Oktober 2011

 

01.10.2011 - 20:30 hod.

209. Panna Mária - aj Podvodník sa pripravuje na Varovanie

Moje dieťa, modli sa za všetky tie duše, ktoré odmietli Môjho Syna a ktoré sú na to hrdé.

Čas sa blíži, kedy Môj Syn sa ešte raz pokúsi zachrániť svet od zatratenia. Je dôležité, Moje dieťa, aby si aj naďalej bola vo všetkom, čo sa od teba požaduje, poslušná Môjmu drahému Synovi.

Trpí a chce vás všetkých zachrániť zo zovretia Podvodníka. Podvodník sa (tiež) pripravuje na Varovanie. Kým Môj Syn si cez Svoje milosrdenstvo vytýčil zachrániť duše všetkých, tak Podvodník sa bude snažiť ich presvedčiť, že Varovanie bola len ilúzia (klam – pozn. prekl.).

Satanovi sa musí zabrániť, aby lapil tieto nič netušiace duše. Modli sa za ne všetky, pretože tieto najviac potrebujú tvoje modlitby.

Tvoja blahoslavená Matka - Kráľovná neba

 

02.10.2011 - 15.00 hod.

210. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že prichádzam

Moja drahá, milovaná dcéra, zákonitosti počasia sa teraz menia, čo je ďalšie znamenie, že časy sa čoskoro zmenia. Nastanú aj ďalšie zmeny. Slnko začne pulzovať a otáčať sa pri prechode (do stavu), kedy svet bude pripravený na Varovanie.

Môj kríž sa objaví ako prvý. Budú šokovaní (ľudia – pozn. prekl.), ale toto je dané ako znamenie, aby ste si mohli pripraviť svoje duše a prosili o odpustenie hriechov, ktorých ste sa dopustili. Ak tak urobíte, nebudete počas Varovania trpieť.

Modlite, modlite, modlite sa, Moji nasledovníci, kdekoľvek ste. Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo Ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam.

Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa pomaly zotaví (svet zo šoku – pozn. prekl.), mnohí si stále nebudú istí, čo sa udialo. Tak, ako prídem Ja, tak príde aj Satan a démoni z pekla, ktorí sa budú snažiť pohltiť duše Mojich detí. To je dôvod, prečo vás všetkých musím vyzvať, aby ste si kropili vaše domovy svätenou vodou a mali všade posvätené sviečky. Musíte chrániť samých seba.

Predom (ešte pred Varovaním – pozn. prekl.) vás prosím o toto. Modlite sa za všetkých tých, ktorí nie sú schopní prijať vo svojich srdciach pravdu Môjho učenia. Modlite sa najmä za tých, ktorí vynakladajú enormné úsilie, aby Ma popreli, i keď sú si vedomí Môjho ukrižovania pre ich spásu.

Pamätajte, že Som zomrel za každého jedného z vás, aby Som vás zachránil. Pamätajte, že teraz opäť prichádzam, aby Som vás zachránil – každého jedného z vás. Ani jedného nevynechám.

Teraz je vaša šanca deti, aby ste sa uistili o (vašom) mieste v dobe pokoja na Zemi. Prečo by ste nechceli, aby ste sa stali jej súčasťou? Prečo by si niekto vedome vybral hlbiny Pekla výmenou za tento veľký dar?

Radujte sa. Modlite sa. Ďakujte Bohu Otcovi za toto veľké Varovanie. Prijmite tento dar s láskou a radosťou vo vašich srdciach.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

03.10.2011 - 12.30 hod.

211. Nikdy vás neopustím, deti. To je dôvod, prečo prichádzam

Moja drahá, milovaná dcéra, dnes hovorím s tebou kvôli nutnosti pochopenia, čo Varovanie predstavuje, aby Som tak rozptýlil akýkoľvek zmätok, ktorý okolo neho panuje. Mnohí ľudia sú vystrašení a sú presvedčení, že sa jedná o Posledný Deň Súdu. Ale nie je tomu tak. Má to byť deň Slávneho Božieho Milosrdenstva, ktoré zahalí celý svet. Lúče Môjho milosrdenstva sa budú vylievať na každú jednotlivú dušu, muža, ženu a dieťa. Nikto nebude vylúčený. Nikto.

Je to Môj návrat, aby Som vás ešte raz zachránil. Nevedeli ste, že Som vždy bol pripravený udeliť milosrdenstvo? Že by Som nikdy nečakal až do Posledného súdu bez toho, aby Som sa nepokúsil ešte raz vás všetkých zachrániť?

Je to očisťovanie, o ktorom Som hovoril. Pred touto veľkou udalosťou musel svet za posledných pár rokov prejsť očisťovaním. Dovolil Som, aby ľudstvo strádalo a získalo pokoru prostredníctvom globálneho kolapsu finančných trhov, i keď Som nebol toho príčinou. Ten bol zosnovaný diabolskou chamtivosťou globálnych skupín v mocenských pozíciách, vrátane vládnych kuloárov po celom svete. A preto, kvôli tomuto utrpeniu, budú teraz milióny ľudí ochotní počúvať Moje slovo a prijať Moje milosrdenstvo. Inak by neboli ochotní. Niet sa čoho obávať, ak Ma milujete a žijete podľa Prikázaní, ktoré boli svetu dané cez Mojžiša podľa pokynov Môjho Večného Otca.

Očakávajte Môj príchod v predtuche lásky a radosti a buďte povďační, že žijete v dnešnom svete, aby ste získali Môj veľký dar spásy. Nikdy vás neopustím, deti. To je dôvod, prečo prichádzam. Robím to preto, lebo vás tak veľmi milujem. Je to preto, lebo Som vás chcel pripraviť a priviesť bližšie k Môjmu srdcu a preto Som prostredníctvom Mojej milovanej dcéry dal svetu Moje posolstvá.

Tieto posolstvá budú pokračovať aj po Varovaní, aby vám čo možno najviac umožnili byť vedenými naprieč Mojim učením. Moje slovo, obsiahnuté v týchto zväzkoch, ktoré predkladám ako Knihu Pravdy, vytvorí novú Kresťanskú Armádu, ktorá bude hájiť Moje meno až do začiatku novej éry pokoja.

Teraz sa radujte, deti Moje. Dovoľte Mi utešiť vás, pretože to bude po prvýkrát, kedy predstúpite predo Mňa tvárou v tvár. Pre Mojich nasledovníkov to bude okamih veľkej lásky, pokoja a šťastia. Teraz povstaňte a buďte silní. Lebo ste privilegovaní a preto musíte vzdávať Bohu, Všemohúcemu Otcovi chválu, ktorý dovolil, aby sa to stalo.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

04.10.2011 - 15.30 hod. 

212. Obdobie pokoja už nie je ďaleko

Moja drahá, milovaná dcéra, nová éra sa v blízkej budúcnosti stane skutočnosťou. Tomuto obdobiu pokoja sa budú tešiť všetci Moji nasledovníci. Bude to obdobie lásky, šťastia a mieru. Nebude choroby, bolesti, starosti o peniaze, pretože všetko, čo budete potrebovať, vám zabezpečím Ja. Vy, deti Moje, sa nebudete ničoho dožadovať, pretože Ja sa o vás postarám a objímem vás v Mojom novom raji práve tak, ako keď sa rodič stará o svoje dieťa. To by ste mali uvítať. Je to cieľ, o ktorý sa všetci musíte snažiť.

Je zbytočné otáľať s prípravou na vstup do Môjho nového raja pokoja, pretože sa môže stať, že bude prineskoro. Naplánujte si to na dnes, pretože neviete, kedy sa to stane. V skutočnosti sa to stane tak rýchlo a náhle, že vy, Moji nasledovníci, sa tam ocitnete mihnutím oka. To je dôvod, prečo musíte začať s prípravou vašich duší teraz, lebo len čisté duše tam budú môcť vojsť.

Čas je vymedzený. Deti Moje, toto je jedno z posledných volaní k vám, aby ste zlepšili svoje životy ešte pred príchodom Varovania. Pripravujte sa každý deň a dôverujte Môjmu Božskému slovu, keď sa vám teraz prikazuje, aby ste nasledovali Moje prosby, týkajúce sa zachraňovania duší.

Éra pokoja už nie je príliš ďaleko a Ja vás naliehavo žiadam, aby ste pripravili vaše rodiny tak, že budete môcť byť zjednotení v Mojom Novom Kráľovstve.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

05.10.2011 - 21.00 hod.

213. Globálne skupiny pod mocenským vplyvom Antikrista

Moja drahá, milovaná dcéra, Som potešený tým, ako si zvýšila počet hodín v Adorácii ku Mne. Je to dobré, lebo Moje milosti, ktoré dostávaš počas tohto výnimočného času, posilnia tvoju vôľu, aby si naďalej rozširovala Moje posolstvá.

Teraz, keď si mnoho Mojich detí uvedomuje, že atmosféra vo svete sa politicky aj ekonomicky zmenila do tej miery, že sa to vymyká ich chápaniu, uvidia už čoskoro pravdu. Globálny vodcovia, o ktorých je reč, sa zbabelo schovávajú tam, kde ich nemôžete vidieť, posilňujúc plány na globálnu nadvládu.

Budujú armády, vyrábajú zbrane a jedovaté látky – a to všetko s jediným cieľom vo svojich mysliach – aby zničili Moje deti. Konšpiračné teórie sú neustále zavrhované, keď pozorní pozorovatelia zverejňujú pravdu. Musíte pochopiť, že tieto skupiny sú tak mocné a zomknuté pod jedným spoločným pláštikom serióznosti, že dokážu spochybniť pravdu a ukryť ju pred očami verejnosti.

