z toho, čo im hovorí, nie je pravda. Satan má mnoho právomocí, ktoré mu boli dané Bohom ako Luciferovi, jednému z najmocnejších anjelov v hierarchii môjho Otca. Svojim nasledovníkom ukazuje krásne obrazy nádhernej budúcnosti, o ktorej hovorí, že bude ich, keď mu odovzdajú svoje duše. A oni veria v jeho sľuby budúcnosti.

Najväčšia lož je, že Satan môže predpovedať budúcnosť, ale tak tomu nikdy nemôže byť. Proroctvo môže pochádzať len od Boha. Nikomu nebol odkázaný tento dar, ktorý môže plynúť iba z Božích úst. Satan nemôže predpovedať budúce udalosti, ktorých podrobnosti môžu byť oznámené iba Božím prorokom. Ak veríte v Satanové sľuby, váš život sa stáva klamstvom a večný život nebude váš, ibaže by ste prijali Pravdu.

Boh vám sľúbil večný život. Môj sľub prísť znova a vziať vás do raja, je pravda. Neurážajte Boha tým, že Pravdu odmietnete.

Váš Ježiš

23. 06. 2013 - 18:18 hod.

827. Keď je môj Syn považovaný za hriešnika, potom vedzte, že je to najväčšie rúhanie

Moja najdrahšia dcéra, ako by rodičia reagovali, keby vedeli, že ich deti čelia smrti? Nebojovali by do krvi, aby ich uchránili od všetkej škody? To je presne prečo teraz zasahujem vo svete tým, že som poveril môjho Syna povedať vám Pravdu, aby som zachránil životy mojich detí.

V živote existujú malé veci, ktoré majú vplyv v globálnom meradle. Včela, ktorej správanie sa zmení, a keď nemôže byť vytvorené opelenie, bude mať priamy vplyv na život, ktorý existuje na zemi. Prostredníctvom Cirkvi môjho Syna na zemi môže byť život duše zachovaný. Bez Pravdy nemôže Cirkev môjho Syna život udržať. Keď lži prestúpia múry Cirkvi, a keď nezasiahnem, bude to mať dopad na život duše.

Až sa cirkev obráti proti tomu, kto ju vytvoril, tak život bude zničený. Toto zamorenie bude mať priamy dopad na celý svet, vrátane tých, ktorí neveria na život po smrti. Ovplyvní to dokonca aj tých v iných náboženstvách, ktorí neprichádzajú odo Mňa. Keď lži zamoria mystické telo môjho Syna, Ježiša Krista, na zemi, vyvolajú chorobu. Choroba, keď sa nelieči, vedie k smrti. Preto ako Boh, Otec všetkého stvorenia, nebudem sa prizerať nečinne a nedovolím mojím nepriateľom zničiť duše mojich detí.

Až budete čeliť klamstvám, vykĺznu z úst podvodníkov v zmätenej miešanine nezmyslov. Tieto klamstvá, ktoré už začali, sú formulované v pokorne vyzerajúcej reči, ale zakrývajú tie najväčšie lži proti pravému učeniu Cirkvi.Rozpoznajte ich také, aké sú - poslané, aby vás prehovorili dopustiť sa hriechu. Keď môj Syn je považovaný za hriešnika, vedzte, že je to najväčšie rúhanie, pretože to nie je možné.

Poslal som môjho Syna ako človeka v tele a podobného vám všetkým s jedinou výnimkou. Bol zrodený bez hriechu, a preto nebol schopný hrešiť. Každý, kto používa Pravdu a potom ju prekrúti, aby zaviedol nový význam do ukrižovania môjho Syna, je luhár. Neprichádza odo Mňa a je nepriateľ môjho Syna.

