Máj 2013

 

1. 5. 2013 - 20:25 hod.

783. Hriech potratov je smrteľný hriech a tí za neho zodpovední, budú horieť v pekelných ohňoch naveky

Moja vrúcne milovaná dcéra, tento môj zásah, Baránka Božieho, ktorým odhaľujem svetu tieto posolstvá, bol predpovedaný.

Vy, ktorí sa riadite Slovom Božím, musíte byť v pokoji, lebo nechcem, aby ste sa [Mi] vzdialili, pretože vás milujem. Nesmiete sa nikdy báť mojej lásky, aj keď vás hriech odo Mňa oddeľuje. Otváram oči všetkých, ktorí chcú vidieť, a moje sväté Slovo zavrie oči tým, ktorí odmietajú prijať moju ruku. Podávam vám moju ruku, moje milované deti, aby som vás odtiahol do bezpečia, ďaleko od supov, ktorí túžia pohltiť vaše duše.

Odo dneška, každý deň budete počuť mnoho kričiacich hlasov - požadujúcich, aby ste počúvali. Predstavia vám diabolské lži a argumenty, zahalené do medovej sladkosti. Presviedčaním, nekonečným prívalom argumentov vás prinútia vypočuť zdôvodnenie v mene humanitárnych príčin - ktoré tolerujú hriech - neprestanú, kým neprijmete, čo vás chcú prinútiť prehltnúť.

Potrat, vražda v očiach Boha, bude vnucovaný všetkým národom ako znamenie odporu proti Všemohúcemu Otcovi, Bohu Najvyššiemu. Keď ospravedlňujete túto krutú ohavnosť, ste vinní strašným hriechom. Hriech potratu je smrteľný hriech a tí za neho zodpovední, budú horieť v pekelnom ohni naveky.

Vám, ktorí odmietate uznať, že ide o smrteľnú chybu, zostáva málo času na zabezpečenie spásy. Lebo až ten veľký deň príde, pokiaľ sa odvrátite od tohto krutého činu, nikdy neuvidíte Božiu tvár.

Vražda je jedným z najvážnejších činov vzdoru proti Bohu a bude trestaná kastráciou. Veľké rozdelenie v ľudstve začalo. Tí, ktorí stoja na strane šelmy a tolerujú všetko, čo vzdoruje Božiemu Slovu, budú oddelení od svojich bratov a sestier. Nepodceňujte moje varovanie. Prijatím potratu prijmete úmyselné zabitie Božieho dieťaťa. Ak nedokážete v duši nájsť výčitky svedomia, potom už Ma nikdy neuvidíte. Vrhnem vás do pustatiny.

Moja láska a milosrdenstvo môžu byť veľké. Odpustím najzačernalejším dušiam, ale bez ľútosti je môj Súd konečný. Môj trest je večný. Milujte Ma a Ja vás budem opatrovať. Zničte život inej ľudskej bytosti, stvorenej z lásky môjho Otca a tiež aj vy stratíte svoj život.

Váš Ježiš

   2. 5. 2013 - 20:07 hod.

784. Budú obvinení zo zločinov proti Petrovmu stolcu a verejne ponižovaní v mojom svätom mene

Moja vrúcne milovaná dcéra, cirkev bude opustená mnohými v najvyšších pozíciách a mnoho z nich prijme nové falošné doktríny, ktoré ich povedú do ríše temnoty.

Tí, ktorí Mi zostanú verní a tí, ktorí odmietnu ohavnosť, budú vedení Petrom apoštolom, ktorý prvý zasadol na stolec v Ríme. On povedie môjho milovaného Benedikta, ktorý, ako bolo predpovedané, im pomôže uvidieť pravdu. Bude musieť byť svedkom hrôz, ale bude podporovaný tými, ktorí prisahali vernosť jedinému pravému Božiemu Slovu.

A tak začne schizma. Tí, ktorí budú nasledovať falošné učenie, kde Ja, Ježiš Kristus, nebudem uctievaný, budú roztrhaní na kusy šelmou a jej démonmi. Moji nevinní služobníci, ktorí doteraz neprijali moje posolstvá, teraz pribehnú ku Mne pre útechu. Moje proroctvá neklamú, a veľmi skoro mnoho z týchto poľutovaniahodných duší bude odohnaných od Svätej stolice. Budú obvinení zo zločinov proti Petrovmu stolcu a verejne ponižovaní v mojom svätom mene.

Hovorím im toto. Zostaňte kľudní a buďte v pokoji, lebo keď nasledujete Pravdu, budete zachránení. Nesmiete nikdy prijať zmiernené učenie, nemajúce moju autoritu. Vy, ktorí prijmete lži vo viere, že robíte svoju povinnosť, si musíte uvedomiť, že budete musieť čeliť ťažkej ceste. Máte dve voľby. Zostať v Božom Svetle, alebo sa obrátiť chrbtom k mojim svätým sviatostiam.

Mnohí z vás čoskoro jasne uvidíte, pred čím som vás varoval. Schizma bude krutá a vznikne vojna medzi Pravdou a klamstvami. Tá privedie katolícku cirkev k pádu, kým sa nebude podobať hromade kamenia, ale jediná pravá cirkev zostane stáť vzpriamene, lebo moji verní služobníci vybudujú moju zvyškovú armádu. Budú bojovať až do trpkého konca, aby zachovali sväté Božie Slovo.

Váš Ježiš

   3. 5. 2013 - 18:15 hod.

785. Zdanlivo pôvodné názory, ktoré budú prezentovať, budú videné ako nová forma katolicizmu

Moja vrúcne milovaná dcéra, diabolský plán na zničenie katolíckej cirkvi zvnútra sa už uskutočňuje. Všetko zasvätené Bohu bude odstránené a hlavy tejto novej renovovanej, modernej cirkvi, ktoré budú čoskoro viditeľne predstavení všetkým, budú liberálny vo svojich názoroch, ale budú to nepriatelia Pravdy.

Zdanlivo pôvodné názory, ktoré budú reprezentovať, budú videné ako nová forma katolicizmu. Mnohí kresťania si povedia - čo s tým mám spoločné? Keď bude Moja cirkev, založená mojim apoštolom Petrom, takto rozložená, ovplyvní to všetkých tých, ktorí Ma nasledujú. Keď bude moje Slovo a moje učenie rozobrané na kusy a potom vytvorené, aby vyhovovalo sebeckým záujmom ľudí, hoci to budú lži, časom budú považované za Pravdu.

Tieto klamstvá, predložené svetu kvôli diabolskému zamoreniu, budú všetky kresťanské cirkvi pokladať za prijateľné v ich očiach. Ani jediná kresťanská cirkev neunikne tomuto útoku - útoku, ktorý bol zámerne a starostlivo plánovaný po stáročia.

Nemýľte sa, keď je s mojím Slovom manipulované, Pravda bude roztrhaná vo dvoje. Klamstvá zamoria dušu. Až sa to stane, ľudia pôjdu nevedomky cestou, ktorá skončí v beznádeji. Naliehavo vyzývam všetkých, ktorí Ma teraz počúvajú, aby boli stále sústredení na Pravdu. Nesmiete prijať žiadne zmeny, ktoré sa od vás budú požadovať, aby ste prijali ako súčasť novej cirkvi, ktorá nepochádza odo Mňa.

Váš Ježiš

   4. 5. 2013 - 23:35 hod.

786. Bol to hriech pýchy, ktorý spôsobil Luciferov pád, jeho vylúčenie a uvrhnutie do priepasti

Moja vrúcne milovaná dcéra, zatiaľ čo moje Slovo dolieha k mnohých ušiam, prichádzam varovať tých z vás, ktorí Ma nepočúvajú. Čoho sa bojíte? Je to moje Slovo, alebo zmeny, ktorých budete musieť byť svedkami, ako očista pokračuje? Neviete azda, že vám neprinášam nové učenie, lebo to nie je nutné? Komunikujem s vami len preto, aby som vám pripomenul Pravdu.

Toľkí z vás si myslia, že o Mne viete všetko, ale nenaučili ste sa ničomu. Kto ste, aby ste mohli povedať, že ste v očiach Boha lepší ako druhí, pokiaľ ide o výklad môjho Slova? Kto ste, že si myslíte, že máte právo sa rúhať proti Mne a potom hovoriť, že Ma milujete? Nedokážete Mi zabrániť dosiahnuť k Božím deťom prostredníctvom prorokov. Musíte sa pýtať, prečo je tomu tak, že nenávidíte môj hlas? Ako Ma môžete milovať, keď trháte moje Slovo na kusy, keď všetko, čo robím, je, že vám pomáham pripraviť sa na môj Veľký Deň?

Človek je veľmi slabý. Dokonca aj zbožné duše sú slabé, aj keď ich láska ku Mne je silná. Nech si nikto nemyslí, že môže kedykoľvek prísť predo Mňa bez hanby hriechu vo svojej duši. Ani jeden z vás nie je hoden stáť predo Mnou, napriek tomu vám zaručujem milosrdenstvo mojej lásky. Nie je to preto, že si to zaslúžite, je to jednoducho preto, že som sa rozhodol vám udeliť tento dar.

Vy, ktorí tvrdíte, že o Mne hovoríte s veľkou učenosťou a potom sa pľujete preklínavým jazykom na môjho proroka - vedzte toto. Vaša viera vás nezachráni, keď preklínate Božie Slovo. Vaša seba vyhlásená láska k Bohu je bezvýznamná, ak pred Ním odsudzujete jedno z jeho detí. Prestrihujete si pupočnú šnúru, ktorá vás spája s mojím Otcom, keď ukazujete neúctu, hnev a nenávisť voči Mne. Keď na Mňa pľuvnete, stanete sa slepými a už nikdy nebudete vidieť. Ak vyslovíte slová nenávisti, váš jazyk bude vyrezaný. Ak povstanete a všetkým oznámite svoju seba vyhlásenú znalosť Boha, padnete s useknutými nohami. Ak budete môjho proroka považovať za zlo, nebudete mať život.

Moje Slovo nikdy nezomrie; bude žiť naveky. Pošliape tých hriešnikov, ktorí sa budú pokúšať vzdorovať Božiemu milosrdenstvu /prinášaného/ prostredníctvom týchto posolstiev. Odmietnite Ma tentoraz a odmietnete slobodu, ktorú prinesiem, keď prídem, aby som vás konečne zhromaždil v mojom kráľovstve. Nemáte veľa času, aby ste sa vykúpili v mojich očiach pred týmto Veľkým Dňom. Nepremárnite ho hriechom pýchy. Bol to hriech pýchy, ktorý spôsobil Luciferov pád, jeho vylúčenie a uvrhnutie do priepasti. Všetci, kto ho hriechom pýchy nasledujú - hriechom, ktorý spôsobuje tak veľké oddelenie od Boha - padnú a nikdy nepovstanú v prítomnosti Boha.

Váš Ježiš

   5. 5. 2013 - 16:15 hod.

787. Nesnažte sa logicky uvažovať rozumom, keď sa pokúšate zdôvodniť Moju existenciu, pretože Ja nie som z tohto sveta

Moja vrúcne milovaná dcéra, bolesť odlúčenia odo Mňa, Ježiša Krista, Syna človeka, je mnohým neznáma, ale až príde deň, kedy moje Svetlo ku koncu vyhasne, bude jasné, aká bezútešná je agónia.

Tí, ktorí Ma poznajú a milujú, vedia, čo táto bolesť prináša, keď hriech vytvára hradbu medzi hriešnikom a Bohom.

Tí, ktorí Ma nepoznajú a tí, ktorí Ma odmietajú, zakúsia toto odlúčenie počas posledných troch dní temnoty, kedy prítomnosť Boha nebude nikde k nájdeniu.

Len vtedy, až Svetlo Božie zmizne, človek konečne pochopí, že bez Boha niet života. Všetko, čo zostáva, je prázdnota, pustatina a temnota.

