November 2013

 

01.11.2013 - 23:17 hod.

959. Moji verní učeníci, vrátane kňazov a zasvätených služobníkov všetkých kresťanských vyznaní, zostanú blízko po mojom boku

Moja vrúcne milovaná dcéra, duch zla sa šíri a ovplyvňuje všetkých tých, ktorí zlomyseľne odporujú proti týmto posolstvám. To povedie k väčšiemu zlu, lžiam a prepracovaným plánom, navrhnutých k tomu, aby zastavili túto misiu. Musíte ignorovať zlé jazyky a tých, ktorí sú zožieraní duchovnou žiarlivosťou, ktorí urobia čokoľvek, aby sa pokúsili zničiť túto, moju misiu, ktorá prináša spásu všetkým.

Hovorím vám, všetkým, ktorí Ma nasledujete, že tieto posolstvá sú príliš dôležité, aby ste venovali pozornosť tým, ktorí vás nenávidia v mojom mene. Pretože som to Ja, Ježiš Kristus, na koho útočia. Pamätajte si to. Avšak,  vo svojej pýche veria, že takto konajú, pretože Ma milujú. Musia vedieť, že by som nikdy nedovolil, aby niekto hovoril také lži alebo šíril odporné zvesti o druhom človeku v mojom mene.

Len Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží , mám právomoc odhaliť vám pravdu v týchto časoch. Pravda mnohých zarmúti a pravda bude horká na prehltnutie, pretože je takého rozsahu, že len tí , čo sú silní vo svojej láske ku Mne ju budú môcť prijať. Pravda, bez ohľadu na to, aké bude pre vás ťažké stráviť ju, vás vyslobodí . Pravda otvorí vaše oči ku zlu, keď sa maskuje ako dobro; ku zlým ľuďom , ktorí šíria rúhanie, keď tvrdia, že hovoria moje slovo a ku mojim nepriateľom, ktorí chcú zničiť Božie deti.

Mnoho falošných prorokov, rozšírených v každom národe, povstane, aby vyhlásili, že klamstvá, ktoré sa  vylievajú z úst antikrista, sú pravdou. Tiež povedia, že Antikrist je Ja. Povedia všetko o evanjeliách, ktoré sa budú zdať presné a budú používať úryvky zo svätej  Biblie, vrátane mojich výrokov, aby ospravedlnili ich odporné misie. Ale vy, ktorí Ma poznáte, vždy nájdete lož a kacírstvo ukryté v ich takzvaných prorockých slovách.  Oni budú odporovať týmto posolstvám a moje Slovo vyhlásia za kacírstvo. Teraz je čas zastaviť všetky tie hlasy, ktoré vás nabádajú, aby ste ich počúvali, namiesto Mňa. Musíte si naďalej pripomínať Pravdu obsiahnutú v najsvätejších evanjeliách. Musíte Ma počúvať, ako som vám povedal.

Čoskoro všetci tí , ktorí viedli moju cirkev v minulosti, všetci tí, ktorí poskytujú Božím deťom skutočné Božie Slovo, v mojej Cirkvi, a všetci tí, ktorí zostanú verní pravde, budú odstrčení stranou. Katolícka cirkev bude robiť rad alarmujúcich vyhlásení, pokiaľ ide o to, prečo sa má zmeniť a pozmení každú časť jej štruktúry. Budú použité hriechy tých, v mojej Cirkvi a tých, ktorí Ma zradili, ako dôvod, aby obrátili moju Cirkev naruby. Mnohí moji zasvätení služobníci budú odstránení a urobia z nich obetných baránkov. Mnohí budú hľadaní, a klamstvá,  ako aj iné tvrdenia, budú urobené  proti ich dobrému menu, než budú prepustení. Týmto spôsobom mnohí zasvätení služobníci budú prepustení z mojej Cirkvi, za účelom, aby umožnili nepriateľom Boha prevziať plnú kontrolu z jej vnútra. Každé falošné obvinenie spáchané nepriateľmi Boha proti mojim zasvätených služobníkom bude verejne schvaľované a bude prezentované ako dobrá vec, takže dobré meno cirkvi zostane nedotknuté.

Ach , ako budete všetci podvedení a ako bude pravda zahalená, skrytá a potom ignorovaná. Všetky tieto zmeny sa udejú rýchlo, v budúcnosti, a šírenie týchto vecí mnohých prekvapí. Uprostred toho všetkého bude zmätok, strach, smútok a veľká úzkosť. Moja Cirkev sa stane natoľko roztrieštená, že všetka dôvera v jej múroch sa poruší. Toto vyvolá veľký strach a potom, a to takým spôsobom, ktorý nebude na prvý pohľad zrejmý, sa katolícka cirkev stane vedúcou silou v novom jednom svetovom náboženstve. Táto nová ohavnosť vyhlási veľkú lásku k svetovej chudobe a hladujúcim.  Ale nebude kázať moje Slovo , ani nezostane verná mojej Cirkvi. Moja Cirkev, aj napriek tomu, bude naďalej žiť.

Moji verní učeníci, vrátane kňazov a zasvätených služobníkov všetkých kresťanských vyznaní, zostanú blízko po mojom boku. Môj zvyšok obstojí v skúške času, a nikdy nemôže zomrieť, pretože Ja som cirkev. Ja nikdy nemôžem byť zničený.

Váš Ježiš

 2. 11. 2013 - 20:30 hod.

960. Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím naliehavo prosiť všetky Božie deti , aby sa spojili v jednote a modlili sa za moju Cirkev na zemi.

Moje srdce stená v tomto čase, pretože je prejavovaná veľká nenávisť voči tým, ktorí sú praktizujúcimi kresťanmi. Prenasledovanie kresťanov bude pokračovať vo všetkých krajinách a to zahrnie aj všetky tie , ktoré v tomto čase majú slobodu uctievať Ma. Najväčšie prenasledovanie spôsobia kresťania kresťanom. Bičovanie môjho Tela na zemi bude najhoršie zvnútra, kedy brat sa obráti proti bratovi a sestra proti sestre. Čoskoro uvidíte oznámenia nových modlitieb, ktoré budú zavedené novou liturgiou.

Hlavné zmeny sa budú vzťahovať na sväté prijímanie, ktoré bude predkladané ako niečo, čo sa len málo podobá mojej smrti na kríži, keď som sa vzdal svojho Tela pre všetkých hriešnikov. Vyhlásením, že sväté prijímanie znamená spojenie celého ľudstva do jednoty pred Bohom, Ma urazíte, pretože to je v rozpore s Pravdou. Pravda už viac neznamená pravdu, pretože tak mnohí šíria lži, preháňajú a nechápu, ako ľahko môže byť Pravda pozmenená. Keď je jemne prekrútená, mnohí si nevšimnú zmien, keď sa Pravdy nedržia. Klamstvá nahradia Pravdu, rozdelia ľudskú rasu a spôsobia oddelenie od Boha, ktoré povedie ku skaze.

Vždy milujte Pravdu, pretože bez nej sa slnko zatmie, mesiac už viac nebude poskytovať svetlo, až padne noc a hviezdy už nebudú ďalej žiariť v týchto dňoch, ktoré ohlasujú konečnú temnotu, pred tým, než prídem, aby som si vyžiadal svoje kráľovstvo.

Dovtedy vás zachráni len Pravda.

Váš Ježiš

 3. 11. 2013 - 19:07 hod.

961. Nikomu nedám právo súdiť druhého, hovoriť zle o inom alebo očierňovať spiritualitu inej duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, spôsob, ako rozpoznať satanský útok,  je pozrieť sa na spôsob, akým sa správajú duše, ktoré sú napadnuté Zlým. Nikdy nebudú v pokoji. Namiesto toho budú s prudkým nepokojom kričať nemravnosti, klamať a revať s hnevom na svoje ciele. Satan a jeho démoni sú práve teraz v strašnej zúrivosti a zaútočia na všetkých a na kohokoľvek na svojej ceste, kto v týchto časoch hlása Slovo Božie.

Duše, ktoré sú plné vlastností spojených s diablom, ako je pýcha, arogancia a prehnaný rešpekt k svojej vlastnej chybnej ľudskej inteligencii, budú medzi prvými v rade pri útoku na tých, ktorí vedú moju zvyškovú armádu. Každá taktika, každý skutok a každý slovný útok budú oživené s hlbokou a neustálou nenávisťou k dušiam, na ktoré zaútočia.  Ich útoky vždy dopadnú tak, ako keby ste vy, obete, boli kopnuté do brucha - klasický satanský útok. 

Keď budete svedkami klebiet, falošných obvinení a ohovárania proti vám, mojim milovaným nasledovníkom, budete vedieť, že by to nikdy nemohlo prísť odo Mňa, vášho Ježiša. Nikomu nedám právo súdiť druhého, hovoriť zle o inom alebo očierňovať spiritualitu inej duše v Božích očiach. Len Ja, Ježiš Kristus, môžem súdiť človeka za jeho hriechy. Nikomu inému nebolo dané toto právo, pretože patrí len Mne.

Keď súdite druhého v mojom svätom mene s nenávisťou vo svojich srdciach, budete Mnou tiež súdení podľa vašich činov. Keď ublížite inému Božiemu dieťaťu a prehlásite ho za zlé, potom budete tiež súdení ako zlí v mojich očiach.Oko za oko - to bude vaším trestom. Môžete si myslieť, že ste ospravedlnení, keď hanobíte inú dušu v mojom mene, ale namiesto toho ste nepriateľom v mojich očiach. Tí, ktorí sa predo Mnou povyšujú tým, že tvrdia, že ich ľudská znalosť duchovných vecí ich robí nadradenými, potom musia vedieť, že sa stanú ničím. Keď Ma zapriete a vyhlásite, že moje sväté Slovo pochádza z úst Zlého, potom ste podpísali svoj osud a nikdy neuvidíte moju tvár. Nemôže vám byť preukázané milosrdenstvo, pretože ste sa proti Mne rúhali.