Moje detičky, pozorujte teraz, ako šelma a démoni, ktoré poslal, aby mi vás vzali, sa potulujú medzi vami. Musíte byť silné. Nesmiete nikdy zabudnúť, že môj Syn vám dal Pravdu, keď chodil po zemi a zomrel pre vaše hriechy. Obetoval svoje telo, aby vás vykúpil, ale nikdy sa nestal hriešnikom, lebo nie je jedným z vás.

Musíte zostať verní môjmu Slovu a učeniu môjho Syna. Keď nebudete, potom budete pokúšaní prijať klamstvá, ktoré vám neprinesú nič, než večné utrpenie.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 23. 06. 2013 - 18:37 hod.

828. Pravda vás oslobodí. Klamstvá vás zničia.

 Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa len láme moje Srdce kvôli utrpeniu mojich úbohých milovaných služobníkov, ktorí teraz začínajú vidieť zmätok, ktorý je prítomný v mojej Cirkvi. Hovorím im toto. Zotrvajte a robte, čo musíte, aby ste slúžili Mne pod strechou mojej Cirkvi. Zostaňte pevní v mojom učení. Neprijímajte nové a tak zvané teologické vysvetlenia pokiaľ ide o to, kto som Ja, čo som urobil pre ľudstvo, alebo ako sa vrátim, aby som si vyžiadal všetky Božie deti, ktoré prijmú moje milosrdenstvo. Dôverujte iba môjmu Svätému Slovu, danému vám mojimi apoštolmi a najsvätejšej Biblii. Všetko, čo sa odchyľuje od svätých sviatostí, alebo čo vám povedali o potrebe spásy - neprijímajte to.

Ja som Pravda. Vám bola daná Pravda. Len Pravda môže uchrániť vaše duše od zatratenia. Pravda vás oslobodí. Klamstvá vás zničia. Slávnostne sľubujem každému z vás, moji vzácni zasvätení služobníci, mimoriadnych milostí k tomu, aby ste vytrvali tvárou v tvár prenasledovaniu, kedy vaša viera bude skúšaná do krajnosti, keď sa budete modliť túto modlitbu modlitebnej kampane (110):

Modlitebná Kampaň (110): Pre kňazov, aby zostali verní tvojmu Svätému Slovu

Ó, môj najdrahší Ježišu, prosím Ťa, aby si ma udržal silným a odvážnym, aby som mohol brániť Pravdu v tvojom najsvätejšom mene.

Úpenlivo Ťa prosím, daj mi milosť, ktorú potrebujem, aby som vždy vydával svedectvo o tvojom Svätom Slove.

Umožni mi odolať nátlaku k podpore neprávd, keď v mojom srdci viem, že Ťa urážajú.

Pomôž mi ostať verný tvojmu Svätému Slovu, až do dňa kedy zomriem. Amen.

Mojim zasväteným služobníkom musím dať ešte jedno slovo varovania.

Musíte brániť dar spovede a musíte pochopiť, že len tí, ktorí sa usilujú o ľútosť kvôli svojim hriechom a prijímajú Mňa, Ježiša Krista, ako kľúč k svojej spáse, sa pripoja ku Mne v raji.

Váš Ježiš

    24. 06. 2013 - 14:17 hod.

829. Musíte zostať verní tomu, čomu vás môj Syn učil. Bol vo všetkom ako vy, okrem hriechu.

 Som vaša milovaná Matka, Kráľovná všetkých anjelov, Matka Božia. Som Nepoškvrnené Počatie.

Moje deti, vari neviete, že môj Syn Vedie v tomto čase všetkých, ktorí pred neho prichádzajú s otvoreným srdcom?

Aby ste vydali svedectvo Pánovi, Bohu, skrze jeho Syna, musíte zostať verní jeho učeniam. Sú vytesané do kameňa a ako také sa nemôžu nikdy zmeniť. Pravda sa nikdy  nemôže zmeniť. Všetkým Božím deťom bola daná Pravda, ale nie všetci prijali, kto On bol, alebo odkiaľ prišiel. Vy, ktorí neprijímate Pravdu danú ľudstvu ukrižovaním môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, nesmiete nikdy zabudnúť, čo vám povedal.