Ja som Svetlo, ktoré človek, bez toho, aby o tom vedel, hľadá každú sekundu každého dňa.

Ako sa človek snaží nájsť pokoj a šťastie, bude sa pokúšať ich nájsť kdekoľvek, kde si myslí, že sa nájsť dajú. Uplatňuje honbu za materiálnym ziskom a chtivosť tela, aby uspokojil potreby, ktoré nemôžu byť nikdy ukojené, a bude nasledovať falošné náboženstvá, ktoré sľubujú veľké osobné uspokojenie. Žiadna z týchto vecí ho neprivedie do Božieho Svetla.

Dokonca aj tí, ktorí hľadajú odpovede intelektuálnymi prostriedkami a poznaním, nikdy nenájdu pokoj, alebo odpovede, ktoré hľadajú, pokiaľ neotvoria svoje srdcia skutočnej Božej Láske.

Prichádzam ku každému, kto Ma hľadá. Mám potešenie z duší, ktorých horlivá úprimnosť hľadá len moju lásku. Takých ľudí zahrniem darom Ducha Svätého. Aby ste ku Mne prišli bližšie, musíte Mi úplne dôverovať. Len vtedy, keď odovzdáte svoju vôľu  mojej, budete môcť pocítiť moju prítomnosť. Ľuďom, ktorí sa Ma pokúšajú nájsť, ale myslia, že je to ťažké, hovorím.

Nesnažte sa logicky uvažovať rozumom, keď sa pokúšate zdôvodniť moju existenciu, lebo Ja nie som z tohto sveta. Nerobte sa slepými k existencii večného života. Tá vás očakáva, len keď Mi dokážete dôverovať a necháte Ma prísť do vášho srdca a duše. Dám sa vám spoznať. Všetko, čo musíte urobiť, je volať Ma. Musíte ku Mne volať čoskoro, pretože až moja prítomnosť na zemi zoslabne, bude pre vás nemožné, aby ste Ma vyhľadali, a budete blúdiť v bezmocnej úzkosti a pokúšať sa Ma nájsť.

Tí, ktorí si myslia, že sú silní vo svojej viere a ktorí veria, že sú Mi blízko, musia vedieť, ako rýchlo padnú, až nebudem v budúcich svätostánkoch nikde k nájdeniu. Až príde tento strašný deň bezútešnosti, budú náreky beznádeje a moc šelmy bude taká, že mnohé duše budú príliš slabé, než aby zachovávali moje sväté Slovo.

Musíte prosiť o moju pomoc a bude vám daná. Volajte Ma s pokorným duchom a Ja vám odpoviem. Proste Ma, aby som vás ochránil, a pokryjem vás mojou vzácnou krvou, aby vás nič nezastavilo na ceste Pravdy, ktorá vedie k večnej spáse.

Slúžte Mi podľa svojich vlastných schopností, tak, ako by ste Mi mali slúžiť, ale budete musieť byť opatrní. Robte, čo som vám povedal. Žite svoj život podľa mojich slov a ponesiem vás. Znevážte Ma použitím môjho svätého Slova spôsobom, ktorý prináša utrpenie ostatným, a budete trpieť tou najväčšou bolesťou odlúčenia odo Mňa.

Váš Ježiš

   6. 5. 2013 - 18:42 hod.

788. Keď vám bola daná pravda, je dôležité, aby ste pokračovali v šírení Božieho slova

Moja vrúcne milovaná dcéra, tým, ktorí Ma bez vlastnej viny urazili, pretože nepoznajú moje Slovo, bude čoskoro dané vedenie, ktoré potrebujú.

Lebo všetci, ktorí poznáte Pravdu môjho Slova, danú ľuďom pred 2000 rokmi, musíte vedieť, že zatiaľ čo sa hašteríte medzi sebou, strácajú sa milióny duší. Tak mnohé z nich, previnilé smrteľným hriechom, sa dopúšťajú takýchto činov kvôli zamoreniu Zlým. Keby poznali Pravdu môjho sľubu večného života, potom by sa mnohé na týchto činoch nepodieľali.

Keď vám bola daná Pravda, je dôležité, aby ste pokračovali v šírení Božieho Slova. Musíte to robiť preukazovaním lásky a úcty k životu druhých. To znamená dodržiavať prikázania môjho Otca: "Nezabiješ". Potom je vašou povinnosťou, aby ste zabezpečili, že so životom človeka je zaobchádzané s úctou na Božiu slávu.

Musíte pripomínať ostatným tento dar večného života v časoch, keď viete, že tí, ktorí popierajú Boha, potrebujú vašu pomoc. Vaša pomoc modlitbou a radou môže zachrániť tieto duše. Potrebujem toľko vášho času, moji milovaní nasledovníci. Musíte byť veľkorysí, pokiaľ ide o váš čas v záchrane duší. Prosím, pokračujte v modlitbách z mojej modlitebnej kampane, pretože sľubujem obrátenie miliónom stratených duší, keď sa ich budete modliť.

Nedovoľte útokom Zlého, ktorý bude stále vrhať tieň na tieto posolstvá, aby vás rozptyľoval. Berte tieto útoky tak, že nie sú ničím iným, ako pokusom Satana a všetkých zlých duchov, ktorí sa potulujú po zemi, aby zabránili Božím deťom získať nádherné dedičstvo, ktoré ich čaká.

Prosím vás tiež, aby ste boli šľachetní srdcom a modlili sa za tých, ktorí sa obrátili proti Mne v tejto mojej poslednej misii na zemi, pred Veľkým Dňom.

Váš Ježiš

    7. 5. 2013 - 17:00 hod.

789. Misia, ktorá ti bola daná, je posledným článkom v poslednej zmluve

Moje drahé dieťa, odhalila som ti počas tohto veľmi mimoriadneho zjavenia tajomstvo môjho Srdca, a ako je prepojené s Najsvätejším Srdcom môjho milovaného Syna. Moje srdce bije v jednote s jeho srdcom a ako Spoluvykupiteľka budem pracovať, aby som priviedla čo najviac Božích detí do novej éry mieru.

Ako Matke Božej mi bola daná moc nad šelmou a všetkým, ktorí sa dovolávajú mojej pomoci, bude udelená pred ňou veľká ochrana. Kvôli tejto mimoriadnej moci, ktorú mi dal môj Syn, bude počas vlády šelmy urobené všetko pre zneuctenie môjho mena. Budú organizované verejné udalosti k pocte mojich prianí zjednotiť všetky Božie deti. Nanešťastie nie všetky z nich budú ctiť Pravdu.

Odhalila som Pravdu v la Salette vo Francúzsku a vo Fatime v Portugalsku, ale napriek tomu mnohí nechápu, čo som vlastne vysvetlila. Čoskoro sa predpovedané proroctvá stanú skutočnosťou a potom nenávisť, ktorú ku mne chová Zlý, sa prejaví v špeciálnych ceremóniách, ktoré budú urážkou voči Bohu.

Môj Syn vytvoril veľmi zvláštny plán, ktorý bol prepracovaný do každej jednotlivej podrobnosti, aby zabezpečil, že svetu bude odhalená pravda o nepriateľoch Boha. Robí to, pretože len Pravda môže zachrániť ľudský rod. Ak by Božie deti nasledovali klamstvá a zaplietli sa do podvodu, zrodeného z plánu Antikrista, potom by sa obrátili chrbtom  k môjmu Synovi, a k svojej vlastnej spáse.

Misia, ktorá ti bola daná, dieťa moje, je posledným článkom v poslednej zmluve, ktorú môj Syn musí naplniť v poslušnosti k môjmu Otcovi, Bohu Najvyššiemu. Bude to nástroj, ktorým budú duše zachránené zo zovretia Satana a jeho zlej armády na zemi. Kvôli tomu nenávisť, ktorá ti je prejavovaná skrze slová, skutky a činy iných ľudí, bude krutá a prudká. Hnev namierený proti tebe bude ako žiadny iný a musíš pochopiť, že sa to dá čakať. V týchto časoch sa práca môjho Syna stretne s horkým odporom a On aj jeho Cirkev na zemi budú musieť zakúsiť posledné ukrižovanie pred tým, než sa uskutoční vzkriesenie, sľúbené všetkým, ktorí v môjho Syna veria.

Nenávisť je skutočná a Zlý proti tebe obráti dokonca aj myseľ vybraných duší a vizionárov, moje dieťa. Nermúťte sa kvôli sebe, ani kvôli týmto dušiam, pretože utrpenie môjho Syna je desaťkrát horšie. Je to môj Syn, Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva, ktorý zomrel za hriechy ľudí, ktorý je ešte nenávidený s vášňou, zrodenou z hnevu a riadenou Satanom. Je to môj Syn, kto je predmetom takýchto útokov a keď vrhnú na teba urážky, dieťa moje, bičujú Ho zase znovu.

Musíte všetci povstať a robiť, čo vám hovorí môj Syn, pretože ste boli vybraní, aby ste vytvorili jeho zvyškovú armádu. Keď budete trpieť v jeho mene, je to pre slávu Boha a na spásu ľudstva. Až sa nové nebo a nová zem zjednotí, tak utrpenie skončí a všetci budú spievať na chválu Bohu.

Vaša milovaná Matka

Matka Božia

Matka Spásy

   7. 5. 2013 - 20:35 hod.

790. Mor bude rozšírenejší ako Aids

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako si bola roztržitá a dovolila si, aby si sa vzdialila spred Mojich očí v posledných dvoch dňoch. Vari nevieš, čo vyvolalo toto rozptýlenie? Tým, že si chýbala len jeden deň na eucharistickej adorácii, bola si vzatá a zneužitá v mojom mene, bez toho, že by si sa chránila, ako som ťa poučil. Moje poučenie je, že budeš aj naďalej prichádzať predo Mňa denne a že sa budeš modliť najsvätejší ruženec, aby ťa moja Matka mohla pokryť ochranou, ktorú potrebuješ v tejto práci.

Tak mnohí, ktorí sú Mi blízko, získajú sebadôveru, ktorá ich vedie k tomu, aby uverili, že žiadna miera utrpenia ich nemôže zastaviť, keď plnia moju misiu. Ale to je možné len vtedy, keď budete ku Mne volať, aby som vás viedol.

Moja dcéra, čoskoro uvidíte začiatok moru (*), až môj Otec uvrhne na zem trest na tie národy, ktoré Ho urážajú a ktoré dovoľujú zlo a nespravodlivosť, ktoré majú byť spôsobené nevinným ľudom.  Táto nákaza bude viditeľná na tvári a rany sa nebudú hojiť, kým sa neskončí veľký trest. Tento mor bude viac rozšírený než AIDS a bude jednou z prvých známok prichádzajúceho trestu. Potom bude nasledovať hladomorom na jednej tretine zeme a budete tomu svedkami počas vlády Antikrista.

Ako sa vláda Antikrista rozšíri ako pavúčiu sieť, tak súčasne budú sa vylievať série trestov  na štyri svetové strany z rúk môjho Otca. Boží zásah pomôže zastaviť duše, aby boli uchmatnuté šelmou skrze moc Antikrista. Jeho nasledovníci budú trpieť neznesiteľným trestom a ten bude videný na ich tvárach zasiahnutých morom. Neuniknú tomuto prísnemu trestu, rovnako ako tí, ktorí uskutočňujú diabolský podvod v mojej Cirkvi na zemi.

Toto varovanie je dávané, aby tí, ktorí pochybujú o mojej spravodlivej ruke, nakoniec pochopili, že ľudia budú trpieť, tak ako trpeli za dní Noema, ak sa budú k Bohu obracať chrbtom.

Posledná urážka voči môjmu Otcovi skrze hriech vojny a potratu privolá na ľudstvo jeho najväčší trest. Život nenarodeného dieťaťa, vzatý tak kruto a bez ľútosti, bude potrestaný smrťou tela a smrťou duše.

