Oktober 2013

 

02.10.2013 - 22.15 hod.

931. Je tu veľká mylná predstava o tom, čo robí muža alebo ženu svätými v mojich očiach.

Moja vrúcne milovaná dcéra,  je tu veľká mylná predstava o tom, čo robí muža alebo ženu, svätými v mojich očiach.

Mnohým  ľudom  vo svete sa zdá ťažké prijať praktizovanie kresťanskej viery, keď sa majú modliť. Toľko dobrých a dobre zmýšľajúcich ľudí , spoznáva, že je ťažké sedieť ticho v pokojnom rozjímaní o mojich veľkých vyučovaniach, daných svetu, za účelom, aby pochopili, čo sa od nich očakáva. Nerobím si veľké požiadavky. Nenútim duše, aby  trávili hodiny a hodiny predo mnou , a napriek tomu som tak šťastný , keď to pokorné duše robia - ale to sa stáva zriedkavo.

Takto si želám rozvíjať intímny vzťah so všetkými Božími deťmi . Ja len potrebujem počuť váš hlások, keď ku mne voláte a keď sa chcete podeliť o svoje dôverné myšlienky , svoje trápenie , svoje radosti , svoje starosti , svoje neúspechy a vašou túžbou po mne , aby som sa mohol urobiť prítomným a vy, aby ste Ma mohli vnímať.  

Nikdy predtým v histórii sveta by Boh nedopustil , aby bol pociťovaný v dušiach tých , ktorí sa Ho teraz budú snažiť hľadať - skrze Mňa , Jeho jediného Syna . Mocou Boha , Otca , Najvyššieho - prichádzam , dokonca aj k tým najnižším , najnehodnejším , najzmätenejším , najviac duchovne strápeným , aby som vám dal dar byť svedkami mojej prítomnosti . Ako to urobím? Ako spoznáte , že sa s vami zhováram? Najprv vás naplním slzami obrátenia . Začnete  cítiť veľký zármutok a znovu prežijete Moje ukrižovanie . Začnete vidieť život , a to aj v každodenných situáciách , mojimi očami . Budete priťahovaní k druhým , ktorí už boli naplnení  darom Ducha Svätého .

Nevyberám si tých, o ktorých si myslíte, že sú cennejší , svätejší , viac požehnaní , disciplinovanejší  než vy . Vyberám len tých , ktorí prídu ku mne v úplnej pokore a ktorí sa dobrovoľne zriekli ich vlastnej slobodnej vôle, aby sa mohla stať moja vôľa.

Ak  Ma skutočne milujete,  spoznáte skutočný pokoj. Ak Ma skutočne milujete, poviete Mi toto :

" Ježišu, Tvoja vôľa je všetko , na čom záleží . Moja slobodná vôľa je Tvoja . Urob s ňou, ako si praješ . "

Keď mi toto duše povedia, sú mojimi skutočnými služobníkmi a sú dôvodom , prečo môžem zachrániť zvyšok tých , ktorí sú príliš tvrdohlaví , než aby rozpoznali význam bytia v jednote so Mnou.

Môžem urobiť veľa vecí a vytvoriť mnoho zázrakov , vtedy, ak  je slobodná vôľa , daná každej osobe mojím Otcom, ponúknutá späť Mne , Jeho Synovi . To je najväčšia sila , ktorá zničí moc šelmy, keď sa dostane k moci . Poďte ku Mne a darujte svoju slobodnú vôľu môjmu Otcovi , aby priniesla slobodu ľudskej rase . Prosím modlite sa túto špeciálnu modlitbu  Modlitbovej Kampane:

Modlitba Modlitbovej Kampane ( 123 ) Dar slobodnej vôle Bohu :

Môj najdrahší Ježišu , vyslyš túto modlitbu odo mňa najviac nehodnej duše , a pomôž mi , aby som ťa viac miloval. Z mojej slobodnej vôle ti ponúkam  tento dar späť , drahý Ježišu , aby som sa mohol stať tvojim pokorným služobníkom a zostať poslušný vôli Božej .

Moja vôľa je tvojou vôľou . Tvoj príkaz znamená , že som poslušný každému tvojmu želaniu .

Moja slobodná vôľa je tvoja , aby si s ňou urobil to, čo je potrebné, k záchrane  všetkých ľudí, po celom svete , ktorí sú od teba oddelení.

Poskytujem ti tento dar , ktorý som dostal pri narodení , k Tvojej najsvätejšej službe.  Amen .

Čím viac Ma budete poznávať , tým viac pochopíte dve veci . Moje učenie sa nikdy nezmení . Milujem všetky duše.

Váš Ježiš

 3. 10. 2013 - 22:35 hod.

932. Pretože začína ukrižovanie mojej Cirkvi na zemi, musíte dávať pozor na všetky znamenia, ktoré boli predpovedané

Moja vrúcne milovaná dcéra, pretože začína ukrižovanie mojej Cirkvi na zemi, musíte dávať pozor na všetky znamenia, ktoré boli predpovedané.

Nepriatelia Boha napodobnia každý aspekt môjho vlastného ukrižovania, počnúc zneucťovaním môjho tela. Keď som bol privlečený pred mojich katov, vyzliekli Ma do naha, aby sa Mi posmievali a aby Ma potupili. Potom Ma obliekli do červenej - farby spojenou so šelmou. Potom súperili o to, kto prvý vrazí klinec do môjho tela. Potom, ako divosi, trhali moje údy a roztiahli moje ruky tak ďaleko, že Mi ich vytrhli z kĺbových jamiek, aby Mi spôsobili ďalšiu bolesť. Aby som trpel ešte viac, vrazili klince skrz moje dlane pod uhlom tak, aby vyšli mojím zápästím. Obe moje paže boli roztiahnuté do dvoch neprirodzených uhlov a Ja som visel v bolestivom, nezvyklom uhle, vymyslenom tak, aby mi spôsobil tú najväčšiu bolesť a poníženie.

Hodili losy, aby posledných osem mužov mohlo dohliadať na krvavé mučenie, ktoré spôsobovali môjmu telu.Skandovali nadávky, fackovali a bili Ma, kopali Ma do brucha a vrieskali ako divosi. Znesvätili Ma všemožným spôsobom, aby ukázali všetkým, ktorí videli moju smrť na kríži, že som trestaný za moje takzvané hriešne lži. Bol som zavraždený, aby som bol umlčaný a aby bolo zabránené Slovu Božiemu dostať sa k dušiam.

Čoskoro sa stane to isté. Mojím nepriateľom nebude stačiť, aby zmenili podávanie mojej Eucharistie - znova znesvätia moje telo. Znesvätia Ma podobným spôsobom. Bude použitá červená farba; budú robiť gestá pred mojím krížom a budú Ma urážať ich novými rituálmi. Iba tí, ktorí rozpoznajú tieto symboly, budú schopní rozlíšiť, ako tieto svätokrádeže budú s nadšením predvádzaná svetu uprostred veľkej okázalosti a nádhery.

Nové kázania budú nezmysly a mnoho z novej liturgie nebude dávať zmysel. Vy, ktorí poznáte moje učenie, buďte si vedomí mätúcich, nelogických a zložitých výrokov, ktoré budú sprevádzať zavedenie nového, prepracovaného učenia a starých vyznaní. Nielen že vás zmätú a vytvoria vo vašich dušiach veľké znepokojenie, budú plné protikladov a klamstiev, ktoré by nikdy nemohli pochádzať odo Mňa, Ježiša Krista.

Pravda vám bola daná od doby, čo som kráčal po zemi. Teraz vám budú dávané lži, vytvorené, aby ste sa odvrátili od Boha. Uistite sa, že ste ostražití, inak budete prehltnutí a privedení do falošného učenia. Čoskoro na vás zostúpi učenie temnoty, starostlivo plánované po mnoho rokov. Nesmiete nikdy prijať sľuby, ktoré sú v rozpore s mojím Slovom. Keď uvidíte, ako sa tieto veci stanú, budete vedieť, že vám boli prinesené duchom zla, aby zničil vašu nádej na večnú spásu.

Váš Ježiš

4. 10. 2013 - 23:44 hod.

933. Poprite hriech a popriete Mňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, nikto nemôže so Mnou bojovať a očakávať večnú spásu, ak sa Mi úplne neodovzdá. Všetky Božie deti musia vedieť, že sa blíži čas, kedy svet spozná, že moje posledné volanie je už takmer u nich.

Nikdy sa neobávajte môjho volania. Privítajte ho, pretože vám prinášam lásku, pokoj a spásu. Ignorujte Ma na vlastné riziko, lebo vám dám len toľko času, aby ste zareagovali na moju výzvu z neba.

Vy, moji milovaní nasledovníci - nezáleží na tom, kto ste - sa čoskoro zbadáte izolovaní a odrezaní od mojej skutočnej prítomnosti. Moja prítomnosť, moje Slovo a pravé Božie učenia budú odstránené a vy sa ocitnete vo veľmi osamelom stave. Vy, ktorí sa vysmievate týmto svätým posolstvám  Lásky svetu a zosmiešňujete ich, budete ponechaní v údive, ako tomu býva, keď nasledujete cestu klamu. Čím ďalej po tejto ceste pôjdete, tým väčšia bude vzdialenosť, ktorú položíte medzi svoje duše a moje milosrdenstvo.

Ak Ma milujete , budete veriť môjmu učeniu. Keď Ma poznáte, rozpoznáte moje sväté Slovo v Písmach. Keď Ma poznáte a prijmete, že by som kedy dovolil, aby moje sväté Slovo sa zmenilo v niečo, čím nie je, bez zásahu z mojej strany, potom nemôžete povedať, že Ma poznáte. Ak veríte, že Ja, Syn človeka, ktorý zomrel brutálnou smrťou za vás, aby som vás zachránil od hriechu, by som mohol nečinne sedieť a trpieť takú situáciu, potom popierate Božie Slovo.

Poprite hriech a popriete Mňa . Ak prijmete hriech ako dobrú vec, alebo ak uveríte na jedinú minútu, že ho odpustím bez zmierenia, potom si nemôžete ďalej robiť nárok na miesto v mojom kráľovstve . Varujem vás, že toto obdobie pred vami vás povedie na tú najnebezpečnejšiu cestu záhuby, s jedinou výnimkou, ak zostávate verní môjmu svätému Slovu.

Moje Slovo je večné. Moje kráľovstvo je vaše, ak prijmete moje Slovo tak , ako vám bolo dané. Keď sa odvážite akokoľvek s ním manipulovať alebo ak prijmete akúkoľvek novú adaptáciu, budete za to trpieť. Môj hnev teraz vrastá, keď vidím, ako málo úcty veľa z vás preukazuje Pravde, tak ako bola napísaná v Knihe môjho Otca. Nemôže byť žiadna iná pravda. Žiadna forma odchýlky nemôže byť nikdy Bohom prijatá. Žiadne diskusie. Žiadne ľudské úvahy. Žiadne výnimky. Pravda bude žiť večne. Klamstvá vás povedú do náručia šelmy.

Váš Ježiš

6. 10. 2013 - 23:20 hod.

934. Čoskoro vám bude povedané, aby ste použili vašu vieru k vytvoreniu svetovej politickej kampane na záchranu chudobných

Moja vrúcne milovaná dcéra, hlas falošného proroka kričí o všetkom , čo je sväté v mojej Cirkvi. Avšak málo bude povedané o dôležitosti dodržiavania Božích učení, sviatostiach a vyhlasovaní Pravdy. Namiesto toho uvidíte odvádzanie pozornosti, ako je starostlivosť o chudobných a hladných vo svete a to bude považované za vašu prvoradú úlohu, ako služobníkov Božích.

Ako služobníci a nasledovníci Boží v Cirkvi, je vašou prvoradou povinnosťou nasledovať Pravdu toho, čo som vám povedal. Láska a pomoc chudobným a hladným sú dobré veci, ale moja Cirkev na zemi má oveľa dôležitejšiu úlohu, ku ktorej ste sa Mi slávnostne zaviazali. To zahŕňa učenie Pravdy vo všetkom , čo som vás učil a vy to urobíte, ak Ma naozaj milujete.