Akceptujte deti, že tieto diabolské skupiny povstávajú do boja proti Mojim vlastným nasledovníkom a vedúcim predstaviteľom Cirkvi. Dokonca sa im podarilo infiltrovať Moju cirkev aj znútra. Chrlia svoj jed, ktorý strieka a rozteká sa ako prúd na všetky strany. Existuje plán, ako vás nielen oklamať ale aj ako vás získať na ich spôsob myslenia. Navonok sa budú javiť ako tí, ktorí ponúkajú svetu záchranu pod rúškom humanitárneho úsilia. Ich kreatívne riešenia, ako vám zjednodušiť život, budú vo forme ujednotenia vašich peňazí, vašej stravy, vášho zdravotného systému, vášho sociálneho zabezpečenia a vášho náboženstva do jedného systému, podliehajúcemu mocenskému vplyvu Antikrista.

Prosím odmietnite pokusy týchto zlých ľudí, aby vás – Moje nevinné deti – vtiahli do svojich zlovestných plánov. Chcú, aby ste na základe vášho vlastného súhlasu zavrhli Boha – Môjho Všemohúceho Otca. Akonáhle vás raz ovládnu, tak ste stratení. Budú kontrolovať, čo jete, na akých náboženských obratoch sa zúčastňujete a aká lekárska starostlivosť vám je poskytovaná.

Modlite, modlite sa k Bohu Otcovi, aby teraz zastavil ich diabolské ukrutnosti a proste ho, aby boli počas Varovania zachránené ich duše. Bez ohľadu na to, aké zákerné sú ich plány, títo potrebujú zo všetkého najviac vaše modlitby. Sú to Satanove bábky, tieto úbohé zvedené duše, ktoré mnohokrát ani nevedia, čo robia ani koho príkazy poslúchajú.

Modlite sa každý deň za tieto duše Môj ruženec Božieho Milosrdenstva tak často, ako len môžete. Pomôžte Mi ich zachrániť.

Váš Ježiš

06.10.2011 - 22:45 hod.

214. Váš bankový kolaps bol riadený Antikristom

Moja drahá, milovaná dcéra, vytrvalo sa modli, pretože Antikrist je pripravený vyskočiť zo svojej skrýše a vrhnúť sa na svet, aby pohltil Moje deti.

Jeho rafinovaný plán bude ukrytý za dobre vyzerajúcim, šarmantným a výrečným zovňajškom, ale keď sa mu Moje deti pozrú do očí, uvidia temnotu, pretože nemá dušu. Nebol stvorený rukou Boha Otca.

Každý jeden z vás, deti Moje, nech sa teraz modlí, aby ste mu zabránili zničiť tých, ktorých ovláda prostredníctvom Jedného (Nového) Svetového Poriadku.

Modlitba môže zmierniť mnoho ohavných plánov, ktoré zamýšľa proti ľudstvu. Žiaľ, mnohých podvedie. Nikdy predtým Som na Moje deti tak nenaliehal, aby sa tak veľa modlili, pretože bez vašich modlitieb sa jeho úklady, ktoré snuje, naplnia tak, ako je to predpovedané v Knihe Zjavenia.

Jeho prítomnosť na zemi je pociťovaná na celom svete, avšak jeho činy sú skryté pred zrakmi zvonka. Je podobný skale, ktorá, keď je vhodená do vody, vytvorí vlnenie, ktoré sa dokáže šíriť na míle. Chce vás zničiť, lebo ste Moje deti.

Tie Moje deti, ktoré otrockým spôsobom nasledujú každý jeho krok, majú zaviazane oči. Utajované ukrutnosti, ktoré sú páchané týmito ľuďmi, spôsobujú v Nebi nesmierny zármutok.

Deti, musím vás poprosiť, že by ste sa modlili k svätému Michalovi Archanjelovi, aby počas týchto turbulentných časov napomínal Satana. Antikrist jedná rýchle a jeho vplyv urýchľuje globálne sprisahanie s cieľom, aby boli všade vo svete zjednotené vaše (peňažné) meny.

Váš bankový kolaps bol úmyselne zosnovaný Antikristom tak, aby v prípade potreby pomoci vašim krajinám on (Antikrist) a jeho podlí prisluhovači mohli pribehnúť zachraňovať vaše krajiny.

Všetci sa prebuďte a dívajte sa, čo sa v skutočnosti odohráva pred vašimi očami. Čaká, aby prudko uderil, ale vaše modlitby môžu zmierniť jeho konanie a zastaviť ho v jeho napredovaní. Jeho špinavé ruky čakajú, aby vás uchvátili do zovretia, z ktorého sa budete môcť len ťažko vymaniť.

Pamätajte, deti, že Satanovi zostáva na tejto zemi len málo času. Antikrist bol vyslaný, aby Môjmu Otcovi kradol duše. Tieto duše pochádzajú od Môjho Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí. Antikristov prísľub o večne trvajúcom univerze je nezmyslom. Mnoho duší je dnes zvedených touto novou a zhubnou doktrínou. Pozorujem, ako (duše) padajú do tohto klamného brlohu temnoty a ronia horké slzy. Pretože ak duše už raz nasledujú túto cestu podvodu, potom sú infikované. Ich postoj k iným, vrátane k ich rodinám, sa mení, keď chladnú ich srdcia.

Satanova moc je síce veľká ale Boh Otec zasiahne a čo najprísnejšie potrestá jeho nasledovníkov na tejto zemi. Varovanie je ich poslednou príležitosťou, aby sa Antikristovi otočili chrbtom.

Modlite sa, aby počas Varovania Moje svetlo preniklo každou jednotlivou dušou a tým mohli byť od tejto hroznej temnoty zachránené najmä stratené duše.

Váš milovaný Ježiš

07.10.2011 - 21:45 hod.

215. Očistec nie je miesto, kam by ste radi vošli

Moja drahá, milovaná dcéra, dôvod, prečo Mojim deťom dávam toľko posolstiev, je ten, aby Som im pomohol pripraviť ich duše spôsobom, ktorý až doteraz nebol možný.

Mnohé z Mojich detí nečítali Bibliu, ani si nie sú vedomé celého Môjho učenia.

Moji svätí služobníci trávia viacej času tým, že sa sústreďujú na tú časť Môjho učenia, kde vás všetkých žiadam, aby ste milovali svojho blížneho, čo je dobrá vec. No nehovorí sa o tom, akým následkom by čelilo ľudstvo, ak by odmietlo Otca. Prečo Moji posvätení služobníci popierajú existenciu Pekla a prečo maľujú naružovo obrazy Očistca?

Cirkvi učili Moje deti mnohým dobrým veciam, ktoré hlásajú Slávu Boha, Všemohúceho Otca. No žiaľ existencia Očistca a Pekla je až natoľko zľahčovaná, že Moje deti sa spokojne zmierili s ich existenciou.

Takisto sú Moje deti zavádzané ohľadne existencie Satana. Mnohí Moji posvätení služobníci dokonca popierajú jeho existenciu. Ach, akí sú len pochabí, keď si myslia, že si človek môže upevniť svoju vieru bez toho, že by poznal alebo pochopil pravdu o moci Zlého – Satana.

Tento nedostatok vo vedení zo strany Mojich posvätených služobníkov znamenal, že sa vo svete rozmohlo zlo spôsobom, ktorému sa mohlo zabrániť modlitbou. Kvôli slepote Mojich posvätených služobníkov bolo Satanovi dovolené, aby nejaký čas voľne potuloval po tejto zemi. Keby sa Mojim deťom bolo dostalo skutočného vedomia (poznania) o tom, aké spustošenie zapríčinil Satan, potom by boli ich modlitby za zmiernenie jeho vplyvu omnoho silnejšie.

Existencia očistca

Existencia očistca nie je (správne) pochopená. Mnohí sa domnievajú, že je to len očistné obdobie čakania pred tým, ako je duši umožnené (dovolené) vstúpiť do Neba a je (určené) pre tie duše, ktoré v čase svojej smrti nemuseli byť v stave milosti.Existujú rôzne úrovne Očistca, deti, a všetky duše pociťujú spaľujúcu bolesť temnoty, ktorá je o to silnejšia, čím nižšia je jeho úroveň. To znamená, že duše, ktoré len o vlások unikli uvrhnutiu do pekla, pociťujú spaľujúcu bolesť najviac. Aj keď všetky duše v očistci nakoniec vojdú do Kráľovstva Môjho Otca, nie je to miesto, kam by Moje deti radi vošli. Preto musíte proti hriechu bojovať a hľadať odpustenie tak pravidelne, ako je to len možné, aby ste zostali v stave milosti. Toto je dôvod, prečo vždy musíte dodržiavať Desatoro (Božích) prikázaní. Preto sa musíte modliť aj za tie duše, ktoré tam (v Očistci) sú, pretože bez vašich modlitieb nemôžu vstúpiť do Nebeského Kráľovstva skôr, ako nastane konečný deň Posledného Súdu.

Je načase, deti, aby ste si uvedomili pravdu.

Modlite sa, aby vám boli udelené milosti, potrebné na oslobodenie sa z hriechu, aby ste mohli vstúpiť do Neba. Buďte pripravení každý deň, lebo nepoznáte plány, ktoré sú už hotové a ktoré vás očakávajú. Dávam vám toto posolstvo, aby bola pravda jasná. Deti, tieto dôležité posolstvá vám po desaťročia neboli jasne vysvetlené. Je dôležité, aby ste boli dobre pripravené.

Keď sa budete každý deň o 15 hodine modliť Ruženec (Božieho) milosrdenstva, tak v okamihu smrti zasiahnem vo váš prospech – bez ohľadu na to, akí veľkí hriešnici ste – a preukážem vám Moje milosrdenstvo. Hovorím vám to preto, lebo vás milujem a nie preto, aby Som vás desil, ale aby Som zaistil, že rozšírite pravdu vo vašich rodinách.