Všetko vám vysvetlil. Nič sa nezmenilo. Musíte zostať bdelí po celú dobu, pretože už ste boli uvedení do omylu a čoskoro mnohí z vás sa dopustia chyby.

Hriech je hriech. Nepáči sa Bohu, ale je odpustený, keď prejavíte ľútosť a  poprosíte o vykúpenie. Milosti večného života sú pre všetky Božie deti, ktoré požiadajú o ne. Každému Božiemu  dieťaťu, skrze milosrdenstvo môjho Syna, bude daný čas a potom veľký dar, aby im pripomenul Pravdu. Touto cestou väčšina svetového obyvateľstva môže byť a bude zachránená a potom im bude daný dar života v Novom Raji.

Ako hriešnici, musíte stále prosiť o odpustenie  skrze môjho Syna, aby ste zostali v stave milosti. Vaše hriechy vám nemôžu byť odpustené, kým nepoprosíte môjho syna o dar zmierenia.

Musíte zostať verní tomu, čomu vás učil môj Syn. Bol vo všetkom ako vy, okrem hriechu. Boh je všemohúci. Boh je láska. Boh je dokonalý. Boh, prostredníctvom svojho Syna, by nikdy nemohol byť v pokušení spáchať hriech.

Choďte v pokoji, drahé deti, a akonáhle zostanete pevné a verné Pravde, ktorá môže prísť len od Boha, budete žiť plný a nádherný život v tele i duši  a v dokonalej harmónii s mojím Synom.

Vaša Matka

Matka Spásy

 25. 06. 2013 - 20:45 hod.

830. Veľmi málo ľudí nachádza vo Mne útechu. Trpezlivo čakám, a aj tak ku mne neprídu.

 Moja vrúcne milovaná dcéra, moje slzy dnes tečú, ako vzrastá odpornosť zla, ktorá sa prejavuje v srdciach ľudí. Stali sa tak zatvrdení, že ich kamenné srdcia neponechávajú pre Mňa žiadne miesto, aby som v nich našiel útechu.

Moje Srdce sa teraz vzdúva zármutkom kvôli kresťanom, ktorí odpadli od Pravdy a všetkého, čo som ich učil. Veľmi málo ľudí vo Mne nachádza útechu. Trpezlivo čakám, a napriek tomu ku Mne neprídu. Vytvorili múr, ktorý ich odo Mňa oddeľuje, a len slovami sa hlásia k môjmu sľubu, že prídem znovu. Ako len zabudli na to, čo som povedal, čo som urobil, aby som ich zachránil, a čo som im oznámil Knihou môjho Otca, ako majú očakávať čas, až sa bude krátiť.

Moje úbohé, úbohé deti. Predovšetkým potrebujem, aby vo svojich srdciach prebudili ku Mne lásku, ak majú dostať útechu a zmiernenie bolesti vo svojich smutných a ťažkých skúškach v tomto živote. V tomto čase musia roztvoriť svoje paže a vzývať Ma, ak mám pre ne urobiť prechod bezbolestným.

Nijako netúžim spôsobiť Božím deťom utrpenie. Ale odmietnutím pravdy môjho učenia a zákonov ustanovených mojím Otcom budú zavlečené do strašnej bitky s duchom zla ešte skôr, než ich môže moje milosrdenstvo pritiahnuť do mojej náruče, kedy ich zachránim.

Ako málo dôvery majú vo svojich srdciach k jedinému pravému Bohu. Ako len sú ľahkomyseľné a ako rýchlo prijímajú lži, aby uspokojili svoju túžbu po hriechu. Akí sú ľahkoverní, keď prijímajú lži, ktoré vyhovujú ich životným štýlom, aby ospravedlnili hriech.

Čokoľvek prijateľného, čo ľudským rozumom ospravedlňuje hriech, je jedinou cestou, ktorú si vyberú, aby svoje životy mohli žiť tak, ako chcú. Pravdu je tak ťažké prehltnúť a je ťažko stráviteľná kvôli obetiam tela, ktoré musia byť vykonané, aby bola prijatá. Pravda, ak je prijatá, vyžaduje veľkú odvahu, a iba tí, ktorí majú dar pokory, ju môžu skutočne ľahko prijať.

Vy, ktorí úprimne hľadáte Božiu Pravdu, ste často uvedení do omylu tými, ktorí hovoria, že hlásajú Božie Slovo. Jediné miesto, kde Pravdu nájdete, je najsvätejšia Biblia a moje sväté Slovo, dávané vám týmito posolstvami. Moje posolstvá potvrdzujú sväté Božie Slovo, tak ako je stanovené v Knihe môjho Otca.

Milovať Ma nie je ľahké, pretože ku Mne môžete prísť len ako prosté dieťa. Vaše okázalé správanie, ktoré ponúkate svetu vo svojom každodennom živote, musia byť odložené bokom. Môžete ku Mne prísť len ako jednoduché, dôverčivé dieťa. Musíte sa Mi položiť k nohám a prosiť Ma, aby som vás zobral, tvárnil vás, pomohol vám ísť správnou cestou k svätosti, a potom Mi úplne dôverovať.

Akonáhle prenecháte všetko Mne, zodvihnem vás, zbavím vás vášho strachu a ponesiem vás k môjmu kráľovstvu. Dokonca aj potom, s Božou láskou vo svojej duši, vám bude táto cesta pripadať ťažká. Ale bude to, ako keby pavučiny boli odstránené - a akonáhle sa Pravda stane jasnou - nebude iná cesta, po ktorej by ste chceli ísť. Lebo je to jediná cesta, ktorá vás povedie do raja a je to cesta, ktorou sa musíte dať, aby ste prišli ku Mne, Ježišovi Kristovi. Lebo Ja som Cesta.

Váš Ježiš

26. 06. 2013 - 16:50 hod.

831. Priveďte mi vaše deti, aby som ich mohla, ako skutočná Matka všetkýchBožích detí, zasvätiť môjmu Synovi

Moje drahé deti, ako vaša Matka k vám volám: Priveďte mi vaše deti, aby som ich mohla, ako naozajstná matka všetkýchBožích detí, zasvätiť môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi.

Keď zasvätíte vaše deti môjmu Synovi skrze mňaMatku Spásypredstavím ich môjmu Synoviaby ich dušiam udelil veľkémilosti.

Nesmiete nikdy zabudnúť, akú lásku má môj Syn k Božím deťom. Nech už sú akéhokoľvek veku, ak ich ponúknete môjmuSynovi k zasväteniu ich duší skrze mňajeho blahoslavenej Matkybudú vaše modlitby vypočuté. Tu je modlitbamodlitebnej kampane (111) za vaše deti. Keď sa ju budete modliť každý deň, privedie vaše deti blízko k Ježišovmumilosrdnému Srdcu.

Modlitbová Kampaň 111: K zasväteniu vašich detí Ježišovi Kristovi

Ódrahá Matka Spásy,

zasväcujem moje deti (uveďte meno dieťaťa alebo detítvojmu Synoviaby im mohol priniesť pokoj ducha a lásku srdca.

Prosímorodujaby moje deti boli prijaté do milosrdnej náruče tvojho Syna,

a ochraňuj ich pred zlom.

Pomôž im zostať verné Svätému Božiemu Slovunajmä v časochkeď  budú v pokušení sa od neho odvrátiťAmen.

Moja prosba vo vašom mene za vaše milované deti bude mojím Synom prijatá ako osobitný dar mne, jeho Matke, keď sadvíham naplniť môj sľub daný môjmu Synovi, kedy v tomto čase začína moja misia pomáhať zachraňovať duše stratenýchBožích detí. Moja úloha Matky Spásy už začala v celej svojej vážnosti, a skrze môj príhovor poskytnúť Božie milosrdenstvohriešnikom, budú dané v hojnosti veľké dary tým, ktorí ma volajú.

Deti, choďte v pokoji. Ja, vaša milovaná Matka Spásy vždy odpoviem na vaše volanie, keď prosíte o záchranu duší.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 27. 06. 2013 - 23:20 hod.

832. Moja spravodlivosť dopadne na všetkých tých, ktorí bránia, aby sväté Božie slovo bolo oznámené svetu

Moja vrúcne milovaná dcéra, nedovoľ, aby ti moje odhalenia boli dôvodom k smútku alebo strachu. Si vedená a i keď utrpenie sa stáva neznesiteľné, prosím, spomeň si na moje slová.

Môj Otec skrze prorokov dávnych čias sľúbil, že pošle posledného proroka, posledného posla. Nehľadiac na to, ako strašné to môže byť, alebo ako ťa to desí, vedz, že len týmto činom môže byť posledná Božia zmluva uskutočnená.

Hovorím vám teraz, bojte sa, vy, ktorí urážate Božie Slovo. Sklopte svoje oči a skryte ich v dlaniach, najmä vy, ktorí Mi v tomto čase pľujete do tváre kvôli týmto mojim posolstvám zmierenia. Nie ste hodní byť v mojej prítomnosti. Vy, ktorí sa Mi teraz vysmievate, sa budete súžiť a stále sužovať až do Veľkého Dňa, pretože Mi stratíte duše, po ktorých tak túžim.

Vy, moji zasvätení služobníci, ktorí sa vysmievate môjmu zásahu skrze tieto posolstvá, vedzte, že príde váš deň, kedy sa vás spýtam. Kým ste strávili toľko vášho času odmietaním môjho pravého hlasu, koľko duší ste ku Mne poslali? A koľko sa ich odo Mňa odvrátilo týmto konaním, pre ktoré vás budem súdiť?

Vy, ktorí vykrikujete rúhanie proti Duchu Svätému, vedzte, že ešte pred Veľkým Dňom, ako znamenie všetkým, budete zrazení. Ani jediné slovo nevyjde z vašich pier a bude to o vás vedieť vaše stádo - rovnaké stádo, ktorému ste hovorili, aby ignorovali tieto posolstvá, pretože nepochádzajú od Boha. V ten deň vaši nasledovníci spoznajú Pravdu a vy padnete predo Mnou. Neospravedlňujem sa za túto výstrahu. Ak ste zneuctili Slovo Ducha Svätého, odtnem vás od Seba a budete strašne plakať a nariekať spolu so všetkými, ktorých ste priviedli do pustatiny.

Moja spravodlivosť postihne všetkých tých, ktorí bránia, aby sväté Božie Slovo bolo oznámené svetu. Im bude patriť najťažší trest, pretože bolesť, akú budú zakúšať, bude horšia ako bolesť tých, ktorí sú v najspodnejších úrovniach očistca. Vaša skazenosť otrasie mnohými dobrými, nevinnými dušami, ktoré sú verné mojej Cirkvi na zemi. Vašu krutosť, ktorá bude včas odhalená, uvidia mnohí, a potom vaša skutočná vernosť Božiemu Slovu bude konečne vyskúšaná. Potom budete stáť predo Mnou vo Veľký Deň, kedy prídem, aby som si vyžiadal všetky Božie deti - až ich prídem vyslobodiť z exilu a vziať ich do ich konečného domova lásky a mieru, do novej éry môjho Nového raja. Vtedy, až sa nebo a zem zjednotí.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 29. 06. 2013 - 21:13 hod.

833. V mojej cirkvi bude čoskoro predstavená zmena obradu svätej omše

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš si všímať nenávisti, ktorá preteká z úst tých, ktorí tvrdia, že sú svätí ľudia a verní nasledovníci mojej drahej, milovanej Matky. Vedz, že nenávisť, ktorú ti prejavia, bude horšia, než ktorémukoľvek inému prorokovi, ktorý prišiel pred tebou. Nehovorím ti to, aby som ťa desil, ale len aby si prijala skutočnosť a nevšímala si zlobu. Kdekoľvek je Božia prítomnosť medzi ľuďmi rozpoznaná, vždy vyvolá brutálnu reakciu šelmy, ktorá pracuje cez iných, aby poprela Slovo Božie.

Dcéra moja, v mojej Cirkvi bude čoskoro predstavená zmena obradu svätej omše. Bude to veľmi mätúce a mnohí nepostrehnú klamstvá, ktoré budú prítomné v nových modlitbách. Moja prítomnosť bude vylúčená tým najrafinovanejším spôsobom, a tak tí, ktorí sa budú riadiť novou formou, v ktorej moja skutočná prítomnosť bude popretá, nebudú schopní priniesť obetu Bohu tak, ako musí byť vykonávaná. Moja dcéra, také odhalenie bude mať za následok, že bude tebou opovrhované, ale musíš vedieť, že to bolo predpovedané. Mojím nasledovníkom bude povedané, že pri svätom prijímaní ide o to, aby sa všetci ľudia - na celom svete - spojili v jednote a vzájomne si prejavili lásku. Pomaly ale iste, už pri svätej omši nepôjde viac o moju Najsvätejšiu obetu. Namiesto toho bude vytvorený obrad na vzdávanie pocty človeku a vy budete uvedení do omylu, kedy budete svedkami konfliktu pred mojimi svätými oltármi a všetkými svätostánkami na svete.

Deň, kedy každodenné obete skončia, už nie je ďaleko. Vedzte, že teraz prichádzam, aby som vás pred tým varoval, aby ste nehladovali. Až budete zbavení mojej prítomnosti, budete opustení mojím Duchom a zistíte, že je ťažké zostať Mi nablízku.

Slová, ktoré budú použité k vášmu oklamaniu, budú obsahovať výraz "pre dobro všetkých - pre zjednotenie všetkých Božích detí". Omša nadobudne nový význam. Moja smrť na kríži bude zabudnutá a všetky dôvody budú kvôli tomu znovu definované. Spomeňte si v ten deň na moje terajšie slová k vám. Prijmite náhradu a moja prítomnosť zmizne. Ja budem s vami, ale nebude to moje Telo, na ktorom budete mať podiel.

Vám, ktorí neveríte v tento podlý plán, ktorý už bol pripravený, aby sa zahladili všetky stopy po Mne, teraz vám hovorím. Až budem preč, budete Ma hľadať? Až moja najsvätejšia Eucharistia bude poškvrnená, budete sa vyhovárať na tých, ktorí sú za to zodpovední? Alebo budete nasledovať Mňa a načúvať Pravdu až budete obklopení klamstvami.

Voľba bude na vás.

Váš Ježiš

 30. 06. 2013 - 23:10 hod.

834. Budete obvinení zo sprisahania proti mojej vlastnej Cirkvi, hoci vaším jediným zločinom bude to, že hájite Pravdu

Moja vrúcne milovaná dcéra, Zlý sa ani na okamih nezastaví vo svojom prenasledovaní tých, ktorí Ma milujú. Keď sú duše blízko pri Mne a keď ich láska ku Mne rastie, vždy bude tam a bude sa pokúšať odlákať ich odo Mňa.

Keď modlitbami zachraňujete duše, Zlý si na vás vyleje všetku svoju zlosť a budete cítiť zranenia, pretože sa stanete terčom kritiky, najmä od tých, ktorých milujete. Musíte si zvyknúť na túto bolesť a smútok, keď Ma nasledujete a prijímate môj zásah skrze tieto posolstvá. To so sebou prináša strašné bičovanie, pretože tieto posolstvá budú zodpovedné za záchranu viac než siedmich miliárd ľudí.