Moje varovanie tým, ktorí Ma zradia, je toto. Bojujte proti Mne a nikdy nevyhráte. Moja moc je všemocná. Žiadny človek Ma nikdy neporazí. Napriek tomu Mi mnohí zlomia srdce, keď sa budú snažiť súperiť so Mnou, keď sa vyhlásia za väčších, než som Ja a povedia, že ich vedomosti sú nadradené tým mojim. Preč odo Mňa, vy, nevďační muži a ženy - vaše hriechy rúhania nebudú nikdy zabudnuté.

Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva

 4. 11. 2013 - 16:00 hod.

962. Hnev môjho Otca bude vzrastať, čím viac jeho nevďačné deti povstanú v neposlušnosti voči Jeho večnej zmluve

Moja vrúcne milovaná dcéra, Božie deti musia pochopiť nesmierny rozsah veľkej bitky, ktorá sa odohráva medzi mojim milovaným Otcom a Zlým. Tak málo z vás je vôbec schopných pochopiť intenzitu tohto veľkého boja, ktorý už začal.

Anjeli v nebi zahájili poslednú bitku, aby zničili nepriateľov môjho Otca na zemi. Ako bitka zúri, pohltí duše všade.  A obzvlášť priláka duše tých, ktorí sú v temnote a skutočne Ma nepoznajú, aby bojovali proti tým, ktorých mená sú zapísané v Knihe života. Tí, ktorí Ma nepoznajú, ktorí neveria vo Mňa, ani v Môjho Otca a neveria, že Satan existuje, sa budú pozerať z ústrania, až sa tieto dve kresťanské armády na zemi stretnú. Tieto dve strany budú zložené z kresťanských cirkví. Kresťania na oboch stranách budú trpieť najväčším prenasledovaním a budú ťahaní do všetkých smerov, aby boli podnecovaní, aby  Ma opustili.

Nevinné duše budú zranené nenávisťou, ktorú im preukážu nepriatelia Boha a Satan použije obe strany ako pešiakov v  pláne naplnenom nenávisťou, ktorý bude mať za následok strašné spustošenie zeme. Spustošenie bude spôsobené hriechmi človeka a tým, že Ma zradia. Ich odmietnutie Boha, môjho Otca, bude zrejmé až sa rozhodnú zmeniť zákony ustanovené jeho príkazom, aby ich mohli urobiť prijateľnými vo svojich hriešnych životoch. Vedzte, že to prinesie za následok  strašný trest.

Hnev môjho Otca bude vzrastať, čím viac jeho nevďačné deti povstanú v neposlušnosti voči Jeho večnej zmluve. Tí, ktorí sa pripravujú na môj Druhý príchod, budú zabarikádovaní v istom druhu väzenia, keď ich budú nútiť prehĺtať lži. Ak odmietnu prijať kacírstva, ktoré im budú nasilu pchané do hrdiel, budú vyhnaní z ich kostolov. Moje Slovo bude čoskoro zabudnuté. Všetko, pred čím som vás varoval, sa stane presne tak, ako som vám povedal. Tí, ktorí sú k Pravde slepí, by radšej žili v klamstve, pretože bude ľahšie prijať klamstvá, lebo budú veľmi príťažlivé v spôsobe, akým im ich budú predkladať.

Kacírstvo bude predložené masám, ako časť nových ustanovení v mojej Cirkvi, ktoré so Mnou nebudú mať nič spoločné. Všetci sa budú dožadovať, aby boli prijaté, pretože nezostali bdelí k časom, pred ktorými boli varovaní,  ktoré vedú k Veľkému dňu. Teraz sa musíte na tento Deň pripraviť. Musíte odísť, až moje Božstvo bude spochybnené, pretože sa tak stane mnohými spôsobmi v mojej Cirkvi na zemi. Zaoberajte sa s mojimi nepriateľmi a nevyhráte. Ignorujte ich. Modlite sa za ich duše a pripravte svoju vlastnú, pretože čoskoro bude po všetkom.

Váš Ježiš

 5. 11. 2013 - 11:00 hod.

963. Božie svetlo vás osvieti a sľubujem, že sa nebudete cítiť sami

Moja vrúcne milovaná dcéra, Boh už začal posledné prípravy, aby zabezpečil, že všetkým svojim deťom prinesie spásu. Tak mnohí  z vás nedbajú na to, čo presne Druhý príchod znamená a preto sa nepripravujete. Mnohí z vás ste presvedčení, že Druhý príchod nastane až za veľmi dlhý čas. Tak iba tí, ktorí sú skutočne pripravení, budú pripravení privítať Mňa, svojho ženícha, odetí a predstavení predo Mňa, ako sa patrí. Ostatní budú spať, nepripravení a zmätení. Niektorí vo Ma neuveria, kým Ma neuvidia v každej časti sveta. Niektorí zomrú šokom, ale väčšina bude naplnená radosťou a úžasom. Tým, ktorí sa nechali podviesť, bude odpustené, ak Ma budú prosiť, aby som im udelil imunitu. Žiaľ, mnohí odmietnu moje veľké milosrdenstvo, pretože ich srdcia sa zmenia na kameň a nič ich neotvorí.

Čas pred vami bude plný veľkých zjavení a zvláštnych milostí vyliatych na vás. Robím to, aby som vás urobil silnejšími a silnejšími, aby ste nepredali svoje duše za svetské pôvaby.  Viac a viac z vás bude bližšie ku Mne, a ako budem hovoriť k vašim dušiam,  budete sa cítiť pokojní uprostred hrôzy veľkého odpadlíctva. Až budete svedkami tejto hrôzy, budete lepšie vybavení  ju znášať a pomôcť ostatným.

Božie svetlo vás osvieti a sľubujem, že sa nebudete cítiť sami aj keby ste boli odmietnutí tými, ktorí nevedia o nič viac než vy. Keď som kráčal po zemi, farizeji odvrátili  odo Mňa mnohých. To isté sa stane teraz. Mnohí z vás budú podnecovaní, aby odmietli nielen moje volanie z nebies v tomto čase, ale aj moje učenie. Moje učenie nemôže byť nikdy zmenené, pretože je Pravdou a jedine Pravda vás môže zachrániť.

Váš Ježiš

7. 11. 2013 - 18:35 hod.

964. Všetky prevraty, ktoré čoskoro uvidíte, budú dôkazom o pravdivosti proroctiev, ktoré boli dané môjmu milovanému Jánovi v knihe Zjavenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas pre nový začiatok je blízko. Kým budete aj naďalej pociťovať Veľké súženie, stane sa mnoho udalostí.

Nepriatelia v mojej Cirkvi sa budú snažiť bez akejkoľvek hanby povedať, že nová jednotná svetová laická cirkev, ktorá privíta všetkých hriešnikov a všetky náboženstvá, je schválená Bohom. Keď títo v mojej Cirkvi privítajú laický svet, nebudú už ďalej nasledovať Pravdu. Keď ste mojimi vernými nasledovníkmi, vaša viera bude vidieť vo vašich skutkoch a vašej práci. Keď ste moji, zostanete verní Božiemu Slovu. Keď dodržiavate moje Slovo, ste poslušní vo všetkom, čo som vás učil. Keď nie ste odo Mňa, budete preklínať vašich bratov a sestry. Keď nie ste odo Mňa, budete nenávidieť tých, ktorí sú odo Mňa. Keď si myslíte, že budete mať večný život bez toho, že by ste si ho zaslúžili, tak sa veľmi mýlite.

Keď hovoríte, že hriech je prirodzený a že len spravodlivý a čestný Boh by odpustil každý hriech, tak potom je to pravda. Ale ak veríte, že večný život je vaše prirodzené právo a že nemusíte najskôr činiť pokánie, potom popierate Pravdu. Milujem každého jedného z vás. Nikdy by som nebol krutý, nevľúdny, zlomyseľný, hrubý, ani by som neublížil žiadnemu Božiemu dieťaťu. Ale neotvorím nikdy dvere do môjho kráľovstva žiadnemu hriešnikovi, ak neprejaví skutočnú ľútosť za svoje previnenia. Keď vás povediem ku spáse, otvorím každé dvere, aby som vás mohol privítať v posledný deň. Mnoho dverí sa už teraz otvára, ale málo vás cez ne vchádza. Nikto z vás nevstúpi do môjho kráľovstva, pokiaľ nebude poslušný môjmu Slovu, ktoré je vám dané vo svätých evanjeliách. Vaša viera musí byť čistá. Vaša láska k blížnemu musí byť pravá a vaša poslušnosť môjmu Slovu vám získa dar večného života.

Mnohí, ktorí sa nazývate kresťanmi, ste neverní mojej Cirkvi. Prijímate Ma vo svätom prijímaní so začernetými dušami. Ignorujete moje učenie a schvaľujete hriechy, o ktorých si myslíte, že sú vo vašich očiach nevýznamné. Zlým jazykom šírite klamstvá o iných a mnohých odsudzujete v mojom svätom mene. Bola vám daná Pravda vo svätých evanjeliách, napriek tomu nerobíte, čo vás učia. Moja láska k vám znamená, že aj keď mnohí z vás si nezaslúžia spásu, ktorú som dal svetu skrze svoju smrť na kríži, napriek tomu vám všetkým dám príležitosť uvidieť Pravdu počas môjho Božieho milosrdenstva, až prídem pred vás, aby som vám pomohol sa rozhodnúť, či prijmete môj dar alebo nie.

Všetky prevraty, ktoré čoskoro uvidíte, budú dôkazom o pravdivosti proroctiev, ktoré boli dané môjmu milovanému Jánovi v knihe Zjavenia. Až uvidíte cirkev vstúpiť do spojenia s laickým svetom, budete vedieť, že nadišiel čas pre moju misiu zhromaždiť duše celého sveta.

Váš Ježiš

 8. 11. 2013 - 00:09 hod.

965. Keď misia, ktorá tvrdí, že hlása Slovo Božie, je falošná, potom jej nebude preukazovaná nenávisť

Moje drahé deti, ako drahocenné Božie dietky, nesmiete nikdy dovoliť, aby sa nezhody medzi vami zmenili v nenávisť jedného k druhému. Zlý vytvára medzi vami hrozné utrpenie šírením svojho zlého zamorenia, najmä proti Bohom vyvoleným vizionárom a prorokom.

Keď je Boh prítomný v misii, ktorá je Ním schválená na zemi, aby zachraňovala duše, Satan na ňu vždy zaútočí. Skutočných Božích prorokov spoznáte tak, že sú prenasledovaní a je im preukazovaná nenávisť. Spoznáte ich, podľa verejného odmietania ich misií a zlých činov, ktoré im spôsobujú iní.

Keď misia, ktorá tvrdí, že hlása Slovo Božie, je falošná, potom jej nebude preukazovaná nenávisť, pretože Satan nikdy verejne nezaútočí na tých, ktorých podvádza. Keď sa môj Syn dáva spoznať, bude vždy zneuctený, pretože hriech oddeľuje človeka od Boha. Keď môj Syn kráčal po zemi, kamkoľvek išiel, na Neho kričali. Preklínali Ho a hádzali na Neho kamene a na všetkých, ktorí Ho nasledovali. A zatiaľ čo Ho vyhlásili za podvodníka, pochlebovali mnohých falošným prorokom, ktorí sa snažili s Ním súťažiť. To isté bude pravdou, až uskutoční svoju poslednú cestu, aby zhromaždil všetkých, ktorí zostávajú v Ňom a s Ním. Zjednotí všetkých, ktorí žijú podľa jeho učenia a ostávajú vernými a pokornými služobníkmi. Potom, s pomocou svojej zvyškovej cirkvi, bude bojovať do horkého konca za záchranu čo najväčšieho počtu duší, vrátane duší všetkých jeho nepriateľov a všetkých, ktorí Ho odmietnu prijať.

Ak milujete môjho Syna, nesmiete Mu nikdy ublížiť tým, že budete nenávidieť jeden druhého. Môj Syn vám povedal, že nemôžete zostať v jednote s Ním, keď vo vašich srdciach bude nenávisť.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste všetci, ktorí sa vyhlasujete za kresťanov, nasledovali príklad, ktorý vám dal môj Syn.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy 

 9. 11. 2013 - 11:48 hod.

966. Mnohí čoskoro začnú používať svoje vedecké poznatky k posudzovaniu najsvätejších evanjelií

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí čoskoro začnú používať svoje vedecké poznatky k posudzovaniu najsvätejších evanjelií. Namiesto hlásania Pravdy môjho Slova, ktorá pochádza z Božej múdrosti, začnú ju prekrúcať tak, aby jej dali modernejšiu podobu.

Všetky moje slová, obsiahnuté vo svätom evanjeliu budú vykladané odlišne. Povedia, že moje Slovo znamená niečo nové, čo bude viac podstatné v dnešnom svete. Pokúsia sa dávať príklady, ako by som vás učil, keby som v tomto čase chodil po zemi. Vytratí sa jednoduchosť Božieho Slova, ktoré je pre všetkých. Tí, ktorí sú inteligentní, znalí veci a pyšní na ľudský pokrok vo svete vedy, začnú robiť urážajúce vyhlásenia.

Cirkev prijme takzvané nové vedecké objavy, ktoré spochybnia to, čo je obsiahnuté vo svätej Biblii. Odhalia to, o čom budú tvrdiť, že je nový dôkaz, ktorý bude vrhať pochybnosť o tom, ako bol stvorený svet.  Potom povedia,  že väčšina toho, čo je obsiahnuté v Biblii, sú jednoducho metafory, navrhnuté tak, aby vytvárali pokoj medzi ľuďmi. Použijú posolstvo humanizmu, vzájomnej lásky, v zmysle vašej schopnosti starať sa o chudobných, nevzdelaných a núdznych, za náhradu Pravdy, ktorú ste dostali v evanjeliách. Potom tieto nové falošné učenia, ktoré sa budú zdať podobné Pravde, budú prijaté kňazmi a len tí, ktorí pevne zotrvajú v mojom Slove, udržia Pravdu nažive.

Moji milovaní nasledovníci, až zistíte, že už len veľmi málo z vás bude načúvať Pravde - Božiemu Slovu - potom si musíte vzájomne poskytovať útechu. Musíte aj naďalej pripomínať Pravdu tým v mojich cirkvách, ktorí budú tlieskať, zavedenému kacírstvu, pretože mnoho z nich bude nerozumných. Odpadnú odo Mňa tak ďaleko, že ochotne prijmú takéto zmeny. Pre tých s malou vierou bude oveľa ľahšie prijať slová tých, ktorí požadujú reformu, namiesto toho, aby zostali verní Božiemu Slovu.

Volanie po prvých zmenách príde čoskoro.  So sladkosťou, ktorá bude lichotiť a s vášňou hovoriť o potrebe povstať ako jeden zjednotený svet - prejaviť lásku a toleranciu všetkým - budete uvedení do najväčšieho omylu. Mnohí budú ohromení rýchlosťou, s akou sa bude zdať, že moja cirkev prijíma laický svet. Mnohí budú fascinovaní spôsobom, akým sa rôzne náboženstvá, pohanské a kacírske budú predbiehať, aby sa pridali k tejto novej, jednej svetovej dobročinnej cirkvi. Povedia : „Konečne cirkev, ktorá je tolerantná, a dosiahla ku všetkým“. Už viac nebudú pociťovať hanbu prejaviť neposlušnosť Bohu. Namiesto toho budú pyšne hlásať, že ich úbohé hriechy sú nielen v očiach Boha prijateľné, ale že už vôbec nie sú považované za hriechy. To všade spôsobí veľkú radosť.

Prvýkrát v dejinách tí, ktorí uvedú moju cirkev do omylu, budú milovaní, zbožňovaní a prakticky nebudú vystavení žiadnej kritike.

Najväčšie kacírstvo, nevidené od mojej smrti na kríži, teraz pohltí moju Cirkev na zemi. Naplnia moje Cirkvi urážlivými pohanskými symbolmi a Ja už nebudem nikde videný. A zatiaľ čo naplnia budovy, ktoré vytvorili k môjmu uctievaniu, moja pravá cirkev zahrňujúca tých, ktorí zostali verní Pravde, sa stane jediným pravým Božím chrámom, lebo nikdy neprijmú znesvätenie môjho Tela. Ich viera im umožní šíriť evanjeliá a udržať zapálený oheň Ducha Svätého.

Váš Ježiš

10. 11. 2013 - 15:00 hod.

967. Žiadne vedecké vysvetlenie nebude dávať zmysel,  keď uvidíte dve slnká

Moja najdrahšia dcéra, mojou túžbou je veľmi skoro zhromaždiť všetky moje deti, aby boli svedkami môjho prísľubu. Môj veľký dar príde uprostred veľkého duchovného prenasledovania, keď všetko, čím som, bude popreté. Noví bohovia, z ktorých žiadny neexistuje, budú predstavení svetu. Pokrytí trblietavým zovňajškom, budú vymyslení tak, aby zabránili všetkej viere v moju existenciu. Všetko to kacírstvo uhasí Božie svetlo.

Čoskoro hviezdy už viac nebudú žiariť svojim veľkým jasom. Čoskoro ukážem neveriacemu svetu nové, nepredvídané znamenia, ktoré budú odporovať všetkému ľudskému vedeckému chápaniu, až odhalím začiatok môjho zásahu.Žiadne vedecké vysvetlenie nebude dávať zmysel,  keď uvidíte dve slnká. Žiadna definícia podľa obmedzeného ľudského poznania nebude dávať zmysel. Napriek tomu vezmú každé znamenie, dané svetu z neba a povedia, že takýto ďalší ľudský život existuje vo vesmíre.

Ja som Stvoriteľ všetkého života. Stvoril som človeka. Stvoril som svet. Nikdy to nepopierajte, lebo keď to urobíte, budete nasledovať falošné učenie. Každý zásah z neba - a bude ich mnoho – budú bagatelizované (brané na ľahkú váhu). Až uvidíte tieto znamenia, vedzte, že deň Druhého príchodu je blízko.

Prosím vás, drahé deti, aby ste Ma nikdy nezapreli, alebo odmietali môj sľub priniesť svetu konečný pokoj a zmierenie, ktoré sú vaše, ak ich prijmete za mojich podmienok a nie za vašich vlastných podmienok. Moja vôľa sa čoskoro konečne naplní. Aby som vás pripravil, dám svetu mnoho zázrakov na oblohe, vo vesmíre a v planetárnom systéme. Až tieto udalosti uvidíte, chcel by som, aby ste sa radovali, pretože budete vedieť, že oznamujem návrat môjho Syna, aby dokončil svoj sľub večnej spásy.

Utrite si slzy zo svojich očí. Viem, aké ťažké budú vaše skúšky. Obraciam sa ku všetkým svojim deťom, zahrňujúc veriacich i neveriacich, rovnako ako k tým, ktoré sú vinné strašným hriechom -  nevylučujúc nikoho z vás.  Keď budete zmierení s mojim Synom, stanete sa Jeho súčasťou a budete s ním vládnuť v raji naveky.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 10.11.2013 - 15:20 hod.

968. Spása je vaša, iba skrze zmierenie s Bohom

Moje drahé dieťa, moja úloha ako Matky Spásy, je pripomenúť vám všetko, čo som vám hovorila po stáročia. Milujte sa navzájom, tak, ako vás miluje môj Syn. Preukazujte  súcit ku každému a najmä k tých, čo vás prenasledujú. Počúvajte, čo som zjavila vizionárom v La Salette a Fatime a študujte ich veľmi podrobne. Veľmi málo z toho, čo som vám nariadila ste vykonali.  Moje varovania boli zamietané a dôsledky ignorovania toho, čo vám bolo dané sa teraz stanú skutočnosťou.