Moje dnešné slovo je len pripomenutím pravdy, ktorá vám pod maskou tolerancie bola odopieraná. Je to trochu podobné tomu, ako keď rodič rozmaznáva dieťa, lebo ho príliš miluje. Keď rodič spôsobuje prejedanie dieťaťa, potom tým trpí zdravie dieťaťa. Napriek tomu rodič z prehnanej lásky aj naďalej dáva dieťaťu stravu, na ktorú si už dieťa privyklo. Toto môže viesť k zhoršeniu zdravotného stavu dieťaťa. To povedie k tomu, že toto dieťa bude nevedomé toho, ktoré zdravé potraviny má jesť, pretože o tom nevie. Nikdy sa mu to nepovedalo.

Teraz choďte a povedzte svojim bratom a sestrám pravdu o Pekle a Očistci skôr, než bude neskoro. Lebo keď to vy neurobíte, potom ani nikto iný.

Váš Učiteľ a Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

08.10.2011 - 14:20 hod.

216. Panna Mária - Hriech ľahostajnosti voči Môjmu Synovi sa rozmáha

(Prijaté počas súkromného zjavenia Panny Márie, ktoré trvalo 30 minút).

Dieťa Moje, tak veľa duší je určených k večnému vyhnanstvu, pokiaľ sa neobrátia k môjmu drahému Synovi.

Môj Syn trpí veľkými mukami, keď pozoruje tieto deti, ako sa potácajú z jednej cesty zla na druhú.

Hriech ľahostajnosti voči môjmu Synovi sa rozmáha a tak mnohí, ktorí vedia o Jeho existencii, sa aj napriek tomu svojou vlastnou slobodnou vôľou rozhodnú, že Ho zaprú.

Teraz nadišiel čas, kedy pochopia, čo ich postihne, ak nebudú počas Osvietenia svedomia, ktoré už čoskoro zažijú, prosiť o odpustenie.

Tie z vás, deti, ktoré milujete môjho Syna, vezmite Jeho kríž a pomôžte Mu priviesť nazad tieto duše, po ktorých tak túži, do Jeho drahého milujúceho náručia.

Mnohé z vás, deti, ktoré v skutočnosti nepoznáte môjho Syna, musíte pochopiť láskyplnú nežnosť Jeho srdca. Tak veľa lásky má pre vás všetkých, pretože keby ste videli Jeho utrpenie kvôli odmietaniu, tak by ste hodili na zem, plačúc a úpenlivo prosiac o odpustenie za hriechy ľudstva.

Naliehavo vás prosím, vytrvalo sa modlite za obrátenie počas Varovania, po ktorom môj Syn tak túži.

Vaša Blahoslavená Matka

Kráľovná celého ľudstva

08.10.2011 - 16:20 hod.

217. Doba veľkého počtu falošných prorokov, vyslaných Satanom

Moja drahá, milovaná dcéra, tak ako Moji praví vizionári postupujú vo svete vpred, tak napredujú aj falošní vizionári. Spoznáte ich, ak budete pozorne skúmať ich posolstvá, určené svetu. Pretože niekde vo svojom vnútri zistíte, že Moje učenie a pravda, ktoré sú obsiahnuté vo Svätej Biblii, boli zmanipulované. Tieto nepravdy sú tak jemné (nepatrné), že len tí, ktorí majú skutočnú znalosť Svätého Písma, budú schopní ich objaviť.

Dávajte pozor na akúkoľvek nenávisť, ktorú takíto vizionári vytvárajú medzi svojimi stúpencami, keď sa dohadujú, rozdeľujú a trieštia rodiny. Kulty, ktoré sa objavujú pôsobením takýchto vizionárov, sa teraz budú pretláčať do sveta, aby spôsobili zmätok a strach medzi veriacimi.

Všade, kde je prítomné Moje sväté Slovo, budete nachádzať lásku. Moje posolstvá plodia lásku a harmóniu a budú schopné osloviť vašu dušu. Moje posolstvá budú vždy hovoriť pravdu a aj keď sú niekedy prísne a naháňajú strach, sú vám, deti Moje, dávané z lásky.

Falošní vizionári vám budú odovzdávať posolstvá, ktoré nie je ľahké čítať ani im rozumieť. Na jednej strane budú vyžarovať istú dávku autority a vytvárať pocit lásky. Avšak nevnesú do vašej duše pokoj. Takíto vizionári, z ktorých mnohí nepochádzajú od Boha, vás najprv zvedú, potom ovládnu a nakoniec vás vtiahnu na dno klamstiev a podvodu.

Satan a jeho armáda budú pôsobiť na takýchto falošných vizionárov a prorokov. On (Satan) môže pravých vizionárov dokonca aj napadnúť tým, že ich mätie a navádza, aby sa odo Mňa odvrátili. Deti, nalieham na vás, aby ste sa mali neustále na pozore.

Zavrhnite posolstvá, ktoré akýmkoľvek spôsobom odporujú Môjmu učeniu, pretože potom si môžete byť istí, že sú falošné.

Dnes prehováram k svetu len cez vybraný počet pravých vizionárov a prorokov. Je ich menej ako dvadsať a menej, ako si myslíte. Každý z nich bol poverený inou úlohou, ale Môj hlas a Moje pokyny budú mať zvuk dôvernosti, ktorú v nich rozpoznáte. V ich posolstvách bude zámer, ktorý všetky (posolstvá) zdieľajú, aby z vašej strany podnietili konanie, ktoré povedie k príprave vašich duší.

Keď vás tí, ktorí sami seba označujú za vizionárov a prorokov, budú vyzývať, aby ste konali veci, ktoré sa vám budú zdať divné alebo ktoré budú svojich prívržencov nabádať k tomu, aby konali veci, ktoré v sebe nezahŕňajú lásku k svojmu blížnemu, potom sa im obráťte chrbtom.

Buďte teraz ostražití, lebo toto je doba Falošného proroka, ktorý sa už čoskoro sám predstaví svetu. Je to taktiež doba veľkého počtu falošných prorokov, vyslaných do sveta Satanom, aby spôsobili chaos a temnotu duše.

Váš milovaný Ježiš

09.10.2011 - 15.30 hod.

218. Boh Otec - Zoberte si teraz k srdcu Moju poslednú výzvu k ľudstvu

Dcéra Moja, hovor svetu o Mojej láske, ktorú prechovávam ku všetkému Môjmu stvoreniu všade. Takisto ich informuj, že teraz povediem najväčší akt božského zásahu, aký nebol na zemi videný od (doby) zmŕtvychvstania Môjho milovaného Syna Ježiša Krista.

Všetko je pripravené pre tento veľký Akt milosrdenstva, ktorý som povolil na záchranu vás všetkých.

Moja láska k vám znamená, že – zatiaľ čo mám v úmysle zabrániť Podvodníkovi v jeho pokusoch zničiť ľudstvo – teraz dopustím, aby ste sa posledným Aktom milosrdenstva obrátili. Tento posledný akt vašej spásy v Mojich očiach znamená, že človeku je ešte raz poskytnutá možnosť, aby spoznal pravdu Mojej existencie.

Deti Moje, teraz pokľaknite a proste o milosrdenstvo pre vaše rodiny a vašich milovaných. Ak nie sú v stave milosti, tak Varovanie bude pre nich ťažké. Musíte ich informovať o potrebe premýšľať o pravde.

Času je málo. Varovanie je (už) takmer nad vami. Keď sa to stane, budete mať čas, aby ste sa rozhodli, ktorú cestu si želáte zvoliť – cestu Božského svetla alebo cestu Podvodníka. Rozhodnutie bude na vás.

Po nejakom čase (po Varovaní – pozn. prekl.), ak sa človek neodvráti od svojich skazených ciest, tak zničím tie krajiny, ktoré preukazujú vernosť Podvodníkovi. Budú sa schovávať, keď Moja trestajúca ruka dopadne, no nebudú mať kam ísť.

Moja trpezlivosť vypršala, lebo teraz zamýšľam zjednotiť všetkých tých, ktorí vo Mňa – Stvoriteľa všetkých vecí – veria a vziať ich so Mnou do novej Éry Pokoja. Tí, ktorí sa rozhodnú ísť inou cestou, budú vhodení do plameňov Pekla.

Zoberte si teraz k srdcu Moju poslednú výzvu k ľudstvu. Toto je pre vás čas, aby ste rozhodli o svojej budúcnosti. Modlite sa za tých, ktorí sú slepí voči Mojej láske, lebo mnohí z nich, keď im ešte raz bude zjavená pravda, sa Mi postavia na odpor a otočia sa ku Mne chrbtom.

Váš milovaný Stvoriteľ

Boh Otec – Najvyšší Kráľ

11.10.2011 - 15:30 hod.

219. Posolstvo Amerike – milujte vašich bratov a sestry všetkých vierovyznaní

Moja drahá, milovaná dcéra, prajem Si komunikovať s ľuďmi Ameriky. Toto je pre nich Moje posolstvo.

Vy, Moje predrahé deti, nesmierne trpíte v týchto časoch. Zažívate očistu, ktorá je potrebná pre očistenie vašich duší. Veľké hriechy v Amerike, ktoré ma sužujú, sú hriechmi umelého prerušenia tehotenstva (interrupcie) a telesná nemorálnosť. Veľa Mojich detí je sužovaných Podvodníkom, ktorý vládne za zatvorenými dverami vašich finančných a politických systémov. Toľkí z vás si neuvedomujú tieto skutočnosti. Teraz na vás nalieham, aby ste sa modlili za potrebné oslabenie ich zákerných plánov (s cieľom) zničiť vašu krajinu.

Modlitby, deti Moje, pomôžu zoslabiť trest, ktorý zošle na svet Môj Otec za hriech potratu (interrupcie). Modlite sa, modlite sa spoločne, aby ste zvelebovali Môjho Otca. Pretože zjednotením všetkých náboženstiev, ktoré uctievajú Boha Otca – Stvoriteľa sveta, pomôžete svojej krajine.

Musíte sa modliť za odpustenie v dôvere, že vaše modlitby budú vyslyšané Mojim Otcom v pravom čase, ktorý ustanoví Boh.

Milujte vašich bratov a sestry všetkých vierovyznaní, ktorí veria v Boha Otca a spojte sa v spoločnej modlitbe za vykúpenie z hriechov vašej krajiny. Tak veľká je vaša krajina, deti Moje, že je dôležité, aby Som mohol zachrániť čo možno najviac duší. Môžem to spraviť len vďaka obráteniu, ktoré nastane počas Varovania za pomoci vašich modlitieb a vašej oddanosti.

Všetci sa teraz ku Mne utiekajte. Nediskriminujte tých, ktorí sú iného vierovyznania (náboženstva), ale dôverujte Bohu Otcovi a On vypočuje vaše modlitby.

Vy, Moje predrahé deti, ste zblúdili. Tak mnoho chaosu ste videli a boli vám prezentované prekrútené (falošné) pravdy o existencii Boha Otca. Využívate náboženstvo ako zámienku, aby ste podnecovali neznášanlivosť voči tým, ktorí sú nešťastnejší, ako vy. Je načase, aby ste prijali pravdu, že len na základe vašej lásky k blížnemu sa ako národ môžete navrátiť do náručia vášho Stvoriteľa – Boha Otca.

Milujem vás s hlbokým súcitom, ktorý zaplavuje celú Moju bytosť. Pokúšam sa vás zachrániť, aby ste mohli byť vzatí do novej a nádhernej éry mieru, ktorá vás očakáva na tejto Zemi. Nato, aby ste vošli do tohto nového Raja, musia byť vaše duše bez hriechu.

Modlite sa za milosti, aby ste našli odpustenie za vaše vlastné hriechy ako i hriechy, ktorých sa dopustili vaše vlády.

Opúšťam vás v pokoji a láske.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

12.10.2011 - 00:00 hod.

220. Panna Mária - budeš vystavená dôkladnému prešetreniu a rozsiahlemu útoku

Moje dieťa, toto je doba, v ktorej – nakoľko pracuješ pre Môjho syna – budeš vystavená dôkladnému prešetreniu a rozsiahlemu útoku. Vždy musíš splniť želania môjho Syna a nasledovať Ho v každom čase. Nikdy neobhajuj Jeho najsvätejšie Slovo, pretože On si neželá, aby si to robila. Nikdy neodpovedaj ani sa nezaoberaj s tými, ktorí spochybňujú alebo nesprávne interpretujú Jeho slovo, ktoré by bolo príčinou diskusií a pochybností.

Budeš teraz vystavená útoku Podvodníka, avšak musíš sa modliť, aby si mala moju ochranu a nikdy nesmieš podľahnúť tak mnohým posmeškom. Podvodník pracuje prostredníctvom iných, aby ti spôsobil bolesť, ak mu dovolíš, aby tak konal vtedy, keď mu budeš venovať pozornosť a tým mu dodáš potrebnú silu.

Zostaň, dieťa moje, v takých prípadoch neochvejná a vždy sa obráť na mňa. Prikryjem ťa mojim najsvätejším plášťom, aby som ťa pred ním (Podvodníkom) ochránila a všetko bude dobré.

Zostaň smelá a akceptuj to ako dar od Najvyššieho Boha, pretože bez tejto sily by si túto prácu nemohla úspešne vykonávať. Vždy si spomeň, že pri tejto práci nie si osamotená, pretože všetci svätí sú zaangažovaní v tvoj prospech a dostáva sa ti všestrannej Božej ochrany.

Buď i naďalej poslušná voči môjmu Synovi a pokús sa radostne prijať svoje utrpenie, ktoré On (Ježiš) dopúšťa pre záchranu duší. Aj naďalej sa musíš každý deň modliť Svätý Ruženec so mnou, aby mohli byť zachránené duše.

Žehnám ti dieťa moje. Nebesia sa radujú z tejto nanajvýš posvätnej práce z poverenia Môjho predrahého milovaného Syna, ktorý miluje celé ľudstvo, ale ktorý plače žiaľom nad tými dušami, ktoré po Varovaní odmietnu jeho milosrdnú ruku.

Tvoja milovaná Matka

13.10.2011

221. Nikdy Ma neobhajuj, lebo to nie je nutné

Moja drahá, milovaná dcéra, musím ťa informovať, že je potrebné zdržať sa obhajovania Môjho Najsvätejšieho Slova.

Tí, ktorí spochybňujú Moje slovo, sa musia ku Mne modliť o vedenie. Teraz ťa žiadam, aby si sa nikdy nepokúšala interpretovať posolstvá, ktoré vyšli z Mojich Božských pier.

Veľakrát Som ti to povedal – tebe nebolo dané oprávnenie, aby si tak robila. Namiesto toho prijmi Moje posolstvá ako také, aké sú. Nespochybňuj ich. Nepokúšaj sa ich analyzovať, pretože človek vie len veľmi málo o Božích plánoch alebo ich načasovaní. Takisto nevie človek nič o Antikristovi, hoci si myslí, že vie. Tieto tak dôležité veci zostávajú známe len Môjmu milovanému Otcovi.

Žiadam ťa, aby si Ma nikdy neobhajovala, lebo to nie je nutné. Vôľa Môjho Otca komunikovať s ľudstvom cez teba alebo iných prorokov je tým všetkým, čo by malo byť dôležité. Ako Som už skôr povedal, ty si zapisovateľka. Ja Som autor. Ty si nástroj. Ja Som Majster.

Očakávam tvoju poslušnosť ku Mne v každom čase. Konať podľa Mojich pokynov nie je ťažké. Tvoja práca ti bude pripadať ľahšia, ak sa nebudeš zapájať do intelektuálno  náboženských diskusií, týkajúcich sa sv. Písma, o ktorom nemáš žiadne vedomosti.

Dcéra Moja nezabúdaj, aká dôležitá je pokora. Vždy zostaň v Mojich očiach ako malé dieťa a tak nájdeš pokoj. Počas tejto práce ti budú zoslané skúšky. Očakávaj ich. Neodmietni ich. Tvoj dar v podobe tvojej slobodnej vôle, ktorý si Mi dala, je prijatý, ale musíš sa naučiť, že je dôležité nesnažiť sa odmietať utrpenie, pretože je potrebné na záchranu duší.

Milujem ťa, dcéra Moja, ale uvedom si, že je nutné, aby si pamätala na Moje jasné pokyny. Nepotrebujem byť obhajovaný.Slová, ktoré dostávaš, nie sú nakazené (nepravdou) a neprotirečia pravde (v tej podobe), ako bola ľudstvu daná od počiatku času. Pravda, obsiahnutá v Biblii, bola prekrútená do mnohých podôb, aby sa prispôsobila vlastným potrebám. Ja Som pravda. Ja Som chlieb života. Bezo Mňa niet života.

Ďalej napreduj s jasným vedomím toho, čo sa od teba očakáva. Si vždy ochraňovaná. Dcéra Moja ďakuj za silu, ktorú teraz preukazuješ, no vždy Mi dovoľ, aby Som ťa zakaždým viedol. Takto sa ti uľahčí táto cesta.

Váš milovaný Ježiš

15.10.2011 - 19:00 hod.

222. Nemôžem nútiť ľudí, aby sa obrátili alebo navrátili

Moja vrúcne milovaná dcéra, čím viac ľudí počuje Moje slovo, tým viac Moja láska zaplaví ich duše, akonáhle budú čítať Moje posolstvá. Budem sa zhovárať s ich dušami a preberiem ich z driemot, aby Som ich zjednotil so Mnou a mohol všade zachraňovať duše. Sila veľkého počtu (ľudí) Mi dopomôže dosiahnuť spásu duší v tak veľkom rozsahu.

Na základe slobodnej vôle, danej človeku do daru Mojim Otcom, nemôžem nútiť ľudí, aby sa obrátili alebo navrátili k viere k Bohu Otcovi. Musí to byť z ich vlastného rozhodnutia. Modlitbami sa bude šíriť obrátenie. To vám sľubujem. Len pomyslite na dar, ktorý očakáva duše, keď sa vy, Moje deti, za ne modlíte.

Neviete, akú moc má sila modlitby? Modlitba vo veľkom počte (ľudí), ktorá vzdáva vďaku Môjmu Otcovi a ktorá je obetou za vaše hriechy, dokáže zachrániť svet. Taká je jej sila, ktorou pôsobí. Nikdy predtým Som vás tak naliehavo nevyzýval k vašim modlitbám, ktoré musia vychádzať z vašich vlastných úst s veľkorysosťou srdca pre zatvrdilých hriešnikov kdekoľvek. Potrebujem vaše modlitby. Bez vašich modlitieb by tieto úbohé duše nemohli byť zachránené, pretože mnohé z nich sa nachádzajú v takej temnote, že vplyv Varovania bude mať (na nich) len malý účinok. Vy, Moje drahé milované deti ste všetci hriešnici, z ktorých mnohí sa snažia čo najlepšie preukazovať Mi svoju lásku – nepochopili ste (snáď), ako veľmi sa na vás spolieham, že podržíte Moje spoločenstvo? Zjednoťte sa so Mnou v lone Môjho Svätého Srdca a proste Ma o milosti na záchranu vašich bratov a sestier. Zachránim milióny duší, ak venujete váš čas modlitbe Ruženca Božieho Milosrdenstva.

Toto je čas, kedy modlitba Ruženca Božieho Milosrdenstva bude najúčinnejšia. Buďte veľkorysí v srdci, v mysli, v tele a na duši. Dajte akékoľvek pochybnosti stranou. Dovoľte Mi, vášmu Ježišovi, aby Som vás pozdvihol a priviedol vás a všetkých tých, za ktorých sa modlíte, do Môjho večného života.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

16.10.2011 - 15:30 hod.

223. Váš čas na Zemi sa dostal do rozhodujúceho bodu

Moja drahá, milovaná dcéra, čím to je, že keď sa Moje slovo tlmočí Mojim deťom, tak mnohé z nich sa nad ním pohoršujú. Aj keď Moje deti vždy musia (kriticky) rozlišovať posolstvá, ktoré sú zverejnené tými, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, no aj tak sa musia naučiť mať vždy otvorené svoje mysle a srdcia.

Ó, ako si prajem, aby najmä Moji nasledovníci otvorili svoje oči a uvítali Ma vo svojich srdciach! Som to Ja, Ježiš, kto vás volá počúvať Môj hlas, keď na vás nalieham, aby ste v modlitbe prišli ku Mne.

Váš čas na Zemi sa dostal do rozhodujúceho bodu. Nezostáva veľa času do proklamácie (vyhlásenia) novej éry pokoja a preto vás žiadam, aby ste si teraz pripravili vaše duše.

Nedovoľte, aby vám arogancia bránila vidieť pravdu. Neviete snáď, že by Som vás nikdy nezavádzal? Riaďte sa Mojimi pokynmi a zabráňte Zlému, aby zahmlil váš úsudok. Nedovoľte mu, aby vás držal (odo Mňa) v odstupe, pretože keby ste len počuli Moje najsvätejšie slovo, vedeli by ste, že Som to Ja, Ježiš Kristus, kto vás volá.

Deti, boli by ste šokované, keby ste vedeli, koľko skazy doľahlo na Moje drahé duše po celom svete. Z času na čas doľahne táto temnota dokonca aj na Mojich vzácnych nasledovníkov. Bolesť, ktorú cítim, keď Som svedkom vašich pochybností – obzvlášť zo strany tých duší, ktoré sa pravidelne modlia a preukazujú (Mi) skutočnú oddanosť – Ma privádza k slzám, spôsobujúc Mi veľký žiaľ.

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste boli vedení Duchom Svätým. Keď otvoríte vaše zatvrdilé srdcia a poprosíte Ma o dar schopnosti rozlišovania, tak odpoviem na vaše volanie.

Akí budete smutní, keď vám počas Varovania bude odhalená pravda. Sú to vaše modlitby, ktoré teraz od vás požadujem, aby mohli byť zachránené ďalšie duše. Ak aj spochybňujete Moje slovo, ktoré sa cez tieto posolstvá k vám dostáva, zaiste ste vo svojom srdci ešte schopní pripustiť, že je potrebné modliť sa za stratené duše.

Milujem vás a očakávam vašu odpoveď na Moju prosbu o modlitbu.

Váš Ježiš

17.10.2011 - 21:30 hod.

224. Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta

Moja drahá, milovaná dcéra, časy sa menia všade vôkol vás. Vo svete vládne nepokoj, ktorý spôsobuje duch temnoty. Všade vás obklopujú dôkazy o tom, čo zlo hriechu dokáže spôsobiť ľuďom. Do tohto ducha temnoty zažiari duch Mojej Božskej prítomnosti, keď prídem, aby Som ešte raz zachránil ľudstvo.

Vy, Moje predrahé deti, ktoré poznáte pravdu, musíte ostatným povedať, aké šťastie majú, že dostanú tento nádherný Božský dar. Moja láska zasiahne Zem takým spôsobom, že padnete v pokore na kolená, plačúc od žiaľu kvôli urážkam, ktoré ste vašim previnením sa voči Môjmu Večnému Otcovi spôsobili.

Tento veľkolepý dar milosrdenstva teraz dostávate od Najvyššieho Boha. Radujte sa, pretože vo svete je svetlo, ktoré bude priťahovať duše a vťahovať ich do náručia Boha Otca.

Znova prichádzam, aby Som vám dal život, ktorý potrebujete a tým vám ešte raz umožnil, aby ste v úcte a chvále pozdvihli svoje oči na oslavu Boha Otca a vzdávali Mu vďaku za spravodlivosť, ktorú teraz preukazuje Svojim drahým ale zblúdilým deťom.

Ja, Ježiš Kristus, sa teraz chystám umožniť vám stať sa všade svedkami pravdy (Môjho) milosrdenstva voči každej duši, nevynímajúc ani zatvrdilých hriešnikov a tých, ktorí sú neveriaci.

Dôkaz Mojej existencie a existencie Boha Otca bude vo svojej celej nebeskej Sláve zjavený každému mužovi, žene a dieťaťu.

Moja prítomnosť bude zjavená takým spôsobom, že ju nikto nebude ani nemôže viac ignorovať, pretože sa otvoria nebesia a dôjde ku kolízií hviezdy (resp. kométy – pozn. prekl.), takže Môj návrat kvôli vašej záchrane bude pociťovaný v každom kúte sveta v rovnakom čase.

Ó, ako budú Moje deti plesať od radosti, keď sa stanú svedkami Mojej Božej prítomnosti. Dokonca aj tí v temnote pocítia Moju lásku, ktorá sa dotkne ich chladných duší a znova sa v nich rozhorí.

Pripravte sa. Očakávajte Môj slávnostný návrat. Modlite sa za tých, ktorí majú strach vo svojich srdciach. Nebojte sa Ma. Očakávajte túto veľkolepú udalosť s láskou a pokorou vo svojich srdciach.

Milujem vás, deti. Tento veľkolepý akt Môjho milosrdenstva vám bude toho dôkazom.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

19.10.2011 - 14:00 hod.

225. Boh Otec - priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista

Dcéra Moja, priprav svet na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista, pretože On teraz prichádza, ako bolo predpovedané, aby ešte raz zachránil ľudstvo.

Jeho príchod bude ohlasovaný poľnicami v Nebi a chórmi anjelov, ktorí budú spievať chvály, aby oznámili túto veľkolepú udalosť.

Môj veľký dar ľudstvu je vám dávaný prostredníctvom Môjho drahého, milovaného Syna, ktorý je poslaný, aby vás zachránil skôr, ako príde Posledný Súd.

Pripravte vaše duše, pretože keď vám budú zjavené vaše hriechy – prikazujem vám, aby ste v pokore padli k nohám Môjho Syna a úpenlivo prosili o milosrdenstvo. Musíte ho prosiť, aby vám odpustil a musíte prijať trest, potrebný na očistu vašich duší.

Jeho milosrdenstvo je tak veľké, že žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený, ak preukážete skutočnú ľútosť. Od vás všetkých sa vyžaduje, aby ste mali pokoru a boli tak hodní vojsť do novej Slávnej Éry Pokoja na Zemi, ktorej čas je už veľmi blízko. Len tie duše, ktoré úprimne oľutujú a ukážu skutočnú oddanosť Môjmu milovanému Synovi, budú spôsobilé vojsť bránami (Nebies). Lebo musíte byť bez hriechu, aby ste vošli do tohto nádherného Nového Raja na Zemi.

Moje drahé milované deti, Ja Som pre každého z vás s veľkou láskou pripravil tento Raj. To je dedičstvo, na ktoré ste čakali. Takto bol pôvodne dar Zeme ponúknutý Adamovi a Eve.

Každý, kto odmietne tento Raj na Zemi, kde už v žiadnej forme nebude existovať zlo, sa obracia chrbtom ku svojej spáse.

Toto je vaša posledná príležitosť, aby ste oslobodili vaše duše zo Satanovho zovretia a jeho zlého vplyvu na vaše životy.

Objímte tento nádherný dar veľkého milosrdenstva. Týmto darom je vám ponúknutá príležitosť skutočnej spásy a nádherného Raja, ktorý možnože ani nedokážete pochopiť.

Tým úbohým hriešnikom, ktorí odmietajú odpustenie, ktoré im ponúka Môj Syn (odkazujem) – bude vám (ešte) poskytnutý istý čas, aby ste sa vrátili ku svojej viere. Avšak nebude vám daného príliš veľa času, pretože Moja trpezlivosť je u konca.

Očakávajte teraz návrat Môjho Syna, aby vás ešte raz zachránil od hriechu a priniesol vám večné spasenie.

Boh Otec

20.10.2011 - 15:15 hod.

226. Smrť Môjho syna Muammara al-Gaddáfiho

Moja drahá, milovaná dcéra, akékoľvek zvyšky pochybností, ktoré si ohľadne Mojich najsvätejších slov z času na čas mohla mať, sa teraz budú zmenšovať.

Odhaľujem proroctvá, aby Som dokázal svetu, že Som to Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ celého ľudstva, kto všade v tomto čase komunikuje s Mojimi deťmi.

Mojím zámerom nie je vzbudzovať senzáciu, ale zabezpečiť, že nikto nebude vylúčený, aby počul Moju najnaliehavejšiu výzvu svetu.

Smrť Môjho syna Muammara al-Gaddáfiho, za ktorého dušu si sa ty a ďalší z tvojho okolia počas niekoľkých posledných mesiacov modlili, je jedno z prvých predpovedaných udalostí, ktoré potvrdí svetu pravosť týchto posolstiev. Toto je Moje znamenie pre teba, dcéra Moja, aby sa tvoja myseľ zbavila pochybností, ktoré ešte zostali v tvojej mysli [*vizionárka opätovne dostala podrobnosti o ďalších dvoch vedúcich predstaviteľoch (lídroch), ktorí majú byť zavraždení, ako aj časový rámec tejto ohavnosti. Pôvodné posolstvo bolo zjavené vo februári 2011].

Ty, dcéra Moja – aj keď ťa to veľmi ohromuje – si bola vyvolená, aby si pripravila ľudstvo na Moju novú éru pokoja. Toto je čas, ktorý po nejakom čase po Varovaní bude nasledovať.

Choď a priprav sa na ďalšiu časť svojej Svätej misie, aby si pomáhala zachraňovať duše po Varovaní. Dostávaš milosti, aby si zostala silná. Moje deti konečne všade (vo svete) počujú Moje naliehavé volanie po obrátení.

Tí, ktorí Ma najviac zraňujú

Nikdy neprejavuj pri tejto práci strach, pretože sa niet čoho obávať. Nikdy neváhaj a nedovoľ, aby nezdary alebo verbálne (slovné) pichľavé posmešky spomaľovali tvoju prácu pre Mňa. Dcéra Moja, vždy Som po tvojom boku. Maj to na pamäti. Ak ťa napadnú a budú napádať pre Moje sväté slovo, tak mlč. Moje sväté slovo bude vždy napádané. Tí, ktorí Ma najviac zraňujú, sú tie sväté duše, ktoré Ma zo strachu a opatrnosti žiaľ ako prvé cez tieto posolstvá urážajú. Satan vie, že sú to (práve) Moji vyvolení a zbožní nasledovníci, ktorí vtedy, keď sa Mi otočia chrbtom, sú tými, ktorí Ma najviac zraňujú.

Dcéra Moja, teraz začínaš pociťovať fyzickú bolesť Môjho utrpenia, avšak teraz si pripravená, aby si to – zjednotená so Mnou – prijala. Tieto skúšky nebudú trvať dlho, ale počas ich trvania budeš cítiť presne to utrpenie, ktoré Ja cítim, keď Som svedkom hriechu. Toto – ako Som ti už predtým povedal – je dar a dostalo ho len veľmi málo vyvolených duší. Aj keď ti to občas naháňa strach, musíš pochopiť, že tvoje utrpenie ťa nielenže bližšie privádza k Môjmu Svätému Srdcu, ale aj pomôže zachrániť milióny duší počas Varovania.

Toto utrpenie sa bude o to viac zintenzívňovať, ako sa bude približovať Varovanie. Znášaj to v tichosti. Lebo takto Mi pomôžeš zachrániť drahé duše, ktorých by inak schmatol Podvodník.

Povedz Mojim deťom, že sa radujem z ich silnej viery, ktorú preukazujú. Povedz im, že sa dostávajú bližšie k Môjmu Svätému Srdcu. Odkáž im, že im teraz žehnám a že im udeľujem veľké milosti, ktoré im dodajú silu, potrebnú na to, aby nasledovali Moje vedenie (pokyny) prostredníctvom týchto svätých posolstiev. Budú potrebovať silu, pretože to pre Moji deti nebude ľahké, aby dokázali zvládnuť rozsah zmien, ktoré sa vo vašom svete začnú odvíjať.

Modlite sa a spojte sa, aby ste boli ako jeden. Spoločne vzhliadnite k nebesiam ako malé deti, majúce prostú dôveru k Bohu Otcovi. Proste Ho v Mojom mene, aby vás včlenil do jednoty Jeho slávnej armády (smerom) k víťazstvu večnej spásy.

Žehnám vás, deti, s celou Mojou Božskou láskou.

Váš Ježiš

(*Poznámka:

 [Týmto sa začína naplňovať 048. posolstvo – Revolta arabského sveta - traja svetoví lídri budú zavraždení – (kliknutím na názov sa dostanete priamo k tomuto posolstvu) zo 17.02.2011 - 23:45 hod].

21.10.2011 - 23:00 hod.

227. Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov

Moja drahá, milovaná dcéra, napíš toto: teraz zažívaš intenzívne utrpenie, aby si zachraňovala duše, ktoré sa nachádzajú v temnote a odmietajú Mňa a Môjho Otca.

Tieto duše sú natoľko neprístupné a zatvrdilé, že ich môžu zachrániť len modlitby iných a utrpenie obetných duší, pretože budú odmietať hľadať vykúpenie. Ich tvrdohlavosť im bude brániť, aby v dostatočnej miere prejavili pocit ľútosti, vyznali svoje hriechy a prosili o odpustenie.

Varovanie je forma globálneho vyznania hriechov. Bude to čas, kedy sa bude od každého očakávať, že bude prosiť o odpustenie svojich hriechov, inak bude čeliť odmietnutiu. Tak veľa duší, nachádzajúcich sa v temnote, odmietne Moju ruku milosrdenstva. Odvrátia sa odo Mňa. Ty, dcéra Moja, môžeš spolu so všetkými Mojimi oddanými nasledovníkmi pomôcť zachrániť ich duše pred večným zatratením.

Nikdy by Som na Moje deti nenaliehal, aby trpeli v Mojom mene. Ale tým, ktorí Mi ako dar ponúknu svoju pomoc vo forme utrpenia (hovorím) – skrze utrpenie môžem vykúpiť veľkú časť ľudstva.

Utrpenie pochádza od útokov Satana, keď trápi duše, ktoré sú Mi blízke a tie, ktoré sú Mnou ustanovené, aby viedli svätú misiu za obrátenie duší. Vedzte, že keď tieto útoky prichádzajú, tak so Mnou tvoríte jednotu. Potom Ma veľmi dobre spoznáte. Budete vedieť, čo pociťujem – Moju radosť, Môj smútok, Môj žiaľ, Moju bolesť a hrôzu, keď stratím dušu v prospech Satana.

Nemajte obavy. Cez tieto posolstvá už boli zachránené milióny duší.

Modlitby Mojej oddanej armády už zmierňujú globálne katastrofy a odďaľujú odchod Môjho svätého námestníka z Vatikánu. Ich poslušnosť modliť sa Môj ruženec k Božiemu milosrdenstvu zachraňuje práve teraz duše.

Dcéra Moja zaisti, aby všetky Moje deti pochopili, že Som to Ja, kto cez tieto posolstvá hovorí ku všetkým náboženstvám a vierovyznaniam. Nevynímam nikoho, pretože všetci sú Božie deti. Boh je len jeden a tým je Môj Večný Otec – Boh Najvyšší.

Deti poďte so Mnou a spoločne pracujme na rýchlej záchrane Mojich duší na celom svete. Samotnou modlitbou Mi môžete pomôcť zachrániť svet.

Váš Ježiš

Spasiteľ celého ľudstva

23.10.2011 - 19:15 hod.

228. Prajem si vytvoriť armádu z modlitebných skupín

Moja drahá milovaná dcéra, musí byť dané na známosť, že si prajem, aby bola vytvorená armáda, ktorú budú tvoriť modlitebné skupiny po celom svete. Poskytnem vám, Moja armáda, modlitby, ktoré bude potrebné sa modliť na záchranu duší. Tieto modlitebné skupiny sa rozšíria a z ich radov povstane skutočná armáda oddaných prívržencov, aby priniesla pravdu Môjho Božského zasľúbenia spásy všetkým.

Tieto skupiny vytvoria armádu – ako požadoval Môj milovaný Otec – ktorá bude útočiť na temnotu zla, spôsobenú Satanom a tými, ktorí v neho veria a nasledujú ho.

Áno, dcéra Moja, hoci je to ťažko pochopiteľné, ale je mnoho ľudí, ktorí nielenže uznávajú Satana ale mu aj preukazujú vernosť. Je mnoho duší v temnote, ktoré ho uctievajú a ktoré sa klaňajú Kráľovi Temnoty. Mnoho chrámov, ukrytých pred zrakmi Mojich detí svetla, bolo vystavaných na počesť Satana. Klaňajú sa mu, slúžia čierne omše a urážajú Ma všemožným rúhaním a urážkami, ktoré by vás desili a vyvolali vo vás hnus. Ich počet narastá a mnoho jeho horlivých a angažovaných nasledovníkov pracuje vo veľmi vážených vysokých pozíciách v obchode, bankovníctve a v politických kuloároch. Zjednocujú sa v odpore proti Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, v plnom vedomí si toho, čo konajú.

Tak ako Satan nenávidí ľudí, pretože (ľudia) boli stvorení Bohom Otcom, Stvoriteľom všetkých vecí, tak nenávidia ľudstvo aj títo Satanovi prívrženci. Nenávisť, ktorú cítia, je natoľko hlboká, že sa pokúsia vytvoriť elitnú armádu k zničeniu miliónov životov na zemi. V ich honbe za mocou a bohatstvom sa budú snažiť preraziť si cestu k uspokojeniu svojich vlastných potrieb a túžby po kontrole ľudstva.

Títo ľudia patria k zatvrdilým hriešnikom, pre ktorých hľadám vašu pomoc, deti. Potrebujem vaše modlitby, aby Som otvoril ich srdcia a aby tak spoznali, ako uverili Satanovým klamstvám. Ak Ma nepoprosia o Moje milosrdenstvo, tak sú pre Mňa stratení. To je dôvod, prečo jedine modlitba môže byť tou milosťou na ich záchranu.

Táto mocná armáda pod vedením Podvodníka sa pokúsi spôsobiť strašnú skazu. Najzákernejšími spôsobmi sa už pokúšajú, deti Moje, otráviť vašu vodu, vaše lieky a potraviny. Prosím, majte sa po cely čas na pozore.

Už skoro po Varovaní dopadne ruka Môjho Otca na tieto skazené duše, ak budú aj naďalej odmietať Moje milosrdenstvo. Medzitým deti musíte povstať a nesmiete dovoliť, aby váš národ bol zastrašovaný. Modlite sa za Moju ochranu a veďte jednoduchý život. Modlite sa a prijímajte sviatosti. Proste o Moju pomoc vo všetkých záležitostiach a ja odpoviem na vaše prosby v súlade s Mojou najsvätejšou vôľou.

Modlite, modlite, modlite sa, aby ste zmiernili tieto diabolské plány na ovládnutie sveta, ktoré snuje táto zákerná skupina. Teraz získavajú moc na Blízkom východe a pokúšajú sa získať kontrolu nad Európou skôr, ako sa zamerajú na ostatné časti sveta. Nepriatelia, ktorí sú vám prezentovaní v spravodajských médiách, nie sú skutočnými nepriateľmi. Vytvárajú nepriateľov, aby ospravedlnili odvetné opatrenia, ktoré zakaždým sledujú rovnaké ciele – kontrolovať, vlastniť a zbohatnúť.

Modlite sa za ich obrátenie, pretože bez obrátenia budú ich ohavné činy príčinou mnohého súženia a útrap. Aj keď Môj Večný Otec na nich zošle Svoj trest, môžu ešte spôsobiť škody, ktoré budú príčinou nevýslovného utrpenia medzi Mojimi deťmi.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

24.10.2011 - 19:09 hod.

229. Môj príchod bude skôr, ako očakávate

Moja drahá milovaná dcéra, nesmieš dovoliť, aby ťa znepokojovali tí, ktorí neustále spochybňujú a posudzujú Moje najsvätejšie slovo. Ignoruj tieto dopytovania sa. Mlč. Modli sa za nich a napreduj, lebo nezostáva veľa času (do Varovania – pozn. prekl.).

Vyzývam vás všetkých, deti Moje, aby ste sa pokojne posadili a modlili sa k Môjmu milosrdenstvu. Prosím, nemusíte podliehať panike, pretože prichádzam len preto, aby Som vás zachránil a nie preto, aby Som vás súdil. Vari to neviete? Niet sa čoho obávať, len Mi úplne dôverujte.

Môj príchod bude skôr, ako očakávate, tak si prosím pripravte svoje duše. Modlite sa za všetky duše, ktoré by Ma mohli poprieť alebo odmietnuť Môj dar Božieho milosrdenstva. Vy, Moje drahocenné duše, Mi prinášajte toľkú útechu a uľahčujete Mi bolesť a utrpenie, ktoré znášam, keď všade vidím nenávisť vo vašom svete.

Poďte bližšie ku Mne deti a dovoľte Mi, aby Som vás objal a dodal vám silu a odvahu, ktoré potrebujete na Moje privítanie. Vy, Moja jedinečná armáda, ste so Mnou zjednotení a či si to uvedomujete alebo nie, ste vedení Duchom Svätým, aby ste bojovali za záchranu duší.

Stíšte sa, deti Moje, a pamätajte si, že Som vždy s vami. Radujte sa a očakávajte Môj príchod, keď vylejem Moje milosti, aby Som nimi prikryl všetkých Mojich milovaných nasledovníkov všade (na svete).

Nezáleží na tom, kde žijete, nezáleží na tom, z akej časti sveta ste – vy ste Moji. Milujem vás. Hľaďte s otvoreným srdcom a dôverou, tak ako sa približujeme k Varovaniu.

Váš Ježiš

25.10.2011 - 15:30 hod.

230. Boh Otec - musíte odmietnuť temnotu a objať svetlo

Moja milovaná dcéra, povedz svetu, že všetky Moje deti objímam v Mojom náručí. O všetkých bude postarané. Nech sa všetci odovzdajú do Mojich svätých rúk, ako to je zamýšľané.

Ustanovujem, aby Môj Syn bol opätovne vyslaný do sveta na záchranu človeka od zatratenia hriechom. Je to Môj Božský akt spravodlivosti pre vás, Moje predrahé deti, aby Som tak mohol získať nazad Moje Kráľovstvo na zemi.

Strach nepochádza odo Mňa. Strach pochádza z temnoty. Ak sa Ma bojíte, vedzte, že je to temnota, ktorá obklopuje vašu dušu a nie Moja Božská majestátnosť.

Aby ste mohli byť súčasťou Môjho Kráľovstva, musíte odmietnuť temnotu a objať svetlo. To isté svetlo vám teraz bude darované cez akt Božieho milosrdenstva Môjho Syna.

Deti, Moja láska k vám všetkým je tak veľká, že použijem všetku Svoju moc, aby Som spasil duše, nech sú kdekoľvek. Moja ruka spravodlivosti dopadne na tie duše, ktoré Ma odmietajú, ale až vtedy, keď bude vyčerpané každé úsilie na zjednotenie všetkých Mojich detí.

Kráľovstvo Mojej veľkej slávy bude svetu čo nevidieť zjavené. Ani jeden z vás, deti, nebude chcieť odmietnuť Moje slávne kráľovstvo, ktoré na zemi zavládne v novej ére mieru.

Modlite sa za tých, ktorým pripadne ťažko prijať pravdu.

Všemohúci Boh Otec

26.10.2011 - 15:30 hod.

231. Falošní proroci sa snažia zmenšiť význam Môjho Svätého Slova

Moja drahá, milovaná dcéra, povedz prosím Mojim deťom, aby sa mali na pozore pred falošnými vizionármi, ktorí hovoria v Mojom mene avšak hlásajú slová, ktoré nepochádzajú z Mojich úst.

Mnohí z týchto samozvaných vizionárov, ktorí sa navonok javia ako katolíci, vrátane všetkých manierov, ktoré sa spájajú s touto (katolíckou) ako i s ostatnými kresťanskými náukami, sú v skutočnosti stúpencami New Age.

Stúpenci New Age teraz prenikajú do celého sveta, aby presvedčili Moje deti, že boli vyslaní na podporu Môjho svätého Slova. Ich slová sa budú navonok javiť, ako keby boli pravé. Jazyk, ktorý používajú, bude kultivovaný, láskavý, dobre premyslený – avšak bude maskovať lož.

Toto je doba, kedy vystupujú falošní proroci a pre mnoho Mojich detí bude ťažké rozlíšiť pravdu od fikcie.

Ty, dcéra Moja, sa teraz staneš terčom týchto vizionárov, ktorí si zaumienili znevažovať Moje sväté Slovo. Nedovoľ, aby sa tak stalo, lebo inak budú Moje deti vtiahnuté do duchovnej temnoty, z ktorej sa len ťažko vymania.

Pamätaj si to. Títo falošní proroci sú tiež Moje milované deti a preto sa prosím za nich modli. Žiaľ boli zvedení k viere v imaginárnu hierarchiu a vo vesmír, ktorý neexistuje.

Buď opatrná ohľadne tých, ktorí sa odvolávajú na vzostúpených majstrov a hovoria o novej ére svetla, kde sa Boh Otec považuje jednoducho iba za iný aspekt. Tieto duše nedostávajú pokyny odo Mňa. Zastávajú názory, ktoré do nich vštepil Satan. V mnohých prípadoch tieto oklamané duše veria, že dostávajú Božie posolstvá. Takto pracuje Satan. Jeho jemné, upokojujúce slová vyústia do strohých, chladných ale pôsobivých slovných litánií. Tieto nepochádzajú od Najvyššieho Boha.

Ako Som Ti povedal už predtým, Ja hovorím k svetu jednoduchým spôsobom. Nepoužívam kvetnatý jazyk v podobe chladného povýšeneckého hlasu. Nesnažím sa vnášať do vašich sŕdc strach. Snažím sa vás jednoducho viesť k pravde a k dôležitosti lásky k svojmu blížnemu.

Aké ťažké to je pre vás, deti, v tejto chaotickej dobe.

Modlite, modlite sa, aby ste sa nestali obeťou série lží, ktoré budú rozširované falošnými prorokmi. Ak sa ich posolstvá budú zdať neprirodzené, ťažko zrozumiteľné a vyvolávajúce strach vo vašich srdciach, tak nepochádzajú odo Mňa.

Deti, zostaňte upriamené len na Mňa. Mám vám toho (ešte) veľa čo povedať. Nedovoľte, aby ste čo i len na minútu boli rozptyľované, pretože vám to bude brániť zachraňovať tie duše, ktoré naliehavo potrebujú vaše modlitby.

Váš Ježiš

26.10.2011 - 22:00 hod.

232. Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie

Moja milovaná dcéra, nesmieš sa rozhorčovať nad neustálymi útokmi na Moje posolstvá zo strany falošných vizionárov.

Musíš vedieť, že keď hovorím k vybraným poslom, tak sa vždy stanú terčom nenávisti. Keď si napádaná, pamätaj si, že i Ja Som vtedy tak isto spochybňovaný. Moje sväté slovo sa rozoberá, analyzuje, spochybňuje, kritizuje a vyhlasuje za nedôstojné, aby vychádzalo z Mojich úst.

Oh, ako málo toho Moje deti vedia. Strach a upodozrievanie ich robia slepými voči pravde. Tiež budeš prekvapená, ako ľahkovážne sa Moje slovo odmieta v prospech falošných posolstiev.

Keďže Varovanie je už takmer tu, Moja pravda sa konečne stane známou pre všetkých Mojich nasledovníkov. Stane sa to v dobe, keď prijmú Moje slovo, aby posvätili svoje úbohé duše. Ako ich len budem vítať a k Sebe priťahovať, keď sa ich slzy zmiešajú s Mojimi v láske a jednote. Pred Varovaním budú ešte stále pochybovať, ale potom, ako predo Mňa predstúpia, Ma už nebudú popierať. Pretože keď raz predo Mňa predstúpia a uvidia lásku, ktorú k nim prechovávam, nebudú Ma chcieť už ani na okamih opustiť – taká hlboká bude naša jednota.

Očakávajte teraz naše veľkolepé znovuzjednotenie.

Váš Ježiš

27.10.2011 - 15:30 hod.

233. Deti Moje ste požehnané, ak trpíte v Mojom mene

Moja drahá, milovaná dcéra, vzrastajúci počet skúšok, ktoré teraz pre Mňa podstupuješ, nie je náhodný. A hoci ťa Satan aj naďalej trápi, pomysli len na to, koľké duše cez toto utrpenie zachraňuješ. Skús sa povzniesť nad tieto ťažkosti a udržuj Ma po celý čas vo svojich myšlienkach. Modli sa k Mojej milovanej Matke za (svoju) ochranu a modli sa Svätý ruženec tak často, ako ti je len možné.

Je dôležité, aby všetci Moji nasledovníci prosili o ochranu pred Podvodníkom, ktorý číha na akúkoľvek príležitosť, aby do ich mysle vniesol pochybnosti.

On (Podvodník) a jeho démoni sú všade. Využijú akúkoľvek možnú taktiku, aby do vašich životov vniesli zmätok. Vedzte, že ak sa to stane, tak sa vás Moje učenie dotklo a teraz nesiete Môj kríž.

Nikdy nemajte strach deti, pretože vzhľadom na silu, ktorú teraz zosielam každému jednému z vás, dokážete povstať z tejto divočiny, armáda Moja. Čím viac sa budete jednotne modliť, tým viac sa bude zväčšovať ochranný val. Zlý sa nemôže dotknúť ani jedného z Mojich detí, ktoré v priamom dôsledku práce pre Mňa trpia prenasledovaním.

Deti Moje ste požehnané, ak trpíte v Mojom mene, aj keď sa vám to ťažko chápe.

Nevšímajte si tieto posmešky. Odvráťte sa. Nereagujte. Mlčte. Proste o silu. Som s vami.

Váš milovaný

Ježiš Kristus

28.10.2011 - 23:30 hod.

234. Najväčší útok na Moju cirkev od Mojej smrti na kríži

Moja drahá, milovaná dcéra, vernosť Mojej Cirkvi ku Mne – k jej milovanému Spasiteľovi – bude už čoskoro skúšaná až do krajnosti. Moja Cirkev driemala a v jej driemotách sa nepripravila na príchod Antikrista. On a jeho prisluhovači sa už vkradli do každej trhliny (sváru) v cirkvách Môjho Otca po celom svete.

Katolícka cirkev je hlavným cieľom Antikrista a tento sa (skôr) nezastaví, kým nezmätie aspoň polovicu čelných predstaviteľov Mojej Cirkvi na zemi. Moji kardináli, biskupi a kňazi sú natoľko nepripravení, že nie sú schopní povšimnúť si jemných zmien, ku ktorým dochádza v ich vlastných radoch. Nepotrvá dlho, než sa rozkol v rámci Mojej cirkvi stane úplne očividný.

Toto je najväčší útok na Moju cirkev od Mojej smrti na kríži. Moji úbohí milovaní služobníci. Mnohí z nich sú nevinní pešiaci, vystavení na milosť a nemilosť temnej sile, ktorá sa má na pozore, aby sa sama neprezradila.

Prosím všetkých Mojich služobníkov, nech sa vytrvalo modlia, aby odolali tej ohavnosti, ktorá prichádza. Musia sa ku Mne modliť nasledovne:

"Ó Môj milovaný Ježiš, volám po Tvojej ochrane a prosím o Tvoje milosrdenstvo na záchranu mojich bratov a sestier v Tvojej cirkvi, aby nepadli za obeť Antikristovi. Daruj mi milosti a ochráň Ma silou Svojej výzbroje, aby som povstal proti zlovestným činom, ktoré by mohli byť spáchané v Tvojom Svätom mene. Úpenlivo prosím o Tvoje milosrdenstvo a sľubujem, že zostanem navždy verný Tvojmu Svätému menu."

Moji posvätení služobníci – povstaňte proti tomuto zlu a proti šelme, z úst ktorej prýštia tieto ohavnosti a klamstvá.

Všímajte si zmien v spôsobe, akým sa bude konsekrovať (premieňať podstatu chleba a vína na podstatu Kristovho tela a krvi počas omše - pozn. prekl.) Moje telo a Moja krv. Keď sa zmenia slová tak, že budú popierať existenciu Môjho tela vo Svätej Eucharistii, potom musíte brániť Môj Božský prísľub – ten, kto je Moje telo a pije Moju krv, bude mať život večný.

Buďte statoční, Moji posvätení služobníci. Modlite sa za silu, ktorú budete potrebovať, keď vaša viera a oddanosť budú skúšané až do krajnosti.

Milujem a ochraňujem vás v každom čase. No len tí z vás, ktorí sú umierneného srdca a pokornej duše, budú mať úžitok z Mojej svätej ochrany.

Modlite sa za všetkých Mojich služobníkov, kdekoľvek sú, aby neodmietli svetlo pravdy v prospech ducha temnoty, ktorý sa chystá vynoriť vo vnútri Mojej cirkvi.

Váš Spasiteľ a Ochranca

Ježiš Kristus

29.10.2011 - 16:49 hod.

235. Panna Mária – otvorte vaše srdcia pravde

Dieťa moje, musíš sa stále modliť za moju ochranu. Si vedená a musíš vložiť celú svoju dôveru do Môjho milovaného Syna.

Modlite sa, aby všade došlo k obráteniu. Je tak mnoho stratených duší, ktoré potrebujú vaše modlitby. Nikdy nato nezabudnite, nezávisle od toho, aká namáhavá je pre vás táto cesta.

Duch zla teraz zahalil väčšinu ľudstva natoľko, ako nikdy predtým. Skutky Podvodníka sa zintenzívňujú a všade dusia Moje deti.

Dokonca aj tí, ktorí o sebe prehlasujú, že sú verní Môjmu Synovi, sa stávajú hluchí k Jeho prosbám za záchranu duší. Pre pýchu sa stali až natoľko arogantnými, že zabúdajú, ako je Sväté Slovo Môjho Syna tým jediným životom, ktorí potrebujú. V týchto časoch je modlitba životne dôležitá. Tí, ktorí sa tým, že verejne hlásajú Slovo Môjho predrahého Syna, sami seba vyzdvihujú v očiach iných a predsa odmietajú Jeho volanie, zatvrdili svoje srdcia voči pravde.

Deti, musíte teraz počúvať Môjho Syna – Ježiša Krista. Počúvajte, čo vám hovorí. Duch Svätý – pokiaľ Mu to dovolíte – otvorí vaše srdcia voči pravde, pretože k vám hovorí cez tieto Sväté posolstvá.

Plačem od žiaľu keď vidím, ako je dnes odmietané Jeho Sväté Slovo. Tí, ktorí ho odsudzujete, si musíte uvedomiť, že teraz prichádza nielen preto, aby vás zachránil, ale prichádza aj preto, aby vás v týchto dňoch temnoty utešil. Ak naozaj veríte, že On je chlebom života, potom mu dovoľte, aby vo vašom duchu prebudil lásku.

Modlite sa všade za obrátenie. Už nezostáva veľa času.

Vaša milovaná Matka

Mária – Kráľovná Nebies a Zeme

31.10.2011 - 03:30 hod.

236. Nevera tých, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, Ma zraňuje najviac

Moja drahá, milovaná dcéra, Moje sväté slovo, ktoré je dávané svetu, ktorý postráda vedomie Mojej existencie, zapáli duše krátko potom, ako sa Varovanie udeje.

Konečne bude ľudstvo počuť Moje slovo, ktoré Mi umožní, aby Som ho viedol do Mojej novej Éry pokoja na zemi. Vyzývam všetky Moje deti všade (vo svete), aby zanechali kritiku a počúvali svojho Spasiteľa, čo im hovorí.

I keď vám nikdy neodhalím dátum Môjho návratu (Druhého príchodu – pozn. prekl.) na Zem, môžem vám povedať, že teraz sa vrátim v duchu. Teraz prídem, aby Som vás počas Varovania ešte raz zachránil a aby sa človek obrátil. Prosím, dovoľte Mi, aby Som vás viedol a umožnite Mojej najsvätejšej misii, aby sa rozšírila po celom svete a tak priniesla Mojim deťom útechu. Nebráňte Mi v tom. Neodmietajte Moju ruku milosrdenstva. Nedovoľte vašej pýche, aby Mi stála v ceste.

Prebuďte sa a prijmite skutočnosť, že teraz s vami hovorím, aby som vás mohol priviesť do lona Môjho veľkého milosrdenstva. Konečne bude vaša duša osvietená plameňmi Mojich Božích milostí, ktoré sa vylejú na vás všetkých.

Všetky pochybnosti sa vytratia. Moc Satana sa rýchlo oslabí aj keď on svoje zovretie až do samého konca neuvoľní.

Keď uvažujete nad Mojimi prosbami, musíte sa sami seba opýtať toto: Ak vo Mňa (skutočne) veríte, prečo Ma (potom) teraz odmietate? Prečo preukazujete hnev a nenávisť voči tým, ktorí prichádzajú v Mojom mene? Prečo vyvyšujete samých seba v Mojej cirkvi na úkor Mojich detí? Pamätajte si, že v Mojich očiach ste si všetci rovní.

Príďte teraz ku Mne s pokorou v srdciach. Pretože až dovtedy, kým tak nespravíte, nemôžete mať úžitok z Môjho milosrdenstva ani z milostí, ktorými vás túžim obdarovať.

Môj hlas sa teraz obracia na všetkých neveriacich, aby akceptovali existenciu Môjho Večného Otca.

Dovoľte Mi, aby Som vám po Varovaní pomáhal na ceste k večnému životu. Bolí Ma srdce, keď vidím stratené duše. Ale vedzte, že je to nevera tých, ktorí tvrdia, že Ma poznajú, ktorá Ma zraňuje najviac.

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš