Júl 2011

 

1. 07. 2011 - 23:00 hod.

129. Modlitba môže odvrátiť disharmóniu vo svete

Moja drahá milovaná dcéra, modlitba a vernosť voči Mne sú ako voda pre žízniaceho. Keď máte nedostatok vody, váš smäd trvá a nakoniec bez vody zomriete. Tí, ktorí Ma poznajú, milujú a sú mi oddaní, musia pochopiť jednu vec. Keď prestanete prijímať Moje Telo a pravidelne sa ku Mne modliť, rýchlo stratíte túžbu za Mnou. Bez tejto túžby sa budete vzďaľovať odo Mňa, až sa vaše hlavy odvrátia pre hriešne pokušenia, ktoré vám do mysle zasial Satan. Bezo Mňa, skutočne prítomného vo vašich životoch nie ste ničím, deti moje.

Buďte ostražití v každom čase. Modlitba vás ochráni od hriechu. Vaša vernosť ku Mne môže prilákať Podvodníka, ktorý vás bude častejšie vysmievať. Avšak bez stálej oddanosti ku Mne budete bezcieľne kráčať v tomto svete.

Veriaci rozumejú tomu, že modlitba môže odvrátiť mnoho disharmónie vo svete. Modlitby tejto vizionárky i iných vizionárovzmiernili bezprostredné nebezpečenstvo hroziace pápežovi Benediktovi, ale nie nadlho. Modlitba k Mojej preblahoslavenej Matke môže pohnúť horami, zmierniť dopad diabolských ukrutností, vrátane tých, ktoré boli predpovedané, a obrátiť hriešnikov.

Nezabudni na túto lekciu, dcéra moja, modlitba je vašou zbraňou proti Podvodníkovi. Ty, zo všetkých najviac, sa musíš naučiť nevyhnutnosti pravidelnej modlitby v tvojom poslaní. Potrebuješ venovať viac času v tichom rozjímaní so Mnou. Lebo ak tak nerobíš, oslabí sa tvoja vnímavosť na Moje posolstvá a môže prísť k chybám. Buď opatrná, dcéra moja, keď uvádzaš dátumy proroctiev, ktoré sú ti dávané. Keď poviem “mesiace“, tak to môže byť kedykoľvek počas jedného roka. Nikdy nepleť ľudský výklad s časovými údajmi, ktoré som ti dal. Nedal som ti žiadne presné dátumy, len orientačné body. Tieto udalosti sa stanú, ale len rukou Môjho Večného Otca. Viac Mi dôveruj. Tvoje modlitby a modlitby tých, ktorí Ma nasledujú môžu oddialiť, alebo v niektorých prípadoch aj odvrátiť katastrofy. Vždy si to pamätajte.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Lebo ak sa zo srdca budete modliť, vaše modlitby budú vypočuté. Modlite sa zvlášť za tých svetových vodcov, ktorých životy budú čoskoro ukončené nenávistnými diabolskými činmi. Títo a tí so zatvrdnutými srdcami, ktorí sú vinní zo zločinov proti ľudskosti, potrebujú vaše modlitby zo všetkých najviac. Stále sa modlite za hriešnikov, lebo Ja milujem všetky moje deti a potrebujem vaše modlitby na ich záchranu pred pekelnými plameňmi.

Váš vždy milosrdný

Ježiš Kristus

 2. 07. 2011 - 10:00 hod.

130. Boj vedený Satanom za diskreditáciu týchto posolstiev sa zintenzívňuje

Moja milovaná dcéra, toto obdobie, keď posolstvá prenikajú do sveta, bude pre teba ťažké. Mnohí ľudia budú útočiť na tieto posolstvá, ale keď tak budú robiť, nevšímaj si ich.

Moje Slovo sa rozšíri, tak ako som povedal. Teraz chcem ohlasovať hlavné body Mojich posolstiev ešte viac verejnosti. Ty už vieš, ako to máš robiť, tak začni dnes. To, čo od teba žiadam je náročné, ale na vykonávanie toho ti bude poskytnutej viac pomoci.

Zatiaľ budeš potrebovať modlitby iných za teba, lebo boj, ktorý rozpútal Satan na zdiskreditovanie týchto posolstiev sa zintenzívňuje. Musíš sa modliť za ochranu pred zraneniami, ktoré ti bude spôsobovať cez druhých. Pochop, že táto séria skúšok je nutná, aby si sa udržala v stave pokory. Vedz, že si Môj hlas svetu. Propaguj Môj hlas, a rob to čo najskôr, ako to bude možné.

Milujem ťa dcéra moja. Úplne sa na Mňa spoľahni a Ja ťa cez všetko toto prenesiem.

Tvoj milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 3. 07. 2011 - 18:30 hod.

131. Ateisti a vedci povedia, že varovanie bola ilúzia

Moja drahá milovaná dcéra, musíš sa pohnúť vpred, dívaj sa vpred a nasleduj Moje inštrukcie. Neobzeraj sa na strany, keď na teba každú minútu dňa útočí Zlý. Sústreď sa len na Mňa. Musíš sa naučiť porozumieť, že čas strávený pri Mne, zvlášť v Adorácii, je nevyhnutný, aby si sa udržala na vrchole tohto poslania. Dĺžka času strávená v modlitbe je takisto dôležitá, lebo čím viac času stráviš v rozhovore so Mnou, tým viac milostí dostaneš. Zanedbávanie tohto znamená, že sa doširoka otváraš útokom Podvodníka.

Moje Slovo, dcéra moja, je ignorované mnohými, ktorí nechcú počúvať. Je na to mnoho dôvodov. Mnoho mojich detí zavreli oči voči pravde a ich duchovnej existencii. Padli do náručia sveta, ktorý im ponúka všetko ako náhradu za Chlieb života.Mnohí sú opatrní voči falošným prorokom, lebo toto je doba, v ktorej sa všade objavujú falošní proroci. To je zmätok, ktorý spôsobil Satan, aby moji praví poslovia zostali bez povšimnutia. Pre ich pokoru, ktorú od nich vyžadujem sa nemôžu vyvyšovať v očiach sveta, lebo je to proti ich prirodzenosti. Falošní proroci sa sami tlačia do stredu pozornosti. Svoju pozornosť budú sústrediť sami na seba. Ich posolstvá sa môžu zdať autentické, plné kvetnatých výrazov predstavovanými citátmi z Biblie, ktoré sa im hodia. Sú však dva kľúčové aspekty, ktoré odhalia nepravdy, ktoré sa podávajú. Prvým aspektom je, že oni sami budú v stredobode svojich posolstiev a budú sa tešiť pozornosti, ktorej sa im dostáva. Druhým aspektom sú samotné posolstvá. Budú mätúce, ťažko čitateľné a nezanechajú žiaden trvalý dojem na duši. Žiaľ, moja dcéra, Cirkev má tendenciu odmietať pravých vizionárov, lebo musia v tejto veci preukázať zodpovednosť.

Je preto pre Moju Cirkev oveľa jednoduchšie podporovať tie správy, ktoré obsahujú state zo Svätého Písma a vyhlasovať ich za autentické. Nie je pre nich až také jednoduché, aby prijali jednoduchosť Môjho učenia, zvlášť dnes, keď je väčšina pravdy zakrytá maskou tolerancie. Nie je pre nich ľahké ani prijať spomínaný Koniec časov, keď moji služobníci zo strachu a nevedomosti odmietajú prijať Môj kalich a zachovať sa zodpovedne.

Toto je najdôležitejší čas v histórii sveta. Mojim vizionárom boli dané všetky znamenia v priebehu minulého storočia, no napriek tomu sa ignorujú a dávajú bokom, pretože oni (moji služobníci) pchajú hlavu do piesku. A práve v tejto dobe majú moji posvätení služobníci kázať o dôležitosti Môjho návratu na zem. Musia pripraviť duše, tak, že im budú spomínať následky zanedbania ich spásy, pokiaľ ešte stále žijú na zemi. Lebo po smrti už nemôžu prosiť o odpustenie. Volám teraz na mojich posvätených služobníkov. Prečo toto nezdôrazňujete svojmu stádu? Prečo aktívne nediskutujete o tom, aké následky bude mať veľký trest pre moje deti? Neviete, že mnoho mojich detí si stratí dušu kvôli Antikristovi, ktorý je už tu na zemi, pripravený vyskočiť, keď bude mať k tomu príležitosť? Moje deti musia pochopiť, že Varovanie, hoci je to veľký akt Milosrdenstva, bude len prvou fázou, ktorá je veľmi zložitým a náročným obdobím pre všetky moje deti. Lebo od tej doby budú zatvrdnutí hriešnici a stúpenci Satana popierať Moju Existenciu.

Ateisti povedia, že to bola globálna ilúzia. Vedci budú hľadať logické vysvetlenie, ale nepodarí sa im to. Zatiaľ čo moji nasledovníci budú rozdelení na dva tábory. Mnoho miliónov ľudí bude obrátených, ale budú zmätení klamstvami rozširovanými diabolskou skupinou, smrtiacou organizáciou Nového Svetového Poriadku, ktorej cieľom je zničiť bežných ľudí pre finančný zisk.

Deti, ak dostatok ľudí nedokáže ostať na ceste pravdy, potom nebude možné odvrátiť dopad trestu. Lebo ten príde, keď Boh Otec bude musieť zasiahnuť, aby zabránil hriešnikom zničiť Jeho stvorenie a deti. Rozpúta zemetrasenia s doteraz nevídanou magnitúdou, sopečné erupcie na najnepravdepodobnejších miestach, a zem sa bude kolísať ako loď na rozbúrených vodách bez kotvy, ktorá by ju udržala na jednom mieste.

Prosím deti, dovoľte, aby Varovanie zachránilo vás všetkých. Prijmite to, že tento zázrak zachráni milióny tých, ktorí by inak boli stratení. Ale tí, ktorí si nebudú chcieť zmeniť svoje životy, vyberú si príbytok satana. Bez modlitby nie je pre nich žiadna nádej, lebo stratia kľúče do Nového raja na Zemi. Namiesto toho budú horieť v plameňoch pekla. Ak budú vedieť, kam ich táto cesta Zlého privedie, myslíte si, že si ju vyberú? Deti, prosím pomôžte im tým, že im poviete pravdu. Modlite sa za spásu ich duší, ak nebudú počúvať. Lebo to je všetko, čo môžete urobiť.