Keď nebo odhaľuje posolstvá ľudstvu, je to ako komunikovať  s veľkou kamennou pevnosťou. Niektoré z mojich zjavení presiakli na povrch a boli nasledované. Mnohé z nich boli jednoducho odhodené tými s malou vierou, a pevnosť sa stala nepreniknuteľnou voči zásahu z neba, ktorý vám bol daný k posilneniu vašej viery a aby vás udržal v bezpečí Božom náručí.

Moja úloha Spoluvykupiteľky znamená, že moja sila proti diablovi bola posilnená, a to spôsobom, ktorý Mi predtým nebol Bohom udelený. Takže teraz je doba, kedy každá oddanosť ku Mne bude opatrne odmietnutá nepriateľmi môjho Syna.  Keď je úcta ku mne urobená narýchlo, a keď žiadosť ochrániť krajiny pred komunizmom je prekrútená, potom moje želania nebudú uskutočnené. Odteraz budem vzácnosťou v oficiálnom patronáte, zvyčajne udeľovanom mne, Matke Božej v cirkvách môjho Syna na zemi. Moja moc proti šelme bude zbavená účinnosti odstránením mojich obrazov, môjho svätého ruženca a ďalších pobožností ku Mne z mnohých katolíckych cirkví.

Potom v chrámoch Božích odstránia všetky stopy môjho Syna, Ježiša Krista, v príprave na šelmu, ktorá príde a posadí sa na tróne v najvyššom chráme Božom. Potom skutočný význam zmierenia s Ježišom Kristom bude prispôsobený, keď povedia, že už nie je viac  potrebné prosiť Boha, aby vám odpustil vaše hriechy, ak vediete dobrý život. Ľudia začnú veriť  ich vlastným názorom o tom, čo ich robí dobrými v očiach Božích. Ale nikdy nesmiete zabudnúť, že spása, dar každému jednému hriešnikovi vo svete, by nikdy nebol váš, pokiaľ najprv nepožiadate Boha o odpustenie. Toto je podstatou zmluvy, ktorá bola získaná pre ľudskú rasu smrťou môjho Syna na kríži. Ježiš Kristus vydobyl pre svet  spasenie od hriechu a dar večného života. Aby bolo možné prijať tento dar, musíte prosiť Boha za odpustenie vašich hriechov. 

Spása ja vaša, iba skrze zmierenie s Bohom.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 12. 11. 2013 - 15:52 hod.

969. Tresty môjho Otca už začali a svet bude svedkom mnohých ďalších ekologických zmien

Moja vrúcne milovaná dcéra, je chybou si myslieť, že by Boh nevykonal Jeho spravodlivosť vo svete  v tejto dobe. Tresty môjho Otca už začali a svet bude svedkom mnohých ďalších ekologických zmien, pretože očista zeme začala.

Prípravy sú teraz v plnom prúde a čoskoro budú nepriatelia Boha vykorenení a potrestaní, pretože sa nikdy neobrátia a nepožiadajú o moje milosrdenstvo. Hnev môjho Otca je veľký a beda tým, ktorí sa postavia na odpor voči Božiemu slovu, pretože budú porazení a pošliapaní, až sa posledná očista zeme stretne s nákazou Zlého – všetko v rovnakom čase.

Až uvidíte divoko reagovať prírodné živly, budete vedieť, že dopadla ruka Spravodlivosti. Pýcha človeka, jeho posadnutosť sebou samým a jeho viera v jeho vlastnú chybnú inteligenciu v duchovných veciach, priniesli na ľudskú rasu vyliatie ohňa zo štyroch misiek do štyroch kútov zeme.

Ignorovali ste varovania a tak bitka na zničenie hriechu už skutočne začala.

Ježiš Kristus

Syn človeka

 12. 11. 2013 - 20:30 hod.

970. Prvým znamením bude, že sa Zem začne rýchlejšie otáčať. Druhé znamenie sa týka slnka, ktoré sa bude zväčšovať, bude jasnejšie a začne sa otáčať

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa môj čas približuje, mnohí budú spať, ale tí, ktorí sú požehnaní, s očami otvorenými môjmu svetlu, spoznajú znamenia. Dostanú tiež požehnanie, aby sa pripravili a len tí, ktorí sa Ma pridŕžajú, budú schopní znášať zmeny.

Čím viac sa blíži deň môjho slávneho príchodu, tým viac ľudí, ktorí tvrdia, že Boha milujú, sa bude odo Mňa vzďaľovať. Dokonca aj tí, ktorí hovoria, že sú svätí a vyvyšujú sa v hierarchii mojej Cirkvi na zemi, nedokážu vidieť Pravdu. Neuvidia Pravdu, pretože budú príliš zaneprázdnení  účasťou v rôznych záležitostiach a obradoch, ktoré Ma budú urážať.

Prvým znamením bude, že sa Zem začne rýchlejšie otáčať. Druhé znamenie sa týka slnka, ktoré sa bude zväčšovať, bude jasnejšie a začne sa otáčať. Vedľa neho uvidíte druhé slnko. Potom počasie spôsobí, že svet sa bude triasť a zmeny budú znamenať, že mnohé časti sveta budú zničené. Tieto tresty - a bude ich mnoho - zbavia ľudstvo jeho arogancie, takže duše budú úpenlivo prosiť o Božie milosrdenstvo. Nič iné nepohne kamennými srdcami tých, ktorí vylúčili Božiu lásku zo svojich životov.

Hriech ľudstva bude rýchlo narastať a hriech modlárstva trojnásobne obalí Zem. Pohanstvo, odeté ako kráľovská monarchia, prenikne do mojej Cirkvi na zemi. Keď pohanstvo objíme moju Cirkev, nebude to na uctievanie Boha. Keď pohania, ateisti a iní neveriaci, ktorí navonok odmietajú Božiu existenciu, prijmú moju Cirkev, nebudem to Ja, Ježiš Kristus, pred ktorým zohnú svoje koleno. Keď moja cirkev vyhlási, že víta všetkých, nenechajte sa oklamať. Nebude to znamenať, že vítajú pohanov v mojej Cirkvi, aby sa mohli pokloniť pred mojím svätostánkom. Nie, budú stavať na obdiv modlárstvo spôsobené hriechom pýchy predo Mňa, aby znesvätili sväté a posvätné svätostánky. Umiestnia pohanské symboly na moje oltáre a budú vyžadovať od nič netušiaceho zhromaždenia skloniť sa a prijať svojich spolubratov a spolusestry s poctou a šľachetnosťou. Všetci budú požiadaní, aby zapreli Pravdu, aby tak uvítali falošných veriacich, ktorí pošliapu moje oltáre. Potom dopadne Božia ruka.

Vojny sa rozšíria, zemetrasenia otrasú štyri kúty sveta a hladomor zovrie ľudstvo a každé ohavné gesto a urážka urobená voči Bohu vyústi v strašný trest. Keď tí, ktorí prijmú moje milosrdenstvo, povedú moju cirkev - každý démon bude preklínať tieto Božie deti. Aby ich ochránil, Boh zasiahne a beda tým, ktorí pľujú do tváre svojho Stvoriteľa.

Čas nadišiel. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú trpieť. Tí ktorí Ma budú nasledovať, prežijú toto prenasledovanie až do dňa, kedy prídem a vezmem ich do svojej milosrdnej náruče. A potom len tí, čo zostanú, pretože odmietli moju ruku milosrdenstva, budú ponechaní šelme, ktorú zbožňovali a u ktorej hľadali potešenie.

Tak veľa ľudí Ma bude odmietať až do samého konca. Dve tretiny na Mňa budú pľuvať, bojovať s mojím zásahom a kričať na Mňa všetky druhy ohavností. Ako sa ten deň viac a viac približuje, nenávisť ku Mne bude viditeľná všetkým. Dokonca aj tí, ktorí robia na svet dojem, že Boha ctia, Ma budú v tichosti preklínať.

Deň, kedy bude podvod šelmy odhalený, aby ho všetci videli, bude dňom, na ktorý nikto nezabudne. Pretože v ten deň, keď svet uzrie podvodníka, antikrista, povstať s mojou korunou na hlave - odetého do červeného rúcha - bude dňom, kedy sa oheň bude rinúť z jeho úst. A ako tá hrôza konečne vyjde najavo, obklopí ho oheň a všetci, ktorí mu prisahali vernosť, budú uvrhnutí do priepasti. A potom prídem, ako som vám povedal. Pozdvihnem svoju Cirkev a privediem svet do jednoty so svätou vôľou môjho Otca a konečne zavládne pokoj.

Všetko, čo som vám povedal, je pravda. Všetko, čo sa stane, sa stane, ako som vám povedal. Stane sa to rýchlo, pretože aj napriek môjmu hnevu, spôsobenému pokrytectvom a nevďakom človeka, prichádzam len ukončiť toto utrpenie. Prichádzam, aby som zachránil všetkých hriešnikov, ale mnohí nebudú chcieť byť zachránení.

Buďte silní, moji milovaní nasledovníci, pretože ochránim všetkých hriešnikov, ktorí prijmú moju ruku milosrdenstva počas Varovania. A tak všetky Božie deti, veriaci i neveriaci budú zahrnutí do tohto veľkého zásahu z nebies. Ale po tomto čase, Boží anjel oddelí dobrých od zlých. Času je málo.

Váš Ježiš

14. 11. 2013 - 12:00 hod.

971. Nikdy predtým nebola ich viera tak skúšaná

Moja vrúcne milovaná dcéra, Božie svetlo svieti dolu na všetky jeho deti, ktoré sú v tejto dobe v jednote so Mnou, Ježišom Kristom. Všetci kresťania vo svete, ktorí žijú podľa môjho Slova, jedia moje Telo a pijú moju Krv, zažijú duševné utrpenie ako žiadne iné, kvôli svojej viere vo Mňa. Hovorím o všetkých kresťanoch, ktorí žijú podľa Pravdy, ktorí sa správajú podľa toho, ako som ich učil a nasledujú moje učenie  slovo za slovom.

