Jún 2011

 

 1. 06. 2011 - 11:00 hod.

103. Dni pápeža Benedikta sú spočítané

Moja drahá milovaná, bola si opäť skúšaná v Mojom najsvätejšom mene, aby si sa odchýlila od pravdy. To sa bude stávať pravidelne, lebo nebude deň, v ktorom by Podvodník prestal pokúšať a odvádzať ťa od tejto práce zasievaním pochybností do tvojej mysle.

Nesmieš sledovať posolstvá iných vizionárov alebo počúvať žiadnu inú osobu, ktoré hlása, že prichádza odo Mňa, ak ti predkladá posolstvo, ktoré je v rozpore so slovom, ktoré si dostala odo Mňa.

Moje posolstvá sú ti oznamované presne, moja dcéra. Satan bude pokračovať, aby ťa strhal a zraňoval, keď to budeš najmenej očakávať. Maj sa teda na pozore v každom čase. Dni Môjho milovaného vikára sú už spočítané. Bude musieť opustiť Vatikán pred tým, ako sa udeje Varovanie. Dôveruj Mi. Poslúchaj Ma. Teraz postupuješ dobre, ale nikdy nespusti zo Mňa svoje oči.

Avšak neboj sa žiť svoj život normálne, pokiaľ modlitba a oddanosť Mne budú jeho neoddeliteľnou a dôležitou súčasťou. Zaistím, že odteraz nebudeš v tejto práci sama, a len tí, ktorí budú Mnou riadení, budú mať vplyv na tvoje poznanie.

Dôveruj Mi, keď hovorím, že Satan nebude sabotovať Moje Slová, ani kontaminovať tieto posolstvá, ktoré odo Mňa dostávaš. V tomto prípade sa to nestane, lebo táto misia je prvoradá, a bude ti, moja dcéra, poskytnutá každá ochrana. Ak sa pri nejakom posolstve budeš cítiť znepokojená, jednoducho ma sa Ma opýtaj, a bude ti daná odpoveď. Nikoho ďalšieho sa nepýtaj na jeho názory, lebo oni nie sú spôsobilí vykladať Moje Božské Slovo.

Nikdy sa nezaoberaj posolstvami iných vizionárov. Je to veľmi dôležité, lebo by to mohlo poškodiť tvoju prácu.

Odteraz vieš, že Ja, váš Spasiteľ a Kráľ ľudstva som jedinou Autoritou. Nikto nesmie poškvrniť Moje Slovo. Nikdy. Buď vďačná, že ti bol udelený dar proroctva a poslúchaj Ma v každom čase. Nikdy Ma neurážaj pochybovaním. Tieto časy sú už za tebou. Vyhľadávaj ma s pokorou v srdci i duši. Zostaň ticho, keď bude Moje slovo zosmiešňované, podliehať útokom, odmietané, spochybňované, keď mu budú protirečiť, lebo nie je na tebe, aby si za Mňa odpovedala. Naučíš sa odo Mňa ešte viac, moja dcéra, keď sa posadíš a budeš ma počúvať. Naplním tvoju myseľ darom rozlišovania. Prijmi tento dar. Nepochybuj. Raduj sa so Mnou.

Toto je veľmi dôležitá misia, nepodobná ničomu, odvtedy čo som poslal ľudstvu prvých prorokov. Bude ťa to stáť silu, ľudsky povedané. Čo je dôležité práve teraz, je to aby si so Mnou jednoducho komunikovala cez modlitbu, adoráciu a sväté Sviatosti. Všetko ostatné musí ísť stranou. Tvoja rodina je vždy veľmi dôležitá. Okrem týchto dvoch vecí všetko ostatné spadá pod nižšiu kategóriu. Skús sa uvoľniť a pocítiť Moju lásku. Nestrácaj drahocenný čas starosťami. Spoj sa so Mnou do úplnej jednoty, a budeš uchránená od škôd. Milujem ťa, dcéra moja, a dôverujem ti.

Tvoj verný Spasiteľ a Učiteľ

Ježiš Kristus

4. 06. 2011 - 17:00 hod.

104. Satan získava mladých ľudí prostredníctvom pop kultúry

Moja drahá milovaná dcéra, obrátenie, ako priamy dôsledok Mojich posolstiev daných tebe, sa šíri vo svete. Raduj sa, lebo som ti povedal, že Moje Slovo, keď bude čítané, všade roznieti duše vrátane duší ľahostajných hriešnikov. Keď som pred tisícmi rokmi dal Moje Slovo svojim milovaným apoštolom, mali hlboký dopad na ľudstvo. Dnes s výnimkou nasledovníkov Boha Večného Otca a Mňa, Jeho Syna, Ježiša Krista sa žiaľ mnoho z toho, čo sa učilo, zabudlo.

Mojou komunikáciou, skrze teba, dcéra moja, sa pokúsim zjednodušiť Moje učenie. Ešte dôležitejšie je, že dôvod, pre ktorý hovorím, je pripomenúť, naučiť a vliať do mysle mojich detí Moje najsvätejšie Slovo, aby boli zachránení zo zovretia Satana.

Moja dcéra, naplnil som tvoju dušu, skrze dar Ducha Svätého, silou rozlišovania. Táto sila ti je daná nielen preto, aby si rozumela týmto posolstvám, ale aby ti bolo odhalené aj zlo hriechu. Teraz, keď vidíš hriech, cítiš sa znechutene do takej miery, až ťa to rozruší. Dávam ti tak ochutnať to, ako trpím, keď vidím moje deti zamorené hriechom.

Mnohí z tých ľudí, ktorých vidíte každodenne cez médiá, filmy a cez televíziu vás mätú. Hriech, keď je prítomný v duši, sám na seba upozorňuje takým spôsobom, že ho môžete vidieť cez určité prejavy. Ty, moja dcéra, môžeš prostredníctvom Mojich milostí okamžite v niekom rozpoznať hriech. Prvý prejav, ktorý vidíš, je arogancia a pýcha, keď sa nejaký človek považuje za dôležitejšieho ako ostatní. Iné prejavy, ktoré pozoruješ, vychádzajú z hriechu pýchy a žiadostivosti.

Jedným z najviac rozbujnenejších hriechov vo svete dnes je sexuálna zvrátenosť. Keď sa prezentuje svetu, vždy je zakrytá humorom. Je to chytrý spôsob, ako presvedčiť ostatných, že je to prirodzená časť ľudskej povahy. Vidíš dcéra, že každá osoba na svete má rada smiech a potrebuje zmysel pre humor, ktorý je dar od Boha. Keď je teda propagované scestné sexuálne správanie, je zvyčajne prezentované tak, aby vyvolávalo smiech. To nie je len v prípade, keď sú ponižované ženy, ale aj vtedy, keď sú ovplyvňovaní mladí ľudia, aby prijali toto úpadkové správanie ako normálnu pop kultúru.

Satan rád získava mladých ľudí. Preto používa moderné prostriedky, aby sa zameral na tieto moje predrahé malé ovečky. Oni, moje malé deti, budú nevedomky napodobňovať toto odporné správanie, ktoré bude šírené aj naďalej tlakom ich rovesníkov.

Varovanie tým, ktorí pracujú v hudobnom priemysle.

Varujem vás všetkých, ktorí pracujete v hudobnom, filmovom a umeleckom priemysle. Ak naďalej neprestanete kaziť moje deti, budete hrozne potrestaní. Vy, moje zvedené deti, ste bábkami v satanovej armáde. On vás využíva, najskôr vás zviedolkúzlom blahobytu, slávy a bohatstva. Potom obsadí vašu dušu. Potom vás ťahá do hlbín morálnej skazy, kde démoni vstúpia do vášho tela a tak budú môcť vykonávať svoju vlastnú strašnú chlipnosť a sexuálne zvrátené akty. Po celú dobu si budete myslieť, že je to len neškodná zábava. Neviete, že je vám kradnutá duša? Nevadí vám to? Neviete, že ak páchate takéto činyobscénnej sexuálnej skazenosti, budete navždy zatratení? Keď chlipne bažíte stále po väčšom vzrušení, po tom, čo vás to minulé už neuspokojujete, stanete sa nenásytnými. Po tom zničíte sami seba. Čo si myslíte o tom, že mnohí z vás, ktorí žijú pod falošnou fasádou kultúry celebrít, spáchajú samovraždu? Predávkujú sa drogami? Pocity depresie. Trhá beznádej vaše srdcia? Neviete, že Satan chce rýchlo vaše duše? Čím skôr zomriete v smrteľnom hriechu, tým rýchlejšie môže Satan ukradnúť vaše duše Bohu, Večnému Otcovi, vášmu Stvoriteľovi.

Je ťažké pre moje deti, ktoré sú chytené v tejto lži, tomuto rozumieť. Ale premýšľajte o tom takto. Aj keď ste v hriechu, ešte stále je vo vás prítomné svetlo Boha. Mnohí hriešnici i ateisti si to neuvedomujú. Pokračujú v ich špirálovitom zostupe hriechu približujúc sa k peklu. Napriek tomu ostávajú ešte mentálne zdraví, lebo ich drží Božie svetlo. Bez Božieho svetla by bola táto zem v temnote. Táto temnota, keby ste ju zakúsili, by vás zachvátila hrôzou. Vaše hriešne činy by vám boli nielen odporné, ale by ste chceli utiecť a skryť sa. Lebo aj keby sa bolo náhle zjavilo Božie svetlo, neboli by ste schopní zniesť Jeho žiaru a moc.

Bez Božieho svetla je totálna temnota duše. Pretože vy, moje deti, ste nikdy neboli bez tohto svetla, neboli by ste schopní prežiť, keby zhaslo.

Starajte sa o svoju dušu, lebo je všetkým, čo si beriete do ďalšieho života.

Varovanie vám dá pocítiť, aký by to bol pocit (keby zhaslo Božie svetlo). Aj keby ste počas Varovania boli v smrteľnom hriechu, nemajte strach, je to len varovanie. Žiaľ, vaše hriechy budú také šokujúce, až ich uvidíte v ich surovom a ohavnom stave, že vám môžu spôsobiť fyzický šok. Nečakajte, až sa tak stane. Urobte niečo pre vás duchovný život teraz. Zvážte hodnotu vašej duše. Starajte sa o svoju dušu, lebo je všetkým, čo si beriete do ďalšieho života. Vaše telo nie je také dôležité. Avšak keď používate vaše telo, ktoré ste dostali ako dar od Boha Všemohúceho Otca, hriešnym spôsobom tak, že spôsobujete hriech iným, bude to vaše telo, ktoré zapríčiní pád vašej duše.

Myslite, deti, na vaše budúce šťastie, lebo život na zemi je len zlomkom času, ktorý zakúsite vo vašej existencii. Zlyhanie v starostlivosti o dušu vám zaručuje osamelé zatratenie v pekle, v ktorom nie je žiaden život, len bolesti a muky.

Každý deň sa milióny duší ženú k bránam pekla

Každý deň sa milióny duší počas chvíle smrti ženú priamo k bránam pekla. Mocní ľudia, vodcovia, bohatí, chudobní, speváci, herci, teroristi, vrahovia, násilníci a tí, ktorí vykonali potrat. Spoločným menovateľom všetkých týchto je tento: nikto z nich neveril, že peklo existuje.

Váš milujúci Spasiteľ a Učiteľ

Ježiš Kristus

 5. 06. 2011 - 16:30 hod.