Váš Ježiš

(*) V zmysle nákazy - poznámka prekladateľa.

    9. 5. 2013 - 22:45 hod.

791. Mojím najväčším želaním je, aby ste vyhľadali duše mladistvých

Moja vrúcne milovaná dcéra, moja láska k mladým ľuďom každého národa, farby pleti a vierovyznania, ktorí Ma neuznávajú, je večná. Môj žiaľ kvôli týmto mojim malým dušiam je hlboký. Musíte sa za nich modliť, najmä teraz. Zahrniem ich bez váhania mojím milosrdenstvom, ak ma o to poprosíte touto modlitbou modlitebnej kampane:

Modlitba modlitebnej kampane (106) - O milosrdenstvo pre mladistvých, ktorí neuznávajú Boha.

Drahý Ježišu, vezmi pod tvojou ochranu duše tých Božích detí, ktoré Ťa nepoznajú, ktoré neuznávajú tvoju lásku a ktoré neprijímajú tvoj sľub.

Vylej na nich tvoju milosť obrátenia a daj im večný život.

Buď milosrdný ku všetkým, ktorí neveria v tvoju prítomnosť a ktorí sa nesnažia ľutovať svoje hriechy. Amen.

Moja milovaná zvyšková armáda, mojím najväčším prianím je, aby ste vyhľadali duše mladistvých, agnostikov (bez vyznania) a tých, ktorí neveria v Boha. To sú vaše priority. Prosím vás, aby ste pritiahli všetky národy, vierovyznania, farby pleti a náboženstva do mojej ochrany. Keď Mi privediete také duše, dám im veľké dary a sľubujem ich spásu.

Je dôležité, aby ste nezanedbali tých, ktorým je ich spása ľahostajná. Sú to stratené duše, po ktorých túžim a ktoré budem nasledovať do každého kúta, každej štrbiny a každej krajiny, kým ich nebudem môcť pritiahnuť do môjho kráľovstva.

Nezabudnite na túto prosbu. Nezabudnite, že mojou túžbou je dosiahnuť k tým, ktorí Ma nepoznajú a k tým, ktorí Ma chcú spoznať.

Váš Ježiš

   10. 5. 2013 - 16:40 hod.

792. Jediná voda nutná na prežitie Božích detí bude pochádzať zo stromu života

Moja vrúcne milovaná dcéra, požehnaní sú tí, ktorí odpovedia na pravé Slovo Božie, lebo oni budú prví, ktorí povstanú a vstúpia do môjho nového kráľovstva.

Tí, ktorým nebolo dané moje sväté Slovo, vrátane krajín, kde som odsudzovaný, sú prvé duše, ktoré musím osloviť. Od narodenia boli nie vlastnou vinou vychovávaní k popieraniu Boha, Tvorcu a Stvoriteľa všetkého, čo je. Budem sa snažiť, aby som ich touto misiou obrátil, a sľubujem, že až im bude Pravda ukázaná počas Varovania, že budú rýchlo privábení do môjho milosrdenstva. Neopustím nikdy tých, ktorí boli oklamaní falošným učením, lebo sú bezmocní a potrebujú moju lásku a milosrdenstvo.

Mojou túžbou je, aby sa moji nasledovníci teraz pripravili stúpať po rebríku, aby sa pripravili na dlhý a ťažký výstup k duchovnej dokonalosti. Tí z vás, ktorí boli požehnaní darom rozlíšenia môjho hlasu, obsiahnutého v Knihe Pravdy, majú ku Mne povinnosť. Musíte urobiť toto. Použite dar, ktorý som vám dal, aby som vás pripravil na duchovnú dokonalosť, ktorá je od vás vyžadovaná, teraz, keď formujem moju zvyškovú armádu na zemi.Vašou zodpovednosťou je pomôcť tým, ktorí sú slabí, príliš pyšní a príliš tvrdohlaví, než aby prijali moju ruku milosrdenstva. Budete to vy, ktorí Mi umožníte, že dokážem udeliť všetkým dušiam, vrátane tých, ktoré nie sú hodné môjho milosrdenstva, potrebnú spásu, aby žili naveky v mojej sláve.

Ó, aké nádherné je toto moje nové kráľovstvo. Keby ste ho len mohli vidieť, ani jeden z vás by nikdy nevyslovil jediné slovo proti Mne. To bude váš nový domov, miesto, kde vy a vaša rodina budú užívať večnú extázu, pokoj, lásku a radosť a venovať sa všetkému, čo je stvorené mojím Otcom pre vaše šťastie. Myslite na neho ako na nové obydlie, podobné v spôsobe, akým bola stvorená zem, okrem toho, že tieto nové nebesia a nová zem nebudú mať more. Jediná voda potrebná na prežitie Božích detí, bude pochádzať zo stromu života, odkiaľ všetok život bude udržiavaný.

O každú potrebu bude postarané a láska bude prítomná v takej hojnosti, že žiadna nespokojnosť nebude existovať. Smiechu, lásky, radosti, farieb a krásnych vecí, ktoré nikto počas času svojho pobytu na zemi nikdy nevidel, bude hojnosť. Šťastie, ktoré je mimo vaše pozemské chápanie, bude darom každému, komu je daný kľúč k môjmu kráľovstvu.

Život, ktorý leží pred vami, je ozdobený veľkými darmi a vy budete žiť v stálom stave pokoja s láskou ku Mne. Budem vládnuť v jednote so všetkými Božími deťmi a ani jednému z vás nebude nič chýbať, tak veľká je moja láska. Je to jediný život, o ktorý musíte usilovať, pretože po Veľkom Dni, kedy pre vás prídem, žiadny iný život nebude existovať.

Váš Ježiš

   11.05.2013

793. Zázraky ktoré som sľúbil svetu, skrz moje modlitebné skupiny modlitebnej kampane budú pribúdať.

 Moja drahá milovaná dcéra, nezáleží na tom, že musíš znášať bolesť, pre spôsob akým si bola zamietnutá, kvôli Mne, pretože Moje Slovo nikdy nezomrie. Ono povstane a zosilnie, ako silný vietor, a bude sa zvyšovať do tej intenzity až zvuk môjho hlasu bude znieť ako hrom po celej Zemi. Bude len veľmi málo tých, ktorí nebudú počuť môj hlas a dokonca aj tí, ktorí ma odmietajú, budú o mne aj naďalej hovoriť. Nebude pre nich možné to ignorovať.

Rovnako ako všetky deti, splodené zo svojej matky, deti Božie - vrátane tých, ktoré Ho odmietajú uznať - budú pritiahnuté k Nemu, pretože si nebudú môcť pomôcť. Ako novorodené dieťa, ktoré buduje puto so svojou matkou, každé dieťa Božie, pozná jeho vlastné prostredníctvom hmatu, zvukov a vôní. Božie deti pocítia, keď sa Božia prítomnosť dotkne ich duše. Rovnako ako Ja si poznám mojich vlastných, tak aj tí, ktorí Ma milujú budú reagovať na moje volanie.

Dcéra Moja, Svätá vôľa Božia je Silná a porazí všetkých tých, ktorí sa stavajú proti Božiemu Slovu. Ak máte pocit, že je toľko odporu a toľko nenávisti voči tejto misii, musí vám byť vždy útechou Môj slávny sľub. A to je zachrániť všetky duše, aby bolo možné čoskoro predstaviť Môj Nový Raj ľudstvu a to s čo najmenším utrpením.Utrpenie môže byť zmiernené skrze modlitby Mojej zvyškovej armády, pretože som im odkázal zvláštne milosti.

Zázraky ktoré som sľúbil svetu, skrze moje modlitby Modlitebnej kampane, sa zvýšia a mnohí budú svedkami uzdravení a obrátení. Bude to prostredníctvom týchto zázrakov, ktoré urobím a dám sa poznať, dokonca aj najtvrdším skeptikom. Bude to skrze modlitebnú kampaň, cez ktorú služobníci Mojich kresťanských cirkví uvidia moje milosrdenstvo a čoskoro mnohí z nich budú mať dôkaz o pravosti týchto posolstiev.

Stane sa Moja Vôľa a žiadny človek ju nezastaví. Mnohí sa postavia proti Mojej vôli, budú kričať a osočovať Moje Slovo a pľuť na teba, dcéra moja, ale ich nenávisť bude zničená a čoskoro otvoria svoje srdce, pretože už nebudú na pochybách, že je to ich Pán, ktorý ich volá. Ja Som Nádoba, prostredníctvom ktorej budú očistení. Bude to skrze Mňa, že dostanú jedinú možnú ochranu pred antikristom. Moja ochrana musí byť vyhľadávaná a Pečať Živého Boha musí byť daná čo možno najviac dušiam.

Počúvajte moje inštrukcie a všetko bude v poriadku. Ignorujte moje varovania a pokúste sa bojovať s nespravodlivosťou, ktorá bude rozšírená, keď bude svet riadený rukou šelmy, na vlastnú päsť a nebudete dosť silní. Prijmite Moje Dary a zostanete stáť bezpečne, s vedomím, že Ja chránim vás a vašu rodinu a priateľov.

Váš Ježiš

   13. 5. 2013

794. Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo.

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja zvyšková armáda bude narastať veľmi rýchlo v týchto časoch a rozšíri sa do 58 národov. Budú medzi vami vodcovia a musíte sa zjednotiť kdekoľvek ste, pomocou utvorenia modlitebných skupín Ježiš Ľudstvu.

Priveď všetkých, ktorí Ma nasledujú, najprv, tých z tvojho stáda a potom pritiahni tých, ktorí nasledujú každý druh učenia. Nikdy by som nemohol uprednostniť jednu dušu pred druhou. Túžim, aby si  povedala všetkým, ktorí vo Mňa neveria a Ja im sľubujem, že im bude ukázaná Pravda počas Varovania. Bude pre nich ťažké Ma zaprieť, pretože Ja zaplavím ich duše spôsobom, ktorý ich prekvapí a udiví. Môj Duch Svätý zaplaví každý národ, kde sa vytvorili moje Modlitebné Skupiny.

Znásobím počet zázrakov, ktorých ste boli doteraz svedkami, kde som liečil myseľ, ducha a telo od nešťastia a choroby medzi vami. Spoznáte ma prostredníctvom Mojej Prítomnosti, ktorú som vštiepil do tých z vás, ktorí  žiadajú o moju priazeň. Ste v skutku požehnaní - vy, deti tejto generácie, ktoré ste boli vybrané v takom veľkom  množstve tešiť sa z večného života v Mojom Kráľovstve, ktoré nemá konca. Smrť bude vami porazená. Diabol bude pohltený vašou silou vytrvalosti a hriech už viac nebude kliatbou pre vaše duše.

Moje deti, je potrebné urobiť ešte veľa práce. Dovoľte Mi viesť vás cez Moje Modlitebné Kampane, lebo oni vám otvoria oči k Pravde. Len, čo uvidíte Pravdu, budete vo vašich srdciach vedieť, čo robiť. Moja rada- keď ste odmietaní kvôli hovoreniu Pravdy, musíte zostať ticho. Modlite sa za tie duše, aby im bola daná milosť prijať Knihu Pravdy.

Moje slovo je konečné. Je definitívne. Nemôže byť iné slovo. Ktokoľvek, kto hlása v Mojom Mene, odkedy sa táto Misia zahájila v Novembri 2010, nemá právo tak robiť, pretože nepochádza odo Mňa. Títo proroci, ktorí prišli predtým a ktorí tiež hovoria v Mojom Mene, sú požehnaní a budem ich naďalej ochraňovať. Môj Hlas hovorí k svetu prostredníctvom týchto posolstiev. Moja milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária, taktiež rozpráva s jej vizionármi a znovu, jej Misia je požehnaná Mnou.

Vedzte, že Satanova armáda zahŕňa veľké množstvo falošných prorokov, ktorí hovoria sladkým hlasom.Lichotiví, ľúbiví a maskovaní s prázdnymi sľubmi, vám povedia presný opak toho, čo vám hovorím Ja. Vedzte, že iba Môj Hlas vám hovorí Pravdu. Iba Môj Hlas vám povie udalosti, ktoré prídu a ktoré sa uskutočnia. Nikto iný nemôže, ani mu nebude daná právomoc, hovoriť za Mňa, Ježiša Krista alebo môjho milovaného Otca.

Čerpajte útechu z tohto zjavenia a vedzte, že iba Svätá Trojica komunikuje týmto spôsobom s ohňom, ktorý zachváti všetky duše bez pýchy a plné pokornej lásky ku Mne.

Váš Ježiš

   14. 5. 2013

795. Tí, čo nasledovali Božie slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo mnou, boli prví čo ma opľuvali

Moja vrúcne milovaná dcéra, pre tých medzi mojimi nasledovníkmi, ktorí trpia kvôli svojej viere v tieto posolstvá z neba, musím povedať toto.

Keď je vaše utrpenie ťažké, musíte vedieť, že ste boli obdarení mojím darom, ktorý vám bol daný na  pomoc otvoriť vaše oči k Pravde. Osočovanie, ktoré budete znášať v Mojom Mene, kvôli vašej vernosti v tieto posolstvá, budú pochádzať od vašich najbližších. Obzvlášť veľa mojich zasvätených služobníkov, ktorí Ma odmietajú hľadať skrze toto moje sväté slovo, vám spôsobia najviac zármutku. Budete ohováraní, ponižovaní, napádaní, kritizovaní a zosmiešňovaní, a predsa ,  títo istí ľudia vyhlasujú, že hovoria v Mojom Svätom Mene.

Musíte vydržať túto bolesť tak ako to  museli znášať Moji apoštoli a učeníci. Počas Môjho pobytu na zemi som bol vyháňaný z Chrámov Božích. Moji učeníci boli varovaní, aby sa Mi vyhýbali alebo boli vyhnaní z kostola, ak boli videní so Mnou. Keď hovorili Moje Sväté Slovo a šírili Moje učenie, boli ohrozovaní a v niektorých prípadoch aj bičovaní. Boli verejne súdení. Tí ktorí nasledovali Božie Slovo, ktoré bolo stanovené prorokmi predo Mnou, boli prví, ktorí ma opľúvali. Ich hnev bol spôsobený tým, že som hovoril Pravdu, ktorú oni nechceli počuť. Spôsobovala im strach a bola pre nich nepríjemná.

Naplnení mocou Ducha Svätého boli Moji apoštoli nenávidení po Mojom Nanebovstúpení

mnohými, ktorí uctievali v Chrámoch. A hoci ich utrpenie bolo veľké a hlasy protivníkov sa silno ozývali v ich prítomnosti, nezáležalo na tom.

Nič nedokáže zabrániť šíreniu Môjho Slova. Žiaden hlas nebude dostatočne silný. Žiaden argument nebude dostatočne vierohodný. Žiadna zloba nebude dostatočne silná. Moju Moc nie je možné premôcť. Môj Duch Svätý pritiahne do bezpečia Môjho Nového Raja miliardy duší. Všetky nespokojné hlasy stíchnu  a všetka opozícia bude potlačená kvôli zásahu Môjho Otca, ktorý zaistí, že tŕnie a kamenie, ktoré pošpinili cestu k Pravde, bude vykorenené.

Zostane iba Môj Hlas. Bude to jediný Hlas Autority, ktorý zostane a potom príde Veľký Deň.

Váš Ježiš

    15. 5. 2013

796. Môj veľký zásah kvôli spáse ľudstva bol zahájený a rýchlosť môjho zásahu bude všetkým zrejmá

Moja najdrahšia dcéra, Boží Duch je vyliaty na zem, spôsobom, takým ako nikdy predtým.

Aby som pripravil moje drahé deti na Nový raj, ktorý ich očakáva, zahaľujem ich Duchom pravdy. Niektorí z nich to prijmú s otvorenou náručou a budú vďační za takéto požehnanie. Iní odmietnu, pretože svoje srdcia neotvoria.

Môj veľký zásah kvôli spáse ľudstva bol zahájený a rýchlosť môjho zásahu bude všetkým zrejmá. Zázraky dovolené Mnou, vašim Všemohúcim Otcom, sa rozšíria a bude sa o nich hovoriť. To povedie k ďalšiemu obráteniu. Rovnako však ako sa bude šíriť Duch mojej Lásky, tak tiež sa zvýši činnosť Zlého a jeho družiny.

Moja ruka zastaví zlé správanie tých, ktorí sa budú snažiť vyvolať vojnu, choroby, vraždy a potraty mojich detí. Moja ruka dopadne aj na tých, ktorí trápia oddaných nasledovníkov môjho milovaného Syna a na tých, ktorí sa pokúsia odstrániť jeho Prítomnosť v Najsvätejšej Eucharistii.

Načúvajte teraz môjmu volaniu. Všetky moje deti budú priťahované k môjmu milosrdenstvu. Tí, ktorí odmietajú môjho Syna, odmietajú Mňa. Tí, ktorí urážajú môjho Syna, nemôžu prísť ku Mne. Tí, ktorí odsudzujú jeho učenie a prekrúcajú Pravdu, odmietajú moju existenciu. Nemôžete si vytvárať svoje vlastné zákony a počúvať Ma. Rovnako tak nesmiete prehliadnuť hriech a čakať, že uvidíte moju Tvár.

Ak sa hriech nezmenší, budem trestať tie národy, ktoré sú zodpovedné za hriechy, ktoré Ma urážajú. Práve tak, ako môj Svätý Duch neustále pôsobí, tak sa tiež uskutoční môj zásah, aby sa zabránilo šíreniu hriechu.

Všetky tieto zmeny sa prejavia v rovnakom období. Čoskoro potom, keď každý pokus môjho Syna skrze jeho Cirkev a jeho učeníkov bude uskutočnený preto, aby sa Pravda rozšírila, príde deň, kedy veľké milosrdenstvo môjho Syna zasiahne ľudstvo. Onedlho potom príde Súdny deň.

Pripravte sa moje deti teraz na tento deň, ktorý môže prísť kedykoľvek. Iba však tí, ktorí počúvajú moje prikázania a prejavia ľútosť nad svojimi hriechmi, môžu a budú zachránení.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

   16. 5. 2013

797. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie.

Moja vrúcne milovaná dcéra, bude to silou lásky, že ľudstvo môže a bude zachránené. Láska o ktorej hovorím, je Božia láska, ktorá preteká v srdciach ľudí.  Božia Láska je prítomná v srdciach všetkých jeho detí, vrátane tých, ktorí ho odmietajú. Bude to vaša vzájomná láska, ktorá vás podporí v priebehu skúšok, ktoré ležia pred nami. Ukážte lásku a súcit vášmu k blížnemu a buďte  láskaví k chudobným, slabým a bezmocným, a urobím vás mojimi na večnosť.

Pre tých z vás, ktorí kruto zaobchádzajú s ostatnými, ktorí spôsobujú bolesť tým, nad ktorými  vládnu a ktorí šepkajú zlomyseľnosti o druhých, budete ako prázdne nádoby nemajúc mi  nič ponúknuť. Musíte vždy nasledovať moje učenie. Láska pochádza iba odo Mňa. Nenávisť nie. Tí, ktorí hovoria, že ma ctia a zle hovoria o druhých, aj keď tvrdia, že obhajujú Moje Slovo a strážia moje meno,  oni Ma nectia. Oni ma urážajú a ich hanba bude zrejmá na Veľký deň. Nikdy, ani na chvíľu si nemyslite, že môžete žiť bez lásky vo vašich srdciach k ostatným, pretože ak nemáte lásku k druhým, potom popierate dar, ktorý je daný slobodne všetkým Božím deťom. Keď Ma skutočne milujete budete sa správať k ostatným s láskou a úctou. Keď ste krutí k ostatným, hovoríte zle o nich, alebo ich nespravodlivo kritizujete, potom odmietate lásku, ktorú som vám dal. Na jej mieste je nenávisť. Nenávisť k inej ľudskej bytosti pochádza od Satana.Ak dovolíte nenávisti zatvrdiť vašu dušu, budete sa od mňa vzďaľovať a budete veľmi rozrušený vo vašej duši.

Keď milujete iných v mojom mene, budete to robiť cez vaše slová, vaše činy a skutky pravej lásky. Láska Božia, ktorá sa žije podľa Jeho želania prostredníctvom svojich detí, môže zachrániť ľudstvo. Láska premôže zlo. Satanova moc je zničená v okamihu, keď preukážete lásku k ostatným, ktorí sa k vám zle chovajú. Musíte sa úpenlivo snažiť, dovoliť láske, aby vás obklopila, aby ste mohli rozšíriť túto veľkú milosť ostatným.

Láska zrodí lásku v druhých. Láska prináša život. Láska prináša odpustenie. Láska zničí zlo. Bez lásky zlo bude bujnieť.

Váš Ježiš

   17. 5. 2013

798. Svet sa bude radovať, pretože spolu s mojou cirkvou v Ríme, budú židovské národy ponížené

Moja najdrahšia dcéra, ja ti odhaľujem v intimite moju bolesť a smútok, keď si pripomínam, znovu a znovu, bolesť, ktorú som znášal v záhrade Olivovej.

Vtedy moja bolesť, ktorú vytvoril Zlý, ktorý mi ukázal, vízie budúcnosti, bola spôsobená pohanstvom, ktoré zaplaví Zem vo vašej dobe. Vtedy som poznal, rovnako ako je možné vidieť teraz, nenávisť vo svete, ktorá existuje ku Mne, Ježišovi Kristovi.

Moje utrpenie je umocnené skutočnosťou, že ľudstvo ešte stále plne nepochopilo obeť, ktorú som vykonal za ich duše. Moje ukrižovanie bolo na záchranu všetkých generácií, vrátane tých, vo svete dnes. Moja bolesť je veľká v tomto okamihu a Moje utrpenie sa prejavuje v tebe, dcéra moja, a ďalších obetných dušiach, takže môžem zachrániť najviac zničených medzi vami.

Plačem horké slzy a je mi ťažko na srdci, pretože sa hriech šíri skrze zákony vo vašich krajinách, čo bude nútiť nevinné duše do pokušenia. Nielen, že budú mať pocit, že hriech môže byť teraz oprávnený tým, že zákony v ich krajinách ho ospravedlňujú, ale budú tiež obvinení z porušovania zákonov svojej krajiny, ak budú obhajovať Moje Sväté Slovo.

Ach, ako ste oklamaní. Ako ďaleko ste zablúdili odo mňa. Ako veľmi ste ma urazili. Tí, ktorí majú zodpovednosť za hlásanie Môjho Slova, teraz Ma počúvajte. Vašou povinnosťou je chrániť Moje sväté slovo za každých okolností. Váš sľub je počúvať moje slovo a moje učenie, ako boli obsiahnuté od vzniku Mojej Cirkvi na Zemi. Nikdy sa odchyľujte od pravdy. Pripravte vaše duše, lebo čoskoro budete nútení proti svojej vôli zaprieť ma skrze sviatosti. Musíte byť ostražití po celú dobu k veľkým zmenám, ktoré ležia pred vami.

K celému ľudstvu, vyzývam vás, aby ste reagovali na môj hlas, hlas pravdy, hlas lásky, hlas svojho Pána. Čoskoro ma uvidíte. Potom pavučiny budú odstránené z vašich očí a pravda sa stane jasná. Keď svitne deň môjho milosrdenstva, musíte vedieť, že môj Druhý príchod sa uskutoční čoskoro potom. A zatiaľ, čo túžim po všetkých z vás, ktorí ste sa obrátili ku mne, plačem od žiaľu za dušami, ktoré sú pre Mňa stratené.

Musím varovať tých, ktorí sa snažia zastaviť ma, v záchrane duší, že ich potrestám, ak budete  pokračovať odporovať Božiemu slovu. Nehovorím o týchto posolstvách, aj keď som smutný, že ma nebudete počúvať, ale hovorím o zrušení Môjho Svätého Slova vo vašich krajinách.

Svetlo bude bojovať proti tme. Božie svetlo vás udrží nažive. Temnota vás zničí. Moje svetlo bude jasnejšie a jasnejšie, až Moja Svätá Eucharistia bude odstránená. Potom bude slabnúť. Potom sa Moja Cirkev rozpadne a bude sa zdať, že zomrela. Svet sa bude radovať, pretože spolu s mojou cirkvou v Ríme, budú židovské národy ponížené. To bude najväčší podvod, ktorý postihne ľudstvo, a tí, ktorí prijmú túto zlú formu pohanstva budú odplavení v záplave. A potom, až ohne očistia Zem, povstane Moja cirkev opäť v jej plnej slávnej forme. To bude koniec pre hriešnikov, ktorí odmietajú Moju Ruku, ale začiatok večného života pre tých, ktorí Ma milujú.

Váš Ježiš

   17. 5. 2013 - 23:50 hod.

799. Bude im ihneď odpustené, ak nájdu odvahu ku Mne volať, aby som im pomohol dostať sa z ich trápenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíte vedieť, že všetci hriešnici, najmä tí, ktorí sa dopustili strašných vecí, musia ku Mne prísť. Túžim po ich pozornosti a chcem ich priviesť do môjho Srdca, pretože ich milujem. Bude im ihneď odpustené, ak nájdu odvahu ku Mne volať, aby som im pomohol dostať sa z ich trápenia. Nesmú sa Ma nikdy báť, pretože som vždy milosrdný. Sú Mi bližšie než tí, ktorí tvrdia, že Ma na zemi reprezentujú, ale ktorí sú pokrytci, práve tak, ako boli farizeji.

Podajte Mi vašu ruku. Nezáleží na tom, akých skutkov ste sa dopustili, zostúpim na vás. Moja modlitba, ktorú vám teraz dávam, vás privedie do môjho Srdca a budem sídliť vo vás, a budete zachránení.

Modlitebná Kampaň (107) - Zachráň ma pred ohňom pekla

Ježišu, som strašný hriešnik.

Svojimi činmi som spôsobil zúfalé utrpenie iným.

Následkom toho som zavrhnutý.

Už viac nie som tolerovaný nikde na zemi.

Zachráň ma z tejto pustatiny a chráň ma pred zovretím zla.

Dovoľ mi kajať sa.

Prijmi moju ľútosť.

Naplň ma tvojou silou a pomôž mi  povstať z hlbín zúfalstva.

Odovzdávam Ti, drahý Ježišu, moju slobodnú vôľu, aby si robil so mnou čo si praješ, aby som tak mohol byť zachránený od pekelných plameňov. Amen.

Choď v pokoji moje dieťa, lebo neopustím nikdy tých, ktorí Ma prosia o milosrdenstvo.

Váš Ježiš

18. 5. 2013 - 13:16 hod.

800. Keď je prítomný Duch Svätý, rozšíri sa ako oheň a rozmnoží Božie slovo do mnohých jazykov

Moja vrúcne milovaná dcéra, dar Ducha Svätého je veľmi často nepochopený. Je to vzácny dar a je vylievaný na ľudstvo veľkorysosťou Boha. Je dávaný s veľkou láskou všetkým, ale nie každý ho prijme. Nie každý je schopný prijať tento dar. Tí, ktorí veria, že si tento dar zaslúžia, pretože hovoria, že Ma poznajú a ktorí sú po všetkých stránkach vzdelaní v teológii, nie sú nevyhnutne pripravení prijať tento najsvätejší dar.

Moja milovaná Matka musela mojim apoštolom trpezlivo vysvetľovať po dobu desiatich dní vo večeradle dôležitosť pokory. Bez pokory nemôžete byť naplnení týmto darom z nebies. Niektorí z mojich apoštolov si mysleli, že ako vybraní učeníci boli lepší, než obyčajní ľudia, pretože boli bližšie ku Mne a že iní by mali mimovoľne padať k ich nohám. Ale, samozrejme, to nie je to, čo som ich učil. Moja Matka strávila mnoho hodín tým, že im vysvetľovala, ako pýcha môže zabrániť Duchu Svätému vstúpiť do ich duší.

Keď Duch Svätý vstúpi do duše, prináša so sebou mnoho darov. Môže to byť dar poznania, dar jazykov, dar múdrosti, dar lásky, dar uzdravovania, alebo dar proroctva. Pokiaľ ide o mojich apoštolov, tí si čoskoro uvedomili, akonáhle dostali tento dar, že nikdy nemôžu dovoliť hriechu pýchy, aby potom poškvrnil ich misiu. Lebo akonáhle pýcha zasiahne osobu, ktorá dostala dar Ducha Svätého, Duch Boží zmizne a na jeho mieste sa usadí duch temnoty.

Temná duša nemôže vylievať Svetlo Ducha Svätého na ostatných. Môže šíriť len temnotu. Temnota ducha podvedie ostatných. To je zvlášť zradné, keď to prichádza od niekoho, na ktorého je nazerané ako na svätého učeníka alebo znalca môjho učenia. Všetko, čo z toho vzíde, je nenávisť, nepokoj a pocit beznádeje.

Aby ste dostali dar Ducha Svätého, vaša duša musí byť očistená a zbavená hriechu pýchy, inak vám nebude nikdy udelený.Keď je Duch Svätý prítomný, rozšíri sa ako oheň a rozmnoží Božie Slovo do mnohých jazykov. Vyvolá uzdravenie mysle, tela i ducha a prinesie so sebou múdrosť, ktorá môže prísť len od Boha. Rozšíri obrátenie po celom svete.

To potom bude ovocie, podľa ktorého spoznáte, že Duch Svätý je prítomný. Hojnosť každého možného daru, vrátane zázrakov z neba sa teraz vyjavila v Knihe Pravdy pre dobro všetkých - v Knihe, zasľúbenej celému ľudstvu pre tieto časy. Prijmite ju s láskavým srdcom a vzdajte vďaku Bohu za jeden z posledných darov z nebies pred Veľkým Dňom.

Váš Ježiš

19. 5. 2013 - 08:08 hod.

801. A potom, práve keď na Mňa zabudnú, moja cirkev vstane z mŕtvych rovnako ako som vstal Ja

Moja vrúcne milovaná dcéra, v mojom Novom raji smrť už viac nebude mať moci nad tými Božími deťmi, ktoré Ho milujú.

Žiaľ, tieto posolstvá zbytočne vystrašia tých, ktorí sa obávajú, že budú čeliť smrti, až bude táto zem odstránená v prospech nového neba a novej zeme. Nie je to pravda. Tým, ktorí nájdu u Mňa priazeň a prijmú moju ruku milosrdenstva, bude daný dar života. Potom, čo sa uskutoční Varovanie, dokonca aj ateisti, neveriaci, nekresťania a ľudia každej viery sa obrátia ku Mne a prijmú môj dar. To bude potom, čo porazím šelmu, lebo dám večný život miliardám duší, ktoré žijú vo svete.

Hriech, ktorý bol uvalený na Adama a Evu šelmou zanikne. Moje milosrdenstvo ju premôže. A práve tak, ako hriech ničí telo, moje Svetlo prinesie ľudstvu večný život. Smrť, choroba, staroba už nebude v mojom Novom raji viac existovať. Moje vybrané deti - sú ich miliardy - budú mať dokonalé telo a dušu v jednote s Božou vôľou môjho Otca.

On, môj Otec, dal večný život Adamovi a Eve, a oni ho odmietli. A tak im a všetkým ich potomkom bol odmietnutý dar raja a večného života. To sa teraz konečne zmení. Môj život, smrť a zmŕtvychvstanie sa musia teraz, v tejto poslednej časti mojej zmluvy, znovu zopakovať. Moja cirkev bola, rovnako ako Ja, prenasledovaná a teraz vytrpí nemilosrdné bitie, bolestivý útok a zdanlivo zdrvujúcu porážku. A až bude ukrižovaná a odvrhnutá, bude sa zdať, že je spálená a zabudnutá.

Pohanstvo bude prekvitať. Ale pretože bude ovplyvňované a vedené Zlým, bude opatrné, aby sa nepredviedlo vo svojich pravých farbách. Bude predstavené svetu ako nová forma sociálnej spravodlivosti - nová forma humanizmu, kedy všetky potreby ľudí budú zabezpečené. Tieto potreby budú zahŕňať právo hrešiť, ale tieto hriechy budú neposlušnosťou voči Bohu a budú videné ako morálne práva človeka.

Ako odporné pre Mňa, Ježiša Krista, bude toto bezbožné jednotné celosvetové náboženstvo. Nielen že sa ku Mne obrátia chrbtom, ale zahrnie aj satanské symboly na miestach, kde bude vystavený môj kríž, tým najkomickejším spôsobom. Moja hostia bude odstránená. Na oltároch kostolov sa bude vykonávať iný druh obete. Bude to šelma, ktorú budú otvorene uctievať, a tá im, na oplátku, dá veľa síl. Preto mnohí uveria, že tí, ktorí vládnu nad touto ohavnosťou, budú mať zázračnú moc. A aj keď im môže pripadať, že nasledujú dobrú a riadnu cirkev, neprinesie nič, než temnotu.

V kostoloch, ktoré boli postavené na uctievanie Mňa, Ježiša Krista, uvidíte oslavy a obscénne správanie, ale Ja nebudem prítomný. A potom, práve keď na Mňa zabudnú, moja cirkev vstane z mŕtvych, rovnako ako som vstal Ja. Znovu ožije na verejných miestach. Potom zhromaždím všetky moje deti, ktoré zostali verné môjmu Slovu a tie, ktorých oči boli otvorené Pravde. Potom spolu s tými, ktorí očakávali Veľký Deň, ale sú mŕtvi, vystúpime do Nového raja.

Tí, ktorí ma odmietnu aj potom, až urobím všetko pre záchranu ich duší, budú zavrhnutí. Vtedy začne moja vláda a bude vytvorené kráľovstvo, ktoré Mi sľúbil môj Otec.

Vôbec sa nebojte budúcnosti, lebo len moje nové kráľovstvo uspokojí vaše úbohé, smutné srdcia. Len moje kráľovstvo vám dá večný život.

Musíte sa modliť za každého z vás, aby ste sa stali hodnými obdržať tento veľký dar.

Váš Ježiš

20. 5. 2013 - 22:52 hod.

802. Najskôr prídu ku Mne všetci, ktorá patrí ku kresťanským cirkvám. Potom, časom, sa obrátia Židia a konečne Ma príjmu.

 Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa táto misia rozrastá, moje Slovo bude vyslovené v mnohých jazykoch. Moje posolstvá dávané dnes tebe, roznietia moje sväté Slovo v Novom Zákone. Moje posolstvá tiež pripomenú svetu Slovo Božie, ktoré je obsiahnuté v najsvätejšej Biblii.

Ja nepíšem Slovo znovu, len vám pripomínam, čo dnes znamená. Tiež hovorím k svetu, aby som pripravil ľudí na môj Druhý príchod, lebo nechcem, aby boli stratení. Pozorujem s veľkou láskou a radosťou, ako Ma moji verní nasledovníci prijímajú takého, aký som. Tí, ktorí okamžite vedeli, že som to Ja, Ježiš Kristus, kto k nim prehovoril skrze tieto posolstvá, sú požehnaní. Sú to tí, ktorí nikdy nepochybovali. Mohli cítiť moju prítomnosť. Moje Slovo prebodlo ich srdce ako meč. Môj Duch sa dotkol ich duší. Oni vedeli. Spoznali Ma, a ako len kvôli tomu trpia.

Moje vzácne deti, vedzte, že keď ste odpovedali na moje volanie, že som vám dal špeciálny dar, požehnanie, ktoré vám pomôže vydržať túto cestu do večného života. Budete potrebovať tieto dary, pretože budete chrbtovou kosťou mojej zvyškovej armády a povediete ostatných, ktorí vás budú nakoniec nasledovať.

Mnoho ľudí zo všetkých národov vás bude nasledovať, až sa nebudú mať kam obrátiť, keď budú môcť zdieľať moje učenie. Všetkým verným Mne, Ježišovi Kristovi, budú dané nové dary, aby im pomohli sa spojiť v jednote so Mnou po celom svete. Najskôr prídu ku Mne tí, ktorí patria ku kresťanským cirkvám. Potom, až príde čas, sa obrátia Židia a konečne Ma prijmú. Všetky ostatné náboženstvá pochopia pravdu môjho učenia a budú Ma tiež nasledovať. Ale nie všetci Pravdu prijmú, hoci im bude predložená priamo pred ich oči.

Potom tu sú neveriaci, z ktorých mnohí sú dobrí ľudia. Používajú ľudský intelekt k tomu, aby vyniesli všetky dôvody, prečo Boh neexistuje. Napriek tomu pobežia ku Mne ako prví, vrátane mnohých ich kresťanských náprotivkov, vlažných vo svojej viere. Ich srdcia budú otvorené, a pretože uvidia, aké svedectvo prinášam, spoznajú, že ich volám. Nebudú Mi odporovať, na rozdiel od tých tvrdohlavých duší, ktoré si myslia, že vedia viac ako Ja o sľube môjho návratu, ktorý som urobil, aby som ponúkol poslednú zmluvu.

Každá úloha, ktorú vám dávam, povedie viac a viac národov k tomu, aby zdvihli môj kríž a vytvorili jedinú cestu, vedúcu ku Mne. Nikdy neváhajte kráčať so Mnou, keď vás volám, pretože keď Mi odpoviete, zničíte moc zla. Zlo vám môže spôsobiť bolesť, ale keď Mi dovolíte, aby som vás viedol, môžete prekonať každú prekážku na vašej ceste.

Milujem vás a vediem vás, rovnako ako ochraňujem moje modlitebné skupiny po celom svete.

Váš Ježiš

21. 5. 2013 - 16:30 hod.

803. Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia. Dunenie hromu, aké nebolo nikdy predtým počuť, pocítia ľudia v mnohých častiach sveta, ale najmä tam, kde sa Antikrist narodil.

V tej dobe zaistí môj Duch Svätý, ktorý sa vylieva na mojich nasledovníkov vo všetkých mojich kresťanských cirkvách, že budú pripravení. Oni, spolu s mojimi učeníkmi z tejto misie, vytvoria zvyškovú cirkev. Ich moc bude veľká a nič nebude môcť uškodiť tým s Pečaťou živého Boha. Ich moc bude vychádzať z modlitieb, daných im mojou Matkou a modlitebnou kampaňou.

Antikrist začne svoju vládu s miernosťou. Nikto nebude tušiť jeho úmysly, pretože istý druh mieru zostúpi na zem. Tento čas bude pre vás veľmi dôležitý, moja zvyšková armáda, aby ste sa zhromaždili v modlitebných skupinách. Slávnostne sľubujem, že tieto modlitby zmiernia mnoho zo strašných skutkov, ktorými on, Antikrist, postihne národy, vo všetkých kútoch zeme.

Odložím potrestanie všetkým národom, v ktorých sa budú vytvárať modlitbové skupiny. Vašou oddanosťou ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, zachránim duše a vylejem viac darov na ľudstvo, aby som ochránil Božie deti pred utrpením, ktoré šelma plánuje.

Dôverujte Mi. Buďte v pokoji s vedomím, že ste vedení a ochraňovaní.

Váš Ježiš

 23. 5. 2013 - 22:30 hod.

804. Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti antikristovi

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji milovaní nasledovníci po celom svete čoskoro pocíti moju prítomnosť, lebo sa im v srdci dám spoznať, ako to doteraz nezažili. Tak pripravím kresťanov k boju v mojom mene pre záchranu duší všetkých.

Moji kresťanskí vojaci vytvoria najväčšiu armádu proti Antikristovi. Hovorím o všetkých tých, ktorí Ma poznajú a zostávajú verní môjmu svätému učeniu, obsiahnutého v najsvätejšej Biblii. Hovorím aj o tých, ktorí praktizujú svoju vieru; o tých, ktorí vo Mňa veria, ale nenavštevujú Ma a o všetkých, ktorí zostávajú verní Pravde. Zhromaždíte sa v každom kúte sveta, a aj keď sa pridáte k mojej zvyškovej armáde hovoriacej mnohými jazykmi, spojíte sa do jednoty vo Mne.

Tí, ktorí nasledujú tieto posolstvá, utvoria jadro a z neho vyrastú výhonky a potom vetvy mojej armády po celom svete.Ani jediná krajina nezostane nedotknutá mojím Duchom Svätým prostredníctvom Knihy Pravdy.

Kniha Pravdy vás zjednotí, až vaša viera bude skúšaná. Keď s vernosťou ku Mne budú vykonávať zmeny a keď budem vyhodený z vašich kostolov, pošliapaný a potom odstránený z dohľadu - povstanete a udržíte moje Slovo nažive. Plameň Ducha Svätého vás povedie na každom kroku tejto cesty. Pocítite silu a odvahu, ktorá prekvapí aj toho najmiernejšieho medzi vami. Slabý sa stane silným. Bojazlivý sa stane statočným a utláčaní budú kráčať vpred ako bojovníci Pravdy. A po celý čas, kedy moja zvyšková armáda  bude rásť a silnieť po miliónoch, bude pred ňu umiestnených veľa prekážok.

Urážky, obviňovanie z kacírstva, lži, hnev a nenávisť bude ich údelom. Zmätok bude vidieť všade medzi ohováračmi, ktorých argumenty sa budú len hemžiť nepresnosťami, protirečením a nezrozumiteľnými formuláciami. Satanov vplyv bude vždy vytvárať zmätok, neporiadok, nelogické a ľstivé argumenty, a vždy pretkané nenávisťou k Božím deťom. Tí, ktorí sú požehnaní Svetlom Božím a Svetlom Pravdy, budú priťahovať strašné a nenávistné útoky. Môžete si byť istí, že tam, kde som prítomný, bude veľké prenasledovanie tých, ktorí hlásajú moje Slovo. Čím väčšie je prenasledovanie voči akejkoľvek Božej misii, tým viac si môžete byť istí, že Satan je tým veľmi rozzúrený.

Keď trpíte - ako tomu tiež bude - nenávisťou, prejavovanou vám preto, že ste zdvihli môj kríž a nasledovali Ma, tým nepokojnejšia bude šelma, a tým usilovnejšia bude práca duší poškvrnených hriechom pýchy, aby vás zničili. Nesmiete si všímať týchto útokov. Buďte v pokoji, lebo keď narastú v počte, s intenzívnou nenávisťou voči vám, budete s istotou vedieť, že ste v naozajstnej jednote so Mnou, vaším Ježišom.

Choďte v láske a pokoji a vedzte, že žijem vo vašich srdciach.

Váš Ježiš

 24. 5. 2013 - 21:50 hod.

805. Tí, ktorá kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou naveky

Moja vrúcne milovaná dcéra, tam, kde je počuť môj hlas, v každom mieste a v každom chráme, zasvätenom k uctievaniu Boha, všade dôjde k roztržke. Hoci mnohí Mi vzdajú poctu, môjmu učeniu, mojej Cirkvi, keď počujú môj hlas, prikazujúci pozornosť, zapchajú si uši.

Môj hlas padne do hluchých a zatvrdilých duší. Môj hlas, moje Slovo a moje volanie budú hnevlivo odmietané a vypľuté, teraz, keď som v posledný čas prenasledovaný na zemi. Toto je posledné volanie, aby som pritiahol Božie deti do mojej náruče pred svojím Druhým príchodom, a napriek tomu mnohí ľudia, zmätení lžami šírené démonmi, sa odvrátia a odmietnu moje milosrdenstvo.

Ešte raz budem odmietnutý tými, ktorí prebývajú v Božom dome, kňazmi a všetkými, ktorí neprijímajú Pravdu. Všetci čoskoro uvidíte poslednú urážku môjho mena. Vy, ktorí si zakrývate oči a chodíte s klapkami na očiach, nakoniec uvidíte Pravdu, ako je vám dávaná v tomto čase.

Ja nemôžem vyvolať rozdelenie vo vnútri svojej cirkvi, lebo by som potom popieral sám seba. Moje telo je Cirkev a tá nikdy nemôže zomrieť, ale budú to tí v nej, ktorí Ma odmietajú. Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budú sa tentoraz pokúšať Ma zničiť, pred tým než prídem, aby som priniesol konečnú spásu sľúbenú ľuďom.

Človek je slabý. Človek je nevedomý a nehodný môjho milosrdenstva. Človek je tvrdohlavý. Človeku bola daná Pravda behom času môjho pobytu na zemi, ale stále ešte nerozumie môjmu sľubu. Môj návrat Druhého príchodu bude urýchlený odmietaním môjho posledného proroka. Prorok, poslaný dať vám posledné Slovo Boha, aby pripravil vaše duše, bude ukrutne trpieť. Som to Ja, Ježiš Kristus, koho hanobíte, keď zosmiešňuje moje sväté Slovo, dané Božiemu prorokovi. Je to Slovo Božie, ktoré je vám dávané, aby vás pripravilo na bitku s Antikristom, ktoré odmietate. Tým, že to robíte, ničíte duše. Bránite týmto dušiam vstúpiť do môjho raja.

Tí, ktorí zle hovoria o mojich posolstvách, nemôžu ospravedlniť svoju zášť, svoj hnev, alebo svoju logiku, lebo sú plní omylov zrodených z hriechu pýchy. Čoskoro bude ťažké odlíšiť Pravdu od klamstiev novej svetovej organizácie, ktorá bude predstavovať pohanské nové svetové náboženstvo.

Keď Ma teraz nebudete počúvať, budete nútení, aby ste prijali túto zlú náhradu. Bude oblečená do trblietajúceho sa, zlatého zovňajšku. Urobí dojem dokonca aj na najoddanejšieho medzi vami a pokriví vašu vernosť ku Mne a bude všetkými obdivovaná. Je to náboženstvo, ktoré obráti ateistov na vieru vo veľkú lož. Tí, ktorí nasledujú túto pohanskú ohavnosť, nenájdu žiadny pokoj. Ukáže sa strach a nechuť jedného k druhému, kde brat bude bojovať s bratom a kde ľudská rasa bude rozdelená vo dvoje. Jedna polovica prijme prevrátenú pravdu tohto nového svetového náboženstva, ktorému budú predsedať mnohé cirkvi, mnohé vierouky, rovnako ako veľká časť katolíckej cirkvi. Druhá polovica bude tvorená tými, ktorí Ma opravdivo milujú a zostanú verní Pravde.

Keď neprijmete Pravdu - Pravdu obsiahnutú v Biblii sväté - budete žiť lož. Vo vašich dušiach už nezostane žiadna láska ku Mne, keď prijmete lži, ktorými budete kŕmení.

A zatiaľ čo moje slovo dnes môže pripadať ako herézy, ako tomu bolo počas času môjho pobytu na zemi, mnohí z vás budú hltať tieto posolstvá, až budete hladovať po Pravde, až Antikrist ovládne vaše národy. Budete sa plaziť po bruchu a kričať ku Mne. Vy, kto ste sa Mi rúhali, si budete chcieť vyrezať jazyk, až vám dôjde, ako Ma vaše slová urazili. Trpezlivo čakám na tento deň, ale ak by ste sa postavili predo Mňa a bránili Mi dosiahnuť duše, odtnem vás. Ak by ste pokračovali v rúhaní sa voči Mne tvrdením, že moje posolstvá sú dielom Zlého, potom vám nebude nikdy odpustené. Lebo to je ten najväčší hriech proti Bohu.

Nezabudnite, že v tomto poslednom čase prichádzam k Božím deťom, aby som naplnil zmluvu môjho Otca. Jeho vôľa môže byť teraz vykonaná na zemi tak, ako v nebi. Nikto z vás nemôže zabrániť, aby sa tak stalo. Nikto z vás, aj keď niektorí Ma nenávidia, nemôže zabrániť môjmu Druhému príchodu. Tí, ktorí kričia v hneve proti môjmu Slovu a vyhlasujú, že prichádza od Satana, budú prebývať so šelmou na veky.

Váš Ježiš

 25. 05. 2013 - 21:49 hod.

806. Tieto posolstvá sú posledné, ktoré vám budú dané pred Veľkým dňom, kedy prídem súdiť

Moja vrúcne milovaná dcéra, bolesť prorokov, ktorí prišli pred tebou, nebola nikdy naozaj známa. Ale ich bremeno bolo ťažké. Na rozdiel od vizionárov pracovali sami a bola im odoprená každá forma prijatia.

Proroci boli nenávidení, pretože prorokovali v mene Boha a pretože hovorili o budúcich tragédiách, ktoré mali dopadnúť na ľudstvo kvôli škvrne hriechu. Viedli osamotené a hrozné životy a mnohokrát padli kvôli ťažkostiam svojej misie. Zistili. Že je ťažké porozumieť proroctvám a mnohí z nich nepoznali význam slov, ktoré im boli diktované. Mnohí si neboli istí, či boli vskutku vôbec proroci, ale podľa ovocia svojej misie, keď mohli vidieť šírenie Božieho Slova a ako rýchlo sa uskutočňovali obrátenia, nakoniec porozumeli.

Väčšinou Božími prorokmi bolo opovrhované, boli zosmiešňovaní a bolo na nich nazerané ako na kacírov. Mnohí boli odvrhnutí do pustatiny a mučení len preto, že boli poslovia vyslaní Bohom.

Proroci sú posielaní do sveta len z Božej lásky, pripraviť jeho deti na udalosti, ktoré budú mať vplyv na spásu ich duší.Prorokom boli dané rôzne misie. V niektorých prípadoch boli poslaní, aby varovali pred nebezpečenstvom neposlušnosti k Otcovi. Iní boli poslaní varovať pred následkami, ktoré by ľudí postihli, keby upadli do smrteľného hriechu. V iných prípadoch mali varovať ľudstvo pred tými, ktorí by ich prenasledovali a pokúsili sa zabrániť, aby Slovo Božie živilo jeho deti. A potom tu bol Ján Krstiteľ, poslaný pripraviť Božie deti na príchod Mesiáša, jediného Božieho Syna vyslaného ich vykúpiť v očiach Boha. Ale nechceli Mu načúvať. Najnižší medzi Židmi Mňa, Ježiša Krista, Syna človeka počúvali a prijali, ale najsvätejší a najváženejší služobníci v cirkvi vtedajšej doby odmietli prijať Pravdu.

A teraz ty, dcéra moja, si bola poslaná pripraviť cestu pre môj Druhý príchod, aby som mohol priniesť svetu spásu a uskutočniť môj Nový raj. To bolo predpovedané, budú ale načúvať? Žiaľ, nie. Odmietnu uveriť, že môj Otec by snáď mohol poslať do sveta, v ich čase, svojho posledného proroka. Tým, že to robia, popierajú sväté Božie evanjelium. Myslia si, že môj Druhý príchod sa neuskutoční skôr, ako v ďalekej budúcnosti. Tento omyl nie je spôsobený ich znalosťami Svätého písma, ale ich chybným ľudským uvažovaním, ktorým žiadna časť môjho sľubu prísť znova nemôže byť pochopená.

Nádherné dedičstvo vašej budúcnosti, ktoré vás čaká, je vaše. Je pre každého z vás a nezáleží na tom, ako sčernelé alebo čisté sú vaše duše, ale musíte sa pripraviť a byť bdelí, lebo všetci démoni z pekla sa v tomto čase potulujú po zemi a prostredníctvom iných ľudí sa pokúšajú vás zastaviť. Satan nechce, aby môj Otec priviedol svoje deti domov, do ich právoplatného dedičstva. Bude rozširovať klamstvá, spôsobovať zmätok a rozptyľovať vás. Jeho chytré a klamné spôsoby budú tak jemné a bude pôsobiť skrze iné duše, ktoré pripustia byť otvorené takému zvádzaniu. Preto ľudia neuveria, že by Boh mohol kedy poslať do sveta týmto spôsobom iného proroka. Nie je to nutné, povedia. Namiesto toho budú oklamaní až k viere vo falošných prorokov, a pretože je ich tak veľa - vlkov v rúchu baránka - budú priťahovaní k tým, ktorí im povedia všetko, čo chcú počuť. Vymyslené historky. Múdro maskované svätou rečou, ktorá ukryje strašné lži, ktoré budú zneucťovať moje sväté Slovo.

Ty, dcéra moja, budeš jediná, ktorá v tomto čase bude hovoriť pravdivé Božie Slovo, aby ich počul celý svet. Sú tiež iní Boží proroci, ale ich misie sú rozdielne. Bude od teba vyžadované hovoriť Pravdu, ale Pravda bude šokovať, rovnako ako zachraňovať duše.

Vy, ktorí tvrdíte, že Ma poznáte, nemyslíte si, že by Môj Otec neposlal posledného proroka, aby vás pripravil skrze moc Ducha Svätého, pred mojim Druhým príchodom? Nepoznáte Ho? Neviete ako veľká je jeho láska? Nepoznáte rozsah jeho súcitu? Ak áno, potom budete načúvať týmto posolstvám z nebies. Tieto posolstvá budú posledné, ktoré vám budú dané pred Veľkým Dňom, kedy prídem súdiť.

Tí, ktorí žijú svoje životy podľa Božieho Slova a nevedia o týchto posolstvách, sa nemajú čoho báť. Tí, ktorí prijímajú tieto posolstvá a varovania, neprijímajú nejakú inú doktrínu než tú, danú svetu Mnou, Ježišom Kristom, sa nemajú čoho báť, lebo ich bude kráľovstvo v mojom Novom raji.

Tým, ktorí odmietnu moju ruku milosrdenstva, ktorí zablúdia ďaleko odo Mňa a ktorí zničia svoje duše uctievaním Satana a všetkých jeho prázdnych sľubov miesto svojho Boha a Stvoriteľa, bude odmietnutý večný život, ibaže by prosili o moje milosrdenstvo.

Je ešte pred vami čas, aby ste si nanovo usporiadali svoje životy. Je to veľmi jednoduché. Príďte ku Mne a Ja vás ochránim. Tieto proroctvá sa vzťahujú k budúcnosti a uskutočnia sa. Odmietnite ich ako nezmysel a budete trpko ľutovať dňa, kedy ste sa odvrátili od Pravdy, ktorá vám bola sľúbená ako drahým Božím deťom.

Váš Ježiš

26. 05. 2013 - 14:10 hod.

807. Ja, Matka Božia, zničím moc Zlého v srdciach tých, ktorí ku mne volajú

Moje dieťa, nesmieš nikdy načúvať tým, ktorí sa ťa pokúšajú zastaviť v tejto svätej misii. Je dôležité, aby si zostala v jednote s mojím milovaným Synom a vedz, že hlasy, ktoré vyslovujú rúhanie voči môjmu Synovi, sa ešte znásobia. Nenávisť, ktorú chrlia zo svojich úst, nie je proti tebe, ale proti svätému Slovu môjho Syna. Teraz vieš, koľko nepriateľov má vo svete môj Syn. Tí, ktorí Ho zraňujú najviac, sú tí, ktorí hovoria, že Ho milujú, ale ktorí Ho teraz odmietajú, keď hovorí skrze vybraných Božích prorokov.

Tí, ktorí využívajú ma, Svätú a Nepoškvrnenú Matku Božiu, za ktorú sa ukrývajú, zatiaľ čo vykrikujú necudnosti, ma napĺňajú slzami veľkého zármutku. Ich srdcia sú tak zatvrdilé a tak plné hnevu, že ich nenávisť k týmto posolstvám bude mnohých šokovať. Tí, ktorí veria, že bránia Božie Slovo a pritom odmietajú tých, ktorí prichádzajú v jeho mene, nesmú nikdy ospravedlňovať tých, ktorí prejavujú nenávisť, alebo osočujú iného v jeho mene. Keď sa to stane a keď tí, ktorí to robia, tvrdia, že sú proroci, potom vedzte, že tieto horké útoky neprichádzajú od Boha, pretože by to nebolo možné.

Ja, Matka Božia, zničím moc Zlého v srdciach tých, ktorí ku mne volajú. Keď ma nezavolajú, nemôžem im pomôcť. Ja, ako Spoluvykupiteľka, by som nemohla nikdy poprieť Pravdu, ktorú si môj Syn praje odhaliť svetu. Mám povinnosť voči môjmu Synovi. Nikdy by som vám nepovedala, aby ste odmietli alebo odsúdili Zlého a potom vás oklamala tvrdením, že som Matka Božia.

Tí, ktorí tvrdia, že ma uctievajú mojim najsvätejším ružencom a potom hovoria ohavné veci o mojom Synovi tým, že vyhlasujú jeho posolstvá za lož, môjho Syna urážajú a mňa hanobia. Môj najsvätejší ruženec - keď sa ho modlíte pomaly a zo srdca, otvorí vaše srdcia k Pravde tejto misie. Nesmiete sa nikdy vzdať nádeje, ani keď vám nie je daný dar rozlišovania. Bude vám daný, keď ma budete prosiť o zasvätenie vašej duše do starostlivosti môjho Syna. Keď to urobíte s prostotou a pokorou ducha, môj Syn vás odmení darom Ducha Svätého.

Deti, nesmiete nikdy urážať prorokov môjho Syna, aj keď im neveríte. Musíte mlčať a modliť sa za nich. Ak odmietnete prorokov môjho Syna, nebude vám to mať za zlé. Ale ak vyhlásite, že jeho sväté Slovo, dané naozajstným prorokom, je od Zlého, budete strašne trpieť.

Zostaňte pokojné, deti, a vložte vašu dôveru úplne v môjho Syna. Odovzdajte sa do jeho milosrdenstva a povedie vás, a pokoj bude s vami. Choďte, moje drahé deti, bezpečne s vedomím, že môj Syn vás miluje. Odpustí všetkým dušiam všetky hriechy okrem večného hriechu - rúhanie sa Duchu Svätému.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

26. 05. 2013 - 14:45 hod.

808. Sľúbil som svetu Knihu Pravdy a nikdy nevezmem moje sväté slovo späť

Moja najdrahšia dcéra, moje milované deti sú v tomto čase v zmätku. Želám si im povedať, a najmä tým, ktorí pochybujú o týchto Božích posolstvách, dávaných tebe pretože ich milujem, aby sa nebáli.

Strach vytvára pochybnosti. Pochybnosti vytvárajú zmätok. Zmätok môže viesť k nepokoju a nakoniec budete slepí k Pravde. Prijať Pravdu nebude nikdy ľahké, pretože Pravda odhaľuje dobro i zlo. Nikto nechce počuť zlo a skôr než by prijalo usmernenia, dávané svetu podľa mojich želaní, sa ľudstvo bude krčiť strachom.

Posielam svojich prorokov, aby som vám pripomenul svoju nekonečnú lásku ku každému z mojich vzácnych detí.Posielam ich tiež, aby som vás varoval pred prekážkami, ktoré pred vás položí Zlý, aby Mi vás vzal. Keď tieto veci odhaľujem, nie je to preto, aby som vás znepokojil, ale zachránil vás a uchránil vás od škôd.

Pravda, daná vám v mojej svätej knihe, Biblii, je tu, aby ste videli. Neberte ju a nevytvárajte svoju vlastnú verziu, lebo nie je mojím prianím, aby ste prekrútili Pravdu. Sľúbil som svetu Knihu Pravdy a nikdy nevezmem moje sväté slovo späť.Teraz vám ju dávam, aby som mohol zhromaždiť moje deti zo štyroch kútov zeme. Moji nepriatelia sa pokúsia zastaviť šírenie obsahu Knihy Pravdy. Nedovoľte im, aby vás rozptyľovali, lebo keď sa tak stane, duše budú pre Mňa stratené.

Buďte vďační, že Ja, váš milovaný Otec, vám dávam tento veľký dar, pretože budete potrebovať moje vedenie, najmä teraz, keď Antikrist bude predstavený, aby ho videl celý svet. Knihou Pravdy vám bude ukázané ako ochrániť vaše duše pred znečistením, ktoré on naplánoval uvaliť svet. Je vám dávaná každá možná ochrana, aby vám pomohla zachrániť nielen vaše vlastné duše, ale aj duše miliárd.

Zvyškovej armáde bude daná najväčšia moc, aby porazila šelmu. Bude dostatočne silná, aby to urobila, a tak nebuďte nikdy skľúčení, keď sa moji nepriatelia pokúsia vám zabrániť rozšíriť sa mnohonásobne medzi všetkými národmi. Ich moc bude potlačená a tí, ktorí sú slabí a prijmú klamstvá, ktoré im budú čoskoro predložené v mene môjho Syna, budú pre Mňa stratení. Jedine vašou láskou ku Mne a môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, a mocou Ducha Svätého, môžu byť všetky moje deti zachránené.

Ochránim vás a budem vždy nad vami bdieť. Povzneste vaše duše ku Mne skrze vašu vernosť k môjmu Synovi a bude vám daný ten najnádhernejší dar môjho Nového raja.

Nenechajte nikoho, aby vám bránil v uplatnení nároku na vaše právoplatné dedičstvo. Nenechajte nikoho, aby vás zastavil v boji za duše všetkých mojich detí, lebo sú vám dávané milosti potrebné na záchranu dokonca i tých duší, ktorí Ma najviac urážajú. Milujem vás, deti. Očakávam vašu odpoveď na toto volanie z nebies.

Váš milovaný Otec

 28. 05. 2013 - 20:30 hod.

809. Až v nadchádzajúcej etape zaznie môj hlas, pritiahne ku mne milióny a potom, v posledných etapách miliardy ľudí

Moja vrúcne milovaná dcéra, práve teraz pripravujem každú časť sveta na môj Druhý príchod. Zhromaždím každý národ - ani jeden nevynímajúc - do mojej milosrdnej náruče, aby som ich mohol priviesť do svojho kráľovstva.

Môj plán je veľmi podrobný, a napriek tomu je jednoduchý. Až v nadchádzajúcej etape zaznie môj hlas, pritiahne ku Mne milióny a potom, v posledných etapách, miliardy ľudí. Oveľa viac ich teraz počuje Pravdu, ale neprijmú ju, kým sa neuskutoční to, o čom som vám povedal (*). Moja misia sa rýchlo rozšíri a potom, až všetci spoznajú, že som to Ja, Ježiš Kristus, kto volá z nebies, pripoja sa ku Mne. Na moju misiu odpovedia dokonca aj tí, ktorí sa zriekli týchto posolstiev.

Vy, moji nasledovníci, môžete byť zdrvení urážkami, ktoré budete musieť zniesť kvôli Mne, ale to nebude trvať dlho. Moja láska k Božím deťom je tak veľká, že môže byť prirovnávaná k tej, akú má rodič, majúci veľa detí. Niektoré deti budú ctiť svoju matku a otca a odpovedať im na prejavovanú lásku. Iné deti svojich rodičov odstrčia, budú zle zaobchádzať so svojimi bratmi a sestrami, až nakoniec prerušia všetky putá. Kvôli týmto putám krvi a lásky sa urobí všetko, nielen rodičmi, ale aj súrodencami, aby pritiahli tieto stratené deti späť do náručia svojej rodiny. A keď sa tak stane, potom všetky hriechy, hnev a odmietanie budú zabudnuté.

Moji nasledovníci, zatiaľ čo budete musieť čeliť hnevu druhých, musíte zostať pokojní a trpezliví. Vaša vytrvalosť bude skúšaná a niektorí z vás odpadnú. Ak sa tak stane, bude mojimi vernými nasledovníkmi urobené všetko, aby vás priviedli späť, a vy ste mohli odpovedať na moje volanie.

Váš milovaný Ježiš

(*) Pozri napr. posolstvo č 520 a č 657 - poznámka prekladateľa.

29. 05. 2013 - 22:50 hod.

810. Udriem na všetky národy podľa veľkosti počtu nevinných, ktoré zavraždili

Moja milovaná dcéra, Ja som Začiatok a Koniec. Ja som Stvoriteľ všetkého čo je a bude. Som Pán života a smrti. Nikto nemá právo zasahovať do života alebo smrti, pretože len Ja, váš Všemohúci Otec, môžem zasiahnuť v oboch prípadoch.

Keď si človek začne myslieť, že je tak silný, alebo ešte mocnejšie ako Ja, začne sa pokúšať napodobňovať Ma. Keď človek chce prevziať kontrolu nad mojím stvorením, je Satanom pokúšaný k hriechu. Keď hriech pýchy do takej miery zamorí dušu, bude Mi človek vzdorovať tým, že bude ničiť život na zemi.

Prečo by to človek chcel robiť? Chce získať moc nad tým, čo som mu slobodne dal, keď berie život dieťaťu v matkinom lone. Keď chce kontrolovať vzrast obyvateľstva, bude ničiť život pred zrodením a zabíjať tých, o ktorých si myslia, že už nemajú zostať dlhšie nažive.

Dcéra moja, existuje plán určitej skupiny, zameraný na zničenie rastu svetovej populácie. A to strašným zlom, ktoré sa uskutoční skrze potraty. Rozširujú sa v každom národe. Tie národy, ktoré budú proti potratom niečo namietať, budú šelmou s desiatimi rohmi odsunuté nabok a prinútené zaviesť túto ohavnosť. Vzostup počtu potratov a ich rýchle zavedenie naprieč svetom nie je náhoda.

Svojou rukou vrhnem prísny trest na národy, ktoré zaviedli potraty. Spoznáte, že sa to stane, akonáhle takéto zákony budú zavedené a podľa trestu, akým zasiahnem. Budete vedieť, že je to moja ruka, ktorá dopadla na takú ukrutnosť. Vy, ktorí si myslíte, že máte právo brať život, vedzte, že takéto právo neexistuje. Vezmite život a nebudete mať žiadny život. Nebudete mať večný život, ak sa zúčastňujete akéhokoľvek činu, ktorý privádza v existenciu takéto kruté zákony.Rovnaký trest, sa zavedie na tých z vás, ktorí sa odvážia ospravedlniť eutanáziu.

Moje milosrdenstvo je prekypujúce a Ja odpustím tým, ktorí nechápu rozdiel medzi dobrom a zlom. Ale keď sa zámerne zúčastňujete na globálnom pláne k zničeniu života, ako súčasť satanskej skupiny, tak ste odsúdení. Vaša budúcnosť je spečatená sľubom, ktorý ste dali šelme a zakrátko vaším spojenectvom s Antikristom.

Tým, že beriete život nevinného a násilným zavádzaním takých zákonov, protivíte sa otvorene jednému z mojich najdôležitejších prikázaní - "Nezabiješ!" Keď plánujete také hromadné vraždenie v celosvetovom meradle, vykonávate prácu diabla, a preto vás zničím.

Najskôr vám dávam varovania a potom, ak tieto bezbožné zákony nebudú vzaté späť, nenecháte Mi žiadnu voľbu. Zem sa otrasie s takou silou, že vás pohltí. Udriem na každý národ podľa veľkosti počtu nevinných, ktoré zavraždili. Keby som nezasiahol, veľmi skoro by vaše národy boli pohltené šelmou a nikto by nezostal. Musíte vedieť, že hriech zamoril zem do tej miery, že zostáva len iskrička Svetla. Toto Svetlo je Svetlo Božie a je prítomné v mojom Synovi a jeho mystickom tele. Vaše hriechy Ho aj naďalej bičujú a to bude pokračovať až do doby, než jeho cirkev bude ukrižovaná. Až sa to stane, zostúpi temnota a potom príde koniec.

Môj hnev dosiahol svoje hranice. Vaše modlitby pomôžu zmierniť niektoré z trestov, ktoré uvrhnem na tento nevďačný svet a na zlých hriešnikov, ale nie všetky, pretože tieto tresty sa musia stať, aby som tak mohol zastaviť plány na vaše zničenie. Keby som sa nepokúsil zastaviť šírenie takých ukrutností, neboli by výčitky svedomia. Ani žiadna hanba. Ani vedomie skutočnosti, že Ja, Boh Najvyšší, život tvorím a beriem ho, podľa svojej vôle. Nikto iný nemá moc urobiť to isté.

Môj hnev sa ukazoval mojim deťom po celé veky, ale až doteraz ste odolávali trestom, ktoré teraz vylejem na tých, ktorí sú vinní zavedením aktu potratov.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 31. 5. 2013 - 16:40 hod.

811. Boh nie je vystatovačný. Boh nie je pyšný. Boh je nežný, milujúci, a napriek tomu pevný vo svojich pokynoch pre ľudstvo.

 Moja vrúcne milovaná dcéra, spôsob, akým sa zjavujem Božím deťom na tejto zemi, má iba jediný zdroj, a tým je Duch Svätý. Nijako inak sa im nemôžem dať spoznať.

Bez prítomnosti Ducha Svätého môj hlas nemôže byť vypočutý. A tak keď Duch Svätý zostúpi na vybranú dušu, môj hlas sa môže dať spoznať. Majte ale na pamäti, že Duch Svätý môže sídliť iba v dušiach, ktoré počúvajú a oznamujú jednoducho, čo je im dané.

Duch Svätý môže inšpirovať ľudí, aby hovorili Slovo Božie, ale takéto duše sa nemôžu od neho odchýliť. Každý, kto píše, oznamuje, prihovára a hovorí, že predstavuje Slovo Božie, dané mu mocou Ducha Svätého, nesmie nikdy môjmu Najsvätejšiemu Slovu dať svoj vlastný výklad.

Každý, kto hlása Slovo Božie a bol splnomocnený Duchom Svätým, sa nebude nikdy touto skutočnosťou chváliť. Nebudú nikdy odsudzovať druhých  v mojom mene, hovoriť o nich zle, alebo ich ohovárať. Keď uvidíte, že sa to deje, budete vedieť, že Duch Svätý nie je prítomný.

Tak mnoho falošných prorokov kričí z plného hrdla, vychvaľujú sa, že im bol daný dar Ducha Svätého, ale to je lož. Spoznáte klamára, keď hovorí, že je učený, má veľké znalosti v teológii - a preto pozná o Mne viac, než ostatní - a potom tvrdí, že mu bolo dané právo odsudzovať druhých, ktorí hovoria, že hovoria v mojom mene. Táto arogancia by nikdy nemohla prísť od Boha.

Boh nie je vystatovačný. Boh nie je pyšný. Boh je nežný, milujúci, a napriek tomu pevný vo svojich pokynoch ľudstvu.  Pravému prorokovi, naozajstnému učeníkovi, alebo zasvätenému služobníkovi by nikdy nedal súhlas, aby zranil alebo urazil iného v mojom mene.

Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí nemajú dar Ducha Svätého, lebo vás zavedú na scestie. Zavedú vás do opačného smeru cesty, ktorú som vybral pre každého z vás.

Váš Ježiš