Váš milovaný Spasiteľ

Spravodlivý Sudca a Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

 5. 07. 2011 - 14:30 hod.

132. Pre mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú tieto posolstvá

Moja drahá milovaná dcéra, dnes je zvláštny deň, pretože s radosťou vám môžem povedať, že tí, ktorých viera bola posilnená týmito posolstvami, si môžu byť istí, že dennou modlitbou Ruženca Božieho Milosrdenstva zachraňujú duše. Moje deti, nesmiete nikdy zabudnúť, že modlitby, keď sa modlia s úprimnosťou a zo srdca, sú vždy vypočuté. Modlitby sú vždy počuté,a akékoľvek zvláštne úmysly sú naplnené podľa Mojej najsvätejšej Vôle.

Deti, prosím pokračujte vo svojich modlitbách, lebo pomôžu zľahčiť dobu veľkého trestu. Môj Otec je teraz pripravený prevziať kráľovstvo, a znova prevziať vládu, keď na Zemi povstane Nový Raj. Zlo vo svete ešte nebolo také intenzívne, ako je teraz. Vzhľadom k obrovskej svetovej populácie a práci Zlého je vojna všade. Nenávisť človeka ku človeku je hmatateľná. Je jedno, či je to nenávisť manifestovaná politickou nenásytnosťou alebo kontrolou jednej krajiny nad inými. Satan má mnoho stúpencov. Oni, jeho nasledovníci, nie sú si v mnohých prípadoch vedomí, ako v každej chvíli počas dňa ovplyvňuje ich myšlienky a skutky.

Keby len mohli moje deti vidieť to množstvo démonov prítomných v toľkých ľuďoch, prišlo by im zle. Mnohé z mojich detí sú nimi posadnutí, a jedinou viditeľnou známkou ich prítomnosti sú zlé skutky. Modlite sa, modlite sa teraz moji nasledovníci, aby mohli byť tieto úbohé stratené duše počas Varovania zachránené.

Deti, všetko čo od teraz až po Varovanie od vás očakávam, sú vaše modlitby, najmä Ruženec Božieho Milosrdenstva. Môj Otec zachráni duše, ak si dáte za úlohu pomodliť sa raz do dňa tento ruženec, najlepšie o tretej hodine poobede.

Úpenlivo žiadam od tých mojich stúpencov, ktorí odmietate tieto posolstvá, modlite sa k Duchu Svätému, žiadajte Ho o dar rozlišovania predtým, ako zavrhnete Moje sväté Slovo. Tým, ktorí urážajú moju vizionárku a tých, ktorí tieto posolstvá prijímajú, musím položiť otázku: „Ak je to Satan, kto vplýva na tieto posolstvá, tak prečo vás žiada, aby ste sa modlili? Aby ste hľadali odpustenie? Aby ste prijímali Eucharistiu? Potom budete vedieť, že to je nemožné.“

Podvodník v prvom rade ovplyvňuje Mojich stúpencov tým, že ich povzbudzuje, aby popierali Moje Slovo, lebo vie, že ich odmietnutie Mojich najsvätejších Slov lásky Ma zraní najviac.

Odmietnite teraz Satana a jeho skazené cesty, obráťte sa ku mne. Úpenlivo vás prosím, nesmiete mu dovoliť, aby vás ovplyvňoval takýmto spôsobom. Vaše modlitby sú teraz potrebné na záchranu mojich úbohých duší, ktorí neprežijú Varovanie.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 06.07.2011 - 15:30 hod.

133. Dôležitosť sviatostí - manželstva a prvého svätého prijímania

Moja vrúcne milovaná dcéra, sleduj, ako viera Mojich detí začína teraz rásť a rozkvitať. Aj keď vo svete vládne veľa temnoty, svetlo Mojich nasledovníkov sa denne stáva jasnejším, lebo plameň Ducha Svätého zostúpil na celý svet.

Dcéra Moja, dnes si želám všetkým Mojim nasledovníkom pripomenúť dôležitosť modlitby na zmiernenie utrpenia vo svete. Vaše modlitby teraz pomáhajú odvrátiť mnohé predpovedané globálne katastrofy. Modlitba zmierňuje (katastrofy) najúčinnejšie a ak sa obetuje za iných, potom býva vypočutá.

Hoci mám radosť z tých, ktorí majú silnú vieru, naďalej Mi spôsobujú starosť tí, ktorí odmietajú Moje Božské svetlo Pravdu.Mnohí ľudia blúdia svetom akoby v omámení. Nič im neprináša pokoj. Nič im neprináša radosť. Nijaké množstvo materiálneho uspokojenia nezmierňuje ich bolesť. Ich prázdne duše sú stratené. Prosím, modlite sa za ne.

Dcéra Moja, prosím modlite sa za Môjho zástupcu pápeža Benedikta, pretože je obkolesený slobodomurárskymi silami a tieto robia všetko preto, aby ho zosadili z trónu, pretože počnúc Druhým Vatikánskym Koncilom tieto diabolské sily prenikli do Mojej cirkvi a oslabili Moje učenie. Boli zavedené mnohé nariadenia, ktoré Ma urážajú, hlavne podávanie svätého prijímania laikmi. Nedostatok úcty, ktorý sa prejavuje voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi cez nové nariadenia, ktoré sa zaviedli, aby poskytli priestor modernej spoločnosti, Ma od žiaľu privádzajú k slzám.

Najsvätejšia Eucharistia sa musí prijímať na jazyk a nesmie sa znečistiť ľudskými rukami. A toto je presne to, čo Moji zasvätení služobníci urobili. Tieto nariadenia Som Ja v duchu neschválil. Moji zasvätení služobníci boli zvedení na scestie v rozpore s učením Mojich apoštolov. Dnes sa Moje sviatosti neprijímajú s dostatočnou vážnosťou hlavne tými, ktorí sa uchádzajú o Sviatosť manželstva a Prvého svätého prijímania.

Manželský sľub je veľmi závažný, preto majte na pamäti, že je to sviatosť, udeľovaná v prítomnosti Boha Otca. Avšak pre mnohých je to všetko len materiálna záležitosť, doprevádzaná vonkajšími okázalosťami. Mnohí, ktorí príjmu sviatosť manželstva, neskoršie nedoceňujú jej dôležitosť. Mnohí porušujú tak ľahko svoje sľuby. Prečo to robia? Prečo len ústami vyznávajú vernosť tomuto Najsvätejšiemu spojeniu, aby sa len krátko nato opäť rozišli? Toto je výsmech jedného znajdôležitejších zväzkov, ktorý požehnala ruka Môjho Večného Otca. Mnoho ľudí neberie žiaden ohľad na vôľu Môjho Otca, že nikto potom nemá rozdeliť takéto spojenie. A predsa tak mnoho ľudí vykoná rozvod, hoci toto je zákon, neuznávaný Mojim Otcom. Rozvod je ľahký spôsob, ako sa zbaviť svojej zodpovednosti. Všetky manželstvá sa uzatvárajú v Nebi. Žiaden človek nemôže zničiť manželstvo bez toho, že by neurazil Môjho Otca.

Prvé sväté prijímanie

Prvé prijímanie Môjho tela v eucharistickej sviatosti je ďalším príkladom, ako Som zosmiešňovaný. Tak mnoho rodičov nedbá na dôležitosť toho, ako ich deti prijímajú chlieb života. Viacej sa sústreďujú na to, ako dobre sú ich deti oblečené ako na to, aký úžasný dar prijímajú. Tento dar ich povedie k spáse.

Avšak materializmus, ktorý obklopuje túto udalosť, nemá nič spoločné s ich dušami. Najsmutnejšou súčasťou tohto je pre Mňa to, ak týmto malým deťom nehovorili o Mne. Láska, ktorú prechovávam k malým deťom, je všezahrňujúca. Ak prijímajú svätú Eucharistiu s plným vedomím toho, čo prijímajú, potom sa ich duše stávajú čistými. Čím častejšie Ma týmto spôsobom prijímajú, tým silnejšia bude ich viera.

Pamätajte si, že bez sviatostí vaša viera ochabne. Po čase, ak je vaša duša ukrátená od Mojich mimoriadnych požehnaní, sa dostane do útlmu. Všetka viera vo Mňa a Môjho Večného Otca sa po čase vytratí s výnimkou malého tlejúceho poznania, ktoré z času na čas vzplápolá. Navráťte sa ku Mne cez sviatosti. Preukazujte k sviatostiam tú úctu, ktorá sa od vás očakáva a budete skutočne opäť cítiť Moju prítomnosť.

Nezabúdajte, že sviatosti tu nie sú bezdôvodne, pretože sú živinami, ktoré potrebujete pre večný život duše. Bez nich vaša duša zahynie.

Všetkých vás milujem. Prosím objímte Ma náležitým spôsobom tým, že budete vzdávať úctu sviatostiam, ktoré vám boli dané ako dar od Všemohúceho Boha Otca.

Váš milujúci Spasiteľ Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

 07.07.2011 - 21:00 hod.

134. Narcizmus - zlovestná nákaza, prezentujúca sa dnešnému svetu

Moja drahá milovaná dcéra, chcem, aby svet poznal, že Moja láska k nim (ľuďom) napĺňa celú Moju bytosť teraz, keď sa pripravujem na Veľké Varovanie. Som plný radosti, pretože viem, že Moje deti obzvlášť tie, ktoré Ma nepoznajú počas Môjho veľkého aktu milosrdenstva konečne prijmú skutočnosť, že existujem.

Jedna z najviac znepokojujúcich charakterových vlastností, ktoré v dnešnom svete zamorili Moje deti, je narcizmus sebaláska.Táto zlovestná nákaza prevláda na každej spoločenskej úrovni a je to jeden z obľúbených útokov Satana, keď jeho démoni všade vnikajú do duší Mojich detí. Možno pozorovať, ako sa uhladene a samoľúbo správajú, aby vzbudili u iných obdiv. Ich prvoradá láska prináleží výlučne len im samým a až vtedy, keď im to nestačí, sa dožadujú pozornosti od svojho okolia tým, že ho podnecujú k tomu, aby sa im verejne prejavovala úcta.

Dnes sa nákaza Satanom natoľko rozmohla, že je vzhľadom k tomu, ako tieto úbohé duše samé seba prezentujú ťažké, aby sa ignorovala. Ich posadnutosť v tom, ako vyzerajú, znamená, že zájdu dokonca až tak ďaleko, že si zničia svoje telá a urobia čokoľvek, čo považujú za nevyhnutné, aby uspokojili svoju sebalásku.

Keď je v takejto duši prítomný Satan, potom nie je ťažké to spoznať. Takýto ľudia budú plní márnivosti a budú sa snažiť ukazovať sa na vplyvných miestach. Hriech, ktorý predstavuje narcizmus, sa vystupňuje počas obdobia konca časov, kedy si mnohí budú svoj vzhľad, svoje blaho a svoj sebecký egocentrizmus nárokovať na úkor svojich priateľov a dokonca i na úkor svojich vlastných rodín. Sebaláska je v dnešnom svete považovaná za povahový rys, hodný obdivu. Táto honba za sebauspokojením nemôže byť nikdy naplnená, pretože Satan sa postará o to, aby títo ľudia túžili stále po viac a viac.

Deti, hriech pýchy je jedným z tých, ktoré sa teraz vo svete stupňujú. Neakceptujte túto formu správania, aby sa stala súčasťou vášho každodenného života. Tak mnoho mladých ľudí považuje tieto idoly tzv. telesnej dokonalosti za svoje vzory, hodné nasledovania. A predsa je ich správanie v prípade, že otvoríte svoje oči a uvidíte to také, aké to v skutočnosti je hodné poľutovania. Je to porušenie prvého prikázania a ak takýto ľudia budú zotrvávať na tejto ceste, tak ich Podvodník zatiahne do ďalšieho zmätku.

Narcizmus je vidieť vo všetkých oblastiach života vrátane politiky, módy, médií, filmu a dokonca aj v Mojej vlastnej Cirkvi.Nie je možné dosiahnuť pokoru, pokiaľ trpíte narcizmom. Bez pokory nemôžete vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

08.07.2011 - 15:30 hod.

135. Večný Otec odvráti záverečné prenasledovanie Jeho detí Novým Svetovým Poriadkom

Moja drahá milovaná dcéra, uvedomujem si, že táto práca si na tebe vyberá svoju daň a že si na ďalší týždeň potrebuješ oddýchnuť, ale počúvaj, čo musím povedať.

Povedz Mojim deťom, aby sa teraz prebudili a pohliadli na zmätok vo svete, v ktorom sa rozmáha finančná kríza. Povedz im, že i keď za ich uvrhnutie do dlhov bola čiastočne zodpovedná ľudská chamtivosť, banková kríza bola zámerne plánovaná Novým Svetovým Poriadkom.

Mnohí, ktorí čítajú toto posolstvo, sa budú usmievať a spochybňovať túto skutočnosť, avšak mali by tiež vedieť, že ak nepovstanú a nebudú hájiť svoje práva, budú nútení prijať Znak Šelmy, aby mali prístup k svojim peniazom.

Nová svetová mena bude predstavená neveriacemu svetu

Táto mena Nového Svetového Poriadku, ktorá bude predstavená neveriacemu spoločenstvu, je určená na vaše ovládanie. Potom, ako to nastane, sa budú snažiť pripraviť vás o potraviny. Lenže ak si teraz Moje deti túto skutočnosť neuvedomia, budú bezmocné, keď už raz budú kontrolované Novým Svetovým Poriadkom, vedeným slobodomurárskymi silami.

Pripravte sa teraz, deti Moje, pretože aj keď Varovanie privedie k obráteniu milióny – vrátane tých, ktorí prejavujú lojalitu voči Novému Svetovému Poriadku – nebude to stačiť na zastavenie týchto diabolských otrokov Satana a Antikrista. Ak teraz nezačnete hlasito protestovať, potom vzhľadom na kontrolu vašich peňazí bude pre vás ťažké, aby ste uhájili vaše právo na majetok, potraviny a zdravie – tri veci, nad ktorými budú mať dozor. Zastavte vašich vodcov v ich konaní. Nenechajte sa od nich tyranizovať. Ak dostatočný počet z vás bude bdelých voči tomuto ohavnému diabolskému plánu, potom budete môcť varovať aj ostatných.

Plánujte si teraz zásoby vašich potravín

Teraz si naplánujte zásoby vašich potravín. Kúpte si osivo a dopestujte si (potraviny), ktoré vás udržia pri živote. Kúpte si strieborné alebo zlaté mince, aby ste si mohli kúpiť to, čo je nevyhnutné. Ale najdôležitejšie je nájsť miesta, kde sa ako skupina môžete stretávať, aby ste prinášali Najsvätejšiu Obetu svätej omše, pretože časom budú vaše kostoly do základov vypálené.

Satanovi obľúbenci sú ako mravce, ktorých pribúdajú tisíce

Nikdy neprijmite Znak – čip Šelmy. Modlite, modlite sa, aby sa vášmu domovu dostalo zvláštneho požehnania na vašu ochranu pred armádou, ktorá sa bude snažiť dostať vás z vášho domova. Satanovi obľúbenci sú ako mravce. Rozmnožujú sa po tisícoch v priebehu hodiny. Vy, deti Moje, sa musíte teraz modliť a bojovať proti tejto sérii zverstiev, ktoré sú naplánované Novým Svetovým Poriadkom, ktorý už slintá pri vyhliadke, že ovládne svet.

Postarajte sa, aby ste mali vo svojich domovoch posvätené sviečky. Zásobte sa nimi teraz, pretože oni vás udržia vo svetle ochrany. Pokiaľ sa nechcete stať otrokmi tejto ohavnej doktríny, potom musíte plánovať už teraz.

Kúpte si plynové variče, prikrývky, sušené a konzervované potraviny, tabletky na čistenie vody, sviečky spolu s náboženskými obrázkami, aby ste vy a vaše rodiny prežili počas Veľkého súženia, ktoré bude nasledovať po Varovaní.

Modlitby už oslabujú dopad Veľkého súženia, ale vy, deti Moje, musíte byť neustále ostražité. Ak budete vo vašich prípravách dôslední, budete schopní prežiť veľké bombardovanie, ktoré bude nariadené a ktoré bude horšie ako to, ktoré postihlo Židov za vlády Hitlera – Satanovho žiaka.

Posudzujte toto varovanie s rozvážnou mysľou, pretože ak sa včas pripravíte, ušetríte sami seba od rozhorčenia, s ktorým ráta a plánuje Nový Svetový Poriadok. Tí z vás, ktorí ste spriahnutí s Novým Svetovým Poriadkom – teraz Ma počúvajte. Konajte pokánie. Dbajte na Veľké Varovanie kvôli tomu, čo vám ponúka – príležitosť, aby ste sa odvrátili od Satana a vyhli sa plameňom Pekla.

Rada pre služobníkov cirkvi

Moji posvätení služobníci – vás musím informovať o tomto: Upriamte teraz svoje oči na Mňa a modlite sa k Duchu Svätému, aby vás udržiaval v ostražitosti a aby ste tak ihneď rozpoznali Falošného Proroka, akonáhle sa ukáže vo vašom strede. Potom bude potrebné, aby ste sa zhromažďovali v skupinách a zabezpečili, že Moje deti budú môcť dostávať Moju Najsvätejšiu Eucharistiu aj počas prenasledovania.

Ruka Môjho Otca je teraz pripravená dopadnúť s veľkou silou na tých podlých a arogantných predstaviteľov bánk ako i západných a východných mocností, ktoré v tajnosti snujú svoj zámer nadvlády nad vami všetkými. Môj Večný Otec zničí všetko, čo stojí za nimi, aby im zabránil v konečnom prenasledovaní, ktoré plánujú proti Jeho deťom. Nebude to viac tolerovať. Pamätajte si deti, že Boh – Večný Otec – chce ochrániť vás všetkých. Jeho trpezlivosť je u konca. Až do poslednej minúty bude prijímať tých, ktorí sa k Nemu obrátia s prosbou o odpustenie. Avšak teraz musí zastaviť tie zlovestné režimy, ktoré spôsobujú hrôzu a utrpenie ostatnej časti Jeho stvorenia.

Koná tak pre lásku Svojich detí. Vy, ktorí hovoríte, že Boh Otec sa nemôže hnevať, pretože miluje všetkých – vedzte: Áno, On je nahnevaný a Jeho hnev je oprávnený kvôli diabolskej nespravodlivosti, ktorá je páchaná na Jeho drahej rodine. On opäť zjednotí všetky Svoje deti, aby konečne žili v pokoji po celú večnosť.

Pripomínam vám, deti, aby ste si všade okolo seba všímali znamenia – množstvo vojen, nedostatok peňazí, nedostatok potravín, nedostatok zdravotnej starostlivosti – preto akceptujte skutočnosť, že je to dielo Zlého – Satana. To nie je dielo Boha – Večného Otca. On už dlhšie nebude tolerovať takéto správanie. Buďte povďační, že začína konať, pretože keby nekonal, tak by Jeho stvorenie bolo zničené. A on nepripustí, aby sa to stalo.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

Vykupiteľ sveta

09.07.2011 - 16:00 hod.

136. Nech Moji posvätení služobníci poznajú ich obsah, aby tak mohli pripraviť svoje stádo

Moja drahá milovaná dcéra, práve vtedy, keď presvedčivo napreduješ vo svojej schopnosti rozlišovania ohľadne Mojich posolstiev, sa zastavuješ a následne prepadáš pochybnostiam. V tejto fáze Mojej komunikácie ťa tieto pochybnosti môžu privádzať do rozpakov. Pretože každý krok späť je skúškou tvojej viery, dcéra Moja, nakoľko žiaden človek sa nemôže domnievať, že Ma bude vždy hoden. Prijmi toto utrpenie, dcéra Moja, pretože týmto skúškam budeš pri svojej práci vždy vystavená. Dôveruj Mi a odovzdaj svoju slobodnú vôľu trvalému fundamentu (základu), aby ti pomohol načerpať sily pri tejto práci.

Dcéra Moja, v tejto dobe existuje niekoľko vizionárov, s ktorými komunikujem za pomoci Mojej blahoslavenej Matky, Archanjela Michala a Najsvätejšej Trojice, no je ich menej, než si myslíš. Niektorí z apoštolov sú ukrytí pred zrakmi a ich práca je známa len Svätým v Nebi. Potom sú tu tí, ktorých svet napokon uzná za Mojich poslov – Ty si jedna z nich.

Dcéra Moja, nebude to ľahká misia a preto ti umožňujem, aby si zakúšala aj neúspechy, skúšky a pochybenia. Je to len do toho času, pokým si nezvykneš na tieto záležitosti, čím aj naďalej vzrastie tvoja sila, až si napokon takým či onakým spôsobom nebudeš robiť (viac) starosti, čo si o tebe myslia iní. Každý krok tejto misie kráčaš (spolu) so mnou a na toto nesmieš nikdy zabudnúť.

Je dôležité, aby si zabezpečila, aby sa pravda Môjho Slova dostala k čo možno najviac úbohým dušiam. Musíš Mojich zasvätených služobníkov oboznámiť s ich obsahom (s obsahom posolstiev – pozn. prekl.), aby mohli ešte pred Varovaním pripraviť svoje stádo (svojich veriacich – pozn. prekl.). Nie je dôležité, či Cirkev prehlási tieto posolstvá za autentické (pravé), nakoľko čas nie je na ich strane. Moji zasvätení služobníci budú potrebovať ešte veľa-veľa rokov, aby prijali Moje posolstvá – tak len pokračuj.

Ty, dcéra Moja, si narobíš v Mojom mene veľa nepriateľov. Je to niečo, čo budeš musieť akceptovať, preto nedovoľ, aby ti takéto prekážky stáli v ceste. Moje posolstvá už obracajú tisíce stratených duší. Je nanajvýš dôležité, aby si Mi vždy bola poslušná, aby tak bolo možné zachrániť viac duší.

Som si vedomí toho, že táto práca je pre teba spojená s osamelosťou a obavami, ale pamätaj si, že Ja si vyberám len takých, ktorí majú otvorené srdce a sú dostatočne silní, aby oznamovali Moje slovo. Naopak sila, ktorú obdržíš, ti pomôže, aby si tieto posolstvá rýchlo šírila medzi širšiu verejnosť.

Takže sa prosím nikdy necíť byť skleslá, pretože aj keď sa vo svojom srdci snažíš preciťovať radosť z toho, že nesieš Môj kríž, je tomu tak len málokedy. Vždy budeš trpieť v Mojom mene a zistíš, že si to bude vyžadovať nejaký čas, než budeš zažívať úplnú radosť. Tvoje utrpenie zachraňuje milióny duší, takže musíš byť za to povďačná.

Všetci svätí pracujú po tvojom boku, aby si bola silná a ochránená pred Satanom, ktorý urobí všetko, čo len bude môcť, aby ťa zastavil. To sa mu však nikdy nepodarí, pretože ruka Môjho Otca dopadne na tých, ktorí sa pokúšajú znemožniť Moju prácu na záchranu toľkého počtu duší, ktoré Som schopný cez teba zachrániť.

Opri sa o Mňa a Ja popoženiem túto prácu tak, aby Moje posolstvá boli počuté miliónmi veriacich aj neveriacich v každom kúte zemegule.

Váš milovaný Učiteľ

Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

10.07.2011 - 12:10 hod.

137. Nemajte strach, lebo obrátenie vyvolá veľkolepé pocity lásky a pokoja

Moja drahá milovaná dcéra, mnohé Moje deti, ktoré sú kvôli Mojim posolstvám ustráchané a je pre ne ťažké sa s nimi vysporiadať, nech Ma prosím teraz počúvajú. Zlo, ktoré sa vo svete stupňuje, je spôsobované ľudskou rukou prostredníctvom hriechu. Toto nemôže ísť takto ďalej. Prosím neobávajte sa, lebo to nezmení nič na plánoch, ktoré teraz snuje diabolská skupina jedného sveta (The New World Order = Nový Svetový Poriadok – pozn. prekl.) Vy, deti Moje, si musíte byť vedomé toho, čo sa deje. Je dôležité, aby bol každý varovaný o činnostiach tejto skupiny a ich ohavných plánoch, ktoré boli vypracované za účelom vašej kontroly.

Prosím, uvítajte Varovanie

Moje Varovanie – tento veľký akt milosrdenstva – je úžasným darom lásky, preto ho prosím uvítajte, lebo vo svojom dôsledku spôsobí početné obrátenia. Pokorou Mojich detí cez túto veľkú udalosť sa obrátenie natoľko rozšíri, že vyvolá veľkolepé pocity lásky a mieru.

Ich sila bude v ich početnosti. Čím viac ľudí uverí Pravde, tým slabší bude vplyv tejto Novej svetovej (NWO) skupiny. Mnohé škody, ktoré sa (NWO) pokúsi spôsobiť, môžu odvrátiť početné modlitby. Preto sa prosím nikdy nezabúdajte modliť Svätý ruženec a Ruženec Božieho milosrdenstva, pretože oba dohromady pomôžu zamedziť mnohému z tohto hroziacemu zla. Teraz nebojácne choďte. Nadšene pozerajte (smerom) na nový začiatok – na nový pokoj – keď Zlo bude navždy odstránené.

Toto je deti Môj prísľub pre vás.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

13.07.2011 - 16:15 hod.

138. Oslov významné osobnosti, aby šírili Moje slovo

Moja drahá milovaná dcéra, ak sa Mi raz otočíš chrbtom, potom len ťažko budeš schopná znova Ma nájsť. Uvedomujem si tvoje obavy, že na teba kladiem náročné požiadavky ale Moje slovo, ktoré má byť odovzdané svetu, je natoľko naliehavé, že Ma musíš uposlúchnuť tak, ako Som ťa o to žiadal. Spomeň si dcéra Moja, že si Mi odovzdala svoju slobodnú vôľu, ktorá je nádherným darom. Nie je pre teba ľahké oceniť takýto dar, pretože v konečnom dôsledku si len človek.

Ešte raz ťa teraz vyzývam, aby si počúvala Moje volanie a strávila viac času v Mojej prítomnosti. Potrebujem ťa, aby si cítila Moju lásku a to nielen tú lásku, ktorú k tebe prechovávam, ale ktorú prechovávam ku každému jednému Môjmu dieťaťu na tejto Zemi.

Chcem, aby Moji nasledovníci rozširovali Moje slovo pokoja a harmónie všade vo svete. Musia všade dobrovoľne pôsobiť, aby každému pripomenuli, že je potrebné, aby sa Moje posolstvá lásky šírili. Prosím požiadajte spevákov, médiá, osobnosti alebo kohokoľvek, koho hlas má váhu a rešpekt, aby si vypočuli Moje prosby. Prijmite kalich Mojej lásky. Pite z neho, pretože vám prinesie vytúženú spásu nielen na tomto svete ale aj v budúcom živote. Oznámte toto aj vašim vlastným stúpencom.

Ako to spravíte, je na vás, ale tí, ktorí zareagujú na Moje volanie, dostanú dar (mnohých) milostí, ktoré sú potrebné na vykonanie tejto najsvätejšej práce. Pamätajte si deti, že čím viac vás teraz povstane, aby ste šírili Moje Najsvätejšie Slovo a každému hovorili Moju pravdu, tým ľahšie – deti Moje – prekonáte Veľké Súženie ako aj prenasledovanie, ktoré je naplánované Novým Svetovým Poriadkom.

Moje posolstvo ľuďom musí byť vypočuté, aby bolo posúdené a následne všetkým pripomenulo, že musia otvoriť svoje mysle na akceptovanie existencie Boha – Všemohúceho Otca – Svätého, Mocného, Jediného. Pretože ak tak budú konať, potom opäť zavládne pokoj.

Kvôli obeti, ktorú Som za vás všetkých podstúpil Mojou smrťou na kríži, počujte Moje volanie a urobte všetko preto, aby každý, koho poznáte, pochopil, že Som to Ja, kto hovorí k svetu – presne tak, ako to cez prorokov robil Môj Otec pred Mojim príchodom na Zem.

Buďte silní. Buďte statoční. Modlite sa ku Mne, aby Som vás počas vašej krížovej kampane, ktorú podstupujete v mene Mojom a Môjho Otca, viedol.

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Spasiteľ a Vykupiteľ

14.07.2011 - 14:30 hod.

139. Moje posolstvá prinesú slzy obrátenia

Moja drahá milovaná dcéra, nikdy nesmiete zabúdať, že tí, ktorí hovoria v Mojom mene, budú zosmiešňovaní, budú sa z nich smiať a robiť z nich hlupákov. Je to kríž, o ktorom hovorím. Nikdy nebuďte rozčarovaní, keď sa to stane.

Pre mnohých je teraz Moje najsvätejšie slovo výzvou. Niektoré námietky sú vo forme prirodzených otázok, ktoré pramenia z lásky ku Mne, kým iné sú zamerané tak, aby Moje slovo bolo považované za hlúpe a nezmyselné. Moje deti musia akceptovať, že vzhľadom na nedostatok času teraz zintenzívnim Moju komunikáciu s vami všetkými. Nevadí, že Moje slovo je spochybňované  namiesto toho sa radujte, pretože viete, že keď s Mojimi deťmi komunikujem týmto spôsobom, tak sa automaticky vyskytnú aj prekážky. Podľa toho spoznáte, že Som to Ja. Ak pri čítaní Mojich posolstiev Moje deti cítia slzy, potom budú vedieť, že sú to slzy obrátenia – dar pre každého jedného z vás prostredníctvom moci Ducha Svätého.

Mnohé z Mojich detí sa cíti byť zmätené, pretože ich to môže vyviesť z miery, ak je Moje slovo dávané týmto spôsobom. Moje slovo neprinesie šťastie každej duši, pretože pravda môže byť niekedy desivá. Ak sa najprv posadia a dovolia, aby Môj pokoj zaplavil ich duše a odovzdajú sa Mojej Svätej vôli, potom zažijú skutočnú útechu. Dôverujte Mi, deti. Neodmietajte Ma. Pozorne počúvajte, čo hovorím a Ja vás zoberiem na Moju cestu, ktorá vedie k večnej spáse.

Pamätajte si, že Boh Otec teraz riadi Svoje Kráľovstvo a žiaden človek ho nedokáže rozvrátiť. Akýkoľvek pokus o to sa skončí neúspechom. Nakoľko hriešnici aj naďalej urážajú Mňa a Môjho Večného Otca, bude Jeho ruka pripravená, aby rýchlo dopadla. Kvôli Varovaniu ju zadrží, kým nebude dosiahnuté obrátenie. Medzitým musia všetci tí, ktorí neakceptujú pravdu, vedieť, že im už nezostáva veľa času, aby si pripravili svoje duše.

Modlite sa za každého jedného z vás, aby mohli byť zachránené duše.

Váš milujúci Spasiteľ – Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

15.07.2011 - 17:30 hod.

140. Poprava, eutanázia, potrat a samovražda

Vtedy, dcéra Moja, keď Moje deti cítia lásku vo svojich srdciach, si môžu byť isté, že Som v ich dušiach prítomný. Moja láska dodáva Mojim deťom silu, keď to najmenej očakávajú. To sa týka aj zatvrdilých hriešnikov, za ktorých vonkajšou fasádou sa často skrýva mäkké srdce.

Každý jeden človek na zemi je dieťa, ktoré bolo stvorené Bohom Otcom. Preto vo vnútri každej osoby existuje svetlo, aj keď môže byť veľmi slabé, ak sú duše vťahované do tmy. Napriek tomu Moje svetlo je stále prítomné. Pretože bez neho by vládla úplná tma, kde by nemohlo pôsobiť. Je to vtedy, ak sa duše ocitnú v hrozivom stave temnoty, kedy sa veľmi často uchyľujú k samovražde. Je to spôsobené slabosťou duše a ducha, keď Satan, ktorý kradne ich duše, ich presviedča, aby ukončili svoje životy. Mnohí z Mojich stúpencov, ktorí nechápu, aký vplyv môže mať takáto temnota na dušu, sa musia veľa modliť za tieto deti, ktoré sa nachádzajú v tomto zúfalom stave.

Boh, Môj večný Otec, je vždy milosrdný a vždy pomôže takýmto dušiam, z ktorých mnohé trpia do tej miery, že ich mysle nie sú v stave zabezpečiť plnú funkciu rozumu. Smrteľný hriech môže byť spáchaný iba vtedy, keď osoba, ktorá je plne duševne spôsobilá, má jasný zámer, pričom on alebo ona si uvedomuje, že to, čo koná, je nesprávne. Takže sa prosím nedomnievajte, že takéto duše sú úplne stratené, pretože mnohé nevedia, čo robia.

Buďte si vedomí toho, že eutanázia je Mojim Otcom odsudzovaná a nie je tolerovaná, pretože žiaden človek nemôže vedome vziať život inému. Nie je možné uviesť žiaden dôvod, ktorý by k tomuto oprávňoval v mene Môjho Otca. Na ospravedlnenie tohto činu sa môže poukazovať na toleranciu s odkazovaním na humánne zaobchádzanie, avšak nikto okrem Všemohúceho Otca nemôže rozhodnúť o dátume smrti, pretože nato človek nemá právo. Nikdy nedostane oprávnenie, aby spáchal tento smrteľný hriech.

Človek ma naporúdzi všelijaké ospravedlnenia, keď berie život inému, no ani jedno nebude za žiadnych okolností akceptované ako oprávnené. Týka sa to popravy, hriechu interrupcie a eutanázie. Zastavte sa teraz všetci a pamätajte si, že budete prísne súdení, ak porušíte najsvätejšie zo všetkých prikázaní Môjho Otca, ktoré znie – Nezabiješ. Zapamätajte si, že je len jeden Boh a len On môže rozhodnúť o ukončení života. Ak porušíte toto prikázanie pri plnom vedomí toho, čo robíte, potom budete po celú večnosť trpieť v pekle.

Prosím, snažne vás prosím, nepodľahnite nátlakom Satana, ktorý vás neustále navádza vziať (inému) život, aby tak mohol kradnúť duše, ktoré by inak boli určené pre Slávne Kráľovstvo Môjho Otca.

Váš Božský Spasiteľ

Učiteľ a Vykupiteľ 

Ježiš Kristus

16.07.2011 - 23:00 hod.

141. Zjednoťte svoje rodiny, aby ste sa tešili z Nového Raja na Zemi

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sú duše stratené, môžu sa navonok zdať plné radosti, naplno si užívajúc život. A predsa môžu byť pre Mňa stratené a to Mi spôsobuje veľký žiaľ. Toľkí vo svete si žijú svoje každodenné životy, vykonávajúc plno vecí a zaneprázdnení starosťami, až zabúdajú, že táto Zem je vytvorená z hliny, že čas, strávený tu, je tak krátky, že všetko osobné vlastníctvo sa nakoniec stane ničím. Pretože ľudia, keď zomrú, sa obrátia na prach. A predsa ich duše zostávajú živé a nikdy nezomrú. Duša zostáva existovať na veky.

Hovorím vám teraz, deti Moje – zjednoťte vaše rodiny a priateľov, aby ste boli ako jeden v blízkosti Môjho srdca, lebo ak tak urobíte, potom sa budete – aj naďalej zjednotení – radovať z Nového tisíc rokov trvajúceho Raja na Zemi. Toto je Môj prísľub, ktorý vám všetkým dávam. Žite svoje životy zodpovedne. Už na tejto Zemi dávajte svoje rodiny na prvé miesto. Vždy vkladajte vašu dôveru do Mňa.

Priveďte ku Mne svoje rodiny. Ak neprídu dobrovoľne, modlite sa ku Mne a Ja ich patrične povzbudím. Ja vždy odpoviem na modlitby, ktoré prosia za záchranu duší.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

17.07.2011 - 15:40 hod.

142. Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa je luhár, pretože sa nikdy neprejavím v inom človeku

Moja vrúcne milovaná dcéra, čoskoro nastane jedno z najviac mätúcich období, kedy nielen tí, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, budú falošní, ale budú aj takí, ktorí budú prehlasovať, že Som to Ja. Moje deti musia pochopiť toto – prvýkrát Som prišiel ako človek, aby Som zachránil ľudstvo od hriechu. Teraz prídem ako sudca. Zatiaľ čo Ma počas Varovania mnohí uvidia tvárou v tvár, druhýkrát neprídem skôr, ako v Deň Posledného Súdu.

Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa, je luhár. Takéto duše – a je ich mnoho – dcéra Moja, nemajú v úmysle škodiť. Takýto ľudia sú natoľko oklamaní Podvodníkom (Satanom), že ich presvedčí o tom, že majú nielen Božské sily, ale že sú aj inkarnovaným (vteleným) Božím Synom. Ale to je klam. Pretože Ja sa už nikdy nebudem manifestovať v inej ľudskej bytosti na tejto zemi. To sa nikdy nemôže stať. Žiaden človek nie je hodný takej pocty, pretože to nebolo predpovedané.

Mnohí teraz predstúpia a budú tvrdiť, že sú Mnou – Ježišom Kristom – Synom Božím. Týmto úbohým dušiam hovorím toto: Padnite teraz na kolená a proste Boha Otca, aby vás uchránil od Podvodníka. On (Satan) vás chce zmiasť, aby ste nielenže spôsobili zmätok v Mojich deťoch, ktoré očakávajú Môj návrat na Zem, ale chce aj zintenzívniť posmech, ktorým sa chvália ateisti. Nielenže tým hanobíte Moje meno, ale nevedomky obraciate ľudí proti ich (vlastnej) viere v Boha – Všemohúceho Otca.

Tiež by Som chcel varovať tých, ktorí prehlasujú, že konajú zázraky. Ktokoľvek, kto (o sebe) tvrdí, že je nositeľom takýchto síl, nebude pochádzať od Boha, pretože je len jeden Boh a len On alebo Ja – Jeho milovaný Syn Ježiš Kristus – môžeme robiť také veci. Na druhej strane aj Satan vlastní moc. Môže vyvolávať klamlivé zdanie. V prípade zázračných uzdravení cez takzvaných náboženských liečiteľov, ktorých sily pochádzajú z okultizmu, môže Satan privodiť dočasné výsledky, ktoré môžu vzbudzovať zdanie, že boli dosiahnuté pomocou zázraku. Avšak tieto (výsledky uzdravenia – pozn. prekl.) dlho nepretrvajú. Satan bude takisto pôvodcom takzvaných zázrakov, vrátane zrakových fikcií (vnemov), videných mnohými na oblohe. Opäť sa jedná o preludy (ilúzie), ktoré nepochádzajú od Boha.

Deti, aj keď sa budete snažiť preukazovať Mi vašu vernosť, aj tak budete pokúšané silami zla každý jeden deň. Musíte sa zamerať len na Mňa a Môjho Večného Otca. A pamätajte si, že po tejto zemi (už viac) nekráčam ako ľudská bytosť. Ja môžem byť na zemi prítomný v duchu (ako duchovná bytosť – pozn. prekl.), ale nikdy (viac) sa neprejavím v podobe nejakého človeka.

Modlite sa každý deň za vedenie a schopnosť rozlišovania, aby ste boli schopní rozlišovať klamstvá od pravdy.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

19.07.2011 - 23:45 hod.

143. Vašou zbraňou, ktorú ste si zvolili, je vaša láska ku Mne

Moja vrúcne milovaná dcéra, po prestávke, ktorú si si nakrátko vzala, sa teraz vďačne vraciaš do zabehanej rutiny (prijímania posolstiev – pozn. prekl.). Výsledkom toho je, že sa staneš silnejšia, no maj prosím na pamäti, že sa musíš neustále sústreďovať na Mňa.

Moja láska ku všetkým Mojim deťom je veľmi silná a celkom odlišná od lásky, o ktorej sa bežne hovorí v tomto svete. Moje deti pociťujú Moju lásku vtedy, ak Mi otvoria dvere, keď klopem. Keď prídem k ich dverám, majú dve možnosti. Buď Mi môžu otvoriť dvere a dovolia Mi, aby Som vošiel, alebo Ma dnu nevpustia. Keď Mi dovolia, aby Som vošiel do ich duší, potom Moja láska preniká do ich bytia. Je to láska, ktorú vnímajú a ktorá je natoľko intenzívna, že u nich môže prekvapujúco vyvolať až pocit (omamujúcej) slabosti poprípade je až natoľko radostná, že sa nemôžu zastaviť, aby aj ostatným nehovorili o svojej dobrej novine.

Moji milovaní nasledovníci, ktorí Ma milujú, to vedia. Vzhľadom na vašu lásku a oddanosť ku Mne dovolím Mojej láske, aby z vás vyžarovala a šírila sa ako nákaza tak, aby objala aj iné duše. Keď Mi raz dovolíte, aby Som vošiel do vašich sŕdc, tak vás naplním milosťou Ducha Svätého, aby ste každému mohli rozpovedať o tom, čo vám teraz musím oznámiť.

Po prvé – milujem vás s hlbokou nežnosťou vo Svojom srdci. Po druhé – z dôvodu Mojej lásky (k vám) teraz vyhubím zlo vo svete, aby Som mohol priviesť všetky Moje deti späť do náručia vášho vždy milujúceho Stvoriteľa – Boha Otca.

Prosím, nech nikto z vás – Mojich oddaných nasledovníkov – nedovolí, aby strach vošiel do vašich sŕdc, ako sa Varovanie týždeň po týždni približuje. Pretože budete plesať od radosti, keď tento veľkolepý Akt Môjho Milosrdenstva nastane. Mojim darom pre vás bude to, že sa stanete bližšími Môjmu srdcu ako kedykoľvek predtým. To vás spraví natoľko silnými, že sa bez váhania budete niesť na perutiach (smerom) k Novému Raju na Zemi – tak hladký bude prechod.

Moja láska je teraz silnejšia ako inokedy, nakoľko vy, Moji milovaní nasledovníci, robíte všetko, čo môžete, aby ste šírili Moje slovo. Použite všetky dostupné prostriedky na oznámenie ľuďom, aby sa pripravili na Varovanie. Vy, Moje deti, ste statočné a prinášate radosť a šťastie do Môjho utrápeného srdca, ktoré každou sekundou túži zachrániť všetky Moje stratené duše.

Spolieham sa teraz na vás, že sa budete tak silno modliť, ako len môžete za hriešnikov, ktorí nevydržia skúšku, ktorú pre nich predstavuje Varovanie. Choďte teraz, Moja silná armáda lásky. Vašou zbraňou, ktorú ste si zvolili, je vaša láska ku Mne. Vo vašich srdciach budete vedieť, že Som to Ja, kto hovorí a že Som to Ja, kto teraz klope na vaše dvere. Teraz vy musíteklopať na dvere Mojich posvätených služobníkov všade na celom svete a zabezpečiť, že čítajú Moje sväté slovo.

Váš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

20.07.2011 - 23:00 hod.

144. Teraz ste uprostred súženia - druhá polovica (započne) koncom 2012

Moja dcéra, ako sama vieš, ty si tou najneuveriteľnejšou vizionárkou (prorokom), pretože ti chýbajú znalostí svätých vecí. A predsa si vyvoleným poslom. Musíš pochopiť, že nebudeš schopná brániť Moje posolstvá s akoukoľvek skutočnou autoritou, preto mlč, keď budeš vyzvaná, aby si vysvetľovala Moje posolstvá.

Budeš vyprovokovaná a vyzývaná, aby si sa angažovala v náboženských a predovšetkým v eschatologických sporoch, no viacej už nesmieš v nich odpovedať ani podávať svoj vlastný náhľad k daným otázkam. Nebudeš v obľube kvôli tejto práci. Medzi Mojimi nasledovníkmi – najmä teológmi a tými, ktorí celý svoj život študovali sväté Písmo – vyvstane duchovná závisť. Takže zostaň ticho, pretože nemáš znalosti – a ako Som ti už predtým povedal – ani autoritu, aby si tak konala.

Ty len nasleduj Moje pokyny a nechaj si ich pre seba. V každom prípade však odpovedaj na prosby, týkajúce sa modlitieb a pomáhaj zhromažďovať Mojich nasledovníkov a stúpencov, ktorí sa zaviazali podporovať toto dielo.

Času je teraz málo. Všetko sa udeje rýchlo. Výstraha je už teraz blízko, preto neostáva veľa času modliť sa tieto úbohé duše, ktoré budú zatratené. Oddanou modlitbou Môjho ruženca Božieho milosrdenstva, najmä za tieto duše, budú milióny z nich zachránené.

Vy ste teraz, deti Moje, uprostred toho, čo sa nazýva Súžením, ako bolo predpovedané v Mojej Svätej Knihe. Druhá časť – Veľké Súženie – započne, ako Som povedal, (ešte) pred koncom (roku) 2012. Nie je (Mojim) úmyslom vzbudzovať v tebe strach, dcéra Moja, no uvedom si, že je naliehavé, aby sa Moje deti modlili za Moju pomoc.

Už vďaka modlitbám Mojich vizionárov po celom svete sa moc Nového Svetového Poriadku, riadená slobodomurárskymi silami, začína oslabovať a rozpadávať priamo pred vašimi očami. Mnohé z týchto globálnych organizácií, hladných po moci, budú v pokore zrazené na kolená, keď sa za svoje zločiny budú zodpovedať nielen Bohu Otcovi ale aj tým, voči ktorým majú na tejto Zemi zodpovednosť.

Pozoruj teraz, ako sa zhluky mocných skupín navzájom pokúšajú predstihnúť jedna druhú, zakrývajúc svoje vlastné hriechy a snažiac sa skryť pravdu pred vysokopostavenými ľuďmi, ktorých sa boja. Toto, deti Moje, dokáže privodiť modlitba.Boh Otec teraz uderí, aby potrestal týchto ľudí skôr, ako budú môcť uskutočniť svoj diabolský plán, ktorí snujú, aby kontrolovali Moje deti.

Je to bolestivý čas deti, lebo Satanov vplyv nebol ešte nikdy taký silný ako v týchto posledných dňoch jeho vlády na zemi. Bojujte proti jeho zákerným spôsobom – vy všetci. Len pohliadnite na zmätok, ktorý spôsobuje, keď obracia brata proti bratovi, krajinu proti krajine, vytvára nenávisť medzi vami všetkými ako i pohŕdanie životom iných. A potom je to číra nenávisť voči Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi, ktorú zasieva do Mojich detí. Nenávisť, ktorú roznecuje voči Môjmu Otcovi, dosiahla epidemických rozmerov. Najsilnejšou formou nenávisti, preukazovanej voči Môjmu Otcovi, je popieranie Jeho existencie človekom.

Aké utrpenie musíte prežívať deti, keď ste nútený čeliť dnešnému svetu. Žiaden človek nemôže ignorovať hlboký stiesňujúci nepokoj, podnecovaný Satanom a miliónmi jeho démonov, ktorí sa infiltrovali všade vo svete. Vám všetkým bude teraz podaný dôkaz o Mojej láske.

Vďaka Varovaniu prídem ešte raz, aby Som vás skrze Milosrdenstvo Boha Otca zachránil. Verte vo Mňa a v Môjho Večného Otca a nemusíte sa ničoho obávať. Ak však budete ľahostajný voči tomu, čo sa deje, potom sa vám nepodarí, aby ste sa patrične pripravili.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježíš Kristus

23.07.2011 - 17:15 hod.

145. Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat

Druhé posolstvo od Boha Otca

Prichádzam v mene Môjho milovaného predrahého Syna Ježiša Krista.

Moja vyvolená dcéra, aj keď si vo svojej pozornosti voči volaniu Môjho Syna, aby si počúvala, čo ti hovorí, občas váhavá, predsa si v Mojich očiach stúpla a to vďaka daru, ktorý si Mu dala. Tvoj dar – stať sa obetnou dušou – na pomoc zachraňovať milióny duší, ho dojíma k slzám radosti a úľavy, pretože každým dňom, každou sekundou a každým dychom, ktorý spravíš, sa v plameňoch pekla strácajú duše.

Dcéra Moja, Môj Syn teraz od teba požaduje, aby si sa Mu úplne podriadila. Neváhaj uposlúchnuť každý Jeho príkaz. Tvoje srdce je plné lásky a súcitu a to nielen k Môjmu drahému Synovi, ale aj ku všetkým Mojim deťom. Dotykom Ducha Svätého budeš odteraz schopná okamžite pociťovať lásku k cudzím ľuďom, v ktorých uvidíš Moje svetlo. Teraz ti, dcéra Moja, boli udelené milosti, aby si vo všetkých (ľuďoch) videla oboje – dobro aj zlo. Taktiež budeš schopná rýchlo rozpoznať hriech v úbohých zvedených dušiach.

Znamená to, že je potrebné, aby si sa pri tejto práci obklopila akoukoľvek dostupnou ochranou. Dcéra Moja, budem ochraňovať teba aj tvojich milovaných, nakoľko sa teraz pre Zlého staneš vysloveným terčom. Modli sa každý deň a pros Ma o túto ochranu a tak sa vyhneš intenzívnemu prenasledovaniu. Musíš Ma teraz privolávať na pomoc pri šírení týchto posolstiev, aby bol náležitým spôsobom počutý a uctievaný hlas Môjho Syna.

Si Mojim poslom, dcéra Moja, no ešte máš málo pochopenia pre to, čo sa od teba vyžaduje. Preto ti môže byť naraz odovzdané len určité množstvo informácií. Teraz ťa budem inšpirovať a ty naplníš pod Mojim vedením predpovedané proroctvá, keď sa slovo Môjho Syna bude rovnako šíriť medzi ľuďmi ako Sväté Evanjelium. Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat. Bola si poverená touto úlohou a v ocenení tejto slávnej požiadavky Neba musíš za tento dar (s vďakou) skloniť svoju hlavu.

Dcéra Moja, dostane sa ti podpory v každom ohľade, ale vždy musíš poslúchať Môjho Syna. Teraz povstaň, dcéra Moja, pretože človek potrebuje počuť slovo Varovania, ktoré oznamuje Môj Syn, aby duše nemuseli trpieť pekelné muky, ak by zomreli v smrteľnom hriechu bez toho, že by predtým nedostali príležitosť byť spasené Mojim Synom počas Varovania.

Dovoľ, aby Môj pokoj teraz zaplavil tvoju dušu. Si obklopená Mojim srdcom pri každom tvojom pohybe. Nikdy nemaj pri tejto práci pocit osamelosti, pretože každou minútou dňa si vedená.

Boh Otec

23.07.2011 - 17:30 - 17:40 hod.

146. August 2011 - mesiac Spásy Duší

Moja milovaná dcéra, robíš Ma tak veľmi šťastným. Tvoja úplná odovzdanosť teraz znamená, že môžem všade zachraňovať viacej duší. Čo znamená byť obetnou dušou, dcéra Moja, ti zatiaľ ešte nie je v plnom rozsahu jasné, ale časom ti bude. Do tej doby budeš natoľko silná, že trpieť pre Mňa bude pre teba radostné a nie smutné. Nebude to ľahké, pretože pracovať pre Mňa, tvojho milovaného Spasiteľa, nemôže byť ľahké.

Vnuknutím od Boha, Môjho Večného Otca, ti bola daná odvaha, aby si pre Mňa priniesla túto konečnú obetu. Dcéra Moja, toto je veľmi zvláštna milosť, aj keď sa to v ľudskom ponímaní tak nezdá, pretože Moje milosti nie vždy prinášajú pre váš život radosť a šťastie. Môžu priniesť utrpenie, no zároveň vám umožnia, aby ste bezprostredne nahliadli do Môjho Slávneho Kráľovstva.

Veľa ľudí vo svete sa teraz formuje do Mojej vzácnej armády. Modlitbou, osobným utrpením a šírením Môjho slova budú zachraňovať duše. Čím silnejšia bude Moja armáda pri zachraňovaní duší, tým menší bude dopad trestu.

Prosím všetky Moje deti, aby strávili mesiac august v dennej modlitbe (ruženca) k Božiemu milosrdenstvu za tie stratené duše, ktoré neprežijú Varovanie. Takisto je potrebné sa jeden deň v týždni postiť ako i mať účasť na dennej Svätej omši a prijímaní Mojej Najsvätejšej Eucharistie.

Ak dostatočne veľa z vás bude takto konať v mesiaci, ktorý Ja nazývam mesiacom "Spásy duší", potom budú na celom svete zachránené milióny duší. Urobte to pre Mňa, deti Moje, a získate podiel na Mojom Oslávenom Kráľovstve. Vaše duše sa v okamihu smrti spoja so Mnou v Raji. Toto je Môj nanajvýš slávnostný prísľub.

Milujem vás, deti. Tak choďte a vytvorte najsilnejšiu armádu sveta. Armádu lásky. Armádu spásy.

Váš milujúci Spasiteľ – Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

24.07.2011 - 23:00 hod.

147. Boh Otec zničí sprisahanie zvrhnúť meny

Moja vrúcne milovaná dcéra, oddanosť Mojich nasledovníkov a vernosť ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi už spôsobujú veľké zmeny. Vy, Moje deti, musíte vedieť, že vaša oddanosť horí v Mojom srdci plameňmi takej intenzity, že to vyvoláva pocit, ako keby malo láskou k vám puknúť. Deti Moje, nebesia sa teraz radujú z toho, s akou vášňou a oddanosťou Ma uctievate. Vo svojej duši viete, že Som to Ja, kto sa vám prihovára. Som to Ja, kto prináša pocit toľkej lásky a nehy do vášho srdca.

Deti, mám posolstvo pre vás všetkých, ktorí sledujete Moje Najsvätejšie Božie slovo na tejto webovej stránke. V modernom svete musím s vami komunikovať týmto spôsobom. Tento a iné komunikačné kanále budú použité, aby zabezpečili, že Moje slovo je počuté a pociťované všetkými veriacimi, neveriacimi a tými, ktorí Ma vôbec nepoznajú.

Vedzte prosím, že všetko úsilie, ktoré vynaložíte z vašej lásky ku Mne, má svoj dopad. Ja počujem každého jedného z vás. Viem o radosti, ktorú Som vniesol do vašej duše. Vítam spôsob práce, akým šírite Moje slovo. Odmením každého jedného z vás zvláštnymi milosťami a priazňou. Prosím, proste Ma, aby Som vypočul vaše modlitby. Poďte ku Mne. Vypočujem vaše volanie.

Dielo Nového Svetového Poriadku (New World Order  angl.už začína praskať vo švíkoch. Je to vďaka modlitbám – vašim modlitbám. Boh - Večný Otec - zničí tých, ktorí pokračujú v uskutočňovaní svojho odporného sprisahania zvrhnúť meny sveta, ako aj tých politických vodcov, ktorí sa pokúšajú tieto (meny) zosadiť. Jeho ruka bude teraz naďalej zasahovať, aby vás, deti, ochránila.

Prosím, vyzývam vás všetkých, aby ste povedali čo možno najviac vplyvným hlasom (politikom a predstaviteľom verejného života – pozn. prekl.) o týchto posolstvách, vrátane médií. Mnohých z vás budú považovať za nenormálnych, keď budete hovoriť o týchto posolstvách. Nemajte strach, pretože milosti, ktoré obdržíte za túto prácu, ďaleko prevýšia počiatočné urážky, ktoré budete znášať.

Vykročte vpred s láskou a radosťou vo vašich srdciach, Moje milované deti, pretože Moje slovo treba vítať. Konečne ste pochopili, že kráčam s vami, aby Som mohol upevniť putá lásky ku všetkým Mojim stúpencom, ktorých Som si vyvolil, aby prebývali v blízkosti Môjho Svätého Srdca. Moja vzácna krv, ktorá tak ochotne bola preliala za každého jedného z vás, aby ste mohli byť zachránení, vás prikrýva každý jeden deň.

Vy ste Moja milovaná armáda a my povstaneme spoločne, aby sme priviedli všetkých vašich bratov a sestry späť do ich právoplatnej oslávenej domoviny.

Milujem a starám sa o každého jedného z vás, deti. Nikdy na to nezabúdajte. Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu:

Ó, Môj predrahý Ježišu, priviň Ma do Svojho náručia a dovoľ Mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do Svojho osláveného Kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ Svojej vzácnej krvi, aby vytiekla na Moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

25.07.2011 - 09:00 hod.

148. Satan je bezmocný proti Mojim oddaným stúpencom

Moja milovaná dcéra, mám veľkú radosť, lebo ti opäť môžem povedať o obrátení, ktoré teraz vo svete prebieha. Čím viac ohavností človek pod Satanovým vplyvom pácha, tým viac Mojich detí začína spochybňovať mieru vražedných úmyslov, ktorá vo vašom svete prevláda. Čím viac je vám prezentované zlo, tým väčšie bude aj poznanie, že Satan skutočne existuje. Dovoľte Mi, aby Som tým, ktorí neveria v jeho existenciu, vysvetlil, ako môžu rozpoznať jeho zlé činy.

Zakaždým, keď sú Moje deti svedkami vraždy, sebevraždy, vojny, korupcie vlád ako i chamtivosti, arogancie a nespravodlivosti zo strany tých, ktorí majú moc, potom vedzte, že tieto činy sú prejavom Satana. Zlý sa teraz zúfalo snaží otráviť mysle Mojich detí a jeho hnev je v tomto dejinnom čase natoľko intenzívny, že urobí pre to všetko, čo bude v jeho moci. Vy, Moje deti, ste jeho terče. Zatiaľ, čo je pre neho ľahké, aby infikoval duše, ktoré sa sami naširoko otvárajú jeho vplyvu – sú to najmä tí, ktorí na zemi neustále hľadajú vlastnú slávu – o to ťažšie mu padne zadúšať ducha Mojich oddaných nasledovníkov. Sú natoľko požehnaní skrze dar Ducha Svätého, že on – Satan, je voči nim bezmocný.

Tí, ktorí dodržiavajú Moje pokyny, aby sa modlili, budú posilnení na duchu a mysli. Potom ich nebude znepokojovať, že Satan zúrivo rozdáva údery, pretože budú obrnení mocným štítom. To však neznamená, že (Satan – pozn. prekladateľa) nepoužije každý dostupný prostriedok, aby vás zviedol cez túžby tela. Ani to neznamená, že vás nezraní tým, že nebude našepkávať do uší tých, ktorí sú vám blízki alebo tých, ktorých máte radi. Zostaňte silní, Moji nasledovníci, pretože práve cez vašu silu bude navždy rozdrvený. Deti Moje, keď sa rozšíri obrátenie, stane sa bezmocným. Veď ako vám môže dať piť z jeho diabolského pohára nenávisti voči ľudstvu, keď nemáte smäd po všetkých jeho prázdnych sľuboch? Čím silnejší budete, tým menej vás bude pokúšať.

Vedzte, že keď ste teraz svedkami globálnych nepokojov, je to práca Podvodníka. Moji nasledovníci okamžite poznajú hanebnosť Satana, lebo jeho činy bijú do očí. Modlite sa, aby aj vaši bratia a sestry dosvedčili tieto ohavnosti a rozpoznali v nich to, čo v skutočnosti sú. Len vtedy, keď neveriaci konečne akceptujú, že Satan existuje, až potom budú u Mňa hľadať ochranu.

Modlite sa teraz za celosvetové obrátenie. Obrátenie, ktoré nastane nielen v dôsledku Varovania, ale aj kvôli pravde.

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

25.07.2011 - 21:00 hod.

149. Výzva ku kňazom a rehoľným sestrám v rímskokatolíckej Cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, slovo sa teraz rýchlo šíri v súlade s tým, ako bolo ohľadne Varovania predpovedané.

Moji úbohí svätí služobníci trpia, dcéra Moja. Prosím ťa, popros všetkých tých, ktorí čítajú tieto posolstvá, aby sa intenzívne modlili za Bohu zasvätených služobníkov, kňazov, rehoľníčky, pastorov a všetkých tých, ktorí vedú kresťanské kongregácie na celom svete.

Katolícka Cirkev prežíva neznesiteľné prenasledovanie. Satan a jeho armáda napadli rímskokatolícku Cirkev ako mor. Jeho túžbou je podkopať Moju Cirkev cez nehanebnosť klerikálneho zneužívania, ktoré viedlo k tejto situácii.

Úbohé deti, ktoré boli sexuálne zneužité, boli cez svätých služobníkov napadnuté Satanovými prisluhovačmi, lebo Zlému dovolili, aby ich zviedol.

Satan prechádza Mojou Cirkvou, pretože chce privodiť jej pád. Čo sa týka Mojich úbohých nevinných rehoľných sestier a kňazov, aj oni sa stali obeťou predsudkov tých, ktorí ich obviňujú z hriechov iných.

Moje prosby k Mojim milovaným kňazom, rehoľníkom a zasväteným služobníkom sú tieto: Nevzdávajte sa. Pamätajte si, že cez tieto skúšky budete v Mojich očiach vyzdvihnutí, keď dokážete pretrpieť tieto predsudky. Dovoľte Mi, aby Som vám teraz zotrel slzy, pretože také prenasledovanie, akému čelíte, Moja Cirkev v tejto forme ešte nikdy predtým nezažila.

Vy, Moji milovaní služobníci, ste Mojimi apoštolmi a nikdy sa nesmiete poddať tomuto vonkajšiemu nátlaku. Nikdy sa nesmiete zrieknuť toho, k čomu ste boli povolaní – aby ste Ma nasledovali. Pamätajte si, že Ja Som vaša Cirkev. Vo veľkom zármutku prelievam za vás slzy. Trpíte teraz za hriechy vašich bratov a sestier, ktorí podľahli Zlému. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali teraz odvahu dôstojne povstať a ďalej šíriť Moje Sväté Slovo.

Potrebujem vašu pomoc viac, ako kedykoľvek predtým. Potrebujem vás, aby ste spravovali sviatosti hladujúcej (duchovne hladujúcej – pozn. prekladateľa) a sklamanej kongregácie. Prosím vás, neopúšťajte Ma, hlavne nie teraz, keď sa Satan a jeho stúpenci infiltrovali do Kresťanskej Cirkvi.

Obráťte sa a veľa sa modlite, aby ste sa zachránili pred Falošným Prorokom, ktorý sa prechádza v koridoroch moci vnútri Vatikánu. Už čoskoro povstane. Neobracajte sa k nemu, pretože ak tak spravíte, budete pre Mňa navždy stratení. Toto je Môj prísľub. Pokorne si pokľaknite a vzývajte Ducha Svätého, aby osvietil vašu dušu a dal vám schopnosť rozlíšiť pravdu od lží, ktoré budete z donútenia od Falošného Proroka musieť prehĺtať.

Nenechajte sa nikdy znechutiť kvôli skúškam, ktoré musíte vystáť. Akceptujte ich, pretože tým získa vaša myseľ i duša na sile. Potom ku koncu časov budete v pokore, dôstojnosti a sile viesť Moje deti. Buďte teraz statoční. Ja vás vediem. Teraz sa obráťte a modlite sa za mimoriadne milosti, aby ste boli posilnení vo vašom Božskom poslaní.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

28.07.2011 - 14:25 hod.

150. Posolstvo Panny Márie "Obetnej Duši"

Moje dieťa, je pre mňa veľkou radosťou, že Ti v tvojom poslaní môžem prichádzať na pomoc, aby som Môjmu milovanému Synovi pomohla zachrániť čo najviac duší. Tvoje definitívne odovzdanie sa Najvyššiemu Bohu Otcovi a tvoj súhlas, stať sa obetnou dušou, sú v Nebi prijaté s veľkou radosťou.

Ty, dieťa Moje, budeš teraz nápomocná pri záchrane tých duší, ktoré by sa inak prepadli do hlbín temnoty. Za túto ochotu budeš obdarená zvláštnymi milosťami, ktoré ti dajú silu vydržať skúšky s väčšou ľahkosťou. Tvoj duch bude posilnený a záležitosti, týkajúce sa materiálneho sveta, stratia v tvojich očiach na význame.

Vždy sa na mňa – svoju Matku a učiteľku – obracaj a ja ťa privediem do lona môjho vrúcne milovaného Syna – Ježiša Krista a Najvyššieho Boha. Modli sa teraz, aby si sa zodpovedne pripravila na náležité zasvätenie sa tomuto dôležitému poslaniu.

Vždy ťa budem prikrývať svojim Svätým plášťom – a ty, moje drahé dieťa, budeš vždy v blízkosti môjho srdca.

Tvoja milujúca Matka – Kráľovná anjelov

28.07.2011 - 15:30 hod.

151. Modlite sa za tie duše, ktorým hrozí zatratenie, lebo neprežijú Varovanie

Dcéra Moja, duchovné sucho, pociťované počas posledných dní, kedy si nebola schopná modliť sa, zapríčinil Podvodník, snažiac sa ťa odo Mňa odtrhnúť.

Teraz, keď si Mi dala definitívny sľub stať sa obetnou dušou pre Môjho Večného Otca na záchranu duší, budeš mať zvýšenú ochranu, aby bolo Podvodníkovi zabránené rozptyľovať ťa.

Teraz nadišiel čas pre poslednú možnosť vykonať veľké množstvo modlitieb, deti, na záchranu tých duší, ktoré neprežijú Varovanie. Prosím, nasledujte Moju výzvu a intenzívne sa modlite počas mesiaca augusta, ktorý je ustanovený ako Mesiac spásy duší, za tieto úbohé, stratené duše.

Šír všade toto slovo k modlitebným skupinám, aby nasledovali Moje pokyny – denná svätá omša, denné sväté prijímanie a jeden deň pôstu v týždni po dobu celého mesiaca. Nepodceňujte silu, ktorú bude vaša modlitebná skupina mať, pokiaľ ide o záchranu duší.

Začnite s modlitbami za vlastných rodinných príslušníkov, ktorí žijú v hriechu alebo sú neveriaci. Zahrňte k nim aj priateľov a známych, ktorí sa dobrovoľne obrátili chrbtom Môjmu učeniu a ktorí páchajú na iných bezprávie. Oni potrebujú teraz vaše modlitby.

Teraz je čas na tiché rozjímanie, nakoľko sa deň Varovania blíži. Vyzývam k tichej, neprerušovanej modlitbe a pobožnosti a prikazujem, aby sa Moji svätí služobníci modlili za tie duše, ktorým hrozí zatratenie. Teraz im pomôže len modlitba a hlavne modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu.

Spojte sa v láske ku Mne.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

30.07.2011 - 15:30 hod.

152. Nepatríte Satanovi - patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi

Moja vrúcne milovaná dcéra, sú obdobia, kedy si myslíš, že skúšky, ktoré so sebou prinášajú Moje posolstvá, nebudeš schopná vydržať. Nesmieš mať však strach. Strach nie je tým, čo musíš pociťovať. Až vtedy, keď mi dovolíš, aby Som z teba sňal strach a keď do Mňa vložíš svoju plnú dôveru, tak budeš slobodná.

Och, ako Moje deti zabudli na silu Božskej sféry, dcéra Moja. Keby len na chvíľku mohli odložiť svoj štíť (duchovný pancier – pozn. prekladateľa), tak by mohli jasne vidieť, ako sa časti Môjho Božského plánu, ktoré pre ľudstvo mám, práve odvíjajú. Tento štít – štít ľudskej inteligencie, ktorá sa riadi ľudskou logikou a táto zase stimuluje pokrok, ktorý človek dosiahol prostredníctvom vedy, je len suchá tráva. A hoci sa javí byť solídnym, je prázdny a bez substancie. Napriek tomu človek verí, že mu poskytuje ochranu proti pravde, ktorou je Božia prítomnosť.

Váš štít, deti Moje, ktorý Mi bráni ako i Môjmu učeniu vôjsť do vašich životov, bude príčinou vášho pádu. Postupom času vám už viac neposkytne ochranu, pričom rýchle a náhle zhorí ako suchá tráva a vy zostanete obnažení. Vaša nahota vám nakoniec odhalí podvod Satana a všetky jeho prázdne sľuby ohľadne svetských istôt, ktoré v skutočnosti neexistujú. Zatvrdlivosť ľudí, s akou odmietajú akceptovať existenciu Môjho Večného Otca, bude príčinou ich vyhnanstva do temnoty.

Keď uvidíte Moje svetlo – plamene Mojej lásky – ako sa nakrátko zjavujú na oblohe, tak nemajte pochybnosti. Nebude to žiadna ilúzia. Bude to skutočnosť a vy sa budete musieť pokoriť, aby ste otvorili oči pravde. Neodvracajte od strachu svoje oči, ani si ich nezakrývajte. Musíte uvítať Moju prítomnosť ako poslednú príležitosť na vašu záchranu. Budem to Ja, kto príde, aby vás objal vo Svojom náručí. Budem to Ja, váš Spasiteľ, ktorý znova príde, aby vás odviedol od pokraja tmy a zúfalstva. Povedal Som vám, že vás nikdy neopustím. Nikdy vás neprenechám napospas Satanovi, pretože mu nepatríte. Patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vášmu Stvoriteľovi.

Nech ste naplnený radosťou, keď na oblohe uvidíte plamene Mojej slávy. Akékoľvek pochybnosti, ktoré ste kedy o existencii Boha Otca mali, sa rozplynú. Nato, aby ste získali milosti z Varovania, ktoré vašej duši prinesú možnosť spásy, sa Mojim očiam musíte ukázať v pokore a prosbe, aby som vám odpustil vaše hriechy. Moja láska potom zaplaví vašu dušu a vy sa vrátite ku Mne a do vašej právoplatnej domoviny.

Ak sa kvôli arogancii alebo intelektuálnemu vzdoru budete spierať Môjmu milosrdenstvu, tak budete stratení.

S radosťou a s nadšením teraz očakávajte Moje milosrdenstvo, pretože vám prinesie uzdravenie. Bude to vašim znovuzrodením.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus