Júl 2013

 

1. 07. 2013 - 16:43 hod.

835. To, čoho som bola svedkom, by nikdy nemohlo byť dané na papier, tak ohavné boli ukrutnosti spôsobené Jeho Božiemu Telu

Moje dieťa, keď trpíš pre môjho Syna, je v poriadku vykríknuť v bolesti, pretože koniec koncov si len človek. Keď som videla bičovanie môjho Syna a potom jeho hrozné ukrižovanie, bola som bez seba žiaľom. A keď som sa pozerala, čo znášalo jeho zúbožené telo, čo by nebolo žiadne zviera schopné vydržať na bitúnkoch, omdlela som šokom toľkokrát, že som sa ledva stála na nohách.

Ako len trpel, sa nikto nikdy nedozvie, pretože to, čoho som bola svedkom, by nikdy nemohlo byť dané na papier, tak ohavné boli ukrutnosti spôsobené Jeho Božiemu Telu. Preto je tak málo opisov potupných urážok, ktorými Ho častovali, pretože by to bolo tak šokujúce, že by to poškvrnilo jeho sväté meno, keby to bolo zaznamenané.

Ty, moje dieťa, trpíš, ale len malou časťou jeho bolesti. Musíš vedieť, že keď cítiš fyzickú bolesť, že môj Syn len dovoľuje, aby sa jeho utrpenie prejavilo u tých, ktorých si vyberá. Keď to robí, pomáha Mu to vzdorovať, poraziť a zničiť moc zla skrze dar vašej slobodnej vôle môjmu drahému Synovi. Tým, že to urobíte, posvätíte vašu dušu, rovnako ako vaše telo, a to je veľmi zvláštny dar Jemu - dar, ktorý Mu umožňuje zachrániť iné duše.

Tak prosím pochop, že keď môj Syn zvýši tvoje utrpenie a keď naozaj v tebe trpí, že je to milosť, ktorú nesmieš odmietnuť. Prijmi ju. Čoskoro porozumieš, ako je mocná. Keď môj Syn ukáže svoje rany v tele vybraných duší, prináša to strašné prenasledovanie. Vtedy Zlý útočí v nebezpečnom a prudkom hneve. Najskôr budeš vydesená, ale teraz, keď to chápeš, prijmeš to, a jednoducho sa ochrániš modlitbou môjho najsvätejšieho ruženca, najmenej trikrát denne.

Moje dieťa, prosím zaisti, že nedovolíš strachu, aby ťa odviedol od tejto práce, pretože to je, čo Zlý chce. Až nenávisť proti tebe bude vzrastať, musíš sa vzchopiť, znášať bolesť a zachovať mlčanie.

V misii tohto rozsahu môžeš očakávať tieto skúšky. Buď v pokoji a vedz, že všetci anjeli a svätí sú s tebou a vedú ťa.

Tvoja milovaná Matka

Matka Božia

Matka Spásy

3. 07. 2013 - 12:57 hod.

836. Ani jediné dvere neboli otvorené, aby môj Syn mohol dôstojne prísť na svet

Moje drahé dieťa, keď si vrhnutá do pustatiny a izolovaná kvôli tejto misii, je dôležité vedieť, prečo tomu tak je. Pretože keď to vieš, bude pre teba jednoduchšie prijať takú krutosť.

Keď som sa chystala porodiť, ani jediné dvere neboli otvorené, aby môj Syn mohol dôstojne prísť na svet. Tak ako každé dvere boli pribuchnuté pred nosom Boha, ktorý poslal svojho jediného Syna vykúpiť človeka z hriechu, bude to rovnaké aj teraz, keď Boh pripravuje cestu pre Druhý príchod svojho Syna.

Kým Boh pripravuje svet na tento veľký deň, dvere budú zase zatvorené, vo vzdore proti Božiemu Slovu. Ty, ako posol, budeš stále čeliť zúrivému odporu. Mnohí nielenže nechajú svoje dvere zatvorené - to je len jedna z urážok - budú vykrikovať strašné ohavnosti a zrania ťa, moje dieťa, pretože nechcú počuť Božie Slovo.

Duch zla prevláda v tomto rozhodujúcom čase dejín ľudstva a bude ničiť dokonca aj tých najsvätejších medzi Božími deťmi. Len najodvážnejší odolajú duchu zla, ktorý zamorí milióny, aby odmietli milosrdenstvo môjho Syna.

Nie sú to posolstvá samotné, ktoré budú nenávidené, ale je to strach, že skrze milosrdenstvo môjho Syna bude viac duší zachránených zo zovretia Zlého. Zlý pracuje a spriada svoju cestu do sŕdc mnohých duší, najmä tých, ktoré sú blízko môjmu Synovi. Sú to zbožní nasledovníci v Cirkvi môjho Syna, ktorí budú prvým cieľom Zlého, a ktorí sa v tomto čase väčšinou obrátia proti jeho Slovu.

Pravé Slovo môjho Syna bolo rozdrobované celé stáročia a obsah svätej Biblie popierajú teraz mnohí, ktorí hovoria, že poznajú môjho Syna. Nezabudni, že bitky o duše proti diablovi sa zúčastňujú anjeli a svätí v kráľovstve môjho Otca. Ty, moje dieťa, si chytená uprostred, a tak sa stávaš ľahkým terčom.

Je to kvôli nesmiernemu dosahu tejto misie, a pretože si prorok - a nie vizionár - že budeš pracovať v osamotení a nenávidená medzi ľuďmi. Nedovoľ, aby ťa toto prenasledovanie zarmútilo, alebo aby si si myslela, že nebudeš dosť silná, lebo tak tomu nemôže byť. Bola si poslaná a si ochraňovaná, a povstaneš a budeš hlásať Božie Slovo až do posledného dňa. To je predpovedané, a až duše zo sveta budú zachránené a začne nové kráľovstvo - Nový raj, žiadne z tohto utrpenia nebude bezvýznamné.

Raduj sa a nemaj strach. Ja, tvoja milovaná Matka, ťa budem riadiť a chrániť, dokonca aj v tvojej najtemnejšej hodine, aby každý deň Božie Svetlo naplnilo tvoju myseľ, telo a dušu.

Milujem ťa, moje dieťa, a musíš vedieť, že si bola požehnaná darom vytrvalosti. Všetko je teraz v rukách Božích. Musíš Mu vždy dôverovať.

Tvoja milovaná Matka

Matka Božia

Matka Spásy

 3. 07. 2013 - 13:30 hod.

837. Čoskoro dôjde k mohutným zemetraseniam v Rusku a Číne a uskutočnia sa  jedno po druhom

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Mi len chýbal tvoj čas a ako sa radujem, že duchovná temnota, ktorá ťa pokryla na celé dni, sa teraz zdvihla. Musíš vytrvať v modlitbe najsvätejšieho ruženca, aby si sa ochránila, a všetko bude dobré.

Zem sa bude otriasať, ako bolo predpovedané, a jedna tretina z nej bude spálená, ako priamy dôsledok hriechu človeka. Modlitba môže zmierniť mnoho z týchto plameňov, ktoré budú vyliate na tie časti sveta, kde bezbožné zákony nahnevali môjho Otca.

Hriech proti Božím zákonom bude tolerovaný, ak tí, ktorí poznajú Pravdu a prijímajú Slovo Boha, Ho uctievajú. Ale teraz tí, ktorých ste dosadili do mocenských postavení, sa k Bohu obrátili chrbtom. Za to budú potrestaní ekologickým chaosom. Očista je jediným prostriedkom na precitnutie ľudstva, aby vzbudilo výčitky svedomia vo svojich dušiach. Iné prostriedky, vytvárajúce obrátenie, už nestačili. Ľudia budú trpieť veľkým radom trestov, keď budú aj naďalej prijímať pohanstvo a navzájom sa vraždiť.

Boží zásah je nevyhnutný. Bez neho by ste boli stratení.

Čoskoro dôjde k mohutným zemetraseniam v Rusku a Číne a uskutočnia sa jedno po druhom.

Uvidíte extrémne výkyvy počasia a náhle zmeny teplôt z chladu do veľkej horúčavy. Ročné obdobia už nebudú také, aké boli v minulosti.

Záplavy a morské búrky spoznajú časti sveta, ktoré ich až doteraz nikdy nezažili. V krajinách, kde boli schválené zlé zákony proti Bohu, zemetrasenia zalomcujú ich pôdou a tí, ktorí ma poznajú, budú vedieť, prečo k nim dochádza.

Až sa tresty uskutočnia, dôjde k druhému strašnému potrestaniu, ktoré postihne falošné cirkvi, ktoré zámerne blokujú Pravdu. Lebo budú trpieť najviac kvôli dušiam, ktoré mi ukradli.

Tým, že odhaľujem viac o proroctvách, ktoré sú obsiahnuté v pečatiach, človek nakoniec spozná Pravdu. A ak je Boh Láska a ak je spravodlivý, budú jeho tresty pršať na ľudstvo, aby ich zbavili jeho márnivosti, sebavedomia a sebalásky, aby sa tak človek mohol stať hodným vstúpiť do jeho Nového raja. Len tým s čistým a pokorným srdcom bude daný tento dar.

Váš Ježiš

 3. 07. 2013 - 23:15 hod.

838. Keďže horkosť rozdeľuje národy, nedôvera a strach budú stále vyvolávať občianske nepokoje

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako bolo predpovedané, vojny a nepokoje sa šíria ako divoký požiar po celej zemi. Veľmi málo častí sveta nebude ovplyvnené vojnami a zvesťami o svároch.

Keďže horkosť rozdeľuje národy, nedôvera a strach budú naďalej vyvolávať občiansky nepokoj, aj naďalej budú prijímané nekresťanské zákony, a tak vražda a potraty, rovnako ako skutky proti svätým sviatostiam, budú uzákonené vo vašich krajinách. Kvôli takýmto zákonom budú mnohí uvedení do hriechu a veľmi skoro nastane bolesť temnoty duše a len málo ľudí si toho dokáže nevšímať.

Prečo, budú sa pýtať, je taká podivná nálada, kde vzájomná dôvera vymizla? Prečo je tak ťažké žiť náš život tak, ako bol nariadený Kristom, zo strachu byť označený za blázna? Odpoveď spočíva v skutočnosti, že vaše krajiny, jedna po druhej, Ma nielen znovu odsúdili, ale vyhlásili hriech za legitímny. Až sa to stane, Satan a jeho armáda sa rozbesní.

On i jeho armáda sa stali veľmi mocní a skrze všetky liberálne zákony, ktoré prehliadajú hriech, sú skutočne prijímané, a tak následkom toho nebude v srdciach ľudí pokoj. Bude to ako keby deti, ukradnuté svojim rodičom a zajaté, boli kŕmené dobrotami, aby sa zakryla skutočnosť, že sú v zajatí. Lebo všetky potešenia, ktoré im budú ponúknuté, im neprinesú útechu. Namiesto toho sa tieto deti budú cítiť nepokojné, prázdne a budú túžiť cítiť pravú lásku, ktorú im môže priniesť len prítomnosť rodičov.

Božia prítomnosť je ešte vo vašich národoch, ale akonáhle Ja, Syn človeka, budem rýchlo vypovedaný zavedením škodlivých zákonov vo vašich krajinách a čoskoro aj vašimi cirkvami, budete ako zatúlané siroty, nemajúce kde hlavu zložiť.

Bez Boha nie je pokoja. Bezo Mňa, Ježiša Krista, prítomného v mojich učeniach, budete pomaly hladovať. Nedovoľte takýmto zákonom zastaviť vašu oddanosť ku Mne, pretože vtedy, viac ako inokedy, prídem k vám a dám vám útechu, po ktorej túžite.

Milujem vás. Plačem kvôli vašej opustenosti a sľubujem, že toto prenasledovanie bude krátke.

Váš Ježiš

    4. 07. 2013 - 18:40 hod.

839.   Viem, že plán potratu je na celom svete riadený

Moja najdrahšia dcéra, nadišiel môj čas, aby som zasiahol vo svete násilím, vo chvíli veľkého hriechu proti Mne.

