OBSAH 2011

 
 

01.01.2011 - 02:00 hod

36. Cenzúra médií a iné cenzúry

02.01.2011 - 21:45 hod

37. Ako je Varovanie darom pre ľudstvo

11.-12.01.2011 - 11:45-12:30 hod

38. Rok 2011 je rokom očisťovania

12.01.2011 - 15:00 hod

39. Varovanie - Druhý príchod je blízko - šanca zachrániť si dušu

14.01.2011 - 10:00 hod

40. Ako sa dostať do neba - účel utrpenia

16.01.2011  15:00 hod

41. Niesť Môj kríž

24.01.2011  21:50-22:00 hod

42. Ako ľahko je zhrešiť

28.01.2011  12:15-13:00 hod

43. Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia

05.02.2011  11:50 hod

44. Láska je cestou k spáse

06.02.2011  13:40-14:00 hod

45. Globálne obrátenie sa čoskoro udeje

07.02.2011 - 22:00 hod

46. Zverejnite Moje posolstvá na celom svete

12.02.2011 - 15:30 hod

47. Posolstvo Ducha Svätého

17.02.2011 - 23:45 hod

48. Revolta arabského sveta – traja svetoví lídri budú zavraždení

19.02.2011 - 15:00 hod

49. Posledné posolstvo do zväzku (knihy) "Varovanie"

03.03.2011 - 23:30 hod

50. Zánik demokracie – kňazi budú sužovaní

05.03.2011 - 10:00 hod

51. Všetci kresťania - konajte teraz pokánie, katolíci - modlite sa za pápeža Benedikta -

06.03.2011 - 15:00 hod

52. Slová útechy tým, ktorí spochybňujú tieto posolstvá

11.03.2011 - 15:30 hod

53. Človek bude v tomto roku očisťovania potrestaný

18.03.2011 - 24:00 hod

54. Zemetrasenie v Európe a svetová vojna

21.03.2011 - 23:00 hod

55. Modli sa za tých, ktorí ti spôsobujú bolesť

24.03.2011 - 23:00 hod

56. Význam a sila modlitby

04.04.2011 - 19:00 hod

57. Ruka Môjho Otca teraz dopadne na tento nevďačný a zaslepený svet

06.04.2011 - 12:00 hod

58. Nikdy neodsudzujte iné náboženstvá, vierovyznania alebo sexuálne preferencie

07.04.2011 - 22:00 hod

59. Tieto posolstvá zachránia milióny duší

13.04.2011 - 23:00 hod

60. Moja bolesť je dnes ešte väčšia, ako bola počas Môjho ukrižovania

14.04.2011 - 11:00 hod

61. Prísľub zvláštnych milostí, ak bude volaný Ježiš aspoň v jednom dni

14.04.2011 - 12:00 hod

62. Som prítomný v Eucharistii napriek nesprávnej interpretácií Môjho zasľúbenia -

15.04.2011 - 15:30 hod

63. Ako sa postarať, aby vaša rodina a priatelia mohli vojsť do Neba

15.04.2011 - 22:00 hod

64. Prebuďte sa pre pravdu skôr, než bude neskoro

16.04.2011 - 10:00 hod

65. Čo zažijete počas Varovania a modlitby za okamžité odpustenie

16.04.2011 - 22:45 hod

66. Aj malé modlitebné skupiny Božieho Milosrdenstva môžu zachrániť milióny

17.04.2011 - 09:00 hod

67. Plán Nového Svetového Poriadku na kontrolu vašich peňazí a potravín

17.04.2011 - 19:00 hod

68. Boží hnev zostúpi na Nový Svetový Poriadok

29.4. 2011 23:50 hod

69. Sexuálna nemorálnosť vás vedie do pekla

20.4. 2011 17:45 hod

70. Povstaňte proti útokom Satana

22.4. 2011 Veľký Piatok

71. Bráňte právo vašich detí na kresťanskú výchovu

24.4. 2011 16:40 hod

72. Zaviažte sa vernosťou Môjmu Božiemu Milosrdenstvu