Akonáhle diabol spoznáva, že stráca duše, idúce ku Mne, využije čokoľvek nevyhnutné pre vyvolanie pochybností v mysli Mojich verných a potom vytvorí strašné rozbroje medzi mojimi nasledovníkmi. Musíte rozoznať diablovo dielo také aké je a vedieť, že tým viac ste prenasledovaní za prijatie mojej milosrdnej ruky, čím vernejšie nasledujete Pravdu. Len vtedy, keď je Božie slovo prítomné najmocnejším spôsobom - kedy sa Duch Svätý prejavuje medzi skupinami Božích detí - Zlý bojuje najtvrdšie. On, Satan, zúri kvôli tejto misii. Vy, kto pochybujete o mojom Slove, dávané v tomto čase, vedzte toto.

Len moje Slovo môže vyvolať také pobúrenie, dokonca aj medzi tými, ktorí veria vo Mňa a nasledujú moje učenia. Ani jeden z vás nie je imúnny proti útokom. Vy, moji vzácni nasledovníci, budete tými, ktorí od zlých jazykov obdržia tvrdú kritiku proti Mne. Budú na vás pľuvať, smiať sa vám a zosmiešňovať vás. Budete obvinení zo sprisahania proti mojej vlastnej cirkvi, hoci vaším jediným zločinom bude to, že obhajujete Pravdu. Tí, ktorí podporujú Božie Slovo a odmietajú sa odchýliť od Pravdy, vždy trpeli rukami tých, ktorí sa pokladali za najvyberanejších Božích zástupcov, pred tými úbohými dušami, ktoré ma najviac milujú.

Je rozdiel medzi tými, ktorí hovoria, že sú lepšie informovaní a teda viac hodní vynášať súd nad inými v mojom mene, a tými, ktorí Ma jednoducho milujú. Len vtedy môžete povstať a hlásať svoju lásku ku Mne, ak nasledujete Môj príklad. Ja by som nikdy nepovedal, že jeden je lepší ako druhý - lebo všetci ste hriešnici. Napriek tomu by som nikdy neprijal tých, ktorí možno poznajú všetko, čo sa dá o Mne spoznať, a ktorí vyhlasujú svoju nadradenosť nad ostatnými. Tí, ktorí hovoria, že Ma poznajú a urážajú iných v mojom mene, Ma v skutočnosti vôbec nepoznajú.

Diabol plní duše sebeckosťou, pýchou a hnevom. To sú tri vlastnosti, podľa ktorých spoznáte, že je v duši prítomný, keď sa pokúša umlčať ostatné duše, ktoré hlásajú Božiu Pravdu. Ako len také duše budú trpieť, najmä teraz, keď je táto vytúžená misia prežívaná medzi vami. Každý z vás, kto odpovedá na moje volanie, bude musieť čeliť urážkam a verejnému posmechu, ktoré vám budú brať dych, tak zlomyseľné budú výlevy nenávisti. Chcem, aby ste pochopili, že to nie ste vy, na ktorých je nenávisť namierená, ale Ja. Satan chce umlčať môj hlas, ktorý zasahuje až k vám pre vašu záchranu z jeho zlých plánov, ktoré boli starostlivo premyslené a ktoré boli plánované po tak dlhú dobu. Pre šelmu nemôže byť žiadne víťazstvo, ale on vie, ako trpím, keď Mi vytrhne duše. Nedovoľte tomuto vplyvu, aby vás oslepil k vnímaniu Pravdy.

Pravda zachráni vašu dušu, a keď budete Pravdu šíriť, prinesie Mi to viac duší. Týmito prostriedkami porazím šelmu.Budete uchránení od všetkej škody, ale budete trpieť potupou označením za bláznov. A všetko len preto, že Ma milujete.

Váš Ježiš