Moja trpezlivosť je skúšaná a môj hnev bol podnecovaný, keď vidím najťažšie urážky, ktoré sa proti Mne páchajú.

Ako Stvoriteľ všetkého živého som Pôvodca života. Tvorím ho, ako chcem a končím ho podľa mojej svätej vôle. Keď sa človek snaží zasahovať do mojej vôle, vrátim úder, pretože takú ukrutnosť nebudem trpieť.

Vy, ktorí zabijete ktorékoľvek z mojich detí, vedzte, že váš život bude ukončený. Vezmem vám život, nielen tela, ale aj v duchu. Žiadny večný život vám nebude, ani nebude môcť byť udelený. Život, ktorý odnímate, bude váš pád. Oko za oko bude váš trest.

Majte sa na pozore, vy, ktorí pokračujete v ničení života v každej jeho forme. Viem, čo robíte. Viem, že plán potratov je na celom svete riadený jednou skupinou. Viem, že tie krajiny, ktoré sa ponáhľajú prostredníctvom nemravného zákonodarstva ospravedlniť potraty, sú skôr bábkami. Sú držané na povrázkoch, a tancujú na nôtu jednej svetovej skupiny, ktorá počúva len jediného pána. Ich vernosť patrí šelme, ktorej najväčší plán - zničiť stovky miliónov životov - dosiahol úspech skrze hriech potratov. Nenarodený je ľahkým terčom v ich očiach. Používajú potraty, aby zasahovali do mojich zákonov a do veľkého daru, ktorý som odkázal človeku - do daru života.

Arogancia ľudí, nerozlučne spätá so šelmou a tými, ktorých oklamala, sa Mi hnusí. Moja láska je mocná, ale váš zlovoľný zámer zničiť, čo je moje, bude privedený k tak náhlemu koncu, že budete kričať o svoj život. Ak Ma teraz nezavoláte skrze dar zmierenia, bude vám preukázané len málo milosrdenstva. Lebo každý z vás, kto ticho schvaľuje, presadzuje alebo sa akokoľvek podieľa na odobratí života nenarodenému, bude trpieť rovnakým trestom. Zničte tie nevinné životy a váš vlastný život bude vzatý. Už dlho som sa v strašnej bolesti prizeral, ako ste Ma urážali. Váš čas je u konca, lebo budete prísne potrestaní za tieto závažné činy proti môjmu Božstvu.

Nezabudnite, že máte len málo času, aby ste upustili od schvaľovania potratov. Môj hnev sa čoskoro vyleje na štyri kúty sveta. Je to kvôli hriechu potratov, že človek podstúpi najhorší trest. Ani jediná krajina nebude vylúčená z týchto trestov. Iba tí, ktorí nepovoľujú potraty, budú ušetrení od tejto strašnej bolesti, ktorú uvalím na svet.

Nikto nemá právo ísť proti Mne, Pôvodcovi života. Nikto. Ten, kto sa Mi opovažuje vzdorovať, napodobňujúc Ma v odobratí života, bude zbavený všetkého života.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 5. 07. 2013 - 14:10 hod.

840. Jednotný svetový poriadok je najväčším výsmechom pravému trojjedinému Bohu

Moja drahá, milovaná dcéra, existuje náboženstvo, ktoré Mi pôsobí najväčšiu trýzeň, a síce falošné náboženstvo, ktoré zbožňuje šelmu. Jednotný Svetový Poriadok je najväčším výsmechom pravému trojjedinému Bohu, a tí, ktorí patria domu Satana, potrebujú veľa modlitieb. Sú im predkladané lži, aby verili, že existuje iný Boh, ktorý ich miluje. Bolo im povedané, že Najsvätejšia Trojica je klam a že môj milovaný Otec je zlo. Neprijímajú, že On ich stvoril a hlavy majú tak plné klamstiev, že nikdy neotvoria svoju myseľ Pravde. Kvôli svojej oddanosti temnote sú zapletení do satanských síl, ktoré pohltili ich duše, plné nenávisti, nielen voči Bohu, ale voči všetkým Božím deťom.

Milujú len sami seba a ich dychtivosť po slasti ich napĺňa neukojiteľnou túžbou po ďalších zážitkoch. Žiadne množstvo svetských rozkoší ich neuspokojí, a to je dôvod, prečo prahnú po ďalších oplzlostiach. Majú potešenie v odnímaní života a postrádajú akýkoľvek pocit viny v dušiach z brutálneho zabíjania, ktorým sú vinní. Ich vplyv sa šíri po celej krajine vo všetkých národoch a prívrženci diabla sú medzi boháčmi, poprednými obchodníkmi, vo vládach, kráľovských rodoch, organizáciách, vrátane médií a presadzovania práva, justícii a Cirkvi.

Prosím, nepodceňujte ich moc. Aj keď ich nie je veľa a neprenikli do každej vrstvy vašej spoločnosti, budú stále pôsobiť strašné škody. Nielen že predali svoje duše diablovi, ale zavlečú ďalšie nevinné duše do priepasti so šelmou a jej démonmi.

Dávam všetkým, ktorí Ma milujú, milosti k víťazstvu nad touto zlovestnou a mocnou skupinou, ktorá Ma preklína každú sekundu dňa, ak sa budete modliť túto krátku modlitbu modlitebnej kampane (112).

Modlitba (112): O milosť spásy

Volám k Tebe, najdrahší Ježišu, aby si pokryl svojou mimoriadnou milosťou spásy duše tých, ktorí boli zamorení Satanom.

Osloboď ich úbohé duše od zlého zajatia, z ktorého nedokážu uniknúť. Amen.

Tieto úbohé duše budú prvé, ktoré sa budú pridržať šelmy a ktoré budú padať na svoje tváre v uctievaní Antikrista. Musíte sa všetci usilovne modliť, aby bola zlomená moc, ktorú nad nimi má Satan a ich srdcia sa otvorili môjmu veľkému milosrdenstvu.

Váš Ježiš

 7. 07. 2013 - 17:35 hod.

841. Použije Božiu pravdu, aby sa za ňu skryl, kým nepríde tá správna chvíľa

Moja drahá milovaná nevesta, čo na tom záleží, že na teba kričia, alebo ťa preklínajú v mojom mene? Čo na tom záleží, ak všetci tí, ktorí hlásajú moje najsvätejšie Slovo a ktorí zostávajú pevne v spojení so Mnou, sú spútaní a bití? Vari neviete, že moja moc je všemocná a nemôže byť zlomená, aj keď Mi snáď môžu zlomiť kosti.

Keď lekár bojuje, aby za každú cenu zachránil život človeka, urobí všetko možné, aby uspel. Keď je prerušený ostatnými, ktorí sa ho pokúšajú zastaviť - ak je oddaný svojmu povolaniu, nebude si všímať všetkých protestov a skúsi zakročiť svojím spôsobom, keď vo svojom srdci vie, že ten život môže zachrániť a že ho zachráni. A tak pokračuje, kým všetci neuvidia ovocie jeho námahy. Vytrvá tak dlho, kým nie je život zachránený, a potom, keď je všetko urobené, bude privítaný s láskou práve tými ľuďmi, ktorí, či už z akýchkoľvek dôvodov, sa pokúšali rušivo zasahovať do jeho úsilia život udržať. A tak všetky trenice budú zabudnuté.

To isté je pravdou o tejto svätej misii, sľúbené mojim Otcom, aby zachránil životy svojich detí v týchto posledných časoch pred mojím Druhým príchodom. Buďte pripravení na to, že do tejto misie bude zasahované, pretože keby nepriťahovala taký odpor, tak by ste s istotou vedeli, že moje posolstvá k vám by v tomto čase nemohli prichádzať od vášho milovaného Ježiša.

Keď je hlásaná Pravda, nie je ľahko prijatá, hoci je to Slovo Božie. Avšak keď sú predkladané lži, vystrojené ako Pravda, budú ochotnejšie prijaté a vo väčšine prípadov vrele privítané s otvorenou náručou. Dajte si pozor na tieto lži, ktoré budú predložené mojimi nepriateľmi, ktorí sami seba vyhlásia za mojich hovorcov. Uvedú vás v omyl mnohými spôsobmi zo strachu, že ich chytíte pri ich klamstve. Budú tráviť svoj čas s tými, ktorí sú vo svete známi ako dobrí a svätí, nevinní služobníci - mnohí z nich sú teraz so Mnou v nebi. Tým, že sa budú s nimi združovať, bude na ne nazerané ako na verných učeníkov týchto svätých. Potom budú opakovať Pravdu môjho učenia, a to vás zmätie. Poviete: "Ale ako je to možné"? "Ten muž hovorí Pravdu."

Moji milovaní nasledovníci, prefíkanosť šelmy je mimo vaše chápanie. Je opatrný, nikdy sa neodhaľuje a tak sa schováva za Pravdu. Keď je prítomný v úbohých podvedených dušiach, použije Božiu Pravdu, aby sa za ňu skryl, kým nepríde tá správna chvíľa. Potom budú vylievané oplzlosti na Slovo Božie, ale mnohým to nebude úplne zrejmé. Pozerajte sa za slová, ktoré budú opatrne formulované, a odhalíte lož. To je druh sily, ktorej Božie deti budú musieť vzdorovať.

Duch zla je ako temný mrak a keď úplne zostúpil na ľudstvo, stane sa ťažké rozlíšiť dobro od zla. Ale sľubujem vám, že tento mrak sa zdvihne, a keď Božie Svetlo ním prenikne, uvidíte zlobu v celej jej ohavnosti, ako je videná v očiach Boha.

Boj bude pokračovať medzi ľuďmi, ktorí preukazujú vernosť jedinému pravému Bohu, pretože Zlý vnáša medzi nich zmätok. Keďže sa táto skupina rozštiepi na dve, budú tu ďalší, za ktorých sa musíte modliť. Sú to duše, ktoré sú tak ďaleko vzdialené od Boha, že Ho neuznajú za žiadnych okolností. Sú to moje stratené duše, ktorým som zasvätil túto svätú misiu. Až zachránim tých, ktorí sú úplne stratení, môj zásah zachráni aj ostatných, ktorí sú jednoducho zmätení.

Poďte, zhromaždite sa všetci predo Mnou, lebo môj čas je už veľmi blízko. Nech sa nikto z vás neoneskorí v modlitbách za duše tých, ktorí vašu pomoc potrebujú najviac.

Váš Ježiš

 8. 07. 2013 - 17:00 hod.

842. Desať prikázaní, daných svetu mojím Otcom skrze proroka Mojžiša, sú prepisované človekom

Moja vrúcne milovaná dcéra, kedykoľvek sa ti zdá, že je len málo nádeje pre hriešnikov, prosím, spomeň si, že moje milosrdenstvo je nekonečné. Na svete nie je ani jediná duša, ktorú by som nechcel objať a priniesť jej dar spásy. Milujem vás všetkých. Odpúšťam všetkým, ktorí Ma budú úpenlivo prosiť o dar spásy, ale to neznamená, že nepotrestám tých, ktorí páchajú ťažké hriechy.

Desať prikázaní, daných svetu mojím Otcom skrze proroka Mojžiša, sú prepisované človekom. Boli rozobrané na časti, prekrútené a bol im daný nový význam, aby človek mohol tolerovať hriech.

Zbožňujete falošných bohov a ospravedlňujete to. Žijete v hroznej lži, keď takto urážate môjho Otca, a napriek tomu, až bude Pravda ukázaná pohanom, budú sa kajať a Ja budem čakať, aby som ich mohol zovrieť v náručí.

Zabíjate jeden druhého a hovoríte, že si tak preukazujete milosrdenstvo, keď to robíte. Uzákoňujete vraždu, popravu, eutanáziu a potrat a hovoríte, že to sú dobré veci. To je zlo vo svojej najhoršej podobe, keď spochybňujete Pôvodcu všetkého života - Stvoriteľa nebies a zeme - s opovážlivou manipuláciou Božích zákonov. Napriek tomu, keď prejavíte skutočnú ľútosť, tiež budem čakať, aby som vás zovrel vo svojom náručí.