24.4. 2011 20:30 hod

73. Obráťte iných pri každej príležitosti

26.4. 2011 20:10 hod

74. Arabské povstania vyvolajú globálny nepokoj Taliansko spustí spád

. 28.4. 2011 23:30 hod

75. Ľudia sa ma hanbia poprosiť, aby som im odpustil hriechy

29.4. 2011 15:15 hod

76. Pokora je nevyhnutná na vstup do Neba

30.4. 2011 20:45 hod

77. Ľudia na celom svete majú rovnaké črty

1.5. 2011 21:00 hod

78. Rusko a Čína spôsobia rozkol

4.5. 2011 20:45 hod

79. Satan spôsobuje vo svete spúšť, ale jeho dni sú už krátke

7.5. 2011 9:50 hod

80. Ukrutnosti Môjho Ukrižovania neboli človeku odhalené tak, ako byť mali

10.5. 2011 16:00 hod

81. Duch Svätý bol teraz vyliaty na celý svet

11.5. 2011 22:30 hod

82. Posolstvo Panny Márie o ochrane Svätými

11.5. 2011 23:00 hod

83. Dnes bolo v Európe zemetrasenie, ako bolo predpovedané

13.5. 2011 22:45 hod

84. Prečo Boh, Večný Otec, posiela do sveta nových prorokov

15.5. 2011 17:00 hod

85. Odmietnite pôsobenie spirituality New Age

16.5. 2011 11:30 hod

86. Dôležitosť pôstu a sebazapierania

18.5. 2011 18:15 hod

87. Uctievajte Môjho Otca

19.5. 2011 18:15 hod

88. Zodpovednosť rodičov v dnešnom svete

20.5. 2011 10:00 hod

89. Zmätok v tom, čo bude znamenať Môj Druhý príchod

22.5. 2011 14:30 hod

90. Odpustenie cesta k slobode

22.5. 2011 14:30 hod

91. Nové odhalenia: Záplavy vo Francúzsku toto leto

23.5. 2011 9:45 hod

92. Prečo komunikujem so svetom týmto spôsobom

23.5. 2011 14:30 hod

93. Počas Varovania sa otvoria nebesia

24.5. 2011 18:00 hod

94. Keď je vám ťažké modliť sa

25.5. 2011 16:00 hod

95. Chcel by som rád poďakovať tým, ktorý pomáhajú pri šírení Môjho svätého Slova

25.5. 2011 22:00 hod

96. Varovné posolstvo svetovým lídrom

26.5. 2011 13:00 hod

97. Vysporiadanie sa s  finančnou núdzou

29.5. 2011 3:00 hod

98. Meč spravodlivosti teraz dopadne

29.5. 2011 17:30 hod

99. Hriech vždy ostane hriechom, nezáleží na tom, ako ho ospravedlňujete

30. máj 2011, 22:00

100. Varovanie tým, ktorí boli zapletení so satanskými kultmi

31. máj 2011, 10:00

101. Hovorte im, že ich milujem, ale chcem, aby so Mnou hovorili

31. máj 2011, 15:30

102. Proroctvá z Garabandalu sa stanú teraz realitou

1. jún 2011, 11:00

103. Dni pápeža Benedikta sú spočítané

4. jún 2011, 17:00

104. Satan získava mladých ľudí prostredníctvom pop kultúry

5. jún 2011, 16:30

105. Zrazia sa dve kométy a na červenej oblohe sa ukáže Môj kríž

6. jún 2011, 10:30

106. Kľúče Ríma budú teraz prinavrátené Bohu, Všemohúcemu Otcovi

7. jún 2011, 14:45

107. Posolstvo od Panny Márie o stratených deťoch

7. jún 2011, 15:15

108. Posolstvo o Falošnom Prorokovi pre kňazov, biskupov a kardinálov

8. jún 2011, 16:45

109. Pripravte svoje rodiny, že na nebi uvidia Môj kríž

8. jún 2011, 21:00

110. Posolstvo Lásky všetkým mojim nasledovníkom

11. jún 2011, 15:30

111. Moje duchovné vedenie zablokuje Satanové činy skazy

11. jún 2011, 22:00

112. "Osloboditelia" na Blízkom východe chcú ovládnuť Židov

12. jún 2011, 19:00

113. Hojnosť Lásky na adorácii vás posilní a upokojí

13. jún 2011, 18:00

114. Zverte mi svoje starosti a Ja zľahčím vaše bremeno

14. jún 2011, 19:00

115. Moji nasledovníci musia ukázať dôveru, aby pripravili ostatných na Varovanie

15. jún 2011, 10:00

116. Intelektuálne náboženské snobstvo ma uráža

15. jún 2011, 23:00

117. Komunikujte s mladou materialistickou a nestálou spoločnosťou

20.06.2011, 11:45 hod

118. Moje deti budú počas Varovania prvý krát hľadieť na Moju tvár.

22.06.2011, 18:00 hod

119. Posolstvo od Panny Márie o komunikácii s mladými ľuďmi

22.06.2011, 19:00 hod

120. Varovanie dokáže, že Boh existuje

23.06.2011, 22:10 hod

121. Bežní ľudia, dobrí ľudia sa Mi obracajú chrbtom

25.06.2011, 1:30 hod

122. Ľudia nevedia, čo je ich duša odpoveď je jednoduchá

25. jún 2011, 15:00 hod

123. Panna Mária Satan stráca svoju silu, keď sa modlí Môj ruženec

25.jún 2011, 16:00 hod

124. Prvé posolstvo od Boha Otca Prišiel teraz čas pre Mňa, aby som si vyžiadal späť Moje slávne Kráľovstvo Nový Raj na zemi bude trvať 1000 rokov

26.jún 2011, 18:00 hod

125. Varovanie je prejav Môjho Božského Milosrdenstva, ktoré bolo dané sestre Faustíne

28.jún 2011, 19:30 hod

126. Pokračuj šíriť Moje slovo Posielam ti mnoho dobrovoľníkov

29.jún 2011, 19:00 hod

127. Vyznajte svoje hriechy teraz nebuďte ustráchaní

30. jún 2011, 20:00 hod

128. Nedovoľte, aby vás ľudské pády Mojej Cirkvi odvrátili odo Mňa

1. júl 2011, 23:00

129. Modlitba môže odvrátiť disharmóniu vo svete

2. júl 2011, 10:00

130. Boj vedený Satanom za diskreditáciu týchto posolstiev sa zintenzívňuje

3. júl 2011, 18:30

131. Ateisti a vedci povedia, že varovanie bola ilúzia

5. júl 2011, 14:30

132. Pre mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú tieto posolstvá

06.07.2011 - 15:30 hod

133. Dôležitosť sviatostí - manželstva a prvého svätého prijímania

07.07.2011 - 21:00 hod

134. Narcizmus - zlovestná nákaza, prezentujúca sa dnešnému svetu

08.07.2011 - 15:30 hod

135. Večný Otec odvráti záverečné prenasledovanie Jeho detí Novým Svetovým Poriadkom

09.07.2011 - 16:00 hod

136. Nech Moji posvätení služobníci poznajú ich obsah, aby tak mohli pripraviť svoje stádo

10.07.2011 - 12:10 hod

137. Nemajte strach, lebo obrátenie vyvolá veľkolepé pocity lásky a pokoja

13.07.2011 - 16:15 hod

138. Oslov významné osobnosti, aby šírili Moje slovo

14.07.2011 - 14:30 hod

139. Moje posolstvá prinesú slzy obrátenia

15.07.2011 - 17:30 hod

140. Poprava, eutanázia, potrat a samovražda

16.07.2011 - 23:00 hod

141. Zjednoťte svoje rodiny, aby ste sa tešili z Nového Raja na Zemi

17.07.2011 - 15:40 hod

142. Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa je luhár, pretože sa nikdy neprejavím v inom človeku

19.07.2011 - 23:45 hod

143. Vašou zbraňou, ktorú ste si zvolili, je vaša láska ku Mne

20.07.2011 - 23:00 hod

144. Teraz ste uprostred súženia - druhá polovica (započne) koncom 2012

23.07.2011 - 17:15 hod

145. Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat

23.07.2011 - 17:30 - 17:40 hod

146. August 2011 - mesiac Spásy Duší

24.07.2011 - 23:00 hod

147. Boh Otec zničí sprisahanie zvrhnúť meny

25.07.2011 – 09:00 hod

148. Satan je bezmocný proti Mojim oddaným stúpencom

25.07.2011 – 21:00 hod

149. Výzva ku kňazom a rehoľným sestrám v rímskokatolíckej Cirkvi

28.07.2011 - 14:25 hod

150. Posolstvo Panny Márie "Obetnej Duši"

28.07.2011 - 15:30 hod

151. Modlite sa za tie duše, ktorým hrozí zatratenie, lebo neprežijú Varovanie

30.07.2011 - 15:30 hod

152. Nepatríte Satanovi - patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi

01.08.2011 - 23:00 hod

153. Buďte vždy pripravení

01.08.2011  23:30 hod

154. Otázky Ježišovi

02.08.2011 - 20:15 hod

155. Boh Otec dáva jedno z najnaliehavejších posolstiev ľudstvu

03.08.2011 - 09:45 hod

156. Posolstvo Panny Márie - už sa zjavím vo svete len niekoľkokrát

04.08.2011 - 20:30 hod

157. Moje narodeniny sú výnimočným sviatkom

04.08.2011 - 21:45 hod

158. Čas čakania – oznám ostatným, aby vedeli, čo majú očakávať

07.08.2011 - 14:45 hod

159. Boh Otec - význam utrpenia

08.08.2011 - 19:45 hod

160. Deti, nenechajte sa odradiť údajnou beznádejnosťou, ktorej čelí ľudstvo

09.08.2011 - 20:30 hod

161. Nepokoje vo svete sú následkom nedostatku lásky ku Mne

10.08.2011 - 23:00 hod

162. Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal

11.08.2011- 00:05

163. Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk

12.08.2011 - 23:45 hod

164. Moji nasledovníci teraz obdržali dar príhovoru

13.08.2011 - 17:00 hod

165. Boh stvoril svet - žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka

14.08.2011 - 14:25 hod

166. Užívajte si krásny život, ktorý vás na 1000 rokov očakáva

15.08.2011- 00:05

167. Pomôžte Mi zachrániť všetkých mladých ľudí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti

17.08.2011 - 23:00 hod

168. Ako Ma máte prosiť, aby Som vám pomohol vyriešiť vaše problémy

18.08.2011 - 20:45 hod

169. Veľké súženie bude zmiernené cez modlitbu

19.08.2011 - 23:00 hod

170. Čo podnecuje mladých ľudí k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili?

21.08.2011  23:00 hod

171. Peniaze - ak je ich priveľa - kazia dušu

22.08.2011 - 20:10 hod

172. Zlo sa vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo

23.08.2011 - 23:45 hod

173. Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený

24.08.2011 - 16:38 hod

174. Proroctvá, ktoré boli cez túto vizionárku predpovedané, sa teraz napĺňajú

25.08.2011 - 20:00 hod

175. Klimatický chaos postihne teraz viaceré krajiny - Môj Otec je nahnevaný

27.08.2011- 00:10

176. Posolstvo pre klérus - nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami

28.08.2011 - 17:00 hod

177. Veľa duší bude pre hriech pornografie zatratených v pekle

28.08.2011 - 23:00 hod

178. Tí, ktorí cez vizionárov verejne hlásajú Moje pravdivé slová, budú zosmiešňovaní

29.08.2011 -00:05

179. Boh Otec: ''Moja ruka mocne dopadne na národy, ktoré legalizujú potraty''

30.08.2011 – 14:30 hod

180. Rozhodnite sa pre ľudí, ktorých poznáte a príďte pred trón Môjho Otca, aby ste ich zachránili

31.08.2011 - 21:00 hod

181. Moja armáda sa rozrastie na vyše dvadsať miliónovú skupinu

03.09.2011 - 23:50 hod

182. Aké ťažké je vystúpiť po schodoch do Raja

04.09.2011 – 21:50 - 22:00 hod

183. Posolstvo Panny Márie - opustenosť obetnej duše

04.09.2011 - 22:00 hod

184. Milovať svojho blížneho, ako seba samého, je omnoho ťažie, ako si myslíte

05.09.2011 - 21:00 hod

185. Konajte vigílie Božieho milosrdenstva – Varovanie je blízko

06.09.2011 - 20:20 hod

186. Panna Mária: Načúvaj vždy svojmu srdcu

06.09.2011 - 20:30 hod

187. Tak, ako rastie viera Mojich nasledovníkov, tak sa aj zintenzívňujú útoky na nich

07.09.2011  23:45 hod

188. Neobávajte sa Varovania ale očakávajte ho s radosťou

10.09.2011 - 15:30 hod

189. Nikdy sa nevyhrážajte iným v Mojom mene

11.09.2011 - 19:15 hod

190. Nezáleží na tom, aké je vaše náboženstvo - Boh je len jeden

12.09.2011 - 12:00 hod

191. Súženie môže byť zmiernené modlitbami

13.09.2011 - 15:15 hod

192. V Cirkvi budú zavedené zmeny, ktoré budú protirečiť Božiemu Slovu

14.09.2011 - 00:10

193. Proste o dar utrpenia

15.09.2011 – 23:50 hod

194. S pravdou sa obvykle zaobchádza s najväčšou opatrnosťou a s úplným odmietaním

17.09.2011 – 18:50 hod

195. Časy mieru a slávy sú už takmer tu

18.09.2011 – 00:00 hod

196. Klasická chyba, ktorá sa robí pri pokuse dostať sa bližšie ku Mne

19.09.2011 - 20:15 hod

197. Najvýznamnejšia udalosť od Môjho Zmŕtvychvstania

21.09.2011 - 22:00 hod

198. Cez pochybnosti silnie vaša láska ku Mne

21.09.2011 - 23:30 hod

199. Veštenie nepochádza odo Mňa

22.09.2011 - 21:00 hod

200. Panna Mária - modlite sa všade vo svete, aby ste mali moju ochranu

22.09.2011 - 21:30 hod

201. Žiaľ nad stratou Mojich detí, ktoré nechcú so Mnou mať nič dočinenia

23.09.2011 - 21:30 hod

202. Boh Otec - Antikrist a nová svetová mena

24.09.2011 - 22:15 hod

203. Vysvetlite hrôzu pekla tým, ktorí sú slepí voči existencii Satana

25.09.2011 - 11:45 hod

204. Teraz Som vyslal Mojich prorokov do sveta

26.09.2011 - 23:45 hod

205. Nahliadnutie do (agónie) Môjho ukrižovania

29.09.2011 - 20:15 hod

206. Boh Otec - Satanove dni na tejto Zemi sú takmer u konca

29.09.2011 - 20:45 hod

207. Následky Varovania

30.09.2011 - 21:15 hod

208. Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké

01.10.2011 - 20:30 hod

209. Panna Mária - aj Podvodník sa pripravuje na Varovanie

02.10.2011 - 15:00 hod

210. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam

03.10.2011 - 12:30 hod

211. Nikdy vás neopustím, deti. To je dôvod, prečo prichádzam

04.10.2011 - 15:30 hod

212. Obdobie pokoja už nie je ďaleko

05.10.2011 - 21:00 hod

213. Globálne skupiny pod mocenským vplyvom Antikrista

06.10.2011 - 22:45 hod

214. Váš bankový kolaps bol riadený Antikristom

07.10.2011 - 21:45 hod

215. Očistec nie je miesto, kam by ste radi vošli

08.10.2011 - 14:20 hod

216. Panna Mária - Hriech ľahostajnosti voči Môjmu Synovi sa rozmáha

08.10.2011 - 16:20 hod

217. Doba veľkého počtu falošných prorokov, vyslaných Satanom

09.10.2011 - 15:30 hod

218. Boh Otec - Zoberte si teraz k srdcu Moju poslednú výzvu k ľudstvu

11.10.2011 - 15:30 hod

219. Posolstvo Amerike – milujte vašich bratov a sestry všetkých vierovyznaní

12.10.2011 - 00:00 hod

220. Panna Mária - budeš vystavená dôkladnému prešetreniu a rozsiahlemu útoku

13.10.2011

221. Nikdy Ma neobhajuj, lebo to nie je nutné

15.10.2011 - 19:00 hod

222. Nemôžem nútiť ľudí, aby sa obrátili alebo navrátili

16.10.2011 - 15:30 hod

223. Váš čas na Zemi sa dostal do rozhodujúceho bodu

17.10.2011 - 21:30 hod

224. Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta

19.10.2011 - 14:00 hod

225. Boh Otec - priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista

20.10.2011 - 15:15 hod

226. Smrť Môjho syna Muammara al-Gaddáfiho

21.10.2011 - 23:00 hod

227. Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov

23.10.2011 - 19:15 hod

228. Prajem si vytvoriť armádu z modlitebných skupín

24.10.2011 - 19:09 hod

229. Môj príchod bude skôr, ako očakávate

25.10.2011 - 15:30 hod

230. Boh Otec - musíte odmietnuť temnotu a objať svetlo

26.10.2011 - 15:30 hod

231. Falošní proroci sa snažia zmenšiť význam Môjho Svätého Slova

26.10.2011 - 22:00 hod

232. Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie

27.10.2011 - 15:30 hod

233. Deti Moje ste požehnané, ak trpíte v Mojom mene

28.10.2011 - 23:30 hod

234. Najväčší útok na Moju cirkev od Mojej smrti na kríži

29.10.2011 - 16:49 hod

235. Panna Mária – otvorte vaše srdcia pravde

31.10.2011 - 03:30 hod

236. Nevera tých, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, Ma zraňuje najviac

02.11.2011 - 10:40 hod

237. Panna Mária - čas pre môjho Syna, aby odovzdal Svoj dar Božieho milosrdenstva

02.11.2011 - 19:40 hod

238. Počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky

03.11.2011 - 21:00 hod

239. Moji poslovia sú teraz s vami, aby pripravili vaše duše

04.11.2011 - 19:00 hod

240. Globálna skupina, ktorá zničila váš bankový systém, sa rozpadne

05.11.2011 - 13:00 hod

241. Boh Otec - posledná výzva k ateistom

06.11.2011 - 18:30 hod

242. Démonická posadnutosť a hriech nenávisti

07.11.2011 - 20:50 hod

243. Na mnohých miestach ťa budú nenávidieť a na iných sa ťa budú obávať

09.11.2011 - 15:32 hod

244. Pre mnohých bude pokáním, keď budú trpieť bolesťou očistca

10.11.2011 - 15:30 hod

245. Dvaja zlodeji na kríži

11.11.2011 - 16:00 hod

246. Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať

12.11.2011 - 16:00 hod

247. Váš okamih slávy pred Mojimi očami je vašim okamihom spásy

13.11.2011 - 19:00 hod

248. Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je teraz krátky

14.11.2011 - 20:15 hod

249. Moje slovo nie je odmietané zo strachu ale pre hriech pýchy

15.11.2011 - 11:00 hod

250. Boh Otec prosí Svoje deti, aby sa spojili v modlitbe

16.11.2011 - 08:00 hod

251. Panna Mária - modlite sa za pápeža Benedikta

16.11.2011 - 20:30 hod

252. Prípravy sú teraz zavŕšené

17.11.2011 - 21:00 hod

253. Modlitebná kampaň pred Varovaním (1) "Za môj dar Ježišovi na záchranu duší"

18.11.2011 - 21:00 hod

254. Modlitebná kampaň pred Varovaním (2) "Modlitba za svetových vládcov"

19.11.2011 - 19:00 hod

255. Modlitebná kampaň pred Varovaním (3) "Zbavenie sveta od strachu"

20.11.2011 - 18:00 hod

256. Modlitebná kampaň pred Varovaním (4) "Za zjednotenie všetkých rodín"

21.11.2011 - 19:00 hod

257. Modlitebná kampaň pred Varovaním (5) "Na chválu Bohu Najvyššiemu"

22.11.2011 - 11:00 hod

258. Modlitebná kampaň pred Varovaním (6) "Za zastavenie Antikrista"

22.11.2011 - 20:00 hod

259. Modliteb. kampaň p. Varovaním (7) "Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo"

22.11.2011 - 22:30 hod

260. Modlitebná kampaň pred Varovaním (8) " Modlitba za spoveď "

24.11.2011 - 21:00 hod

261. Svet sa navždy zmení

27.11.2011 - 15:30 hod

262. Nezjavím žiadne dátumy

28.11.2011 - 20:00 hod

263. Kráčajte po Mojom boku a budú na vás pľuvať

28.11.2011 - 20:30 hod

264. Modlitebná kampaň pred Varovaním (9) "Ponúknuť utrpenie ako dar"

29.11.2011 - 15:35 hod

265. Modlitebná kampaň pred Varovaním (10) "Niesť plameň tvojej lásky"

29.11.2011 - 21:00 hod

266. Panna Mária - môj dar na porazenie a zničenie hada

30.11.2011 - 15:30 hod

267. Ochránim vás od hrôz vášho sveta

30.11.2011 - 20:00 hod

268. Modlitebná kampaň pred Varovaním (11) "Prestaňte s nenávisťou voči vizionárom"

01.12.2011 - 12:00 hod

269. Organizuje sa strašná vojna 

01.12.2011 - 23:00 hod

270. Panna Mária: "Trest príde"

02.12.2011 - 22:35 hod

271. Moje milosrdenstvo zahŕňa všetky rasy, farby pleti a náboženstvá 

03.12.2011 - 19:40 hod

272. Modlitebná kampaň pred Varovaním (12) "Modlitba za vyvarovanie sa hriechu pýchy"

03.12.2011 - 20:45 hod

273. Proroci pripravujú Môj Druhý príchod –

05.12.2011 - 15:15 hod

274. Čas Môjho Druhého príchodu je už takmer tu

07.12.2011 - 04:00 hod

275. Výzva k neveriacim, aby sa obrátili

08.12.2011 - 21:10 hod

276. Panna Mária - prežívala som to isté utrpenie

09.12.2011 - 23:28 hod

277. Pokusy zaviesť v Európe svetovú menu

11.12.2011 - 12:45 hod

278. Prechod do Nového raja bude rýchly a bez utrpenia

11.12.2011 - 15:30 hod

279. Boh Otec - Udelím imunitu tým, za ktorých sa budete modliť v mene Môjho milovaného Syna

12.12.2011 - 19:00 hod

280. Duchovná žiarlivosť je ohavnosť

13.12.2011 - 20:15 hod

281. Nemôžem zniesť myšlienku na tie duše, ktoré sú Satanom vlečené do pekla

14.12.2011 - 19:15 hod

282. Druhý príchod sa uskutoční skoro po Varovaní

15.12.2011 - 20:55 hod

283. Moje deti trpeli ujmou v tomto roku čistenia

16.12.2011 - 20:35 hod

284. Panna Mária - Proroci posledných časov sú vedení Nebesami

17.12.2011 - 15:30 hod

285. Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu

18.12.2011 - 15:10 hod

286. Modlite sa tak, ako ste sa nikdy predtým nemodlili

19.12.2011 - 19:30 hod

287. Modlitebná kampaň pred Varovaním (15) "Vďaka za dar Božieho milosrdenstva"

20.12.2011 - 20:30 hod

288. Hriešnikom, ktorí sa ku Mne obrátia, sa dostane okamžitej priazne

21.12.2011 - 20:10 hod

289. Dokonca aj hriech vraždy môže byť odpustený

22.12.2011 - 09:30 hod

290. Plán na očistu ľudstva pre Druhý príchod je dokončený

24.12.2011 - 18:00 hod

291. Môj Syn je poslaný, aby si nárokoval Svoj právoplatný trón

25.12.2011 - 18:00 hod

292. Majte v úcte dôležitosť a význam rodiny

26.12.2011 - 15:50 hod

293. Bol Som obvinený z kacírstva a bohorúhačstva, keď Som chodil po zemi

27.12.2011 - 14:00 hod

294. Panna Mária - pôrodné bolesti začali

28.12.2011 - 15:15 hod

295. Boh Otec - prijmite túto poslednú príležitosť, inak budete čeliť strašnému trestu

29.12.2011 - 14:45 hod

296. Panna Mária - Môj ruženec môže zachrániť národy

29.12.2011 - 15:00 hod

297. Každý druh milosrdenstva bude preukázaný tým, ktorí nemilujú Môjho Otca

31.12.2011 - 12:00 hod

298. Bez aktu Môjho milosrdenstva by sa národy navzájom zničili