105. Zrazia sa dve kométy a na červenej oblohe sa ukáže Môj kríž

Moja drahá milovaná dcéra, čas je blízko. Varovanie je už blízko. S veľkým zármutkom ti musím povedať, že mnohé duše nedbajú o tieto posolstvá o Varovaní. Moje Slovo padá do hluchých uší. Prečo nepočúvajú? Veď Ja im dávam len Môj veľký dar Milosrdenstva, keď rozlejem Svoje milosti po celom svete, a tiež sa pokúšam pripraviť ich na túto udalosť. Mnohomiliónov hriešnikov sa budú radovať, keď uvidia Moje veľké milosrdenstvo. Iní nebudú mať takú príležitosť na vykúpenie seba samých počas toho času, lebo umrú zo šoku.

Dcéra moja, musíš urobiť čokoľvek, aby si varovala svet. Lebo táto veľká udalosť šokuje každého. Ľudia uvidia veľké znamenia na nebi, pred tým, ako sa Varovanie uskutoční. Zrazia sa hviezdy takým veľkým nárazom, že ľudia budú považovať toto divadlo za katastrofu. Keď tieto kométy splynú, výsledkom bude červená obloha, a všetci po celom svete budú vidieť znamenie Môjho kríža. Mnohí budú zhrození. Ale Ja vám hovorím: radujte sa, lebo uvidíte, prvý krát počas vášho života, pravé Božie znamenie, reprezentujúce veľkú novinu pre hriešnikov po celom svete.

Hlaďte potom na Môj kríž a vedzte, že Moje milosrdenstvo je dávané každému z vás, moje predrahé deti. To preto, lebo som k vám prechovával hlbokú a vytrvalú lásku, že som dobrovoľne zomrel na kríži, aby som vás zachránil. Keď teda uvidíte počas Varovania na oblohe kríže, tak vedzte, že je to znamenie Mojej lásky k vám.

Modlite sa moji milovaní nasledovníci, aby sa aj vaši bratia a sestry mohli radovať, keď aj im bude ukázaný dôkaz Mojej Existencie. Modlite sa, aby prijali, že toto je ich príležitosť na vykúpenie seba samých v Mojich očiach. Lebo tento veľký čin Milosrdenstva zachráni ich duše, ak Mi dovolia, aby som im pomohol.

Uvidíte, čo znamená zomrieť v smrteľnom hriechu.

Varovanie bude očistný zážitok pre vás všetkých. Môže byť trochu nepríjemné, zvlášť pre tých, ktorí sú v ťažkom hriechu. Pretože po prvý krát vôbec vám bude ukázané, aký je to pocit, keď Božie svetlo zmizne úplne z vášho života.

Vaše duše sa budú cítiť opustenosť pociťovanú tými, ktorí umierajú v smrteľnom hriechu. Tieto úbohé duše, ktoré zomreli, príliš neskoro žiadali Boha, aby im odpustil hriechy. Pamätajte, je to veľmi dôležité, keď vám všetkým dovolím pocítiť túto prázdnotu v duši. Lebo len tak konečne pochopíte, že bez Božieho svetla vo vašich dušiach prestávate cítiť. Vaše telo i duša by boli len prázdnou nádobou. Veď dokonca aj hriešnici pociťujú svetlo Boha, lebo On je prítomný v každom jednom z jeho detí na zemi. Ale keď zomriete v smrteľnom hriechu, toto svetlo viac pre vás prestane existovať.

Pripravte sa teraz na túto veľkú udalosť. Zachráňte si duše, pokým môžete. Lebo len, keď vás Božie svetlo opustí, si konečne uvedomíte prázdnotu, pustotu a temnotu, ktorú ponúka Satan, a ktoré sú plné strachu a hrôzy.

Znovu si naplňte duše. Teraz sa tešte, lebo Varovanie vás zachráni a pritiahne vás bližšie k Môjmu najsvätejšiemu Srdcu.

Vítajte Varovanie, lebo pri ňom vám bude daný dôkaz o večnom Živote a spoznáte, aký je dôležitý.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 6. 06. 2011 - 10:30 hod.

106. Kľúče Ríma budú teraz prinavrátené Bohu, Všemohúcemu Otcovi

Moja milovaná dcéra, buď teraz silná. Obsah Mojich posolstiev vyvoláva v tebe strach, ktorému nesmieš podľahnúť. Niekedy sa v tejto práci cítiš taká osamelá, no predsa, Ja stojím pri tebe každý deň a nie som od teba ďaleko. Moje posolstvá, ako som ti už povedal skôr, neprinesú vždy dušiam radosť. Veriaci avšak pochopia, že trest je nutný, aby pomohol očistiť svet.

Obsah posolstiev je niekedy ťažko stráviteľný, ale ty musíš vkladať do Mňa všetku dôveru. Opäť ti nariaďujem, nedávaj sa do rečí s ľuďmi, mojimi veriacimi, ktorí spochybňujú, analyzujú alebo hľadajú medzery v Mojom Svätom Slove. Lebo ani ty, ani tieto duše nemajú oprávnenie tak konať. Teraz musíš poslúchať Mňa. Tými, ktorí naďalej opovrhujú a zhadzujú Moje slovo, sa už nezaoberaj. Nevšímaj si tých, ktorí sa pokúsia na teba zaútočiť. Čas je príliš krátky na to, aby bol strácaný takýmto rozptyľovaním. Mala by si sa zaoberať ľuďmi, mojimi úbohými deťmi, ktorým chýba viera alebo ktorí nepoznajú Mňa alebo Môjho Večného Otca. To sú tí, ktorí Mi robia starosti.

Takže tí kresťania, ktorí to aj dobre myslia, ktorí sa pokúšajú skúmať Moje Slovo a trávia svoj čas Jeho analyzovaním, miesto toho, aby jednoducho nasledovali Moje učenie a modlili sa za svojich úbohých bratov a sestry, strácajú drahocenný čas.

Dcéra moja, prosím povedz svetu, že predpovedané ekologické katastrofy teraz postihnú zem. Všetko sa to teraz začína. Budú toľké a prídu tak rýchlo. A všetky prídu kvôli slepým očiam hriešnikov ponorených v odpadkoch ich hriechov, ktorí nevidia Slovo Boha Otca.

Veriaci, nemusíte sa báť.

Veriaci, teraz sa modlite. Nebojte sa. Poskytnem vám Moju Božskú ochranu v každom čase, aj vtedy, keď vás budú zosmiešňovať v Mojom mene. Modlitby vám dodajú silu a odvahu, keď teraz Zlý a jeho prisluhovači vylievajú svoj jed na moje deti. Keď sa ich ohavné činy vojny proti ľudstvu začnú stupňovať terorizmom, zavedením svetovej meny a úmyselnou kontamináciou zeme jedmi, tak Ma počúvajte. Padne na vás hnev Boha Otca a padne rýchlo. Modlitby sa musia modliť v skupinách na celom svete, pretože to pomôže odvrátiť niektoré z týchto udalostí.

Modlite sa za môjho milovaného vikára pápeža Benedikta. Je obklopený veľmi mocnými nepriateľmi Boha, nenásytne bažiacimi po moci a kontroly nad Mojou Cirkvou. Modlitby môžu odložiť jeho bezprostredný odchod, keď bude donútený opustiť Vatikán, ako bolo predpovedané. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za túto dobu, lebo bude najtemnejšia, aká kedy dopadla na mojich posvätených služobníkov, biskupov, kardinálov a mojich pravých nasledovníkov. Kľúče Ríma budú teraz prinavrátené Bohu, Všemohúcemu Otcovi.

Prišiel čas na boj proti Satanovi a jeho zlým nasledovníkom. Ich pokusy zničiť ľudstvo budú najprísnejšie potrestané, lebo budú musieť znášať obrovské utrpenie za ich zlé činy.

Povstaňte teraz, deti moje. Vkladajte svoju dôveru, nádej a oddanosť na prvom mieste do Mňa. Denná modlitba, Omša a Eucharistia pomôže Mne a Môjmu Otcovi zastaviť toto zlo.

Nasledujte Ma. Zdvihnite Môj kalich, lebo keď tak urobíte, budete sa radovať z večného života.

Váš milujúci Spasiteľ Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

7. 06. 2011 - 14:45 hod.

107. Posolstvo od Panny Márie o stratených deťoch

Moje dieťa, týchto niekoľko posledných dní nebolo pre teba jednoduchých. Všetko na čom záleží, je to, aby si poslúchala Môjho Syna. Prosím, nedovoľ pochybnostiam alebo obavám vstúpiť v tejto dobe do tvojho srdca. Lebo to je práca Podvodníka.

Otvor svoje srdce, aby zaplavili milosti tvoju dušu, a tak si sa mohla priblížiť k Môjmu predrahému Synovi. Teraz si blízko pri tvojej Preblahoslavenej Matke, ktorá ťa podporuje a vedie v každom čase. S touto časťou tvojho poslania je ťažké sa vysporiadať, ale nezabudni, že práca pre Môjho Syna nie je nikdy jednoduchá. Zosilnieš, napriek svojej váhavosti, pretože ak sa stále budeš riadiť Jeho pokynmi, bude to dobré. Modli sa teraz za všetky moje stratené deti všade na svete, pretože nemajú lásku, skutočnú lásku, ktorú im ponúka Môj Syn. Táto láska je ich spásou. Takže prosím obetuj všetky svoje modlitby za tieto úbohé stratené duše.

Choď teraz v pokoji a pokračuj robiť všetko to, čo od teba žiada Môj Syn v každom čase.

Tvoja Preblahoslavená Matka Mária, Kráľovná neba

7. 06. 2011 - 15:15 hod.

108. Posolstvo o Falošnom Prorokovi pre kňazov, biskupov a kardinálov

Moja drahá milovaná dcéra, trpela si, pretože ťa trápi Podvodník. Musíš sa intenzívne modliť, aby si odolala jeho útokom. Vlož do Mňa všetku svoju dôveru a potom Ma nechaj konať. Namiesto toho sa hneváš, keď Mi máš obetovať toto utrpenie s radosťou v srdci. Keď si budeš stále pripomínať, že tieto utrpenia prichádzajú preto, lebo si zjednotená so Mnou, a že si skutočne požehnaná ako vyvolená duša, potom sa budeš cítiť ináč.

Mnohí z mojich stúpencov začínajú teraz chápať, čo sa deje vo svete, a skrze milosť Ducha Svätého povstávajú k výzve brániť Moje slovo. Táto armáda verných sa stane teraz silnejšou a nebojácne povedie hriešnikov ku spáse.

Môj svätý vikár pápež Benedikt potrebuje vaše modlitby. Modlite sa zaňho každý deň, lebo potrebuje ochranu na každej úrovni, aby ho previedla cez utrpenie, ktoré ho očakáva. Je dôležité, aby moji nasledovníci si dávali pozor pred akýmkoľvek novým pápežom, ktorý príde, lebo on nebude od Boha. Prosím naliehajte na všetkých mojich posvätených služobníkov, aby sa pripravili na strašné výzvy, tie najdesivejšie, s akými sa vo svojom úrade ešte nestretli. Bude to vyžadovať veľkú odvahu postaviť sa za pravdy Môjho učenia. Toľkí z mojich posvätených služobníkov sú slepí voči prísľubom, ktoré som dal, keď som povedal, že prídem znovu. Kedy si mysleli, že by to malo byť? Tak zo zvyku recitujú Moje učenie, že zabudli, že by mohli byť svedkami týchto udalostí, ktoré sa môžu udiať hocikedy a možno dokonca počas ich života? Toto je dnes jedna z najväčších výziev.

Ak som posielal prorokov pred tisícmi rokov, potom samozrejme ich budem posielať znovu v čase keď sa mám vrátiť, aby pripravili svet.

Ujasnite si, čo učíte veriacich. Pochopte, že som to Ja, ktorý k vám teraz hovorí. Mnohí prídu v Mojom mene, no len málokto bude hovoriť pravdu. Tieto posolstvá prichádzajú odo Mňa, vášho Božského Spasiteľa. Modlite sa za schopnosť rozlišovania, aby ste rozoznali Môj skutočný hlas, ktorý je vám dávaný. Otvorte teraz svoje srdcia a počúvajte, čo vám chcem povedať. Prišiel čas vás informovať, že proroctvá obsiahnuté v Knihe Zjavenia sa odvíjajú pred vašimi očami.

Vy, moji milovaní služobníci, musíte bojovať s odvahou z lásky ku Mne proti prekážkam, ktoré pred vás kladie Podvodník, ktorý vás bude vyzývať k boju až do krajnosti vašej trpezlivosti. Musíte brať na vedomie, že Falošný Prorok je pripravený vás zviesť. Okúzliť vás svojím šarmom. Presvedčiť vás, že on reprezentuje pravdu. Musíte Mne aj Môjmu Večnému Otcovi teraz preukázať vašu oddanosť. Prosím nezúfajte, lebo hoci vás tieto udalosti vystrašia a rozrušia, vaša oddanosť a vernosť musia patriť Mne.

Prvý krát počas vášho úradu bude vaša viera skutočne vyskúšaná. Petrova Cirkev je Moja Cirkev. Ale keď jej kľúče budú prinavrátené Bohu Otcovi, čo bude teraz, Cirkev sa stane časťou Môjho Kráľovstva. Ja som Pravda. Nasledujte Pravdu v každom čase.

Modlite sa teraz ku Mne za milosti, ktoré si treba zabezpečiť, aby ste včas prehliadli Satanovo klamstvo. Inak Falošný prorok chytí do pasce moje milované deti svojim šarmom a charizmatickým spôsobmi správania. Spôsobmi Podvodníka, ktorými je popretkávaný. Satan nezvíťazí nad Mojou Cirkvou, ak moji služobníci budú obozretní k lži a uvidia ju takú, aká je. Diabolská lož, z ktorej ak sa zapojíte do tejto novej ohavnosti a odprisaháte jej vernosť niet návratu!

Teraz Ma počúvajte. Obráťte sa ku Mne, aby som vás viedol a dal vám zvláštne milosti, ktoré sú nevyhnutné k tomu, a by ste priviedli Moje stádo späť ku Mne a Môjmu Nebeskému Otcovi. Ak tak urobíte, udelím vám také milosti, že nebude dlho trvať, než nájdete silu brániť Moje slovo za každú cenu.

Všetkých vás milujem a túžim po vašej podpore počas tohto Konca Časov.

Ježiš Kristus

 8. 06. 2011 - 16:45 hod.

109. Pripravte svoje rodiny, že na nebi uvidia Môj kríž

Moja drahá milovaná dcéra, musím sa s tebou podeliť o pocity, ktoré teraz zakusujem. Prvý z nich je pocit šťastia, lebo mám priniesť mojim deťom toľké milosrdenstvo počas Osvietenia svedomia, ktoré je blízko. A potom sú to Moje slzy veľkého zármutku kvôli tým, ktorí ešte nevedia o tejto udalosti a nie sú na ňu pripravení. Moje deti musia povedať čo najviac svojim priateľom a svojim rodinám o tejto veľkej udalosti, aby sa zachránili ich duše. Nevadí ak sa budú usmievať a vysmejú vaše tvrdenie, lebo neskôr vám budú ďakovať. Povedzte im pravdu. Proste ich, aby si otvorili svoje mysle. Mali by byť upovedomení o tom, čo zakúsia, lebo potom keď uvidia na nebi Môj kríž, budú pripravení. To je všetko, čo potrebujú vedieť. Potom znesú bolesť, ktorú budú znášať, keď bude im bude pred očami premietaní doterajší život. Povedzte im, aby si prehodnotili ich životy a spomenuli si na utrpenie, ktoré mohli spôsobiť svojim blížnym, bratom a sestrám.

Šírte po Varovní Moje slovo.

Deti moje, akonáhle sa Varovanie uskutoční a začnú prebiehať obrátenia, snažte sa rýchlo rozšíriť Moje najsvätejšie Slovo. Je to naliehavé, lebo to bude kľúčové obdobie. To jest obdobie, keď prácou Mojich milovaných nasledovníkov, ktorí sú všade, sa zachovajú moje deti na správnej ceste. Bude to čas, kedy modlitba a obrátenie môžu zmierniť dôsledky spúšte, ktorá príde počas spoločnej vlády Antikrista a Falošného Proroka.

Prijmite teraz pravdu, takú aká je. Nebojte sa pravdy. Objímte ju. Lebo keď tak urobíte, budete slobodní a vaša dôvera vo Mňa vám umožní, aby ste správne hlásali Moje slovo. Strach vás bude len zdržovať, moje predrahé deti. Odvaha získa duše. Váš boj za Mňa Mi uľahčí Moje utrpenie a prinesie večný život tak veľmi veľa dušiam, ktoré zúfalo potrebujú vašu pomoc.

Moja Láska k vám, deti, zahrňuje všetkých a nikdy nekolíše na intenzite. Môj kríž je ťažký, ale keď ho ponesiete s láskou v srdci, vaše bremeno bude ľahké. Vy moji milovaní nasledovníci, posvätení služobníci i laici, ste Moja budúca armáda, ktorá pomôže poraziť Satana. Modlite sa teraz o silu, aby ste zvládli bojové výzvy proti vašej viere. Váš príklad a dar, ktorý udelím každému a každej, kto sa Mi zaviaže vernosťou, spôsobia náhle obrátenia, keď budete hovoriť Moje najsvätejšie Slovo. Pamätajte, Ja som teraz s vami po celý čas. Mnohí z vás, ktorý sú už nejaký čas blízko pri Mne, budú zakusovať silnejší vplyv Ducha Svätého a moc rozlišovať, čo vás prekvapí. Prijmite to ako jeden z najväčších darov dávaných dnes človeku. Také množstvo milostí som neudelil od doby, keď boli dané Mojim apoštolom dané vzácne dary Ducha Svätého.

Vy, moji nasledovníci, vrátane mojich posvätených služobníkov, ste Moja pravá Cirkev. Ja, s pomocou Boha, Večného Otca, vás povediem tak, aby ste mohli pochodovať so všetkými mojimi deťmi v ústrety Novému raju, ktorý očakáva vás všetkých.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

8. 06. 2011 - 21:00 hod.

110. Posolstvo Lásky všetkým mojim nasledovníkom

Moja drahá milovaná dcéra, dnes sa radujem z viery preukázanej mojimi milovanými nasledovníkmi po celom svete, ktorí počúvajú Moje volanie skrze tieto posolstvá.

Radujem sa z hlbokej viery, ktorú preukazujú Moje milované deti vo svete, ktorý Ma odmieta. Moje drahé deti, tí, ktorí vo Mňa veria, prinášajú Mi slzy radosti v čase smútku. Keby tu neboli tí, ktorí sú Mi hlboko oddaní, nemal by som potešenie.

Moje deti, kto Ma miluje, musí Ma teraz počúvať. Dovoľte Mi, aby som vás vzal do náručia a vysvetlil vám dôležitosť vašej viery. Vaša viera je ako plameň v Mojom Srdci, ktorý nikdy nezhasne. Z času na čas sa môže mihať, ale Ja vám dodám silu, aby tento plameň zostal horiaci. Vy, moje deti svetla, pohltíte temnotu, ale musíte zostať jednotní v boji proti Antikristovi.

Satan nemôže zvíťaziť, lebo to je nemožné.

Vždy berte na vedomie túto dôležitú skutočnosť. On, Podvodník, nemôže zvíťaziť a nezvíťazí, lebo to je nemožné. Preto musíte vždy uvedomovať, že Moje svetlo a svetlo Môjho Otca nikdy nezoslabne. Nie je svetlo to, čo zhasne. Ale je to temnota, čo bude priťahovať tie úbohé duše, ktoré sú do nej ťahané. Tieto úbohé zmätené duše sú v Mojom srdci a znamenajú pre Mňa rovnako tak veľa, ako vy. Vy, moje deti, musíte sa ako v každej rodine starať o týchto zanovitých bratov a sestry. Nezáleží na tom, aké ťažké sú ich hriechy, nikdy ich nesúďte. Priveďte Mi ich späť. Hovorte k nim. Modlite sa k Môjmu Božskému Milosrdenstvu za nich, aby mohli byť v čase smrti zachránení z pazúrov Zlého.

Kričte teraz zo striech. Pripomínajte každému pravdu. Nevšímajte si tých, ktorí sa smejú. Ale ak budete vysvetľovať mojim deťom ako veľmi ich milujem, nenúťte im svoje názory. Namiesto toho im jednoducho vysvetľujte, že boli stvorení Bohom Otcom. Hovorte im, že Boh poslal Mňa, jeho Jediného Syna, aby ich zachránil. Aby im dal príležitosť k Večnému životu. A potom im povedzte, že Ja ich milujem a kráčam s každým jedným z nich každú minútu dňa. Aj keď zakusujem ich odmietnutia a páchania zla na iných, som stále tam vedľa nich, s nádejou, že sa ku Mne obrátia a požiadajú Ma o pomoc. Lebo keď tak urobia, zahrniem ich slzami radosti a úľavy. Pomôžte Mi zachrániť tieto vzácne duše. Nedovoľte Podvodníkovi vziať Mi ich. Oni sú vaša rodina. Moja rodina. My sme jedno. Veď aj len jedna stratená duša je príliš veľa.

Ďakujem vám všetkým, moje milované deti. Vedzte, že som teraz s vami vo veľmi silnejšej prítomnosti prostredníctvom Ducha Svätého, než kedykoľvek predtým v histórii. Chyťte Ma za ruku a kráčajte so Mnou v ústrety Novému Raju na Zemi, ktorý bude v budúcnosti vašim nádherným domovom.

Váš milovaný Spasiteľ Ježiš Kristus, Kráľ Milosrdenstva

 11. 06. 2011 - 15:30 hod.

111. Moje duchovné vedenie zablokuje Satanové činy skazy

Moja milovaná dcéra, tento týždeň bol ďalším týždňom skúšky, keď bolo Moje slovo na jednej strane prijaté toľkými ľuďmi, ale zároveň inými odmietnuté ako jasný podvod. Nečítali tí, ktorí odmietajú Moje slovo pravdu? Pravdu, ktorá je obsiahnutá v Mojej Svätej Knihe? Kniha Zjavenia bola daná všetkým mojim deťom, aby pochopili zmätok, ktorý bude spôsobený ku Koncu časov šírením klamstiev vymyslených Satanom a jeho démonmi. Pokiaľ nechápete pravdu obsiahnutú v Knihe Zjavenia, ako chcete potom porozumieť posolstvám, ktoré vám dnes prinášam?

Myslíte si, že by som sa vám otočil chrbtom a ponechal vás napospas Satanovi a jeho diabolskej armáde? Neuvedomili ste si, že by som sa vás pokúsil varovať a potom vám pomôcť?

Moje veľké Milosrdenstvo zničí vplyv Satana, ktorý má na moje deti. Ešte raz prichádzam, aby som vás zachránil z jeho pazúrov. Môj dar Varovania zmenší teror, ktorý keby sa naďalej zintenzívňoval, Varovanie by sa už nemohlo uskutočniť.

Komunikujem s vami nielen preto, aby som vás pripravil na celý tento veľký čin Môjho Milosrdenstva, ale tiež preto, aby som vás viedol bludiskom skazy, ktorú naplánovala diabolská skupina, ktorej kráľom je Zlý. Môj duchovný vplyv značne zablokuje Satanove činy skazy. Počúvajte Moje slovo. Postupujte podľa Mojich pokynov. Veďte a podporujte sa navzájom vo viere, a bude vám daná nevyhnutná pomoc, aby ste rýchlo postupovali cestou ku sľubom, ktoré som vám dal.

Mnohí z vás, deti moje, budete vystrašení, ale prosím, nedovoľte strachu, aby bránil pravde. Satan využije strach, aby vám zabránil prijať Moje posolstvo lásky. Mnoho z toho, čo vám teraz hovorím, je pre vás ťažko pochopiteľné. Ale pochopte, keby som teraz neprišiel a neukázal vám pravdu, boli by ste stratení. Považovali by ste toto obdobie za veľmi ťažké na prežitie. Ako som vás skôr pripravoval cez Mojich prorokov, tak vás budem teraz dnes pripravovať cez túto posolkyňu na čas, keď znovu prídem.

Toto je dar zrodený z Mojej hlbokej lásky pre všetky moje deti, aby si poradili s nadchádzajúcou vládou Antikrista a jeho spojencom zákerným Falošným Prorokom, ktorý zvedie Moju cirkev na zemi.

Prestaňte sa (tomu) brániť. Otvorte oči pre pravdu. Dávam vám dnes jednoducho Moje slovo, aby som vám pripomenulpravdu Môjho učenia. Moje Sväté Písmo je pravdou. Pravda sa odráža v Mojom Svätom Písme. Ak vám dnes pripomínam prísľuby, ktoré som vám dal už skôr, a cestu spásy, tak vám potom len opakujem Moje Sväté Slovo. Pravda zostane vždy rovnaká. Nemôže sa nikdy zmeniť alebo prispôsobiť, aby vyhovovala ľudstvu. Vždy zostane rovnaká.

Dovoľte Mi, aby som vám pomohol porozumieť tomu, čo sa teraz deje. Nekrčte sa v strachu. Ja vás všetkých milujem a jednoducho vás chcem držať za ruku, deti, a ochraňovať vás. Mojim cieľom je zaistiť, aby každý z vás žil život so Mnou v Novom Raji na zemi.

Váš vždy milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 11. 06. 2011 - 22:00 hod.

112. "Osloboditelia" na Blízkom východe chcú ovládnuť Židov

Moja drahá milovaná dcéra, je to z lásky, že dnes v noci s tebou hovorím, pretože už veľmi skoro sa zjednotí viac a viac mojich drahocenných nasledovníkov do boja proti Podvodníkovi. Práve teraz sa on a bohaté vplyvné skupiny, za ktorými sa schováva, dohadujú, aby získali väčšiu kontrolu nad vami všetkými, ale vy toto nemôžete vidieť.*

Oni budú zastavení skôr, ako si myslia. Mnohí z nich sa obrátia počas varovania. To oslabí Satanovu skupinu Nového Svetového rádu do takej miery, že budú tak zmätení, že mnohí budú premýšľať, akou cestou ísť ďalej. Mnohí z nich sa potom vrátia ku Mne, deti, a budú hľadať vykúpenie.

Pomsta, nadvláda, moc a nenávisť v kombinácii vytvárajú najväčšiu hrozbu pre prežitie ľudstva. Všetky vojny, ktoré sú na Blízkom východe i ďalšie, boli zinscenované. Nie je to žiadna náhoda. Pochopte, že toľko krajín nepovstane zrazu len tak samých od seba. Oni boli podporované diabolskou Skupinou, ktorá je vo všetkých vládach. Tých vládach, ktoré riadia svet. Vodcovia na Blízkom Východe sú teraz odstraňovaní, aby sa urobila cesta pre osloboditeľov, ktorí hlásajú spravodlivosť a mierové prostriedky, aby pomohli mojim deťom. Ale toto nie je ich úmysel. Ich úmysel je ovládnuť môj milovaný ľud Židov, ktorí sú teraz ohrození zo všetkých strán.

Všetky tieto udalosti budú prerušené Varovaním. Všetci tí, ktorí sú zapojení do tejto diabolskej globálnej skupiny, Mi budú musieť taktiež jeden po druhom čeliť, keď im ukážem, ako Ma urážali. Mnohí padnú na kolená a budú prosiť o vykúpenie.

Deti moje, to je veľmi dôležité, lebo čím viac hriešnikov všade na svete no hlavne tých, ktorí riadia vaše živobytie sa obráti ku Mne, tým väčšie bude Moje milosrdenstvo. Modlite sa, aby všetci tí, ktorí počas Varovania uvidia pravdu a uvedomia si, že ich milujem, sa obrátili.

Modlitba, deti moje, je veľmi mocná. Keď sa modlite k Bohu Otcovi v Mojom mene za spásu týchto alebo iných duší, neodmietne vás.

Vaša vernosť Mne a denná modlitba je naliehavo potrebná, aby sa uvoľnila slučka, ktorou Satan drží moje deti, ktoré Mi právom patria.

Váš vždy milosrdný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 12. 06. 2011 - 19:00 hod.

113. Hojnosť Lásky na adorácii vás posilní a upokojí

Moja milovaná dcéra, milosti, ktoré obdržia moje deti na Eucharistickej adorácii sú veľmi mocné. Tieto milosti vám nedávajú len milosť vyrovnať sa so životným utrpením, oni vás robia silnejšími v láske ku Mne, vášmu oddanému a vernému Spasiteľovi.

* Pozn. nemec. prekl.: Od 9. do 12. júna sa konalo 59. stretnutie skupiny Bilderberg v St. Moritz, Švajčiarsko.

Láska, ktorá sa vylieva na duše počas adorácie, je dávaná v hojnosti. Tieto duše pociťujú záplavu mojich milostí toľkými rôznymi spôsobmi. Prvým darom je dar pokoja vo vašich dušiach. Pocítite to okamžite, keď naplníte váš čas v blízkej jednote so Mnou.

Tak veľmi veľa mojich detí si sami sebe odopiera mnohé dary, ktoré ponúkam pri adorácii, kde trávite hodinu vášho času pred Mojou Prítomnosťou na oltári. Hoci katolíci poznajú silu Eucharistie, mnohí podceňujú dôležitosť tohto najdôležitejšieho času (stráveného) so Mnou v kontemplácii. Oni jednoducho ignorujú tento dar. Nudí ich, ak musia stráviť tento výnimočný čas so Mnou.

Keby len vedeli, ako by ich to posilnilo. Ich strachy a starosti by sa rozplynuli, keby Mi len robili spoločnosť tichým dôverným rozjímaním. Keby len moje deti mohli vidieť svetlo, ktoré obklopuje ich duše počas tejto výnimočnej svätej hodiny, boli by ohromené.

Deti, je to práve táto hodina, kedy ste pri Mne veľmi, veľmi blízko. Vtedy váš hlas, vaše prosby, vaše sľuby lásky Mne sú vypočuté. V tomto čase sú vám, deti, dávané mnohé zázračné milosti, tak prosím neignorujte Moju prosbu, aby ste trávili tento čas v Mojej spoločnosti.

Odmenou vám bude oslobodenie od starostí.

Odmenou vám bude oslobodenie od starostí, zmäkne vám srdce, myseľ a duša a upokojíte sa. Keď Ma prijímate v Eucharistii, naplním vašu dušu. Ale keď prídete ku Mne na adoráciu, obklopím vás do takej miery, že záplava Mojej milosrdnej lásky vám zasýti myseľ, telo a dušu. Pocítite silu, ktorá vám dá tichú dôveru, ktorú by ste už sotva mohli ignorovať.

Príďte teraz ku Mne, deti. Potrebujem vašu spoločnosť. Potrebujem, aby ste so Mnou hovorili vtedy, kedy je Moja Božská prítomnosť najsilnejšia. Milujem vás a chcem vyliať na vás všetky Moje milosti, aby ste mohli vliať svoje duše do Môjho Najsvätejšieho Srdca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 13. 06. 2011 - 18:00 hod.

114. Zverte mi svoje starosti a Ja zľahčím vaše bremeno

Moja drahá milovaná dcéra, modlitba teraz naberá väčšie tempo vďaka daru Ducha Svätého, ktorý prenikol do duše všetkých mojich nasledovníkov na celom svete. Ich uši sú teraz pozorné k Môjmu najsvätejšiemu Slovu.

Modlite sa za všetky moje úbohé strápené deti, ktoré trpia veľkú núdzu vo svete v dôsledku ohavných činov, ktorých sú obeťami. A to všetko je pre hriechy ľudstva.

Dovoľte Mi pripomenúť vám všetkým, deti moje na celom svete, aby ste sa modlili Ruženec Božieho Milosrdenstva každý jeden deň. Modlite sa tiež a Ja tu počítam so všetkými kresťanskými vierovyznaniami Svätý Ruženec k Mojej milovanej Matke, lebo táto mocná modlitba oslabuje satanovu moc nad mojimi deťmi.

Všetko, čo žiadam od vás všetkých, ktorí ste zarmútení so skúšok a starostí, aby ste Mi prenechali všetky tieto záležitosti a dovolili Mi, aby som sa s tým vysporiadal. Dôverujte mi a vaše jarmo sa zľahčí. Dovoľte Mi voviesť vás do pokojnejšieho stavu. Uvoľnite sa a dovoľte Môjmu pokoju zaplaviť vaše citlivé hladujúce duše. Temnota, ktorú cítite pochádza zo strachu. Strach pochádza z nedostatku dôvery. Ak stratíte dôveru vo Mňa, Satan zaseje do vašej mysle pochybnosti.

Nikdy nepodceňujte to, keď sa s vami neprestajne zahráva, aby vás obrátil proti vášmu blížnemu. Tento klam je vždy v prvom rade zameraný na mojich najoddanejších nasledovníkov. Nenávidí vás, keď Ma milujete. Nebude mať pokoja, pokým vás nevyvedie z miery. Smeje sa, keď váhate. Nedávajte mu túto moc, lebo ak tak robíte, vaša viera vo Mňa slabne.

Modlitba k sv. Michalovi a Presvätý Ruženec sú najmocnejšie zbrane proti Satanovi.

Teraz choďte s väčšou dôverou, a zverte mi vaše problémy a záležitosti, lebo Ja tu na vás čakám v každom čase, aby som vás priviedol do svetla.

Milujem vás všetkých, deti. Dôverujte Mi viac.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 14. 06. 2011 - 19:00 hod.

115. Moji nasledovníci musia ukázať dôveru, aby pripravili ostatných na Varovanie

Moja milovaná dcéra, je potrebné urobiť ešte toľko práce prostredníctvom mojich nasledovníkov, ktorí nech hovoria ľudom, čo majú počas Varovania očakávať.

Povedzte im dopredu detaily, aby vedeli, že sa nemusia ničoho báť, keď uvidia vzplanúť červenú oblohu, obraz Môjho veľkého Milosrdenstva. Namiesto toho sa majú radovať, lebo tu aspoň pre mnohé deti po celom svete bude dôkaz, ktorí hľadali po celý svoj život.

To, po čom túžim, je, aby medzi mojimi deťmi zavládla veľká radosť, a nie slzy smútku. Keď uvidíte Môj kríž, všetci spoznáte zanietenosť Mojej lásky k všetkým vám.

Mnohí budú roniť slzy veľkej radosti, lebo budú vedieť, že som prišiel zaplaviť ich duše milosťou vykúpenia. Ostatní, ktorí Ma nepoznajú, budú vystrašení, lebo potom im bude zjavné pravé poznanie závažnosti ich hriechov.

Tí, čo Ma nasledujete po celom svete, volám vás, aby ste ukázali veľkú odvahu, keď budete hovoriť mojim deťom, aby nemali strach, keď sa stanú svedkami tohto božského veľkolepého prejavu Môjho veľkého Milosrdenstva pre ľudstvo. Priveďte ich späť do Môjho stáda tým, že ich pripravíte. Ak vás nebudú počúvať, modlite sa za nich.

Váš Večný Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

15. 06. 2011 - 10:00 hod.

116. Intelektuálne náboženské snobstvo ma uráža

Dnes, dcéra moja, chcel by som varovať tých mojich oddaných nasledovníkov, ktorí verejne hlásajú Moje meno, aby nasledovali pravdu Môjho učenia a postupovali s opatrnosťou.

Milujem všetkých mojich nasledovníkov, a zvlášť tých, ktorí v každom čase prejavujú pokoru. Avšak som sklamaný, ak zbožní a seriózni kresťania, ktorí hovoria Moje slovo, sa pokúšajú analyzovať Moje učenie hlasným a diktátorským spôsobom. Nestačí im, že šíria Moje slovo, ale cítia sa byť povinní vnášať Moje učenie do ľudských intelektuálnych debát, ktoré slúžia len na jeden účel: ukázať druhým, že oni sú viac kvalifikovaní pochopiť Moje najsvätejšie Slovo. Sú takí odhodlaní dokázať, že majú pravdu vo svojom uvažovaní, až rozdelia Mojich pravých nasledovníkov. Táto ich zbožná a seriózna oddanosť Mne ich môže často urobiť neschopnými v ich skutočnej láske ku Mne, ktorá vždy pramení z pokory.

Musia stíšiť svoje hlučné hlasy, plné intelektuálnej kritiky. Musia sa zastaviť, počúvať Môj hlas a odolať potrebe dokazovať ich vedomosti v duchovných veciach ostatným. Keď toto robia, previňujú sa hriechom pýchy. Vôbec Ma nepoznajú, lebo si nenašli čas zastaviť sa v tichosti a pokore pred Mojimi očami, ktoré všetko vidia. Pokiaľ sa títo Moji zbožní nasledovníci nestanú malými v Mojich očiach a neponížia sa predo Mnou, nebudem ich môcť pritiahnuť k Sebe.

Oslavujte Ma. Uctievajte Moje slovo. Nasledujte Môj príklad. Nikdy neprenasledujte iných v Mojom mene, najmä nie vašich spolubratov kresťanov.

Váš milovaní Učiteľ a Spasiteľ Ježiš Kristus.

15. 06. 2011 - 23:00 hod.

117. Komunikujte s mladou materialistickou a nestálou spoločnosťou

Moja drahá milovaná dcéra, skúšky a duchovná vyprahlosť, ktoré teraz znášaš, som dovolil, aby som ťa pritiahol ešte bližšie k spojeniu sa so Mnou.

Niekedy, keď trpíš, musím odvrátiť zrak, aby som nemusel vidieť tvoje utrpenie. Avšak keď znesieš každú skúšku a postúpiš na vyšší stupeň, staneš sa ešte silnejšou, ako si bola predtým. Čím hlbšie je tvoje utrpenie pre krutosť a urážky druhých, ktorí ťa zosmiešňujú kvôli tejto svätej práci, tým viac milostí dostaneš.

Ako trpieť v Mojom mene.

Avšak iba trpieť v Mojom mene nestačí. Nesmieš sa otvorene sťažovať na tieto utrpenia. Aby si ma uspokojila, musíš trpieť v tichosti, dcéra moja. Okolitému svetu sa musíš javiť radostná. Len potom bude tvoja duša posilnená a pozdvihnutá na úroveň svätosti, ktorú od teba požadujem v tomto poslaní. Lebo ak sa budeš rozvíjať takýmto spôsobom, tak ovocím, ktoré prinesieš hovorením Môjho slova, bude, že Moje posolstvá budú efektívnejšie počúvané v každom kúte sveta.

V tomto čase, keď pripravujem všetky moje deti na najväčšiu výzvu od Môjho ukrižovania, je životne dôležité, aby Moje najsvätejšie Slovo počulo čo najviac ľudí.

Pravda, ktorá je teraz zjavovaná bude počutá nielen veriacimi, ale aj tými, ktorí Ma nechcú poznať alebo tými, ktorí nechcú prijať pravdu o existencii Boha, Večného Otca.

Komunikujte s mladou materialistickou a nestálou spoločnosťou.

Dcéra moja, musíte použiť metódy, ktorými budete komunikovať s mladou, materialistickou a nestálou spoločnosťou. Zaisti, aby ste s nimi komunikovali takým spôsobom, aby porozumeli, pozorne počúvali a hovorili o tom. Lebo, načo by bolo toto dielo dobré, keby proste Moje sväté Slovo posilňovalo len veriacich? Áno, je dôležité pripomínať im prísľuby, ktoré som dal, keď som povedal, že znovu prídem. Ale sú to tie duše, ktoré nemajú žiadne poznanie, porozumenie alebo záujem o Môj súcit k ľudstvu, ktoré musím získať za každú cenu.

Vy, moja dcéra i moji nasledovníci, ste teraz povinní informovať agnostikov, ateistov a celú mladú generáciu o pravde. Hovorte k nim jemným tónom. Nebuďte agresívni. Použite povzbudzujúce slová. Spravte Moje slovo zaujímavým.

Nie je koniec sveta.

Hovorte im o prísľube, ktorý som dal o Novom Raji na zemi. To neznamená, že svet skončí, ale lepšie povedané, že sa teraz rozvinie nová éra pokoja, radosti a šťastia. Oni sa nemôžu a nesmú otočiť chrbtom tejto Sláve. Modlite sa za nich. Prineste ich ku Mne a obdržíte špeciálne vedenie a milosti.

Jednoduchosť a pravda by mali byť vašimi prvotriednymi zbraňami. Buďte príkladom. Moja dcéra, musíš teraz plánovať, ako použiť odlišné a nové metódy komunikácie Môjho slova. Bude ti poslaná pomoc, aby si to dosiahla.

Šírte Moje slovo využitím moderných komunikácii.

Musia byť použité moderné komunikačné metódy, aby sa zaistilo, že Moje Slovo sa rýchlo rozšíri. Modlite sa teraz. Požiadajte vydavateľov v čo najviac krajinách ako môžete, aby vydávali knihy v čo najväčšom počte jazykov, ako je možné. Použite audio-, video- alebo iné technológie, aby sa Moje slovo rýchlo šírilo. Volajte dobrovoľníkov, aby doručili Moje posolstvá množstvu ľudí.

Lebo toto zachráni duše, dcéra moja. Milujem ťa. Tvoja sila a odhodlanie uspieť v tejto práci, ktoré pramení z čistej lásky, ktorú máš ku Mne a Mojej milovanej Matke, prinavráti duše ktoré by ináč išli do pekla späť do môjho náručia a k večnej spáse.

Nevšímaj si tých, ktorí prejavujú neúctu k Môjmu menu.

Buď statočná. Ignoruj urážky. Neodpovedaj tým, ktorí prejavujú neúctu k Môjmu menu. Budú to práve Moji nasledovníci, čo ťa zrania najviac. Lebo mnohí, moji dobre zmýšľajúci praví učeníci z času na čas upadnú do omylu. Ich znalosť Mojej náuke môže vyvolať pocit pýchy, ktorá vedie k arogancii. Potom sa do nich zakráda intelektuálna pýcha. Tieto moje úbohé milujúce a zbožné duše, o láske ktorých ku Mne niet pochybností, sa nesmú pozerať povýšene na tých, o ktorých si myslia, že sú na nesprávnej ceste. Nesmú padnúť do Satanovej pasce prijatím postoja nadradenosti a náboženskej prísnosti. Tak potom dochádza k rozumovému boju, aby sa videlo, kto ľudsky povedané je vzdelanejší ako ten druhý, alebo kto lepšie pochopil Pravdu Mojej náuky.

Spomeňte si, čo som vás všetkých učil. Pravda je jednoduchá. Pravda je láska. Ak vo vašej snahe dokázať vašu interpretáciu Môjho svätého slova nepreukážete lásku a trpezlivosť, potom vaša verzia pravdy nepochádza odo Mňa.

Milujte sa navzájom. V Mojich očiach ste všetci rovnakí. Ale tým z vás, ktorí sa vydáte na cestu pomôcť prinavrátiť stratené duše späť ku Mne, hovorím: Budete povýšení v Mojich očiach.

Váš Božský Spasiteľ Kráľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

 20.06.2011 - 11:45 hod.

118. Moje deti budú počas Varovania prvý krát hľadieť na Moju tvár.

Moja milovaná dcéra, priprav teraz moje deti, lebo veľmi skoro predstúpia predo Mňa v celej Mojej sláve a súcite. Ukážem sa veľmi skoro každému jednému mužovi, žene a dieťaťu od veku rozumu.

Ten nádherný deň, keď ukážem Moje milosrdenstvo v protiklade mojej spravodlivosti, musí byť všetkými vítaný. Radujte sa, lebo vy všetci, každý jeden z vás, bude hľadieť na Moju tvár po prvý krát.

Mnohí budú plní lásky a šťastia, lebo to bude úžasné stretnutie. Iní budú plní strachu. Ale niet sa čoho báť, lebo Ja vás všetkých milujem. Hriech bude jediné, čo nás oddeľuje, ale keď oľutujete a prijmete pravdu o vašich urážkach voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi, zakúsite úžasné milosrdenstvo, ktoré vám je poskytnuté. Tým, ktorí sa budú plní strachu, musím povedať toto. Strach pochádza z hriechu. S hriechom vo vašej duši budete oddelení odo Mňa. Uznajte vaše hriechy za také, akými sú - ľudskou slabosťou. Potom sa pozrite na Mňa a vovediem vás do večného života a pravdy.

Moje veľké Milosrdenstvo prináša úžasné správy.

Moje veľké Milosrdenstvo prináša úžasné správy mojim deťom na celom svete. Lebo, keď sa toto Veľké Varovanie uskutoční, bude vám daná šanca na zmenu vašich životov k lepšiemu. Keď bude odhalená pravda o Mojej Existencii, uskutočnia sa potom rozsiahle obrátenia.

Potom, a len potom, čo sa uskutoční Varovanie, bude svetu daná možnosť zniesť veľký trest, ktorí bude nasledovať, ak sa hriešnici nebudú hromadne kajať. Lebo vtedy ruka Môjho Otca dopadne všade na tých, ktorí odmietajú počuť pravdu tých, ktorí sa odvracajú od lásky, lásky ku Mne a k vašim bratom a sestrám. Lebo vaše hriešne cesty, v tomto štádiu, už nebudú akceptované. Pretože to by už pretiekol pohár trpezlivosti. Satanovému mocnému vplyvu už nebude dovolené držať ľudstvo v pevnom zovretí. Tí, ktorí vzdorovito naďalej chodia po bezbožných cestách a na nich prenasledujú moje deti, budú zastavení.

Veľký Trest

Veľký trest, podobný tomu, aký nebolo vidieť od čias Noema, bude uvoľnený Bohom Večným Otcom. Moji nasledovníci, ktorí by mohli povedať, že toto nie je spôsob, akým Ježiš hovorí, mali by si teraz sami sebe položiť túto otázku. Ak je Ježiš plný milosrdenstva, prečo by On, alebo Boh Otec dovolil satanovej armáde pokračovať a spôsobovať teror Mojim deťom? Je to z lásky k všetkým Božím deťom, že sa bude konať tento veľký trest. Robte pokánie, každý z vás. Odmietnite prázdne sľuby Satana. Odmietnite falošný prázdny život, ktorí vám ponúka. Uznajte, že keď počujete, ako je Moje meno v dnešnom svete odmietané, že je to priamy vplyv Satana. Kým sa Moje deti neodvrátia od neho, nemôže byť žiaden pokoj v tomto svete.

Prijmite toto Varovanie ako posolstvo čistej lásky. Tým, ktorí majú moc, hovorím toto. Odmietnite klamstvá, ktorým ste sa zaviazali, alebo znášajte následky.

Veľké Milosrdenstvo, ktoré vám ukážem počas Varovania, je riešením pre novú éru pokoja. Akceptujte to a trest bude odvrátený. Odmietnite to a budú môcť byť zachránení len Moji nasledovníci. (Potom) pre vás ostatných už bude príliš neskoro.

Váš milujúci Spasiteľ Spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

22.06.2011 - 18:00 hod.

119. Posolstvo od Panny Márie o komunikácii s mladými ľuďmi

 (po súkromnom zjavení, v ktorom sa (Panna Mária) zjavila vizionárke na viac ako 30 minút)

Prichádzam v mene Ježiša Krista. Som Matka Božia, vaša milovaná matka, Kráľovná všetkých anjelov.

Dieťa moje, práve si bola skúšaná kvôli práci, ktorú robíš pre Môjho milovaného Syna, v dôsledku čoho si sa stala silnejšou. Teraz vieš, čo musíš urobiť, aby tak veľa mladých ľudí mohlo porozumieť, kto je Môj Syn. On, môj najdrahší Syn, Spasiteľ sveta, urobí všetko, aby zachránil všetkých tých, ktorí chodia po zemi v nevedomosti o Jeho Milosrdenstve.

Tým deťom, ktoré zatvrdilo odmietajú počúvať, musí byť povedaná pravda a to veľmi skoro. Prosím, hovor mladým ľuďom všade na svete, že Ježiš Kristus kráča s nimi každú sekundu dňa. Tak veľmi sa o nich stará. Nemajú žiadnu predstavu o hĺbke Jeho lásky. On ich chce objať do Svojho Najsvätejšieho Srdca, aby sa tak radovali z novej éry pokoja na zemi. Keby len odpovedali.

Dieťa moje, pre ľudí je zložité porozumieť pravde o existencii Boha Otca. Presvedčiť ich o pravde o obeti Jeho milovaného Syna je veľmi zložité. Toto, dieťa moje, musí byť tvoj cieľ.

Choď v Pokoji a Láske

Tvoja milovaná Matka Kráľovná anjelov

 22.06.2011 - 19:00 hod.

120. Varovanie dokáže, že Boh existuje

Moja drahá milovaná dcéra, - teraz keď si silná, lebo si pretrpela do teraz najhoršiu skúšku - budeš pokračovať v sprostredkovávaní Mojich naliehavých prosieb celému svetu.

Oni, moje milované deti, musia vedieť, že keď Ja čoskoro prídem, ocitnú sa so Mnou tvárou v tvár. Ako veľmi túžim ukázať im, že Ja skutočne existujem a ako veľmi čakám na radosť na ich tvárach, keď zakúsia Moju lásku a milosrdenstvo.

Lebo mnohé moje deti padnú na zem a budú roniť slzy útechy. Slzy radosti a šťastia. Slzy úžasu a lásky. Lebo, konečne, bude možné žiť nový život potom, čo všetci môžu nasledovať pravdu Môjho učenia.

Moje deti nepochopia význam tohto Veľkého Aktu Milosrdenstva, najväčšieho daru, aký bol kedy udelený ľudstvu od Môjho ukrižovania. Lebo skrze tento dar Varovania budú oči ľudí konečne otvorené pre pravdu o ich vlastnej existencii na tejto zemi i po nej.

Tí, ktorí žijú dnes v tomto svete musia porozumieť, akí sú privilegovaní, že im bude daný dôkaz o existencii Boha, Večného Otca a Mňa, Jeho milovaného Syna, hoci to presahuje vaše chápanie.

Po Varovaní sa nevracajte späť na vaše staré cesty

Naliehavo vás všetkých žiadam, keď uvidíte Moju prítomnosť a bude vám ukázané, ako hriech nielen Mňa uráža, ale tiež vás ženie na cestu dolu do pekla, nesmiete sa vrátiť späť k vašim starým cestám.

Doba po Varovaní je rozhodujúca pre pokoj vo svete a vašu spásu. Neodmietajte tento dar. Uchopte ho oboma rukami. Nech Varovanie učiní, že ste jedno vo Mne. Keď tak robíte a modlíte sa o vedenie, budete odmenení Novým Rajom na Zemi, kde vám nič nebude chýbať.

Radujte sa. Počúvajte Ma. Riaďte sa Mojim posolstvom a dovoľte Mojej láske, aby vás zahalila (na ceste) do Môjho slávneho Kráľovstva.

Všetkých vás milujem. Ak v nasledujúcom čase pocítite nával lásky vo vašom srdci k inému blížnemu, nezabudnite, že tento dar pochádza odo Mňa. Bez lásky nie je žiaden život.

Váš Božský Kráľ Milosrdenstva Ježiš Kristus,

Syn Boha, Večného Otca

 23.06.2011 - 22:10 hod.

121. Bežní ľudia, dobrí ľudia sa Mi obracajú chrbtom

Moja drahá milovaná dcéra, radosť, ktorú dnes zakusuješ je dôsledok milostí, ktoré ti boli udelené včera počas Adorácie. Teraz vieš, ako je dôležité dovoliť Mi vyliať toľké milosti na duše počas tohto najmimoriadnejšieho času v Mojej osobnej spoločnosti.

Ako spoznať stratené duše

Dnes ti chcem hovoriť o stratených dušiach vo svete a o tom, ako ich spoznať. Moji nasledovníci si často chybne myslia, že stratené duše sú tie, ktoré sú v smrteľnom hriechu. To nie je nevyhnutne pravda. Stratená duša môže byť osoba, ktorá neverí vo Mňa alebo v Môjho Večného Otca. Stratené duše môžu byť tiež tie deti, ktoré sú uchvátené deň čo deň honbou za zarábaním peňazí, budovaním bohatstva, kariéry a zháňaním sa za materiálnymi vecami. Všetko kvôli radosti, ktorú, ako oni veria, im prinesú tieto veci v ich budúcom (pozemskom) živote. To sú bežní ľudia, dobrí ľudia, ale (ľudia), ktorí sa Mi obracajú chrbtom.

Mnohé z týchto mojich detí sú dobrého srdca. Oni môžu byť plní lásky voči ich blížnym, ich rodinám a priateľom. Môžu byť populárni a obľúbení. A napriek tomu oni môžu byť stratené duše. Ako je to možné, môžete sa opýtať? Tak, lebo oni neveria, že ich duša je práve tak dôležitá, ako ich fyzické potreby, a tak ju zanedbávajú. Zanedbávaním duše sa stávajú náchylnými na pokušenia, s ktorými sa stretajú na ich ceste každý deň. Považujú za ťažké odolávať svetským dobrám, bez toho, aby pouvažovali, že čas, ktorý investujú na svoje ambície, by mohol byť strávený preukazovaním lásky k iným skrze umenie podeliť sa. V ich honbe za peniazmi sa môžu stať pyšnými. Pýcha sťažuje, správať sa ako môj pravý nasledovník.

Deti, ak trávite všetok svoj čas naháňaním sa za snami, ktoré, ako vy veríte, má tento svet ponúkať bohatstvo, majetok a pozície moci potom vám ostáva málo času na modlitbu alebo starostlivosť o vaše duše pre budúci život. Toľko mojich detí nemôže nikdy pochopiť, prečo ich svetské dobrá zanechávajú vnútri prázdnych. Oni nepočúvajú tých mojich nasledovníkov, ktorí poznajú pravdu. Tým, že neuznávajú existenciu Boha, Všemohúceho Otca, sa im nemôže podariť potešiť niekoho iného, ako seba samých. Navonok títo ľudia žijú aktívny, zdravý život plný zábavy bez žiadnej starosti vo svete. Ale tento druh životného štýlu nemôže byť dosiahnutý správnym spôsobom bez viery vo Večný Život. V ich životoch chýba pokora.

Možno poviete na ich obranu: Ale oni musia živiť svoje rodiny a starať sa o druhých, ktorí sú od nich závislí, a tak oni pracujú pre tieto ciele? Moja odpoveď znie: Nie, oni tak nekonajú. Ich cieľom nie je živiť ich rodiny. V mnohých prípadoch sa zameriavajú na nadbytok aby si uspokojili svoju žiadostivosť. Čím viac to robia, tým viac sa stávajú pre Mňa a Môjho Večného Otca stratení.

Ak sa moje deti neprebudíte a nerozpoznáte spôsoby, v ktorých Satan používa všetky príťažlivé lákadlá sveta, aby vás vtiahol do falošného pocitu materialistickej bezpečnosti, nemôžete prísť ku Mne. Čas v tomto živote musí by trávený v chvále vášho Stvoriteľa. V starostlivosti o svojho blížneho skrze charitatívne činnosti. V uprednostnení potrieb iných pred svojimi vlastnými. Kráčaním v Mojich šľapajach.

Ak moje deti neveria v Boha Otca alebo hoci v Neho veria, no pohodlne si volia dať bokom každú poctu k Nemu, lebo sú viac zaujatí materiálnymi záležitosťami, bude pre nich ťažké vojsť bránami Neba, pravého Raja, po ktorom túžia. Zem je len prechodnou fázou v celom vašom bytí. Nebo dokonca ani malý záblesk z toho, čo ponúka nemôže byť zakúsené vo

vašich životoch na zemi. Žiadne z týchto svetských lákadiel nestojí za to, aby ste sa po ňom naháňali, ak by to znamenalo, že sa musíte vzdať drahokamu, akým je Nebo.

Podstatné čnosti na vstup do Môjho Slávneho Kráľovstva sú viera, láska, pokora a túžba potešiť Ma.

Váš milovaní Učiteľ a Spasiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

 25.06.2011 - 1:30 hod.

122. Ľudia nevedia, čo je ich duša odpoveď je jednoduchá

Moja drahá milovaná dcéra, tvoj hlas, zatiaľ čo sa konečne dostáva k Mojim posvätením služobníkom po celom svete, ostáva nepočutý v tých častiach sveta, kde sa zabúda na existenciu Boha, Všemohúceho Otca.

Možno povieš, že nepočúvajú. Ale oni nemôžu počúvať ak nepočujú. Buď teraz statočná, hovor podľa možnosti čo najviac ľuďom. Pros ľudí, aby šírili správy o Mojom slove. Volaj ich. Spýtaj sa ich. Vysvetľuj im, že musia najskôr čítať Moje posolstvá, predtým, ako ich odmietnu. Lebo, len keď pocítia silu prichádzajúcu z mojich Božských perí, keď Môj Duch si pritiahne ich ducha, konečne pochopia, že som to Ja, kto komunikuje so svetom.

Som smutný, dcéra moja, kvôli hĺbke barikád a rozdelení, ktoré dnes blokujú každý pokus Mojej Preblahoslavenej Matky i Môj, Jej predrahého Syna, hovoriť svetu skrze vizionárov. V minulosti bola pokora trochu viac rozšírená. Táto dôležitá čnosť sa vytratila. Na jej mieste je tu svet, kde je v živote ľudí uznávané ako priorita všetko, čo vyžaruje ľudská inteligencia, pôvab alebo telesná príťažlivosť. Ich duchovnosť zomrela. Dcéra moja, oni sú len prázdne škrupiny. Škrupiny, ktoré keď sa rozlúsknu sú ničím. Podstata duše je to, o čo sa moje deti musia usilovať. Je to pre mnohých ľudí ťažké, a zvlášť pre tých, ktorých mysle sú plné ľudskej múdrosti, kde ostalo málo priestoru pre duchovnú múdrosť.

Taký je nedostatok duchovnosti, spôsobený mocou Satana, že ľudia sa stávajú korisťou tak, že nechávajú svoje duše otvorené pre páchaniu hriechu. Nedostatok duchovnosti alebo viery v Boha vydáva dušu k znečisteniu Podvodníkom. Kráľ klamstva privádza duše k presvedčeniu, že len telo a myseľ (duch) sami sú spojené, aby tvorili celok. Žiaľ, vy nemôžete byť celiství bez vašej duše.

Čo je vaša duša?

Mnohí ľudia nevedia, čo ich duša je. Ako ju nahmatať alebo ako sa má rozpoznať. Je to váš rozum? Vaše svedomie? Odpoveď je jednoduchá. Vaša duša je to, kto ste vy. Vaše svedomie. Vaše názory. Vaše presvedčenie či predstavuje pravdu takú, aká je alebo pravdu takú, akú

Pozn. prekl.: celok = jednota bytia. Filozofia (ontológia) hovorí o ľudskom bytí, že je tvorené telom, dušou a duchom (trichotonomická teória).

by ste chceli veriť, že je. Duša nie je oddelená časť vás, drahé deti. Niečo, čo patrí inému svetu. Ona je prítomná vnútri každého ľudského bytia.

O vašu dušu sa môžete starať nasledovaním Môjho učenia. Môže byť zanedbaná hriechom, ktorému je veľmi ťažké vyhnúť sa. Ale môže byť obnovená spoveďou alebo vyjadrením ľútosti a začatím odznova. Alebo môže byť zničená. Niektorí si úmyselne ničia dušu tým, že hrešia pre pôžitky a neresti tohto sveta, v plnom vedomí toho, čo robia. Iní popierajú, že majú dušu. Ich arogancia ich presviedča, že všetko vedia - že ich život (podľa nich) začína a končí na tejto zemi.

A potom sú tú tie mladé duše, ktoré nie vlastnou vinou boli vychovávané rodičmi v časoch hojnosti, kedy nič, v materialistickom zmysle, nepotrebovali. Ich náboženstvo je založené na materiálnom zisku. Úsilím po väčšom dráždení ich ctižiadosti pokračuje v narastaní, až nakoniec už nie je nič viac, o čo by sa mohli usilovať, až kým ich nestretne smrť. Potom sú stratení. Bezradní. Zmätení. S hlbokým odporným pocitom vnútri vedia, že niečo nie je v poriadku. Duša k ním hovorí, ale oni nevedia ako reagovať. Oni sú tí, ktorých musíte zachrániť.

Vyzývam všetkých mojich nasledovníkov všade (na svete), aby Mi pomohli zachrániť všetky Moje úbohé deti. Viem, že vás žiadam o mimoriadny čin veľkorysosti z vašej strany. Je to obrovská zodpovednosť. Ale poslúchaním Mojej Najsvätejšej Vôle pomôžete Mi zachrániť väčšinu sveta zo zovretia satana a teroru, ktorý vykonáva.

Choďte vpred, Moji nasledovníci, vy všetci a šírte Moje Slovo unavenému, zvedenému a sklamanému svetu. Moje milosti budú vyliate na každého z vás pre čo i len jedno jediné obrátenie pre jednu dušu, ktorá môže uniknúť hrôze pekla.

Všetkých vás milujem. Objímam vás moji nasledovníci, moje predrahé deti všade (na svete). Akú úľavu Mi denne prinášate. Ako ma utešujete. Teraz Mi prineste viac duší.

Váš Božský Vykupiteľ Spasiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

 25. 06. 2011 - 15:00 hod.

123. Panna Mária Satan stráca svoju silu, keď sa modlí Môj ruženec

Dieťa moje, vždy sa sústreďuj na Môjho Syna, lebo potrebuje tvoju pozornosť. Musíš vkladať všetku svoju dôveru do Neho a nikdy nedovoľ, aby niekto odtrhol tvoje oči od Neho.

On, moje dieťa, si ťa vyvolil za jedného z najdôležitejších poslov pre tieto časy, aby boli zachránené stratené duše. Hovor ľuďom, aby sa modlili najsvätejší ruženec, dokonca aj nekatolíkom, lebo je to najväčšia zbraň proti vplyvu Podvodníka, ktorý stená v bolesti, keď sa táto modlitba modlí. Jeho sila je oslabená, keď sa moje deti modlia túto modlitbu. Čím viac mojich detí sa bude modliť túto modlitbu, tým viac duší môže byť zachránených.

Ty, moje dieťa, máš veľmi ťažké poslanie, oveľa ťažšiu, ako hociktorí proroci v minulosti. Je to kvôli temnote ducha vo svete.Nikdy predtým nezostúpila takáto temnota, keď moje deti sa odvracajú od Môjho Syna. Od Neho, ktorí zomrel strašnou smrťou, aby ich zachránil. A nielen, že naňho zabudli, ale sa rozhodli zapierať Jeho skutočnú existenciu.

Modlitba ku Mne, vašej Preblahoslavenej matke, zraňuje Zlého, ktorý sa krčí a stráca svoju silu, keď sa modlí Môj ruženec. To je zbraň, ktorá Mi bola daná, aby som mohla pomôcť zachrániť stratené duše predtým, ako konečne rozšliapem hadovi hlavu. Nikdy nepodceňujte silu ruženca, lebo čo i len jedna skupina ľudí, venujúca sa pravidelnej pobožnosti Môjho svätého ruženca, môže zachrániť svoj národ. Hovor mojim deťom, aby boli opatrné, keď sa obracajú chrbtom modlitbe, lebo keď tak robia, prenechávajú sa široko otvorení Podvodníkovi, aby ich zviedol na svoju očarujúcu, ale nebezpečnú cestu do temnoty. Priveď moje deti do svetla šírením úcty k Môjmu presvätému ružencu.

Vaša milovaná Matka Mária, Kráľovná Pokoja

 25.06. 2011 - 16:00 hod.

124. Prvé posolstvo od Boha Otca: Prišiel teraz čas pre Mňa, aby som si vyžiadal späť Moje slávne Kráľovstvo. Nový Raj na zemi bude trvať 1000 rokov

Poznámka vizionárky: „Predtým, ako som dostala toto posolstvo, som sa práve skončila modliť Ruženec Božieho Milosrdenstva, keď zrazu mi Duch Svätý oznámil, že mám prijať posolstvo od Boha Otca. Triasla som sa od nervov. Potom som sa spýtala otázku: ‚V koho mene prichádzaš?‘ Toto bola odpoveď.“

Prichádzam v mene môjho Milovaného Syna, Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Ja som Boh Otec a hovorím k tebe po prvý krát. Moja vyvolená dcéra, hovorím dnes k tebe, aby som mohol informovať ľudstvo o láske, ktorú mám ku všetkým.

Mnohí Ma nepoznajú. Oni si myslia, že áno, ale pre milióny duší som len bytosť bez tváre. Tak málo vedia o Mojej túžbe umožniť im milovať Ma tým spôsobom, ako to bolo myslené.

Moje meno je vo svete nedbalo používané mnohými, ktorí neuznávajú, že to bola Moja ruka, ktorou bol utvorený svet a jeho stvorenia. Tí, ktorí takto robia, sú zmätený v tom, kto Ja som a do istej miery sa Ma boja. Ale nemajú mať čo zo Mňa strach, lebo Moja láska je čisto pre všetky moje deti. Až tak vás milujem, že som pre vás urobil najväčšiu obeť zo všetkých, aby som vás priviedol späť do Môjho náručia a dal vám príležitosť, aby ste boli zachránení od Podvodníka. Poslal som Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, do sveta, aby ste mohli pochopiť pravdu o láske. Tej láske, ktorú keď prijmete, budete všetci zachránení.

Moje srdce je zlomené kvôli tomu, že mnohí z vás sa neobrátite ku Mne a nepreukážete Mi svoju lásku. Túžim po tom, aby ste sa jednoducho na Mňa obrátili a požiadali Ma o pomoc. Netreba sa báť Mojej lásky, lebo to bolo skrze Moju lásku, že vám bol daný váš prvý dych. Stvoril som každého z vás na Moju podobu, aby som mohol mať rodinu. Stvoril som svet z čistej lásky, aby ste sa vy, moje deti, mohli podieľať so Mnou na tomto Raji. Ten bol tak láskyplne stvorený, že každý jednotlivý detail bol tak dôkladne vytvorený. Bol som tak

šťastným keď bol stvorený Raj na zemi, že anjeli sa radovali a Nebesia boli ožiarené plameňom lásky, že žiadne ľudské bytie by to nemohlo nikdy pochopiť. A potom bol (Raj) zničený hriechom, zapríčineným hadom.

Moje deti, dovoľte Mi to vysvetliť. Prišiel pre Mňa čas, aby som si vyžiadal späť Raj, ktorý som láskyplne stvoril, aby sme sa mohli opäť stať jednou rodinou.

Rodinou spojenou silnými putami lásky, ktorá ju bude držať pohromade. Tento Nový Raj na Zemi je teraz plánovaný pre všetky moje deti.

Bude trvať 1000 rokov na zemi a nikto nesmie byť z neho vylúčený, lebo by Mi to zlomilo srdce. Môj milovaný Syn, Ježiš Kristus, a Duch Svätý sa veľmi pokúšajú priviesť vás späť do Môjho milujúceho stáda, aby Raj, stvorený na počiatku, mohol opäť povstať ako najväčší dar zo všetkého pre moje deti, aby sa radovali.

Raj bude miestom lásky, krásy, slávy a bude domovom všetkým, ktorí sú čistého srdca a duše. Je pre každú jednu dušu na zemi a je cieľom, ktorý je obsiahnutý v každej jednej duši na zemi, vrátane tých (duší), ktoré si to neuvedomujú.

Môj Syn hovorí k svetu a pripravuje ukázať Svoje veľké milosrdenstvo počas Varovania, aby dal všetkým hriešnikom šancu, aby sa radovali Novému Raju na Zemi.

Musíte počuť Môj hlas. Volám na všetkých vás, aby ste spozorneli. Obráťte sa ku Mne. Akceptujte, že existujem. Že som prameň všetkého života, všetkého stvorenia, všetkej slávy. Keď to urobíte, budete uvítaní do Môjho Raja na Zemi, ktorý ponúka všetko, čo ste si mohli niekedy vysnívať. Počúvajte Môjho Syna a posolstvo, ktoré dáva svetu, aby obrátil vás všetkých. Tým, ktorí nebudú počúvať, dokonca potom (po Varovaní), alebo tým, ktorí budú pokračovať na ceste ohavného hriechu,nebude preukázané žiadne milosrdenstvo.

Som Boh celého stvorenstva. Som Boh lásky, súcitu. Som tiež aj Bohom spravodlivosti. Moja ruka dopadne na ľudstvo, ktoré pre svoju diabolskú oddanosť Zlému odmieta nasledovať cestu lásky a pravdy.

Lebo teraz pre Mňa prišiel čas, aby som si vyžiadal späť Moje slávne Kráľovstvo, ktoré žiaden človek, skrze hriech, nezastaví. Keby sa o to pokúsili, boli by stratení naveky.

Som váš Boh, váš Stvoriteľ, Moja láska nikdy neumiera. Je planúca a plná hlbokej nehy k vám, aby vás priviedla späť ku Mne, k dedičstvu, ktoré som tak láskyplne stvoril. Kvôli hriechu mnoho mojich detí bude musieť stratiť právo na toto dedičstvo a ustúpiť tým, ktorí Ma opravdivo milujú, aby im dovolili bez prekážky vstúpiť dverami (Raja).

Prosím, deti, neodmietajte Moje volanie k ľudstvu. Prijmite Milosrdenstvo, ktoré vám je teraz ponúkané Mojim milovaným Synom.

Prijmite ho s otvorením náručím.

Boh Otec

Stvoriteľ a Tvorca všetkých vecí

26.06. 2011 - 18:00 hod.

125. Varovanie je prejav Môjho Božského Milosrdenstva, ktoré bolo dané sestre Faustíne

Moja drahá milovaná dcéra, čas je teraz blízko. Je veľmi málo času na upozornenie a pripravenie všetkých tých úbohých duší, ktoré budú počas Varovania šokovaní, že si nebudú uvedomovať, čo zakúšajú. Musí im byť (o tom) povedané, aby vedeli, čo majú očakávať. Ak si otvoria svoje srdcia tomuto veľkému momentu Božieho Milosrdenstva, bude im daná možnosť večného života.

Toto Veľké Varovanie je prejav Môjho Božského Milosrdenstva, ktoré bolo dané sestre Faustíne. Tento veľký akt Môjho Milosrdenstva bol predpovedaný a bude to počas Varovania, keď Moje veľké Milosrdenstvo zahalí celý svet. Moja krv a voda vytrysknú, aby ste všetci konečne poznali pravdu. Hovor tým, ktorí neveria vo Mňa alebo Môjho Večného Otca, že sa stane táto udalosť. Potom, keď sa to bude diať, budú schopní zniesť šok z Môjho Milosrdenstva, ktoré počas Varovania zachráni milióny duší zo Satanovho zovretia. Pravda, keď bude odhalená, zachráni toľkých z plameňov pekla.

Duch Svätý, potom prítomný vo mojich deťoch všade na svete, pomôže zmariť diela Zlého. Všetci z vás musia (teraz) šíriť slovo o tom, ako si ľudia musia dopredu pripraviť svoje duše. Dokonca aj veriaci si musia uvedomiť, že pre nich to bude tiež emocionálne rozrušujúce, keď uvidia, ako sa Mi javí ich vlastné minulé hriešne správanie.

Vyzývam teraz všetkých z vás, aby ste vyhľadali spoveď. Ostatní kresťania, musíte padnúť na kolená a prosiť o vykúpenie. Tých, ktorí sú si neistí (o pravdivosti) tohto posolstva, prosím, majte svoje srdcia otvorené, lebo keď uvidíte túto ekologickú, ale nadprirodzenú udalosť, je dôležité, aby ste chápali, že je to najväčší zázrak, aký ste kedy videli, a že je to Môj veľký dar vám všetkým. Premýšľajte o tom. Bude to také, ako keby nastal Posledný súdny deň, lenže tento krát nebudete odsúdení. Bude vám daný znova život, keď vaše duše budú zachované, aby sa vám umožnilo vrátiť sa na tú úroveň, akú si Ja prajem.

Veriaci, modlite sa teraz za ostatných celým svojím srdcom, aby boli zachránení.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

28.06. 2011 - 19:30 hod.

126. Pokračuj šíriť Moje slovo. Posielam ti mnoho dobrovoľníkov.

Moja drahá milovaná dcéra, prekážky, ponad ktoré musíš preskočiť, sa zvyšujú, keď trpíš pre Mňa. Pokusy Podvodníka, aby ťa odtiahol od tejto práce, ešte nikdy neboli také silné. Musíš ostať silná a postaviť sa pevne proti takýmto útokom. Vedz, že on, Podvodník, ťa nikdy neodníme odo Mňa, no napriek tomu sa o to pokúsi a ostane sa naďalej pokúšať. Je to jedna z najťažších fáz v tvojom poslaní. Je osamelá, ťažká a spôsobuje ti hlboké, rovnako ako fyzické, tak aj duševné bolesti. Musíš Mi dôverovať, aby som ti pomohol vyrovnať sa s takýmito útokmi a rozpoznať ich také, akými sú.

Teraz, moja dcéra, Ma počúvaj. Musíš pokračovať rýchlo šíriť Moje slovo okolo sveta využijúc každú pomoc, ktorá ti je poslaná. Posielam ti mnoho dobrovoľníkov a ich práca už prináša ovocie.

Všetko, čo teraz musíš urobiť, je udržovať komunikáciu Môjho slova na záchranu duší. Nikdy sa nevzdávaj. Je to lákavé, Ja viem, a zlé zaobchádzanie, ktoré musíš znášať, nie je pre teba ľahké. Dovoľ mi pevne držať tvoju ruku a viesť ťa teraz k sile, ktorá je od teba požadovaná. Moje požehnanie bolo rozptýlené okolo teba ako pevný pancier, aby teraz nič nemohlo stáť v ceste istote, že svet môže počuť Môj hlas.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

29.06. 2011 - 19:00 hod.

127. Vyznajte svoje hriechy teraz nebuďte ustráchaní

Moja drahá milovaná dcéra, pomoc, ktorú som ti poslal, bude teraz rýchlo šíriť Moje slovo okolo sveta využitím moderných komunikácii. Moje srdce je rozžiarené láskou k Mojim mimoriadnym deťom, ktorí povstali na Moje volanie. Lebo oni sú armáda, ktorá povedie

Moje deti.

Všetko Moje požehnanie obklopí každého z tých, kto pomáha niesť Môj kríž pre dobro ľudstva. Je im daný Duch Svätý, aby im umožnil šíriť tieto posolstvá rýchlo ako vírus a so skutočným účinkom.

Moje deti a všetci Moji nasledovníci, len na jednu vec nezabudnite, na ktorú chcem, aby ste sa sústredili. Varujte ostatných, aby hľadali vykúpenie (ešte) pred Varovaním. Musia vyznať svoje hriechy a nesmú byť ustráchaní. Namiesto toho sa musia radovať. Už ostáva len pár mesiacov do tohto veľkého Aktu Môjho Milosrdenstva. Nemrhajte časom. Choďte v láske a pokoji. Neustupujte v tejto práci. Je to pre dobro všetkých Mojich detí. Všetci z tých, ktorí pracujú na šírení Mojej pravdy budú odmenení za ich oddanosť a vieru. Moje požehnanie bude chrániť každého z nich a ich rodiny.

Radujte sa, lebo dozrel čas pre svet, aby konečne počul Môj hlas takým spôsobom, ako to malo byť.

Váš milovaný Spasiteľ

Vykupiteľ a Kráľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

30. 06. 2011 - 20:00 hod.

128. Nedovoľte, aby vás ľudské pády Mojej Cirkvi odvrátili odo Mňa

Moja drahá milovaná dcéra, usmievam sa tento večer s radosťou v Svojom srdci, lebo konečne mladí ľudia počúvajú Moje slovo cez internet, ako bolo predpovedané.

Týmto spôsobom budú môcť viacerí ľudia hovoriť svetu, ako sa pripraviť na Varovanie. Moje srdce horí radosťou, keď vidím lásku, ktorú Moje deti majú ku Mne v každom kúte zeme. Moja láska nikdy neumiera. Ini, moji milovaní nasledovníci sú plný Mojej lásky, ktorú pociťujú v svojich srdciach. Teraz môžu oni hovoriť svetu, vrátene cynikov, ako veľmi Ma uctievajú velebiac Moju slávu pred všetkými. Tieto odvážne a milujúce moje stvorenia budú teraz priťahovať tých, ktorí Mi odporujú, k pravde o tom, prečo sú v prvom rade na tejto zemi.

Nebesia sa radujú z tých. Ktorí otvorene vyznávajú svoju lásku ku Mne na internete. Moja láska prúdi vo vlnách, aby Moje milosti zaliali každého z nich, rozprestierajúc sa z jedného kúta zemegule na druhý.

Prichádzam teraz, aby som vás zachránil pred Súdnym dňom

Deti, nezabudnite jednu lekciu. Pravda Môjho učenia sa nikdy nemení. Ľudské chyby, hriechy Mojich posvätených služobníkov a tých, ktorí zneužili pravdu, aby vyhovovala ich vlastným ambíciám, mohli pošpiniť Moje meno, ale nikdy nemôžu zmeniť to, kto Ja som. Som Spasiteľ ľudstva. Prvý krát som prišiel spasiť vás a umožniť odpustenie hriechov. Teraz prichádzam opäť vás spasiť pred Súdnym dňom.

Pretože Moja láska je taká silná, prenikne teraz celým svetom mocou Ducha Svätého, aby vás pritiahla späť do lona Mojej nežnej lásky. Cíťte teraz Moju lásku, deti. Nedovoľte, aby vás sklamanie z ľudských pádov Mojej Cirkvi odvrátilo odo Mňa, Ježiša Krista, alebo Môjho Večného Otca.

Tým, ktorí sa odvrátili odo Mňa kvôli hriechom Cirkvi

Kvôli hriechu ste boli v pokušení, uzavrieť sa pred pravdou. Tí z vás, ktorí vinia Cirkev za nedostatok svojej viery vo Mňa, nie sú sami k sebe poctiví. Lebo keby ste Ma opravdivo milovali, nerobili by ste si výhovorky. Satan sa teraz všade vo svete pokúša presvedčiť vás, deti, že vaša viera nie je podstatná. Že nie je dôležitá. Že vaša viera vám nezaručuje miesto v Nebi. V niektorých prípadoch veríte, že Milosrdenstvo Božie je nekonečné a že môžete byť spasení, ak žijete taký život, že neubližujete druhým. Veľmi často Ma napádate, keď ma obviňujete zo zla na svete. Vtedy, keď sa hneváte na Mňa a Boha Večného Otca: Ako môže Boh stáť stranou a dovoliť takémuto zlu, aby sa prejavovalo vo svete, v ktorom existujú vraždy, znásilnenia, potraty, mučenie, chamtivosť a bieda? Musíte sa zastaviť a vypočuť Ma.

Nezabudnite, že hriech, zapríčinený Satanom, o ktorom si väčšina ľudí myslí, že neexistuje, môže nakaziť každého jedného z vás vďaka daru, ktorý vám dal váš Stvoriteľ, Boh Otec. Tento dar slobodnej vôle bol daný každému. Niektorí používajú tento dar na dobré diela preukazujúc lásku všetkým, kým ďalší ho zneužívajú, aby mali z iných prospech. Keď ich Satan zvábi pre ich slabú vôľu, stanú sa potom schopnými páchať veľké zverstvá. Slobodná vôľa je vaša, deti. Ak stane znečistenou hriechom, spôsobí vo svete spúšť. Boh Otec vás nemôže donútiť, aby ste prestali niečo robiť, či je to dobré alebo zlé. Lebo On nebude zasahovať do vašej slobodnej vôle. On vás bude vždy povzbudzovať, aby ste sa modlili a tak obdržali milosti potrebné na to, aby ste sa vyhli hriechu. Bude to len vaša slobodná vôľa, že urobíte jedno z dvoch rozhodnutí. Buď sa obrátite k Bohu alebo sa necháte zviesť klamstvami Satana, ktorý vašu myseľ odvráti od pravdy.

Pamätajte si, Ja som Pravda. Satan nechce, aby ste videli pravdu. Využije vašu inteligenciu a súčasné sofistikované argumenty, aby vás zviedol. Môže vás dokonca presvedčiť, že niečo je zlé, aj keď je to (v skutočnosti) dobré. Tak , keď si myslíte, že je pokrytecké kvôli hriechom Cirkvi obrátiť sa k modlitbe chváliac Boha Otca, musíte tento podvod rozpoznať ako taký, akým je ďalším spôsobom, ako vás podporiť, aby ste sa odvrátili odo Mňa, Pravdy. Teraz, deti, ukážte Mi svoju lásku tým, že povstanete a budete brániť Moje meno v neveriacom svete.

Veľmi skoro povzbudíte iných, aby si vypočuli vaše názory. Práve tak, ako tí, ktorí vyhlasujú, že neveria vo Mňa, hlasno kričia ako Ma nenávidia, vy musíte teraz svetu hovoriť ako Ma milujete. Len potom sa vzbudia masívne obrátenia vo svete.Nechajte Ma teraz vás pozdvihnúť, aby ste mohli pripraviť Moje deti na vstup do Môjho Nového Raja na zemi. Nezabudnite, že len tí, ktorí veria vo Mňa a Môjho Večného Otca môžu vstúpiť do tohto Raja.

Choďte teraz a priveďte Mi zástupy ľudí.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus