Júl 2012

 

01.07.2012 - 15:45 hod.

478. Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma len hriechy v tejto chvíli gniavia a ako veľmi trpím mukami odmietania.

Moja hlava je prebodávaná akoby ostňami mojej tŕňovej koruny, práve tak aj hlava mojej Cirkvi môj svätý vikár na zemi, ktorý je sužovaný bolesťou kvôli prenasledovaniu, ktoré zakúša z rúk svojich nepriateľov.

Moja Cirkev na zemi, moje telo na zemi, je jedno. Ukrižovanie sa pripravuje.

Učenie mojej Cirkvi, rovnako ako moje učenie na zemi, ktoré bolo roztrhané na kusy farizejmi a tými, ktorí si mysleli, že poznajú slovo môjho Otca lepšie ako Ja sám, bude už čoskoro trhané vo dvoje.

Musíte sa všetci modliť za moju Cirkev na zemi. Musíte mať vždy na pamäti, že neexistuje žiadne iné učenie okrem toho, ktoré som hlásal počas môjho pôsobenia na zemi.

Všetko, čo je pravda, sa nikdy nezmení, lebo ak sa tak stane, budete donútení hltať lži.

Moja dcéra, nikdy nedovoľ tým, ktorí v tomto čase neprestávajú odmietať moje posolstvá, aby teba alebo mojich nasledovníkov odradili od toho, aby ste Mi pomáhali pri záchrane mojej Cirkvi na zemi.

Pretože len čo nepriateľ zaútočí na moju Cirkev, musíte sa spojiť a zabezpečiť, aby sa Evanjelium šírilo do všetkých končín zeme.

Sviatosti svätej spovede, krstu, manželstva a svätej Eucharistie musia byť zachované, aj keď bude ťažké mať k nim prístup.

Moji vysvätení služobníci, ktorí Ma milujú, sa musia teraz začať pripravovať. Už veľmi skoro vám bude zakázané, aby ste tieto dary prinášali Božím deťom.

Čas na vašu prípravu začal.

Dovoľte Mi, aby som vám dával pokyny, viedol vás a pomáhal vám priviesť zvyšok mojej cirkvi k bránam raja.

Váš milovaný Ježiš

02.07.2012 - 18.00 hod.

479. Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa

Moja vrúcne milovaná dcéra, je dôležité, aby moji nasledovníci zostali trpezliví.

Budúcnosť sa nesmie nikdy unáhliť.

Plány, ktoré stanovil môj Večný Otec, sa budú odvíjať prirodzeným spôsobom podľa Božej prozreteľnosti.

Čas, ktorý vám bol predurčený na to, aby ste Mi pomohli pripraviť ľudstvo na moje veľké milosrdenstvo, je veľmi vzácny. Je to čas, v ktorom budú mnohí zachránení vďaka vašim modlitbám.

Nádej, viera a láska ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, vám budú dodávať silu vo vašom poslaní.

Keď sa stanete svedkami ukrutností, ktorými bude zničené všetko to, čo bolo vytvorené na moju počesť, vtedy budete vedieť, že čas sa už približuje.

Musíte mať na pamäti, že tieto veci sa musia stať a že vy, ktorí ste súčasťou mojej armády, máte povinnosť bojovať a postaviť sa na odpor voči nepriateľovi.

Moja armáda bude vyzbrojená Božími darmi a bude strhávať so sebou tých, ktorí sú v temnote.

Prípravy si vyžadujú čas. Modlitba vás privádza bližšie k môjmu najsvätejšiemu srdcu a nasycuje vaše duše kyslíkom, ktorý potrebujete na prežitie v boji, ktorý je pred vami.

Keďže s milosťami, ktoré vám udeľujem, porastie aj vaša sila, bude pre vás jednoduché rozpoznať vašich nepriateľov, ktorí nenávidia všetko, s čím som Ja spájaný. To vám bude spôsobovať bolesť, trýzeň a vyvolá to vo vás hnev, no vy si vždy musíte zachovať dôstojnosť v mojom mene.

Keď budete v mojom mene vyzývaní, musíte reagovať s láskou. Nikdy sa nepokúšajte analyzovať moje posolstvá, pretože to, aby ste tak robili, nie je potrebné.

Moje slovo je moje slovo - nikto nemôže obhajovať moje slovo, pretože je vytesané do kameňa.

Ktokoľvek, kto sa pokúša zlomiť moje slovo alebo sa ho snaží zhanobiť, neuspeje, lebo voči môjmu svätému slovu sú (všetci) bezmocní.

Teraz, keď poznáte môj hlas, musíte poznať aj bolesť, ktorú môžete očakávať, keď ju pri ohlasovaní môjho slova v týchto časoch budete musieť znášať.

Spomeňte dnes moje meno dokonca aj medzi takzvanými kresťanmi a nastane trápne ticho.

Hovorte dnes otvorene o dobre a zle a vysmejú vás.

Poukážte na to, ako hriech môže zničiť vaše deti a spýtajú sa vás - čo je to hriech?

Dnes mnohí nevedia, čo hriech je. Mnohí prijímajú hriech ako normálnu, prijateľnú črtu charakteru, ktorá je bežnou súčasťou ich života.

Sú radi, keď môžu prehliadať hriech, pretože im to dáva slobodu, aby pokračovali v nasledovaní ďalších pôžitkov, zbožňovali falošných bohov a uspokojovali svoje telesné zmyselnosti.

Nie, oni nechcú počúvať, pretože im to nevyhovuje.

Na vás, mojich milovaných nasledovníkov, sa bude pozerať ako na posadnutých láskou k náboženstvu a láskou k Bohu, ktorá však už dnes sotva prináša ovocie v očiach tých zaslepených.

To je dôvod, prečo sa musíte pripraviť. To je dôvod, prečo musíte byť silní. Budú to práve tieto duše, za ktoré sa treba modliť, aby ste Mi ich pomohli zachrániť.

Ak pripustíte, že vás tieto duše budú rozčuľovať, zraňovať alebo urážať, bude to len strata času.

Reagujte s láskou a dôstojným mlčaním.

Nikdy sa nebojte ku Mne verejne priznať, avšak nikdy Ma dušiam nevnucujte takým spôsobom, aby od vás utekali. Namiesto toho ich ku Mne privádzajte skrze vaše modlitby a utrpenia.

Žehnám vás, moja silná, statočná armáda.

Milujem vás.

Kráčam s vami každým krokom, ktorým sa vydávate, aby ste Mi priviedli duše.

Váš milovaný Ježiš Kristus

03.07.2012 - 20:00 hod.

480. Najhorším utrpením zo všetkých je duchovná prázdnota, keď nemôžete cítiť ani štipku lásky ku Mne, vášmu Ježišovi

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď na teba zosielam také skúšky akou je duchovná vyprahnutosť, musíš sa ich ako také naučiť rozpoznávať.

Musíš tiež prijať, že to má dôvod, keď znášaš takúto vyprahnutosť duše. Tým dôvodom je to, že sa vďaka tomuto utrpeniu zachraňujú duše.

Mnohé obetné duše si myslia, že utrpenie je jednou z týchto dvoch vecí.

Po prvé, že je to vonkajšie prenasledovanie, ktoré budete znášať kvôli vašej činnosti (pre Mňa).

Potom je to telesné utrpenie, ktoré sa Mi ako dar dobrovoľne ponúkne na záchranu miliónov duší.

No najhorším utrpením zo všetkých je duchovná prázdnota, keď nemôžete cítiť ani štipku lásky ku Mne, vášmu Ježišovi a keď vás ani množstvo modlitieb neoslobodí z opustenosti, v ktorej ste uväznení.

Nech sa snažíte ako len viete, modlitba je pre vás mučivá.

Nech sa snažíte ako len viete, musíte sa premáhať k tomu, aby ste ku Mne cítili lásku a súcit.

Toto je prejav duchovnej opustenosti, keď sa vám zdám byť natoľko vzdialený, že už nie je možné Ma dosiahnuť.

Čo však neviete, je toto:

Je to dar milosť odo Mňa. To vás pozdvihujete v mojich očiach a tieto skúšky a trápenia, ktoré podstupujete, na vás dopúšťam preto, aby sa vašou veľkorysou a čistou láskou zachraňovali sčerneté duše.

Môže sa zdať, že je to nespravodlivé, no čím bližšie prichádzate k môjmu najsvätejšiemu srdcu, tým väčšmi znášate utrpenie môjho vlastného prenasledovania, ktoré zakúšam kvôli hriechom sveta.

Len tí s čistými, pokornými srdcami, ktorí neberú žiaden osobný ohľad na seba samých a ktorí Ma uprednostňujú pred všetkým ostatným, čo je na zemi, dokážu znášať moju bolesť.

Takéto duše si starostlivo vyberám a prostredníctvom ich daru utrpenia budú so Mnou spolupracovať, aby Mi boli nápomocné pri mojom pláne spásy.

Dcéra moja, nikdy nemaj strach z toho, že tu nie som. Nemusíš moju prítomnosť vnímať, ani Ma vidieť či ku Mne pociťovať hlbokú lásku, ako to bežne zakúšaš, no aj tak som po tvojom boku.

Vždy majte ku Mne dôveru, moji milovaní nasledovníci, aj keď bude pre vás ťažké sa modliť.

Dôverujte Mi, keď v sebe cítite túžbu po Mne, ktorú nemôžete uspokojiť ani ju uhasiť nezávisle od toho, ako veľmi sa snažíte so Mnou komunikovať.

Vedzte, že vtedy, keď sa tak stane, som vám oveľa bližšie, ako si uvedomujete.

Vedzte, že vás vtedy pozdvihujem, aby sa z vás stali naozajstní vojaci, praví bojovníci v mojom boji za záchranu duší.

Milujem vás. Nikdy sa nevzdávajte.

Nikdy sa necíťte byť sklamaní, pretože Ja vždy kráčam spolu s vami.

Príde deň, kedy sa na utrpenie zabudne. Namiesto neho zavládne radosť, ktorá sa bude šíriť po celom svete a ktorá bude možná len vďaka tomu, že ste prinášali obety za všetky Božie deti, ktoré potrebovali vašu pomoc.

Váš Ježiš

04.07.2012 - 12:50 hod.

481. Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete, vládne Boh Najvyšší

Moje dieťa, tí, ktorí boli svedkami zázrakov mojich zjavení na zemi vedia, že už blízko je čas pre tajomstvá a predpovedané proroctvá.

Deti, už nejaký čas sa dávam poznať svetu, aby som vám pomohla pripraviť sa na slávny návrat môjho Syna.

Môj Syn vás všetkých pripravuje cez vizionárov a prorokov na to, aby ste boli hodní prijať jeho dar večného života.

Ak veríte v môjho Syna, nikdy sa nesmiete báť budúcnosti, pretože On je Chlieb života a vy budete mať novú, nádhernú budúcnosť.

Deti, musíte vedieť, že nad všetkým, čokoľvek sa stane vo svete, vládne Boh Najvyšší.

Had má len malú moc oproti môjmu Otcovi.

Moc hada je umocňovaná len tými, ktorí sa stávajú obeťou hriechu a pokušení, ktoré im postaví do cesty.

Keď človek hreší, stáva sa zajatcom, pretože tým ochabuje jeho sila vzdorovať aj iným hriechom a previneniam voči môjmu Otcovi.

Potom pokračuje v hriechu, až kým ho nepohltí temnota, ktorá je taká hustá, že z nej už nedokáže uniknúť napriek všetkému svojmu úsiliu.

Deti, z lásky k môjmu Synovi ste teraz povinné pomôcť týmto úbohým dušiam.

Len vy im môžete pomôcť a zachrániť ich, pretože mnohé nebudú schopné pomôcť si samy.

Ste vojaci, ktorých môj Syn v tomto čase potrebuje. Stane sa to skrze vašu lásku k Nemu, že udelí milosti týmto strateným dušiam, keď Ho budete vašimi modlitbami vzývať o pomoc.

Tu je modlitba modlitbovej kampane na záchranu hriešnikov.

Modlitba: "Zachráň mojich bratov a sestry" v rámci Modlitbovej kampane (64):

"Ó, môj najdrahší Spasiteľ, Ježišu Kriste, prijmi môj dar modlitby a obety na pomoc zachrániť mojich bratov a sestry z väzenia temnoty, do ktorého sa dostali. Dovoľ mi pomáhať zachrániť ich duše.

Úpenlivo Ťa prosím, odpusť im ich hriechy a prosím, zaplav ich duše Duchom Svätým, aby utekali do tvojho náručia ako do útočiska, ktoré tak zúfalo potrebujú skôr, než budú navždy stratení.

Ponúkam Ti môj dar odovzdania seba samého za tieto duše v pokornej oddanosti a vďakyvzdávaní. Amen."

Deti, ste zjednotené s mojim Synom.

Vaša láska Mu prináša veľkú útechu a vaše obety a modlitby Mu pomôžu priviesť celé ľudstvo do bezpečia jeho nového raja na zemi.

Len potom sa môže svätá rodina Boha Najvyššieho znovu zjednotiť a žiť v pokoji na veky vekov.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

05.07.2012 - 15:30 hod.

482. Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť, ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné

Moja najdrahšia dcéra, pomôž Mi v mojom zármutku, keď plačem kvôli všetkým tým mojim deťom, ktoré odmietajú uznať, že existujem.

Ako po nich túžim.

Ako plačem kvôli ich úbohým dušiam.

Sú takí inteligentní a múdri v spôsobe ľudského uvažovania a predsa nedokážu pochopiť pravdu toho, kto som Ja.

Ja som Počiatok.

Ja som Stvoriteľ všetkého, čo je.

Ja som ich Otec, hoci Ma odmietajú.

Keby len mohli vidieť pravdu.

Keby Mi len dovolili dotknúť sa ich sŕdc, aby som im tak mohol ukázať moje zázračné a nádherné plány, ktoré ich očakávajú.

Mnohé z týchto duší Ma nepoznajú, nie však z ich vlastnej viny.

Týmto dušiam bude ukázaná pravda, aby si zvolili moju cestu.

Potom sú takí, ktorým bola daná pravda, ale ktorí dovolili, aby ich ľudské myslenie a oslava ľudskej inteligencie zaslepilo, ktorí sú teraz pre Mňa stratení.

Mnohé takéto duše sa obrátia, ale mnohé odmietnu tento kalich spásy, ktorý im ponúkol môj milovaný Syn.

Deti môjho srdca, prosím vás, pomôžte Mi zachrániť moje drahé deti.

Tečú Mi slzy v tomto čase a ja vás prosím, priveďte ich ku Mne skrze Božie milosrdenstvo môjho Syna.

Tak veľa je takých duší, vrátane detí a mladistvých, ktoré Ma vyzývavo a verejne odmietajú len preto, aby iným ukázali, akí sú inteligentní.

Prehnaná úcta k ľudskej inteligencii je pokušením, ktoré do duší mojich detí vnáša nepriateľ.

Šelma požiera duše mojich detí a ony nemajú ani tušenie o tom, čo im spôsobuje.

Tak veľa padlých anjelov presviedča ľudstvo o tom, že ľudská inteligencia je dokonalá.

Ľudstvo sa chytilo do zákernej pasce, keď verí alebo presviedča samo seba, že pozná Boží zákon stvorenia.

Napriek všetkému svojmu úsiliu nemôže žiaden človek vysvetliť, ako som stvoril vesmír alebo ľudstvo, pretože je to nemožné.

Kedy to pochopia?

Kedy pochopia, že tieto moje deti, čisté, jednoduché a pokorné duše, ktoré Ma prijímajú, rozumejú jednoduchej pravde?

Oni nepotrebujú dôkaz, pretože cítia moju lásku vo svojich čistých srdciach, ktoré nechávajú otvorené, a tak môžem zaplaviť ich duše Božími milosťami.

Ja som váš Boh, váš Stvoriteľ a váš prirodzený Otec.

Moje deti musia ku Mne prísť skrze môjho milovaného Syna a zo svojej vlastnej slobodnej vôle. Nemôžem ich nútiť.

Vám, moje deti, bola udelená moc na pomoc zachraňovať ich duše.

Všetkým vám, ktorí odpoviete na moju prosbu zachrániť vašich bratov a sestry pomocou modlitieb a obiet, budú udelené mimoriadne milosti.

Moja moc je nekonečná.

Moje zázraky, v spojení s utrpením a modlitbami mojich detí, budú použité na záchranu zblúdených duší od večnej smrti.

Milujem vás, moje milované deti.

Poďte a pomôžte Mi zjednotiť moju vrúcne milovanú rodinu a pomôžte môjmu Synovi poraziť šelmu prv, ako ukradne niektoré ďalšie z mojich detí.

Váš milujúci Otec Boh Najvyšší

06.07.2012 - 16:15 hod.

483. Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies

Moja vrúcne milovaná dcéra, bol poskytnutý čas na to, aby tieto moje sväté posolstvá pre svet boli počuté každou dušou, mladou aj starou, v každom národe.

Mnohé Božie deti sa posadia a budú počúvať moje pokyny, keď sa dostanú k týmto posolstvám.

Vedzte teraz, že sa už začali zmeny tak, ako to bolo predpovedané, kde plodiny už viac nebudú prinášať takú úrodu ako doposiaľ a kedy ročné obdobia nebudú už tie isté, ako boli kedysi.

Tieto zmeny sú spôsobované rukou môjho Večného Otca, zatiaľ čo On zavádza nové zákonitosti zeme, ktoré neuniknú pozornosti žiadneho človeka.

Nič, čo sa vo svete riadi prírodnými zákonmi, nezostane také, aké bolo kedysi.

Moria sa zdvihnú, vody sa budú rozlievať, zem sa bude otriasať a pôda sa stane neúrodnou.

Môj Otec privodí veľký trest, aby zastavil šírenie hriechu, ktorý je príčinou jeho veľkého zármutku.

Tie národy, ktoré sa vzoprú jeho zákonom, budú veľa trpieť. Čoskoro pochopia, že ich hriechy nebudú už dlhšie tolerované a že budú potrestané.

Ich trest im má zabrániť zamorovať ďalšie duše a pokiaľ sa nezmenia vo svojich skazených spôsoboch, budú prinútení tak urobiť skrze Boží zásah.

Dcéra moja, teraz, keď sa Varovanie približuje, musíš rýchlo šíriť moje slovo.

Kniha pravdy musí byť daná mnohým národom, aby sa mohli pripraviť na môj Druhý príchod.

Čas na môj Druhý príchod nastane po Varovaní.

Tresty, vykonávané na príkaz môjho Otca anjelmi v nebi, sa začali v etapách. Budú sa ďalej stupňovať tak, ako sa bude rozmáhať pretrvávajúci hriech.

Boj sa začal a jeho ranné fázy možno vidieť v mnohých národoch.

Vy všetci budete svedkami klimatických katastrof, ktoré budú dopadať na zem, stonajúcej od bolesti pre hriechy, ktoré ju zneucťujú.

Otrasy budú pribúdať a národy jeden po druhom budú trpieť v závislosti od poškvrny hriechu, ktorý rozožiera ich vnútro.

Vodcovia, ktorí nasledujú antikrista, neuniknú oku môjho Otca a budú zničení.

Môj Otec teraz potrestá tých, ktorí sú na čele skazených vlád, aby zachránil svoje deti z ich zlovestného zovretia.

Nebude stáť v úzadí a dívať sa, ako títo lídri, ktorí nasledujú antikrista, ktorý v tomto čase zostáva skrytý, ničia jeho deti.

Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies (Zjav 8, 7-13).

Vtedy si mnohí uvedomia, že niečo je zlé a že je to spôsobované kvôli hnevu môjho Otca.

A predsa bude ešte veľa takých, ktorí sa nepoučia. Mnohí sa po Varovaní obrátia. Napriek tomu tak mnohí neurobia ani potom, ako bude všetkým podaný dôkaz o stave ich duší.

Stále sa budú oddávať falošnému vábeniu, o ktorom si myslia, že im ho zem musí ponúkať. Ibaže teraz sa im ich žiadostivosti a tie materiálne idoly, ktoré tak zbožňujú, stanú ešte viac obscénnejšími a skazenejšími. Všetky ich hriechy, viditeľné všetkými tými, ktorí ich môžu vidieť ako tie, ktorými sú, budú natoľko ohavné, že len máloktoré z Božích detí znesú pohľad na ne.

Každý odporný hriech sa s pohŕdavosťou voči Bohu verejne zviditeľní.

Každé takéto jednanie zneuctí hriešnikov do tej miery, že sa budú správať ako zvieratá.

Všetka úcta k ľudskému telu sa vytratí a každá hriešna žiadostivosť bude vystavená na obdiv svetu bez akejkoľvek hanby v ich dušiach.

Sú satanovými zajatcami. Všetci z nich sú Božie deti, avšak svoje duše stratia v prospech satana.

Tresty sú súčasťou Božieho plánu na očistenie zeme tak, aby sa očistila dvojakým spôsobom od hriešnikov ako aj očistením pôdy, po ktorej kráčate.

Len vtedy, keď bude očistená zem, sa bude môcť uskutočniť môj Druhý príchod.

Modlite sa, moji nasledovníci, za odvahu a odolnosť vysporiadať sa s týmito trestami.

Nech vám nikdy nenaháňajú strach, pretože vy, moja armáda, sa budete za nich (hriešnikov) a ich národy modliť a pomáhať pri očiste, ktorá je potrebná na obrátenie ľudstva.

Pečať živého Boha bude ochraňovať každého jedného z vás.

Je to z lásky, ktorú môj Otec prechováva ku všetkým svojim deťom, keď ich musí trestať, pretože keby tak neurobil, kráčali by bez toho, že by si to uvedomovali, k bránam pekla.

Váš Ježiš

07.07.2012 - 15.30 hod.

484. Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané

Moja vrúcne milovaná dcéra, zraňuje Ma, keď ľudstvo prosím, aby počúvalo môj hlas a keď tí, ktorí Ma milujú, prehlasujú, že by som takýmto spôsobom nikdy nehovoril.

Keby len načúvali, potom by sa tým pozdvihlo moje srdce a oveľa viac duší by mohlo byť zachránených.

Oznámenia ohľadne príprav na môj Druhý príchod sú odovzdávané mojimi Božskými perami skrze tieto posolstvá.

Oznámenia ohľadne príprav na moje narodenie boli takisto dávané v predstihu cez mojich prorokov, aby upozornili Božie deti na príchod Mesiáša.

Prečo moji služobníci na zemi odmietajú prijať skutočnosť, že by môj Otec mohol posielať svojich prorokov na ohlasovanie môjho Druhého príchodu?

Ako málo toho v skutočnosti vedia o spôsobe, akým môj Večný Otec pripravuje ľudstvo na veľké udalosti.

Moje duchovenstvo moji vysvätení služobníci musia počuť moje volanie (práve) teraz, pretože potrebujem ich pomoc. A predsa mnohí z nich sa neunúvajú, aby Mi odpovedali. Odmietajú Ma cez tieto posolstvá.

Spoznajú pravdu, ale až potom, keď už bude príliš neskoro.

Nikdy sa, dcéra moja, neobávaj zverejňovať moje posolstvá a to aj tie, ktoré sa ti zdajú byť divné alebo desivé.

Je možné, že nepočúvajú, avšak Božie slovo im musí byť dané.

Človeku neprislúcha, aby ti nariaďoval, aby si prestala oznamovať sväté Božie slovo.

Zostaň hluchá a nevšímavá voči znevažujúcim názorom, pretože nie sú dôležité.

Vám, ktorí sa nazývate kresťanmi a ktorí moje posolstvá zahŕňate vašim pohŕdaním, hovorím toto:

Tým, že moje slovo trháte na kusy, keď sa nad mojimi posolstvami pohoršujete a tým, že moje slovo zosmiešňujete, ste pretrhli puto, ktoré vás zväzovalo s mojim srdcom.

Nemôžete prijať moje posolstvá preto, lebo si myslíte, že Ma poznáte a že rozpoznáte moje slová, keď sú vyslovované. Avšak namiesto toho ste padli za obeť podvodníkovi, ktorý vás robí slepých voči pravde.

Ešte raz vás všetkých vyzývam, aby ste volali na Mňa, vášho milovaného Ježiša a dovolili Mi, aby som otvoril vaše srdcia.

Umožnite Mi, aby som vás naplnil mocou Ducha Svätého tak, aby ste Ma spoznali.

Kňazi naliehavo vás prosím, aby ste pochopili, že nadišiel čas, aby sa naplnili proroctvá Daniela a aby som Ja, Baránok Boží, otvoril pečate z Knihy zjavenia.

Spomeňte si na môj prísľub.

Prídem znovu, aby som súdil živých i mŕtvych.

Môj prísľub, že prinesiem večný život všetkým tým, ktorí sú Mi verní, sa chystá naplniť.

Musíte sa postarať o to, aby ste boli náležite pripravení na túto slávnostnú udalosť.

Váš Ježiš

08.07.2012 - 17:17 hod.

485. Majte sa na pozore - nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľké odpadlíctvo, o ktorom som hovoril, sa teraz vo svete stále viac prejavuje.

Tentokrát sa šíri ako závoj nad mojou svätou Cirkvou na zemi a zastiera jej zrak ako hustá hmla.

Toto je čas veľkého rozdelenia mojej Cirkvi na dva tábory.

Na jednej strane budete mať mojich milovaných, verných a Bohu zasvätených služobníkov, ktorí nasledujú moje učenie a ktorí sa nikdy od neho neodkláňajú.

Na druhej strane sú tu tí kňazi a ostatní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách, ktorí sú ovplyvnení moderným životom a ktorí znesvätia moje zákony.

Poddávajú sa tlaku ľudí, ktorí požadujú, aby v Božom mene prejavovali toleranciu cez zmeny Božích zákonov tak, aby vyhovovali ľudským požiadavkám.

Sú plní pýchy, arogancie a svetských ambícií. Nebude im to prekážať, ak tým pozmenia sväté sviatosti, aby tým vyhoveli hriešnej agende.

A nielen to - budú dokonca aj nápomocní v tom, aby sa v kostoloch môjho Otca páchali ohavné činy a to všetko v mene občianskych práv a tolerancie.

Budú mlčky prehliadať hriech a urážať Ma vystavovaním takýchto hriechov na obdiv priamo pred mojimi svätými Bohostánkami očakávajúc odo Mňa, že takéto ohavné počínanie budem tolerovať.

Onedlho zrušia sviatosti, aby tak všetkým vyhoveli.

Namiesto nich sa budú konať večierky, oslavy a iné formy zábavy.

To dá zrod novej svetovej cirkvi, ktorá sa bude pýšiť impozantnou stavbou v Ríme, ale ktorá nebude vzdávať česť Bohu.

Bude vystavaná spolu s tajnými satanskými symbolmi, viditeľnými pre všetkých a bude vzdávať úctu šelme.

Každý hriech, protiviaci sa môjmu milovanému Otcovi, bude verejne uctievaný a milióny ľudí prijmú ich nemorálne zákony tak, ako keby boli v Božích očiach toho hodné.

Moji vysvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu.

Budú naberať na sile a naplnení Duchom Svätým budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života.

Musia sa postarať o to, aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha.

Čas výstavby nového chrámu na počesť beštie je teraz už veľmi blízko.

Ten bude vystavaný za diktatúry antikrista, ktorý už čo nevidieť vystúpi na javisko sveta ako muž mieru.

Všetci moji nasledovníci, zhromaždite sa pokiaľ možno čo najskôr.

Moji kňazi, ktorí spoznávate môj hlas, musíte začať s vašimi prípravami, aby ste zabezpečili, že moja Cirkev na zemi dokáže neochvejne znášať nadchádzajúce prenasledovanie.

Útočiská budú pre vás včas pripravené, aby ste ich použili, pretože som mojim nasledovníkom pred nejakým časom dal pokyny, aby som tak zabezpečil, že budú slúžiť pre vaše potreby.

Toto prenasledovanie bude krátke a vy ho prekonáte, aj keď bude bolestivé.

Majte sa na pozore. Nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu.

Bude pôsobiť veľkolepým dojmom zástancu tolerancie a bude zvelebovať každý Bohu známy hriech. Prekrúti každý hriech tak, aby sa javil byť prijateľným v Božích očiach.

Musíte však vedieť, že takáto ohavnosť sa Mi protiví a beda tým, ktorí nasledujú túto nebezpečnú cestu do večného zatratenia.

V mojich očiach zostane hriech navždy hriechom.

Na tom ani čas nič nezmení. Nové pravidlá, prispôsobené tak, aby vyhovovali ľudskej túžbe po uspokojovaní hriešneho konania, nebudú Mnou nikdy schválené.

Pripravte sa teraz na tento veľký podvod, pretože sa už čoskoro stane.

Váš Ježiš

09.07.2012 - 23.00 hod.

486. Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých prípadoch po prvý raz spozná, že ju má

Moja vrúcne milovaná dcéra, prajem si teraz pripraviť na Varovanie všetkých mojich nasledovníkov spôsobom, ktorý pomôže nielen im ale aj ich milovaným.

Ľutovať len zo strachu nebude postačovať. Potrebné bude pravé pokánie.

A preto vy všetci, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, počúvajte teraz moje pokyny, aby ste pripravili svoje duše na Varovanie.

Musíte v tichom rozjímaní začať premýšľať nad všetkými svojimi previneniami, ktorými ste sa previnili voči sebe samým ako aj voči vašim blížnym.

Katolíkom medzi vami hovorím musíte prijímať sviatosť zmierenia každé dva týždne, ak chcete zotrvať v posväcujúcom stave milosti.

Týmto spôsobom bude vaša bolesť počas Varovania zmiernená a vy budete mať silu pomôcť vašim bratom a sestrám, ktorí budú trpieť strašnou bolesťou a previnením, keď sa budú pokúšať čeliť osvieteniu svojho svedomia.

A preto tí spomedzi vás, ktorí ste kresťania alebo zastávate iné vierovyznania a ktorí týmto posolstvám veríte, sa musíte modliť modlitbu, ktorá vám bola daná prostredníctvom modlitebnej kampane (24): "Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov."

Musíte sa modliť túto modlitbu počas siedmych po sebe nasledujúcich dňoch a Ja, váš Ježiš, vám udelím odpustenie.

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám, Pane, dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu tvojho Druhého príchodu na zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen".

Teraz vám zanechávam ešte jednu mimoriadnu modlitbu, aby ste sa ju takisto modlili za tie úbohé duše, ktoré by mohli zomrieť zo šoku počas Varovania a ktoré by mohli byť v smrteľnom hriechu.

Modlitba "Za tých v smrteľnom hriechu" v rámci Modlitbovej kampane (65):

"Ó, drahý Ježišu, Spasiteľ ľudstva, pre tvoje Božie milosrdenstvo Ťa úpenlivo prosím, buď zhovievaví voči všetkým tým úbohým dušiam v hriechu, ktoré môžu byť vzaté z tejto zeme počas Varovania.

Odpusť im ich hriechy a na pamiatku tvojho umučenia Ťa prosím, aby si mi udelil túto zvláštnu milosť zmierenia za ich hriechy.

Ponúkam sa Ti na zmierenie v mysli, tele a duši, aby si zachránil ich duše a priniesol im večný život. Amen."

Moji nasledovníci, Varovanie bude veľkou udalosťou spásy, kde svetu preukážem moje Božie milosrdenstvo.

Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých prípadoch po prvý raz spozná, že ju má.

Čas je teraz už krátky a vy sa musíte začať pripravovať.

Nezabúdajte na moje pokyny, aby ste mali doma jedlo, ktoré vystačí na desať dní ako i posvätené sviečky a sväté predmety vo vašich domácnostiach.

Dôverujte Mi a radujte sa, pretože mnoho duší bude zachránených.

Neodhalím dátum, ale vy viete, čo treba robiť.

Potom, ako vám budú vyjavené vaše hriechy, Ma musíte prosiť, aby som vám odpustil a musíte sa skloniť v pokornom vďakyvzdaní za tento Boží dar, ktorý je vašim cestovným pasom do večného života v novom raji na zemi.

Pamätajte si niet ani jedného takého hriechu, nech by bol akokoľvek ťažký, ktorý by nemohol byť odpustený, pokiaľ preukážete skutočné výčitky svedomia.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

11.07.2012 - 19:30 hod.

487. Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu

Moja vrúcne milovaná dcéra, v tomto čase znášaš moju bolesť, keď plačem kvôli množstvu Božích detí, ktoré zomierajú v stave smrteľného hriechu.

Je to natoľko bolestivé, že znova znášam tie strašné rany, ktoré Mi boli spôsobené počas môjho ukrižovania.

Dcéra moja, je dôležité, aby si pochopila, čo sa s tebou deje, pretože sa musíš pripraviť na to, ako sa vyrovnať s touto misiou, keď ti spôsobuje také utrpenie.

Zlé zaobchádzanie, ktoré v mojom mene znášaš, sa dalo očakávať.

Keď v minulosti hoc ktoré vyvolené duše oznamovali svetu moje sväté slovo, trpeli rovnakým ponižovaním ako trpíš teraz ty. Boli zosmiešňované, znevažované, považované za bláznov, a čo bolo ešte horšie, boli obvinené z toho, že sa dopúšťajú podvodu, ako keby hovorili lži.

Mňa takisto nazvali, že som luhár. Aj Mne sa vysmievali. Povedali, že som podvodník, šarlatán, protirečiaci Božiemu slovu.

Našli si akúkoľvek zámienku, len aby dokázali, že som klamárom.

Dokonca používali aj sväté Božie slovo môjho Večného Otca, aby sa pokúsili dokázať, že to, o čom som hovoril, protirečí Svätému Písmu.

Ktokoľvek môže povedať, že vystupuje v mene Božieho slova. Veľmi málo tých, ktorí hovoria, že dostávajú Božie slovo, je braných vážne. Obyčajne sú ignorovaní.

Ale tí, ktorí prehlasujú, že hovoria v mojom mene, no pritom tak nekonajú a zámerne rozširujú klamstvá, zožnú obvykle aplauz a sú prijímaní kvôli podvodnému vplyvu satana.

V prípade pravého proroka je moc môjho hlasu taká, že vyvolá veľmi silnú reakciu. V takých prípadoch ľudia buď moje slovo s láskou k pravde príjmu, alebo Ma úplne odmietnu.

Tí, ktorí Ma prijmú, budú cítiť dotyk mojej lásky vo svojich dušiach spôsobom, ktorý zapáli ich srdcia do tej miery, že pre nich nebude možné vrátiť sa späť.

Tí, ktorí Ma odmietnu, Ma nenechajú bez povšimnutia. Namiesto toho Ma budú zosmiešňovať a hanobiť moje sväté slovo so zlobou, ktorá je v protiklade ku kresťanským cnostiam, o ktorých tvrdia, že sú ich nositeľmi.

Zaprú Ma, keď povedia, že moje sväté slovo protirečí Božiemu slovu, presne tak, ako to urobili, keď som chodil po zemi.

Nie sú v stave pochopiť, prečo moje slovo vyvoláva takú silnú odozvu. Boli pokúšaní Satanom, no nevedia to. Poľavili vo svojej ostražitosti a dovolili mu, aby zatemnil ich lásku ku Mne.

Nikto nenechá moje slovo bez povšimnutia. Nebudú toho schopní. Pretože tak alebo onak to vyvolá reakciu buď v podobe lásky alebo v podobe nenávisti.

Váš Ježiš

12.07.2012 - 10:50 hod.

488. Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta

Moja vrúcne milovaná dcéra, nech nikto nepodceňuje účinok, ktorý bude mať Varovanie na celé ľudstvo.

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta.

Mnohí sa stanú svedkami toho, čo sa bude javiť ako katastrofická udalosť, keď sa ukážu dve kométy, ako sa zrážajú a vybuchujú blízko zemského povrchu.

Ohnivé plamene budú vyzerať tak, ako keby na oblohe vybuchla sopka a mnohí budú naplnení strachom.

Lúče červeného ohňa sú lúče mojej krvi; sú to lúče môjho milosrdenstva, ktoré sa vám všetkým dávajú ako dar takého nesmierneho významu, že ani jeden človek nebude schopný obsiahnuť to, čo sa deje.

Mnohí budú cítiť oheň, horiaci cez ich telá tak, ako keby boli premožení slnečnou páľavou.

Vnútorne budú pociťovať spaľujúcu horúčavu, až kým im vedomie reality neumožní, aby sa stali svedkami videnia svojich vlastných duší.

Mnohí budú cítiť otrasy zeme ako pri zemetrasení.

Zem sa bude chvieť a stonať a mnohí budú padať a chytať sa všetkého, čoho budú môcť, len aby sa uchránili.

Avšak zem sa neotvorí a nepohltí ich, pretože sa nebude jednať o fyzikálne, ale o nadprirodzené zemetrasenie.

Predtým, ako sa to stane, dôjde k extrémnym zvratom v počasí.

Po explózii sa na oblohe zjaví môj kríž.

Mnohí budú pre výčitky a skrúšenosť roniť horké slzy a znášať ponižujúcu a zahanbujúcu bolesť kvôli svojim hriechom.

Ďalší budú kričať a kliať, pretože kvôli temnote svojich duší nebudú schopní zniesť osvietenie svedomia Božské znamenie a budú klásť odpor svetlu môjho milosrdenstva.

Budú revať od bolesti, spôsobenej pekelnými plameňmi, keď im na znamenie môjho milosrdenstva bude ukázaný ich osud, ktorí ich očakáva, ak sa nebudú kajať a nezmenia sa vo svojich spôsoboch.

Trpieť budú aj tie dobré duše, ktoré Ma milujú, pretože mnohé z nich budú tiež poškvrnené hriechom, ale dostanú okamžité rozhrešenie. Aj oni budú ponížení, keď im bude ukázaný hriech ich pýchy.

Po tomto zostanú mnohí na niekoľko dní vo svojich príbytkoch a mnohí sa budú musieť sami o seba postarať kvôli nedostatku služieb.* Z tohto dôvodu sa potrebujete pripraviť.

Bude to tiež obdobím utrpenia, počas ktorého budú duše znášať bolesť očistca, zatiaľ čo bude prebiehať ich očisťovanie. Takto zažijú mnohí odhalenie stavu svojich duší a budú ponížení takým spôsobom, aký predtým ešte nikdy nezakúsili.

Tak veľa ľudí príjme to, čo sa udeje a budú vedieť, že im bol daný úžasný dar mojich milostí a môjho Božieho milosrdenstva.

Obrátenie bude celosvetové a v rozsahu, aký nebol videný od mojej smrti na kríži.

Vďaka vyjavenej pravde sa k Bohu obrátia miliardy.

Presne budú vedieť, čo sa udeje v Deň súdu a vďaka tomu, že na nich bude spočívať moja láska, budú vedieť, ako si zachrániť svoje duše.

Môžu sa opäť uzdraviť na duchu, tele a duši.

Môj kríž bude dôkazom prejavu môjho Božieho milosrdenstva, ktoré bolo ľudstvu sľúbené už tak dávno. Bude videný na oblohe na celom svete.

Následkom tohto aktu Božieho zásahu, daného Božím deťom na to, aby ich prebudil z ich driemot, zostúpi na celú zem ticho.

Ale padlí anjeli zaútočia pomocou svojej horlivej armády na všetky Božie deti, ktoré odmietnu môj kalich spásy.

Plní trpkosti so srdcami z kameňa a nakazení satanovou nečistotou, budú bojovať proti tým, ktorí milujú Boha.

Nebudú takí početní ako tí, ktorí nasledujú pravdu, no napriek tomu budú svojou nenávisťou podnecovaní k tomu, aby páchali zlé skutky, ktoré budú narúšať pokoj a kľud.

Tak bude zosnovaný plán s cieľom presvedčiť svet o tom, že táto udalosť bola dozaista kozmickým incidentom, pričom budú tvrdiť, že to vedci môžu dokázať. Žiaľ, mnohí potom uveria, že to tak je a mnohé z Božích detí upadnú nazad do starých hriešnych životov, ktoré viedli predtým.

Potom sa začne bitka o duše a potrvá nejaký čas, než dôjde ku záverečnému stretu, až pokým môj Druhý príchod neprinesie ukončenie zla.

Moji drahí nasledovníci, nedovoľte, aby tieto odhalenia vyvolávali strach.

Namiesto toho sa pripravte na túto slávnu udalosť a dovoľte vašim dušiam, aby ju prijali.

Prijmite tento nádherný Boží čin, aby ste posilnili vaše odhodlanie a šírili ďalej moju lásku medzi vašu rodinu a priateľov.

Buďte hrdí na vaše puto so Mnou, vašim Ježišom a pomôžte Mi zachrániť tie duše, ktoré odmietnu prijať moje milosrdenstvo.

Choďte. Pripravte sa. Radujte sa, pretože ten čas je blízko.

Milujem vás.

Váš Ježiš

13.07.2012 - 16:25 hod.

489. Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy; napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest

Moja vrúcne milovaná dcéra, je potrebné, aby moji nasledovníci poznali sled udalostí, pretože ich pochopením nadobudnú poznanie, pomocou ktorého budú schopní pomáhať pri zmiernení trestu.

Môj Večný Otec zosiela Varovanie ako posledný možný spôsob záchrany, aby vnoril Božie svetlo, svetlo pravdy, do ľudských sŕdc.

Bez neho by väčšina ľudstva bola uvrhnutá do pekla, pretože by neboli hodní kráľovstva môjho Otca.

Je to Boží akt veľkého milosrdenstva, aby sa všetky Božie deti vymanili zo zla a boli vzaté do ich právoplatného dedičstva.

Pre veľkú temnotu, zahaľujúcu v tomto čase zem, kde sú prítomné už len slabé záblesky Božieho svetla, je tento Boží akt nevyhnutný.

Oddelí dobrých od tých, ktorí sa utápajú v hriechu, ktorí sa však budú tvrdošijne pridŕžať šelmy a všetkej tej slávy, ktorú im na tejto zemi sľubuje. Pre tieto úbohé duše je to iba mrhaním času, pretože musia vedieť, že ich čas na tejto zemi je krátky.

Miesto zeme bude zamenené za nový raj, do ktorého im nebude umožnené vojsť, pokiaľ odmietnu môj akt lásky a milosrdenstva.

Mnohí zotrvajú v temnote. Mnohí sa na mieste obrátia. Pokiaľ sa bude väčšina ľudí kajať, potom Veľké súženie nebude až také ťažké.

Dopad svetovej vojny nebude ten istý, pokiaľ sa po Varovaní väčšina ľudí bude kajať.

Po svetovej vojne príde hlad a potom pohromy. Napriek tomu môžu modlitby zmierniť trest.

Vytrvalo sa modlite, aby vojna a trest, ktorý po nej bude nasledovať, mohli byť zmiernené a odvrátené. Môže to byť dosiahnuté len vierou ľudí a oddanosťou ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi.

Dcéra moja, nie som to Ja, váš Ježiš, ktorý privodí toto strašné súženie. Bude to spôsobené hriechmi človeka, jeho prahnutím po moci, peniazoch a ovládaní sveta a kvôli jeho vlastnej nenásytnej ziskuchtivosti.

Zatiaľ, čo budú mnohí moji nasledovníci trpezlivo a túžobne očakávať môj Druhý príchod, bude narastať chaos.

Mnohí sa objavia a budú prehlasovať, že som to Ja, Mesiáš a budú miasť ľudí.

Spomeňte si, čo som vám povedal: Vrátim sa na zem práve tak, ako som ju opustil, keď som vystupoval cez oblaky.

Nevšímajte si nikoho, kto je v tele a tvrdí, že je Mnou, pretože to sa nestane.

Moji nasledovníci budú silní vďaka ich láske ku Mne a musia sa zamerať na jedinú túžbu, ktorá, pokiaľ sa naplnení, Mi prinesie radosť a útechu. Bude to misia na záchranu duší, všetkých duší a to ešte predtým, ako opäť prídem.

Pamätajte si, že oddanosť ku Mne bude tým kľúčom ku spáse a budúcemu svetu, ktorý nebude mať konca, pretože bude novým rajom, ktorý každému z vás ponúkne večný život.

Váš milovaný Ježiš

13.07.2012 - 23:05 hod.

490. Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od iných vizionárov pretože si prorokyňou konca času

Moja vrúcne milovaná dcéra, musíš vedieť, že úloha proroka sa líši od úlohy vizionára.

Prorok bude vždy vydedenec, nenávidený, obávaný a izolovaný.

Prorok bude vždy pracovať sám, akoby bol vyhnancom v púšti. Jediným ovocím vo vyprahnutej púšti bude (pre neho) hlas Boží.

Dcéra moja, keď sa cítiš osamelá a opustená, vedz, že práve takto sa cítili proroci v minulosti. Veľa prorokov cítilo ťarchu tejto úlohy, ktorá sa pred nich kládla.

Väčšina z nich vedela, že neboli hodní odovzdávať sväté Božie slovo, ale prijali Božie volanie z nebies, keďže boli poslaní.

Vzhľadom na to, že boli poslaní do sveta, inštinktívne poznali povinnosti, ktoré museli plniť, aj keď to nebolo ľahké.

Každé slovo, ktoré vyslovili, im bolo hodené späť do tváre.

Každé slovo bolo trhané na kusy v synagógach a chrámoch, postavených na počesť Boha. Mnohých z nich vyhnali ich vlastní ľudia a nebolo im dovolené, aby sa vrátili do svojho rodiska.

Z mnohých sa stali kočovníci, a nikdy nenašli miesto, kde by boli vítaní ako stratení synovia. Namiesto toho pracovali, žili a zostávali osamelí bez toho, že by existoval niekto, na koho by sa mohli obrátiť.

A predsa vo svojich srdciach vedeli, že sú vedení Bohom a necítili strach, keď hovorili jeho hlasom.

Milosti, ktoré im boli dané, im umožnili zostať silnými. Nikdy nezaváhali, keď odovzdávali varovania, proroctvá a Božie slovo Božiemu ľudu.

Nezáležalo im na tom, že sa im vysmievali, pretože vedeli, že Božia pravda bola pokrmom života.

Bez pravdy by Božie deti nemali prostriedky na to, aby rozpoznali proroctvá tak, ako boli predpovedané. A neboli by ani schopné prijať zákony, ustanovené Bohom pre dobro ľudstva.

Napriek tomu, že boli odmietaní, zosmiešňovaní, zavrhovaní a považovaní za výstredných  práve tak, ako som bol aj Ja v čase môjho pôsobenia na zemi  aj tak odovzdávali Božie slovo. Ich slová žijú večne. Nikdy nezaniknú, pretože hovorili slovo Pána, Boha Najvyššieho.

A takto to bude aj s tebou. Zostaneš sama ako hlas (volajúceho) na púšti.

Budeš ignorovaná v mnohých kruhoch mojej Cirkvi na zemi.

No tentoraz s tým rozdielom, že ešte počas tvojho života sa tieto proroctvá naplnia a tejto generácií bude dokázaná pravda.

Uveria vtedy, keď bude viditeľným dôkaz Varovania.

Proroctvá pečatí, ako ich otváram a zjavujem ich obsah tebe, budú tiež dôkazom toho, že som to Ja, kto skrze teba, siedmeho anjela siedmeho posla hovorí k svetu.

Budeš počutá no aj tak ťa naliehavo prosím, aby si zostala ticho a nevyjadrovala sa k tým, ktorí ti budú klásť otázky alebo ťa budú vyzývať, aby si zaujala stanovisko.

Zatiaľ ešte nechápeš význam posolstiev. Časom však budeš. Dovtedy nemáš oprávnenie, aby si obhajovala moje slovo.

Bude podniknuté všemožné úsilie, ako ťa za pomoci ľsti primäť k tomu, aby si zareagovala dúfajúc pritom, že sa kvôli nedostatku znalostí sama chytíš (do nastraženej pasce). A tak musíš zostať ticho, izolovaná a v anonymite až dovtedy, kým ti nedám ďalšie pokyny.

Takže teraz by si už mala chápať, prečo sa líšiš od iných vizionárov. Je to preto, lebo si prorokom prorokyňou konca času.

Táto misia je chránená z neba a nemôže byť zničená.

Choď v pokoji a porozumení, dcéra moja.

Tvoj Ježiš

14.07.2012 - 15:15 hod.

491. Nestačí veriť v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu

Moja vrúcne milovaná dcéra, toľko veľa náboženstiev vo svete nasleduje nesprávnu cestu, sťažujúc tak Božím deťom to, aby získali večný život.

Jedine mojou smrťou na kríži bol umožnený večný život.

Môj Otec, ktorý poslal Mňa, svojho jediného Syna ako obetného Baránka, umožnil celému ľudstvu dosiahnuť spásu a večný život.

Večný život bol Adamovi a Eve daný ako dar. Potom im bol odňatý kvôli poškvrne hriechu a neposlušnosti.

Namiesto neho sa človek stal smrteľným, jeho telo nečistým, jeho život vo fyzickej podobe nedokonalým a zem sa stala úbohou napodobeninou bohatej a nádhernej zeme, stvorenej pre Adama a Evu v záhrade Eden.

Potom poskytol Boh, môj Večný Otec, spásu tým, ktorí Mňa, jeho jednorodeného Syna, prijali ako cestu do jeho nového raja.

Jedine skrze Mňa môžete byť prijatí mojim Otcom.

Nepostačuje, aby ste verili v Otca, pretože tí, ktorí odmietajú jeho Syna, odmietajú spásu.

Nezabúdajte, že je to nevedomosť, kvôli ktorej Mňa, Spasiteľa ľudstva, neuznáva tak veľa Božích detí. Ale vďaka môjmu veľkému milosrdenstvu im bude skrze Boží zásah vyjavená pravda.

Všetci sú si navzájom rovní v očiach môjho Otca a On chce zjednotiť všetky takéto duše na svojej hrudi. On ich všetky miluje.

Keď uvidia dôkaz, príjmu to, že im Boh Najvyšší prostredníctvom mojej obety na kríži poskytol dar večného života. Týmto spôsobom budú všetci uctievať jedného Boha.

Pretože je iba jeden Boh, ktorý každého z vás stvoril.

Choď teraz, dcéra moja a pomôž zabezpečiť, aby moje posolstvá boli dané všetkým vierovyznaniam, všetkým národom a všetkým Božím deťom.

Zahŕňam do toho aj takých, ktorí sú pohania a tých, ktorí majú kamenné srdcia.

Nezáleží na tom, či budú na teba pľuvať alebo odmietnu počúvať, ty im musíš posolstvá odovzdať.

Každý človek alebo taký, ktorý Mňa, Ježiša Krista, nasleduje a ktorý nedokáže prijať, že si želám, aby bolo sväté slovo Boha odovzdávané všetkým náboženstvám, nie je pravým kresťanom.

Tak veľa je tých, ktorí odmietli tieto moje posolstvá svetu, pretože Ja do svojho naručia ponímam celé ľudstvo a všetky ostatné náboženstvá, vrátane ateistov.

Nemáte právo domnievať sa, že jedine vy, praví kresťania, ste milovaní Bohom, mojim Večným Otcom.

Ste požehnaní a milovaní, ale bez obrátenia celého ľudstva môj Otec nedosiahne víťazstvo, pomocou ktorého chce zjednotiť všetky svoje deti.

Vy, moji nasledovníci, máte veľkú zodpovednosť kvôli daru pravdy, ktorý vám bol daný.

Je vašou povinnosťou, aby ste šírili moje sväté slovo a priviedli do Božieho kráľovstva tie úbohé duše, ktoré nevedia o mojej existencii.

Váš Ježiš

15.07.2012 - 15:45 hod.

492. Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz

Dieťa moje, bolesť, ktorú znášal môj Syn a jeho učeníci počas svojej misie na zemi, sa podobá tej, ktorú musia znášať jeho nasledovníci (dnes), zatiaľ čo sa On chystá opäť prísť.

V čase svojho pôsobenia na zemi čelil môj Syn obrovským prekážkam. Máloktorí v jeho vlastnom spoločenstve boli na to pripravení, aby Ho počúvali.

Zaobchádzalo sa s ním pohŕdavo a tí, ktorí boli zodpovední za chrámy a synagógy, sa na neho dívali zvrchu.

Avšak medzi jednoduchými ľuďmi bol vítaní a jeho slovo bolo prijímané, pretože dokázali vidieť pravdu, ktorú im hovoril.

Jeho slovo vyvolávalo v mnohých kruhoch strach a neistotu, no len máloktorí dokázali ignorovať múdrosť jeho učenia.

Môj Syn bol príčinou rozdelenia, hoci to nebolo v jeho úmysle.

Jeho jednoduché správanie spôsobilo, že len máloktorí boli schopní prijať skutočnosť, že bol Božím Synom.

Mnohí si kládli otázku, ako by mohol byť Syn človeka takým obyčajným jednoduchým mužom?

Odmietali Ho, pretože si mysleli, že Mesiáš by mal byť majestátny, sebavedomý a mal by si vynucovať pozornosť v najvyšších cirkevných kruhoch.

Môj Syn nemohol nútiť tých, ktorí v tom čase boli zodpovední za cirkev, aby Ho počúvali. Bola to ich pýcha, ktorá im zabraňovala počuť pravdu.

To isté sa bude diať teraz, keď môj Syn pripravuje svet na svoj Druhý príchod.

Cirkev môjho Syna na zemi nebude v tomto čase počúvať, hoci vie, ako bolo s mojim Synom zaobchádzané po prvý raz.

Tentokrát nebude jeho sväté slovo, ktoré je dávané tebe, prorokyni konca času, prijaté v Cirkvi môjho Syna na zemi.

Cirkev môjho Syna je hluchá voči daru proroctva. Odmietajú proroctvá, pretože nechcú počúvať.

Učeníci môjho Syna budú napadnutí a obvinení z podvodu tými, ktorí sú zodpovední za katolícku Cirkev na zemi.

A hoci sa učenie môjho Syna nikdy nezmenilo, nájdu (údajný) nesúlad s jeho svätým slovom, ktoré im je teraz dávané.

Prehlásia, že tieto posolstvá protirečia Božiemu slovu.

Deti, musíte mať vždy na pamäti, že môj Syn by nikdy nemohol protirečiť svojej (vlastnej) Cirkvi na zemi, pretože On je Cirkvou.

Pravda je stále tá, aká bola vždy.

Musíte nasledovať Božie slovo, pretože hlas môjho Syna je odsúvaný stranou a ignorovaný práve tak, ako tomu bolo prvý raz.

Nedovoľte, aby vám bol odopretý dar jeho spásy, posledný akt jeho milosrdenstva na zemi.

Môj Syn bol taký trpezlivý po taký dlhý čas. Pravda bola ľudstvu daná pri umučení môjho Syna na kríži.

Po stáročia bola posilňovaná skrze všetky tie vyvolené duše, ktoré boli osvietené mocou Ducha Svätého.

Teraz nadišiel čas, aby sa môj Syn znova vrátil a len tí, ktorí vďaka daru Ducha Svätého rozpoznajú jeho hlas, budú nasledovať jeho pokyny.

Cirkev odmietne jeho slovo rovnako, ako to urobila v čase, keď bol môj Syn na zemi prvý raz, zatiaľ čo sa On pripravuje na svoj Druhý príchod.

Zlyhajú v tom, aby Ho spoznali či prijali.

Ničomu sa nepoučili.

Modlite sa, aby tie statočné duše v Cirkvi, ktoré spoznajú jeho hlas, mali v tomto rozhodujúcom dejinnom období odvahu viesť všetky Božie deti do večného života.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

15.07.2012 - 17:45 hod.

493. Zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme

(Prijaté počas adorácie svätej Eucharistie)

Moja najdrahšia dcéra, pre moje deti je ťažké, aby zostali bez hriechu kvôli kliatbe, ktorá bola na ne uvalená rukou hada.

Nikdy neočakávam, že moje deti budú v každom čase úplne zbavené hriechu, pretože to nie je možné.

Je dôležité, aby každý, kto pozná učenie Cirkvi môjho Syna na zemi, hľadal pokánie za svoje hriechy tak často, ako je to len možné.

Skrze pokánie bude ľahšie zotrvať v stave milosti a to vytvorí bariéru voči ďalšiemu pokušeniu.

Deti moje, teraz sa stanete svedkami veľkých trvalých zmien vo svete. Dôjde k nim po tom, ako sa udeje Varovanie.

Aj keď si mnohí tieto posolstvá z neba nebudú všímať, no je dôležité, aby sa pripravili tí, ktorí ich prijímajú ako Božie slovo.

Vy ste ohnivkom v mojej výzbroji proti nepriateľovi a skrze vašu vieru vás pozdvihnem a ochránim vás pred prenasledovaním.

Vďaka vašej láske k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta, Mi bude možné zachrániť tie deti, ktoré nedokážu zniesť Božie svetlo.

Vaše posvätenie sa láskou, utrpením a modlitbami bude pre nich tou spásonosnou milosťou, ktorá ich zachráni pred pekelnými plameňmi.

Nestrachujte sa o seba, ale o tých, ktorí nielenže nedokážu vidieť, ale ktorí odmietajú vidieť tieto časy, v ktorých dnes žijete.

Prípravy sú zavŕšené a čas je zrelý na to, aby sa započalo so zmenami, pretože Ja nedovolím šelme, aby kradla duše.

Tento Boží zásah (Varovanie pozn. prekl.), ktorý bol prisľúbený ľudstvu tak dávno, sa udeje už veľmi skoro a potom začne boj za záchranu mojich detí.

Neobávajte sa mojej ruky, pretože keď dopadne, bude použitá na to, aby potrestala tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

Zastavím ich v tom, aby klamali a podvádzali duše.

Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí.

Boli varovaní. Vy, moje milované deti, budete môjmu Synovi nápomocní pri ich záchrane.

Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú aj milosti na obranu Božieho Slova tak, aby dar života bol udelení čo možno najviac dušiam.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší

16.07.2012 - 15:15 hod.

494. Blíži sa čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára, pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol

Moja vrúcne milovaná dcéra, nadišiel čas, aby sa pripravili všetci Boží kňazi, biskupi a všetci tí, ktorí spravujú moju svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev na zemi.

Pretože sa blíži čas, v ktorom prenasledovanie môjho milovaného vikára, pápeža Benedikta XVI., dosiahne svoj vrchol.

Veľmi skoro bude nútený utiecť z Vatikánu. Vtedy nastane čas, keď sa moja Cirkev rozštiepi, pričom jedna strana bude proti druhej.

Volám na všetkých mojich vysvätených služobníkov: Pripomeňte si vaše najsvätejšie sľuby.

Nikdy neopusťte vaše poslanie. Nikdy neopusťte Mňa. Nikdy neprijmite namiesto pravdy lži.

Musíte Ma prosiť, aby som vám pomohol v ťažkých časoch, ktoré prichádzajú. Musíte sa vzchopiť, zjednotiť a nasledovať Ma.

Modlite sa za silu, ktorú budete potrebovať, pomocou tejto osobitej modlitby za duchovenstvo: "Pomôž mi zostať verný tvojmu najsvätejšiemu slovu" v rámci Modlitebnej kampane (66):

"Ó, drahý Ježišu, pomôž mi, aby som vždy zostal verný tvojmu najsvätejšiemu slovu. Daj mi silu, aby som hájil pravdu tvojej Cirkvi napriek všetkým protivenstvám. Naplň ma milosťami, aby som udeľoval najsvätejšie Sviatosti tým spôsobom, ktorý si nás naučil.

Pomôž mi, aby som živil tvoju Cirkev Chlebom života a zostal Ti verný a to aj vtedy, keď mi zakážu, aby som tak konal. Osloboď ma z pút klamu, ktorému možno budem čeliť, aby som mohol hlásať pravé Božie slovo.

Pokry teraz všetkých tvojich vysvätených služobníkov tvojou drahocennou Krvou, aby sme tak zostali odvážni, verní a neochvejní v našej poslušnosti voči Tebe, nášmu milovanému Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. Amen".

Neklesajte na mysli, moji milovaní vysvätení služobníci, pretože tento rozkol bol predpovedaný a musí k nemu dôjsť v záverečnom boji o duše.

Milujem vás a budem teraz s vami, keď so Mnou kráčate tŕnistou cestou na Kalváriu, aby mohla byť ešte raz dosiahnutá spása pre všetky duše.

Váš milovaný Ježiš

17.07.2012 - 16:00 hod.

495. Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich nikdy nebolo učených pravde

Moja vrúcne milovaná dcéra, tvoja misia musí obsiahnuť všetky Božie deti. Obzvlášť túžim po dušiach mladých ľudí a tých, ktorí dovolia ľudskej inteligencii, aby ich spravila hluchých voči pravde o mojej existencii.

Mladé duše sú Mi drahé a plačem kvôli tomu, že veľa z nich nikdy nebolo učených pravde.

Sú to ich rodičia, mnohí z nich neveriaci v Boha, ktorí ich priviedli do priepasti temnoty.

Svetlo, ktoré hľadajú, je to, čo ponúka falošný jas všetkého toho, čo sa blyští a trbliece. Sú zvádzaní cez hudbu, oblečenie a zábavu a to všetko je navrhnuté tak, aby dráždilo ich zmysly.

Nepoznajú Ma. Mnohí o Mne nikdy nepočuli ani o nádeji, ktorú zosobňujem v ich hľadaní budúceho šťastia.

Lucifer, padlý anjel, pôvodne serafín z vyššej hierarchie môjho Otca, bol talentovaným hudobníkom.

On, ktorý je v dnešnom svete Satanom, pokúša cez hudbu moje mladé citlivé duše.

Hudba je jeho ničivou zbraňou a on využíva akýkoľvek jej žáner na to, aby malé, nevinné duše stiahol do svojich osídiel podvodu.

Hudba je veľkým Božím darom. Je taktiež zneužívaná na to, aby zakryla ohavnú oddanosť zlému prostredníctvom lyrických textov, ktoré uctievajú šelmu. Veľmi málo mladých duší chápe moc hudby ako i to, ako je zneužívaná nesprávnym spôsobom.

Prosím, nalieham na vás, pomôžte Mi zachrániť ich malé duše.

Priveďte ich ku Mne. Nikdy ich nenúťte. Namiesto toho Mi zasväťte mladé deti pomocou nasledujúcej modlitby.

Modlitba: "Ochráň moje deti pred kráľom lží" v rámci Modlitbovej kampane (67):

"Prosím ťa, drahý Ježišu, ochráň moje deti pred kráľom lží. Zasväcujem tieto deti (tu ich menujte) tvojmu najsvätejšiemu Srdcu a prosím, aby si cez plášť tvojej predrahej krvi osvietil ich duše a vzal ich do bezpečia tvojho milujúceho náručia, aby mohli byť uchránené od každej ujmy.

Prosím ťa, otvor ich srdcia a zaplav ich duše tvojim Duchom Svätým počas osvietenia svedomia tak, aby boli očistené od každej neprávosti. Amen."

Modlitba pre ateistov počas Varovania

Tí z vás, ktorí tvrdíte, že ste ateisti, počujte teraz môj prísľub. Milujem vás a nikdy sa nevzdám môjho boja, aby som vás zachránil zo zovretia podvodníka, satana, ktorý vás zaslepuje voči pravde.

Keď príde čas a vy uvidíte svoje hriechy pred vašimi očami počas Varovania, povedzte, prosím, tieto slová:

"Ježišu, ukáž mi pravdu a zachráň ma od zlého. Úprimne ľutujem svoje hriechy a prosím ťa, vezmi ma teraz do svojho náručia a ukáž mi svetlo tvojho milosrdenstva. Amen."

Už nikdy viac nebudete zmätení, ak sa budete modliť túto modlitbu. Z vášho srdca bude sňaté bremeno a vy nadobudnete skutočný pokoj.

Pamätajte si tieto slová, keď nastane ten deň.

Neopustím vás. Podržím vás a vy pocítite, ako moja láska preniká cez vaše telo a potom vám bude poskytnutý dôkaz, po ktorom ste tak túžili.

Váš Ježiš

17.07.2012 - 23:18 hod.

496. Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok

Moja vrúcne milovaná dcéra, čas teraz rýchlo napreduje. Všetkých som vás doteraz pripravoval už po nejakú dobu.

Vy, moji nasledovníci, viete, čo musíte robiť. Vaša osobná spoveď je dôležitá a musíte sa vynasnažiť, aby ste k nej odteraz pristupovali každý týždeň.

Buďte v pokoji. Mám radosť z toho, ako sa riadite mojimi pokynmi. Prosím, aj naďalej sa vracajte k modlitbám mojej modlitbovej kampane a zamerajte sa na tie modlitby, ktoré sú určené na záchranu duší ostatných ľudí.

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok.

Ľudia všade vo svete budú pokorení takým spôsobom, ktorý sa bude vymykať z obvyklého rámca.

Mnohí budú až príliš otrasení, než aby sa ihneď vrátili do svojho zamestnania. Ľudia, stojaci vo vládnych mocenských pozíciách, budú spochybňovať svoje zákony.

Vrahovia a zločinci vo vašich spoločnostiach budú pociťovať hroznú sklesnutosť a zúfalstvo, no mnohí z nich sa budú kajať zo svojich hriechov.

Moji kňazi a ostatní Mne zasvätení služobníci ihneď spoznajú, že tieto posolstvá pochádzajú z mojich Božských pier.

Vtedy povstanú a pridajú sa k mojim verným nasledovníkom, aby Mi pomohli pripraviť svet na môj Druhý príchod.

Budú medzi nimi aj takí, ktorí budú vedieť, že som to Ja, kto k nim hovorí, ale nebudú mať dostatok odvahy na to, aby otvorene hlásali moje najsvätejšie slovo.

Časom im budú udelené milosti na zachovanie mojich sviatostí, keď si uvedomia, že majú byť znesvätené. Vtedy dostanú dôkaz pravosti týchto proroctiev.

Mnohí rodičia budú od tej doby musieť vštepovať svojim deťom vo veku nad sedem rokov dôležitosť modlitby a pokánia. Rodičia, je to vašou povinnosťou, aby ste svoje deti učili pravde.

Po Varovaní budú ich srdcia otvorené pre moju lásku a vy musíte zotrvať v tom, aby ste ich viedli v duchovných záležitostiach.

Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať.

Riaďte sa mojimi pokynmi a všetko bude dobré.

Dcéra moja, musíš teraz ísť a zabezpečiť, aby Kniha pravdy bola vydaná tak rýchlo, ako je to len možné. Je dôležité, aby sa toto dostalo aj k tým dušiam, ktoré nemajú prístup k počítaču.

Nemaj strach, pretože Ja ťa povediem a zošlem ti pomoc, aby sa zaistilo, že Kniha pravdy bude rozposlaná do celého sveta.

Choď v pokoji. Choď v láske. Ja som vždy s tebou.

Stojím pri tebe v každom okamihu dňa a sprevádzam ťa dokonca aj vtedy, keď si to neuvedomuješ. Som v tvojom srdci.

Váš milovaný Ježiš

18.07.2012 - 18:15 hod.

497. Je nežiadúce v dnešnej takzvanej tolerantnej spoločnosti povedať, že veríte v Ježiša Krista

Dieťa moje, plačem v tomto čase kvôli tomu, ako sa deti Boha hanbia alebo sa cítia trápne verejne vyznať svoju lásku k jeho Synovi Ježišovi Kristovi.

Toľkí v dnešnom svete, ktorí milujú môjho Syna, sú v rozpakoch, keď majú na verejnosti otvorene vysloviť jeho meno, obávajúc sa toho, že budú zahriaknutí.

Je nežiadúce v dnešnej takzvanej tolerantnej spoločnosti povedať, že veríte v Ježiša Krista, Syna človeka a že veríte jeho učeniu.

A predsa je mnoho takých, ktorí bez toho, aby si to dvakrát uvážili neváhajú použiť jeho sväté meno aj viac razy počas dňa, keď kľajú a sa rúhajú.

Jeho meno je vyslovované veľmi často, ale nie takým spôsobom, akým by malo byť.

Toľkí majú strach pred tým, aby sa otvorene priznali ku svojej láske k môjmu Synovi vo svete, ktorý je nevraživý ku kresťanstvu.

Kresťanstvom opovrhujú dve tretiny sveta.

Kresťania sú šikanovaní, znevažovaní a mnohokrát prenasledovaní tak, ako tomu nie je pri žiadnom inom náboženstve vo svete.

Boží vyvolený národ, ktorým sú Židia, takisto trpí a oni boli prenasledovaní nanajvýš neľudským spôsobom len kvôli tomu, kým sú. Sú vyvolenou rasou a už zanedlho sa obrátia a privítajú Mesiáša po druhý raz, aj keď prvý raz neboli schopní Ho prijať.

Deti, nikdy sa nesmiete báť verejne prejaviť svoju lásku k môjmu Synovi. Keď vyjadríte svoju lásku k Nemu otvorene a bez strachu, mnohí ľudia budú počúvať. Pretože čím viac budete hlásať jeho sväté slovo, tým presvedčivejšími sa stanete.

Potom vám bude udelených viac milostí, aby vám dodali silu na urobenie ďalšieho kroku.

Po nejakom čase vás už nebude znepokojovať, čo si o vás myslia iní. Naopak, na mnohých zapôsobí vaša úprimnosť a mnohí budú chcieť vedieť viac o mojom Synovi.

Teraz je ten čas, aby ste hovorili o milosrdenstve môjho Syna k toľkým ľuďom, ako len môžete.

Treba im povedať o jeho Božom milosrdenstve, najväčšom dare - Varovaní, ktoré bude viditeľné po celom svete. Potom neskôr budú poznať pravdu a omnoho viac ich bude chcieť počuť tieto posolstvá z neba.

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje volanie.

Vaša milovaná Matka v nebi

Matka Spásy

19.07.2012 - 07:00 hod.

498. Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne

Moja vrúcne milovaná dcéra, snuje sa veľký plán na oklamanie Božích detí s cieľom zničiť dôkazy o mojej existencii.

Mnohí už čoskoro vystúpia, prestrojení za mojich svätých pokorných služobníkov, aby sa pokúsili zničiť vieru vo Mňa, vášho milovaného Ježiša.

Ako prvé začnú spochybňovať moje narodenie, nepoškvrnenosť mojej Matky a moje vzkriesenie z mŕtvych.

Všetky tieto veci očiernia tým, že ich prehlásia za falošné a predložia čosi, čo nazvú dôkazom, aby tak zabezpečili, že čo možno najviac kresťanov začne mať pochybnosti o mojom živote na zemi.

Vytvoria lži okolo môjho ukrižovania a vznesú pochybnosti ohľadne môjho morálneho charakteru.

Potom začnú útočiť na relikvie, spochybňovať ich a pokúsia sa ich označiť za nič iné, než len poveru v mysliach kresťanov.

A potom je tu Turínske plátno, látka, ktorá pokrývala moje mŕtve telo v hrobe. Nakoniec poprú, že je pravé a presadia klamstvá.

Budú tvrdiť, že moje ramená sú príliš dlhé a spochybnia to. Avšak nebudú schopní pochopiť tie muky, ktoré muselo moje telo podstúpiť počas môjho ukrižovania. Moje ramená boli počas môjho ukrižovania vykĺbené a toto ukazuje aj vyobrazenie na Turínskom plátne.

Potom sa budú snažiť dokázať, že zmŕtvychvstanie sa nikdy neuskutočnilo. Budú tvrdiť, že to všetko sú len klamstvá, až tak zúfalo im bude na tom záležať, aby zahladili všetky moje stopy.

Potom sa pokúsia odoprieť všetkým tým, ktorí sa počas Varovania obrátia, sväté sviatosti a Písmo Sväté.

Na väčšine miest Bibliu zakážu.

Potom zavedú novú falošnú knihu, o ktorej povedia, že hlása dôležitosť vzájomnej lásky.

Využijú pritom lásku, ktorú vo svojich srdciach prechovávajú kresťania - tento Boží dar, na ich zmanipulovanie, aby prijali posolstvo takzvanej lásky.

Povedia: "Milujte sa navzájom. Milujte náboženstvo vášho blížneho. Spojte sa ako jedno náboženstvo a ukážte pravú lásku k vašim bratom a sestrám."

Podstatou tohto posolstva bude sebaláska.

"Milujte najskôr seba a potom pre vás bude ľahšie milovať svojho blížneho", bude ich posolstvom a to bude tá najväčšia lož, ktorú vám, mojich nasledovníkom, nanútia prehltnúť.

Láska k sebe na úkor lásky k iným je urážkou Boha.

To je egoistické. Nepočúvajte tieto klamstvá. Avšak budú o tom presvedčení až tak, že mnohí uveria tomu, čo sa im povie a budú nasledovať vodcu tohto jedného svetového náboženstva tak, ako ovce, idúce na porážku.

Keďže toto nové svetové náboženstvo prenikne do tak mnohých národov, bude ho tolerovať veľa vlád.

Nemilosrdne odstránia kresťanské zákony.

Potom schvália zákony, ktoré zakážu všetky náboženstvá, predovšetkým kresťanstvo.

Uvalia pokuty na tých, ktorí nevyhovejú ich požiadavkám.

Koreňom všetkého tohoto zla bude komunizmus.

Nie preto, že komunizmus presadzuje ateizmus. Bude to preto, že podnecuje nenávisť k Bohu.

Rusko a Čína budú pri moci v mnohých národoch, počnúc Európou.

Európska únia, šelma s desiatimi rohmi, bude pohltená druhou šelmou, nemilosrdnejšou a mocnejšou.

Potom si komunizmus začne raziť cestu, až pokým sa nerozšíri všade po svete.

Toto obdobie nepotrvá dlho. Bude krátke.

Vaše modlitby zmiernia jeho dopad, no toto bolo predpovedané a stane sa to.

Modlite, modlite, modlite sa za obrátenie celého sveta počas Varovania.

Ak sa väčšina duší obráti, potom mnohé z Veľkého súženia môže byť a bude zmiernené.

Váš Ježiš

20.07.2012 - 17:46 hod.

499. Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo

Moja vrúcne milovaná dcéra, tri a pol roka zostávajúceho obdobia vo Veľkom súžení sa začne v decembri 2012.

Je to to obdobie, kedy sa objaví antikrist ako vojnový hrdina.

Jeho duša bola odovzdaná satanovi, ktorý vlastní každú jej časť.

Sily, ktorými bude disponovať, spôsobia, že sa časom na neho bude nazerať nielen ako na mierotvorcu, ale ľudia si budú myslieť, že on je Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom ľudstva.

Časom tiež uveria, že antikrist bol poslaný, aby oznámil (môj) Druhý príchod.

Preto aj tak veľa úbohých duší dobrovoľne príjme jeho znamenie znak šelmy. Pretože on je šelmou v každom ohľade kvôli spôsobu, akým sa sám satan bude prejavovať v jeho tele.

Bude na oblohe konať zázraky.

Bude uzdravovať ľudí.

On bude hlavou nového svetového náboženstva. On a falošný prorok, ktorý bude stáť na čele vonkajšieho prázdneho "obalu" katolíckej cirkvi na zemi, budú úzko spolupracovať, aby oklamali všetky Božie deti.

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju v tomto čase rozpoznalo.

Tí z vás, ktorým bola daná Kniha pravdy tieto Moje sväté posolstvá, aby varovali ľudstvo o týchto veciach vedzte toto:

Ich plán bude natoľko prefíkaný, že mnohých oklame prívetivé ľudské vonkajšie zdanie, ktorým sa ich ohavný plán predstaví svetu.

Antikrist a falošný prorok medzi sebou už dokončujú plány ich zlovoľnej nadvlády a prvé, čo prinesú, bude eskalácia vojny na Blízkom východe.

Antikrist bude hlavným aktérom, ktorý bude v zákulisí poťahovať za nitky. Potom vystúpi do popredia a nechá sa spoznať ako sprostredkovateľ mierového plánu.

Vtedy nastane čas, kedy sa svet dostane pod jeho kúzlo.

Medzitým sa falošný prorok chopí moci vo vnútri katolíckej Cirkvi.

Už veľmi skoro bude katolícka Cirkev vtiahnutá do nového svetového náboženstva, ktoré bude len zásterkou na uctievanie Satana. Základným cieľom tejto ohavnosti bude uctievanie samého seba a zavedenie zákonov, ktoré budú zahŕňať dve veci:

Zrušenie sviatostí a zrušenie hriechu.

Pravé sviatosti budú dostupné len skrze tých kňazov a ostatných kresťanských duchovných, ktorí Mi zostanú verní. Tieto sviatosti budú ponúkať vo zvláštnych núdzových kostoloch.

Zrušenie hriechu bude zavedené schválením takých zákonov, ktoré sa budú javiť ako tie, ktoré hája toleranciu.

Budú v sebe zahŕňať potraty, eutanáziu a jednopohlavné sobáše. Kostoly budú prinútené povoliť jednopohlavné manželstvá a kňazi budú donútení k tomu, aby im v mojich očiach dávali svoje požehnanie.

Počas tejto doby budú naďalej slúžiť svoje vlastné verzie svätej omše. Ich obeta svätej Eucharistie, pri ktorej znesvätia hostiu, sa bude konať v katolíckych kostoloch.

Nielenže nebudem prítomný pri takýchto omšiach, ale nebudem ani prítomný v samotných kostoloch, kde Ma budú zneuctievať.

Pre mojich nasledovníkov budú všetky tieto veci veľmi desivé. Už viac nebude možné, aby ste mali úžitok zo sviatostí, iba ak len od kňazov, ktorí budú vo zvyšku mojej Cirkvi na zemi.

To je dôvod, prečo vám teraz dávam také dary, akým sú plné odpustky na odpustenie vašich hriechov. Neznamená to však, že sa tým nahrádza vykonanie svätej spovede u katolíkov.

To bude spôsob, akým budete môcť zostať v stave milosti.

A hoci sa počas Varovania obrátia miliardy ľudí, predsa sa tieto proroctvá uskutočnia. Mnohé z nich však môžu byť zmiernené pomocou modlitieb, aby sa tým zmenšilo utrpenie a prenasledovanie.

Vy, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní pečaťou živého Boha.

Musíte túto pečať rozširovať a dávať ju čo možno najviac ľuďom.

Prosím, pochopte, že vám tieto veci hovorím preto, aby som vás pripravil tak, aby ste mohli čo možno najviac dušiam zabrániť prijať znak šelmy.

Satan použije moc na posadnutie tých duší, ktoré príjmu znak (šelmy) a bude veľmi ťažké ich zachrániť.

Vy, moji nasledovníci, budete vďaka tejto misii dostávať pokyny na každom kroku tejto cesty. Nesmiete dovoliť, aby do vašich sŕdc prenikol strach, pretože budem to Ja, kto vás naplní odvahou, silou, odolnosťou a dôverou tak, aby ste povstali so vztýčenými hlavami, keď budete pochodovať v mojej armáde.

Nezabúdajte, že satan túto bitku nemôže vyhrať, lebo to sa nikdy nemôže stať.

Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu.

Váš Ježiš

21.07.2012 - 15:15 hod.

500. Božia láska bude ako žiara dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť, aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí spomedzi vás, mojich nasledovníkov, ktorí sa znepokojujete kvôli časom, ktoré sú pred vami, musíte vedieť, že všetka moc leží v rukách môjho Večného Otca.

 Jeho jediným želaním je, aby zachránil všetky svoje deti zo spárov šelmy. Žiaľ, títo neveriaci odmietajú šelmu, satana, ako výplod fantázie.

On a jeho armáda démonov sú všade a každým okamihom dňa zvádzajú Božie deti k hriechu skrze ich myšlienky, konania a skutky.

Môj Otec chce nielen zachrániť duše každého jedného zo svojich detí, ale On ich chce aj ochrániť pred prenasledovaním antikristom.

Moc, ako odvrátiť, oslabiť a zmierniť tieto skúšky, leží v rukách vás, mojich nasledovníkov.

Vaše modlitby môžu zmierniť veľa z tohto utrpenia, ktoré je plánované satanovou armádou v nasledujúcich rokoch.

Tým, ktorí sa vrátia nazad na cesty Pána, Boha Najvyššieho, budú dané milosti, aby im pomohli zastaviť mnohé z týchto ohavných a zlých plánov, ktoré sú pripravované touto zlovestnou skupinou proti ich bratom a sestrám.

Božia láska bude ako žiaria dopadať na všetkých tých, ktorí budú môjho Otca prosiť, aby zabránil antikristovi spôsobiť ľudstvu strašné utrpenie.

Musíte sa vytrvalo modliť, aby rýchlo skoncoval s falošným prorokom.

Vám, mojim nasledovníkom, budú dané mimoriadne litánie v rámci modlitbovej kampane na zlomenie a oslabenie jeho moci.

Je potrebné, aby ste sa ich po uskutočnení Varovania denne modlili a to najlepšie počas adorácie k najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Tieto litánie, určené na zničenie antikrista a jeho armády, budú mocnou silou a pokiaľ sa dostatočný počet duší spojí v týchto modlitbách, stanú sa nástrojom na zastavenie mnohých plánov, chystaných antikristom a falošným prorokom.

Už zakrátko dostanete prvú z litánií.

Zostaňte silní a dôverujte mojej láske k vám, pretože to nie je mojim želaním, aby som vás videl trpieť.

Jediné, čo si želám, je zjednotenie celého ľudstva v novej ére pokoja a mieru, ktorá leží pred vami.

To je to jediné, na čo sa musíte upriamiť. Všetko utrpenie pominie a dostane sa do zabudnutia, keď sa dostaví táto nová éra.

Buďte trpezliví. Dôverujte Mi a vedzte, že láska, ktorú môj Večný Otec prechováva ku svojim deťom, je neprekonateľná a mimo vášho chápania.

Milujte a dôverujte jeho nesmiernej láske a vedzte, že moc môjho Božieho milosrdenstva je taká veľká, že akonáhle prikryje celé ľudstvo, sa miliardy ľudí obrátia.

Dôjde k tomu vtedy, keď sa sila Ducha Svätého, ktorý zaplaví duše väčšiny Božích detí, stane pre antikrista neznesiteľnou záťažou.

Bude to pre neho ťažké, aby prenikol cez štít Božej armády.

Preto sa ani vy nikdy nesmiete vzdávať nádeje. Boj o duše môže byť skrátený a zmiernený, pokiaľ sa dostatok duší obráti a bude konať podľa mojich pokynov.

Všetkých vás milujem a dúfam, že Mi vždy dôverujete.

Váš Ježiš

22.07.2012 - 19:00 hod.

501. Z tohto boja za duše vyjdete ako víťazi a nepotrvá dlho, než sa objaví nový svet bez konca

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnoho vyvolených duší znáša v tomto čase veľké utrpenie, keď sú ich srdcia, úzko prepojené s mojim, bičované kvôli hriechu.

Toto spojené utrpenie, ktoré teraz zakúšajú mnohí vizionári, proroci a obetné duše, má zachrániť duše tých, ktorí počas Varovania zomrú v smrteľnom hriechu.

Je to utrpenie ako žiadne iné a pomôže poraziť nepriateľa v čase Varovania.

Dcéra moja, musíš pokračovať vo zverejňovaní mojich posolstiev, aj keď ťa to v tomto čase zraňuje.

Nepokoje vo svete sa budú rýchlo rozrastať a neprepuknú len vojnové konflikty, ale globálny bankový systém sa pokúsi uchopiť moc a kontrolu nad prevažnou väčšinou svetových mien.

Zavládne chaos a pribudnú prírodné katastrofy, keď dopadne ruka môjho Otca, aby potrestala ľudstvo za jeho slabosť a otroctvo k hriechu.

Moji nasledovníci, vaše modlitby už odvrátili mnohé pohromy, ktoré by inak zničili mestá a národy.

Nesmiete sa nikdy prestať modliť. Vytrvalosťou a vernosťou voči Mne, vášmu Ježišovi, sa situácia stane znesiteľnejšou.

Musíte zostať silní počas tejto doby konfliktov, pretože už veľmi skoro sa všetko zmení.

Napriek zlobe satanovej armády to bude rastúca viera mojej armády, ktorá sa pred nich postaví a zabráni im v ich snahách zničiť moju cirkev.

Nikdy sa necíťte byť touto prácou sklamaní, aj keď sa občas zdá, že je to beznádejné. Moje milosrdenstvo je veľké. Moja láska zahŕňa všetky Božie deti.

Z tohto boja za duše vyjdete ako víťazi a nepotrvá dlho, než sa objaví nový svet bez konca.

Toto je vaša budúcnosť, budúcnosť sveta, o ktorý sa musíte usilovať. Satanove dni sú už takmer u konca.

Radujte sa, pretože nepotrvá dlho a na utrpenie sa zabudne.

Váš Ježiš

23.07.2012 - 16:36 hod.

502. Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla

Moje dieťa, je tak mnoho spôsobov, akými sa každý národ utápa v slzavom údolí, ktoré bolo už veľakrát predpovedané.

A predsa neuposlúchli varovania, ktoré som po stáročia dávala vizionárom.

Niektorí z tých, ktorí poznajú prísľuby Pána, ktorý povedal, že príde znova, aby sa ujal panstva vo svete, nemajúceho konca, sú schopní rozpoznať znamenia.

Avšak väčšina ľudí ich nerozpoznáva, pretože nepoznajú evanjeliá.

Deti, tieto časy sú veľmi ťažké a mätúce. Ja, vaša milovaná Matka, vám ponúkam ochranu pred satanom len vtedy, ak ma budete o to prosiť.

Bola mi udelená moc, aby som ho rozdrvila. Ak ma budete vzývať o pomoc, môžem zmierniť vaše utrpenie.

Moje dieťa, jeho vplyv sa stane očividným pre mnohých z vás, ktorí otvoríte oči.

Jeho zloba sa prejavila v mnohých Božích deťoch.

Vraždy, nezmyselné zabíjanie, vojny, chamtivosť, prenasledovanie, nemorálnosť a rozpustilé hriechy, z ktorých každý jeden porušuje Božie prikázania, zavedené Mojžišom, sú tu pre vás všetkých na to, aby ste ich mali na zreteli.

Vy, ktorí máte slabú vieru a hovoríte: "Vari na tom záleží?" – si musíte uvedomiť, akú škodu už pácha na vašej duši satan.

On je ako choroba, ktorá sa ťažko lieči. Akonáhle vás zachváti, privodí vám ďalšie ochorenia, ktoré sú dokonca ešte horšie, ako to prvotné, takže iba jedna liečba nepostačí.

Otrávi dušu, myseľ a telo tak rýchlo, že samému je veľmi ťažké sa od neho oslobodiť.

Deti, vy si neuvedomujete, aký je on mocný a pomstychtivý. Pokiaľ raz nakazí dušu, už sa jej nevzdá, čo takúto dušu privádza takmer o rozum.

V niektorých prípadoch tieto duše už viac nekontrolujú svoje vlastné pohnútky.

Ako Matka všetkých Božích detí mám moc, aby som vám pomohla zachrániť vašu dušu.

Dovoľte mi ako Matke Spásy - čo je môj posledný titul* z neba - aby som vám pomohla.

Musíte sa každý deň modliť môj svätý ruženec kvôli ochrane a satan vás a vašich milovaných nechá na pokoji.

Nikdy nepodceňujte túto modlitbu, pretože satanova moc slabne, akonáhle sa ju modlíte.

Deti, Božia moc sa dostaví k tým, ktorí volajú na môjho Syna Ježiša, aby im dal silu prežiť v týchto časoch. Nemôže vám byť poskytnutá bez toho, že by ste o ňu neprosili.

Tu je ďalšia modlitba v rámci Modlitbovej kampane (68), ktorú sa musíte modliť, aby ste si vyprosili ochranu pred satanom.

Modlitba "Ochráň ma od vplyvu satana" v rámci Modlitbovej kampane (68):

"Matka Božia, Matka Spásy, prikry ma tvojím najsvätejším plášťom a ochráň moju rodinu od vplyvu satana a jeho padlých anjelov.

Pomôž mi, aby som vždy dôveroval Božiemu milosrdenstvu tvojho milovaného Syna Ježiša Krista.

Udržuj ma v mojej láske k Nemu a nikdy nedovoľ, aby som zblúdil z pravdy Jeho učenia bez ohľadu na to, koľko pokušení ma postretne. Amen."

Modlite, modlite, modlite sa vždy za ochranu proti zlému, pretože on je príčinou strašnej bolesti, hrozného spustošenia a zbedačenia vo vašich životoch.

Tieto milosti nemôžete dostať, pokiaľ o ne nebudete prosiť.

Vždy majte dôveru vo mňa, vašu Matku, pretože je to mojim poslaním, aby som môjmu Synovi pomáhala zachraňovať duše všetkých Božích detí.

Vaša milujúca Matka

Kráľovná zeme

Matka Spásy

_____________________________________________________________________

* Posledný titul Božej Matky znie: "Spoluvykupiteľka". V posolstvách našej predrahej nebeskej Matky "Matky všetkých národov" z Amsterdamu (1945 – 1959) sa Panna Mária obracia na pápeža týmito slovami: Postaraj sa o schválenie poslednej (piatej) dogmy – korunovácie Matky Pána Ježiša Krista: "Spoluvykupiteľky – Prostredníčky –Orodovníčky" (11.10.1953). Tieto tituly neboli dodnes ešte oficiálne vyhlásené za Mariánsku dogmu, aj keď sú pápežmi (neoficiálne) uznávané.

24.07.2012 - 17:39 hod.

503. Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili

Moja vrúcne milovaná dcéra, je blízko čas, aby boli posledné tajomstvá Boha Najvyššieho odhalené celému svetu.

Tvoj hlas, dcéra moja, nakoniec naplní Boží plán na zemi, aby odhalil pravdu o mojom Druhom príchode.

Ty, dcéra moja, si siedmy anjel, ktorý bol zoslaný, aby Božie deti pripravil na obnovenie ich viery tak, aby mohli byť zachránené (Zjav 10, 7).

Keď odhalíš tajomstvá, obsiahnuté v siedmych pečatiach, ktoré otváram teraz Ja, Ježiš, Baránok Boží, mnohých tým rozhneváš.

Ukrutné lži, páchané tými, ktorí sa vydávajú za služobníkov mojej Cirkvi, budú odhalené zvukom tvojho hlasu.

Každý hanebný čin, spáchaný satanovými prisluhovačmi, ktorí sa neštítia prehlasovať samých seba za mojich nasledovníkov, bude odhalený. Každá lož vyjde najavo, aby sa zviditeľnila pre všetkých.

Nová falošná cirkev, vytvorená antikristom, sa ukáže byť tou, akou ona v skutočnosti je.

Každý pokus, podniknutý na to, aby oklamal Božie deti, sa obráti proti nim, zatiaľ čo sa bude stupňovať boj o záchranu ľudstva.

Všetci sa stanú svedkami rúhania, vychádzajúceho z úst tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene, hoci mnohí nepríjmu Božiu pravdu, ako je teraz dávaná svetu.

Slová (pravdy), tak dlho skryté a zadržiavané až do konca, sa teraz budú rinúť z mojich úst.

Ani jeden človek sa nevyhne pravde. Všetkým bude ukázané slovo pravdy, zatiaľ čo Ja sa ešte raz chystám, aby som zachránil ľudstvo od večného zatratenia.

Proroctvá, dané Jánovi a doteraz ešte neodhalené, budú v tomto čase predložené svetu, aby ho prebudili.

Po tak dlhej dobe budú evanjeliá opäť šírené po celom svete.

Slepí budú znova vidieť.

Nemí budú hovoriť pravdu, ktorá sa ako med bude rinúť z ich úst.

Hluchí budú počúvať a pravda im poskytne útechu, ktorej sa im tak dlho nedostávalo v ich životoch.

Odpadlíctvo utŕži trhliny a hrubé, otupelé duše, hladujúce po pravde, ju konečne príjmu s otvorenou náručou.

Moc Božia sa teraz prejaví vo všetkých kútoch zeme.

Buďte si istí, že satanovo plemeno a jeho nasledovníci urobia všetko, čo budú môcť, aby zabránili tomu, aby skrze Božiu lásku bola svetu daná Kniha pravdy.

Budú proti nej bezmocní, aj keď to tak nebude vyzerať.

Nebesia čakajú teraz na čas, aby zhromaždili celé ľudstvo pre môj slávny návrat.

Nikdy Ma neopúšťajte. Vítajte Ma, keď vás pripravujem na môj slávny Druhý príchod.

Vezmite so sebou vašu rodinu a príďte do môjho náručia, zatiaľ čo Ja sa chystám zavinúť vás do ochrany mojich zvláštnych milostí z neba.

Volám na vás všetkých, aby ste rozpoznali posledné volanie, dávané vám skrze môjho siedmeho posla, ktorý dostal oprávnenie, aby odhalil význam siedmych poľníc a obsah siedmych pečatí, zatiaľ čo sa anjelské chóry chystajú naplniť proroctvá.

Váš Ježiš

25.07.2012 - 23:30 hod.

504. Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha

Moja vrúcne milovaná dcéra, chcem hovoriť o dôležitosti lásky a o tom, ako by bez lásky svet nemohol prežiť.

Boh je láska. Láska pochádza od Boha.

Kde nachádzate lásku, tam okamžite cítite Božiu prítomnosť.

Takmer každý na svete pociťuje v nejakom období lásku. Láska oslobodzuje dušu a jej čistota vám dáva letmo nahliadnuť do hĺbky lásky, ktorú Boh prechováva ku každému jednému zo svojich detí.

Láska víťazí nad smrťou.

Láska víťazí nad zlom.

Láska je večná. Nikdy nemôže zaniknúť, pretože pochádza od Boha a bude pretrvávať naveky.

Keď je láska v tomto živote napadnutá zlým (satanom), ktorý jedná prostredníctvom duší, vtedy ona trpí, chradne a na jej miesto sa dostavuje ľahostajnosť alebo niekedy aj nenávisť.

Je to len vďaka láske, najmä tej jedného k druhému, že sa vo svete môže rozmáhať mier.

Bez lásky by ľudia zahynuli sa stali by sa vyprahnutými.

Keď milujete dieťa, pociťujete ten istý druh lásky, ktorú môj Otec prechováva vo svojom srdci ku každému dieťaťu, narodenému vo svete skrze jeho stvorenie.

Predstavte si úzkosť rodiča, keď sa mu stratí dieťa.

Smútok, starosť a úzkosť sú rovnaké ako tie, ktoré pociťuje môj Otec, keď jeho deti zblúdia a stratia poňatie o pravde jeho existencie.

Potom si predstavte hrôzu, ktorú musí zažívať rodič, keď nemôže nájsť svoje dieťa.

Čo, ak sa navždy stratilo? Je to hlboký žiaľ, ktorý zažíva môj Otec, keď stráca svoje deti.

Nič Mu neprináša útechu, až kým ich nebude opäť môcť nájsť alebo až kým sa neobrátia a znova nepobežia k Nemu domov.

Celé stvorenie bolo stvorené na základe lásky môjho Otca.

Jeho láska zaplavuje nebesia a zem a je nesmierne mocná.

Všetko bolo stvorené skrze jeho Božiu lásku a šľachetnosť jeho srdca tak, aby sa so svojimi deťmi mohol podeliť o všetky zázraky stvorenia.

Jeho láska k jeho deťom nikdy nepohasne.

Zrada, ktorej sa Mu dostalo zo strany Lucifera, ktorému On všetko dal, spôsobila, že jeho láska k ľuďom nebola väčšou časťou ľudstva opätovaná.

Avšak jeho láska ako vždy milujúceho Otca je taká silná, že nie je nič, čo by niekedy mohlo zahubiť jeho lásku k jeho deťom.

Varovanie - tento veľký dar, daný mojim Otcom, je mimoriadnym volaním z neba.

Toto volanie – tento veľký nadprirodzený zázrak, poskytne každému z vás príležitosť na záchranu; príležitosť byť zavolaný a dostať kľúč na otvorenie dverí do nového raja na zemi.

Pretože vy, ktorí prijmete kľúč od raja, vskutku premôžete šelmu.

Svet bude konečne zbavený od zla, hriechu, utrpenia a každej bolesti.

Zavládne mier.

Láska k môjmu Otcovi konečne rozkvitne a vy všetci budete žiť podľa jeho Božej vôle.

Láska je znamením od Boha. Nezáleží, akého ste náboženstva alebo vierovyznania, láska môže pochádzať len od Boha.

Ona je svetlom, ktoré je prítomné v každej duši, dokonca aj v dušiach tých, ktorí sú zatvrdilými hriešnikmi, pretože Boh nikdy nenechá vyhasnúť svojmu svetlu.

Uchopte ju. Prijmite ju. Držte sa pevne lásky, pretože ona vás povedie k Nemu.

Láska vás vyslobodí z temnoty.

Váš Ježiš

26.07.2012 - 23:55 hod.

505. Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mnoho ľudí, ktorí v skutočnosti nerozumejú tajomstvu môjho Druhého príchodu.

Môj Druhý príchod je naplnením Novej zmluvy.

Bude to vytvorenie dokonalého raja, aký bol láskyplne pripravený pre Adama a Evu mojim milovaným Otcom. V tom čase boli všetky veci na zemi v dokonalej harmónii a v súlade s Božou vôľou.

Doba od môjho ukrižovania na zemi bola pre ľudstvo bolestná kvôli panstvu satana, ktorý počas tohto obdobia vládol na zemi.

Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti.

K vykúpeniu (cez globálne vyznanie hriechov – pozn. prekl.) ľudskej rasy dôjde počas Varovania. Vtedy ľudia príjmu pravdu vrátane tých, ktorí sú nevedomí ohľadne Božej existencie.

Ostatní, ktorí na tento veľký zázrak budú reagovať pomaly – keď im bude predložený dôkaz (Božej existencie) – sa časom obrátia. Aj oni budú hľadať odpustenie za svoje hriešne životy.

Potom príde konečná etapa, posvätenie - konečná očista tak, aby bolo celé ľudstvo spôsobilé vojsť do dokonalého raja.

Je to raj, ktorý bol pôvodne obývaný Adamom a Evou. Iba vtedy, keď vôľu môjho Otca budú milovať a rešpektovať všetci ľudia, sa Božia vôľa môjho Otca konečne naplní.

Prv, než toto všetko nastane, bude existovať veľa odporu voči tomu, aby sa vôľa môjho Otca konečne naplnila.

Božie deti budú ťahané všetkými smermi. A hoci počas Varovania bude Duch Svätý vyliaty na celý svet, satan vynaloží všetko úsilie na to, aby zastavil toto celosvetové vyznanie hriechov.

On a jeho skazení nasledovníci sa tiež pripravujú na Varovanie. Ich zámerom je, aby každého presvedčili o tom, že sa to nestalo.

Dovtedy, pokým sa po zemi bude potulovať satan, bude pre tak veľa ľudí ťažké, aby otvorene prijali Božiu lásku a existenciu nového raja.

Sloboda sa dostaví len vtedy, keď on bude vypudený.

No žiaľ tí, ktorí nedokážu vidieť pravdu a ktorí budú tvrdošijne odmietať prijať Boha, nikdy neuvidia raj.

Prosím, modlite sa túto Modlitbovú kampaň (69) za prijatie Božej vôle môjho Otca.

Toto je modlitba "K Bohu Otcovi za prijatie jeho Božej vôle" v rámci Modlitbovej kampane (69):

"Bože, Všemohúci Otče, prijímam tvoju Božiu vôľu. Pomôž svojim deťom, aby ju prijali. Zabráň satanovi, aby tvojim deťom odoprel právo na dedičstvo ich Otca.

Nikdy nedopusť, aby sme sa vzdali boja o naše dedičstvo v raji. Vypočuj naše prosby, aby bol vyhnaný satan a jeho padlí anjeli.

Prosím Ťa, drahý Otče, tvojim milosrdenstvom očisti zem a prikry nás tvojim Duchom Svätým. Veď nás, aby sme vytvorili tvoju presvätú armádu, vybavenú mocou, aby navždy vyhnala šelmu. Amen."

Choďte v pokoji.

Váš Ježiš

27.07.2012 - 18:30 hod.

506. Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje želanie, aby sa zjednotili moji nasledovníci ako jedna armáda skrze tieto posolstvá, už prináša ovocie.

Moja armáda sa už sformovala a je zjednotená mocou Ducha Svätého, ktorý sa šíri ako požiar naprieč svetom.

Tí z vás, ktorí teraz prijímate moje pokyny – aj keď si možno myslíte, že pracujete spolu v malých skupinkách – musíte vedieť, že moja armáda teraz pozostáva z viac ako 25.000 obetavých bojovníkov, ktorí dostávajú moje modlitby Modlitbovej kampane každý deň.

Vaša oddanosť ku Mne, vášmu milovanému Ježišovi, Mi prináša toľko útechy a radosti, pretože vaše modlitby zachraňujú každú sekundu každého dňa milióny a milióny duší.

Keby ste videli ich vďačnosť, nikdy by ste sa neprestali modliť, taká je sila vašich modlitieb.

Satan kvôli tejto misii trpí a urobí všetko možné preto, aby ju prekazil.

Z tohto dôvodu nesmiete dovoliť, aby vás vonkajšie zastrašovanie tých, ktorí vás obviňujú z kacírstva, zdržiavalo od rozširovania mojich posolstiev.

Ak dovolíte iným, ktorí sa vás pokúšajú ponížiť alebo ktorí sa vysmievajú vašej viere, aby do vás vnášali zmätok, potom môže byť zachránených menej duší.

Uvažujte o tejto misii rovnakým spôsobom, ako keby ste pracovali pre zahraničnú humanitárnu organizáciu – pre tie skupiny ľudí, ktoré idú do spustošených krajín, aby zachraňovali životy tých, ktorí trpia hladom.

Je životne dôležité, aby ste prekonali všetky prekážky a poskytli pomoc obetiam. Jedna hodina oneskorenia môže rozhodnúť o živote a smrti. To isté platí aj o tejto misii.

Pozerajte sa dopredu, nevšímajte si zasahovanie tých, ktorí sa vás budú snažiť zdržiavať a kráčajte vpred.

Zhromažďujte ostatných na vašej ceste a veďte ich smerom k víťazstvu – víťazstvu spásy.

Vaša armáda sa rozrastá každým dňom. Držte sa mojej ruky, dokiaľ nedosiahneme armádu dvadsiatich miliónov, ako je mojim prianím, ktorá bude v prednej línii v boji proti antikristovi.

Až moja armáda dosiahne dvadsať miliónov, znásobím tento počet na miliardy.

Toto je môj prísľub. Lebo veľký počet Božích detí, naplnených jeho Božou láskou, porazí zlo.

Nezabúdajte, že láska je silnejšia ako nenávisť. Len láska v hojnosti môže vyhladiť zlo.

Váš Ježiš

29.07.2012 - 20:10 hod.

507. Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov a kvôli ktorému budú prísne potrestané

Moja vrúcne milovaná dcéra, odpadlíctvo vo svete vyvolalo u Božích detí zmätok ohľadne existencie hriechu.

Mnohé duše, keď premýšľajú o hriechu, tak ich okamžite napadnú také najzávažnejšie hriechy, akým je vražda.

No hriech má mnoho podôb. Žiaľ je to kvôli tomu, lebo hriech bol odmietnutý ako chybné správanie či charakterová vlastnosť a teraz sa jednoducho považuje len za prirodzenú ľudskú slabosť. Mnohí už dávno neveria, že nejaký hriech existuje.

Potrat je po vražde svojho blížneho tou najväčšou formou genocídy na svete. Napriek tomu je nielen tolerovaný, ale vaše národy zaviedli zákony, ktoré ho považujú za potrebný.

Je to hriech potratu, ktorý bude pádom mnohých národov a kvôli ktorému budú prísne potrestané.

Potrat je opovrhnutia hodný čin, ktorý vyhladzuje celé generácie Božích detí, ktoré sa samé nedokážu brániť.

Nikto, kto zabije Božie dieťa, sa nevyhne Božiemu trestu.

Hnev môjho Otca uvidia v čase trestu tie národy, ktoré legalizovali potrat.

Budú zmietnuté z povrchu zeme a nebude im preukázaný súcit práve tak, ako oni nemali výčitky svedomia voči tomuto smrteľnému hriechu, keď ospravedlňovali zabíjanie Božích detí v lone matiek.

Volám ku všetkým tým, ktorí sa prefíkane snažia ospravedlniť potrat ako niečo, čo je potrebné na ochranu práv matky.

Na zakrytie ukrutnosti potratu sa používajú lži, ktoré sa priečia Božiemu zákonu.

Ktorýkoľvek zákonodarca, lekár alebo iná osoba, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na tomto ohavnom čine, je v očiach Boha vinná a kvôli tomuto hriechu bude znášať útrapy trestu, ktorý ju očakáva.

Tým, ktorí ospravedlňujú popravu, hovorím toto.

Vy, ktorí odsúdite človeka na smrť, ste vinní z toho istého zločinu, ktorým sa mohol previniť on sám.

V tomto prípade ste vinní z vraždy a to je smrteľný hriech. Nebolo vám dané právo vziať život. Ani súdiť. Len Ja, Ježiš Kristus, mám právo súdiť.

Ktokoľvek, kto má spoluúčasť na smrti vraha skrze výkon popravy, bude naveky trpieť v plameňoch pekla, pokiaľ sa nebude kajať.

Tak veľa z vás verí v zákon "oko za oko". Akí ste len pochabí. Neuznávate Desatoro môjho Otca? Nezabiješ!

Nezabiješ - to sa vzťahuje aj na tie agresívne armády, ktoré vpochodujú do krajín, ktoré im nepatria, aby si ich podmanili.

Platí to pre armády, ktoré strieľajú a zabíjajú nevinné duše. To všetko je vražda. Je to v rozpore so zákonom môjho Otca.

Iné hriechy, akými sú chamtivosť, žiadostivosť, zlorečenie o iných, okrádanie ľudí o to, čo im právoplatne patrí, pomsta a ohováranie, vedú všetky k ďalším hriechom.

Oni sú v dnešnom vašom svete prijímané, pretože vašou najväčšou láskou je láska k sebe samému.

Lož zvaná sebauspokojenie, ktorú vás prinútili prehltnúť vaši falošní učitelia, je vašou cestou k hriechu.

Je vám nahovárané, že všetok váš čas musíte venovať ukojeniu vašeho hladu po bohatstve.

Je vám nahovárané, aby ste si všímali a starali sa o seba samých, pretože vy ste (údajne) tou najdôležitejšou osobou vo vašom živote. Že máte vyhľadávať všetko to, čo uspokojuje vaše zmysly. Že všetci ostatní sú až na druhom mieste.

To vedie k chamtivosti, sebectvu, zmyselnosti a následne môžete byť navádzaní na spáchanie smrteľného hriechu.

Vaše národy budú teraz akceptovať hriech tak, ako (ešte) nikdy predtým.

Budú zavedené zákony, ktoré budú legalizovať smrteľné hriechy a beda tým, ktorí budú niečo namietať.

Tí, ktorí sa budú zasadzovať za takéto zlo, vám budú vravieť, že tieto zákony sú na ochranu tých, ktorí sú zraniteľní, hoci v skutočnosti všetko to, čo robia, má za cieľ legalizovať vraždy, potraty, manželstvá osôb rovnakého pohlavia a uctievanie falošných bohov.

Budú prehliadať prenasledovanie chudobných a vyženú ich do ulíc, aby z nich urobili žobrákov.

Odsúhlasia zákony, aby vás prinútili prestať praktizovať vaše náboženstvo. Ak by ste ho praktizovali, porušili by ste tým zákon a dopustili sa v ich očiach hriechu.

Ako som vám povedal už predtým – váš svet je plný toľkých neprávd, že dobro je považované za zlo a zlo je považované za dobro.

Váš svet je postavený na ruby a dôsledkom toho prekvitá hriech.

Apelujem na vás, aby ste sa vrátili späť a študovali Desatoro Božích prikázaní. Riaďte sa ním a žite podľa neho tak, ako sa to v očiach môjho Otca od vás očakáva.

Porušte prikázanie a dopustíte sa tým hriechu. Argumentujte, že určité hriechy sú v poriadku a postavíte sa tým na odpor voči môjmu Otcovi.

Poslušnosť voči Božím zákonom je v tomto čase vo svete slabá a krehká. Mnohým Božím deťom nebolo zo strany mojich vysvätených služobníkov jednoznačne povedané o následkoch hriechu.

Tolerovanie hriechu je tým najväčším hriechom zo všetkých.

Tolerancia je prefíkaná lož, vnesená do myslí ľudí kráľom lží, satanom.

Tolerancia predstavuje iný spôsob ako ospravedlniť hriech tak, aby vyhovoval ľudskej slabosti, keď podlieha pokušeniu satana.

Prebuďte sa a uznajte hriech za taký, akým on je.

Argumentujte medzi sebou a obhajujte hriech, ako len chcete, no on nebude nikdy prijateľný v očiach môjho Otca.

Na to, aby ste vošli do raja, musíte byť oslobodení od hriechu.

Na to, aby ste boli oslobodení od hriechu, musíte konať pokánie.

Na to, aby ste sa kajali, musíte zo všetkého najsamprv prijať Desatoro Božích prikázaní.

Potom musíte ukázať skutočnú ľútosť.

Skutočnú ľútosť môžu pociťovať iba tí, ktorí sa predo Mnou pokoria.

Iba vtedy môže byť odpustený hriech.

Iba vtedy sú duše spôsobilé na to, aby vošli do kráľovstva môjho Otca.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

30.07.2012 - 01:00 hod.

508. Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som v Getsemanskej záhrade prežíval agóniu, bola pre Mňa najväčšou hrôzou, ktorú Mi ukázal satan, nevernosť katolíckej a apoštolskej Cirkvi na konci časov.

Vtedy Mi satan, ktorý Ma mučil víziami budúcnosti, ukázal vlažnosť služobníkov Cirkvi v týchto vašich časoch.

Ovládnutí svojou toleranciou k hriechu dovolili, aby ich pýcha a vykonštruované pravdy urobili slepými voči Božej pravde.

Ich previazanosť na svetské záležitosti má za následok, že mnohí z mojich vysvätených služobníkov už nemajú vo svojich dušiach súcit ani pokoru na to, aby mojich nasledovníkov viedli ku svätosti, ktorá je potrebná ku spáse ich duší.

Tak veľa sa ich obrátilo proti Mne, hoci hovoria, že milujú Božie deti.

Podporovaním tolerancie v Božom mene predkladajú falošné učenie, ktoré zahmlieva pravdu.

Tí rozvracači v mojej Cirkvi na zemi, ktorí sa v mene katolíckej Cirkvi prehlasujú za tvorcov nového typu jej nasledovania, ale ktorí pritom popierajú moje učenie, sú pokúšaní satanom, ktorý chce zničiť moju Cirkev.

On, zlý, už spôsobil strašný hriech tým, že poškvrnil moju Cirkev a teraz chce zatĺcť posledné klince, keď pribije moju Cirkev na kríž a následne uvrhne do pekla tých mojich vysvätených služobníkov, ktorí znesväcujú Božie slovo tým, že Božím deťom uľahčujú prijímať hriech.

Ich hriech, ktorí spočíva v tom, že Ma udierajú do tváre, keď vystavujú predo Mňa na obdiv obscénnosti, o ktorých vravia, že sú Bohom tolerované a pre Neho prijateľné, bude prísne potrestaný.

Skrze hriech pýchy a klamu sa opovažujú privádzať do omylu duše a smerovať ich do brlohu temnoty bez toho, aby si uvedomili, ako tým odsudzujú duše do ohnivého jazera.

Mnohí moji vysvätení služobníci sú zvádzaní a ani o tom nevedia. A predsa je veľa takých Božích služobníkov, ktorí sú zmätení, pokiaľ sú k sebe úprimní.

Potom sú tu takí, ktorí sa vydávajú za mojich vysvätených služobníkov, no prichádzajú z druhej strany. Sú to otroci šelmy, ktorí sa zámerne vydávajú za mojich pomazaných kňazov.

Oni Mi spôsobujú také strašné muky. Nielenže kazia duše, no vedome uzavreli spojenectvo so satanom, ktorý ich pohltí.

Dopúšťajú sa ohavných činov na mojich oltároch pred mojou najsvätejšou Sviatosťou, ale len máloktorí vedia o týchto ich prečinoch. No aj tak túžim po ich dušiach.

Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom. Avšak služobníci mojej Cirkvi môžu byť zvedení a zničení šelmou.

Toto je pre Mňa čas, aby som zasiahol a pomohol im prekonať tieto strašné súženia.

Potrebujem vás, mojich nasledovníkov a tých vysvätených služobníkov spomedzi vás, ktorí chápu, čo sa medzi vami deje, aby ste sa v rámci Modlitbovej kampane (70) modlili túto modlitbu: "Za duchovenstvo, aby zostalo oddané a verné svätému Božiemu slovu":

"Ó, drahý Ježišu, pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby rozpoznali rozkol, ku ktorému dochádza vo vnútri tvojej Cirkvi.

Pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby zostali oddaní a verní tvojmu svätému slovu. Nikdy nedopusť, aby svetské ctižiadostivosti zatienili ich čistú lásku k tebe.

Udeľ im milosti, aby pred Tebou zostali čistí a pokorní a uctievali tvoju najsvätejšiu prítomnosť v Eucharistii.

Pomáhaj a sprevádzaj všetkých tých vysvätených služobníkov, ktorí by mohli byť vo svojej láske k Tebe vlažní a znova zapáľ v ich dušiach oheň Ducha Svätého.

Pomôž im, aby rozpoznali pokušenia, ktoré pred nich budú kladené, aby ich odvádzali. Otvor ich oči tak, aby vždy mohli vidieť pravdu. Žehnaj im, drahý Ježišu, v tomto čase a prikry ich svojou drahocennou krvou, aby si ich uchránil pred zlom.

Daj im silu odolávať zvádzaniu satanom, ak by boli zmätení pokušením poprieť existenciu hriechu. Amen."

Moji vysvätení služobníci sú nosným pilierom mojej Cirkvi.

Oni sú prednou líniou, aby odolávali strašnému náporu útokov zo strany satana v tomto čase.

Pomôžte Mi ich viesť na ceste ku záchrane zvyškov mojej Cirkvi, ktorá smeruje k rozkolu, ktorý bude už čoskoro spôsobený falošným prorokom.

Zhromaždite sa a modlite sa za jednotu mojich vysvätených služobníkov, ktorí sú potrební na to, aby moju Cirkev udržali pri sile v dňoch, ktoré sú pred ňou.

Váš Ježiš

31.07.2012 - 18:10 hod.

509. Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok, že Boh upadá do zabudnutia

Moje dieťa, prenasledovanie, ktoré znášaš, je kvôli zverejneniu Knihy pravdy.

Zlý ti kladie prekážky pozdĺž tvojej cesty a nezastaví sa pred ničím, len aby ťa zbavil síl.

Je dôležité, aby si ignorovala neustále hanebné lži, ktoré sú ti predkladané tými, ktorí o sebe prehlasujú, že sú znalí Božieho slova.

Ich odmietnutie týchto posolstiev nie je dôležité. Jedine slovo môjho Syna je to, na čo musíš odpovedať a na nič iné.

Musíš dôverovať môjmu Synovi a zachovávať mlčanlivosť, keď sa budú pokúšať na teba obracať tí, ktorí sú zaslepení lžami, aby ťa spochybnili. Nepočúvaj ich. Neodpovedaj im. Namiesto toho jednoducho iba ohlasuj Božie slovo.

Moje dieťa, tak veľa nasledovníkov Krista v tomto čase trpí. Ich hlasy sú len šepotom vo svete, ktorý hlasito kričí o veľkoleposti pozemských zázrakov.

Skutočné Božie slovo nie je už viac otvorene hlásané dokonca ani Božími služobníkmi v kostole.

Cítia sa trápne, keď sú videní, ako otvorene hlásajú pravdu, beznádejne blúdiac v snahe nájsť svoju cestu uprostred zmätku, spôsobeného sekularizmom (vylúčením náboženstva z verejného života – pozn. prekl.).

Pohoršenie, ktoré je vyvolané spomenutím Boha alebo môjho milovaného Syna Ježiša Krista, je široko rozšírené. Len veľmi málo duší je dostatočne odvážnych na to, aby sa postavili a o sebe prehlásili, že sú vojakmi Kristovej armády.

Dokonca aj sväté duše majú strach tak urobiť, pretože sa obávajú, že tým vyvolajú pohoršenie medzi neveriacimi.

Neschopnosť ohlasovať pravdu učenia môjho Syna má za následok, že Boh upadá do zabudnutia.

Ako len plačem, keď vidím úbohé malé deti, ktoré sú zanedbávané vo vývoji svojich duší zo strany tých, ktorí majú nad nimi dohľad.

Nedostáva sa im pokrmu Ducha Svätého, pretože ich nikto nenaučil, ako majú vyjadriť svoju lásku k Bohu. Mnohé z nich neveria v Boha Otca. To Ho zarmucuje.

Tebe, moje dieťa, bola zverená ťažká úloha. Keď svetu ohlasuješ obsah týchto posolstiev z neba, je na teba útočené z troch strán:

Tými, ktorí v Boha veria, no odmietajú počúvať Božie slovo tak, ako je teraz dávané svetu.

Tými, ktorí prehlasujú, že sú vodcovia v Cirkvi môjho Syna na zemi, no odmietajú počúvať, pretože odmietajú prijímať proroctvá.

A potom tými, ktorí v Boha vôbec neveria.

Tvoj hlas bude aj naďalej narážať na hluché uši, ale ty nesmieš dovoliť, aby ťa to odradilo.

Jediné, čo musíš spraviť je to, aby si sa vo všetkom riadila pokynmi môjho Syna a všetko ponechala v jeho svätých rukách.

Časom budú počúvať. Keď tak urobia, veľa duší sa obráti k môjmu Synovi s láskou a radosťou vo svojich srdciach.

Nikdy nesmieš váhať alebo otáľať so svojou odpoveďou, keď si požiadaná mojim Synom, aby si zabezpečila, že sa Božie slovo v tomto čase dostane ku každému vo svete.

Prosím všetky Božie deti, aby teraz odpovedali na moju výzvu a preukázali vernosť svätému slovu môjho Syna. On miluje všetky Božie deti a želá si pripraviť každú dušu na jeho dlho očakávaný Druhý príchod.

Neodmietajte Ho. Prijmite jeho milosrdnú ruku skôr, než bude na to už príliš neskoro.

Vaša milujúca Matka

Kráľovná Zeme

Matka Spásy

31.07.2012 - 20:00 hod.

510. Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia, preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista

Moja vrúcne milovaná dcéra, počúvaj Ma teraz, keď ti oznamujem, že môj čas je už takmer nad svetom (čas Varovania – pozn. prekl.).

Váš čas je krátky, keďže dni temna ubúdajú a na obzore sa už črtá nový úsvit, ktorý bude novým začiatkom.

Všetky vaše slzy strachu a útrap sú už takmer u konca a zostáva len málo času, než sa objaví nádherná éra pokoja a mieru.

Už čoskoro sa obnoví kráľovstvo zeme a moje panstvo nad všetkými Božími deťmi nahradí (terajšie) panstvo satana.

Moji nasledovníci, vaša zmätenosť ohľadne pravosti môjho súčasného volania k vám pominie.

Všetko sa stane jasným ako krištáľovo čistá voda, majúca zdroj v mojom nebeskom tele, ktorá teraz vytryskne, aby presiakla srdcami všetkých Božích detí.

Svet sa rozhorí svetlom pravdy aj napriek stále narastajúcej temnote, ktorá ako hnisavé ochorenie zachvátila každý kút zeme.

Už čoskoro vás pravda oslobodí, rozptýliac všetky vaše pochybnosti a vaše strachy a vyvolá vo vás uvoľnenie vďaka vyjasneniu mysle a duše. Potom, v naplnení mojim Duchom Svätým, sa uskutoční celosvetové obrátenie.

Viera sa obnoví u tých, u ktorých je slabá a zjavnou sa stane pravda novej kresťanskej armády.

Nádej, láska a modlitba vám budú dodávať silu, zatiaľ čo Ja povediem svet smerom k novému dedičstvu, ktoré vám bolo prisľúbené pred tak mnohými vekmi.

Tí z vás, ktorí máte z mojich posolstiev strach, si jednoducho pamätajte toto:

Svet, ktorý vás očakáva, je veľkým darom pre vás a vaše rodiny. Je to raj, po ktorom by ste mali túžiť, pretože nič na zemi tak, ako ju poznáte, sa mu nemôže vyrovnať.

Ak Ma milujete, potom dôverujte mojej dobrote, mojej láske a môjmu prísľubu, že vás dovediem do nádherného dedičstva, pre ktoré ste boli zrodení.

Odovzdajte Mi teraz všetky vaše starosti a obavy.

Dovoľte Mi, aby som vás vyzdvihol do bezpečia, preč od všetkého zla a mimo dosah antikrista.

Modlite sa v rámci Modlitbovej kampane (71) túto modlitbu: "Ochráň nás pred prenasledovaním":

"Ó, Ježišu, zachráň Božie deti pred antikristom. Ochráň nás pred plánmi kontroly nad zemou. Pane, ochráň nás pred prenasledovaním. Ochráň temné duše pred antikristom tak, aby mohli byť vykúpené v tvojich očiach.

Pomáhaj nám v našej slabosti. Posilňuj nás na duchu, aby sme povstali a vzájomne sa viedli, keď kráčame v tvojej armáde k bránam raja.

Potrebujem Ťa, drahý Ježišu. Milujem Ťa, drahý Ježišu. Velebím tvoju prítomnosť na zemi. Stránim sa temnoty. Zvelebujem Ťa a odovzdávam sa Ti telom i dušou, aby si mi mohol odhaliť pravdu tvojej prítomnosti tak, aby som vždy vo všetkých časoch dôveroval v tvoje milosrdenstvo. Amen."

Choďte teraz a pripravte si vaše duše tak, aby ste zostali silnými a zachovali si vašu vernosť ku Mne, zatiaľ čo Ja vás povediem k večnému životu.

Váš Ježiš