Kradnete, čo vám nepatrí, a okrádate chudobných pre uspokojenie vašej žiadostivosti. Páchate strašné hriechy tela, ktoré sú pod dôstojnosť človeka a správate sa ako divé zvieratá, pustené z reťaze. Vaša úbohosť je odporná v očiach Boha, ale napriek tomu, ak Ma budete volať a prosiť Ma o milosrdenstvo, budem tam trpezlivo čakať. Keď zneuctievate Boha neprijatím jeho existencie a tak sa snažíte zobrať jeho deti so sebou do priepasti so šelmou, budem ešte čakať, až sa obrátite a poprosíte Ma, aby som sa vám dal spoznať.

Vy, ktorí Pravdu prijímate, si už nenájdete čas, aby ste Ma uctievali v dni Sabatu, pretože kladiete svoje vlastné potreby predo Mňa. Tým Ma veľmi zraňujete, pretože už viete, že ste deti Božie. Opustili ste Otcov dom a prídete späť, len až nebudete mať strechu nad hlavou. A Ja budem čakať, aby som vás privítal späť.

Vaša láska k Bohu zoslabla, ako vaša láska a úcta k vašim rodičom. Vaše srdcia stvrdli natoľko, že sa k nim nechováte s takou úctou a starostlivosťou, ako by ste mali.

Každý deň preklínate Boha a prisaháte s užívaním môjho mena tým najneúctivejším spôsobom, ale nehovoríte so Mnou tak, ako si želám. Keď ohovárate druhých, ohovárate Mňa. Keď ničíte povesť inej osoby, ničíte moju lásku. A napriek tomu vám odpustím, keď prejavíte ľútosť.

Nemáte žiadnu úctu k inštitúcii manželstva a málo sa zamýšľate nad zneužívaním tejto najsvätejšej sviatosti. Naďalej urážate Boha, keď si stále žiadate požehnanie manželstva, kedy  ho On neuznáva, ani ho uznať nemôže. Napriek tomu Ho stále urážate.

Ste tak posadnutí vyhľadávaním svetských statkov a tak zamorení nezdravými túžbami, že ničíte ľudí, ktorí vám prídu do cesty. Aj napriek tomu vám prejavím milosrdenstvo, ak sa vrátite späť ku Mne.

Žiadny hriech, s výnimkou rúhania proti Duchu Svätému, nie je tak zlý, aby nemohol byť odpustený. Prosím vás všetkých naliehavo, aby ste preskúmali vaše svedomie a zmierili sa so Mnou ešte raz.

Som trpezlivý. Som Láska. Som vaša spása. Čakám. Prosím, príďte ku Mne čoskoro, lebo vás milujem s nepochopiteľnou vášňou. Neodpočiniem si, kým vás všetkých nezachránim.

Váš Ježiš

  10.7.2013

843. Tak ľahko  ľudia prijímajú nové zákony, o ktorých tvrdia, že sú dobré

Moje dieťa, tvoje modlitby sú vypočuté a môj Syn zasiahne /bude konať/ v tvojom mimoriadnom úmysle. Musíš sa modliť za všetkých tých, vo svete, ktorí sú zvádzaní, aby verili, že zlo je dobré. Táto pavučina podvodu pokryla ľudstvo do tej miery, že mnohí už viac nerozlišujú medzi Božími zákonmi a bezbožnosťou Zlého, keď sa prejavuje medzi vami.

Tak ľahko ľudia prijímajú nové zákony, o ktorých tvrdia, že sú dobré - pre dobro všetkých - keď oni v skutočnosti, zakrývajú smrteľný hriech v očiach Boha.

Bitka zúri medzi tými, ktorí dodržujú zákony Božie, a tými, ktorí ich znesväcujú. Tí, ktorí  verejne obhajujú /podporujú/ Božie zákony sú démonizovaní a vyhlásení, že sú krutí a zlí. Podvod a lži, ktoré naplňujú tých, ktorí hovoria, že milujú ľudstvo, sú jasne vidieť, keď  verejne ospravedlňujú smrteľný hriech. Aký prefíkaný je zlý. Len niekoľkí pochopia jeho vplyv vo svojom živote, alebo ako prekrúca ich uvažovanie.

Majte útechu, drahé deti, vo vedomí, že ja, Matka Spásy, môžem poraziť Zlého vo vašom strede. Musíte ku Mne volať zakaždým, keď sa cítite premožení silou, ktorou on pôsobí vo vašich krajinách. Zničím jeho vplyv, keď Mi predložíte vašu prosbu.

Prosím modlite sa túto Modlitbovú Kampaň (113) Pre porazenie zla v našej krajine

Ó, Matka Spásy, príď do nášho stredu a pokry našu krajinu svojou ochranou.

Rozdrv hlavu šelmy a vykoreň jeho zlý vplyv medzi nami.

Pomôž svojim úbohým strateným deťom povstať a hlásať pravdu, keď sme obklopení lžami.

Prosím ťa, ó, Matka Božia, chráň našu krajinu a zachovaj nás silných, aby sme tak mohli zostať verní Tvojmu Synovi v čase nášho prenasledovania. Amen.

Nikdy nesmiete prijať argumenty, ktoré umožnia zlým zákonom, aby boli uzákonené, ktoré vám diktujú, ako žijete vaše životy podľa Božieho Slova. Keď takéto zákony preniknú do vašich krajín, zničia duše.

Dôverujte mi, Matke Spásy, s cieľom pomôcť zachrániť duše tých, ktorých milujete a medzi, ktorými pracujete. Zavolajte na mňa a ja vám sľubujem, že  pokryjem váš národ mojim najsvätejším plášťom.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

10. 07. 2013 - 15:41 hod.

844. Kŕmia vás lžami o vašej ekonomike, s úmyslom vás oklamať

Moja najdrahšia dcéra, vojny prepuknú na celom Strednom východe a čoskoro môj milovaný Izrael bude trpieť strašnouohavnosťou. Životy budú v tejto časti sveta stratené v obrovskom rozsahu, ako duch zla pohltí životy a v mnohýchprípadoch i duše mojich detí.

Vzájomná nenávisť mojich detí sa preleje do iných krajín, až bitka pri Armagedone zosilnie a vzrastie, kým nezachváti celýsvet. Nenávisť, spôsobená ako dôsledok napadnutia Satanom a jeho démonmi, sa stane znamením natoľko zrejmým, želen málo duší, bez ohľadu na to, akú majú vieru vo Mňa, Stvoriteľa všetkého čo je, nepocítia ducha zla, šíriaceho sa akosmrtiaci vírus.

Vojny, mnoho vojen, vrátane bitiek v rámci vlád všetkých národov, vzplanú všetky naraz. Hoci moje ruky už zostúpili smiernymi trestami, vedzte, že rozdrvím tých, ktorí ubližujú mojim deťom. Vtedy bitka o duše zosilnie a rozšíri sa mnohýmispôsobmi.

Kŕmia vás klamstvami o vašej ekonomike, s úmyslom vás oklamať a obrať o všetko čo máte. Modlite sa, modlite sa,modlite sa, aby som zastavil tých, ktorí kontrolujú vaše meny, aby vám vzali všetko, čo vlastníte. Vedzte, že zatiaľ čo mojapravá ruka vrhá tresty na zlých, moja ľavá ruka vás pozdvihne a vezme pod moju ochranu a Ja sa o vás postarám.

Zmenypredpovedané v mojej svätej Knihesa teraz predstavujú svetu. Budú zúriť bitky, životy budú stratené, krajiny budútrpieť ekologickým chaosom, nebude úrody, a mnohí budete prenasledovaní svojimi vládami. Najhoršia bitka bude aleduchovná, kde bude vynaložené všetko úsilie obrátiť vás proti Mne.

Váš Otec

Boh Najvyšší

 11. 07. 2013 - 13:57 hod.

845. Bude to skrze vaše modlitby Mojej Modlitbovej Kampane, že ich môžem zachrániť

Moja vrúcne milovaná dcéra, dovoľ Mi, aby som si ťa pritiahol bližšie k Môjmu Svätému Srdcu, pretože keď Mi to dovolíš,aby som to urobil, budem vštepovať do tvojej duše špeciálne milosti. Potom  Moja práca prinesie viac ovocia, ktoré budezrieť a prepukne v hojnosti po celej zemi.

Ovociektoré pochádza odo Mňavytvorí obrátenie a zjemňuje srdcia najzatvrdilejšíchkeď  ho ochutnajúKeď ho zjedia,bude ich to spájať so Mnoua to spôsobomktorý im prinesie veľký pokojPokoj, ktorý sľubujem všetkýmktorí Ma teraz počúvatekeď k vám hovorímbude vaše brnenie proti nenávisti.

Tí z vás, vrátane tých duší, ktoré nikdy nepočuli o týchto posolstvách, a ktorí Ma skutočne milujú, budete naplnení týmto pokojom a stanete sa, ako dôsledok toho, imúnni voči hlasom tých, ktorí kričia na vás, pretože ste Moji .

Keď ste v jednote so Mnou, Ja sľubujem, že za každú urážku a zranenie, ktoré musíte zniesť, pretože hlásate Moje sväté slovo, Ja vás zdvihnem, budem vás strážiť  a chrániť. Budete sa radovať z  nádherného života v Mojom novom raji, kde všetci budú spievať v jednote, pre lásku a slávu Božiu.

Nemusíte sa Ma báť, ale vás žiadam, aby ste  trávili čas v modlitbe za duše tých, ktorí sú zmätení a v niektorých prípadochstratení. Tí, ktorí sú odlúčení od Mňa sa musia vrátiť ku Mne, a to bude prostredníctvom vašej modlitby Mojej Modlitbovej Kampane, že ich môžem zachrániť.

Choďte, moji milovaní nasledovníci, a vedzte, že ste v Mojom Srdci a Ja vo vašich.

Váš Ježiš

 14. 07. 2013 - 23:50 hod.

846. Túžim po nich. Bez nich sa nemôžem cítiť úplný.

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som ti dal dar vidieť Božie deti skrze oči Boha, kamkoľvek pôjdeš, malo to svoj dôvod.

Zakaždým, keď vidíš malé dieťa a cítiš moju Lásku, ako sa vzdúva v tvojich žilách, je to moja Láska pre ne. Keď vidíš tínedžera, ako ide a smeje so svojimi priateľmi a pocítiš vlnu materskej lásky k nemu, potom vedz, že je to Božia láska, ktorú cítiš. Keď vidíš starších ľudí a ešte cítiš túto lásku, tak je to opäť moja Láska, ktorú cítiš.

Keď sa pozrieš na tie duše, ktoré svojou skazenosťou spôsobujú strašný zármutok druhým, a cítiš k nim ľútosť, vedz tiež, že je to moja Láska, ktorá tebou prúdi. Vedz, že tí, ktorí Mi v každom ohľade vzdorujú, Ma stále napĺňajú láskou k nim, pretože ako by som ich mohol zaprieť? Sú moji. Milujem ich. Plačem pre nich. Túžim po nich. Som chorý starosťami o nich. Ako Mi len spôsobujú strašnú bolesť, ale budem bojovať so Zlým o tieto žalostné duše, skutočne až do ich posledného dychu na tejto zemi.

Čomu dal môj Otec život, to je jeho. Čo je jeho, je moje. Zomrel som pre nich, hoci Ma preklínali. Stále to robia. Túžim po nich. Bez nich sa nemôžem cítiť úplný. Preto by som s radosťou prešiel mojím ukrižovaním znova a znova, keby som ich mohol pritiahnuť do mojej náruče.

Ako si môžem oddýchnuť, dcéra moja, bez sladkosti ich obrátenia? Ale musia prísť ku Mne zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Môžem ich pokryť mojou Láskou a milosťami. Môžem zaplaviť ich duše každou milosťou, ale aby mohli prijať takéto dary, budú musieť podľahnúť mojej svätej vôli a skloniť sa predo Mnou. Nemôžem použiť svoje Božstvo, aby som im svoju vôľu vnútil, ale čo môžem urobiť skrze šľachetnosť môjho Otca, je, obrátiť sa na moje vybrané duše a prosiť ich, aby výmenou za tieto duše vzali na seba moju bolesť. Tento zázračný zásah bude jednou z ciest, ktorou môžem zachrániť väčšinu ľudstva.

Modli sa, moja milovaná dcéra, ku Mne, tvojmu Ježišovi, o silu dať Mi viac utrpenia. Ak prijmeš túto mimoriadnu prosbu, slávnostne sľubujem, že zachránim desiatky miliónov duší navyše. Neboj sa. Budeš silná a tentoraz to urobíš s radosťou v tvojom srdci.

Choď, dcéra moja, prijmi moje želanie. Neobávaj sa toho, lebo Mi prinesieš najväčšiu radosť, keď Mi odovzdáš tieto nové skúšky. Budem to Ja, kto bude znášať bolesť, nie ty. Tvoja bolesť bude krátka, ale tým, že ju prijmeš, môžem dosiahnuť moje túžby zachrániť moje úbohé deti, odlúčené odo Mňa.

Ďakujem, že si odpovedala na moju výzvu. Otvor svoje srdce pre moju prosbu a pomôžem ti na každom kroku cesty. Pre teba to bude len ďalšia skúška a čoskoro na ňu ľahko zabudneš. Pre Mňa to znamená, že duše, ktoré by bývali išli do pekla, budú moje v mojom kráľovstve.

Tvoj Ježiš

 15. 07. 2013 - 17:52 hod.

847. Kňazom: Deň, kedy budete vyzvaní zaprieť Moje Božstvo nie je ďaleko

Moja vrúcne milovaná dcéra, musím dosiahnuť k mojim kňazom, ktorí si teraz začínajú uvedomovať, že v tomto čase hovorím k svetu skrze tieto posolstvá.

Musíte byť opatrní. Musíte sa držať pravidiel mojej Cirkvi na zemi, kým zostávajú také, aké boli, a nie sú zmenené.Nebuďte skľúčení, lebo ste boli obohatení darom Ducha Svätého. Až budete vyzvaní Ma zaprieť, bude to urobené jemným, ale smrteľným spôsobom. Budete požiadaní prijať učenie všetkých náboženstiev stojacich mimo kresťanstva. Povedia vám, že je to pre dobro všetkých a že tento nový, všetko zahrňujúci  prístup je prostriedkom na dosiahnutie konečného cieľa - kedy ľudstvo konečne môže byť zjednotené mierovými prostriedkami.

Všetky ostatné náboženstvá, vyznanie viery, vierouky a učenia, ktorá uctievajú môjho Otca, ale neuznávajú Mňa, Ježiša Krista, budú vzaté pod krídla antipápeža. Vy, skrze moc šelmy - podľa jej zvyku - budete prehovorení prijať týchto vašich bratov a sestry. Bude vám povedané, že všetky viery, ktoré uctievajú Boha, sú v Božích očiach zjednotené v jednu. Keď budete mať námietky, budú vám nadávať. Keď im vysvetlíte, že jediná cesta k Bohu, môjmu milovanému Otcovi, je skrze Ježiša Krista, povedia vám nasledujúce:

"Nerozumiete tomu, že Boh miluje všetky svoje deti, a preto, že neprejavujete lásku a súcit k jeho Cirkvi tým, že ich prijmete - vrátane ich vier -  ste pokrytci."

Teraz, vedzte toto. Ak prijmete, že všetky náboženstvá musia byť spojené do jediného - že musíte ustúpiť stranou, aby ste všetkým týmto vieroukám, ktoré neuznávajú Syna človeka, preukázali úctu - potom budete vinní strašným hriechom. Budete Ma potom zapierať.

Vy, ktorí môžete byť uvedení do tohto klamu, vedzte, že sa objavia iné príznaky, ktoré budú naznačovať jedinú vec - že moje Božstvo už viac nebude hlásané.

Vaše kostoly uvidia, ako sa objavia nové kríže, kde hlava šelmy bude do nich vložená; vaše oltáre budú zmenené a budú Ma zosmiešňovať. Zakaždým, keď uvidíte nový a neobvyklý symbol v mojej Cirkvi, pozerajte sa pozorne, pretože šelma je arogantná a dáva okázalo najavo svoju skazenosť vystavovaním znamení, ktoré ju uctievajú.

Tí z vás, ktorí si nie ste vedomí tohto podvodu, zistíte, že ste vtiahnutí do praktík, ktoré Ma neuctievajú. Zakrývajú skutočný zámer, ktorým je vzdávať hold Satanovi a jeho zlým duchom.

Znamenia sa už objavili. Skutky, o ktorých hovorím, majú ešte len prísť, ale deň, kedy budete vyzvaní zaprieť moje Božstvo, nie je ďaleko. Musíte mať oči otvorené, lebo tí, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, ale namiesto toho uctievajú šelmu, už otvorili svoje krídla. Panujú vo vašom strede, ale mnohí z vás ešte nemôžu vidieť túto ohavnosť. Ale ak Ma milujete, udelím vám milosti, aby ste videli Pravdu, lebo Ja vás nikdy neopustím. Čas sa kráti a vy sa musíte pripraviť, lebo čoskoro zostúpi temnota. Tí z vás, ktorí ste požehnaní Božím Svetlom, budete trpieť v rukách mojich nepriateľov.

Nezabudnite na nasledovné slová, modlite sa ich a Ja vám odhalím Pravdu skrze dar Ducha Svätého.

Modlitba modlitebnej kampane (114): Za kňazov, aby dostali dar Pravdy

Môj Pane, otvor moje oči.

Dovoľ mi uvidieť nepriateľa a zavri moje srdce pred klamom.

Odovzdávam všetko Tebe, drahý Ježišu.

Dôverujem v tvojej milosrdenstvo. Amen.

Váš Ježiš

 17. 07. 2013 - 11:40 hod.

848. Nemôžete Ma skutočne nasledovať, bez toho aby ste niesli bolesť kríža

Moja vrúcne  milovaná dcéra, ako Ma len modlitby všetkých mojich milovaných nasledovníkov v tejto dobepovzbudzujúSom v ich srdciach a dušiach a ich duše  privilegované. Musím ich poprosiť, aby strpeli posmech,ktorému budú čeliť kvôli nasledovaniu mojej cesty a kvôli môjmu krížu, ktorý nesú, pretože časom pochopia, prečo to tak musí byť.

Nemôžete Ma skutočne nasledovať, bez toho aby ste znášali bolesť kríža. Keď  Ma milujete, vo vašej duši je prítomnéSvetlo. Toto čisté Svetlo je ako magnet, priťahujúci to najhoršie v ostatných ľuďoch. Dobre zmýšľajúce duše sú častonapádané duchom zla, aby zraňovali každého, kto nasleduje Pravdu môjho učenia.

Keď hlásate Pravdu Božiu, budete nenávidení tými, ktorí Boha nemilujú. Keď Ma nasledujete, dokonca aj v tichosti, budeteznášať rovnakú bolesť. Táto bolesť je spôsobená zvyčajne tými, ktorých máte radi a rešpektujete ich, ktorí na vás útočia,pretože Ma milujete, a ste verní môjmu učeniu.

Nadišiel pre vás časkedy musíte ísť von a hovoriť o mojich posolstváchAvšak pre kňazov to bude ťažképretožemusia zostať poslušní ku svojim nadriadeným. Mnohí v mojej Cirkvi budú mať strach prinášať svedectvo o mojichposolstvách, ale to neznamená, že nemôžu brániť pravdu môjho svätého Slova. Slovo, dané mojim apoštolom, žije ďalej,aj keď mnohí sa ho pokúšajú zabiť. Všimnete si, ako málo som na verejnosti uctievaný - skoro vôbec.

Moje učenie už nehrá dôležitú úlohu vo vašej spoločnosti. Musíte trvať na tom - či už patríte k akejkoľvek kresťanskejcirkvi - aby moji služobníci nezabudli spomenúť moje meno, keď hovoria o dobre, pretože dobro nemôže pochádzať z kameňa. Dobro môže prísť len od Boha.

Váš Ježiš

18. 07. 2013 - 19:14 hod.

849. Medaila spásy ponúka dar obrátenia

Moje dieťa, prajem si, aby bolo oznámené, že odteraz mám byť oslovovaná posledným titulom, ktorý mi dal môj Syn nazemi. V tejto poslednej misii sa máte po všetky časy o mne zmieňovať ako o Matke Spásy.


Má byť vytvorený môj obraz a vyrazená medaila, kde na jednej strane mám byť umiestnená so slnkom za mojouhlavou a kde dvanásť hviezd je vpletených do tŕňovej koruny, sediacej na mojej hlave. Želám si, aby druhá stranamedaily zobrazovala Najsvätejšie Srdce môjho Syna s dvoma mečmi spásy, skríženými na každej strane.


Meče spásy budú mať dvojaký význam. Prvý meč zabije šelmu a Mne bola daná právomoc to v Posledný deň urobiť. Druhýmeč prebodne srdcia najzatvrdilejších hriešnikov a bude mečom, ktorým budú zachránené ich duše.


Táto medaila má byť dostupná vo veľkom množstve a potom, až ich dostanú tí, ktorí ich vyhľadajú, musia byť požehnanékňazom a dané bez obmedzenia ostatným. Táto medaila spásy ponúka dar obrátenia a spásy.


Všetci, ktorí dostanú medailu spásy, sa musia modliť túto modlitbu Modlitebnej Kampane (115): O dar obrátenia


Ó, Matka Spásy, pokry moju dušu Tvojimi slzami spásy.
Zbav ma pochybností.
Pozdvihni moje srdce, aby som pocítil prítomnosť Tvojho Syna.
Prines mi pokoj a útechu.
Oroduj za mňa, aby som bol naozaj obrátený.
Pomôž mi prijať Pravdu a otvor moje srdce na prijatie milosrdenstva Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.
Moje dieťa, prosím, nechaj túto medailu navrhnúť a vyrobiť. Budem  ťa viesť na každom kroku cesty, a potom sa musíšzaistiť, aby bola dostupná po celom svete.


Choď v pokoji slúžiť môjmu Synovi.


Tvoja Matka


Matka Spásy

 19. 07. 2013 - 15:00 hod.

850. Teraz bol poslaný posledný prorok, tak prosím, neodmietajte tento dar

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sa trápiš a cítiš sa nemilovaná kvôli tejto misii, musíš vedieť, že Duch Svätý ťa vždy udrží silnú. Nikdy nebudeš môcť tvrdiť nepravdy, pretože to nie je dovolené mojim milovaným Otcom. Si prorokom posledného času, a aj keď viem, že ťa to desí, vedz toto.

Ja, skrze lásku môjho Otca, udeľujem svetu veľké milosrdenstvo. Teraz bol poslaný posledný prorok, tak prosím, neodmietajte tento dar, lebo je túžbou môjho Otca uchopiť všetky svoje deti a ochrániť ich pred zlom vo svete. Je to dar, ktorý vám prináša definitívnu záchranu od strašného trestu.

Neodmietajte tento dar proroctva, posledný príhovor z nebies pre vašu záchranu od zla.

Vy, ktorí neuctievate môjho Otca a ktorí zbožňujete falošných bohov, vaše krajiny budú zmetené z povrchu zeme, ak sa neobrátite k jedinému pravému Bohu. Vy, ktorí uctievate falošných bohov, ktorí vám sľubujú skvelú budúcnosť a ktorí sa dovolávajú vašej márnivosti, budete odo Mňa odohnaní a vtiahnutí do nekonečnej prázdnoty - priepasti, z ktorej sa nikdy nevrátite.

Počúvajte teraz, všetci z vás. Volám k ľudstvu z nebies. Moja prorokyňa urobí len to, ako jej poviem. Počúva Mňa, Syna Božieho, Syna človeka, ako bolo predpovedané. Sama nemá žiadny hlas. Jej slová sú moje slová. Podľa Božieho príkazu je jej poslušnosť zásadne dôležitá. Jej poslušnosť znamená, že jej nie je dovolené otvoriť ústa k obrane Božieho Slova.

Všetky predpovedané udalosti sa stanú rýchlo. Nedbajte na toto varovanie z neba

a budete trpieť viac, než je nutné. Očierňujte tieto slová z neba a budete vo všetkej vašej hanbe ukázaní celému svetu, pretože ste Ma prenasledovali.

Moje Slovo je Pravda. Moje Slovo je skutočné. Moje Slovo je dávané, aby vás chránilo a zachránilo pred šelmou, ktorá ničí životy svojím zamorením. Prosím, buďte silní a utečte pred hroznými klamstvami, ktoré vám hovorí. Ak je vaše srdce ťažké, poďte ku Mne a Ja mu odľahčím. Ak je vaše srdce smutné, zahalím vás a prinesiem vám pokoj, aby vás smrť už nikdy nevystrašila.

Ak ste naplnení hnevom, ktorý sa stáva nenávisťou voči týmto posolstvám, vedzte potom, že na vás zaútočil kráľ klamstiev. Vo vašom srdci budete vedieť, že ak vám tieto posolstvá spôsobujú bolesť a trápenie, pochádzajú odo Mňa.

Váš Ježiš

 19. 07. 2013 - 20:54 hod.

851. Jeho plánom je vlákať duše do siete klamov tým, že sa bude dotýkať ich sŕdc

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem ti niečo vysvetliť o mojej zvyškovej armáde. Zvyšková armáda  rastie v tomto čase po celom svete. Mnohí, ktorí nevedia o týchto posolstvách, sa už zoskupujú, pretože jadro mojej Cirkvi na zemi je v nebezpečenstve, že sa rozpadne.

Mnohí poznajú Pravdu a dokážu vidieť snahy, ktoré sa vykonávajú na oslabenie môjho najsvätejšieho Slova. Všetci tí, ktorí sú požehnaní Svetlom Ducha Svätého, rozpoznajú ducha zla, ako pohltí moju Cirkev. Duch zla prichádza oblečený v pozlátku pokory. Jeho plánom je vlákať duše do siete klamu tým, že sa bude dotýkať ich sŕdc.

Pamätaj, že plánom Satana je kradnúť duše. Uvedom si, ktoré duše chce polapiť ako prvý. Bude sa vždy pokúšať zničiť tých, ktorí Ma milujú. Nebude si všímať tých, ktorých už nakazil, pretože ich už zničil.

Nikdy si nemysli, že sa zlo zreteľne ukáže. Tento duch zla priláka duše tým, že bude ukazovať pokorný, súcitný a starostlivý zovňajšok, lebo ako inak by mohol dobré duše presvedčiť o svojich klamstvách?

Ja som Spasiteľ ľudstva a teraz zasahujem, aby som vám priniesol Pravdu. Mňa nezastaví nič, ale proti tejto misii k záchrane sveta od spustošenia bude vykonaný každý mysliteľný podlý čin.

Práve tak, ako vy, moji milovaní nasledovníci, kráčate vpred, budete ťahaní späť tými, ktorí veria, že sa rúhate proti Božiemu Slovu. Potom, čo sa v tichosti stiahnete, a podarí sa vám neupadnúť do diabolských pascí, ktoré vám nastražia, aby vás podnietili brániť moje Slovo, sa vám budú vysmievať.

Milosti, dané mojej zvyškovej armáde budú sotva viditeľné, ale mocné, a s pomocou Matky Spásy, zabijú šelmu a jej družinu.

Bitka o duše nebude príjemná, ale nemýľte sa, nepriatelia Boha, ktorí hovoria, že prichádzajú v jeho mene, sa časom ukážu v pravom svetle, a vyfarbia sa, akí sú. Nanešťastie mnohí, zaslepení k Pravde, sa budú v tom čase zúčastňovať satanských rituálov, o ktorých nebudú nič vedieť, tak starostlivo budú zamaskované.

Môj hlas bude burácať a hrmieť medzi vami, lebo Ja sa nikdy nezastavím v mojom pláne vám priniesť večný život. Žiadne množstvo ľudských argumentov, ktoré povedú k odsúdeniu môjho Svätého Slova skrze tieto posolstvá, nemôže oslabiť Božiu moc.

Vaša nenávisť ku Mne bude vzrastať a hnev, ktorý bude hltať vaša duša, pochádza od Satana, ale vy uveríte, že pochádza od Boha. Ako môžete byť tak slepí? Aká hniloba vo vás kvasí, že sa pokúšate ubližovať druhým? Modlite sa, aby ste neodtrhli svojho blížneho odo Mňa. Modlite sa, aby ste našli Pravdu skôr, než diabol posadne vašu dušu. Je veľmi mocný a tí, ktorých duše boli oslabené hriechom pýchy, sa stanú ochotnými nádobami, v ktorých bude sídliť Satan a jeho padlí anjeli.

Prebuďte sa, vy všetci. Nastal čas, aby Kniha Pravdy bola otvorená. Musíte nielen otvoriť stránky, ale aj svoje srdcia.

Váš Ježiš

20. 07. 2013 - 15:45 hod.

852. Dosah udalostí v Ríme povedie k tomu, že mnohí budú zavedení na scestie

Moje dieťa, aj keď sa rozruch v kresťanskej viere zväčšuje, budú stále ešte existovať verní môjmu Synovi, ktorí silou svojej viery budú strážiť a chrániť sväté Božie Slovo.

Dosah udalostí v Ríme povedie k tomu, že mnohí budú zavedení na scestie a nevedomky sa odvrátia od môjho Syna, Ježiša Krista. Upadnú do omylu, pretože prijmú nové doktríny, ktoré nepochádzajú od Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za tých v kresťanských cirkvách, ktorí sa chytia do pasce prijatím klamstiev, ktoré im dajú tí, ktorí falošne vyhlasujú, že boli vybraní mojím Synom hlásať jeho Slovo.

Všetky tieto veci boli predpovedané vizionármi po stáročia, a napriek tomu mnohí z vás odmietajú tieto proroctvá prijať. Varovala som ľudstvo pred týmito prichádzajúcimi temnými dňami, pretože môj Syn chce, aby ste boli v strehu pred padlými anjelmi, ktorí zamoria jeho cirkev na zemi. Moje slzy sa rinú vo veľkých prúdoch, pretože tak veľa vysvätených služobníkov v Cirkvi popiera moje zjavenia. Tieto zjavenia boli schválené Bohom, aby si ľudstvo uvedomilo nebezpečenstvo, ktorým budú čeliť duše, iba ak by im nebola daná Pravda vopred.

Proroctvá, ktoré vám boli dané v La Salette a Fatime, sú veľmi dôležité. Prečo tak mnohí, ktorí tvrdia, že milujú mňa, svoju matku, nevenujú pozornosť tomu, čo som povedala svetu? Nepočúvali ste a nechali ste sa oklamať.

Je čas pripomenúť, že temnota, obklopujúca cirkev môjho Syna na zemi, je spôsobená Zlým, ktorý mnohých zviedol. Táto temnota nemôže pochádzať od môjho Syna a preto jeho mystické telo - jeho cirkev - zostáva nedotknutá. Tí, ktorí zostávajú verní jeho mystickému telu, sa od Pravdy neodklonia. Tí, ktorí zradia cirkev môjho Syna a odmietnu jeho učenie prijatím nových praktík, ktoré urážajú Ježiša Krista, sa sami odstrihnú od jeho milosrdenstva.

Musíte vedieť, že až kríž môjho Syna bude pozmenený, aby vyzeral inak, a až v mene modernosti bude upravený spôsob obety omše, potom uvidíte neúctu k môjmu Synovi v spôsobe, akým vám tieto veci budú predložené.

Nesmiete nikdy zradiť môjho Syna. Už toľko trpel, a ešte niektorí z vás v jeho vlastnej cirkvi upadnú do omylu a ukrižujú Ho znova. Až uvidíte tieto udalosti, spoznáte, že časy sa menia a že posledná bitka medzi Bohom a šelmou je v plnom prúde.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 21. 07. 2013 - 18:05 hod.

853. Teraz pripravujú Antikrista na jeho majestátny vstup

Moja vrúcne milovaná dcéra, mám dôležité posolstvo svetu, i tým, ktorí veria vo Mňa, tým, ktorí neveria, tým ktorí neveria v môjho Otca, rovnako ako tým, ktorí neprijímajú, že všetky veci pochádzajú odo Mňa.

Keď šelma tajne pripravovala proti Mne sprisahanie, vytvorila diabolský plán pre koniec časov, ktorý je navrhnutý na oklamanie sveta tou najväčšou lžou, aby mohla vziať duše spolu so sebou do ohňov pekla.

Vedzte, že som už svetu odhalil tento plán, ale je jedno tajomstvo, ktoré potrebuje byť vyjavené, aby ste rozumeli pravde. Ako v každej bitke, nepriateľ zaujíma pozíciu, a tá je obvykle plánovaná veľmi dôkladne, preto sa všetko deje v tajnosti, aby cieľ útoku nevedel, kde stoja jeho nepriatelia.

V tejto poslednej bitke o duše Satan so svojimi kohortami zaujal pozíciu proti dvom Božím svedkom. Prípravy zabrali mnoho rokov, ale Božie deti musia najskôr vedieť, kto sú títo dvaja svedkovia, predtým než pochopia, ako bol tento plán navrhnutý.

Nepriateľ teraz zaujal pozíciu v mojej Cirkvi. Robí to ako nepriateľ ukrytý v trójskom koni. Nepriateľ - a nezabudnite, že ich je veľa a všetci vzdávajú hold šelme - sa tiež uchytil na Strednom Východe. Skutočným cieľom je Izrael, domov druhého svedka.

Tí dvaja svedkovia sú kresťania a Dom Izraela. Kresťanstvo je prvý cieľ, pretože pochádza odo Mňa. Izrael je druhým cieľom, pretože Ja som sa narodil ako Žid a je to krajina vyvoleného Božieho ľudu - domov Jeruzalema.

Nie je náhodou, že Satan chce zničiť tieto dva, pretože ich nenávidí a vymazaním všetkých stôp po nich urobí to najväčšie vyhlásenie - že je viac než Boh. Ako len títo dvaja svedkovia budú trpieť pre Božie meno. Nezomrú, ale budú sa zdať ako zbavení všetkého života.

Sviatosti budú zničené ako prvé - potom svätá omša - potom Biblia a všetky stopy Božích Slov. Počas týchto časov budú mnohí bojovať, aby hlásali Božie Slovo. V tejto dobe budú moje milosti všade vylievané skrze moc Ducha Svätého, aby Boh nebol nikdy zabudnutý.

Antikrist

Veľmi skoro urobí Antikrist sám seba známym ako mierotvorcu, ktorý vytvorí veľmi ctižiadostivý mierový plán na Strednom Východe.

Teraz pripravujú Antikrista na jeho majestátny vstup. Medzitým pokračuje diabolský plán na oklamanie nevinných tým, že ich učia lži v mojom mene. Vy, ktorí neprijímate Pravdu, vedzte, že tento čas nastáva. Ak nedokážete  prijať Pravdu teraz, ale ak skutočne Ma milujete, tak vám dám milosti k rozlišovaniu.

Tak mnohí nie sú schopní vidieť tento desivý, veľmi starostlivo skrývaný plán, ktorý sa ale odvíja pred vašimi očami, ako bolo predpovedané. Písmo sväté nikdy neklame. Moje Slovo je Pravda. Pravda je vaším záchranným lanom k spáse. Ak prevezmete lži dávané vám v mojej Cirkvi tými, ktorí neprichádzajú v mojom mene, tak padnete do veľkej temnoty a budete pohltení takú bezbožnosťou, že ak sa budete podieľať na takýchto okultných praktikách - predkladaných vám v mojom mene - budete pre Mňa stratení.

Veľmi skoro, až bude vytvorený falošný mier, začnú plány k vyhladeniu Židov. Kým šelma sa vrhne na Izrael, falošný prorok odhodí moju prítomnosť a podvedie nielen katolíkov, ale aj všetkých kresťanov, všetky náboženstvá uctievaním šelmy pod rúškom Jednotného Svetového Náboženstva.

Ak toto posolstvo vyvolá vo vašich dušiach strach, potom vedzte, že vám nechcem skrývať niečo, čo by vás mohlo zničiť. Všetko, čo je dôležité, je, aby ste zostali verní môjmu učeniu, modlili sa a prosili o moju ochranu. Ak sa odovzdáte Mne, vášmu Ježišovi, a poprosíte Ma, aby som vás viedol, tak bude všetko v poriadku.

Budem vás chrániť - všetkých, ktorí sa neodchýlia od Pravdy.

Váš Ježiš

 22. 07. 2013 - 19:09 hod.

854. Dôverujte mi a Ja otvorím vaše oči k pravde o vašej nádhernej budúcnosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, obraciam sa ku všetkým mladým ľuďom vo svete, všetkých náboženských vyznaní a všetkých vier.

Ja som Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta a čoskoro sa vám nechám spoznať. Akonáhle sa to stane, počas nadprirodzenej udalosti, ktorú budú prežívať všetci v rovnakom okamihu po celom svete, spoznáte Pravdu.

Možno, že teraz moje volanie neprijmete. Možno, že Ma neprijmete ani vo svojom každodennom živote, ale až pocítite moju lásku, na ničom inom vám už  nebude záležať. Čas k Druhému príchodu je blízko. Táto udalosť, kedy prídem, aby som vám priniesol pokoj, kedy slávnostne vyhlásim Nový raj, vás zaplaví radosťou, akú ste nikdy predtým neprežili. Prinesiem vám život prekonávajúci vaše sny - život, ktorý, hoci len letmo zbadáte, bude všetkým, po čom túžite.

Druhého príchodu nie je potrebné sa obávať, pretože to bude tá najpôsobivejšia radostná udalosť. To vám sľubujem. Nesmiete sa báť alebo sa domnievať, že život skončil - že vám bol upretý čas daný vám pre tento svet - pretože život ešte len začne. Tentoraz už nebude žiadna trýzeň, bolesť, hnev, nenávisť alebo odlúčenie. Iba láska bude prekvitať a s ňou život nádhery, kde budete žiť v úplnej harmónii, láske a pokoji so svojimi milovanými.

Pripravujem svet na túto veľkú, predpovedanú udalosť. Aby som vás pripravil na to, že sa svet v mihnutí oka zmení k dobrému, musíte prísť ku Mne. Aby vám mohol byť daný tento život v Novom raji, kde bude zachované vaše dokonalé telo i duša, musíte Ma poprosiť, aby som vám vašu dušu očistil. Aby som to mohol urobiť, musíte Ma poprosiť, aby som vám odpustil vaše hriechy. Je to tak jednoduché. Ja viem, že ste hriešnici. Vy viete, že ste hriešnici, ale to vás nikdy nesmie odo Mňa oddeliť.

Ak ste ustarostení alebo ustráchaní, tak Mi povedzte o svojich obavách a Ja utíšim vašu bolesť. Dôverujte Mi a Ja otvorím vaše oči k pravde o vašej nádhernej budúcnosti. Až zem bude obnovená a Druhý príchod vyhlásený, budem na vás čakať, aby som vás privítal. Budem vás vždy milovať, lebo to pre vás som sa vzdal svojho tela, keď som privolil, aby Ma ukrižovali. Keď vás tak milujem, potom by nič nemalo stáť v ceste, aby ste sa dnes na Mňa obrátili.

Čakám na vaše volanie.

Váš Ježiš

22. 07. 2013 - 20:17 hod.

855. Posledné tajomstvo z Fatimy bolo tak strašné, že nebolo odhalené

Moje dieťa, klam, ktorému bude čeliť svet, bude také ťažké rozpoznať, že len tí, ktorí sa odovzdajú Bohu a vložia všetku svoju dôveru v môjho Syna, budú schopní zniesť skúšky, ktoré prichádzajú.

Svetu som dala proroctvo v roku 1917, ale posledné tajomstvo z Fatimy nebolo odhalené, tak bolo hrozné pre tých v katolíckej cirkvi.

Posledné fatimské tajomstvo ešte zostáva Božím deťom neznáme, hoci časť z neho vám bola odhalená 26. januára 2012. (*) Veľmi málo ľudí v katolíckej cirkvi je o tom informovaných. Teraz musí byť odhalená ďalšia časť posledného fatimského tajomstva, aby som mohla varovať ľudstvo pred dôsledkami ignorovania môjho zásahu na pomoc na záchranu duší.

Cirkev bola z vnútra zamorená nepriateľmi Boha. Oni - je ich dvadsať, ktorí ju ovládajú zvnútra - vytvorili ten najväčší klam. Zvolili muža nie z Boha, zatiaľ čo Svätý Otec, hodný údelu Petrovej koruny, bol starostlivo odstránený.

Zjavila som podrobnosti, že v konci časov budú Petrovu korunu nosiť dvaja muži. Jeden bude trpieť v dôsledkov lží, vymyslených k jeho zneváženiu a ktoré z neho urobia skutočného väzňa. Druhý zvolený privodí zničenie nielen katolíckej cirkvi, ale všetkých cirkví, ktoré uctievajú môjho Otca a prijímajú učenie môjho Syna, Ježiša Krista, Spasiteľa sveta.

Môže existovať len jedna hlava cirkvi na zemi, splnomocnená mojím Synom, ktorá musí zostať pápežom až do svojej smrti. Ktokoľvek iný, kto vyhlasuje, že sedí na Petrovom stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný zmysel - previesť duše k Luciferovi a pre také duše bude málo času k ich záchrane, ak nebudú múdrejšie.

Deti, teraz musíte dbať jediného varovania. Neodchyľujte sa od učenia môjho Syna. Spochybňujte každú novú doktrínu, ktorá vám môže byť predložená a ktorá hlása, že pochádza z pozemskej Cirkvi môjho Syna. Pravda je jednoduchá. Nikdy sa nezmení. Odkaz môjho Syna je veľmi jasný. Nedovoľte nikomu zastrieť vašu súdnosť.

Fatimské proroctvá budú čoskoro dávať zmysel. Všetko sa teraz uskutočňuje pred neveriacim svetom, žiaľ, len nemnohí porozumejú, než bude príliš neskoro. Modlite sa, modlite sa, modlite sa môj najsvätejší ruženec tak často, ako je to len možné, každučký deň, aby sa zmiernil vplyv zla, ktoré vás obklopuje.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

(*) Pozri posolstvo č 324 - poznámka prekladateľa.

 23. 07. 2013 - 15:30 hod.

856. Odhalím tajomstvá obsiahnuté v knihe Zjavenia, a tie nebudú príjemne

Moja vrúcne milovaná dcéra, skúšky, ktorým budete musieť čeliť, sú tu preto, že odhalím tajomstvá obsiahnuté v Knihe Zjavenia, a tie nebudú príjemné. Pravda môže byť pre mnohých veľmi znepokojujúca a rušivá. Pravda vyvolá slzy zdesenia, slzy smútku a veľkej tiesne.

Klamstvá vás naopak môžu ukolísať do pocitu falošného bezpečia. Klamstvá zahalené do láskavých rečí a ušľachtilých gest, ktoré vo svojich srdciach nespoznáte, aké skutočne sú, môžu byť pre človeka dokonca ľahšie prijateľné než pravda.

Keď ľuďom povedia, že boli nakazení smrteľnou chorobou, potom majú dve voľby. Môžu prijať pravdu, pripravia svoje duše, čas budú tráviť v úzkom kruhu svojich rodín, vyhľadajú moje odpustenie a potom budú čakať, až príde čas. Keď to urobia, hoci to môže naháňať hrôzu, nájdu vo svojich dušiach ozajstný pokoj, pretože prijali pravdu. Tieto duše sa nemajú odo Mňa čoho obávať. Na druhej strane, ak odmietnu pravdu a uveria v zázračné elixíry a falošných bohov, o ktorých si myslia, že môžu byť použité k zázračnému vyliečeniu, budú veľmi sklamaní.  Tieto duše, zaslepené takzvaným pozitívnym myslením, veria, že keď sa budú chcieť cítiť lepšie, že všetko bude dobré. Čo nedokážu pochopiť je, že musia volať Mňa, Ježiša, ak chcú byť uzdravení. Odpoviem na ich modlitby, ale len vtedy, keď smeruje ich prosba k dobru ich duší. Tieto duše, ktoré odmietajú prijať pravdu o svojej chorobe, a ktoré sa neobrátia ku Mne, budú stratené. Premárnia čas, prepožičaný im na zemi k tomu, aby sa postarali, že ich dom bude v poriadku.

A to isté platí o mojom Slove, Pravde, danej vám teraz. Počas času môjho pobytu na zemi som dal svetu Pravdu, a bol som odmietnutý. Mnohí Ma nasledovali, ale Pravda, vtedy im daná, bude teraz spochybnená nepriateľmi Boha a oni sa stanú korisťou podvodu. Čoskoro Pravdu odmietnu a nebudú schopní prijať moje Varovanie dané svetu v tomto čase.

Pozývam vás teraz, nie aby som vám odhalil nové učenie, pretože to nie je nutné. Bola vám daná Pravda, ale teraz zasahujem, aby som vám ju pripomenul. Prichádzam vás tiež varovať pred strašnými zverstvami, ktoré vám budú spôsobené kvôli vašej láske ku Mne.

Neobracajte sa chrbtom ku Mne, Ježišovi Kristovi, keď sa k vám naťahujem, len aby som vás v tomto čase ochránil. Nechcem si vás odcudziť, ale budem vám stále pripomínať Pravdu, znova a znova. Keď zistíte, že vaša duša sa stáva znepokojenú kvôli novým pravidlám, predložených tými, ktorí hovoria, že sú odo Mňa, potom ku Mne musíte volať touto modlitbou modlitebnej kampane (116): Zachráň ma od zla klamstiev

Modlitebná kampaň (116): Zachráň ma od zla klamstiev

Drahý Ježišu, pomôž mi.

Utápam sa v slzách žiaľu.

Moje srdce je zmätené.

Neviem, komu môžem veriť.

Prosím, naplň ma svojím Duchom Svätým, aby som si dokázal vybrať tú správnu cestu do tvojho kráľovstva.

Pomôž mi drahý Ježišu, aby som vždy zostal verný tvojmu Slovu, danému svetu Petrom a nikdy sa neodchýlil od toho, čo si nás učil, alebo poprel tvoju smrť na kríži.

Ježišu, Ty si Cesta.

Ukáž mi túto cestu.

Drž ma a priveď ma na cestu tvojho veľkého milosrdenstva. Amen.

Váš Ježiš

 25. 07. 2013 - 18:52 hod.

857. Bude sa zdať akoby zázrakom, že falošný prorok vstane

Moje dieťa, bude dôležité, aby moje deti nestratili odvahu, až budú čeliť bolesti z uvrhnutia cirkvi môjho Syna do divočiny púšte.

Som žena z Knihy Zjavenia, odetá slnkom, ktorá porodila dieťa. To dieťa je Ježiš. Mystické telo môjho Syna Ježiša, je jeho Cirkev na zemi. Cirkev môjho Syna je teraz ukradnutá a už čoskoro v nej jeho Telo nebude prítomné. Toto spustošenie roztrhá srdcia tých, ktorí nasledujú učenie môjho Syna, vo dvoje. Tí, ktorí nebudú mať kam sa obrátiť, sa ocitnú vyhnaní z budov, ktoré až doteraz boli domovom najsvätejšej Eucharistie. Ale aj keď budú vyhodení takmer bez súcitu, budú naplnení Duchom Svätým. To znamená, že ním budú riadení a so zanieteným odhodlaním povedú zvyškovú armádu, tvorenú tými, ktorí sú verní Bohu.

Ostatní, slepí k Pravde, budú nasledovať falošného proroka do chaosu. Ich srdcia budú oklamané, a čoskoro, až to bude vyzerať, že sa falošný prorok ocitol na prahu smrti, budú vzlykať. Ale potom, bude sa zdať akoby zázrakom, falošný prorok vstane z mŕtvych. Budú hovoriť, že je požehnaný veľkou nadprirodzenou mocou z nebies a v úcte pred ním budú padať na svoje tváre. Bude milovaný a zbožne uctievaný tými, ktorí nedokážu vidieť.

Čoskoro sa objaví Antikrist a jeho vzostup k sláve začne v Jeruzaleme. Akonáhle sa objaví na verejnosti, všetko sa v Cirkvi môjho Syna rýchlo zmení. Budú zavedené nové pravidlá. Nové ostatky svätých, zmeny v odevoch kňazov, a bude uplatnených mnoho nových predpisov. Ľudia si spočiatku povedia, že všetky tieto zmeny vychádzajú z potreby pokory a skromnosti. A akonáhle tieto ohavnosti vstúpia do kresťanských cirkví, začne prenasledovanie. Odvážte sa niečo namietať proti týmto satanským rituálom a budete považovaní za kacírov – rušiteľov poriadku.

Veľa kardinálov, biskupov, kňazov, rádových sestier a obyčajných ľudí bude exkomunikovaných, ak sa nepodriadia novým pravidlám, alebo ak nebudú uctievať falošného proroka. V tomto štádiu musíte vyhľadať útočiská, ktoré sa majú vytvoriť, aby ste mohli v kľude uctievať môjho Syna, Ježiša Krista. Kňazi musia pokračovať v poskytovaní sviatostí a zabezpečiť mojim deťom najsvätejšiu Eucharistiu.

Nesmiete nikdy podľahnúť podvodu, na ktorom sa máte podieľať. Tí, ktorí to urobia, stratia svoje duše a odovzdajú ich Zlému.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 25. 07. 2013 - 20:40 hod.

858. Hoci vyvolajú strach, nebudú ničím v porovnaní s prichádzajúcim veľkýmtrestom

Moja vrúcne milovaná dcéra, ruka môjho Otca teraz zasiahla vo svete trestom pre hriechy ľudí. Hriech vo svete vzrástol,pretože ľudia už nerozlišujú medzi dobrom a zlom. Nemožno uniknúť hnevu môjho Otca, keď vaše krajiny schvaľujú ohavný hriech skrze svoje zákony.

Tieto tresty sa udejú po celom svete rýchleHoci vyvolajú strachnebudú ničím v porovnaní s prichádzajúcim VeľkýmTrestom. Človek je tvrdohlavý. Odmieta pomoc, ponúkanú Bohom. Ľudstvo si vybralo Boha odmietnuť a každý jeden z vásbude trpieť kvôli pohanstvu medzi vami.

Moje volanie z nebies je predovšetkým k záchrane všetkých duší, ale môžem ním tiež pomôcť zmierniť tresty, ktoré postihnú ľudský rod. Ako len veľké je moje milosrdenstvo. Ako len veľká je moja trpezlivosť, ale tí, ktorí odmietajú mojeučenie, a ktorí sa vyhýbajú môjmu Otcovi, svojmu Stvoriteľovi, spoznajú čoskoro následky.

Volám ku všetkým náboženstvám a prosím o vaše modlitby za zmiernenie trestov, či už prijímate tieto posolstvá, alebonie. Modlitby  potrebné na zmiernenie katastrofktoré  začali. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za svoje životy aza spásu vašich duší.

Váš Ježiš

 27. 07. 2013 - 19:22 hod.

859. Nahliadnite za masku humanizmu a nenájdete žiadne znamenie Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mojou túžbou, aby sa všetci moji drahí nasledovníci vrúcne modlili za odvrátenie hrozbyzranenia duší rastúcim ateizmom. Ateizmus sa nie vždy sám vyhlasuje. Veľmi často  si ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodovrozhodli neveriť naďalej v Boha,  vytvárajú náhradu.

Človek si kvôli svojej povahe musí nájsť príčinu, aby odôvodnil svoju existenciu. Kliatbou humanizmu je to, že vyzdvihuječloveka v očiach ľudí. Podľa humanistov všetko, čo treba robiť, je zabezpečiť predovšetkým potreby človeka. Mnoho ľudí si pletie humanizmus s kresťanstvom. Ak niekto prehlasuje pozemské statky v živote človeka za dôležitéako sa zakaždú cenu vyhnúť trápeniu alebo biedemožno tak ľahko predpokladaťže je to forma lásky k blížnemu.

Ak hovoríte, že chcete zastaviť chudobu, nezamestnanosť a iné utrpenia, mnohí si pomyslia, že hovoríte v mene Boha.Nahliadnite za masku humanizmu a nenájdete žiadne znamenie Bohaba ani zmienku jeho mena. Tí, ktorí žijú svoje životy ako humanisti, Boha nemilujú. Milujú len seba. Veria tiež, že všetko, na čom záleží, je blahobyt ľudstva - zvyčajne voforme svetských vecí - ako prostriedok k cieľu.

Hoci to môže pripadať dobročinné, ako starosť o ľudské potreby, nemôžete nikdy nahradiť Boha kladením potrieb človekana prvé miesto. Keď tak robíte, urážate Boha. Humanizmushoci má všetky vonkajšie znaky lásky k Bohunie je tým,čím sa zdá byť. Za maskou lásky sa skrýva sebaláska. Človek zomrie, jeho telo sa obráti v prach, jeho duša bude žiť ďalej,napriek tomu by vás humanizmus nechal veriť v nesmrteľnosť človeka.

Buďte opatrní s prijatím humanizmu, pretože ak ho prijmete, oddelíte sa odo Mňa.

Váš Ježiš

 28. 07. 2013 - 21:40 hod.

860. Ostatní nevinní, ktorí slepo nasledujú šelmu a falošného proroka, budú uzamknutí v krutých putách

Moja vrúcne milovaná dcéra, nesmieš nikdy pochybovať o mojom Slove. Ak Mi naozaj dôveruješ, musíš robiť, čo od teba požadujem, aby som mohol v tomto čase osvietiť svet a pripraviť ho na nový začiatok.

Mnohé z toho, čo sa deje v mojej Cirkvi bolo predpovedané, ale musíš prijať, že môj Otec tieto ohavnosti z nejakého dôvodu dovoľuje. Toto je definitívny koniec panovania Satana. Vo svojom mene pozdvihol šelmu a tento Antikrist je duchom samotného Satana. Jemu a jeho nasledovníkom bolo dané veľmi málo času v tejto veľkej bitke o duše.

Pomstou Satana je ukradnúť toľko duší, koľko je len schopný pred tým, než bude spútaný a hodený do priepasti. Tí z jeho prívržencov, ktorí zbožňujú hada, sa len riadia jeho inštrukciami, kvôli moci, o ktorej im povedal, že bude ich, ak mu  pomôžu dokončiť jeho diabolský plán. Ako len tieto úbohé duše budú naveky trpieť a ako budú kričať o moje milosrdenstvo, až sa im stane jasným hrozné naplnenie ich osudu.

Ostatní nevinní, ktorí slepo nasledujú šelmu a falošného proroka, budú zamknutí v krutom pute, z ktorého nebudú schopní uniknúť. Budú mať naliehavú potrebu vašej pomoci. Musíte sa usilovne modliť za ich duše, aby sa vyslobodili a vrátili sa ku Mne. Z vonkajšieho sveta neuvidia spočiatku veľa, čo by ich varovalo. Vojny na Strednom Východe a nasledovný mier bude privítaný s potleskom.

Muž mieru dostane mnoho vyznamenaní, ako uznanie svojej humanitárnej práce. Falošný prorok bude videný, ako zjednocuje cirkvi sveta a ako pri každej príležitosti ukazuje všetky vlastnosti, ktoré spájate so svätcom.

Všetko pôjde dobre, kým títo dvaja sa neobrátia a s nečakanou silou neudrú na všetkých, ktorí sa budú stavať na odpor ich plánom ovládnuť svet. Premenia moju Cirkev na zemi v hniezdo šelmy, kým temnota nepokryje zem.

Všetci pocítia nepokoj. Všetci ucítia zlo, ako Satan, skrze Antikrista všetko ovládne. Ale potom, práve keď sa veci budú zdať beznádejné, zostúpim Ja, skrze svoje veľké milosrdenstvo, aby som všetkých zahalil a dokázal svetu Pravdu.

Moje milosrdenstvo je tak veľké, že osvietim aj najtemnejšie duše, a tie prídu ku Mne s úľavou vo svojich srdciach. V tomto štádiu všetky ich pochybnosti budú vypudené z ich duší mocou Ducha Svätého. Čoskoro potom, čo Božie deti spoznajú Pravdu, zahlaholia poľnice a zem bude obnovená. Všetko zlo zmizne. Slnko naplní všetkých z vás veľkým svetlom a Nový raj bude s veľkou láskou odovzdaný ako najväčší dar, aký by ste si kedy mohli predstaviť, úplne každému z vás.

Všetko, čo potrebujete urobiť, je dôverovať v Pravdu, ktorú odhaľujem, aby ste sa mohli vyhnúť pasciam, ktoré majú byť položené, aby pochytali vaše duše. Vy, ktorí ste schopní vidieť, ktorí Mi dôverujete, ktorí ku Mne voláte, Mi pomôžete zachrániť duše tých, ktorí síce vidieť môžu, ale odmietajú vidieť Pravdu.

Váš Ježiš

 29. 07. 2013 - 11:23 hod.

861. Znamenie šelmy prinesie so sebou smrť - smrť duše a smrť strašnou chorobou

Moja vrúcne milovaná dcéra, málokedy je moje meno používané tak ako tými, ktorí jedným dychom hlásajú, že Ma zastupujú a zároveň sa rúhajú Bohu. Moja smrť na kríži nielen že bude znevážená a prestane sa o nej hovoriť, ale namiesto môjho Tela na kríži budú použité zobrazenia démonov. Ak to nie som Ja, koho zabili na kríži, kto to potom je? Kto sú tí, ktorí hlásajú moje Slovo svetu, ale vykrikujú rúhania, ktoré sa rinú z ich úst?

Varujte sa zázrakov, vraj vykonaných mužmi v bielych habitoch, akoby vytvorených z môjho tela a obdarených mojím Duchom. Ak  uvidíte diať sa podivuhodné a priamo zázračné udalosti, vedzte, že nimi nie sú.

Bude vám povedané, že zázraky boli vykonané rukami falošného proroka. Potom sa od vás bude očakávať, že mu preukážete veľkú úctu, a povedia vám najprv, že je žijúci svätec. Bude uctievaný, milovaný a obdivovaný a všetci povedia, že je Bohom vyvolený. Časom uveria, že tieto zázraky sa uskutočňujú, aby ohlásili môj Druhý príchod.

A potom sa objaví šelma. A bude uctievať toho prvého. Svet bude uvedený do strašného zmätku. Ľudia budú v pasci. Na jednej strane bude falošný prorok ovládať všetky náboženstvá sveta a bude lúpiť lásku tých, ktorí poznajú Pravdu. Tí, ktorí poznajú Pravdu,  Ma neodmietnu, lebo ich je kráľovstvo Božie. Antikrist bude preukazovať falošnému prorokovi veľkú úctu. Preto však, že bude mať politickú úlohu, ich vzájomná oddanosť zjednotí mnoho ľudí, ktorí budú tlieskať tomuto spojenectvu.

Tieto udalosti začnú čoskoro dávať zmysel. Tí, čo budú skúšať priviesť vás k falošnej viere, ktorá nie je z Boha, budú veľmi presvedčiví. Neodhalia nikdy svoj pravý zámer, kým nebudú veriť, že túto bitku vyhrávajú. Potom ale zničia mnohých, ktorí odmietnu prijať značku šelmy. Povedia, že to bude znamenie skutočného svetového mieru, lásky a jednoty, ale v jeho odpornom jadre sa bude skrývať číslo 666, znamenie šelmy.

Práve tak ako sväté medailóny ponúkajú ochranu z nebies Božou mocou, značka šelmy prinesie so sebou smrť - smrť duše a smrť strašnou chorobou. Tí, ktorí ju odmietnu, sa budú musieť ukryť a pripraviť. Viem, že to naháňa hrôzu, ale je to pravda. Zasiahnem s pomocou vašich modlitieb k ukončeniu tohto prenasledovania.

Vy, moji milovaní nasledovníci, ktorí poznáte Pravdu, ste pripravovaní k pomoci tým, ktorí budú zápasiť s týmto poznaním. Akonáhle sa to stane, moja zvyšková armáda bude silou, s ktorou bude treba počítať. Jej sila bude spočívať v schopnosti zachrániť tých, ktorí budú trpieť týmto diabolským činom pomsty na Božích deťoch.

Váš Ježiš

 29. 07. 2013 - 19:05 hod.

862. Musíte sa držať tradičných krížov, pretože  čoskoro zmiznú

Moje deti, majte stále na pamäti, že Božou mocou a milosťou môjho Syna rozdrvím šelmu, a až sa všetko bude zdaťbeznádejné, vláda Zlého dôjde k náhlemu koncu.

Môj ochranný plášť pokryje všetkých, ktorí ku mne volajú o pomoc, počas týchto ťažkých časov. Pamätajte, že keď somstratila svojho Syna, keď Mu bolo dvanásť rokov, že som Ho našla v chráme. Modlite sa, moje deti, a choďte teraz dosvojich kostolov ponúknuť obete, ktoré sú potrebné, aby ste mohli prosiť o vytrvalosť v tejto strašnej duchovnej bitke oduše.

Môj Syn toľko vytrpel svojou smrťou na kríži, ale to bolo len jedno bremeno. Najväčšie utrpenie, ktoré znáša dnes, je kvôli tým, ktorí sú pre Neho už stratení. A teraz, ako sa duch zla snaží vziať Mu všetkých, ktorí Ho milujú, jeho bolesť Hoprepaľuje ako meč, roztínajúc Ho vo dvoje.

Obetné duše budú teraz trpieť tou najväčšou bolesťou, až začne prenasledovanie Božích detí. Krížom môjho Syna ste boli zachráneníJeho krížom budete bojovať proti zlu a jeho kríž, ak je posvätenývás ochrániAle ak sa tento kríž zmení,alebo sa objaví inýbude to výsmech smrti môjho Syna pre záchranu hriešnikov. Musíte sa držať tradičných krížov,lebo čoskoro zmiznú.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 29. 07. 2013 - 20:06 hod.

863. Nikdy neprijmite kríž, ktorý sa nepodobá krížu, na ktorom som bol ukrižovaný

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sladké sú hlasy tých, ktorí Ma milujú a utešujú v tomto čase veľkého smútku. Vy, moji milovaní nasledovníci, ktorí Ma nikdy neopustíte, ste ako med, sladkí v mojich ústach, upokojujúci moje Telo a povznášajúci môjho Ducha.

Mnohí budú nasledovať nepravdy, pretože sa budú obávať vzoprieť a vzdorovito brániť Božie Slovo. Najskôr budú zmätení novými praktikami, novými symbolmi, novými odevmi, novými podobami oltárov a novými krížami. Potom prijmú všetky tieto novoty ako znamenie časov. Tento nový, moderný, takzvane jednotný prístup k uctievaniu Boha, bude potom s nadšením prijatý týmito úbohými dušami. Ale tí, čo sú moji, zostanú verní môjmu Slovu po všetky veky. Sú chrbticou mojej Cirkvi na zemi a nikdy sa nezlomia.

Mojou túžbou je, aby ste sa vy, moji verní kresťania - všetkých vyznaní - zhromaždili k boju s démonmi, ktorí boli uvoľnení z pekla a potulujú sa medzi vami. Nikdy sa neospravedlňujte za to, že Ma milujete. Nikdy neprijmite kríž, ktorý sa nepodobá krížu, na ktorom som bol ukrižovaný. Keď chýbam, alebo nie som zmieňovaný, potom budete vedieť, že sa zamorenie rozšírilo v týchto cirkvách, ktoré sú riadené mojimi nepriateľmi. Ak prijmete ich satanské rituály a symboly, sami sa vystavíte vplyvu zla.

Zostaňte Mi verní. Udržujte vaše každodenné modlitby jednoduché. Vo vašich domovoch majte svätenú vodu a môj kríž. Ochraňujte jeden druhého. Buďte stále poslušní tým mojich zasväteným služobníkom, ktorí Mi zostali vrúcne verní a odmietajú Ma zradiť. Potom použite zvyšok svojho času k modlitbám za duše ateistov, za tých, ktorí veria v pohanských bohov a tých, ktorí slepo nasledujú nepriateľov mojej cirkvi do pustatiny.

Zostávajte v tesnej jednote so Mnou a proste Ma každý deň o silu. Budem na vašej strane počas týchto prichádzajúcich horkých skúšok a nikdy neopustím tých, ktorí Ma hľadajú.

Váš Ježiš

 31. 07. 2013 - 18:31 hod.

864. Práve tak, ako sväté Božie slovo dokáže duše zjednotiť, môže tiež spôsobiť veľké rozdelenie

Moje dieťa, keď milujete môjho Syna, Ježiša Krista, privedie to všetkých, ktorí Ho skutočne milujú, bližšie k sebe. Keď tí, ktorí milujú môjho Syna, myslia, že je ťažké milovať druhých, potrebujú volať ku mne, Matke Spásy, aby som otvorila ich srdcia.

Láska môjho Syna je tak silná, že sa mocou Ducha Svätého môže rýchlo rozšíriť z jedného kúta sveta do každej jeho časti. Keď je sväté Slovo môjho Syna touto misiou dané všetkým Božím deťom, prenikne srdcom pokorných duší, ktoré spoznajú Spasiteľa, akonáhle prehovorí. Láska, ktorá vyžaruje z jeho Slova, dávanému vám v tomto čase dejín ľudstva, zjednotí okamžite milióny duší, ako by ste sa vzájomne poznali celý svoj život. Je tak mocná, že sa môže silou reči rýchlo rozšíriť vo všetkých jazykoch od národa k národu. Podľa toho spoznáte, že Slova týchto posolstiev pochádzajú od môjho Syna.

Práve tak, ako sväté Božie Slovo dokáže duše zjednotiť, môže tiež spôsobiť veľké rozdelenie. Nenávisť, ktorá plynie z toho, že Božie Slovo hltá duše, je najhoršia svojho druhu. Keď  tieto posolstvá priťahujú takú nenávisť a hrozné činy tých, ktorí sami seba nazývajú pravými nasledovníkmi môjho Syna, potom vedzte, že je to Zlý, kto je toho príčinou. Moje úbohé duše, moje zmätené deti, nesmiete sa nikdy obrátiť chrbtom, ak si nie ste istí slovami môjho Syna. Musíte mať stále otvorenú myseľ a zostať verní tomu, čo vás učil. Nesúďte nikoho v jeho mene. Milujte jeden druhého. Keď neveríte, že Boh poslal svojho posledného proroka, tak to nevadí. Prosím, nezabudnite však na váš záväzok - splnenie vašej povinnosti k môjmu Synovi prísnym dodržiavaním jeho učenia.

Nesmiete nikdy akceptovať, že by požehnal akékoľvek nové učenie, ktoré nedal svetu, keď chodil po zemi. Nikdy by nestrpel nič, čo by nahrádzalo jeho smrť na kríži na oltároch sveta.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

 31. 07. 2013 - 18:56 hod.

865. Presvedčia mojich nasledovníkov, aby referendom novelizovali zákon mojej cirkvi

Moja vrúcne milovaná dcéra, maj vždy na pamäti, ako diabol pracuje. Je veľmi opatrný, aby sa neodhalil. Preto zmiešava pravdy so lžami, aby vás zmiatol. To je jeho obľúbený spôsob, akým klame duše. Nepovedal by vám nikdy pravdu tým, že by iným dovolil uvidieť, aký v skutočnosti je, ale pretože je pyšný, jeho arogancia a nenávisť ku Mne sa vždy prejaví. Tí, ktorých oči sú otvorené, okamžite spoznajú urážky pred mojimi oltármi a tie, ktoré sú Mi vrhané do tváre.

Nezabudnite, že Satan je pyšný, arogantný, sebavedomý a veľmi, veľmi ľstivý. Keď je prítomný v dušiach, má sebavedomie, ktoré pochádza z pýchy a arogancie a z presvedčenia, že prevyšuje Boha. On bude vždy dávať znamenia, ktoré urážajú Boha, ale len tí, ktorí vedia, čo majú hľadať, ich uvidia. Tí, ktorí uctievajú Satana a trávia veľa svojho času v skupinách, ktoré organizujú obrady k jeho uctievaniu, budú mať veľkú radosť, až uvidia tieto znamenia. Všetci, ktorí predali svoje duše Satanovi, sa budú dorozumievať takými znameniami, arogantnými a drzými gestami proti Mne, Ježišovi Kristovi.

Tí, ktorí vás klamú v mojom mene, presvedčia mojich nasledovníkov, aby upravili zákony mojej cirkvi usporiadaním referenda. Všetci budú vyzvaní na súhlas s novotami, majúcimi v zásade dva ciele. Prvý cieľ je zničiť moju prítomnosť v najsvätejšej Eucharistii. Druhý cieľ je tolerancia hriechu povzbudzovaním ľudí k prejavom sympatie ľudským právam tých, ktorí neveria v Ježiša Krista.

Toto referendum bude sfalšované a klamstvá budú predkladané ako pravda. Až bude zavedené nové jednotné svetové náboženstvo, moja cirkev na zemi - pravá cirkev - sa začne skrývať, aby vzdávala poctu Mne.

Ja som cieľom šelmy. Ja som ten, koho chce zraniť. Vie, že Ma nemôže zničiť, a tak sa namiesto toho pokúša zničiť ľudskú rasu, ktorú preklína každú sekundu. Jeho služobníci sa nezastavia len u urážok mojej prítomnosti vo svätostánkoch sveta. Neuspokoja sa jednoduchým zničením mojich sviatostí v možnosti, aby Ma urážali. Budú spokojní, až ukradnú duše vytvorením najväčšieho rúhania zo všetkých. K tomu dôjde, až bude imitovať môj Prvý príchod vyvolaním zdania, že bol poslaný Ján Krstiteľ. Človek, ktorý povie, že je prorok Pána, bude klamať a spôsobí veľký údiv, keď vyhlási, že Antikristom som Ja, Ježiš Kristus.

Antikrist bude tvrdiť, skrze Satanovu moc, že je Mnou, Ježišom Kristom. Beda tým dušiam, ktoré ho privítajú vo svojej náruči, lebo budú voči nemu bezmocné. Dovoľte týmto dvom vtiahnuť vás do prázdnoty ich klamstiev, a budete odo Mňa vzdialení tak ďaleko, že iba zásahom môjho Otca budete môcť byť privedení do môjho veľkého milosrdenstva.

Ak niekto v budúcnosti príde s tvrdením, že je Ja, Ježiš Kristus, vedzte, že je klamár. Neprídem druhýkrát v tele. Satan nedokáže vysloviť tieto slová:

"Ježiš Kristus, ktorý prišiel v tele".

To, čo Antikrist povie skrze ústa šelmy, bude nasledovné:

"Ja som Ježiš Kristus, prišiel som teraz v tele, aby som vám priniesol spásu."

Až sa to stane, môj Boží zásah bude rýchly, ale medzitým falošný prorok a Antikrist ukradnú veľa duší.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby všetci, ktorí hovoria, že sú moji, mojimi zostali.

Modlite sa, aby ste v tomto čase všetci mali silu a odvahu niesť môj kríž počas najväčšieho prenasledovania môjho Tela - môjho mystického Tela - mojej Cirkvi na zemi.

 

Váš Ježiš