Poslaním Cirkvi je učiť Pravdu môjho učenia. Vziať jeden z aspektov môjho slova k pomoci chudobným je obdivuhodné, ale zavádzajúce, pretože moje učenie jasne hovorí, že musíte pomôcť chudobným na duši. Pomôžte im vyliečiť ich dušu skôr, než im pomôžete od útrap života. Ak vám  dám chudobného človeka a ak vás požiadam, aby ste mu pomohli, ako by ste to urobili? Dáte mu oblečenie? Peniaze, aby nakŕmil svoju rodinu? Alebo by ste najskôr chceli, aby som zachránil jeho dušu?

Čoskoro vám bude povedané, aby ste sústredili svoju pozornosť na chudobných vo svete. Požiadajú vás o peniaze - a zoberú ich z rôznych zdrojov, aby pomohli chudobným vo svete, ľuďom bez práce a ľuďom bez domova. Povedia vám, že Ja, Ježiš Kristus, som vždy miloval chudobných. Problém je nasledovný. Najskôr vyhľadávam chudobných duchom - aby som ich vyslobodil z ich stratených životov. Chudobní na duši - tí , ktorí majú slabé duchovné cítenie pre Boha - sú tí, po ktorých túžim. Požehnaní sú tí, ktorí sú chudobní v tomto živote , ktorí sa nemajú čím chváliť, ale ktorí Ma milujú, pretože títo ľudia nie sú vôbec chudobní. Bohatý človek , bez lásky ku Mne, potrebuje viac mojej Lásky, mojej milosti, môjho súcitu, než tí , ktorí sú nútení si hľadať jedlo, oblečenie a prístrešok. To, ako Ma milujete a ako Ma prosíte o spásu je to, čomu musíte venovať pozornosť. Sviatosti budú zachraňujúcou silou tých, ktorí sú bohatí a chudobní, ale nemajú ku Mne žiadnu lásku.

Čoskoro budete vyzvaní vodcami v mojich cirkvách po celom svete, aby ste použili svoju vieru k vytvoreniu svetovej politickej kampane za záchranu chudobných. Nič nepovedia o tom, aby vás povzbudili pripraviť sa na môj Druhý príchod, pretože sa neodvážia vás pripraviť na tento Veľký deň. Radšej odvrátia vašu myseľ odo Mňa tým, že vás požiadajú, aby ste trávili viac času uctievaním práce falošného proroka.

Zakrátko budú vyrobené sväté sochy, relikvie, plagáty, poháre a veľké maľby falošného proroka, aby boli umiestnené všade v kostoloch. Jeho obraz , časom spolu s obrazom antikrista, bude zdobiť mnohé verejné miesta, kostoly, politické centrá, rovnako ako v krajinách, kde uvidíte, ako ich parlamenty prijmú katolícku cirkev v " novom svetle ". To vytvorí novú formu falošného hlásania evanjelia, a pretože sa to bude pozdávať modernej svetskej spoločnosti, pritiahne to veľa obdivovateľov z celého sveta.

Ani jediné slovo nebude brať do úvahy význam svätých sviatostí, ako boli dané svetu alebo dôležitosť milostí, ktoré prinášajú. Namiesto toho budú všetky znevažované - bude im pridaný ďalší význam, s úmyslom zapôsobiť na tých, ktorí ich odmietajú také, aké sú. To sa stane v nádeji, že ohavnosť znesvätenia mojich sviatostí bude ponúknutá toľkým ľuďom, ako to len bude možné, aby ich odviedli od Boha, a tak nepriatelia Boha budú môcť zavŕšiť svoju zmluvu  so zlom.

Diabol podvedie mnohých, ktorí patria k mojej Cirkvi v tomto historickom období. Urobí to tým najočarujúcejším a najpresvedčivejším spôsobom a ospravedlní lži , keď  jeho sluhovia povedia, že Ja by som schválil tieto nové zmeny. Ja, Ježiš Kristus, budem nesprávne citovaný, za účelom získania duší. Moje učenie bude prekrútené, aby zničili moju Cirkev a ukradli mi tie duše, ktoré sú Mi najbližšie. Milióny prijmú lži, bez toho, aby si to svet uvedomil. Musíte sa za nich modliť v nádeji, aby si časom uvedomili, že niečo nie je v poriadku.

Keď ustanovujem vodcov a keď je vybraná duša povolaná, aby šírila moje sväté Slovo v mojej Cirkvi na zemi, Pravda je vždy priama, jasná, výstižná a priamo k veci. Keď vám budú klamať, prostredníctvom vplyvu ducha zla, budete zmätení. Frázy vám nebudú dávať zmysel. Takzvané vylepšenia, predkladané nepriateľmi v mojej Cirkvi, budú znamenať, že pravda nie je " dosť dobrá ".

Moje Slovo, moje sviatosti, moje učenie nepotrebujú byť vylepšované, pretože pochádzajú odo Mňa. Ja som Boh. Som dokonalý. Moje slovo je večné. Ktokoľvek, kto zasahuje do môjho svätého Slova je nepriateľ Boha. Môj hnev je v túto dobu veľký a akýkoľvek človek, ktorý s neúctou zaobchádza s mojím Telom, najsvätejšou Eucharistiou a hovorí, že vedie môj ľud, vedzte, že nevraví pravdu. Nikdy by som nepožiadal vodcu v mojej Cirkvi, aby zmenil Slovo Božie, zavedením nových významov alebo nových interpretácií. To by sa nikdy nemohlo stať.

Váš Ježiš

08.10.2013 - 15:40 hod.

935. Satan a jeho démoni získali veľmi veľkú armádu

Moja najdrahšia dcéra, moja božská sila je daná všetkým mojim deťom , ktoré sa ku Mne obracajú a žiadajú Ma - prostredníctvom môjho Syna -  aby som ich posilnil počas týchto veľkých skúšok v týchto časoch na Zemi.

Hriech prudko vzrastá, preto môj Syn teraz trpí rovnakou agóniou, akú znášal pre každého z vás na kríži. Hriech sa tak rozšíril, že ste sa všetci stali imúnny voči hriechu a voči zlu, ktoré vdychujete. Moje deti, musíte prísť ku Mne a nikdy sa nesmiete vzdať vášho hľadania po pokoji a láske. Nikdy si nemyslite, že nepočujem vaše hlasy, keď ku Mne voláte, bez ohľadu na to, akí ste maličkí.

Druhý príchod môjho Syna vytvorí veľkú spúšť, rozdelenie, nedôveru, nenávisť a smútok, pretože pravda môjho Svätého Slova, bude odhodená stranou. Satan a jeho démoni získali veľmi veľkú armádu - vojsko tak veľké a mocné, že by to bolo neuveriteľné, keby ste mohli vidieť, ako bolo vytvorené. Táto armáda kontroluje to, čo vám, moje deti, je povedané na verejnosti.  Odteraz vám veľmi zriedka bude povedaná pravda. Tým mám na mysli pravdu, podľa mojej Najsvätejšej zmluvy.

Všetky záležitosti týkajúce sa sveta, v ktorom žijete vám nebudú skutočne odhalené, ako vojny, zámerne vytvorené, na zničenie môjho ľudu, ktorých  čoskoro budete svedkami. Žiadna z týchto vojen nebude pre dobro človeka, ani nebudú spravodlivé. Moje Slovo, ktoré bolo dané svetu, od tej doby, čo prvý prorok odhalil moje túžby, už nebude brané vážne.Slovo, dané mojim Synom, Ježišom Kristom, bude zneužité a poškvrnené, aby ospravedlnili lži.

Je čas, aby všetci tí, ktorí sú povolaní k službe môjho Syna zostávali bdelí. Nesmiete ignorovať toto moje volanie k ľudstvu. Ja, skrze môjho Syna, vás žiadam, aby  ste zostávali spolu v jednote s ním po celú dobu. Vy, moje deti, ste Satanovým prvým cieľom, a on nebude mať pokoj skôr, kým neukoristí Cirkev môjho Syna na Zemi. Bez Cirkvi môjho Syna,  sa mu nepodarí stiahnuť duše, po ktorých túži najviac. Vy, moje deti, budete zranené a trápené šelmou - Antikristom - ak sa vzdáte pod tlakom, ktorý vás donúti prijať novú falošnú doktrínu, ktorá je teraz starostlivo a nemilosrdne pripravená.

Ja, Otec vás všetkých, Boh Najvyšší, si želám, aby bolo známe, že Antikrist má byť uvítaný mojimi nepriateľmi v tajných rituáloch. Skladajú mu prísahy za skrytými stenami, na miestach, ktoré sú určené na uctievanie môjho Syna.Cirkevné slobodomurárstvo, ktorého budete odteraz svedkami, bude hrať dôležitú úlohu v tejto ohavnosti. Žiaľ, všetko toto sa musí stať predtým, než sa naplní moja zmluva zhromaždiť všetky moje deti, späť do raja, ktorý som od počiatku vytvoril  pre ne. 

Bude to na tých z vás, vybraných Mnou, aby ste vždy potvrdili pravdu, aby ste tak mohli  pomôcť môjmu Synovi zachrániť ostatné duše, ktoré budú prisahať sľub, že budú nasledovať šelmu.

Obraz môjho Syna, známy po celom svete, bude čoskoro nahradený obrazom falošného proroka. Jeho obraz bude uctievaný ako prvý, namiesto obrazu môjho Syna.  Potom budú nasledovať veľké obrazy šelmy, rôznych rozmerov, ktorej značka 666 bude vložená do každého jednotlivého znamenia, ktoré urobí v nič netušiacom svete. Uvidíte toto znamenie skryté v týchto bezbožných predmetoch, ktoré budú použité rovnako ako sa nosia sväté predmety. Podoba ruženca bude vytvorená,  na zbožňovanie novej, čoskoro vyhlásenej,  jednoty svetových cirkví. Nové svetové náboženstvo bude oslavované  odobraním svätých modlitebných kníh, medailí, škapuliarov, ružencov, krížov a znesvätí ich, ako by boli iba okúzľujúcimi amuletmi pre šťastie.

Každý, bude milovať antikrista, lebo on bude reprezentovať svet mimo náboženstva, na jednej strane, ale pretože bude vítaný falošným podvodníkom v Cirkvi môjho Syna na zemi, bude videný, ako predstaviteľ všetkého svätého vo svete, na strane druhej.

Moje deti, nedovoľte správam o týchto udalostiach, aby zarmucovali vaše srdce, pretože, keď Ma počúvate a nasledujete cestu môjho Syna, Ja vás ušetrím od mnohého duchovného prenasledovania, ktoré má prísť. Vaša vernosť k týmto posolstvám bude z času na čas oslabená, kvôli útokom nastražených Satanom. Niektorí z vás odídu. Niektorí z vás budú pochybovať. Ale väčšina z vás Mi zostane verná, a Ja vám udelím veľkú priazeň a milosti pre vašu oddanosť.

Milujem vás deti. Budem milosrdný a keď Ma poprosíte, prostredníctvom môjho Syna, aby som upokojil vaše srdcia a pomohol vám zostať v pokoji a smelo kráčať k bránam môjho nového raja, odpoviem na vaše volanie.

Váš milujúci Otec

Boh najvyšší

 11. 10. 2013 - 22:30 hod.

936. Všetci sa upokojte a vedzte, že Boh je natoľko mocný, že žiadny čin, akokoľvek zlý, Ho nemôže pošliapať.

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz , že kráčam po tvojom boku každý deň, každú minútu, očakávajúc tvoju odpoveď . Sú časy, keď musíš mnohé urobiť pre túto misiu, ale vždy si musíš nechať náležitý čas pre Mňa, svojho Ježiša. Pamätaj, že som vždy prítomný a vždy odpoviem tým, ktorí ku Mne volajú. Nič vás nesmie oddeliť od mojej spoločnosti, pretože čas, ktorý Mi venujete, vám prináša veľké milosti.

