Septebmer 2011

 

03.09.2011 - 23:50 hod.

182. Aké ťažké je vystúpiť po schodoch do Raja

Moja predrahá dcéra, nepodľahni ilúzii a buď si istá, že sa Podvodníkovi za posledných pár dní podarilo odviesť tvoju myseľ odo Mňa. Pripisuješ to skutočnosti, že si bola dosť zaneprázdnená, ale to nezodpovedá celkom pravde. On (Satan – pozn. prekladateľa) je tak prefíkaný, že úmyselne prerušoval každú jednu minútu tvojho času. Počas tohto času si si bola vedomá, že Mi nevenuješ svoj čas, nie je tomu tak? Cítila si sa zmätená a stratená a potom si si uvedomila, že si bezo Mňa vo svojom vnútri prázdna. A hoci Som bol po celý čas blízko teba, predsa Som dopustil, aby si sa cítila Mnou opustená. Teraz si spoznala pocit zúfalstva, ktorý pociťujú duše, ktoré odmietnem kvôli ich hriechu. Toto všetko je dôležité pre tvoj duchovný vývoj. Môže sa to javiť ako niečo, čo postráda zmysel, keď to dopustím, no je to súčasťou tvojho tréningu na dosiahnutie svätosti, ktorú po tebe vyžadujem a od teba žiadam. Ty, Moja drahá dcéra, budeš z času na čas pociťovať istú formu opustenosti podobne, ako mnohé duše, ktoré sa nachádzajú na rovnakej ceste.

Schody, ktoré vedú k duchovnej dokonalosti, sú veľmi dlhé. Duše sa budú vracať o jeden, dva, tri kroky nazad za každý jeden krok nahor, ktorý vedie ku Mne. Prosím povedz všetkým Mojim prívržencom, dcéra Moja, aby sa na tieto schody starostlivo pripravili, lebo to je podstatné pre dosiahnutie najvyššieho stupňa. V mojom posolstve z 24.novembra 2010, kde Som ti po prvýkrát hovoril o týchto schodoch, Som ti vysvetlil, ako mnohí ľudia po týchto stupňoch príliš rýchlo vystupujú nahor. Ale ty vieš, že by to bola chyba. Buď si vedomá toho, že Som to Ja, ktorý ťa po celý čas vedie týmito stupňami.

Deti Moje, skôr, ako dosiahnete najvyšší stupeň, ktorý vedie k bráne Raja, musíte vystúpiť na každý jednotlivý stupeň týchto duchovných schodov. Buďte trpezliví. Nebuďte sklamaní, keď padnete. Jednoducho sa znova postavte a začnite opäť stúpať celú cestu nahor.

Deti, ja vás budem držať za ruku a povediem vás na vrchol, keď Mi to dovolíte.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

04.09.2011 - 21:50 - 22:00 hod.

183. Posolstvo Panny Márie - opustenosť obetnej duše

(Toto posolstvo bolo prijaté po modlitbe Svätého ruženca potom, ako sa Panna Mária na 20 minút zjavila v súkromnej modlitebnej miestnosti).

Prichádzam v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista. Ja som Svätá Matka Božia.

Dieťa Moje, trpíš pre Môjho Syna a posledný týždeň nebol ľahký, pretože si bojovala proti moci zla, aby si zostala oddaná Môjmu predrahému Synovi. Dnes večer k tebe prichádzam, aby som sa pokúsila objasniť ti, čo sa deje. Ako obetná duša zakúsiš obdobia opustenosti, počas ktorých sa z tvojej mysli vytratia myšlienky na Môjho Syna. Keď sa potom budeš snažiť venovať čas modlitbe, zistíš, že sa nedokážeš modliť. Potom všetkom budeš zmätená a ustarostená kvôli osamelosti, lebo budeš túžiť po prítomnosti Môjho Syna. Neznepokojuj sa, aj keď je to ťažké, pretože je to forma utrpenia, ktorú ako obetná duša musíš zakúsiť.

Prosím modli sa za odvahu a milosť, aby si prijala túto novú formu utrpenia, ktorá ťa bude miasť. Aj naďalej denne navštevuj Svätú omšu a choď každý deň na Sväté prijímanie bez ohľadu na okolnosti. Podvodník ťa bude nabádať, aby si sa tejto práce vzdala. Čoskoro opäť dovolíš, aby sa do tvojej duše vkradli pochybnosti. Popros všetkých, aby sa teraz za teba modlili. Vďaka tvojmu daru Môjmu Synovi sú aj naďalej všade zachraňované duše. Maj toto vždy na pamäti, nehľadiac na to, aké ťažké je tvoje utrpenie.

Dieťa Moje, Ja budem s tebou vždy komunikovať, keď sa budeš cítiť bezradne, pretože som tvoja milujúca Matka. Vždy tu budem, aby som ťa ochraňovala a privádzala k Môjmu Synovi, aby sa mohli naplniť Jeho želania. Choď v láske a pokoji.

Vaša milujúca Matka

04.09.2011 - 22:00 hod.

184. Milovať svojho blížneho, ako seba samého, je omnoho ťažie, ako si myslíte

Dcéra Moja, teraz nadišiel čas, aby ste počúvali Moje pokyny a upozornili Moje deti na prichádzajúce obdobie v súvislosti spripravenosťou všetkých Mojich nasledovníkov na nutnosť, aby zotrvávali vo svojich každodenných modlitbách. Takisto musia prijímať Moje telo formou Svätej Eucharistie a modliť sa za záchranu duší.

Moje deti si všímajú viac Moje posolstvá, než aby sa zhromažďovali ku každodennej spoločnej modlitbe za všetky Moje deti, skôr než príde Varovanie.

Dívajte sa na vašich bratov a sestry Mojimi očami, ktoré na nich hľadia ako na zázrak stvorenia, daný ľudstvu ako dar od Môjho Večného Otca. Každá jednotlivá duša je rovnakou mierou milovaná. V očiach Môjho Otca nie je robený žiaden rozdiel.

Ak vy, Moji nasledovníci, milujete Mňa, tak milujete aj Môjho Otca. Následne, ak je vaša láska k Môjmu Otcovi pravá, tak budete milovať aj vašich bratov a sestry. Musíte obzvlášť prejaviť lásku k tým, ktorí vás svojim chovaním urážajú. Niektorí vás budú napádať, vysmievať sa vám a ničiť vašu povesť, čo bude zraňovať vás a vaše rodiny. Môžete ich poznať osobne alebo vás môžu poškodzovať konaním, ktoré môže mať negatívny dopad na vašu schopnosť obliekať a živiť vaše rodiny. Nie je podstatné, ako veľmi vám ľudia škodia. Prosím vás v Mojom mene, aby ste prijali Moje vedenie. Modlite sa za nich a hlavne za tých, ktorí vám ubližujú. Pretože ak sa za nich modlíte, oslabujete nenávisť, ktorou ich zamoruje Satan. Nenávisť, ktorá by mohla vyvierať z myšlienok na pomstu.

Toto je jedno z najťažších zo všetkých Mojich učení. Milujte blížneho svojho ako seba samého. Je to omnoho ťažšie, ako si myslíte. Pokiaľ budete schopní dosiahnuť tohoto aktu veľkodušnosti, pomôžete Mi naplniť Môj plán na záchranu mnohých duší.

Váš milujúci Učiteľ a Priateľ

Ježiš Kristus

05.09.2011 - 21:00 hod.

185. Konajte vigílie Božieho milosrdenstva – Varovanie je blízko

(Poznámka: Tento večer boli prijaté dve posolstvá Ježiša Krista. V prvom posolstve, v súkromnom zjavení, boli vizionárke oznámené detaily časového obdobia, kedy sa Varovanie uskutoční. Jeho zverejnenie je na zvážení vizionárky, ktorá sa rozhodla, že ho k tomuto dátumu nezverejní. Namiesto toho bolo odovzdané jednému kňazovi, aby ho bezpečne uschoval. Toto posolstvo bude zverejnené potom, ako sa Varovanie uskutoční. Druhé posolstvo je správa pre svet v tomto čase).

Moja milovaná dcéra, čas je teraz bezprostredne blízko. Modlitby pomohli Môjmu milovanému zástupcovi pápežovi Benediktovi vydržať vnútorný boj, keď čelil silám zla. Jeho čas vo Vatikáne bol predĺžený.

Dôrazne žiadam Mojich nasledovníkov, aby sa zúčastnili modlitebných zhromaždení a vigílií za všetky Moje deti, ktoré sa vzdialili odo Mňa a od Môjho Večného Otca. Tieto deti nutne potrebujú vaše modlitby. Teraz je za potreby mnohých modlitieb, aby mohli byť zachránené. Nechajte slúžiť omše za tých, ktorí vzhľadom na stav svojich duší nemusia počas Varovania prežiť. Títo potrebujú vaše modlitby. Zjednoťte sa. Držte svoje ruky spolu s Mojimi.

Váš milujúci

Ježiš Kristus

06.09.2011 - 20:20 hod.

186. Panna Mária: Načúvaj vždy svojmu srdcu

Prichádzam v mene Môjho milovaného Syna Ježiša Krista. Som vaša Blahoslavená Matka.

Ty, dieťa Moje, budeš prenasledovaná. Podvodník spraví všetko preto, aby ťa preľstil. Ty, dieťa Moje, musíš byť poslušná len jedinému hlasu, ktorým je hlas Môjho drahého Syna Ježiša Krista.

Vyzbroj sa teraz, dieťa Moje, lebo útoky na teba ako i tvoje utrpenie sa teraz zosilnia. Ty ich však vďaka milostiam, ktoré ti udelím, prekonáš. Odlož stranou svoje ustráchané myšlienky ako i všetky pochybnosti.

Nedopusť, aby si bola rozptyľovaná, pretože to pochádza od Podvodníka. Nepochádza to od Môjho Syna.

Vždy načúvaj svojmu srdcu. Potom spoznáš pravdu. Ja, tvoja milovaná Matka, ťa milujem a preto mi, prosím ťa, dovoľ, aby som ti ponúkla všetku svoju ochranu pred Zlým.

Choď v pokoji a láske.

Tvoja milovaná Matka – Kráľovná pokoja

06.09.2011 - 20:30 hod.

187. Tak, ako rastie viera Mojich nasledovníkov, tak sa aj zintenzívňujú útoky na nich

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako len pre Mňa trpíš a ako si následkom toho zosilnela.

Si pod záštitou Mojej ochrany. Nemaj strach. Tak, ako sa touto prácou naďalej obracajú duše, tak budú pokračovať aj útoky Satana. Akceptuj to. Nenechaj sa tým znepokojovať. Zhosti sa týchto výziev a po celý čas upriam svoje oči na Mňa. Lebo nič iné nebude mať význam, ak tak budeš konať.

To isté utrpenie pociťujú všetci Moji nasledovníci v rovnakej miere, ako všade pokračuje neochabujúce pôsobenie Ducha Svätého, ktorý priťahuje duše Mojich detí. Tak, ako rastie ich viera vo Mňa, tak sa aj zintenzívňujú útoky na nich. Vy, Moji nasledovníci zistíte, že čelíte argumentom a ste nútení sa zapodievať neobvyklými a urážlivými poznámkami a reakciami zo strany neveriacich, s ktorými sa budete ťažko vedieť vysporiadať. Prosím povedz im, aby to očakávali, pretože Varovanie sa teraz približuje.

Satan a jeho démoni, ktorí sú ľudskému oku neviditeľní, sa snažia zničiť lásku v dušiach Mojich detí. On (Satan) v nich rozosieva nedôveru. Provokuje medzi nimi roztržky a vnáša do nich pochybnosti. Je plný nenávisti k ľuďom. Provokuje vojny medzi krajinami ako i občanmi toho istého štátu a vyvoláva napätie vo vnútri rodín. Toto všetko patrí do arzenálu jeho taktiky, ktorú prednostne používa a ktorá je vždy znakom jeho zákerného pôsobenia.

Rozpoznajte v tom to, čo to v skutočnosti je – dielo Satana. Deti, bojujte proti nemu tým, že budete silní. Proste Moju milovanú Matku, aby vás ochraňovala, lebo ona je jeho najväčším nepriateľom. Satanova moc sa oslabí, keď ju budete privolávať na vašu pomoc.

Tieto časy sú pre všetkých Mojich nasledovníkov, kdekoľvek sa nachádzajú, výzvou. Podvodník sa uchýli k akémukoľvek spôsobu – cez priateľov, rodinu alebo kolegov – aby sa vás, deti Moje, pokúsil odlákať odo Mňa.

Zastavte ho, ako som vám povedal. Modlitba a oddanosť nepoškvrnenému srdcu Mojej Blahoslavenej Matky budú vašou výzbrojou.

Buďte teraz silní. Všetkých vás milujem.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

07.09.2011 - 23:45 hod.

188. Neobávajte sa Varovania ale očakávajte ho s radosťou

Moja vrelo milovaná dcéra, povedz Mojim drahým deťom, že sa nemusia obávať Varovania. Mnohí budú pociťovať strach a to je pochopiteľné. No títo Ma musia pozorne počúvať. Prídem ku každému z vás. Budete Ma vidieť a cítiť vo svojom srdci a duši. Moja prítomnosť zaplaví vaše duše najčistejšou láskou a súcitom, preto sa máte radovať. Nakoniec Ma uvidíte a vaša duša bude obklopená láskou a vzrušením.

Pre väčšinu hriešnikov a neveriacich bude jednoducho útechou keď zistia, že existujem. Lebo ich svedectvo o Mojej Svätej Prítomnosti bude krv, ktorá je potrebná na zaplavenie ich duší výživou, ktorá im tak dlho chýbala. Mnohí budú trpieť muky, ktoré musím Ja vystáť, keď pred sebou uvidia odkrývanie svojich hriechov. Keď uvidia, ako Ma urážali, so zlomeným srdcom Ma budú prosiť o odpustenie.

Deti od veku, keď už chápu svoje konanie, takisto uvidia svoje hriechy, ktorými Ma urazili. V mnohých prípadoch také deti, ktoré popierajú Moju existenciu – hoci si uvedomujú pravdu – ku Mne pobežia. Budú Ma prosiť, aby Som ich objal a nebudú chcieť, aby Som ich pustil.

Dokonca aj tí najzatvrdlivejší hriešnici nezostanú nepohnutí touto nadprirodzenou udalosťou. Deti, musíte ignorovať reči, ktoré sa šíria. Ignorujte senzácie chtivé historky. Niet sa čoho obávať. Varovanie musí byť očakávané s čistou radosťou vo vašich srdciach.

Očakávam s veľkou láskou vo Svojom Srdci čas, kedy všade na celom svete vylejem Svoje Božie Milosrdenstvo na každého jedného z vás. Je to okamih, keď si neskôr uvedomíte, aké šťastie máte vy – táto generácia. Nedokážete snáď rozpoznať milosrdenstvo, ktoré bude ľudstvu preukázané? V minulosti tak mnoho duší zomrelo v smrteľnom hriechu. Všetci hriešnici teraz konečne pochopia pravdu.

Mojim deťom nepripadne zaľahko, aby uznali existenciu Môjho Večného Otca a Mňa. Mnohí Ma nechcú spoznať bez dôkazu materiálnej povahy. Mnohí nemajú ani záujem ani vieru pre Božskú sféru. Táto udalosť im otvorí oči, aby pochopili jednoduchý fakt, že život sa nekončí tu na zemi. Pokračuje ďalej vo večnosti. Toto je dôvod, prečo si musia pripraviť svoje duše.

Varovanie im ukáže, čo musia spraviť pre nápravu. Nezabúdajte deti, že Ja Som váš Spasiteľ. Milujem vás všetkých spôsobom, ktorý je nad rámec vášho chápania. Očakávajte Môj príchod v láske a odovzdaní. Nebojte sa dramatického úkazu, ktorý sa zjaví na oblohe, ani farby lúčov, ktoré sa všade budú šíriť ako predzvesť Môjho príchodu. Toto vás pripraví pre ten okamih.

Prosím modlite sa, aby celé ľudstvo cítilo vo svojich srdciach radosť, lebo táto udalosť bude pre ľudstvo znamenať spásu v rozsahu, ktorým bude zachránených tak mnoho duší, ktoré budú môcť vojsť do nového raja na zemi.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

10.09.2011 - 15:30 hod.

189. Nikdy sa nevyhrážajte iným v Mojom mene

Dnes k tebe prehováram, Moja vrúcne milovaná dcéra, v naliehavosti, aby Mi vo všetkom bola preukazovaná poslušnosť. Dcéra Moja, všetci Moji nasledovníci, aby sa stali hodnými Mojej lásky a priazne, musia dodržiavať prikázania Môjho Otca. I keď sa z času na čas môžu zakolísať, vždy sa musia snažiť o dodržanie zásady lásky. Milujte jeden druhého a uprednostňujte potreby svojich blížnych pred svojimi vlastnými. Potom sa všetko ostatné dostane na správne miesto.

Tí, ktorí sa nazývajú Mojimi nasledovníkmi, musia byť opatrní v tom, ako rozširujú Moje Najsvätejšie Slovo. Ak sa chytia do pasce arogancie, samoľúbosti, alebo odsudzovania iných v Mojom mene, tak vtedy Ma veľmi urážajú. Nikdy sa nevyhrážajte iným ľuďom trestom, ktorý by mohli odo Mňa očakávať. Nikdy nepovedzte iným, že ich potrestám, aj keby ste z nejakého dôvodu k nim pociťovali hnev. Lebo ak tak urobíte, previníte sa tým, že Ma zapriete, pretože budete prekrúcať pravdu tak, aby vyhovovala vašim vlastným potrebám. Nikdy sa necíťte byť viac ako ostatní len preto, že ste boli obdarovaní poznaním pravdy.

Deti, Ja milujem všetky Moje deti, aj keď zblúdia a spochybnia. Ak sa chcete nazývať Mojimi pravými nasledovníkmi, tak sa za ne neustále modlite. Hlásajte pravdu za každých okolností. Vždy im hovorte o Mojej hlbokej láske k Mojim deťom. Nesmiete ich však nikdy odsudzovať. Nikdy nehovorte iným, že ich budem za ich hriechy alebo za to, čo vy považujete za hriechy, nejakým spôsobom trestať, pretože na to nemáte právo.

Moje dnešné posolstvo je jednoduché. Ak Ma milujete a hovoríte v Mojom mene, potom sa nikdy kvôli tomu nesmiete povyšovať. Nikdy sa nesmiete v Mojom mene vyhrážať svojim bratom a sestrám alebo o nich roztrusovať znevažujúce poznámky.

Majte na pamäti, že ak ste Moji nasledovníci, tak práve pre vašu vieru sa stanete terčom pre Podvodníka. Musíte byť preto opatrní, aby vás ľsťou nezviedol ku konaniu hriechu proti vašim bratom a sestrám.

Deti Moje, musíte zostať silné. Dávam vám toto posolstvo, aby Som vás viedol a udržal na správnej ceste, ktorá vedie ku Mne.

Váš milujúci Ježiš - Kráľ ľudstva

11.09.2011 - 19:15 hod.

190. Nezáleží na tom, aké je vaše náboženstvo - Boh je len jeden

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Moje deti pociťujú beznádej, úzkosť a osamotenosť, tak im povedz, že sa musia obrátiť ku Mne. Nikdy predtým vo svete tak mnoho Mojich detí nepociťovalo také prázdno vo svojich životoch. Bez vedenia sú stále viac a viac zmätené, pretože sú sýtené bezcennou potravou (duchovnou potravou - pozn. prekladateľa), ktorá im je predkladaná. Denné správy v médiách ich kŕmia udalosťami, ktoré ukazujú prítomnosť zla vo svete, v ktorom je tak veľa krajín v chaose a nepokoji. V ďalšom je to nedostatok duchovnej potravy a namiesto nej sa vám predkladá potrava, pozostávajúca zo lží, ktoré vám vyprávajú o zázrakoch, vzišlých zo svetských ambícií. Všetko z tohto – ak by ste tieto veci mali dosiahnuť – by vás len sklamalo. Ak sa zameriate na takéto ciele, stanete sa chamtivými v snahe dosiahnuť týchto výšok – a opäť zažijete sklamanie.

Nezabúdajte deti, že Ja Som vaša potrava. Len cezo Mňa získate skutočný mier, pokoj a čistú lásku vo svojich srdciach. Nie je možné nikde inde nadobudnúť tento druh pokoja.

Obráťte sa teraz ku Mne – každý z vás, ktorý nosí vo svojom srdci bôľ. Dovoľte Mi, aby som vás podržal a dodal vám útechy. Pretože vy, Moje deti, ste zblúdilé avšak predrahé duše. Mnohé z vás sa zatúlali a mnohé už viac nevedia cestu späť do Mojej čriedy. Mnohé z vás si zvolili inú čriedu, ktorá ale nepatrí Mne.

Načúvajte Môjmu volaniu, lebo keď budete počuť znieť Môj hlas vo vašich dušiach, spoznáte pravdu. Ja Som vaša cesta k Môjmu večnému Otcovi. Nezabúdajte, že i keď mnohí z vás dávate Bohu – Všemohúcemu Otcovi – rozličné mená, môžete aj tak uctievať toho istého Boha – pretože Boh je len jeden. Čas, kedy bude svetu odhalená Jeho Sláva – ten čas sa teraz blíži. Nezáleží na tom, ako vy sami ponímate Boha – Boh je Láska. Jeho Milosrdenstvo je vše zahrňujúce. Poďte, obráťte sa teraz k Nemu, kdekoľvek sa vo svete nachádzate. On čaká na vaše zavolanie.

Váš milujúci Spasiteľ

12.09.2011 - 12:00 hod.

191. Súženie môže byť zmiernené modlitbami

Moja vrúcne milovaná dcéra, už veľmi skoro sa svet zastaví a obdobie po Varovaní zmení spôsob, akým človek nazerá na svet. Materiálne radovánky a výstrelky vás už viac nebudú vzrušovať. Ľudia sa už viac nebudú chovať k idolom, ktoré si urobili z celebrít a z bohatstva, ako k bohom. Nebudú už viac unáhlene súdiť alebo kruto zaobchádzať so svojimi blížnymi.

Tento nový svet – svet po Varovaní – sa stane miestom, kde láska ku Mne a k Bohu Otcovi bude uctievaná s bázňou. Mnoho vedúcich predstaviteľov v tých krajinách, ktoré nepoznajú kresťanskú vieru, bude uctievať Môjho Otca. Tí, ktorí sú vo vysokých pozíciách moci a ktorí kontrolujú financie ľudí, sa budú vo veľkých húfoch kajať. Mnohí ďalší sa vzdajú svojej moci a budú sa deliť so svojimi bratmi a sestrami o chlieb, ktorý prichádza od Boha Otca. Lebo tento chlieb prináleží všetkým a mal by byť rozdelený medzi všetkých rovnakým dielom.

Mnoho dobrých vecí sa dostaví v dôsledku Varovania. Avšak mnoho duší nebude dostatočne silných vo svojej viere. Títo sa žiaľ vrátia ku svojim starým spôsobom. Budú zvedení sľubmi moci, bohatstva, vlády a sebalásky a odmietnu Boha Otca. Hoci budú poznať pravdu, ešte stále im to nebude stačiť. Títo úbohí, slabí hriešnici budú tŕňom vo vašich dušiach, deti. Bez vašich modlitieb spôsobia ich hriechy pohromu vo svete, ktorý bude obnovený v priebehu novej očisty.

Modlitby, deti Moje, sú tak dôležité. Musíte prosiť Boha Otca, aby vypočul vaše prosby a zrušil prenasledovanie, ktoré plánujú títo ľudia. Veľa modlitieb môže a aj dokáže odvrátiť mnohé z týchto hrôz, ktoré sa títo hriešnici pokúsia uvaliť na svet. Tak veľa z vás je slepých voči plánu, ktorý sa kuje za vašimi chrbtami. Varovné signály tohto plánu neustále vychádzajú na povrch, no vy zlyhávate v schopnosti rozpoznať ich.

Deti Moje, keďže vaša viera rastie, modlite sa, aby sa Duch Svätý vylial na týchto hriešnikov a zaplavil ich duše. Ja, váš predrahý Ježiš, vás – Mojich milovaných nasledovníkov – ochránim. Pod Mojim vedením vám dám pokyny, aby ste sa modlili nielen za tieto padlé duše, ale aj za odstránenie prenasledovania obyčajných mužov, žien a detí. Pokiaľ by sa títo páchatelia vzopreli Môjmu Otcovi a pokračovali by cez nové kontrolné systémy – ktoré chcú zaviesť vo svete – v terorizovaní nevinných ľudí, tak neuniknú trestu.

Týmto hriešnikom je ponúknuté najväčšie možné milosrdenstvo od čias Môjho ukrižovania. Je potrebné, aby uvítali toto Varovanie, ktoré im bude naposledy ponúknuté ako príležitosť na spasenie. Inak budú čeliť strašnému trestu. Tento trest, ktorý bude privodený rukou Božej spravodlivosti Môjho Večného Otca, nie je tým, čo by som si prial. Napriek tomu, že tento veľký trest bol predpovedaný, môže byť zmiernený silou modlitby.

Váš milujúci Spasiteľ - Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

13.09.2011 - 15:15 hod.

192. V Cirkvi budú zavedené zmeny, ktoré budú protirečiť Božiemu Slovu

Moja vrúcne milovaná dcéra, Ja Som to, Ježiš Kristus, ktorý prišiel v tele.

Moji svätí služobníci všade na svete musia teraz počúvať Moje Najsvätejšie Slovo. Všetci Moji nasledovníci musia zdieľať tieto posolstvá s Mojimi svätými služobníkmi všetkých kresťanských konfesií. Je životne dôležité, aby boli povzbudení počúvať Moje slovo v tomto tak rozhodujúcom okamihu, skôr než budú jeden od druhého odtrhnutí a rozdelení do dvoch táborov.

Práca podvodníka presiakla Moju Cirkev na každej úrovni. Teraz veľmi skoro – pomaly ale iste – uvidíte, ako budú zredukované Sväté Omše. Uvidíte, ako budú odstránené významné modlitby a niektoré sviatosti – také ako Svätá Spoveď – budú zredukované. Vyzývam teraz všetkých Mojich svätých služobníkov, aby Ma počúvali a modlili sa za dar rozlišovania. Som to Ja, kto vás teraz volá, aby Som mohol zachrániť vaše stádo. Som to Ja, kto chce otvoriť vaše srdcia, aby ste si mohlispraviť plán pre tieto posledné časy, ktoré sú predzvesťou úplne nového začiatku pre svet.

Veľmi skoro sa bude od vás žiadať, aby ste Falošnému Prorokovi preukázali oddanosť. Viďte ho takého, akým je a posudzujte jeho činy podľa toho, či prinášajú ovocie. Lebo ovocie, ktoré on a jeho otrockí oddaní stúpenci prinesú, bude zhnité až do jadra. Jedno zahryznutie zničí vašu vernosť ku Mne. Dve alebo viacero zahryznutí spôsobia taký rozkol medzi vami a Mojím Svätým Srdcom, že bude pre vás takmer nemožné, aby ste vošli do Kráľovstva Môjho Otca.

Teraz pozorne sledujte zmeny, ako sa budú vkrádať do oblasti vykonávania vášho osobného duchovného úradu. Niektoré z týchto úprav sa spočiatku nebudú zdať problematické. No postupom času vám budú nanútené určité zmeny a vy budete musieť prehĺtať lži. Tieto lži budú pochádzať od Satana a budú zaodeté do ovčieho rúcha.

Pre tých, ktorí majú čisté srdce – ihneď budete vedieť a na mieste rozpoznáte zákerné zlo, ktoré bolo zosnované, aby zničilo Moju cirkev na zemi z jej vlastného vnútra.

Spôsobí Moja pravda na celom svete ponižujúce lapanie po vzduchu, keď Moji kňazi budú tvrdiť, že tieto posolstvá sú celkom iste lžou? Jediná lož, ktorej budú svedkami, bude tá, že budú nútení schváliť to, čo bude v priamom rozpore s Mojim Svätým písmom, ktoré bolo ľudstvu dané od samého počiatku. Nikdy si nedovoľte prijať akúkoľvek inú pravdu okrem tej, ktorá je obsiahnutá vo Svätej Biblii.

Veľa zmien bude zavedených, ktoré budú protirečiť slovu Môjho Večného Otca. Tieto zmeny, Moji svätí služobníci, nebudú mať Božský pôvod a ak Mi budete chcieť zostať verní, musíte tieto nepravdy odmietnuť.

Zobuďte sa! Vzoprite sa týmto lžiam, ktorým budete musieť čeliť. Nikdy ich neakceptujte. Slovo Môjho Večného Otca sa nikdy nezmení. Nikdy nemôže byť zmenené ľuďmi. Mnohí z vás budú natoľko zúfalí, že sa budú cítiť byť izolovaní od svojich spolubratov – Svätých Služobníkov (vo výkone kňazského úradu – pozn. prekladateľa). Nemajte strach, lebo existuje len jedna strana, pre ktorú sa môžete rozhodnúť. Bude to tá strana, kde stojím Ja. Niet žiadnej inej strany.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

14.09.2011 - 00:10 hod.

193. Proste o dar utrpenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoje utrpenie poľavilo a Ja ti chcem poďakovať za tento dar. Zase sa vráti ale ty budeš schopná prijať ho s omnoho väčšou radosťou vo svojom srdci. Potrebujem tvoje utrpenie, pretože zachraňuje duše hriešnikov, ktorí by inak skončili v Pekle. Jedného dňa nazrieš do ich duší a budeš premožená láskou a radosťou, keď ich uvidíš ako sedia vedľa Mňa pri tróne Môjho Otca.

Hriešnici, keď sa kajajú, nájdu u Mňa vždy otvorené náručie. Vždy budú stáť v predných radoch – k veľkému údivu Mojich nasledovníkov. Tieto duše boli ku Mne privedené cez modlitby a utrpenie Mojich nasledovníkov a Mojich vyvolených duší. Moji nasledovníci to pochopia, pretože tým, že sa so Mnou zjednotenia, budú jasať nad spásou týchto duší.

Dcéra Moja, teraz potrebujem, aby oveľa viac duší bolo spasených. Prosím modli sa, aby si ty a iné vyvolené duše sa naučili, ako utrpenie môže zvýšiť počet tých, ktorí vstúpia do Kráľovstva Môjho Otca. Vyzývam ich, aby si vyprosovali milosti, potrebné k tomu, aby im bol daný dar utrpenia. Pamätaj si, že keď zošlem dar utrpenia, tak je to mimoriadna milosť – taká, ktorá privedie oveľa viac duší do lona Môjho srdca.

Váš milujúci Ježiš – Spasiteľ ľudstva

15.09.2011 - 23:50 hod.

194. S pravdou sa obvykle zaobchádza s najväčšou opatrnosťou a s úplným odmietaním

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz sa stávaš svedkom mnohých detailov utrpenia, ktoré Som znášal počas Môjho ukrižovania. Opustenosť. Odmietnutie. Izolácia. Zaznávanie cez vlnu posmeškov, ktoré vzišli z rúk držiteľov moci a obzvlášť od Mojich zbožných nasledovníkov. Dokonca Moji vlastní apoštoli Ma odmietli v čase Mojej núdze. Preto nemusíš byť prekvapená, že sa to deje aj tebe.

Taktiež ti bol dnes večer ukázaný výjav, kde si Ma videla stáť pred Mojimi katmi, ako musím počúvať ich nehanebné klamstvá, odsudzujúce Mňa i pravdu Môjho učenia. Takisto bude zaobchádzané s tebou a s Mojimi nasledovníkmi zo strany tých, ktorí nedokážu prijať pravdu alebo ju považujú za nepríjemnú.

S pravdou, dcéra Moja, sa obvykle zaobchádza s najväčšou opatrnosťou, s úplným odmietaním a niekedy sa táto považuje za rúhanie sa proti Bohu. Nikdy nemaj strach. Pretože slová, ktoré ti dávam, nie sú nič iné ako pravda. Nikdy nemaj strach zverejniť to, čo ti dávam. Prečo by Som ti dával nepravdy? Prečo by som sa pokúšal podkopávať tieto posolstvá tým, že by Som dovolil, aby do nich občas prenikla nepravda? Toto by bolo v rozpore s vôľou Môjho Otca. Dokonca ani Satanovi nebude dovolené, aby zasahoval do týchto posolstiev bez ohľadu na to, ako veľmi sa o to snaží.

Tak, ako budú tieto posolstvá pribúdať, tak o to častejšie budú predmetom diskusií a výsmechu. A predsa mnohí budú nimi (posolstvami – pozn. prekladateľa) priťahovaní, lebo napriek všetkému nedokážu odolávať pôsobeniu Ducha Svätého, ktorý hýbe ich dušami.

Časom Mi budú Moje deti povďačné za to, že im pomáham predierať sa chaosom – sťaby tŕnistým porastom, ktorý im bráni dosiahnuť bránu Raja, pretože v tejto dobe by boli bez Môjho vedenia stratené. Nenašli by silu k tomu, aby bezpečne vošli bránami nového Raja do novej Éry mieru na zemi, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí sa riadia Mnou a Mojim učením.

Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ

Ježiš Kristus

17.09.2011 - 18:50 hod.

195. Časy mieru a slávy sú už takmer tu

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne chápeš, že keď sa cítiš byť odmietaná, potom je to jednoducho len odrazom Môjho vlastného utrpenia. Keď si so Mnou zjednotená – ako skutočne aj si – tak sa to od teraz stane súčasťou tvojho života. Keď ľudia odmietajú posolstvá, ktoré zverejňuješ, potom odmietajú Moje najsvätejšie Slovo. Keď ich popierajú a proti nim broja, kritizujú tým Mňa. Keď na teba opovržlivo hľadia, potom sa Mne vysmievajú. Keď tieto posolstvá zosmiešňujú, potom Ma pribíjajú na kríž.

To, čo ty pociťuješ, je len nepatrná časť Môjho utrpenia, keď s bolesťou hľadím na ľudskú slepotu voči pravde o existencii Môjho Večného Otca. Bolesť a utrpenie, ktoré pociťujem, keď musím hľadieť na hriechy ľudí vrátane tých, ktoré páchajú veriaci, sú veľmi intenzívne. Toto utrpenie takmer vôbec neutícha, len sa zmierni cez utrpenie obetných duší. Takisto sa zmierňuje láskou Mojich nasledovníkov, ktorú Mi preukazujú svojou oddanosťou ku Mne.

Dcéra Moja, aj keď potrebujem utrpenie k tomu, aby Som zachraňoval iné hriešne úbohé duše, nie je to niečo, čo by Mi spôsobovalo radosť. Pre Mňa je bolestivé, keď sa naň dívam, ale cítim sa ním byť utešený. Tak veľa vecí sa musíš naučiť, dcéra Moja, ktoré sú pre teba ťažko pochopiteľné. Ľudstvo nemôže rozumieť cestám Božskej Ríše. Jedného dňa im bude rozumieť.

Deti Moje, buďte si vedomé jedného, že prichádza koniec ťažkým časom, v ktorých musel človek po stáročia trpieť. Je to radostná správa pre človeka, ktorý preukazuje lásku k svojmu blížnemu a tým vlastne miluje Mňa. Nakoniec to prinesie koniec aj Môjmu utrpeniu, ktoré som trpel preto, lebo vás všetkých milujem. Táto láska je mocná a vždy povznášajúca a bude príčinou vášho konečného spasenia.

Dcéra Moja choď teraz a akceptuj utrpenie s väčším pochopením vo svojom srdci. Teš sa, pretože časy mieru a slávy sú už takmer tu.

Váš milujúci Priateľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

18.09.2011 - 00:00 hod.

196. Klasická chyba, ktorá sa robí pri pokuse dostať sa bližšie ku Mne

Prichádzam v mene Ježiša Krista, Syna Boha Najvyššieho. Ja som On.

Moja vrúcne milovaná dcéra, prečo človek stále hľadá odpoveď na otázku ohľadne svojej existencie pomocou vedy. (Vedci – pozn. prekladateľa) hľadajú a hľadajú, no odpovede, ktoré ponúkajú, sú nepravdivé a tak vzdialené od pravdy existencie duchovnej sféry Kráľovstva Môjho Otca, že je potrebné, aby ste sa modlili za tieto duše (za duše vedcov, ktorí hlásajú tieto nepravdy – pozn. prekladateľa).

Deti, Ja viem, že prijať pravdu o Mojej existencii a existencii Môjho milovaného Otca je veľmi ťažké. Zakaždým, keď vaše oči na krátky čas vidia pravdu, otočí Satan vašu hlavu iným smerom. Väčšinou použije logiku, aby Moje deti presvedčil, že Kráľovstvo Môjho Otca je len výplodom ľudskej fantázie. Potom použije pôžitky materiálneho sveta, aby vás presvedčil, že oni musia mať pre vás prioritné postavenie.

Potom sú tu duše, ktoré skutočne chápu pravdu. Robia ale klasickú (typickú – pozn. prekladateľa) chybu, keď sa snažia dostať bližšie ku Mne. Je pre nich jednoduché postarať sa o to, aby až potom, ako si už raz zabezpečili svoje materiálne statky, sa mohli vydať vpred po svojej vlastnej duchovnej ceste. Ale takto to nefunguje. Musíte každopádne zabezpečiť a ochrániť vaše rodiny a vaše domovy. Musíte sa postarať o tých, ktorí sú na vás závislí. Potom Ma musíte uprednostniť pred všetkými materiálnymi vecami. To bude vašim cestovným pasom do Neba.

Bez Boha je človek ničím. Žiaden materiálny luxus nenahradí – a ani by nemohol – Božiu lásku. Ani ho (luxus – pozn. prekladateľa) nemôžete považovať za rovnocenný či klásť ho na rovnaké miesto, pokiaľ Ma skutočne chcete objať vo svojom srdci.

Dôverujte Mi a všetko ostatné sa dostaví samo. Pokiaľ sa budete pokúšať všetko konať na vlastnú päsť a budete sa kŕčovite držať bohatstva, aby ste mali z oboch svetov len to najlepšie, potom zažijete sklamanie.

Nezabúdajte, že Moja láska k vám bude živiť vaše duše. Materiálne bohatstvo bude živiť vaše telesné priania, ale tie sa po čase rozpadnú a vám nezostane nič.

Prosím vás deti – nech je to akokoľvek ťažké – nechajte Ma, aby som vás viedol cestou pravdy k večnému šťastiu. Len Ma proste o Moju pomoc a Ja vám odpoviem.

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

19.09.2011 - 20:15 hod.

197. Najvýznamnejšia udalosť od Môjho Zmŕtvychvstania

Moja vrúcne milovaná dcéra, Mojím zámerom je priviesť každého muža, ženu a dieťa do nového Raja na Zemi. Lebo ak sa čo i len jedna jediná duša tam nedostane, zlomilo by Mi to srdce. Preto aj vzrástol počet poslov, ktorých teraz vysielam do sveta. Je tomu tak preto, aby mohli šíriť Moje Sväté Slovo a tým nabádali na obrátenie.

Nevysielam poslov preto, aby desili Moje deti. Namiesto toho je úlohou Mojich poslov pripraviť každú osobu na tejto zemi tak, aby boli všetci pripravení a hodní žiť v tomto Novom raji.

Deti Moje, časy, v ktorých žijete, nie sú radostné. Zákon a poriadok boli narušené. Chamtivosť spôsobila, že vám bola ukradnutá vaša finančná stabilita. Glorifikácia vlastnej osoby a ctižiadostivá posadnutosť spôsobili, že vám bola vzatá už aj vaša viera.

Ste ako domácnosť, v ktorej niet rodičovskej kontroly

Vy, Moje deti, ste ako domácnosť, v ktorej niet rodičovskej kontroly. Ste ako rozmaznané deti, ktorým je poskytovaný všetok materiálny komfort, ktorý si zažiadajú, avšak bez toho, aby si ho museli zaslúžiť. Je vám poskytovaná potrava bez toho, aby ste sa kvôli nej museli lopotiť. Všetko, čo vás neuspokojuje, je nahrádzané opäť ďalšou novinkou, iným stimulom. A predsa vás nič neuspokojí nadlho. Potom vznikajú medzi deťmi hádky a každý sa snaží ovládať toho druhého, aby presadil svoje vlastné záujmy. Tak môže prepuknúť aj skutočná vojna. Pritom sa nikto necíti byť zodpovedný a tak si navzájom ubližujú, niekedy aj s vážnymi následkami.

Takto Ja vidím svet. Moje deti sú nešťastné, chýba im duchovná útecha, no odmietajú byť vedené Mojou Cirkvou. Moja Cirkev dnes nedokáže mať vplyv na tak spurné ľudstvo, ktoré už nepovažuje oddanosť ku Mne za taký stimul, akým sú pôžitky, vytvárané pre telo.

Vojna ničí ľudstvo a duchovný úpadok vytvoril vo svete vákuum, ktorého dôsledky medzičasom už väčšina z vás pociťuje vo svojich srdciach. Nič nie je také, ako sa zdá. Materiálna sláva sa navonok trblieta a jej svetlo vábi tých, ktorí túžia po pôžitkoch, za ktorými však nie nič iné, len temnota.

Ja Som svetlo, ktoré vám chýba vo vašich osamelých, zmätených a čiastočne aj obavy vyvolávajúcich životoch. To je dôvod, prečo sa blíži čas, aby som zakročil a ujal sa vedenia. Vy, deti Moje, to musíte uvítať a pripraviť sa na Moje Veľké Milosrdenstvo.

Musíte sa modliť za vašich bratov a sestry a tešiť sa, aby ste s otvorenou náručou privítali Môj zásah. Buďte pozitívne naladení. Buďte plní nádeje. Buďte si istí, že aj tí najzarytejší hriešnici budú pociťovať úľavu, keď nastane táto veľká udalosť, najvýznamnejšia od čias Môjho Zmŕtvychvstania.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

21.09.2011 - 22:00 hod.

198. Cez pochybnosti silnie vaša láska ku Mne

Prichádzam v mene Ježiša, ktorý prišiel v tele a stal sa človekom.

Moja vrúcne milovaná dcéra, si teraz tak blízko pri Mojom srdci a predsa sa môžeš cítiš byť tak ďaleko. Sú chvíle, keď si myslíš, že si sa odo Mňa oddelila, hoci v skutočnosti si sa len posunula bližšie k jednote so Mnou.

Teraz, dcéra Moja, natoľko posilňujem tvoju dôveru, že si aj naďalej schopná pokračovať v ohlasovaní Môjho slova ľudstvu. Toto je veľmi dôležité poslanie. Pretože démoni, ktorí boli Satanom v tomto čase vypustení (z pekla – pozn. prekl.) v miliónoch, na teba útočia na každom rohu. Medzi prvými ľuďmi, ktorých použije, budú veriaci, ktorí sa už tlačia v rade, aby na teba hodili prvý kameň.

Tak, ako sa blíži Môj veľký akt Milosrdenstva voči ľudstvu, tak sa aj démoni pokúšajú zablokovať pravdu a zabrániť ľuďom – dobrým ľuďom – aby venovali čas, ktorí od nich potrebujem na záchranu duší Mojich detí, ktoré neveria vôbec v nič. Nedovoľ, aby ohavné ohovárania, ktoré teraz budú zosilňovať, ťa odvádzali od Mojej práce.

Dbajte teraz na Moje proroctvo – pretože za každého človeka, ktorý v tomto čase bude prosiť o odpustenie, budú môcť byť zachránené ďalšie tri duše. Uvážte nasledovné – požehnanie, ktoré udelím ľuďom, ktorí hľadajú odpustenie, bude dané i rodinám týchto ľudí. Každá duša, ktorá sa teraz ku Mne modlí a prosí Ma, aby som zachránil jej najbližšiu rodinu a priateľov, obdrží v hojnosti Moje milosrdenstvo.

Modlitba je vašou spásou, deti Moje. Čím viac sa budete modliť, tým viac otvorím vaše srdcia a vyjavím Moju pravdu. Moje milosti boli teraz zosilnené spôsobom, aký táto zem predtým ešte nevidela. Avšak nemôžem na vás vylievať tieto mocné milosti bez toho, že by ste o ne neprosili.

Dcéra Moja, buď si vedomá toho, že zloba, ktorá ťa vydesí, sa teraz prejaví v pribúdajúcich útokoch na tieto Božské posolstvá. Nevšímaj si to. Zavri svoje oči. Namiesto toho sa modli, aby takéto duše boli osvietené.

Pochybnosti, dcéra Moja, sú skúšky, ktoré podstúpiš nielen ty ale aj Moji milovaní nasledovníci. I napriek tomu, že môžu byť znepokojivé, sú mnou dopustené, aby vás všetkých posilnili vo vašej láske ku Mne.

Uvoľnite sa teraz, Moje deti. Prijmite Moje slovo. Žite svoj život tak, ako to od vás očakávam. Dajte svoje rodiny na prvé miesto pred všetko ostatné. Nikdy nesmú byť kvôli Mne zanedbávané. Modlite sa teraz v pokojnej dôvere a buďte uistení, že Moje proroctvá sa uskutočnia podľa pokynov Môjho Večného Otca. Udejú sa podľa dokonalého načasovania, ktoré stanovil Môj Večný Otec.

Deti Moje, nikdy nezabúdajte, že mnohé tajomstvá, dané Mojim vizionárom a prorokom, ktoré oznamujú príchod budúcich udalostí, môžu byť zmiernené modlitbami. Mnoho, mnoho ekologických katastrof bolo odvrátených vďaka oddanosti, preukázanej Mojej Blahoslavenej Matke. Jej stúpenci cez modlitby odvrátili mnohé zemetrasenia, záplavy a tsunami. Modlitba dokáže byť veľmi mocná. Modlitby a utrpenie jednej jedinej osoby môžu zachrániť národ. Majte to na pamäti.

Milujem všetky Moje deti. Moc, zachraňovať jeden druhého, je vo vašich rukách, deti. Nezabúdajte na to, čo Som povedal už predtým. Modlitba je vašou výzbrojou proti zlu v tomto svete. Modlitba môže zmierniť globálne katastrofy. Aj naďalej sa modlite za mier vo vašom svete. Modlite sa aj za ľahký prechod do Nového Raja na Zemi, ktorý očakáva všetky Moje deti, ktoré hľadajú spásu.

Váš milujúci Ježíš

21.09.2011 - 23:30 hod.

199. Veštenie nepochádza odo Mňa

Dcéra Moja, táto cesta sa ti stáva obtiažnejšou. Si viacej pripravená, ako si vôbec kedy budeš toho vedomá. Neboj sa, pretože tvoje poslanie pomôže zachrániť mnoho ľudí. Tvoja úloha bola predpovedaná a je riadená z Neba. Ty si nástroj. Ja som Majster.

V tomto tvojom najsvätejšom poslaní budeš úspešná, pretože ono nemôže zlyhať a ani nezlyhá. Niekedy sa môžeš cítiť veľmi skľúčene, osamelo a ustráchane. Akceptuj to. Cez tvoje utrpenie sú ku Mne privádzané vzácne duše v okamihu ich smrti. Tieto duše sa teraz za teba modlia. Raduj sa, pretože keby si videla lásku, ktorú pre teba vyžarujú, plakala by si od radosti.

Moji svätí v nebi ťa vedú a ochraňujú od Zlého a aj preto sa ti dostáva mnoho milostí, ktoré ťa prekvapujú a tešia. Nikdy nebuď na pochybách ohľadne tejto práce. Toto je jedna z najväčších misií Môjho pôsobenia na Zemi. Buď silná, odvážna a sebaistá, ale za každú cenu zostaň v pokore. Dejisko (udalostí – pozn. prekladateľa) je pripravené. Udalosti, o ktorých Som hovoril, sa teraz začnú odvíjať. Keď sa to stane, tak sa aj tebe navráti tvoja dôvera, pretože budeš mať všetky dôkazy, ktoré potrebuješ. Áno, Satan sa pri niekoľkých príležitostiach zamiešal do tohto diela. Ja Som to dovolil, lebo to bude zárukou, že po celý čas zostaneš pokorná.

Nezverejňuj dátumy. Nevypytuj sa, čo prinesie budúcnosť ľudom, ktorí ťa o to žiadajú. Veštenie nepochádza odo Mňa. Jediná budúcnosť, ktorú odhaľujem, je spojená s duchovným blahom Mojich detí. Buď povďačná za to, že si dostala tento nanajvýš výnimočný dar. Aj keď si oň nikdy vedome nežiadala, bola si pre túto prácu formovaná od svojho prvého nádychu a Moje najsvätejšie slovo budeš napĺňať až do svojho posledného výdychu.

Kráčaj vpred v Mojom mene a pomáhaj Mi s láskou a radosťou vo svojom srdci zachraňovať duše celého ľudstva.

Milujem ťa, Moja drahá dcéra. Radujem sa z tvojej vrúcnej lásky ku Mne a k Mojej milovanej Matke.

Tvoj Ježiš

22.09.2011 - 21:00 hod.

200. Panna Mária - modlite sa všade vo svete, aby ste mali moju ochranu

Dieťa moje, musíš poprosiť moje deti, aby sa ku mne modlili, aby som ich v týchto časoch mohla prikryť svojím najsvätejším plášťom. Pôsobenie Podvodníka sa rozmáha a rozširuje ako ničivý lesný požiar. Kontrola, ktorú vykonáva Zlo a ktorú vidíte všade okolo vás, je riadená ním (Satanom – pozn. prekladateľa) a jeho armádou démonov. Títo spôsobujú veľké utrpenie a bolesť vo svete. Modlitba môjho Najsvätejšieho Ruženca mu zabráni spôsobiť škody, ktoré má v úmysle priviesť na tento svet.

Modlite sa, deti moje, kdekoľvek sa nachádzate, aby ste mali moju mimoriadnu ochranu pred Zlým.

Modlite sa za zmiernenie utrpenia môjho milovaného Syna, ktorý veľmi potrebuje vašu útechu. Potrebuje vaše modlitby, deti, pretože sa ešte raz podujíma zachrániť ľudstvo z jeho hriešneho a prevráteného života.

Modlite sa teraz tak, ako ste sa nikdy predtým nemodlili.

Vaša Blahoslavená Matka – Kráľovná Pokoja

22.09.2011 - 21:30 hod.

201. Žiaľ nad stratou Mojich detí, ktoré nechcú so Mnou mať nič dočinenia

Moja vrúcne milovaná dcéra, priprav svoju rodinu na Varovanie. Pros Moje deti, kdekoľvek sa nachádzajú, aby žiadali o odpustenie svojich hriechov. Ich žiadosť musí vychádzať zo srdca. V opačnom prípade budú počas Môjho Božského milosrdného osvietenia (svedomia – pozn. prekladateľa) trpieť pálivú bolesť plameňov očistca, keď budem každému jednému z nich hľadieť do tváre.

Prichádzajúca očista zanechá vo vašich dušiach taký trvalý a nezabudnuteľný dojem, že zostanete naveky v lone Môjho srdca.

Pre tých z vás, ktorí Ma poznajú a milujú – prosím, pripravte sa teraz na Môj najväčší dar. Zaopatrite si posvätené sviečky a Svätenú Vodu a buďte pripravení, aby ste sa mohli v modlitbe spojiť so svätými v Nebi a pomohli tak vykúpiť duše všetkých Mojich detí na celom svete.

Prvýkrát vo vašom živote budete skutočne sami v Mojej spoločnosti. Bez jediného zvuku uvidíte Moje ukrižovanie – a čo sa týka neveriacich, tí potom konečne pochopia pravdu o Mojom utrpení, ktoré Som podstúpil pre ľudstvo.

Vy, Moje deti, pochopíte a uvítate Môj veľký dar milosrdenstva a bude vám daná sila, ktorú poznajú len svätí v Nebi. Táto sila bude neskôr tvoriť nosný pilier Mojej novej armády na zemi. Táto veľká armáda zachráni milióny iných duší z pazúrov armády, ktorú povedie Antikrist. Modlitba teraz – počas tohto rozhodujúceho času od počiatku stvorenia ľudstva – zachráni a pomôže obrátiť milióny (duší – pozn. prekladateľa).

Dovoľte Mi, aby som vás už teraz objal, deti. Dovoľte Mi dať vám odvahu a silu, aby ste Mi priniesli viacej duší. Potrebujem vašu lásku. Moje rany sú otvorené. Môj žiaľ nad stratou tak mnohých Mojich detí, ktoré nechcú so Mnou mať nič dočinenia, dosahuje svojho vrcholu.

Cítim sa bezútešne a osamotene. Pomôžte Mi deti, spasiť ich (duše – pozn. prekladateľa), pokým je čas. A hoci Môj veľký akt Milosrdenstva prinesie svetu Božie svetlo v intenzite, ktorá vám vyrazí dych, bude to zároveň aj čas žiaľu nad tými, ktorí nedokážu vydržať šok.

Prosím, nebuďte vystrašení. Prichádzam s veľkou láskou a súcitom ku vám všetkým. Pretože vás milujem, zasiahnem teraz, aby Som vás ochránil pred ohavnými činmi, páchanými globálnymi mocnosťami, ktoré chcú zredukovať svetovú populáciu. Chcú to uskutočniť pomocou kontroly. Nedovolím im to uskutočniť. Môj Otec čaká. Ak človek uzná hriechy, ktorých sa dopustil, potom sa svet stane miestom pokoja a lásky. Ak si nezoberie poučenie z Varovania, nebude ušetrený. To bude vtedy, keď dopadne ruka Môjho Otca.

Som Ježiš Kristus – Kráľ a Spasiteľ celého ľudstva

23.09.2011 - 21:30 hod.

202. Boh Otec - Antikrist a nová svetová mena

Dcéra Moja, aj keď sa svet môže obávať Varovania, musí prijať skutočnosť, že proroctvá, obsiahnuté v Knihe Zjavenia, sú tu. Svätý cirkevný štát (Vatikán – pozn. prekladateľa) je teraz rovnako ohrozený, ako štát Izrael. Proroctvá sa začnú vtedy odvíjať, keď sa svet dostane pod nadvládu Antikrista, ktorý sa vás pokúsi ovládnuť pomocou novej svetovej meny. Keď a akonáhle budete kontrolovaní týmto spôsobom, potom budete kontrolovaní aj každým iným spôsobom.

Varovanie zastaví tieto a ďalšie ohavnosti, plánované globálnymi mocnosťami, ktoré presahujú chápanie Mojich detí všade vo svete. Vy, nevinní pešiaci v hre, ktorú ste nevyvolali, budete chránení rukou Mojej spravodlivosti.

Povstaňte, deti Moje, a modlitbou bojujte proti tejto sérii zločinov. Globálna kontrola a prenasledovanie, plánované práve v tejto chvíli, môžu byť odvrátené pomocou modlitby. Nie všetci z vás môžu byť alebo budú zachránení – lebo až také je zovretie Antikrista, ktorému budete vystavení.

Deti Moje, Satan nikdy nevyhrá. Taká moc mu nebola udelená a keďže sa jeho zovretie už začína uvoľňovať, stiahne teraz so sebou do hlbín pekla toľko duší, koľko len môže. V hlbokom zármutku plačem za Mojim nádherným stvorením – týmito vzácnymi dušami. Ó, keby len načúvali pravde.

Vedecké hodnotenie je nezmysel, pretože žiadna veda nenahradí realitu Môjho Božieho Kráľovstva. Žiadna osoba na zemi nikdy nedokáže obsiahnuť krásu a zázraky, ktoré vás očakávajú, pretože sú ľudskými slovami neopísateľné.

Čoskoro porozumiete plánom, ktoré mám, aby Som zachránil svet z rúk Podvodníka.

Všetkých vás milujem a Mojich stúpencov budem ochraňovať v každej fáze plánovaného prenasledovania.

Pozdvihnite svoj zrak ku Mne. Otvorte svoju náruč a dovoľte Mi, aby Som vás všetkých držal a ochraňoval.

Deti Moje, ktoré vo Mňa veríte, nemusíte sa ničoho obávať.

Váš milujúci Stvoriteľ

Boh Najvyšší – Boh Otec

24.09.2011 - 22:15 hod.

203. Vysvetlite hrôzu pekla tým, ktorí sú slepí voči existencii Satana

Moja vrúcne milovaná dcéra, prečo človek zotrváva v popieraní existencie pekla?

Mnoho Mojich detí, ktoré seba považujú za moderné v názoroch, verejne popiera existenciu pekla, keď vyznávajú svoju vieru v Boha, Večného Otca. Uvádzajú Moje deti do omylu, keď používajú ospravedlnenie, že Boh je vždy milosrdný. Presviedčaním Mojich detí, že všetci pôjdu do Neba, si neuvedomujú, že sa stávajú zodpovední za tých, ktorí nasledujú ich mylné presvedčenie.

Satan existuje a preto existuje aj peklo. Peklo je miesto, kam Satan berie duše tých, ktorí mu boli na zemi oddaní. Sú to tie duše, ktoré dávajú stranou všetky myšlienky na Boha a ktoré podporujú akceptovanie zlého konania vo svete. V niektorých prípadoch môžu ľudia dokonca Satanovi predať aj svoju dušu výmenou za život v bohatstve, sláve a moci. Mnohí, ktorí pôsobili v oblasti hudby, takto urobili v priebehu rokov. Len málo pozornosti sa venuje spôsobu, akým preukazujú (Satanovi – pozn. prekladateľa) svoju vernosť, pričom sa to veľmi často deje skupinovým zasvätením cez okultné praktiky.

Na druhej strane sú tu takí, ktorí jednoducho žijú – podľa ich názoru – bezstarostné životy, plné zábavy, v neustálej honbe za sebauspokojením. Práve oni patria medzi niektoré z tých duší, ktoré sú po príchode k pekelným bránam šokované a neveriacky krútia hlavami nad osudom, ktorý ich očakáva. Nedokážu pochopiť, že tú hrôzu, ktorej zoči-voči stoja, si zavinili sami svojim vlastným konaním. Slobodu, ktorá im na zemi bola daná, zneužili v prospech všetkého toho, čo uráža Boha.

Deti Moje, prosím vás, vysvetlite hrôzu Pekla tým, ktorí sú slepí voči existencii Satana. Nevadí, že sa vám vysmievajú a častujú vás urážkami. Je vašou povinnosťou, aby ste ich varovali pred strašným osudom, ktorý očakáva každú úbohú dušu, ktorá tam skončí.

Ateisti, ktorí si na svojej smrteľnej posteli myslia, že ich utrpenie sa skončí s ich posledným výdychom, nech Ma teraz počúvajú. Tí z vás, ktorí popierate existenciu Boha na tejto zemi aj napriek tomu, že vám počas vášho života bola zjavená pravda – vaše utrpenie v plameňoch Pekla bude len začiatkom večného zatratenia. Vy, Moje úbohé duše, ktoré zo svojej vlastnej slobodnej vôle páchate smrteľný hriech, Ma odmietate. Namiesto Mňa si volíte Satana. On vás po smrti očakáva. Nikde Ma nebudete môcť nájsť. Lebo potom už bude neskoro na to, aby Som vám preukázal Moje milosrdenstvo.

Modlite sa, modlite sa, vy všetci, aby sme spoločne mohli zachrániť tieto duše. Satanovi nesmie byť dovolené, aby kradol ich duše. Pomôžte Mi, aby Som ich zachránil, pokiaľ ešte žijú na zemi.

Váš milujúci Ježiš

25.09.2011 - 11:45 hod.

204. Teraz Som vyslal Mojich prorokov do sveta

Moja vrúcne milovaná dcéra – ako presvedčiť mladých ľudí a tých, ktorí sú v zajatí zaneprázdneného a zmyslu pozbaveného životného štýlu – to je výzva, ktorú ti predkladám.

Tvojou úlohou je, aby si využila všetky spôsoby, ktoré ponúkajú moderné komunikačné prostriedky, na presvedčenie mladej modernej spoločnosti o pravde Mojej existencie. Sľubujem, že všetky tie mladé deti, ku ktorým sa cez tieto prostriedky dostane pravda, pocítia Moju prítomnosť, keď budú čítať Moje posolstvá. Teraz ich rozširuj a obracaj (duše – pozn. prekl.) vo všetkých kútoch sveta. Je to úloha, pre ktorú si bola vyvolená. Keď sa Moje slovo bude šíriť ako vírus, dokáže zasiahnuť mnoho ľudí. Použi internet a masovokomunikačné prostriedky. Moji nasledovníci, ktorí sa taktiež podieľajú (na šírení týchto posolstiev – pozn. prekl.), budú časom všade rozširovať pravdu (viď nižšie).

Táto misia len práve započala. Základy boli položené. Teraz, v súlade s dokonalým načasovaním, ktoré pochádza od Môjho Otca, svet upriami pozornosť na tieto Božie posolstvá.

Sľúbil Som, že sa vrátim. Vyslal Som teraz do sveta Mojich prorokov – vrátane teba, dcéra Moja – aby Som pripravil cestu. Mnohí už odpovedajú na Moje volanie v každej krajine sveta, i keď sú ich hlasy slabé. Ale postupom času aj ich hlasy budú počuté, aby mohli verejne hlásať Moju slávu a oznamovať Môj návrat.

Skôr, ako sa tento návrat uskutoční v Sláve, uplynie ešte nejaký čas. Dovtedy priprav Moje deti. Varovanie obráti milióny, avšak bude to len začiatok. Obdobie po ňom (Varovaní – pozn. prekl.) bude – a musí byť – venované starostlivosti o duše, aby sa zaistilo, že sú náležite pripravené a spôsobilé vojsť do Nového Raja Môjho Otca na Zemi.

Budete musieť toho veľa zniesť, deti, ale – ach – je toho toľko, na čo sa máte tešiť, keď vám bude dané, aby ste vošli do tohto nádherného obdobia mieru, radosti a šťastia na zemi. Vytrvajte – to sa teraz od vás požaduje. Odvaha a sila bude dodaná tým, ktorí budú vzývať Ducha Svätého. Potom vy, Moja armáda, pozdvihnete duše tých, ktorí na ceste ku Mne zblúdili. Nedopusťte, aby sa ani jedna z týchto duší zatúlala a stratila v divočine. Modlite sa za ne. Preukážte im lásku a porozumenie. Nikdy im nehovorte, že sú odsúdené k záhube ani ich neobviňujte z hriechu, pretože toto je veľký priestupok v Mojich očiach. Namiesto toho pevne zotrvajte vo vašom postoji, no buďte láskaví. Jednoducho im povedzte len pravdu. Potom to bude záležať už len na nich.

Deti, nemôžete získať všetky duše. Môžete urobiť len to, čo je vo vašich silách.

Váš milujúci Ježiš

*(Pane Ježišu Kriste, z lásky k Tebe a k našim bratom a sestrám šírime Tvoje najsvätejšie Slovo cez tieto internetové stránky do sveta. Tebe Pane chvála a sláva na veky vekov! - pozn. prekl.).

26.09.2011 - 23:45 hod.

205. Nahliadnutie do (agónie) Môjho ukrižovania

Moja drahá, milovaná dcéra, dnes večer Som ti dal – po prvýkrát – nahliadnuť do (agónie – pozn. prekl.) Môjho ukrižovania, čo ťa prekvapilo. Avšak to, čo Som ti odhalil, je nesmierne dôležité.

Mnoho vlažných veriacich si myslí, že keď Som bol ukrižovaný, tak Som – nakoľko Som Synom Môjho Otca – akosi netrpel fyzickou bolesťou až natoľko, ako by trpel každý iný človek. Sú tiež toho názoru, že kvôli Môjmu Božskému pôvodu Som nemal a ani nemohol mať strach, pretože Som mal silu, ktorú Som dostal od Môjho Otca.

Pravda je celkom iná. Cítil Som sa veľmi osamelý a vydesený. Moje chvíle, ktoré Som strávil v Záhrade (Getsemanskej – pozn. prekl.) boli plné hrôzy vzhľadom na Moju ľudskú prirodzenosť. Nezabúdajte, že Som prišiel v tele. Mal Som rovnaké pocity bolesti a smútku – práve tak isto, ako každý iný človek. Mnoho ľudí toto nechápe.

Cítil Som sa byť opustený Mojím Večným Otcom a do istej miery Som pre nich predstavoval istotu a neurobili nič, aby Ma v tých strašných hodinách utešili.

Keď Som stál zoči-voči Mojim katom, chvel Som sa od strachu a sotva Som bol schopný odpovedať na ich obvinenia. Cítil Som sa ako každá iná ľudská bytosť, ktorá stojí zoči-voči krutej poprave. Moja dôstojnosť zostala nedotknutá, pretože Som vedel, akú obetu musím pre ľudstvo priniesť. Viem, že je to paradox, ale počas tohto utrpenia Som vo Svojom srdci cítil tiež lásku a radosť. Pretože Som vedel, že Moja smrť vás, deti Moje, zachráni pre večnosť. No aj napriek tomu teraz chcem, aby ste sa spýtali sami seba, koľkí z vás môžu byť zachránení Mojou smrťou na kríži? Kto z vás chce byť zachránený a koľkí z vás naozaj pochopili jej význam?

Pretože len vďaka Mojej smrti môžu teraz (ľudské duše – pozn. prekl.) vojsť do neba. Ale vedia aj to, že sa tak stane len na základe ich vlastného rozhodnutia a cez ich slobodnú vôľu, ktorá im bola daná? Viera v Boha Otca musí byť vašou prioritou. Príďte najprv ku Mne a Ja vás privediem k Nemu (k Bohu Otcovi – pozn. prekl.). Zostaňte verní Môjmu učeniu, ktoré vám bolo dané skrze Svätú Bibliu. Milujte svojho blížneho. Zachovajte si jednoduchosť vo svojej viere. Majte vyrovnané názory na vašu vieru. Milujte Ma. Modlite sa ku Mne. Zvelebujte Ma. Dovoľte Mi milovať vás Mojim nežným srdcom tak, aby Moja Božia Prítomnosť mohla zaplaviť vaše vzácne malé duše. Ja Som váš. Vy Ste Moje deti. Je to tak jednoduché.

Čím viac sa modlíte, tým bližšie sa dostanete ku Mne. O to tesnejšie sa privinie vaše srdce k Môjmu.

Váš Ježiš – Spasiteľ ľudstva

29.09.2011 - 20:15 hod.

206. Boh Otec - Satanove dni na tejto Zemi sú takmer u konca

Ja Som Alfa a Omega. Ja Som Boh Otec.

Moja milovaná dcéra, čas sa približuje, keď sa svet stane svedkom milosrdenstva, ktoré ľudstvu preukáže Môj predrahý Syn Ježiš Kristus.

Mnohé sily Zla sa prejavujú predovšetkým cez tie stratené duše, ktoré uzavreli spojenectvo s Podvodníkom – Satanom. Aj oni sú pripravené na Varovanie a arogantným spôsobom si namýšľajú, že skrze moc, ktorú im prisľúbil Satan, vojdú do nového svetského raja, ktorého tvorcami budú oni sami. Toto je najväčšia Satanova lož, na ktorú mu naleteli. Ich temnota duše znamená, že ich srdcia nebudú mať žiaden súcit s tými, ktorí veria vo Mňa – Boha, Stvoriteľa všetkých vecí. Ale moc, ktorou pôsobia, sa teraz oslabila.

Dni Satana na tejto Zemi sú už takmer u konca. Ale on, Satan, nedá pokoj dovtedy, kým nezvábi milióny týchto zvedených a zblúdilých duší. Modlite sa za ne, dcéra Moja, lebo nemajú cieľ. Sú roztrieštené a vo svojej panike sa pokúsia urobiť všetko, čo bude v ich moci, aby cez svetské majetky a vlastníctvo Mojich detí získali nad nimi kontrolu.

Vezmite si teraz k srdcu Moje Slová. Ľudstvo nemá žiadnu moc. Jediná moc bude vychádzať z modlitby, ktorá bude výzbrojou proti týmto zlým ľuďom. Oni, ktorí sú v smrteľnom hriechu, Ma urazili ako i Moje predrahé stvorenie a zato budú pykať. Tak veľa udalostí sa teraz udeje pred očami tohto neveriaceho sveta. Tak mnoho Mojich detí bude zmätených a šokovaných, keď pocítia utrpenie očistca a pekla.

Všetci hriešnici zažijú počas Varovania a po ňom to, čo by sa s nimi udialo, keby stratili svoje životy (keby zomreli – pozn. prekl.). Tí, ktorí sú v hriechu, budú trpieť tým istým spaľujúcim očistným ohňom ako tie duše v očistci, ktoré čakajú na to, aby vošli do Môjho Osláveného Kráľovstva. Tí v smrteľnom hriechu zakúsia hlboké zúfalstvo a temnotu plameňov Pekla. Toto utrpenie nebude príliš dlho trvať a po ňom si budú opäť vychutnávať svet tak, ako ho prežívali pred Varovaním.

Tento svet bude veľmi odlišný od toho predtým (pred Varovaním – pozn. prekl.). Pretože sa im (ľuďom – pozn. prekl.) konečne otvoria oči pre pravdu (existencie – pozn. prekl.Neba, Pekla a Očistca. Potom sa budú musieť rozhodnúť, ktorú cestu chcú nasledovať. Mohla by si sa, dcéra Moja, domnievať, že budú nasledovať cestu, ktorá vedie k Mojej Božej láske a milosti, ale tak to nebude u mnohých zatvrdilých hriešnikov. Až tak budú posadnutí falošnými prázdnymi sľubmi Podvodníka, že sa vrátia, aby šli jeho smerom. Budú zaryto bojovať a pod vplyvom démonov, uvoľnených Satanom z hlbín Pekla, bude dovolené, aby ich duše boli vtiahnuté do jeho Satanského plánu na ovládnutie sveta.

Toto je naliehavé volanie, ktoré vás všetkých vyzýva, aby ste zo srdca hľadali spásu za vaše sebecké životy. Máte čas, aby ste to spravili, ale urobte to čoskoro.

Pripravte sa, aby ste si vyprosili milosrdenstvo. Ja milujem všetky Moje deti. Veľká udalosť je pre dobro všetkých Mojich detí. Tak namiesto strachu dovoľte Mojej láske, aby vás objala a dodala vám silu. Takto prekonáte utrpenie, ktoré je pred vami.

Váš milujúci Večný Otec – Boh Najvyšší

29.09.2011 - 20:45 hod.

207. Následky Varovania

Moja drahá, milovaná dcéra, pretože sa Varovanie blíži, prosím, požiadaj Mojich milovaných stúpencov, aby sa modlili a s vďačnosťou sa radovali z veľkého milosrdenstva, ktoré Môj Večný Otec udelil ľudstvu.

Len vďaka tomuto veľkolepému aktu čistej lásky môže byť väčšina ľudstva zachránená, aby sa tešila z éry mieru na zemi. Buďte vďační, že žijete v týchto časoch, pretože milióny z vás budú zachránení, ktorí by inak nikdy nevošli nebeskými bránami.

Prípravy sú ukončené. Pripravte sa a vybavte svoje domovy posvätenými sviečkami a zásobami vody a potravín na niekoľko týždňov. Následky (Varovania – pozn. prekl.) budú ťažké, ale nesmiete sa báť. Namiesto toho nech vám odľahne, pretože toto utrpenie nech je obetované so vzdávaním vďaky za večný život, ktorý sa teraz ponúka tým Mojim drahým dušiam, ktoré objímu tento dar.

Buďte pokojní. Majte vo Mňa dôveru a pamätajte si, že Som váš Spasiteľ a týmto verným dušiam ponúkam v každom okamihu ochranu. Sprevádzam vás. Vediem vás. Držím vás s nežnou láskou za ruky. Ste Moji a Ja vás nikdy nenechám odísť z Môjho svätého srdca. Vy, Moji nasledovníci, ste obklopení milosťami, potrebnými na to, aby ste prežili Varovanie.

Váš milovaný Ježiš – Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva

30.09.2011 - 21:15 hod.

208. Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké

Moja drahá, milovaná dcéra, Moja úloha, obracať teraz duše, naberá na intenzite.

Prosím, varuj toľkých (ľudí), koľkých len môžeš, aby pripravili svoje duše skôr, ako nastane Varovanie.

Informuj všetkých kňazov, rádové sestry, Biskupov a iné denominácie, ktorí veria v Môjho Večného Otca, aby počúvali Moje slovo. Tak mnoho Mojich detí sa nachádza v takej temnote, že svetlo Mojej Božskej slávy zraní ich duše. Pocítia skutočnú bolesť, pretože nebudú schopné zniesť tento veľký prejav Môjho milosrdenstva.

Niektorí ľudia sa pobavene usmievajú nad týmito svätými posolstvami. To Ma zarmucuje. Nie preto, že neveria tomu, čo im touto cestou hovorím, ale preto, že nechcú veriť vo Mňa. Všetkým vám, ktorí máte strach o svojich milovaných, odkazujem - prosím, modlite sa, aby očisťovanie, ktorému počas Varovania budú čeliť, ich nakoniec priviedlo do Môjho srdca.

Žiadam, aby sa teraz všetci Moji nasledovníci chránili pred Satanom. Musia pokropiť každý kút svojho domu svätenou vodou, nosiť Benediktínsky kríž a nosiť pri sebe ruženec. Modlite sa tiež k svätému Michalovi Archanjelovi. Satan a jeho armáda nasledovníkov budú robiť všetko preto, aby vás presvedčili, že to nie Som Ja, kto (k vám) hovorí. Satan a jeho démoni vás začnú trápiť a do vašich myslí vnášať strašné pochybnosti. Vy, deti Moje, ho môžete zastaviť, keď dodržíte Moje pokyny. Žiaľ, popletie mysle slabých duší natoľko, že Ma úplne odmietnu.

Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké. Budú sa dohadovať o tom, akým spôsobom Ma urazili. Dokonca ani spaľujúce plamene Pekla, ktoré zakúsia počas Varovania, neodstránia všetky ich pochybnosti ohľadne Mojej existencie.

Mnohí budú šíriť lži o Varovaní potom, ako sa uskutoční. Títo pohania, ktorí sú otrokmi Satana, vymyslia lož, ktorú budú všade rozširovať. Budú predložené vedecké argumenty, aby scestne (nesprávne) vysvetlili túto udalosť. Nebudú chcieť počuť pravdu. Preto sa za nich treba modliť. Tak silné je Satanove zovretie, ktorým drží svet, že Moje meno ani šepotom nebude vyslovované na verejnosti. Ako sa zdá, je diskusia o Mojej existencii na zemi trápnou témou na rozhovor.

Dnes je Moje meno užívané najmä pri ordinárnom (škaredom) hovorení, ba ešte horšie, pri kliatí cez pošmyknutie jazyka. Ale teraz Ma počúvajte. Moje meno bude znova počuté a prijaté tými, ktorí sa po Varovaní obrátia. Potom bude Moje meno Mojimi deťmi užívané, (len) keď sa budú ku Mne modliť.

Váš milovaný Ježiš