Všetci, vrátane tých, ktorí nikdy nepočuli o týchto mojich posolstvách svetu, čoskoro pochopia, aké to je žiť vo Mne a so Mnou. Nikdy predtým nebola ich viera tak skúšaná a žiaľ, mnohí nebudú schopní vydržať tlaky, s ktorými sa budú musieť vyrovnať, kvôli nenávisti, ktorá im bude prejavovaná. Urobia, čo budú môcť, aby zostali verní svätým evanjeliám, ale tým pritiahnu strašnú nenávisť a budú nazývaní klamármi. Nepotrvá dlho a všetci kresťania, ktorí  neústupne (vzdorovito)  budú hlásať moje slovo, budú obviňovaní, že sú pravicoví násilníci, pričom skutoční vinníci budú tí, ktorí na nich  budú vrhať obvinenia.

Nalieham na vás všetkých, aby ste zostali ticho a nikdy neodpovedali tyranom, ktorí sa pokúsia zničiť vašu vieru a lásku ku Mne. Tí, ktorí budú chrliť jed a kričať na vás, potrebujú vaše modlitby a odpustenie. Modlitbami za tieto duše zničíte Satanov vplyv a ten zistí, že je ťažké vyliať si na vás zlosť.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za všetkých, ktorí budú použití ako pešiaci v urputnom boji za rozvrátenie mojej Cirkvi na zemi. Prosím modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane, aby ste boli schopní vydržať náboženské prenasledovanie.

Modlitba modlitebnej kampane ( 126 ) : Aby sme boli schopní vydržať  náboženské prenasledovanie

Drahý Ježišu, pomôž mi vydržať akýkoľvek druh prenasledovania v tvojom svätom mene.

Pomôž tým, ktorí upadnú do omylu v presvedčení, že svedčia o tvojom diele.

Otvor oči všetkých, ktorí môžu byť pokúšaní k zničeniu druhých, skrze zlé činy, skutky alebo gestá.

Ochraňuj ma pred nepriateľmi Boha, ktorí povstanú a pokúsia sa umlčať tvoje Slovo, a ktorí sa Ťa budú snažiť odstrániť.

Pomôž mi odpustiť tým, ktorí Ťa zradia a daj mi milosť, zostať pevný v mojej láske k Tebe.

Pomôž mi žiť Pravdu, ktorú si nás učil a zostať pod tvojou ochranou naveky. Amen.

Choďte, všetci, ktorí Ma skutočne milujete a nasledujte všetko, čo som vás učil. Milujte jeden druhého, ako som vám povedal. Nikdy neprejavujte nenávisť k ostatným. Namiesto toho sa modlite za tých, ktorí vás prenasledujú. Prejavte im lásku, keď vám ukazujú nenávisť, pretože ona bude vašou zbraňou  proti moci zla.

Váš Ježiš

 15. 11. 2013 - 20:00 hod.

972. Budete stáť predo Mnou sami - nikto to neurobí za vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, s dovolením môjho Otca, Boha Najvyššieho,  je mojím prianím informovať všetkých, ktorí trpíte v mojom mene, že sa blíži čas k uskutočneniu Varovania.

Vy, ktorým bola daná znalosť o tomto dni môjho veľkého milosrdenstva, čoskoro uvidíte znamenia. Musíte sa predo Mnou vyznať zo svojich previnení, aby ste boli primerane pripravení na túto udalosť, ktorá bude šokovať svet.

Urobím to čoskoro, aby som mohol zachrániť tých ľudí, ktorí odstrihli pupočnú šnúru, ktorá ich viaže ku Mne, než bude príliš neskoro. Musíte mi dôverovať a zhromaždiť sa v modlitbe, aby duše v temnote nezahynuli skôr, než im udelím imunitu pre ich hriechy. Pozrite sa teraz do vnútra vašich sŕdc a duší a pozrite sa do nich, ako vás vidím  Ja. Čo vidíte? Budete schopní postaviť sa predo Mňa a povedať : " Ježišu, robím všetko, čo si odo Mňa praješ, aby som žil taký život, aký odo Mňa očakávaš? " Poviete : " Ježišu, urážam Ťa, pretože si nemôžem pomôcť, tak maj prosím zľutovanie s mojou dušou? " Alebo poviete " Ježišu, zhrešil som, ale len preto, že potrebujem brániť samého seba? "

Budete stáť predo Mnou sami - nikto to neurobí za vás. Ukážem vám vašu dušu. Uvidíte na nej každú škvrnku. Znovu prežijete hriech a potom vám dám čas prosiť Ma, aby som vám prejavil svoje milosrdenstvo. Nie preto, že na moje milosrdenstvo máte nárok - ale len preto, že som sa rozhodol udeliť vám tento dar.

Môj deň nastane nečakane, skrze znamenia, ktoré vám budú dopredu ukázané.

Tri roky som sa snažil otvoriť vaše oči k Pravde. Niektorí z vás ju prijali. Iní Mi ju hodili späť do tváre. Teraz je čas môjho Božieho milosrdenstva a iba tí, ktorí Mi otvoria svoje srdcia a prijmú Ma, dostanú príležitosť sa vykúpiť.

Buďte vďační za moju bezpodmienečnú lásku.

Váš Ježiš

16. 11. 2013 - 22:17 hod.

973. Miliardy sa obrátia a spoznajú Boha, trojjediného Boha, po prvý krát

Moja vrúcne milovaná dcéra, až prídem na svet vo svojom Božskom milosrdenstve, ľudia dostanú príležitosť vyhľadať moje milosrdenstvo, lebo to bude prvá ozajstná spoveď, ktorej sa mnohí zúčastnia.

Všetci, bez ohľadu na to kto sú, zakúsia toto moje neobyčajné zjavenie, požehnané autoritou môjho Otca. Osvietenie svedomia prinesie so sebou veľa bolesti, pretože žiaľ, ktorý zakúsia stratené duše, bude taký, že nebudú schopné zniesť šok. Mnohí budú slabí a omdlú, premožení zármutkom. Ale uvedomia si, ako veľmi sa ich duše potrebujú najskôr očistiť, predtým než budú pripravení vstúpiť do môjho večného raja. Títo ľudia potom budú vedieť, čo sa od nich očakáva, a po nejaký čas po tejto veľkej udalosti budú trpieť pokáním. Mnohí ľudia si budú myslieť, že snívajú. Niektorí si budú myslieť, že toto je koniec sveta, ale nebude. Bude to ale posledné varovanie, ktoré bude dané ľudstvu, aby mu pomohlo vykúpiť sa pred Bohom.

Miliardy sa obrátia a prvýkrát spoznajú Boha, Trojjediného Boha a budú vďační za dôkaz, ktorý dostanú o existencii svojho Stvoriteľa. Niektorí sa budú len krčiť pred mojím svetlom a to im prinesie neuveriteľnú bolesť a schovajú sa a otočia sa chrbtom bez štipky ľútosti vo svojich dušiach. Poprú môj zásah. Potom sa zvyšok bude radovať, keď zakúsia lúče môjho milosrdenstva, pretože tieto duše budú tak vďačné, že sú svedkami mojej prítomnosti, že budú s ľahkosťou priťahované k môjmu svetlu a s túžbou po mojej prítomnosti, ktorá bude mimo ich chápania, pretože to ešte nebude čas, kedy brány do môjho Nového raja budú otvorené. A tak budú potom musieť činiť pokánie ako moji učeníci za tie duše, ktoré odmietnu moju ruku milosrdenstva.

Po veľkom zásahu Boha, aby dal ľudstvu príležitosť pripraviť sa na môj Druhý príchod, si svet bude klásť mnoho otázok. Niektorí sa natoľko zmenia vo svojich dušiach, že zasvätia mnoho času, aby pomohli obrátiť tých, ktorí chcú pomôcť zachrániť sa od podvodu. Ostatní sa budú kajať a bude im trvať nejaký čas, než plne pochopia význam svojho uvedenia predo Mňa a vynaložia mnoho pozornosti, aby sa so Mnou uzmierili.

Potom nepriatelia Boha poprú, že sa Varovanie vôbec stalo a oklamú milióny, aby uverili, že to bola vesmírna udalosť, kedy slnečné svetlo predstihlo celú planétu v jednorazovej udalosti, spôsobené pohybom Zeme okolo svojej osi. Nič by nemohlo byť ďalej od pravdy. A zatiaľ čo predložia  všetky tieto príčiny, poprú, že Boh existuje a mnohých odo Mňa odvedú. Žiaľ, mnohí sa ku Mne nevrátia a len zásahmi Boha, kedy bude nútený potrestať svojich nepriateľov, aby ich priviedol k rozumu, môžu byť duše očistené.

Buďte vďační za tieto milosti, pretože bez tohto daru od Boha, by veľmi málo ľudí mohlo vstúpiť do brán raja.

Váš Ježiš

17. 11. 2013 - 14:00 hod.

974. Prichádzam, aby som obnovil zem, vyslobodil človeka z jeho trápenia, žiaľu a hriechu

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby Ma svet videl, ich milovaného Spasiteľa, Syna človeka, v celej mojej sláve tak, aby boli priťahovaní do môjho Božieho milosrdenstva.

Chcem, aby všetci, a najmä tí, ktorí neveria v Boha, Ma uzreli a bežali ku Mne ako prví. Sú mojím prvotným záujmom, a hovorím im toto. Nepoznáte Ma. Nevidíte Ma. Nechcete vo Mňa veriť, ale ja vás milujem. Chcem, aby ste boli súčasťou môjho kráľovstva, aby som vás tak  mohol zahrnúť všetkými darmi môjho Nového raja, môjho nového sveta, môjho nového začiatku. Chcem, aby ste vy, vaše rodiny, vaši príbuzní a priatelia, boli v jedno (v súlade) so Mnou a s celým ľudstvom. Musíte čakať až do veľkej udalosti, do dňa, kedy svet bude ožiarený mojimi lúčmi a na pätnásť minút sa zastaví. Až to uvidíte a budete toho svedkami, nesmiete sa báť. Vedzte, že moja láska je Božská a že sa svet od toho dňa zmení na nepoznanie.

Nesnažte sa odo Mňa utiecť, pretože prichádzam s dobrými správami. Prichádzam, aby som obnovil zem, vyslobodil človeka z jeho trápenia, žiaľu a hriechu. Prichádzam zničiť všetko zlo vo svete tým, že každému podám dôkaz o svojej existencii. Až vám bude daný, musíte Mi dovoliť pripraviť vás na večný život, ktorý som sľúbil. Večný život je životom, kde budete žiť v tele i duši so Mnou, navždy. Vyvediem vás z vášho trápenia a odstránim bolesť, ktorú musíte znášať kvôli existencii Satana, a on bude vypovedaný naveky.

Neodmietajte Ma, pretože vás nechcem stratiť. Ja som váš Spasiteľ. Ja som Pravda. Ja som váš milovaný Ježiš Kristus a čoskoro sa konečne dám poznať svetu a zvlášť tým, ktorí vo Mňa neveria.

Váš Ježiš

 18. 11. 2013 - 20:10 hod.

975. Prichádzam iba ako Boh milosrdenstva. Neprichádzam, aby som vás vystrašil, lebo Ja skutočne milujem každého z vás

Moja vrúcne milovaná dcéra, všetci sa musíte pripraviť tak, aby ste boli hodní predstúpiť predo Mňa, pretože prídem ako zlodej v noci a mnohí nebudú vedieť, čo sa deje. Preto je dôležité, aby ste sa Mi každý z vás teraz vyspovedali.

Pravda môjho Najsvätejšieho Slova sa stane zreteľná (očividná), keď ju nahradia pokrútenými verziami moji nepriatelia, ktorí budú opovážliví v ich snahách vás oklamať. Teraz je čas, aby ste sa zamerali na svoje vlastné duše a na to v akom sú stave. Človeku, ktorý vo mňa neverí, hovorím toto.  Keď prídem pred teba, uľaví sa ti, keď spoznáš, kto som? Pôjdeš so Mnou? Vezmem ťa a utriem tvoje slzy a budeš žiť nádherný život, akonáhle sa Mi vyznáš a poprosíš Ma, aby som ťa vzal do svojho milosrdenstva.

Človek, ktorý vo Mňa veríš, budeš schopný postaviť sa predo Mňa bez hanby?  Prídeš predo Mňa s vedomím, že robíš všetko, čo som ťa naučil, s čistou dušou? Bez ohľadu na to. Keď mi povieš: „ Ježiš, odpusti mi, chcem ťa nasledovať.“, budeš zachránený.

Človek, ktorý vo Mňa veríš, ale si presvedčený, že si vzorom a že nepotrebuješ spoveď, si tiež hodný predstúpiť predo Mňa? Keď ti ukážem stav tvojej duše, budeš sa so Mnou prieť, a hovoriť, že si súci predstúpiť predo Mňa, aj keď nie si? Keď nemôžeš prijať môj dar milosrdenstva a uznať svoje previnenie, potom zostaneš odo Mňa oddelený a Ja ti dám už len jednu šancu na milosť.

Prosím všetkých ľudí, aby najprv pripravili svoju dušu. Musíte dať do poriadku každú časť svojej duše, predtým, než budete pripravení sa celkom postaviť v mojej prítomnosti počas Varovania. Ak nie, budete musieť znášať bolestivú očistu a váš očistec budete zažívať na zemi, predtým, než svitne deň môjho Druhého príchodu. Nalieham na vás, aby ste sa modlili túto modlitbu modlitebnej kampane za vaše vlastné duše a za duše vašich milovaných.

Modlitba Modlitebnej Kampane ( 127 ) Za záchranu mojej duše a duší mojich milovaných:

O, Ježišu, priprav ma, aby som mohol predstúpiť pred Teba bez hanby. Pomôž mne a mojim milovaným ( tu ich vymenujte .... ), aby sme boli pripravení vyznať všetky naše previnenia.  Uznať naše slabosti. A prosiť o odpustenie všetkých hriechov. Preukazovať lásku tým, ktorým sme ublížili.  Úpenlivo prosiť o milosť spásy. Byť pokorní pred tebou, tak, že v deň veľkého osvietenia moje svedomie a svedomie tých (tu ich vymenujte ...) bude čisté a tak budeš môcť zaplaviť moju dušu so svojim Božím milosrdenstvom.  Amen.

Teraz je čas, aby ste si pripomenuli všetko, čo som vás učil. Teraz je čas, aby ste skúmali Desatoro  prikázaní a opýtajte sa samých seba, či ste podľa nich skutočne žili svoj život.

Buďte sami k sebe úprimní, pretože ak nie ste, bude vám - tak či onak -  ukázané, ako ste Ma zarmútili vo svojom živote. Ale dovoľte mi, aby som vás utešil.

Prichádzam iba ako Boh milosrdenstva. Neprichádzam, aby som vás vystrašil, lebo Ja skutočne milujem každého z vás, bez ohľadu na to, čo ste urobili, ale moja trpezlivosť je obmedzená. Iba tí, ktorí uznajú závažnosť svojich hriechov proti Bohu, môžu byť zahalení do môjho Božieho milosrdenstva. Tí, ktorí Ma odmietajú, budú mať len málo času, aby sa vykúpili, pretože oddelím ovce od capov. Jedna strana pôjde so Mnou. Druhá strana bude ponechaná a potom nový začiatok bude oznámený každému stvoreniu. Iba tým, ktorí Ma milujú bude daný večný život.

Počúvajte teraz moje volanie, pretože to robím, aby som zaistil, že by vás bolo čo najviac dobre pripravených pred dňom Varovania.

Váš Ježiš

 19. 11. 2013 - 20:00 hod.

976. V ten deň zhromaždím živých

Moja vrúcne milovaná dcéra, v mnohých kresťanských životoch som sa stal podobný obťažujúcemu príbuznému, o ktorého musí byť z času na čas postarané, ale vždy musí byť držaný z dohľadu. Takto Ma teraz vidia mnohí, ktorí sa narodili ako kresťania a ktorí odo Mňa odpadli. Som pre nich málo dôležitý, a napriek tomu, keď sú v ťažkostiach, volajú nevdojak ku Mne, pretože je to ich druhá prirodzenosť.

Prečo, ach, prečo Ma nemôžu prijať? Čo oddelilo človeka odo Mňa? Prečo sa mojím zasväteným služobníkom nepodarilo priviesť ich ku Mne? Moje utrpenie je rovnaké dnes, ako bolo pri mojom umučení, a teraz tí, ktorí Mi ostali verní, Ma zakrátko opustia. Urobia to, pretože začnú znovu prehodnocovať svoje pochopenie toho, kto presne som, a čo moja zmluva skutočne znamená - všetko kvôli kacírstvam, ktoré prídu.

Všetka pocta, preukazovaná Mi v mojich cirkvách, bude čoskoro umenšená na prostý úklon smerom ku Mne. Už viac nepokľaknú pred mojimi svätostánkami. Nepoklonia sa predo Mnou ani nepokľaknú, a ani sa nebudú modliť pred mojim Božím Telom na kríži, lebo to nebude môj obraz, ku ktorému budú vyzvaní, aby ho uctievali. Budem bičovaný a zosmiešnený. Moje slová budú premenené do tých najpodivnejších nezmyslov a pravda o mojej smrti na kríži bude odhodená.

Moja prítomnosť je teraz stále ešte na zemi. Nesmiete Ma opustiť, pretože keď to urobíte, moje svetlo vyhasne a potom vy budete pohltení temnotou. Iba tí, ktorí Mi zostanú verní, môžu si uchovať môj plameň a keď bude svetlo mojej Cirkvi na zemi oslabené až na iba slabý ligot - potom bude počuť posledné volanie z neba. V ten deň zhromaždím živých. Zvyšok bude ponechaný s nepriateľmi Boha, ktorým dali svoju vernosť. Potom už žiadnu radosť nezažijú.

Váš Ježiš

 20. 11. 2013 - 14:15 hod.

977. Až prídem ako kráľ milosrdenstva, ani jediná duša nezostane v pochybnosti o tom, kto som a čo som

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz všetkým mojim nasledovníkom – všetkým tým, ktorí veria vo Mňa, Ježiša Krista - že si musia každý deň vymedziť čas pre Mňa v modlitbe, aby zachránili duše tých, ktorí sú pre Mňa stratení. Na oplátku za milosti, ktoré vám dávam, si želám, aby ste Mi pomohli priviesť duše tých, ktorí mi lámu srdce.

Musím vás poprosiť, aby ste vydržali bolesť, ktorú pocítite kvôli oddeleniu ľudstva odo Mňa, Ježiša Krista. Toto bude spôsobené rozkolom v mojej Cirkvi na zemi. Tým, že prijmete toto utrpenie s úplnou odovzdanosťou, Ja môžem premôcť zovretie, ktoré Zlý uplatňuje na tých, ktorí sú príliš slabí, aby hlásali pravé Božie Slovo. Nesmiete sa nikdy tejto misie báť, pretože je daná svetu štedrosťou môjho milovaného Otca. On jednoducho chce získať späť svoje stvorenia nedotknuté, aby nestratil ani jediné svoje dieťa.

Nezáleží na tom, kto vás bičuje, posmieva sa vám, alebo vás prenasleduje, len si spomeňte na trest, ktorý doľahne na všetkých, ktorí pľujú do mojej tváre. Potom, ignorujúc posmešky, sa musíte vrúcne modliť za každú z týchto úbohých duší. Buďte štedrí srdcom a budete naplnení Duchom Svätým, aby ste potom bojovali po boku mojej nebeskej armády za záchranu sveta pred zlom. Musíte preto čakať s láskou a dôverou a Ja vám prinesiem veľké požehnania.

Nikdy neodhadzujte nádej kvôli strachu. Strach vás nikdy nesmie zaslepiť voči úlohe, ktorá sa od vás požaduje, pretože, keď prídem ako kráľ milosrdenstva, ani jediná duša nezostane v pochybnosti o tom, kto som a čo som. Spoločne sa schádzajte. Zjednocujte sa. Prineste všetky duše do mojej milosrdnej náruče. Aby ste mi pomohli tak urobiť, musíte sa modliť túto mimoriadnu modlitbu modlitebnej kampane, aby ste Mi pomohli zhromaždiť a zjednotiť všetky duše.

Modlitba Modlitebnej Kampane ( 128 ) : Za zhromaždenie a zjednotenie všetkých duší

Najdrahší Ježišu, pomôž nám, tvojim milovaným učeníkom, zhromaždiť svet do tvojej náruče a odovzdať Ti duše, ktoré najviac potrebujú tvoje veľké milosrdenstvo.

Posilni nás darom Ducha Svätého, aby sa zaistilo, že plameň Pravdy zaplaví všetkých, ktorí sa od teba oddelili.

Zjednoť všetkých hriešnikov, aby tak každému bola daná každá príležitosť k zmiereniu.

Daj nám všetkým silu, zostať pevní v tvojom svätom Slove, až budeme prinútení odmietnuť Pravdu, ktorá bola ohlasovaná svetu skrze najsvätejšie evanjeliá.

Zostávame v Tebe, s Tebou a pre Teba, na každom jednom kroku tejto našej cesty k spáse. Amen.

Buďte v pokoji. Dôverujte Mi. Nechajte všetky modlitby pri mojich nohách a Ja odpoviem na každú jednotlivú prosbu ku Mne o záchranu ktorejkoľvek duše, ktorej meno Mi bude ponúknuté.

Váš Ježiš

 23. 11. 2013 - 17:00 hod.

978. Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si vysvetliť dôležitosť lásky, a ako s ňou môžete poraziť zlo, a ako sa bez nej zlo šíri.

Satan nie je schopný lásky, ale namiesto toho je sám posadnutý tým, o čom je presvedčený, že je jeho moc a veľkosť. Keď nakazí dušu, prvá vec, ktorú urobí, je, že zničí v duši lásku. Keď to dosiahne, vštepí tej duši strašnú nenávisť a je to tá nenávisť, ktorá spôsobuje rozdelenie. Rozdelenie a nezhody, inšpirované nenávisťou, môžu viesť k zúfalým činom jednej duše voči druhej. Tieto skutky plné nenávisti vedú často ku strašnej krutosti a dokonca aj k vražde. Hriech pýchy je vštepený do duší, ktoré sa samy diablovi otvoria a to vedie k bezohľadným túžbam a chamtivosti. Ale kde je láska, tam je Božia prítomnosť.

Láske sa darí, pretože je darom od Boha a má moc zničiť zlo. Láska nie je sebecká. Láska je šľachetná, odpúšťajúca a neskazená hriechom pýchy. Musíte prosiť Boha, každý deň, o dar lásky, a keď je vám daný, použite ho ako vaše brnenie proti nenávisti. Láska, ak je prítomná v čistej duši, priťahuje nenávisť tých duší, ktoré vyhnali Boha zo svojich životov. Nemôžu zniesť Božie svetlo, ktoré žiari z duší tých, ktorí sú naplnení Božou láskou.

Choďte teraz s vedomím, že láska musí byť použitá na pomoc všetkým dušiam, ktoré veľmi potrebujú moju pomoc. Prosím modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane o dar lásky.

Modlitba modlitebnej kampane ( 129 ) : O dar lásky

Ó Bože, prosím, naplň ma svojou láskou.

Pomôž mi zdieľať dar lásky so všetkými, ktorí potrebujú tvoje milosrdenstvo.

Pomôž mi Ťa viac milovať.

Pomôž mi milovať všetkých, ktorí potrebujú tvoju lásku.

Pomôž mi milovať tvojich nepriateľov.

Dovoľ, aby láska, ktorou ma požehnáš, bola použitá k zaplaveniu sŕdc všetkých, s ktorými sa stretnem.

S láskou, ktorou naplníš moju dušu, mi pomôž premôcť všetko zlo, obrátiť duše a poraziť diabla a všetkých jeho bezbožných zástupcov, ktorí sa pokúšajú zničiť pravdu tvojho svätého Slova. Amen.

Ja som Láska. Keď Ma naozaj milujete, zaplavím vašu dušu väčšou láskou a s touto láskou mi pomôžete zachrániť svet.

Váš Ježiš

 24. 11. 2013 - 16:45 hod.

979. Miliardy ľudí si budú užívať život večnej slávy v prítomnosti Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, až prídem, aby som celému ľudstvu priniesol úľavu od bolesti, ktorú trpelo kvôli svojmu oddeleniu od Boha, musí byť vďačné za toto veľké milosrdenstvo. Kvôli tomu si miliardy ľudí budú užívať život večnej slávy v prítomnosti Boha.

Týmto veľkým milosrdným činom prinesiem skvelé správy o slávnom sľube, kedy môj Druhý príchod - ktorý bude čoskoro nasledovať po Varovaní - dokončí Boží plán pre jeho deti. Všetky duše dostanú tento dar môjho milosrdenstva, ale nie všetky ho prijmú. Tí, ktorí ho neprijmú, dostanú iba krátky čas, v ktorom sa rozhodnú, aký druh života chcú. Môžu si vybrať ten, kde budú žiť plný a dokonalý život v tele i duši v mojom Novom raji, alebo ten, bez Boha. Tí, ktorí pochopia, čo to je, čo ponúkam, nesmú nikdy takýto dar odmietnuť. Napriek tomu tí, ktorí Ma odmietnu, budú sa spokojne váľať v temnote, vo viere, že na tom nezáleží. To, čo nevedia, je to, že pocítia strašnú bolesť, až budú nakoniec odo Mňa oddelení. Nájdu sa v čierno - čiernej priepasti, kde nič neuvidia. Nebudú mať nič. Všetko, čo ucítia, bude zúriaci oheň, ktorý ich bude trhať ako meč, čo budú musieť znášať naveky.

Oddelenie od Boha nastalo, keď Lucifer pokúšal Adama a Evu skrze hriech pýchy. Hriech pýchy je základnou príčinou všetkých hriechov a ten, ktorý viaže človeka k Satanovi. Až opäť prídem získať späť svoj trón, toto rozdelenie už viac nebude. Tí, ktorí sú za Mňa, so Mnou a vo Mne sa spoja v jedno. Ale v deň, kedy konečne prídem a kedy budem súdiť svet, tí, čo sa odo Mňa oddelili a ktorí Ma budú aj naďalej odmietať, zažijú úplný koniec, kde už viac nebudem prítomný. Kde im nebudem môcť ponúknuť útechu. Pritiahnuť ich späť. Potom zakúsia večnú bolesť a utrpenie so šelmou a všetkými jej démonmi v pekelných plameňoch.

Nechcem vás strašiť, šokovať alebo vám pôsobiť utrpenie, ale aby ste pochopili následky, musím vám povedať Pravdu. Tak mnohí z vás neveria v peklo. Neveríte v neho, pretože ste boli tak dlho uvádzaní do omylu. Nebo, peklo a očistec existujú. V posledný deň budú existovať už len dve entity - Nový raj, kde sa nebo a zem spoja v jedno a priepasť, ktorou je peklo.

Pravdu je ťažké prijať, ale bez poznania Pravdy si nemôžete zvoliť svoj osud.

Váš Ježiš

 25. 11. 2013 - 17:25 hod.

980. Nepriatelia Boha sa dopustia strašných svätokrádeží, kým neznesvätia svätostánky

Moje dieťa, až sa zmocnia cirkvi môjho Syna, sled udalostí, ktoré sa budú odvíjať, sa budú presne zhodovať s tými, ktoré sa udiali počas jeho ukrižovania.

Hluk bude ohlušujúci, až nepriatelia Boha prevezmú jeho telo a znesvätia ho. Budú sa radovať a vykrikovať významné vyhlásenia uprostred veľkého potlesku pre podvodníkov, ktorých bude počuť všade, lebo to bude príležitosť, v ktorej získajú mnohých zatvrdilých protivníkov a bývalých nepriateľov cirkvi môjho Syna. Z ich úst sa bude rinúť každý nový druh vyhlásenia významu Svätého Slova môjho Syna. Bude použitá každá lož, prefíkane zamaskovaná, takže sa bude zdať, že dáva zmysel, aby nalákala Božie deti do tejto novej zmodernizovanej cirkvi. Bude ospravedlnený každý hriech, aby mohli privítať viac ľudí zvonku (mimo cirkvi) v Božích chrámoch, kým nakoniec neuvidíte v jej múroch úplný zmätok.

Zatiaľ čo budú rúcať cirkev môjho Syna, tehlu po tehle,  zvyšok cirkvi môjho Syna z nej bude nútený utiecť. Každý dôvod, každé gesto, každá obrana, ktoré predložia tí, ktorí zostanú verní môjmu Synovi, bude zamietnuté. Bude to tiché ukrižovanie, rovnaké ako to, ktoré znášal môj Syn, keď  trpel s viac než bolestným stenaním. Hlasom tých, ktorí budú pokračovať v hlásaní Pravdy, nebude venovaný žiadny mediálny záujem. Žiadna pozornosť. Aj keď sa im podarí, aby bolo počuť ich hlasy, budú kvôli tomu démonizovaní.

Naliehavo vyzývam všetkých, ktorí milujú môjho Syna a ktorí chápu, že tieto znamenia boli predpovedané, že musia pokračovať v službe môjmu Synovi. Mnohí kňazi, namiesto toho, aby  bojovali za svoju vieru a zostali verní môjmu Synovi, odídu. Ostatní sa nevzdajú a budú poskytovať Chlieb života všetkým, ktorí hľadajú skutočnú prítomnosť môjho Syna.

Nepriatelia Boha sa dopustia strašných svätokrádeží, kým neznesvätia svätostánky. Až toto dosiahnu, potom pripravia trón, na ktorý zasadne Antikrist.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby tí z vás, ktorí poznajú Pravdu, boli schopní ponúknuť útechu tým, ktorí budú veľmi trpieť kvôli najväčšiemu odpadlíctvu všetkých čias, aké kedy zachvátilo cirkev môjho Syna, Ježiša Krista, ktoré sa pred vami odhaľuje.

Veľký je môj žiaľ a ťažké je moje srdce, kvôli ohavnému podvodu, ktorý postihne aj tých, ktorí vrúcne milujú môjho Syna. Ich utrpenie bude najväčším zo všetkých.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 26. 11. 2013 - 12:53 hod.

981. Nebo čoskoro vyhlási poslednú časť veľkého Božieho plánu na záchranu ľudstva

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem, aby všetci, ktorí sú prenasledovaní v mojom mene, pochopili, prečo sa tak deje. Spomeňte si na moju smrť na kríži a utrpenie, ktoré som znášal preto, aby som mohol vyslobodiť ľudstvo z otroctva šelmy. Vedzte, že môj kríž, až sami zistíte, že ho budete musieť niesť, je veľmi ťažké bremeno. Ak prijmete  môj kríž, budete nenávidení nielen zlými, ale aj svätými ľuďmi, ktorí Ma naozaj milujú, ale ktorí nemajú schopnosť rozlíšenia.

Keď prijmete môj kríž a budete zachovávať moje učenia, budú vami opovrhovať. Keď prijmete môj kríž hlásaním pravdy, obsiahnutej v týchto posolstvách, budete hanobení a nenávidení viac, než akýkoľvek iný môj nasledovník, ktorý prišiel pred vami. Žiadna iná misia od mojej smrti na kríži nebude porovnateľná s touto, úplne poslednou, na ktorú dal súhlas môj Otec v nebi. Keby to tak nebolo, bola by ignorovaná. Namiesto toho bude moje Slovo počuť v každom kúte zeme a mocou Ducha Svätého bude počuté všetkými, vrátane mojich nepriateľov. Nikto nebude ignorovať moje Slovo, pretože to sa nemôže stať. Lebo keď je počuť Slovo Božie, žiadny človek, bez ohľadu na stav svojej duše, na neho nedokáže nejakým spôsobom nezareagovať. Tí, ktorí Mi dovolia vstúpiť do ich sŕdc, budú úplne premožení láskou ku Mne, ale budú tiež uchvátení, pretože iba Boží hlas je schopný vyvolať takúto reakciu.

Vy, ktorí Ma teraz počujete, musíte načúvať. Prosím, prijmite váhu môjho kríža, bez ohľadu na dôsledky, aké je ťažké vaše bremeno. Tento kríž vás vyčerpá, ale ponesie ovocie odpustenia pre mojich nepriateľov, ktorých duše si želám zachrániť. Vaše prenasledovanie môže byť veľké, môže vám spôsobiť zármutok a žiaľ, ale vedzte, že je to spôsobené skutočnosťou, že je to moje dielo. Moje dielo, keď nie je skazené, vytvára hrozné utrpenie medzi tými, ktorí mi odpovedajú. Avšak vedzte, že vaše utrpenie bude mať krátke trvanie a bude rýchlo zabudnuté, pretože nebesá čoskoro vyhlásia poslednú časť veľkého Božieho plánu k záchrane ľudstva. Potom bude svet obnovený a Božia láska sa bude šíriť, kým Božia vôľa nebude naplnená.

Váš Ježiš

 29. 11. 2013 - 16:45 hod.

982. Bolesť, prenasledovanie, utrpenie, zosmiešňovanie a posmech budú vždy ťažké pre Bohom vyvolené duše

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa pýtaš, prečo Ja, Ježiš Kristus, dovoľujem vo svete utrpenie, potom by si mala pochopiť Božiu vôľu. Mnoho ľudí vo svete trpí a tak tomu bolo vždy. Utrpenie je spôsobené skutočnosťou, že hriech vytvára medzi ľuďmi rozdelenie. Hriech oddeľuje človeka od Boha, a tak bude človek hrešiť proti človeku. Dovoľujem utrpenie, pretože privádza duše bližšie ku Mne skrze očistu, ktorú také duše znášajú. Neteším sa z utrpenia. Namiesto toho som prítomný v každej jednotlivej duši, ktorá musí znášať bolesť a úzkosť. Je to vôľa Božia, že isté duše trpia viac než iné, pretože skrze takéto obete budú môcť byť zachránené ostatné duše, ktoré si menej zaslúžia moje milosrdenstvo.

Ochotne som trpel pri svojom umučení, ale moja bolesť a pokora porazila veľkú časť Satanovej moci. Satan sa nikdy nepokorí, pretože to je nemožné. A tak skrze pokoru, ktorá vyplýva z bolesti utrpenia, môžu duše oslabiť jeho moc nad ostatnými. Bolesť, prenasledovanie, utrpenie, zosmiešňovanie a posmech budú vždy  ťažké pre Bohom vyvolené duše. Takéto duše sú mi najbližšie a použijem tieto ich obete, aby som pritiahol ostatné duše, ktoré najviac potrebujú moje milosrdenstvo, do útočiska spásy.

Táto lekcia je veľmi náročná pre všetkých, ktorí Ma milujú, a môže sa zdať nespravodlivá. Ale vedzte, že utrpenie vás privádza ešte bližšie ku Mne a to vám prinesie večný život so Mnou v raji. Nikdy neobviňujte Boha za utrpenia vo svete, pretože bolo v prvom rade spôsobené úpadkom ľudskej rasy, keď Božie deti podľahli hriechu pýchy.

Pýcha je koreňom všetkého hriechu a je to príčina väčšiny utrpenia vo svete. Pýcha vedie ku každému ďalšiemu hriechu a to potom vytvára vo svete rozdelenie a nedostatok spravodlivosti. Buďte si istí, že veľmi skoro svet konečne pochopí skutočný zmysel Božej vôle. Od tej doby sa vôľa človeka v úcte podvolí svätej vôli môjho Otca. Kým nepríde ten deň, keď sa človek zbaví pýchy a pokorí sa pred Pánom Bohom, Najvyšším, nemôže byť koniec utrpeniu.

Až svet konečne prijme Pravdu a môj prísľub, že prídem znova, zotriem každú slzu z vašich očí. Pozdvihnem živých a mŕtvych v sláve a budú vládnuť vo veľkej nádhere v novom nebi a novej zemi, až sa obe zjednotia so Mnou. Keď znášate utrpenie, buďte v pokoji, pretože sa čoskoro skončí.

Váš Ježiš

 30. 11. 2013 - 15:50 hod.

983. Satanovou stratégiou je najskôr oklamať a podviesť veriacich, predtým než ich zničí

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len milujem svet. Ako len túžim po každej jednotlivej duši, ktorá je pre Mňa stratená v tomto čase. Sľubujem, že vyhľadám každú jednotlivú osobu a pokúsim sa ju pritiahnuť do svojho Božieho milosrdenstva.  Želám si, aby každá z nich spoznala moju prítomnosť, moju lásku a môj súcit. Moje slzy, ktoré ti teraz ukazujem, moja maličká, sú prelievané za tých, ktorí odmietnu môj Boží zásah a následkom toho sa bezhlavo vrhnú do prázdnoty hrozného podvodu.

Znovu teraz budem prežívať svoje ukrižovanie, ako moje telo bude musieť čeliť novému bičovaniu, keď  pohania - ktorí prídu s falošnou fasádou mieru, lásky a pokory - pošliapu moju cirkev skôr, než ju ukrižujú. Múdri duchom budú poznať Pravdu. Vojna bude urputná a hlavnou korisťou, ktorú hľadá Satanova armáda, budú duše všetkých Božích detí.

Duše veriacich budú hlavným cieľom Satana a na ne sústredí všetku svoju energiu. Satanovou stratégiou je oklamať a podviesť veriacich skôr, než ich zničí. Neveriaci Satana málo zaujímajú, pretože už ich duše získal a sú pre neho len malou výzvou. Môj Otec nebude stáť bokom a pozorovať túto hrôzu, ktorá bola predpovedaná. Budete svedkami každého zázraku, každého volania z nebies a každého zásahu, ako sa rozvinie posledná bitka - najväčšia duchovná bitka všetkých čias.

Tí, ktorí boli narodení s inteligenciou, nebudú o nič múdrejší k Pravde, pretože budú analyzovať skutočnosť svojho stvorenia skrze ľudskú logiku. Tí, ktorí boli zrodení s čistou láskou k Bohu vo svojich srdciach, prijmú Pravdu, aj keď z nej budú zmätení, pretože ich srdcia patria Bohu a budú požehnaní darom rozlíšenia. Tí, ktorí bojujú proti Slovu Božiemu a proti zásahu môjho Otca na záchranu duší a snažia sa Mu brániť v záchrane duší, budú tvrdo súdení.

Ako vojna o duše pokračuje, musíte sa stále obracať ku Mne a prosiť Ma, aby som vás podopieral, chránil a utešoval. Keď ste so Mnou, budete znášať toto strašné spustošenie s pokojom, ktorý vás prekvapí. Ale ak Mi nedokážete dôverovať a úplne sa mi neodovzdáte, nájdete tieto skúšky, ktoré ležia pred vami v mojej Cirkvi, tak bolestivé, že bude takmer nemožné sa s nimi vyrovnať.

Nesmiete nikdy zabudnúť, že Boh je všemohúci a že Satan túto vojnu o duše nemôže vyhrať. Žiaľ, mnohí nebudú dostatočne silní vo svojej viere alebo schopní rozpoznať podvod, ktorému budú musieť čeliť v mojom mene a nebudú nikdy schopní sa predo Mnou vykúpiť.

To sú duše, ktoré Mi v tomto čase pôsobia tak horký zármutok.

Váš Ježiš