Dnes žiadam všetkých, ktorí prijímajú, že teraz hovorím k celému svetu skrze Knihu Pravdy, aby sa pripravili. Nikdy nedovoľte,  aby vám moje posolstvá spôsobili obavy, strach alebo paniku. Nikdy neverte, že by som vás žiadal, aby ste utiekli zo svojich domovov do útulkov, pretože tento príkaz nepochádza odo Mňa. Útulky, o ktorých hovorím, sú tie miesta, kam potrebujete ísť na svätú omšu a k sviatostiam.

Moji verní služobníci sa teraz po celom svete pripravujú na deň, ktorý príde, keď každodenná obeť svätej omše už viac nebude.

Vždy musíte mať požehnanú pečať živého Boha vo svojich domovoch, a taktiež  v akomkoľvek vhodnom formáte, aby ste ju tiež nosili so sebou. Tá vás ochráni pred každým druhom prenasledovania a získate potrebnú silu, aby ste zostali verní Bohu a všetkému, čo je  jasne ustanovené v Najsvätejšej Biblii.

Všetci sa upokojte a vedzte, že Boh je natoľko mocný, že žiadny čin, akokoľvek zlý, Ho nemôže pošliapať.

Tí  z vás, ktorí  sa rozhodli odpovedať na moje volanie, sú požehnaní. Vy, následne, skrze váš čin lásky k vášmu blížnemu budete šíriť pečať živého Boha všade, kam pôjdete.  Musíte to urobiť teraz. Dôverujte Mi. Nebuďte nikdy nepokojní, pretože ja nešírim strach. Šírim Pravdu, ktorá pre niektorých môže byť zdrvujúca. Som váš ochranca, váš Spasiteľ a prídem čoskoro, aby som vám priniesol konečnú spásu a svet, ktorý má prísť, kde nebude žiadne zlo. Buďte v pokoji. Povediem vás a ochránim vás všetkých a dám vám dar vytrvalosti vo všetkých skúškach, ktoré ležia pred vami.

Váš Ježiš

 12. 10. 2013 - 17:10 hod.

937. Akonáhle sa nebo a zem spoja v jedno už viac nebude existovať očistec

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj trón bude umiestnený na obnovenej Zemi a čoskoro všetci budú žiť v mieri a harmónii, v súlade s vôľou môjho Otca.

Svet sa stane takým, ako bol na počiatku a nebude pociťovaný žiadny nesúlad.  Všetky Božie deti , ktoré sú vyvolené, aby sa spojili s anjelmi a svätými, budú žiť v dokonalom bytí. Ale vedzte toto. Tí, ktorí neprijímajú realitu Nového raja, keď im bola daná každá príležitosť, aby sa rozhodli, ktorú cestu si chcú vybrať, nedostanú druhú šancu. Akonáhle sa nebo a zem spoja v jedno, už viac nebude existovať očistec. Jedinou cestou, ktorou pôjdu duše, ktoré odmietajú prijať moje milosrdenstvo, ktoré im bolo ponúknuté slobodne, bude tá, ktorá vedie do pekla.  Mnohí budú tak tvrdohlaví, pretože sa skoro vždy spoliehajú na intelektuálne myslenie, že sa nevedomky rozhodnú stráviť večnosť v pekelných ohňoch.

Tí, ktorí neveria v Boha, alebo neprijímajú pravdu, neveria v existenciu Satana. On , podvodník, zahalí ich mysle klamstvami, aby ich vlákal do priepasti múk. Keď už sú tam, kvôli  jeho nenávisti k človeku, bude ich mučiť bez prestania na veky. Potom im už nebudem môcť pomôcť.  Ako plačem s horkou ľútosťou pre duše, ktoré sú arogantné, nevedomé a pre tie so zatvrdilými srdciami. Sú tak naplnené pýchou, že Ma nikdy neuvidia, pretože nemôžu. Nie je možné človeku, aby Ma videl, alebo aby bol naplnený mojim pravým slovom, ak je zasiahnutý hriechom pýchy. Tí z vás, na druhej strane , ktorí Ma poznáte, ale ktorí Ma prijímate podľa vašich vlastných podmienok - vy tiež sa vzďaľujete odo Mňa.

Prečo hovoríte, že Ma poznáte a potom prekrúcate to, čo som vám povedal o mojom nasledovaní? Ako sa môžete nazývať kresťanmi a byť pripravení prijať falošnú teológiu a klamstvá, ktoré ste prekrútili, aby vyhovovali vášmu vlastnému životnému štýlu? Kto ste, ak Ma nenasledujete a neprijímate plnú pravdu  môjho učenia? Ste zradcovia. Zradili ste Ma. Keď Ma raz zradíte, budete  pokúšaní to urobiť znovu a znovu, až nakoniec  už viac nebudete kresťanmi v mojich očiach.

Musím vyzvať všetkých tých, ktorí veria môjmu slovu a spýtať sa, či som niekedy toleroval hriech? Odpúšťam hriech, ale nikdy som ho netoleroval. Ak si myslíte, že tolerujem hriech, potom ospravedlňujete hriech. Budete trpieť za chyby svojich ciest a nie ste o nič lepší ako tí, ktorí Ma zradili, zosmiešňovali Ma, vysmievali sa Mi a ukrižovali Ma.

Pamätajte si, že som vás vyučoval pravdu. Nič iné než pravda vám prinesie prijatie spásy, ktorú teraz prinášam svetu, v tejto konečnej etape mojej zmluvy k záchrane ľudstva.

Nikdy nezabudnite, že Ja som pravda. Iba pravda pochádza odo Mňa.

Váš Ježiš

 13. 10. 2013 - 18:00 hod.

938. Nepoznáte Ma, pretože Ma nerozpoznávate

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí z vás, ktorí sa cítite opustení a pochybujúci o mojej láske k svetu, sa nikdy nesmiete vzdávať volania ku Mne o pomoc. Budete, z času na čas, pociťovať pocit beznádeje, pocit strachu a pocit osamelosti, keď sa budete pridržiavať  môjho svätého Slova, daného svetu skrze sväté evanjelium. Dokonca aj teraz, keď vám je ešte stále poskytované moje sväté evanjelium, sa budete  cítiť veľmi izolovaní, pretože len málo ľudí dodržiava, čo som ich učil skrze moje sväté Slovo.

Ak hovoríte,  že milujete svojho blížneho a potom ho ohovárate, ešte stále budete patriť ku Mne. Ak hovoríte, že veríte v Desatoro, ale si ich prispôsobujete, aby vyhovovali vášmu životnému štýlu, potom ste slepí k pravde. Ak prijímate sviatosti, ktoré ste dostali skrze Mňa, ale ich znevažujete, zahanbujete Ma. Keď kážete moje sväté Slovo druhým a staviate sa nad nich, hovoriac,  že ste v Božích očiach viac hodní než oni, urážate Ma. Keď vyhlasujete, že v modernom svete už viac nezáleží na slove Božom a preto musí byť prispôsobené, aby vyhovovalo laickému svetu, potom pľujete do tváre Boha. Ak si myslíte, že vaše poznanie o Mne je lepšie než moje sväté Slovo, ktoré vám teraz dávam prostredníctvom týchto posolstiev a že obsahujú chybu, ste neznalí pravdy. Nepoznáte Ma, pretože Ma nerozpoznávate.

Takže aj tí z vás, ktorí sa cítite spokojní so svojim pochopením môjho svätého Slova a odmietate Ma dnes v tejto misii - ste Ma opustili. Najmä vy, musíte volať ku Mne o pomoc, pretože bezo Mňa ste ničím.

Váš Ježiš

14. 10. 2013 - 15:30 hod.

939. Kňazom v katolíckej cirkvi, vyzývam vás, aby ste nosili môj najsvätejší ruženec

Moje drahé dieťa, ani na okamih neverte, že by bol ktokoľvek  z vás sám dostatočne silný, na to, aby odolal pokušeniu, ktorému budete čeliť, aby ste sa obrátili chrbtom k pravde - pravému Božiemu Slovu. Bez nepretržitej modlitby, zistíte, že nebudete schopní povstať a vyhlásiť pravdu, keď vám budú  predložené lži.

Každý z vás sa musí modliť modlitby modlitbovej kampane, pretože temnota už začala zostupovať na Cirkev môjho Syna na zemi a vy musíte byť pripravení na to v každej sekunde.

Kňazom v katolíckej cirkvi, vyzývam vás, aby ste nosili môj najsvätejší ruženec a benediktínsky kríž  vždy pri sebe. Musíte sa denne modliť môj svätý ruženec, a dávať si pozor na tých, vo vyšších radoch vo vnútri Cirkvi, aby ste videli, kto sa modlí môj svätý ruženec na verejnosti. Keď mám byť uctená, musia sa všetci prítomní modliť môj svätý ruženec. Ak tí, ktorí hovoria,  že vedú veriacich, aby hľadali moju pomoc pred trónom Božím, a nemodlia sa môj ruženec, potom potrebujú vaše modlitby.  Prichádzajúc predo mňa a hľadajúc moju pomoc bez modlitby môjho ruženca, je bez podstaty, pretože to je podobné vojakovi, ktorý ide do boja bez akejkoľvek výzbroje.

Môj ruženec je najsilnejšia modlitba a keď sa ju denne modlíte, zničí moc Zlého. Tí, ktorých duše boli zatemnené Satanom, zistia, že je príliš bolestivé modliť sa túto modlitbu. Skrze ich skutky, budete vedieť, kto sú a musíte požiadať Boha, skrze milosrdenstvo môjho Syna, Ježiša Krista, aby im pomohol dostať sa ku Božiemu svetlu.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 15. 10. 2013 - 15:45 hod.

940. Boli  vypracované plány bezbožnou trojicou, kde všetko, čo je pravdou, bude odstránené

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mojím prianím, aby všetci moji kňazi, každého kresťanského vierovyznania, začali uchovávať najsvätejšie sviatosti. Vy, v katolíckej cirkvi, budete prvými svedkami zničenia a znesvätenia sviatostí. Vy, ktorí ste verní Mne, Ježišovi Kristovi, budete svedomito pripravení na túto hroznú púšť, do ktorej bude ponorená moja Cirkev. Musíte sa teraz pripraviť, pretože to bude skrze vašu oddanosť, že všetky Božie deti budú môcť prijímať sviatosti v ich svätej podobe.

Všetkým ostatným kresťanským cirkvám hovorím toto. Pripomeňte si moje zasľúbenie, že prídem znova v ten veľký a slávny deň môjho Druhého príchodu. Taktiež vedzte, že v rokoch, ktoré povedú k tomuto dňu, všetci, ktorí Ma nasledujú budú čeliť hrozným skúškam. Tí, ktorým sa podarí dostať na nové pozície moci vo všetkých vašich denomináciách, budú vedení falošným prorokom a všetci budú opakovať jeho slová a napodobňovať jeho skutky.

Beda tým, ktorí budú podporovať falošného proroka, pretože je pravým opakom Jána Krstiteľa a bude predchodcom antikrista, ktorý bude vládnuť nad vami všetkými.

Budete pod mojou ochranou, pretože čoskoro nebudete mať nič než Mňa, aby vás viedol. Len Mne môžete dôverovať, že vám poviem Pravdu, až sa budete kolísať pod vplyvom heréz, ktoré vám budú predstavené ako nová forma modernej kresťanskej teológie. Aký ľstivý je Satan, ktorý nikdy nebude šokovať - namiesto toho vás, prostredníctvom tých, ktorí mu slúžia - pritiahne k novej, obrátenej prekrútenej verzii výkladu môjho najsvätejšieho Slova.

Boli  vypracované plány bezbožnou trojicou, kde všetko, čo je pravdou, bude odstránené. To všetko sa páči laickému svetu, kde ľudská chamtivosť a túžba ignorovať hriech bude predložená veriacim vo všetkých kresťanských cirkvách. Tento deň bol vytesaný do kameňa a bude poslednou urážkou, ktorú Boh dovolí, predtým než pošle Mňa, svojho jediného Syna, aby zhromaždil všetkých, ktorí zostanú verní Božiemu Slovu. Až vám budú predložené lži, budú vyzerať ako dobrá vec. Znak skromnosti bude bežný vo všetkých vašich cirkvách, pretože bude prijatý tými z nich, ktorí vás chcú oklamať.

Každá črta spojená so Mnou - moja láska k zbedačeným, moja láska k slabým a poníženým, moje odmietanie chamtivosti, lakomstva a žiadostivosti, budú použité ako časť dôvodov na to, aby vás donútili prijať toto nové učenie – toto jedno nové svetové náboženstvo, aby pripravili svet na vládu antikrista.

Dávam vám tieto varovania ako milujúci Boh, aby som vás zachránil. Teraz Ma počúvajte. Všetko o čo prosím, je jediné. Zostaňte verní môjmu svätému Slovu. Moje sväté Slovo vám bolo dané vo svätej Biblii. To sa nemôže zmeniť. Ale nepriatelia Boha prekrútia jeho význam. Až sa to stane, odmietnite všetkých, ktorí vám budú hovoriť, že by Boh schválil takéto zmeny. Nič nemôže byť tak ďaleko od pravdy.

Váš Ježiš

16. 10. 2013 - 23:27 hod.

941. Had dáva Antikristovi zvláštne posolstvá, ktoré starostlivo dokumentuje

Moja vrúcne milovaná dcéra, najbezbožnejšia trojica, pozostávajúca z troch mojich nepriateľov, falošného proroka, antikrista a draka, čo je Satan, teraz povstane v odpore voči Najsvätejšej Trojici. Vedzte, že majú tisíce a tisíce oddaných stúpencov a ako sa čas kráti, mnoho tajných a ohavných obradov sa bude konať na počesť hada.

Tak opatrný je had, aby neodhalil jeho pravé ja, jeho skutočné zlé zámery proti každému  Božiemu dieťaťu sú  zamaskované, a predstavuje sa svojim zopár vyvoleným ako okúzľujúci, krásny princ, kde sa prejavuje pred nimi tým najlákavejším spôsobom. Tak ako Ja komunikujem s mojimi vlastnými  vybranými prorokmi, rovnako had  dáva antikristovi  zvláštne posolstvá, ktoré starostlivo zaznamenáva do dokumentov a potom sa s nimi zdieľa so svojou hierarchiou na Zemi. Tieto posolstvá obsahujú pokyny na znesvätenie mojej Cirkvi, v rámci prípravy na antikrista, aby prevzal  svoj trón a oklamal svet, aby uveril, že on je Kristus, Spasiteľ sveta.

Teraz dávajte pozor, všetci z vás, ktorí odmietate toto varovanie. Čoskoro, mnohí z mojich učeníkov, ktorí Ma milujú, ale ktorí neveria v tieto posolstvá, budú čeliť veľkému nebezpečenstvu. Plán odviesť vás odo Mňa začal, a pokiaľ neostanete opatrní a pozorní, budete vlákaní do priepasti temnoty. On, Antikrist bude napodobňovať každý aspekt môjho Božstva, ktorý mu bol oznámený hadom. On, had, sledoval moje ukrižovanie a len on má znalosti o podrobnostiach, ktoré sa odohrali pri tejto hroznej udalosti. Bude sa Mi vysmievať tým, že bude riadiť svojich oddaných služobníkov, aby napodobnili rituály, prevrátene, v mojej Cirkvi. Vezmú moje Slovo a vložia doňho nové obscénne časti, aby uctievali šelmu a mnohí nepochopia tento význam.

Zahrávajte sa s diablom a vystavíte samých seba jeho riadeniu, a to vás vovedie do veľkých skúšok. Opakujte skazené slová, ktoré medzi vami zasadí a otvoríte mu svoju dušu. Zbožňujte ho, milovaním antikrista, keď  si bude pred vami pyšne vykračovať, a dáte vo svojom srdci miesto jemu namiesto Mne. Všetko, čo som vás vyučoval, bude prekrútené, otočené hore nohami a obrátené na ruby. Pretože mnohí skutočne nerozumejú môjmu učeniu a preto, že len málo z vás pozorne počúva evanjeliá, týkajúce sa udalostí  vedúce k môjmu Druhému príchodu, nebudete dostatočne múdri.

Ach, ako je moje srdce zlomené, keď musím odhaliť tieto správy. O, ako si želám, aby ste takto nemuseli trpieť. Ale sľubujem vám, že uľahčím vašej bolesti a jeho vláda, keď príde, bude rýchla.

Dušiam, ktoré sa ocitli nevinne chytené v tejto paródii Môjho Božstva bude preukázané moje milosrdenstvo. Žiaľ, tí, ktorí veria, že budú vládnuť v raji, ktorý im sľúbil podvodník, sa ocitnú uvrhnutí do ohnivého jazera, kde budú trpieť na veky. Nebude nikto, kto by im pomohol, pretože budú musieť prehltnúť lži, ktorých účelom je získať ich dôveru, čo bude mať za následok stratu mnohých duší, ktoré budú slepo nasledovať ich falošné učenie.

Modlite sa za milosrdenstvo pre tých, ktorí budú oklamaní kráľom temnoty.

Váš Ježiš

17. 10. 2013 - 20:38 hod.

942. Každý nový zákon, ktorý bude čoskoro zavedený nepriateľmi vo vnútri mojej Cirkvi, bude zosmiešňovať pravdu ustanovenú mojím Otcom

Moja vrúcne milovaná dcéra, kiež by viac ľudí skutočne verilo vo Mňa, svojho Ježiša, potom by našli pokoj vo svojich srdciach. Kde nie je dôvera, tam je strach. Strach bráni láske k Bohu preniknúť vašu dušu a potom sa stávate väzňom. Nič, len moje svetlo, zodvihne toto bremeno.

Keď vám hovorím pravdu, robím to len preto, že vás milujem a túžim po dni, keď budeme konečne zjednotení.Nebojte sa pravdy. Moja láska vás naplní odvahou a silou, aby ste  pevne  stáli a zostali Mi vo všetkom verní. Ja ochránim všetkých tých, ktorí Ma o to požiadajú, ale iba tie duše, ktoré sa Mi plne odovzdajú nebudú mať žiadny strach.

Zlo šelmy bude vyzerať ako očarujúce a moderné, a bude všetkým odhalené pod pozlátkom humanitárstva, charity a „starostlivosti o chudobných“ . Neverte, ani len na minútu, že by vám Satanovi učeníci niekedy ukázali svoju pravú tvár. Každá predložená lož, za účelom nahradiť pravdu, sa bude zdať logická a pre dobro všetkých. Každý nový zákon, ktorý bude čoskoro zavedený nepriateľmi vo vnútri mojej Cirkvi, bude zosmiešňovať pravdu ustanovenú mojim Otcom v Desatore, ktoré dal Mojžišovi. Každé gesto, čo i len nepatrné, bude navrhnuté, aby urážalo Mňa , Ježiša Krista, Syna človeka. Podvodník, prostredníctvom svojich služobníkov, nemôže odolať vysmievaniu sa Mi, pretože Ma nenávidí. Bude urážať každú nádobu v mojej Cirkvi prostredníctvom činov, slov a pridaním satanských symbolov. Iba tí, ktorí poznajú pravdu uvidia tieto ohavnosti, a presne pochopia, čo tieto gestá skutočne znamenajú.

Moc Satana môže zmiasť, znepokojiť a mučiť mojich učeníkov. On, Satan, vás nikdy nenechá osamote, zvlášť keď nesiete svedectvo  pravdy. Ale vedzte toto – on môže byť premožený, keď Mi úplne dôverujete.  Keď sa Mi odovzdáte, nebude mať moc ovplyvňovať vašu vieru vo Mňa. On, Satan skončil. Jeho panovanie, hoci bolo bolestivé pre ľudstvo, je u konca. Jeho posledná urážka predo mnou, bude vykonaná prostredníctvom antikrista, ktorý Ma bude napodobňovať a podvedie svet, aby uveril, že on je Ja, Ježiš Kristus, a že prišiel, aby zachránil svet.

Keď poznáte pravdu, budete schopní odolať tomuto pokušeniu. Keď zostanete verní pravde, obsiahnutej v Najsvätejšej Biblii, budete spasení.

Konečný útok bude rýchly a potom ukážem svetu pravdu a len tí, ktorí sú plní nenávisti ku Mne ju zaprú. Nebojte sa, lebo som jediným Spasiteľom ľudstva. Len moja láska vás zachová. Bojte sa iba o tie úbohé duše, ktoré budú pľuvať na Mňa, keď sa za nimi naťahujem, aby som ich konečne vzal do Nového raja. 

Váš Ježiš 

 18. 10. 2013 - 12:38 hod.

943. Môžem byť ich jediným ozajstným priateľom, ich jedinou spásou , ale mnohí z nich budú ignorovať moje varovania

Moja vrúcne milovaná dcéra, najsmutnejší som z toho, že tí, ktorí ma najviac milujú, vo svojej väčšine odmietajú počuť môj hlas, keď k nim teraz volám.

Môžem byť ich jediným ozajstným priateľom, ich jedinou spásou, ale mnohí z nich budú ignorovať moje varovania.Dokonca tí, ktorí počúvajú môj hlas, Ma budú ignorovať a odmietnu moje slová ako kacírstvo. Nerozpoznajú časy, v ktorých žijú a Pravdu si uvedomia až pri Varovaní. Vtedy Ma už mnohí prekľajú a vzdialia sa odo Mňa natoľko, že nebudem môcť dosiahnuť k ich srdciam alebo zachrániť ich duše.

Nepodceňujte nenávisť, ktorú má ku Mne diabol. Hrozne zradil môjho Otca, ale Mňa nenávidí. To znamená, že nenávidí moju cirkev a tak medzi mojou cirkvou na zemi a démonmi poslanými Satanom sa bude odohrávať posledná bitka. Táto bitka začala a už ukradla moje milované duše, z ktorých mnohé nevidia, ako urážajú Boha.

Až moja prítomnosť bude čoskoro pocítená medzi všetkými, ktorí Ma milujú - bez ohľadu na to, či týmto posolstvom veria, alebo nie - zaplavím ich duše poznaním z moci Ducha Svätého. To je môj sľub svetu. Nikdy vás nenechám napospas moci zla, pretože vás všetkých tak milujem. Ste ako úd môjho tela. Ste súčasť môjho tela. Ste súčasťou Mňa.

Či už Ma chcete, alebo nie,  budem vás nasledovať až do Veľkého dňa a budem bojovať za záchranu vašej duše. Možno sa ku Mne obrátite chrbtom, ale Ja vás neopustím, pretože som trpezlivý. Moja vytrvalosť a Božstvo sú mimo vaše chápanie. Nikdy nesmiete zabudnúť na Mňa, vášho Ježiša, pretože som stále s vami a čakám na vás, že prídete ku Mne.

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

 19. 10. 2013 - 20:00 hod.

944. Antikrist vytvorí príspevky, aby nalákal firmy, organizácie, a taktiež charity, aby pracovali pre jeho nové  celosvetové obchodné centrum

Moja vrúcne milovaná dcéra, volám ku všetkým mojim učeníkom, ktorí Ma počujú a ktorí Ma rozpoznávajú v týchto posolstvách, aby Ma teraz počúvali.

Táto práca, ktorá vám bola udelená, je posvätná. Majte na pamäti, že ak budete pre túto misiu znášať hocijaké trápenie, týranie, utrpenie a zosmiešňovanie, že toto dielo je moje. Moja posledná misia, dávaná svetu, prostredníctvom Božieho proroka, je  veľkým darom ľudstvu. Povzneste sa nad posmechom, ktorého budete svedkami, a vedzte, že je vytvorený Zlým v snahe zastaviť Pravdu. Pravda, moje sväté Slovo, bude pošliapaná a každý démon, ktorý bol uvoľnený z hlbín pekla, urobí všetko pre to, aby umlčal môj hlas.

Prácou skrze tie duše, ktoré sa nechávajú otvorené škodlivému zamoreniu, zlé dielo Satana bude čoskoro zamaskované a predložené svetu ako Sväté Písmo.  Budú tvrdiť, že nová doktrína, bola božsky inšpirovaná Mnou, Ježišom Kristom.  Bude predložená do pozornosti celému svetu, keď bude odhaľovaná vrstvu po vrstve a bude vítaná obzvlášť laickým svetom. Tí, ktorých by ste nikdy neočakávali, že budú vzdávať česť Bohu,  budú prví v rade , ktorí privítajú sériu heréz  -  lží proti Mne -  keď  budú odhalené.

Nikdy predtým neprijala katolícka cirkev takú verejnú česť  svetových médií a politickej elity. Nikdy predtým ateisti a všetky náboženstvá, vrátane tých, ktoré Ma neuctievajú, neotvárali svoje ruky a nepadali na kolená, na počesť tým, ktorí hovoria, že sú od Boha.

Keď moja podoba zmizne, a viac ju už nebude vidno a keď moje kríže, svätá Biblia, misále na svätú omšu, ružence, medaile, škapuliare a benediktínske kríže už viac nenájdete, potom budete vedieť, že nastala vláda šelmy.

Svet bude spievať chvály antikristovi. Akonáhle sa mu podarí vytvoriť mier - falošný pokoj – vytvorený, kvôli vojnám, ktoré on pomohol začať – potom urobí prekvapujúce vyhlásenia. On, Antikrist, vyhlási, že dostal správy od Boha Otca a budú vyzerať vierohodne.  Potom, používajúc silu okultizmu, bude videný, ako mnohých uzdraví a bude sa zdať, že má veľké duchovné dary. Mnohí budú udivení z takzvaných zázrakov, ktoré bude zdanlivo konať a svet ho bude uctievať a padať k jeho nohám.  Potom, Antikrist vyhlási seba, že je Ježiš Kristus, Syn človeka, a povie, že nastal preňho čas, aby opäť získal svet a zachránil celé ľudstvo.  Ktokoľvek, kto sa opováži namietať proti špine a ohavnosti, ktoré sa budú vylievať z úst šelmy, bude prísne potrestaný.

V tomto čase, kvôli zamoreniu Satana vo svete, bude hriech tak rozšírený, že ľudská dôstojnosť dosiahne najnižší stupeň, kde nemravnosť, žiadostivosť, chamtivosť a každý iný hanebný hriech v očiach Božích, bude vidieť na každom verejnom mieste. Pretože hriech bude prehlásený za  prirodzenú ľudskú chybu, a pretože vám bude povedané, že Boh vás nebude súdiť za slabé ľudské vlastnosti, mnohí budú vítať hriech a nebudú mať žiadnu hanbu vo svojich dušiach.

Svetové celebrity, zabávači, médiá, filmové hviezdy všetci sa budú dožadovať byť videní s Antikristom a jeho podoba bude viac viditeľná, ako hocikoho iného, kto prišiel pred ním. Bude rozprávať mnohými jazykmi, bude pekný, majúc veľký zmysel pre humor a výnimočné komunikačné schopnosti. Bude veľmi opatrný na to, čo hovorí o Bohu,  a nikdy sa nezmieni o Matke Božej, lebo sa bude zdať, že ona nezohráva žiadnu úlohu.

Bežné budú interviá  s Antikristom v televízii a ľudia sa budú pridržať každého slova, ktoré vyjde z jeho úst.  Bude mať vplyv na politikov v každom národe a s tí, ktorí sa ním stretnú,  budú považovaní akoby boli králi. Ale tu to neskončí. Jeho výroky budú kázané z kazateľníc vo všetkých cirkvách.  Bude mu daná veľká česť a postavenie vo všetkých cirkvách, až sa nakoniec posadí na novom tróne v novom chráme Babylona.  Jeho vplyv sa rozšíri do všetkých bánk, obchodných zákonov a svetovej ekonomiky.  Antikrist vytvorí príspevky, aby nalákal firmy, organizácie, a taktiež charity, aby pracovali pre jeho nové  celosvetové obchodné centrum.  Bude vytvorené veľké bohatstvo tými, ktorí chcú byť súčasťou Antikristovej ríše. Každý, kto mu prisahá vernosť, či už skrze náboženské obrady, obchod alebo obchodné dohody, bude musieť prijať znak.  Tí, ktorí príjmu tento znak, ktorý bude vo forme bankovej karty a špeciálneho čipu, ktorý bude vsadený do vašej ruky, preňho stratia svoje duše. Všetci tí, ktorí budú nosiť pečať živého Boha uniknú z pazúrov Antikrista a stanú sa odolní voči tejto hrôze. Neignorujte toto varovanie. Nebojte sa, pretože ak nasledujete moje pokyny, budete ochránení.

Prelial som mnoho slz dávajúc vám toto posolstvo, a to je dôvod, prečo moja bolesť v tebe, dcéra moja, v tomto okamihu je tak veľká.  Potešte Ma tým, že vzývate moje milosrdenstvo a  moju ochranu.

Váš Ježiš

 20. 10. 2013 - 12:07 hod.

945. Musíte zostať tichí, pokojní, ale s pevným odhodlaním pokračovať v hlásaní svätého Slova obsiahnutého v evanjeliách

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si odhaliť vám všetkým, mojim milovaným apoštolom - tým, ktorí kráčajú po zemi a hlásajú moje sväté Slovo - že sa musíte držať Mňa, vášho Ježiša, ako nikdy predtým. Časy, ktoré sú pred vami, budú ťažké a všetci, ktorí zostanete vo Mne, so Mnou a pre Mňa, budete mať zodpovednosť udržiavať plameň môjho svetla, aby žiaril v prichádzajúcich temných dňoch.

Moje drahé deti, musíte zostať tiché, pokojné, ale s pevným odhodlaním pokračovať v hlásaní svätého Slova obsiahnutého v evanjeliách vo všetkých kútoch sveta. Vy, moja zvyšková armáda, privediete ku Mne všetky Božie deti a pomôžete Mi ich zachrániť z výparov zla, ktoré obklopí  milióny duší. Ste moji a kráčate v Božom svetle, dláždiac cestu svetu, aby bol zachránený.

Moji milovaní apoštoli, moje milosti sú vylievané na vás, a akonáhle spoznáte, že ste vedení Mnou a úplne Mi veríte, nič vám neublíži. Ale ak dovolíte, aby ste sa stali ochotnými služobníkmi podvodu, potom vás moja ochrana nepokryje. Vy, ktorí budete na strane falošného proroka a antikrista, budete chytení Satanom a on vás nenechá slobodne odísť. Vy, ktorí idete s mojimi nepriateľmi a hltáte z kalicha hada, budete ním zničení, ak sa ho odvážite spochybniť.

Počúvajte teraz moje varovanie - stojte na strane šelmy a prisahajte rúhavú prísahu na uctenie kacírstva a zistíte, že je veľmi ťažké vymaniť sa z jeho ohavného zovretia. Modlite sa, aby ste mali múdrosť vidieť Pravdu.

Váš Ježiš

 20. 10. 2013 - 17:48 hod.

946. Rozkol v mojej Cirkvi bude rozdelený do rôznych etáp

Moja vrúcne milovaná dcéra, choďte všetci do sveta a šírte evanjeliá, pretože to budete musieť urobiť skôr, než sa začne ozajstné prenasledovanie mojej Cirkvi.

Musíte vložiť všetku svoju dôveru vo Mňa a upokojiť sa vedomím, že až príde ten Veľký deň, budete v okamihu oka vyzdvihnutí, telom i dušou, do mojej náruče. Preto musíte s láskou a trpezlivosťou pripomínať svetu moje učenia. Pripomeňte im, že hriech existuje a bude odpustený, ale najskôr Ma musia požiadať o odpustenie. Nehľadiac na to, že im hovoria, že hriech je druhou prirodzenosťou človeka, musia vedieť, že ako Božie deti musia zakaždým prosiť o zmierenie, bez ohľadu na to, ako bezvýznamné sa im ich hriechy môžu zdať. Hriech je to, čo vás oddeľuje od Boha. Čím viac hrešíte, tým viac sa stanete temnejší, tým viac utrpenia pocítite a budete tak nepokojní, že nič než moja milosť nezmierni vašu bolesť alebo neprinesie skutočný pokoj.

Vedzte, že až začne vláda kacírstva, tí, ktorí sa do nej zapoja, budú cítiť hroznú samotu a zúfalstvo. Napriek tomu, pre vonkajší svet, sa bude všetko zdať cirkvi prijateľné. Zatiaľ čo vy budete vnútorne bojovať, všetky vonkajšie rituály, vykonávané v mene jednotnej svetovej Cirkvi, vás urobia nepokojnými. V priebehu šiestich mesiacov od započatia kacírstva v mojej Cirkvi, mnohí, ktorí ignorovali moje volanie, utečú a vyhľadajú tých, ktorí zostali verní môjmu svätému Slovu. Potom sa moja armáda rozšíri, rozrastie a zhromaždí zvyšky zo všetkých kresťanských cirkví a bude bojovať s duchom zla.

Rozkol v mojej Cirkvi bude rozdelený do rôznych etáp. Prvou etapou bude, keď len tí, ktorí Ma skutočne poznajú a rozumejú pravde svätých evanjelií, sa rozhodnú, že nemôžu prijať lži v mojom mene. Druhá etapa príde, až ľuďom budú odopreté sväté sviatosti tak, ako boli zavedené. Tretia etapa nastane, až moje cirkvi budú znesvätené a potom dôjde k tomu, že moji zasvätení služobníci konečne pochopia pravdu obsiahnutú v Knihe Zjavenia.

Moji proroci neklamú. Nemajú radi to, o čo boli požiadaní, aby robili. Zjavujú iba moje sväté Slovo a to, čo im bolo nariadené urobiť svätou vôľou môjho Otca. Znamenia, že prišiel posledný prorok – jediný prorok, ktorý má dnes dovolenie z nebies pripraviť svet na Druhý príchod - sú teraz tu. Keď pochopíte, že proroctvá dané svetu z nebies, majú posilniť vašu vieru a zabezpečiť, aby ste zostali verní môjmu svätému Slovu, potom ich prijmete. Až sa vyplnia tak, ako boli zjavené, potom budete poznať Pravdu.

Buďte pripravení. Buďte v pokoji, pretože Ja kráčam so všetkými, ktorí sa teraz zhromažďujú, aby sformovali moju zvyškovú armádu na zemi.

Váš Ježiš

  21. 10. 2013 - 10:56 hod.

947. Pôjdu ako ovce na porážku, na ceste do záhuby

Moja vrúcne milovaná dcéra, najväčšia zrada mojich milovaných, verných učeníkov - tých, ktorí sa vždy pevne držia Pravdy -  bude od tých nasledovníkov v mojej cirkvi, ktorí sa stali korisťou veľkého podvodu. 

Tak mnoho ľudí, kvôli svojej pomýlenej vernosti, bude oklamaných podvodníkom, ktorý uchopí opraty mojich cirkví po celom svete.  Aj keď sa občas môžu cítiť nepokojní, keď budú počuť podivné výklady môjho svätého Slova, ktoré nebude vzaté v správnom kontexte, pôjdu ako ovce na porážku na ceste do záhuby. Budú prehojne chváliť falošného proroka a zdraviť ho ako veľkého diktátora, až sa zjednotia, aby  vytvorili veľkú armádu.  Táto armáda spôsobí veľké prenasledovanie svojim spolukresťanom.  Brat bude bojovať proti bratovi v tejto hroznej bitke za Pravdu.  Počet tých, ktorí budú nasledovať bezbožnú trojicu, pozostávajúcu z falošného proroka, Antikrista a Satana, bude oveľa väčší, než tých, ktorí zostávajú verní svätému Božiemu Slovu, ako bolo ustanovené od počiatku.

Vy, moji vybraní ľudia, ktorí sa neodkláňate od pravdy, nájdete túto cestu ťažkou. Nikdy, ani na chvíľku vo svojich životoch by ste si nepredstavili takýto strašný podvod, ktorého budete svedkami. Moji nepriatelia sú dobre pripravení, majú veľký vplyv a sú dobre financovaní. Majú mnoho výhod, ale nemajú na svojej strane moc Božiu.Nielen, že nemajú Božiu moc, ale môj Otec, Všemohúci, ich môže kedykoľvek zraziť k zemi svojou vôľou. Žiaľ, oni odtiahnu mnoho duší odo Mňa a Ja to dovolím ako súčasť konečnej očisty ľudstva. V tomto období na zemi sa budú oddeľovať dobrí od bezbožných. 

Čo tým myslím? Iste si poviete, že dobrí budú oklamaní a nie je to ich vina. To je pravda. Ale keď tí, ktorí hovoria, že sú skutoční kresťania a prijímajú kacírstvo, namiesto môjho svätého Slova, sa rúhajú proti Mne.  Sú si dobre vedomí pravdy a musia dávať pozor na moje Slovo každú sekundu.  Tak mnoho z vás zaspalo. Tak mnohí Ma skutočne nepoznáte, pretože nemáte pokoru vo svojej duši, tak pyšní ste na svoje znalosti svätého Písma. Mnohí z vás zlyhali v čítaní evanjelií, alebo v porozumení toho, čo sa má diať pred mojim Druhým príchodom.  Ešte stále neviete, že vám pravda bola daná v najsvätejšej Biblii.  Prečo aj naďalej odporujete Božiemu Slovu, argumentmi, odmietaním a tým, že bojujete proti ruke, ktorá vás stvorila?  Nie ste o nič viac informovaní než tí, ktorí Ma ukrižovali.  Nemáte viac poznania ako farizeji, ktorí verili, že ich výklad svätého Božieho Slova bol lepší ako Syna človeka.  Kvôli vášmu odmietaniu prijať posledné proroctvá, Ma zapriete.  Všetky vaše služby voči Mne nič nebudú znamenať, pretože budete nasledovať toho, ktorý bol poslaný Satanom, aby vám uprel vaše právoplatné dedičstvo v mojom raji.

Ako pre vás plačem. To, ako Ma zrádzate sa odrazí v prenasledovaní, ktoré vy uvalíte na tých, ktorých voláte svojimi bratmi a sestrami, v mojom mene.  Budete naočkovaní klamstvami, ako boli iní pred vami naočkovaní zlými vodcami a diktátormi v minulosti.  Kvôli vášmu nedostatku skutočnej lásky ku Mne, ktorá vyžaduje veľkú obeť, mi spôsobíte mnoho smútku a bolesti.  Zatiaľ čo nepriatelia mojej cirkvi vás vtiahnu do siete podvodu, budete spievať ich chvály, uctievať a milovať tých, ktorí Ma nenávidia, a Ja budem zabudnutý. 

Zapamätajte si tieto slová. Pokiaľ postavíte falošných bohov predo Mňa, privoláte hnev Boží.   

Váš Ježiš

 22. 10. 2013 - 00:20 hod.

948. Všetci tí, ktorí nosia  trojuholník, znak najbezbožnejšej trojice, budú podporovať takéto charity

Moja vrúcne milovaná dcéra, v každom kúte mojej cirkvi sa začínajú prípravy na nové rituály. Verejné vyhlásenia o potrebe byť skromný a starostlivý ustanovia prioritu pre svetskú dobročinnosť, ktorá bude zavedená antikristom.  Všetci Satanovi služobníci sa v súkromí spojujú k oslavám, a ich celosvetová sieť vytvorí globálne charity, ustanovené, aby vás presvedčili, že sú božsky inšpirované.

Všetci tí, ktorí nosia trojuholník, znak najbezbožnejšej trojice, budú podporovať takéto charity, a to ich pozdvihne v očiach sveta. A odrazu sa bude hovoriť o novom, mocnom takzvanom evanjelizačnom hnutí a ľudia budú odovzdávať svoje peniaze na pomoc vzrastajúcemu úsiliu pomôcť chudobným vo svete. Každý bude veriť, že sa urobilo veľké dobro a určití vodcovia v mojich cirkvách budú obdivovaní vo všetkých kútoch zeme.  Len málo z nich sa bude prieť o ich zámeroch, ale až uvidíte najväčšie svetové banky, ako sa pripájajú k ich úsiliu, potom budete vedieť, že tento skutok je naplánovaný, aby vás podviedli.     Aká prešibaná je šelma. Aké chytré sa zdajú byť jej činy, pretože budú obalené v sladkom klame,  ktorí budú schopní rozlíšiť len tí, ktorí sú požehnaní darom Ducha Svätého. A medzi tou všetkou rečou o spoločnom dobre človeka, túžbe zjednotiť všetky náboženstvá pospolu a utvoriť tak veľké spoločenstvo ľudí – nezmienia sa ani jediným slovkom o mojom učení, že Božie deti musia zostať pevné v mojom svätom Slove.

Čas plynie rýchlo a uprostred tejto zdanlivo naplánovanej a starostlivo zorganizovanej propagandy sa začnú objavovať trhliny.  Keď pracuje Satan, rozširuje sa zmätok, nastáva rozdelenie, rozpory prudko rastú a nič nie je v poriadku. Určité pocty poskytované Mi pred mojim svätostánkom sa vytratia.  Celodenné adorácie budú zastavené a čoskoro odstránia z kostolov sochy svätých.  Všetky ich činy budú tolerované v mene vykorenenia  starej cirkvi, aby ju urobili viac významnejšou, viac atraktívnejšou a viac príťažlivejšou pre neveriacich.

Tí, ktorí Ma poznáte, musíte robiť všetko pre to, aby ste rozširovali evanjeliá, pretože, buďte si istí, nebudete nič počuť  o svätej Biblii. Jediné výroky, ktoré budete počuť budú tie, ktoré sú prekrútené, aby podporili lži.  Ako olúpia cirkev o jej dôstojnosť, začnú sa na nich vylievať tresty z neba.  Oni časom prestanú, ale najprv sa musia naplniť tieto skúšky,  ako bolo predpovedané. 

Váš Ježiš

 22. 10. 2013 - 13:30 hod.

949. Ste generácia, ktorá bude svedkom posledného ukrižovania mojej Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji milovaní služobníci sa zjednotia v spojení so Mnou - menej než polovička z nich  - ale ich vernosť ku Mne pomôže mojej armáde prežiť a rásť, aby šírila evanjeliá počas celosvetovej temnoty, ktorú pocítite počas tohto najväčšieho odpadlíctva všetkých čias.

Nedostatok úcty ku Mne, Ježišovi Kristovi, začína byť zrejmý vo všetkých národoch, na verejných miestach a v mojich cirkvách. Teraz je mojim prianím poriadne pripraviť moju armádu. Nedovoľte, moji milovaní nasledovníci, aby vás tieto veci znepokojili, pretože vás budú len rozptyľovať, až vás budem potrebovať, aby ste boli silní vo svojej viere. Rovnako ako boli zabuchnuté dvere pred tvárou mojej Matky, keď sa snažila zohnať prístrešok tesne pred mojím narodením, tak isto budú zabuchnuté dvere pred vašimi tvárami. Vedzte, že keď vám zabuchnú dvere pred vašimi tvárami pomýlení služobníci v mojej Cirkvi, potom sa musíte obrátiť len na Mňa. Taktiež vedzte, že tí, ktorí tvrdia, že sú svätí ľudia, znalí Svätého písma a učenia mojej Cirkvi, budú prví, ktorí sa postavia do radu, aby vás odsúdili, pretože nasledujete Pravdu. Zmieňujem sa o všetkých dušiach vo svete, ktoré Ma milujú a poznajú Pravdu a nie nutne o tých, ktoré nasledujú tieto moje posolstvá celému svetu.

Dar Ducha Svätého spočinie iba na tých, ktorí budú hodní obdržať tento vzácny Boží Dar. Tí, ktorí Ducha Svätého nemajú, budú kričať urážky a snažiť sa vás presvedčiť k nasledovaniu kacírstva, ktoré bude čoskoro bujnieť vo všetkých kresťanských cirkvách. Čím viac sa ukážu strach pred týmito posolstvami, tým viac budú na vás útočiť. Nesmiete si všímať ich nenávistného jedu a musíte zostať ticho. Tieto dni sú takmer tu. Niektorí z vás už zahliadli drsný odpor, ktorý budete musieť kvôli Mne pretrpieť.

Ste generácia, ktorá bude svedkom posledného ukrižovania mojej Cirkvi, ale vedzte toto. Z popola povstane moje slávne Telo, Nový Jeruzalem a vy budete vybraní, aby ste vládli uprostred dvanástich národov. Keď Mi zostanete verní, zodvihnem vás v sláve a nebo a zem budú vaše, vo svete, ktorý príde. Musíte sa upnúť len na Mňa, počas spustošenia ohavností, lebo bude krátke. A potom vás už nikdy nič odo Mňa neoddelí.

Váš Ježiš

 23. 10. 2013 - 15.34 hod.

950. Môj Syn chystá v tomto čase na zemi veľkú obnovu a tá spôsobí veľa bolesti

Moje dieťa, teraz pokrývam všetky moje deti mojou ochranou, aby zostali kľudné, v pokoji a silné v tomto čase veľkých skúšok.

Musíte, drahé deti, prijať skutočnosť, že budete vždy cítiť bolesť spôsobenú osamelosťou, nezáujmom a odmietaním tými, ktorí pohŕdajú Božím Slovom. Svetlo priťahuje tých, ktorí sú v temnote a tí vás budú vždy napádať a útočiť na vás, keď budete v plnej jednote s mojím Synom, Ježišom Kristom.

Môj Syn chystá v tomto čase na zemi veľkú obnovu a tá spôsobí veľa bolesti, pretože vezme na seba podobu očisty. To znamená, že mnohí budú teraz trpieť za svoje hriechy a že zem je pripravovaná pre Ježiša Krista, aby, po ukončení očisty, bolo vykonané oznámenie. Medzitým nepriatelia Boha budú šíriť lži a kacírstva, aby premohli hriešnikov a všetkých, ktorí milujú môjho Syna, so zámerom ich ovládať. Všetky tieto smutné udalosti sa musia stať pred Druhým príchodom môjho Syna, Ježiša Krista.

Prosím vás, drahé deti, buďte trpezlivé a znášajte tieto ťažkosti pre môjho Syna, ktorý vás vrúcne miluje. Nikdy nemajte pocit úzkosti, pretože čoskoro budete svedkami jeho Nového raja, kde žiadny smútok, bolesť alebo zlo nebude existovať.Je to len maličkosť, keď trpíte pre môjho Syna a je to bezvýznamné v porovnaní s tým, čo vytrpel za každučkého z vás, keď zomrel na kríži, aby vás zachránil.

Tak prosím, vložte všetku svoju dôveru v môjho Syna a buďte vďačné, že vám bolo poslané vedenie z nebies. Radujte sa, pretože vám bolo dané správne množstvo času, aby ste sa náležite pripravili na Veľký deň Pána.

Buďte v pokoji.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

24. 10. 2013 - 19:45 hod.

951. Toto je výzva k spáse pre tých z vás, čo nebudú spochybňovať herézy, ktoré majú byť vyhlásené

Moja najdrahšia dcéra, prichádzam, aby som povedal svetu, že nepriatelia, ktorí sa potulujú po zemi, prezlečení za tých, čo tvrdia, že prinášajú Slovo môjho Syna davom ľudí, sa teraz spojili ako jeden. Ako jeden, spoločne spájajú všetky svoje sily a skazia zem svojím ohavným podvodom.

Ja som pripravený. Čakám. Akonáhle zavedú svoje hanebné zákony, udriem a svet uvidí moje tresty. Moje varovania padli do hluchých uší a uší tých, ktorí sú príliš pyšní, aby prijali ruku milosrdenstva, dávanú vám prostredníctvom mojich posolstiev. Vodcovia tých, ktorí vás budú prenasledovať v mene ľudských práv, budú trpieť mojou rukou. Sú presvedčení, že ich sila je všemocná a že sú nepremožiteľní, ale čoskoro zistia, že bez moci svojho Stvoriteľa nie sú nič.

Ja som pôvodca života, a ak tí, ktorí sa rozhodnú použiť svoju moc, aby vzali životy mojim deťom, ako v tele, tak i v duši, stratia všetko. Ak bojujete proti mojim deťom a zrádzate môjho Syna, Ježiša Krista, je pre vás malá nádej. Neudelím vám ľahko svoje milosrdenstvo, pretože ste príčinou môjho veľkého hnevu. Napriek tomu túžim po vašej vernosti, ale varujem vás pred nebezpečným zahrávaním sa so Zlým. Dávam vám každú príležitosť, aby ste odmietli putá, ktoré vás zväzujú s bezbožnou trojicou. Vy sami sa musíte zbaviť pút Satana. Váš čas je krátky.

Žiadam vás, aby ste sa pozreli do mojej svätej Biblie, do evanjelií a hľadali znamenia, ktoré vám boli dané o predpovedanom veľkom odpadlíctve, pretože zaplavilo svet a šíri sa ako smrtiaci vírus do všetkých mysliteľných častí vašej spoločnosti. Boli ste nakazení a teraz prichádzam Ja, váš Otec, aby som vás očistil z tejto strašnej nákazy. Musíte Ma úpenlivo prosiť o pomoc skôr, než bude pre vás príliš neskoro.

Musíte sa teraz modliť túto modlitbu modlitebnej kampane. Požiadajte Ma o pomoc.

Modlitba modlitebnej kampane ( 124 ) : Vypočuj moju prosbu o slobodu

Ó Bože , môj milostivý Otče, Stvoriteľ všetkého čo je, vyslyš moju prosbu o slobodu.

Vysloboď ma z reťazí otroctva a ochraňuj ma pred zlým prenasledovaním.

Pomôž mi rozpoznať Pravdu a príď mi na pomoc, aj keď som zmätený a pochybujem o tvojom slove.

Odpusť mi, ak som Ťa urazil, a vezmi ma do útočiska tvojho Nového raja na zemi. Amen.

Môj čas, aby som vyhlásil Druhý príchod môjho Syna, je blízko. Čas utečie rýchlo a vláda mojich nepriateľov bude krátka, aj keď sa bude zdať ako večnosť kvôli krutosti, ktorú ukážu mojim deťom. Nepreukážu vôbec žiadnu lojalitu k tým pochabým ľuďom, ktorí prisahajú vernosť šelme. Rovnako ako Zlý nenávidí Mňa, tak isto nenávidí aj každé z mojich detí, ako dobré, tak aj zlé. Toto je výzva k spáse pre tých z vás, čo nebudú spochybňovať herézy, ktoré majú byť vyhlásené. Musíte sa pýtať a skúmať pochybnosti, ktoré napádajú vašu dušu, keď budete nespokojní s akoukoľvek podobou nového učenia, ktoré nepocítite ako správne vo svojich srdciach.

Nikomu som nedal autoritu zaviesť v mojom najsvätejšom mene akýkoľvek nový zákon alebo sviatosť.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

 25. 10. 2013 - 23:55 hod.

952. Veľmi málo ľudí v dnešnom svete má nejaké  vyznanie alebo vieru v Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď ťa ľudia obviňujú zo šírenia strachu, skrze tieto posolstvá, potom musia pochopiť môj skutočný zámer. Strach pochádza zo skazenosti tých, ktorí sú naplnení temnotou duše a chodia medzi vami. Tvoji nepriatelia sú mojimi nepriateľmi. V každom národe vytvoria falošnú spiritualitu a tá nebude pochádzať odo Mňa. Budú tak očarujúci, že preniknú medzi vplyvných ľudí, aby šírili falošné učenie New Age satanského pôvodu. Mnohí budú považovať tieto hrozné činy za neškodnú zábavu, ale za zdanlivo nevinnou fasádou leží ľstivý plán, zbaviť svet jeho viery v Najsvätejšiu Trojicu.

Veľmi málo ľudí v dnešnom svete má nejaké vyznanie alebo vieru v Boha, a tak keď im budú Satanovi služobníci ponúkať klamné hodnoty, klamlivú duchovnosť a pohanstvo, mnohí budú zvedení. Budú priťahovaní k falošným, charitatívnym výzvam za práva tých, ktorí hľadajú prijatie pre svoje vlastné životy, ktoré odporujú zákonom, ustanovených mojim Otcom. Pretože ich viera v Boha je slabá, budú otvorení klamstvám. Namiesto toho budú zbožňovať falošného boha, antikrista.

Hovorím vám tieto veci, pretože je to Pravda. Prečo by som vás nevaroval pred týmito vecami? Som váš Spasiteľ a pripravujem sa, aby som vás všetkých konečne zachránil, po tomto dlhodobom bolestivom čase. Kvôli Satanovi trpel človek nevýslovným trápením. Tak veľa ľudí nechápe, do akej miery ničí životy. Rozvráti vaše vzťahy s ostatnými ľuďmi, priláka vás k nerestiam, ktoré vás zničia, zmenia vás a chytia do pasce. Nezáleží na tom, čo vám dá, stále sa budete cítiť prázdni. Budete neustále klesať a klesať, kým sa nezapletiete do zvrátených a neprirodzených činov, a nenájdete žiadne uspokojenie. Len Ja, Ježiš Kristus, vám môžem priniesť skutočný pokoj, lásku a spásu. Pretože váš život na Zemi bude zmenený antikristom na nepoznanie, musím vás varovať. Nerobím to preto, aby som vás vydesil, ale aby som vás pripravil na Pravdu. Iba Pravda vás oslobodí od zla tých, ktorí žijú, dýchajú a zomrú kvôli svojej oddanosti Satanovi a jeho démonom.

Len Ja, Ježiš, som vaša cesta, keď hľadáte úľavu pred prenasledovaním, ktoré títo skazení, ľstiví a podvodní ľudia privedú na svet.

Váš Ježiš

 26. 10. 2013 - 11:15 hod.

953. Nadíde Veľký deň a čoskoro začne svet bez konca

Moja vrúcne milovaná dcéra, viera všetkých Božích detí, bez ohľadu na to, do ktorej denominácie patria, je tak slabá, že mnohí z tých, ktorí poznajú Pravdu, zistia, že je veľmi ťažké otvorene vyznávať svoju vieru bez toho, že sa vystavia kritike.

Tak mnohí vo svete odmietajú Mňa, Ježiša Krista, v tomto čase dejín, že už vo väčšine národov nie je ďalej prijateľné hovoriť o Mne na verejnosti. Veľmi zriedka počujete v médiách vysloviť moje meno, iba ak to nie je na spochybnenie mojej existencie. Zriedka počujete na verejnosti ľudí otvorene hlásať svoju lásku ku Mne, pretože sa im to zdá príliš trápne. Dokonca aj moji zasvätení služobníci už nie sú ochotní hlásať Pravdu zo strachu z výsmechu. Tí, ktorí Ma nasledujú, zistia, že je čoraz ťažšie hlásať moje Slovo. Tak mnohí, ktorí Ma kedysi milovali, Ma už nemilujú a moja bezútešnosť a smútok zraňujú moje srdce, ako keby ho prenikal meč.

Prečo, ach, prečo ste Ma opustili? Prečo vy, ktorí vo Mňa veríte a poznáte Ma, tak veľmi zraňujete svojich bratov a sestry? Prečo sa darí nenávisti vo vašich srdciach? Prečo cítite potrebu spochybňovať evanjeliá teraz, keď existujú už tak dlho? Kto vám dal právo nesprávne vykladať moje Slovo dané mojim apoštolom? Prečo ho prekrúcate a neveríte tomu, čo som povedal? Moje Slovo je veľmi jasné. Keď hovorím, myslím to, čo hovorím. Keď hovorím o jednej veci, nemyslím tým druhú. Prečo by som si Ja, napríklad, protirečil, a najmä teraz, v tejto misii?

To, čo je dané Božím prorokom, je Pravda. Čokoľvek odporuje týmto posolstvám z úst tých, ktorí tvrdia, že s nimi rozprávam, musíte odmietnuť. Nikdy by som nesúperil s mojím vlastným hlasom, pretože musím zabezpečiť, aby vám bola daná Pravda.

Čo musím urobiť, aby ste počúvali? Čo musím urobiť, aby som zastavil vaše túlanie a vyhľadávanie inej formy vzrušenia? Prečo Mi nechcete dôverovať? Strácate toľko vzácneho času hľadaním veštenia budúcnosti, ktoré prúdi ako jed z úst takzvaných mystikov a vyhľadávačov senzácií, že Ma urážate tým, že sa odo Mňa odvraciate. Tu som. Toto sú moje slová. Čo iné ešte hľadáte,  keď  iba v mojich ústach nájdete Pravdu?. Hovoril som Pravdu, keď som chodil po zemi. Zanechal som odkaz veľkej nádeje a spásy. Hovorím Pravdu teraz, keď vám v tomto čase prinášam moje posledné slová, pretože nadíde Veľký deň a čoskoro začne svet bez konca.

Keď hovorím, prajem si, aby ste počúvali. Nemôžem vás nútiť. Môžete hľadať kdekoľvek a snažiť sa nájsť moje posolstvá, dané na to, aby v tomto čase pripravili svet na môj Druhý príchod, ale nenájdete ich. Moje verejné posolstvá, na vašu prípravu k tejto poslednej fáze pred naplnením mojej zmluvy, môžu byť nájdené len v Knihe Pravdy.

Slovo je moje. Moje slová budú počuté v každom národe. Nikto Ma nezastaví, pretože moja sila je všemocná.

Váš Ježiš

 26. 10. 2013 - 17:52 hod.

954. Nebudem  stáť a prizerať sa, ako ničíte svoje životy, ktoré môžu byť vaše naveky

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa ľudia snažia zistiť, ktorým z Božích detí si prajem priniesť svoje milosrdenstvo - odpoveď je, že všetkým. Nerobím rozdiely, pretože milujem každú narodenú dušu, každá z nich bola stvorená mojím Otcom. Žiadna duša nemôže byť vylúčená z tejto mojej poslednej misie k záchrane ľudstva. Prichádzam, aby som priniesol spásu všetkým.

Opýtajte sa ktoréhokoľvek dobrého rodiča, či by obetoval jedno dieťa namiesto druhého a povedali by vám toto. Nezáleží na tom, ako zle sa správajú alebo Ma zraňujú, nikdy ich nemôžem zavrhnúť, pretože sú časťou môjho tela. To isté je pravdou o nepriateľoch Boha. Urážajú Ho a spôsobujú Mu veľký žiaľ, ale stále ich ešte miluje, pretože z Neho pochádzajú, aj keď sú vyhladované, kvôli hriechu ľudstva.

Ako to, môžete sa pýtať, že môžem odpustiť tým, ktorí Ma zraňujú najviac? Ktorí trápia druhých a spôsobujú im bolesť a utrpenie? Je to preto, že ich milujem. Vždy budem milovať hriešnika. Ich hriechy Ma znechucujú, ale vždy budem čakať, aby som ich objal.

Táto misia je o odpustení. Je celá o záchrane vašich duší. Hoci moje slová môžu byť niekedy tvrdé, sú vám dávané, pretože vás milujem a nemôžem zniesť myšlienky na to, že vás strácam. Tí, ktorí Ma zradili kvôli svojim životným ambíciám, sa nesmú nikdy báť ku Mne prísť a požiadať Ma o pomoc. Chýbate mi. Som smutný, ale použijem každý zásah, bez toho, aby som porušil zmluvu môjho Otca o slobodnej vôli, ktorá vždy ostáva vaša až do nového začiatku. Nič, čo urobíte, vás odo Mňa neoddelí, keď Ma požiadate, aby som vám odpustil.

Zaplavím svet svojím milosrdenstvom a sľubujem, že zasiahnem pri každom zlom čine vykonanom mojimi nepriateľmi, aby vás vtiahli do omylu. Nehodím vás vlkom, ktorí vás chcú zožrať. Nebudem stáť a prizerať sa, ako ničíte svoje životy, ktoré môžu byť vaše naveky. Podržím vás vzpriamene až do doby, kedy budete musieť urobiť konečné rozhodnutie. Nenechám vašu dušu ísť tak ľahko. Zomrel som krutou smrťou, aby som vás zachránil. Tentoraz budete svedkami najmocnejšieho Božieho zásahu, aby som vás získal späť. Ste moji. Ja som váš. Šelma len tak ľahko nezvíťazí nad dušami, pretože Ja som Boh, hrozivá sila. Ja som všemocný. Satan nemá nič, ale jeho ľstivosť priláka slabých medzi vami. Vyzývam všetkých, ktorí Ma milujú, modliť sa, aby slabí prijali môj Boží zásah s láskou vo svojich srdciach.

Váš Ježiš

 27. 10. 2013 - 23:30 hod.

955. Moja Cirkev bola vybudovaná na pravde a nič iné ako pravda nemôže vyjsť z jej úst

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď mojej Cirkvi otvorene tlieska pyšný a laický svet, potom vedzte, že tieto dve odlišné entity sú blízko, aby sa spojili v jedno. Ak moja cirkev prijíma laický svet, stáva sa tým politicky motivovaná a hľadá uznanie vo svete politiky a obchodu, potom vedzte,  že Ja by som nikdy takéto konanie netoleroval.

Moja cirkev bola postavená na mojom Slove. Moja cirkev bola vybudovaná na Pravde a nič iné, než Pravda nemôže vyjsť z jej úst. Keď moja Cirkev hovorí s mojou autoritou proti hriechu, bude vždy znášať kritiku, pretože človek bude vždy obhajovať hriech. Hriech  robí jeho život prijateľnejším pre neho aj pre ostatných a vynaloží všetku snahu, aby vyhlásil peklo za nezmysel. Keď moja cirkev hovorí len o tomto svete, jeho trápeniach, problémoch, utrpení človeka a nekáže Božie Slovo, oddeľuje sa odo Mňa. Iba tí, ktorí v mojej Cirkvi zostanú verní tomu, čo som ich naučil, môžu skutočne povedať, že patria k mojej Cirkvi. Moja cirkev pozostáva iba z tých, ktorí hovoria Pravdu.

Keď tí, čo sú v mojej cirkvi, odmietajú Mňa, Ježiša Krista, potom duch zla vstúpil na jej územie. Vytláčajú Ma z mojej cirkvi. Už nie som viac uctievaný, ako som bol kedysi. Moje vlastné slová už viac nie sú používané k hlásaniu Pravdy. Sú prekrúcané, aby nahradili slová, skutky a činy, ktoré nepochádzajú odo Mňa, ani  by odo Mňa nikdy prísť nemohli. Moje Slovo nikdy nemôže byť zmenené a ktokoľvek, kto vezme Moje slovo a znesvätí ho, bude trpieť večným trestom.

Váš Ježiš

 29. 10. 2013 - 19:30 hod.

956. Cirkev môjho Syna sa stane sídlom Antikrista

Moje milované dieťa, nebesia sa spájajú v jednote s mojím Synom, aby prišli na pomoc tým svätým kňazom, ktorí sa ocitnú uprostred veľkej bitky. Tak mnoho týchto vzácnych duší bude musieť znášať hroznú bolesť a utrpenie, až budú musieť byť svedkami kacírstva, ktoré vytryskne z vnútra cirkvi. Budú zmätení, vystrašení a mnohí z nich budú mať pocit, že sa nemajú kam obrátiť. To je čas, keď sa musia obrátiť ku mne, poprosiť ma, aby som ich zasvätila svojmu Synovi, aby na nich mohol vyliať každú kvapku svojej najvzácnejšej krvi. Až budú pokrytí týmto darom, budú vedieť, čo majú robiť. Musia si uvedomiť, že som po celé stáročia varovala svoje deti pred týmto bezbožným odpadlíctvom, ktoré  je plánované Zlým.

Cirkev môjho Syna sa stane sídlom antikrista a teraz, keď bola pravda odhalená, sa mnohí budú cítiť vystrašení a trpieť bolesťou bičovania môjho Syna. Cirkev môjho Syna bude prenasledovaná, zničená, znesvätená - kým sa nakoniec nestane sídlom trónu, na ktorý zasadne antikrist. Odtiaľto antikrist vyhlási, že je Kristus, a že svet bude skrze neho zachránený.

Prijatím klamstiev, popriete Pravdu. Ignorovaním Pravdy budete veriť vo vykonštruovanú sieť lží, utkanú Zlým a to vás chytí do pasce. Akonáhle budete chytení, budete v pokušení nasledovať davy zo všetkých národov, ktoré budú vzdávať antikristovi veľkú poctu. Prosím deti, modlite sa túto modlitbu modlitebnej kampane na boj s kacírstvom, ktoré pokryje Cirkev môjho Syna na zemi.

Modlitba modlitebnej kampane ( 125 ) : Za obranu najsvätejšieho Božieho Slova

Ó, Matka Spásy, pomôž mi, pokornému Božiemu služobníkovi, brániť jeho najsvätejšie slovo v časoch súženia.

Zasväť ma, drahá Matka, svojmu Synovi, aby ma mohol pokryť svojou drahocennou krvou.

Udeľ mi, skrze príhovor k tvojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, milosť, silu a vôľu zostať verný Kristovmu učeniu v časoch súženia, ktoré pohltia jeho najsvätejšiu cirkev na zemi. Amen.

Choďte k môjmu Synovi, drahí Kristovi služobníci. Patríte Jemu. Pomôže vám počas prenasledovania. Nikdy vás neopustí v čase vašej núdze.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 30. 10. 2013 - 18:00 hod.

957. Keď Duch Svätý zaplaví dušu, ona povstane, okamžite priťahovaná ku vôli môjho Otca, a odpovie absolútnym odovzdaním

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď môj Duch Svätý zostúpi na osobu, stane sa niekoľko vecí. Prvou z nich je pocit zmätku a pochybnosti. Druhou je pocit, že ste boli premožení niečím tak mocným, že to urobí túto osobu úplne závislú na svätej Božej vôli. Zmizne viera vo vlastný vyšší ľudský intelekt, lebo intelekt už viac nebude hrať žiadnu zmysluplnú úlohu. Namiesto toho bude duša naplnená poznaním, videním a porozumením, ktoré je mimo jej vlastné slabé ľudské chápanie.

Akonáhle Duch Svätý zaplaví dušu, ona povstane, okamžite priťahovaná ku vôli môjho Otca, a odpovie  absolútnym odovzdaním. Akonáhle poľaví počiatočný strach, pocíti hlboký pokoj a strach tejto osoby, že bude videná ako hlása Božie Slovo, sa vytratí. Nebudú ju zaujímať názory ostatných ľudí, pretože z jej úst bude prúdiť Pravda. Osobnosť duše, či už je otvorená, bojazlivá , alebo hanblivá, ustúpi do pozadia a stane sa druhoradou vzhľadom k spôsobu, akým bude hlásať Božie Slovo.

Všetky duše, ktoré dostanú dar Ducha Svätého - bez výnimky - odovzdajú svoju vlastnú slobodnú vôľu vôli môjho Otca. Lebo úlohou duší, ktoré boli skutočne požehnané darom Ducha Svätého, bude šíriť Božie Slovo a kvôli tomu budú trpieť. Avšak plášť Božej lásky pokryje tieto duše, až vyjdú vpred, bez strachu a s odvahou, aby hlásali Pravdu. Tým, ktorí hlásajú pravdu môjho učenia v týchto časoch pohanstva a keď  moja cirkev odpadne od skutočnej viery, bude daná mimoriadna sila, aby sa zaistilo, že môj hlas bude počuť. Táto sila bude pochádzať od Boha, môjho milovaného Otca. Bude to vďaka mocnej Božej sile, že sa mnohí zo Satanovej armády obrátia, zatiaľ čo zvyšok bude zničený.

Duch Svätý, ako meče spaľujúcich plameňov, prenikne srdcia všetkých tých, ktorí počúvajú a prijímajú Pravdu.

Váš Ježiš

 31. 10. 2013 - 23:30 hod.

958. Keď vám chýba pokora, pýcha  zaplaví vaše duše a budete hrešiť proti  Mne 

Moja vrúcne milovaná dcéra, tak mnohí nebudú počúvať môj hlas, pretože nevedia, kto som. Mnohí tvrdia, že Ma poznajú, ale je to len ich chybným ľudským výkladom, že sú presvedčení, že rozumejú kto som  a čo som urobil, aby som ich zachránil z priepastí, ktorým čelia všetky Božie deti, ktoré Ma nepožiadajú o odpustenie.

Slobodná vôľa je dar od môjho Otca. Slobodná vôľa však môže zasiahnuť do ľudskej žiadosti hľadať Božiu lásku. Už môj Otec dal svojim deťom tento dar. Taký je On veľkorysý. Takto veľmi On miluje svoje deti. Toto je dar, ktorý im dal slobodu kráčať po Zemi, vychutnávať jej plody, a obsiahnuť jej krásu. Ale človek pokúšaný satanom, zneužil dôveru môjho Otca. Potom sa stal zotročený Satanom a uzavrel s ním dohodu, kde hriech bude aj naďalej oddeľovať od Neho (Boha) všetky Božie deti.

Dar mojej smrti na kríži znamená, že som prelomil toto neprirodzené puto medzi človekom a satanom. Mojou smrťou na kríži som človeku umožnil hľadať spásu skrze odpustenie hriechov. To znamená, že človek má schopnosť uniknúť zo zovretia Satana, ale len tí, ktorí Ma nasledujú, v naprostej pokornej služobnosti, môžu skutočne získať spásu. Pokiaľ nie ste schopní vyznať Mne, Ježišovi Kristovi, otvorene vaše slabosti, vaše hriechy a vašu nenávisť jeden k druhému, prostredníctvom zmierenia, nezostanete čistí. Bez čistoty duše, nie ste schopní stať sa pokornými v mojich očiach. Keď vám chýba pokora, pýcha zaplaví vašu dušu a budete hrešiť proti Mne. Keď hrešíte proti Mne, robíte to mnohorakými spôsobmi.

Ako prvé budete kŕmiť svoje žiadostivosti, chamtivosť a pýchu. Potom sa budete správať, ako keby ste boli všetkého znalí, múdrejší a lepší ako ostatní. Potom budete súdiť druhých. Potom prejdete k ďalšej fáze. Budete sa vysmievať tým, ktorí sú v skutočnej jednote so Mnou,  tým, že ich vyhlásite za nedokonalých.  Potom budete vytvárať ohovárania proti všetkým tým, ktorí Mi zostali verní. Dokonca,  presvedčíte samých seba, že ste naplnení Duchom Svätým. Ale nebude to Duch Svätý, ktorý vás inšpiruje. Namiesto toho, to bude duch zla, ktorý napadne vašu dušu, a budete veriť, že ste vedení nebom.

Keď hovoríte, že Ma reprezentujete a že ste na tom lepšie než ostatní, v nároku na podiel v mojom kráľovstve a potom o Mne klamete, potrebujete modlitby iných. V tejto fáze, ste na pol ceste do hlbín pekla a bez môjho zásahu by ste boli stratení.

Vezmite moje posolstvo.  Pritlačte si ho blízko na svoje srdce a spýtajte sa : " Ježiš si to Ty? Skutočne potrebujem Tvoju pomoc? " A Ja vám dám odpoveď.

Váš Ježiš