Apríl 2014

 

1. 4. 2014 - 21:00 hod.

1092.  Pre tieto úbohé duše som ronil krvavé slzy v Getsemanskej záhrade

Moja vrúcne milovaná dcéra, niekedy rýchlosť a rast tejto svätej misie môžu byť ohromujúce. Je dôležité, že moje Slovo je počuť vo všetkých krajinách a že skupiny modlitbovej kampane sa zakladajú v každom národe a najmä v krajinách, kde nie som uctievaný.

Nikdy nedovoľ, aby intenzita tohto Slova zatienila dôvod, prečo musím osloviť svet. Chcem, aby aj tie najtvrdšie duše, ktoré nemajú túžbu, aby dovolili Duchu Svätému dotknúť sa ich sŕdc, aby načúvali a počuli, čo hovorím, a porozumeli môjmu sľubu.

Môj plán spásy nie je zachrániť najvernejších - je pre všetkých, vrátane tých, ktorých sčernelé duše by vás mohli znechutiť. Pre tieto úbohé duše som ronil krvavé slzy v Getsemanskej záhrade. Boli to duše zatrpknutých, stratených - milovníkov šelmy, ktoré Mi boli ukázané Satanom. Ukázal Mi, koľko by Ma ich ešte odmietlo, napriek mojej obeti Bohu z mojej ochoty a túžby vykúpiť svet svojou smrťou na kríži. Moja bolesť pre tieto duše je ukrutná a ty, dcéra moja, nesmieš nikdy ignorovať moju túžbu osloviť neveriacich. Nezáleží na tom, ako tebou pohŕdajú, pľujú na teba a preklínajú ťa, musíš sa povzniesť nad nenávisť, ktorá bude vždy namierená na túto misiu a priviesť Mi tieto duše za každú cenu. Priveď Mi mojich milovaných nasledovníkov, a potom tých, ktorí Ma nepoznajú, alebo tých, ktorí Ma nemôžu poznať. Potom Mi priveď duše tých, ktorí Ma nenávidia. To musí byť cieľom každého z vás. Keď Mi prinesiete tieto úbohé, nešťastné duše, odkážem im veľké milosti, aby som ich mohol vtiahnuť do môjho milosrdenstva.

Keď sa pozriete okolo a vidíte duše tých, s ktorými prichádzate do styku, ktoré nehľadia na môj plán, že prídem znovu, musíte sa k nim dostať a zasvätiť Mi ich. Prinesiete Mi veľkú útechu a radosť, ak tak urobíte, pretože potom môžem urobiť čokoľvek, aby som všade zjednotil všetky duše.

Choďte a množte sa, pretože cesta bola pripravená. Bol to krátky čas od doby, čo som prvýkrát volal k svetu prostredníctvom tejto misie. Napriek tomu to bola obtiažna cesta a teraz sa všetky cestičky rozdelia a rozvetvia, aby žiadny národ nebol vylúčený - také je moje milosrdenstvo.

Váš Ježiš

    2. 4. 2014 - 16:27 hod.

1093. Obrátenie sľúbené mojím Otcom začne tento mesiac

Moje dieťa, obrátenie sľúbené mojím Otcom začne tento mesiac a mocou Ducha Svätého sa rozšíri po celom svete. Duše budú ušetrené a môj Syn preukáže veľké milosrdenstvo aj tým najzatvrdilejším hriešnikom.

Mnoho ľudí, ktorí nemajú žiadnu vieru v Boha a žijú svoje životy, ako by nebolo večného života, budú prvými ľuďmi, ktorým si môj Otec praje ukázať svetlo Pravdy. Títo ľudia sú veľmi milovaní a ich nedostatok viery bude nahradený láskou a túžbou po zmierení s Ježišom Kristom, ktorého opustili. Duše tých, ktorí spáchali strašný hriech a ktorí sú zamorení vplyvom diabla, budú nasledovať. Budú im dané veľké milosti a milosrdenstvo môjho Syna prenikne ich srdce tak náhle, že ich obrátenie bude okamžité. Tento zázrak bude tak neočakávaný, že keď začnú šíriť správy o evanjeliách, mnohí spozornejú a budú im načúvať.

Bude to kvôli obráteniu tých najsužovanejších, že oveľa viac duší môže byť a bude zachránených. Potom bude záležať na všetkých, ktorí už Pravdu nasledujú, či budú, alebo nebudú chcieť zostať verní môjmu Synovi a jeho učeniam. Tieto duše budú trpieť najviac, pretože sú z Boha, a kvôli tomu Zlý vynaloží všetko úsilie, aby ich mučil pochybnosťami o Pravde. Sú to duše, ktoré budú odtiahnuté od môjho Syna, a po takýchto Zlý prahne najviac.

Za ochranu kresťanskej viery kdekoľvek, sa prosím, modlite túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná kampaň ( 144 ) : Za ochranu kresťanskej viery

Ó, Matka Spásy, prosím, prihováraj sa za duše kresťanov po celom svete.

Prosím, pomôž im zachovať ich vieru a zostať vernými učeniu Ježiša Krista. Oroduj, aby mali silu mysle a ducha udržať si vždy svoju vieru.

Drahá Matka, prihováraj sa za nich, aby otvorili svoje oči k Pravde a aby dostali milosti k rozpoznaniu akejkoľvek falošnej náuky, ktorá im bude predložená v mene tvojho Syna.

Pomôž im, aby zostali pravými a vernými služobníkmi Božími a aby odmietli diabla a lži, aj keď kvôli tomu budú musieť trpieť bolesťou a posmechom.

Ó, Matka Spásy, ochraňuj všetky svoje deti a oroduj, aby každý kresťan nasledoval cestu Pána, až do svojho posledného výdychu. Amen.

Deti, Ježiš miluje každého. Bude vždy bojovať, aby vás uchránil od ujmy, a zasiahne tými najmimoriadnejšími spôsobmi, aby vás ochránil od všetkého zla v dňoch temnoty, ktoré budete musieť pretrpieť v jeho mene. Dôverujte mi, vašej milovanej Matke, pretože sa budem prihovárať za vás, aby som vás priviedla bližšie k môjmu Synovi počas prichádzajúcich skúšok.

Ďakujem, že ste odpovedali na toto volanie z neba.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Matka Božia

   3. 4. 2014 - 17:11 hod.

1094.  Pokiaľ láska prekvitá, ľudská rasa môže prežiť

Moja vrúcne milovaná dcéra, láska je jeden z najmocnejších Božích darov. Pokiaľ láska prekvitá, ľudská rasa môže prežiť. Láska prekoná všetko zlo, rozdelenie a nenávisť, lebo je z Boha, ktorý je všemohúci, a žiadna sila zla ju nemôže úplne zničiť.

Keď je duša skutočne blízka môjmu srdcu, naplním ju láskou. Zaplavím ju týmto darom a kvôli tomu zistí, že nie je možné nenávidieť inú osobu, vrátane tých, ktorí ju mučia. Keď je láska prítomná v duši, je použitá Bohom, aby k Nemu pritiahla iné duše. Je použitá, aby priniesla radosť a útechu núdznym a tým, ktorí trpia. Avšak je to milosť a je udelená dušiam vybraným tak, aby ju zdieľali s ostatnými pre slávu Božiu. Ach, akú radosť Mi prinášajú tieto duše, ak prijmú odo Mňa lásku bez podmienok. Ak privítajú moju prítomnosť s otvoreným srdcom a dovolia Mi zaplaviť ich duše, stanú sa mojimi nádobami a ako dobré víno naplnia a uspokoja duše tých, ktorí sú smädní po mojej prítomnosti.

Láska je spôsob, akým komunikujem so svetom, a to až do Veľkého dňa, kedy si prídem vyžiadať svoje kráľovstvo. Kde je prítomná pravá láska, Ja som tam. Kde nie je láska, moja prítomnosť ustúpi. Mnohí ľudia Ma nevpustili dovnútra, a preto nie sú schopní pocítiť plnosť daru lásky, ako by tomu malo byť.

Sľubujem vám všetkým, že rozšírim dar mojej lásky prostredníctvom tejto misie. Moja láska bude rozpoznávacím znakom a všetci tí, ktorí odpovedia na moje volanie, budú zahalení mojou láskou, ak sa budú modliť túto modlitbu modlitebnej kampane.

Modlitebná kampaň (145): Naplň ma tvojím darom lásky

Najdrahší Ježišu, naplň mňa, prázdnu nádobu, darom tvojej lásky. Zaplav moju dušu tvojou prítomnosťou. Pomôž mi milovať iných, tak, ako Ty miluješ mňa. Pomôž mi byť nádobou tvojho pokoja, tvojej rozvahy a tvojho milosrdenstva. Otvor vždy moje srdce k potrebám druhých a daj mi milosť odpustiť tým, ktorí Ťa odmietajú a ktorí sa previnili proti mne. Pomôž mi hlásať tvoju lásku príkladom, ako by si to urobil ty, keby si bol na mojom mieste. Amen.

Dotknem sa duší všetkých, ktorí Mi dovolia vstúpiť. Láska vám prinesie večné šťastie. Tým, že prijmete moju lásku bez otázok a s otvoreným srdcom, Mi prinesiete veľkú radosť. Môj dar je teraz váš a želám si, aby ste vkladali tento dar lásky do všetkého, čo robíte a to od tohto dňa. Týmto spôsobom pomôžete poraziť nenávisť, ktorá zamorila ľudstvo a ktorá pochádza od Satana. Týmto darom lásky vylievam na vás všetkých výnimočné požehnanie; požehnanie, ktoré je jedinečné a mocné, a ktoré pocítite, ak sa budete modliť túto modlitbu, a najmä v modlitebnej skupine modlitbovej kampane, čo je obzvlášť dôležité v tejto mojej misii spásy.

Váš Ježiš

   4. 4. 2014 - 23:20 hod.

1095. Povedú milióny katolíkov do vážneho omylu a moje Cirkvi stratia svoju svätosť

Moja vrúcne milovaná dcéra, proroctvá nie sú Bohom odhaľované človeku preto, aby vyvolávali senzáciu. Sú dávané, aby pripravili ľudí na ich budúcnosť v mojom kráľovstve, aby mohli byť varovaní pred potenciálnym nebezpečenstvom pre ich duše. Každý zásah vo vašich životoch z príkazu môjho Otca je pre vaše vlastné dobro a pre dobro iných duší.

Moje proroctvá dávané tebe, dcéra moja, sa už skutočne začali napĺňať. Podvodníci prevzali kontrolu zvnútra a budú pokračovať v klamaní sveta, aby uveril, že nové učenie - kde zmeny už existujúceho svätého učenia, ustanoveného Bohom, ktoré boli urobené - môžu byť upravené,  aby vyhovovali životom všetkých ľudí a všetkých náboženstiev.Majte sa na pozore pred slovom " ekumenický ", alebo pred každým pokusom zmocniť sa mojej Cirkvi na zemi a zbaviť ju jej božskej podstaty.

Ten, kto zasahuje do liturgie, nie je môj pravý služobník a napriek tomu sa práve toto stane. A čo urobia moji zasvätení služobníci? Sklonia svoje hlavy, pozdvihnú svoje ruky vo veľkolepej chvále nového falošného učenia a poprú všetko, čo som dal svetu. Ich láska k svetským veciam; ich túžba byť obdivovaní a ich povýšenecké ambície ich zbavia ich sľubov. Stanú sa zradcami a obrátia sa ku Mne chrbtom. Povedú milióny katolíkov do vážneho omylu a moje Cirkvi stratia svoju svätosť. Čoskoro potom, ako podstata mojej Cirkvi bude znesvätená, zhromaždia všetky ostatné kresťanské náboženstvá a navrhnú nové ekumenické sekty, čo povedie k verejnému vyhláseniu, ktoré bude popierať existenciu pekla. Potom, pracujúc pospiatky, presne opačným smerom voči Pravde, bude všetkým veriacim povedané, že hriech je subjektívny pojem a že kvôli dedičnému hriechu nie je možné sa mu vyhnúť. Takže vám povedia, že je to niečo, s čím si nemáte robiť starosti. Hriech ako taký bude znova definovaný. Akonáhle sa to stane, všetok zmysel pre morálku zanikne. Keď morálka už viac nebude považovaná za dôležitú, potom hriech bude narastať. Hriech sa rozšíri, vystupňuje, kým sa spoločnosť nezrúti, a pre tých, ktorí zostanú verní mojej Cirkvi - pravej cirkvi - to bude znamením hrôzy, ktorej budú svedkami.

Ľudia sa budú chváliť hriechom, otvorene sa honosiť svojou nemravnosťou a nové svetové náboženstvo nariadi, že hriech vám už nikdy nebude prekážať, alebo vás poškodzovať v Božích očiach. Boh, o ktorom sa budú zmieňovať, je Satan, ale to vám nikdy nepovedia. Aby Ma zosmiešnili, predstavia vám antikrista, ktorý bude nadšene prijatý, pretože falošný prorok mu bude tlieskať a zbožňovať ho. Antikrist urobí všetko, čo protirečí môjmu učeniu, ale urobí to s osobným kúzlom a pôvabom. Milióny ho budú zbožňovať. Bude všetkým, čím Ja nie som. Oklame tak veľký počet ľudí, že bude pre neho ľahké viesť Božie deti do kacírstva a do strašnej skazy.

Pripravujem vás všetkých na tento deň. Pre mnohých z vás je veľmi ťažké počuť tieto správy, ale je to pravda. Pravda vyslobodí vaše duše zo smrti. Bojujte s Pravdou a nevzíde z toho nič dobré - len zúfalstvo. Zabráňte ostatným zostať vernými mojej Cirkvi tým, že ich budete povzbudzovať, aby nasledovali kacírstvo, ktoré bude uvalené na svet mojou cirkvou z jej vnútra, a budete hodení levom. Tí, ktorí násilím ničia duše iných, budú čeliť najväčšiemu trestu z mojej ruky.

Prijmite Pravdu a pripravte sa. Nasledujte Ma a bezpečne vás povediem do môjho kráľovstva. Nasledujte šelmu a tá povedie vás a tých, ktorých privediete so sebou, do pekelných ohňov naveky.

Váš Ježiš

   5. 4. 2014 - 18:15 hod.

1096. Čoskoro odhalím môj konečný plán zhromaždiť moju Cirkev do môjho útočiska

Moja vrúcne milovaná dcéra, túžim dať odvahu a statočnosť každému z vás, komu bol daný dar rozlišovania rozpoznať môj hlas, keď hovorím k svetu prostredníctvom týchto posolstiev.

Ako vy, môj zvyšok, pôjdete vpred v jednote s mojou Cirkvou na zemi, čoskoro uvidíte mnohých ľudí opúšťať sväté sviatosti. To vás bude znepokojovať a potom sa to stane trápením, pretože čoskoro budú znesvätené a už viac nebudú tými sviatosťami, ktoré som dal svetu. Nesmiete nikdy plytvať časom, ak skutočne veríte, že s vami hovorím. Choďte - zhromaždite mojich kňazov a tých, ktorí odpovedajú na moje volanie. Potom sa pripravte na prichádzajúce roky, aby ste dokázali živiť moje stádo pokrmom života, keď po mojej prítomnosti nezostane žiadna stopa.

Až všetko, čo je zo Mňa a z toho, kto som, bude z mojich cirkví odstránené, všetko, čo zostane, bude pochádzať zo všetkého, čo Ja nie som. Vtelený diabol vstúpi do mojej Cirkvi a zamorí každého, kto sa pred ním skloní a bude ho uctievať. Pohltí duše naveky a vy musíte zostať stále bdelí v týchto prichádzajúcich časoch. Neponechávajte sa otvorení kacírstvu, ktoré vnikne do mojej Cirkvi ako zvnútra, tak aj zvonku. Teraz ste pripravovaní, a tak musíte nasledovať všetko, čo vám poviem, aby ste mohli zachrániť moju cirkev v takej miere, v akej len môžete, pred mojimi nepriateľmi.

Čoskoro odhalím môj konečný plán zhromaždiť moju Cirkev do môjho útočiska. Až vám dám pokyny, budete potrebovať veľkú silu a vytrvalosť, pretože váš nepriateľ bude antikrist - a jeho armáda bude, žiaľ, počtom väčšia, než moja. A to bude pre vás skľučujúce - ale vedzte toto. Nebude mať za sebou Božiu moc a nikdy vás nepremôže, ak zostanete verní môjmu Slovu.

Choďte v pokoji a čakajte na moje pokyny.

Váš Ježiš

   7. 4. 2014 - 19:15 hod.

1097. Tí, ktorí sa budú snažiť obhajovať Slovo vo vnútri mojich Cirkví, budú umlčaní  vylúčením

Moja vrúcne milovaná dcéra, semená boli zasiate a každý detail plánu pripraviť svet na antikrista bol dokončený.Všetky zmeny, ktorých budete svedkami vo svete politiky a v mojej Cirkvi na zemi, sú prepojené - ako aj každé gesto urobené medzi národmi – tak aj každý zákon, ktorý vzdoruje zákonom Božím. Nie je náhodou, že takéto zákony sú zavádzané po celom svete s takou rýchlosťou ako teraz, pretože boli starostlivo pripravené.

Nové, náhle oznámenia, týkajúce sa o uzatvárania vzťahov medzi štátom a cirkvou, kde ich zákony sa stanú vzájomne prepletené, doľahnú na vás. Tí, ktorí sa budú snažiť obhajovať Slovo vo vnútri mojich cirkví, budú umlčaní vylúčením. Žiadne zľutovanie nebude prejavené tým, ktorí sa pokúsia brániť moju Cirkev, pretože moji nepriatelia vyhlásia, že opak je pravdou. Vy, moji nasledovníci, budete vyhlásení za kacírov pre neposlušnosť k novým pravidlám, ktoré budú čoskoro ustanovené mojou cirkvou. Bude vám povedané, že moja Cirkev sa nemôže mýliť, a tak aj keď presadzujete Pravdu, budete izolovaní. Moja cirkev sa nebude nikdy mýliť. Moji vybraní vodcovia sa nikdy nepomýlia, ale až podvodník uchváti moc, nesmiete ho nasledovať, keď vyhlási, že Pravda je lož.

Spoznáte skrze moc Ducha Svätého, až tento deň príde. A v ten deň musíte nasledovať Mňa, vášho Ježiša. Modlite sa o moju odvahu, aby som vám mohol pomáhať, pretože budete potrebovať nervy z ocele, aby ste Mi zostali verní, až svet bude donútený podrobiť sa  antikristovi, v úplnom odovzdaní slobodnej vôle.

Váš Ježiš

   8. 4. 2014 - 20:20 hod.

1098. Spoznáte týchto zradcov podľa ich symbolických gest, ktoré urážajú moje Božstvo

Moja vrúcne milovaná dcéra, moji nepriatelia nie sú tí, ktorí vo Mňa neveria. Nie, sú to tí, ktorí dobre vedia, kto som, ale nenávidia Ma. Nie všetci z nich chápu, prečo Ma nenávidia, ale môžu byť rozdelení do dvoch skupín.

Prvá skupina nemá rada Pravdu. Tešia sa zo spoluúčasti v hriešnych záležitostiach, ospravedlňujú každý zlý skutok a jednanie, a  uspokojujú len svoju vlastnú zmyselnosť na úkor potrieb druhých. Starajú sa len o seba a napodobňujú každý charakterový rys diabla. Potom sú tu tí, ktorí vedia, kto som a čo som, ale úplne Ma odmietajú v prospech Satana, ktorého kúzlom sa nechali polapiť. Sú to ľudia, ktorí urobia nielen všetko, čo je pravým opakom toho, čo som ich učil, ale ktorí Ma urážajú vždy, pri každej príležitosti.

Tak ako satanské uctievanie zahrňuje symboly, moji zradcovia sa Mi budú vysmievať tým, že budú klásť takéto ohavné diabolské symboly predo Mňa. Pretože v každom obrade, ktorého sa zúčastňujú, aby uctievali Satana, znesvätia môj kríž a všetko, čo súvisí s mojím umučením. Spoznáte týchto zradcov podľa ich symbolických gest, ktoré urážajú moje Božstvo. Čoskoro tí z vás, s očami, ktoré dokážu vidieť Pravdu, budú schopní rozlíšiť medzi tými, ktorí Mi naozaj slúžia a tými, ktorí tak nekonajú.

Zasvätení služobníci, ktorí sú Mi verní, Ma budú uctievať počas Svätého týždňa svojimi pokornými gestami, vrátane toho, že padnú tvárou k zemi pred mojím svätým krížom a pečatným  bozkom pobozkajú moje nohy. Sústredia sa na všetko, čo súvisí so Mnou, Ježišom Kristom, mojou smrťou na kríži a mojim sľubom vykúpiť ľudstvo z hriechu. Ale vedzte toto. Tento rok, od Svätého týždňa, sa objavia trhliny a význam môjho ukrižovania bude prekrútený. Veriacim budú predložené nové výklady a z úst mojich nepriateľov sa budú vylievať lži. Budú sa ľstivým spôsobom vysmievať môjmu umučeniu, a spočiatku to nebude očividné. Ale až moja smrť na kríži prestane byť stredobodom záujmu a až sa budú konať podivné gestá v mojich cirkvách, spoznáte, že toto je začiatok rozkladu mojej Cirkvi na zemi.

Keď Satan útočí na ľudstvo, jeho prvým záujmom bude vždy rodina, pretože rodina predstavuje všetko, čo pochádza od môjho Otca. Zničí manželstvá, zmení význam toho, čo manželstvo je, bude povzbudzovať k potratom, zvádzať ľudí, aby sa dopúšťali samovrážd, a bude rozdeľovať a rozbíjať rodiny. Potom zničí a rozbije moju rodinu - moju cirkev na zemi, pretože toto je to, čo prisahal, že Mi urobí v poslednú hodinu. Už začal postupne rozkladať moju Cirkev a nezastaví sa, kým sa nezrúti k mojim nohám. Môj Otec dovolil, aby ničiteľ v podobe antikrista tak urobil, ale len potiaľto môže zájsť. Moja cirkev je mojou rodinou, a zatiaľ čo veľká časť mojich detí odíde, aby nasledovali preorganizovanú falošnú cirkev, mnohí sa stále budú pridržať Mňa a tak moja cirkev - moje Telo - nemôže zomrieť.

Prosím, neopúšťajte Ma, moji milovaní nasledovníci. Nesmiete podľahnúť tejto zvrátenosti. Ak Ma milujete, musíte si pripomínať všetko, čo som vás učil. Neprijímajte nič nové, pokiaľ ide o moje sväté Slovo. Nebudem nikdy tolerovať jediné slovo, ktoré nevyšlo z mojich svätých úst. Ani vy by ste nemali. Ste buď so Mnou, alebo proti Mne. Prijmite akýkoľvek nový výklad môjho Slova obsiahnutého vo Svätom písme a zradíte Ma. Akonáhle tak urobíte, prehltnete celé nové učenie, ktoré zničí vašu dušu. Milujem vás, a ak Ma skutočne milujete, zostanete vždy verní môjmu Slovu, ktoré sa nikdy nezmení.

Každý, kto hovorí, že prichádza v mojom mene - hoci je to zasvätený služobník, vodca mojej cirkvi, alebo prorok - a prehlási, že moje Slovo je lož, neprichádza odo Mňa.

Váš Ježiš

    9. 4. 2014 - 15:30 hod.

1099. Môj Syn, Ježiš Kristus, bude zradený iným Judášom, niekým, kto má veľkú autoritu

Moje drahé dieťa, keď Judáš Iškariotský zradil môjho Syna, Ježiša Krista, malo to ďalekosiahle následky. Pretože bol jedným z najbližších spojencov môjho Syna a ako člen jeho drahých apoštolov, jeho zrada bola pre môjho Syna veľmi bolestná. Vzhľadom k tomu, že on, zradca, vyšiel zo sféry pôsobnosti môjho Syna, znamenalo to, že do myslí tých, ktorí si neboli istí, či môj Syn bol alebo nebol vskutku pravým Mesiášom, sa vkradli pochybnosti. Pochybnosti sa šírili a mnohí z jeho apoštolov sa cítili zmätení, stratení a ustráchaní. Vedeli, že akonáhle bol zajatý svojimi nepriateľmi, Pravda bude spochybnená a potom popretá. Tiež vedeli, že keby verejne bránili môjho Syna, že by tiež trpeli a mohli skončiť tak, že by museli niesť rovnaký trest, aký bol vymeraný jemu. Vedeli tiež, že by nemali odvahu vzdorovito sa postaviť proti jeho nepriateľom zo strachu z výsmechu.

A tak zrada môjho Syna z vnútra jeho Cirkvi na zemi bude rovnaká. Môj Syn bude zradený iným Judášom, niekým, kto má veľkú autoritu, z vnútra jeho cirkvi na zemi. Až sa stane táto najväčšia zrada od doby, kedy Judáš Iškariotský predal môjho Syna za tridsať strieborných, spôsobí, že ľudia všetkých rás, národov a kresťanských vier budú pochybovať o Pravde. Táto zrada bude mať taktiež ďalekosiahle následky, pretože spochybní každý jednotlivý aspekt Božstva môjho Syna. Až sa to stane, Pravda sa zrúti. Na jej miesto bude vztýčená mŕtvola, prehnitá až do špiku kosti, bez známky života. Mŕtve učenie bude vyzdvihnuté a vystrojené všetkými falošnými hodnotami spojenými s mojím Synom, ale to neprinesie žiadne ovocie. Napriek tomu sa to bude zdať ako nové obrátenie.

Pravé obrátenie pochádza z lásky ľudí k Bohu, živené darom Ducha Svätého a ich slobodnou vôľou. Toto nové učenie bude vnútené svetu bez vašej slobodnej vôle. Odmietnite ho a budete potrestaní nepriateľmi môjho Syna.

Tí, ktorí zradia môjho Syna v posledných dňoch, nebudú mať život. Tí, ktorí Ho nezradia, budú žiť navždy v sláve Božej.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   10. 4. 2014 - 17:22 hod.

1100. Môj biskup, ktorého si najviac vážim, sa stane obeťou strašného justičného omylu

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa láme moje srdce pre ťaživú situáciu mojich zasvätených služobníkov a ťažké skúšky, ktorým budú musieť čeliť kvôli mojim nepriateľom. Môj biskup, ktorého si najviac vážim, sa stane obeťou strašného justičného omylu. Potom, čo bude démonizovaný, mnohí z mojich zasvätených služobníkov budú pokarhaní, ak sa odvážia vysloviť sťažnosti proti novým zákonom, ktoré nie sú odo Mňa a budú musieť byť svedkami, ako sú zavádzané do mojich cirkví.

Mnohí zasvätení služobníci zmiznú a budú uväznení proti svojej vôli. Iní, ktorí pred nepriateľom utečú, budú hľadaní, a tak budú potrebovať, aby si veľmi dôkladne pripravili plány na prichádzajúce dni. Bude to zakrátko potom, čo portrét antikrista bude zavesený na každom oltári, zatiaľ čo každý pozostatok mojej tváre, môjho kríža, svätých a sviatostí, zmizne bez stopy. Táto diktatúra bude podobná tým, ktorých ste boli svedkami už skôr v národoch, kde ľudia boli pošliapaní. Od uctievačov v tomto novom svetovom náboženstve sa bude očakávať, že sa sklonia pred obrazom antikrista. Títo uctievači sa budú prežehnávať pred touto ohavnosťou, ale nebude to znamenie kríža, ktoré budú robiť, bude to gesto ruky. Všetci, ktorí sa sklonia pred šelmou, sa stanú jej otrokmi a vyženú tých, ktorí ju odmietnu zbožňovať. Zradia dokonca aj členov svojich vlastných rodín a odovzdajú ich k potrestaniu, takú bude mať šelma nad nimi moc.

Každému z vás, a najmä mojim zasväteným služobníkom, odkážem istý druh ochrany proti moci šelmy a budem vám dávať pokyny na každom kroku tejto hroznej cesty. Pošlem vám svojich statočných služobníkov, verných biskupov, kňazov a iných zasvätených služobníkov - všetkých odo Mňa - ktorí Mi budú aj naďalej slúžiť. Budú požehnaní darmi, ktoré vám pomôžu zostať vo Mne a pre Mňa, a tak budete schopní zniesť tento útlak, až do dňa, kedy prídem zachrániť môj ľud a vziať ho do svojho kráľovstva. Neobávajte sa týchto časov, pretože nebudú ťažké ak prijmete moju ruku milosrdenstva a naučíte sa Mi úplne dôverovať. Žehnám vám dnes v mene môjho Otca a odkazujem každému z vás svoju silu, odvahu a odolnosť, pretože ich budete potrebovať, ak máte zostať skutočnými kresťanmi, vernými môjmu svätému Slovu.

Váš Ježiš

    11. 4. 2014 - 15:22 hod.

1101.  Ježiš vám bol vo všetkom podobný, okrem hriechu, pretože to by nebolo možné

Moje drahé dieťa, sedem padlých anjelov zaútočí na túto misiu a pokúsia sa oklamať Božie deti, aby nezostali verné jeho zvyškovej armáde. Zjavia sa tým, ktorých oklamú, ako anjeli svetla, ale v skutočnosti nie sú ničím než padlými anjelmi.

Satanova moc je veľmi silná a jeho prítomnosť vo svete je viditeľná, ako si vyberá všetkých svojich ctiteľov, aby ich podnecoval okázalo dávať najavo jeho prítomnosť. Robí to prostredníctvom hudby, náboženstiev, ktoré nepochádzajú od môjho Syna, Ježiša Krista, a skrze tých, ktorí stoja za tak zvanými svätými skupinami, ktoré uctievajú šelmu a jej panstvo na zemi.

Deti, musíte vždy nasledovať môjho Syna vo všetkom, čo vás učil počas svojho času na zemi. Jeho sväté Slovo je posvätné a je všetkým, čo potrebujete vedieť, ak máte ísť po jeho ceste k večnému životu. Musíte byť stále sústredení na vašu túžbu získať večný život a preto žiť život tak, ako vám ukázal môj Syn. Neprijímajte nikdy nič, čo spochybňuje jeho božstvo. Človek, ktorý sa opováži vyhlasovať nepravdy o mojom Synovi, nemá dar Ducha Svätého, a preto nie je hoden, aby definoval všetko, čím je môj Syn.

Môj Syn je váš božský Spasiteľ, ktorý sa ponížil, aby sa stal človekom. Keď sa narodil, Slovo sa stalo Telom, a tak Ježiš Kristus bol človekom v každom ohľade. Ježiš vám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu, pretože to by nebolo možné.Syn Boží bol poslaný, aby vykúpil ľudstvo a zachránil každého z vás od smrti, ktorá pochádza zo zotročenia Satanom. Jeho božstvo je všemohúce, nanajvýš dobré, nanajvýš nepreniknuteľné a popierať jeho božstvo znamená popierať Božiu moc. Ak to urobíte, vyznáte svoju vernosť diablovi.

Deti, musíte sa modliť túto modlitbu modlitebnej kampane a volať ku mne, vašej Matke, aby som vás chránila pred klamom, ktorý vám bude predložený, aby vás podnietil popierať Božiu moc.

Modlitba modlitebnej kampane ( 146 ) : Za ochranu pred klamom

Drahá Matka Spásy, chráň ma milosťou ochrany proti klamstvám, ktoré vytvoril Satan, aby zničil vieru kresťanov. Chráň nás pred tými, ktorí sú nepriateľmi Boha. Udržuj nás v bezpečí od klamstiev a kacírstva, použitých k oslabeniu našej lásky k tvojmu Synovi. Otvor naše oči k nepravdám, klamu a každému pokusu, s ktorým sa môžeme stretnúť, ktorý nás bude nabádať, aby sme popreli Pravdu. Amen.

Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie varovať vás pred veľkým podvodom, ktorý čoskoro zostúpi na cirkev môjho Syna na zemi.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   12. 4. 2014 - 15:42 hod.

1102. Moja láska spolu s vašou vierou sa stane mečom spásy

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď Boh zasahuje vo svete prostredníctvom svojich vybraných prorokov, Slovo je ako meč. Preniká priamo do srdca a spôsobí v duši dvojakú reakciu. Na jednej strane poskytuje veľký náhľad a porozumenie, ale na druhej strane môže byť ťažko prijateľné. To preto, že Pravdu nie je nikdy ľahké prijať, pretože môže byť bolestivá.

Vo svete, v ktorom Satan vládne ako kráľ, bude Pravda vždy ukazovať tú škaredú stranu. To môže spôsobiť úzkosť v srdciach mnohých ľudí. Zlo takmer vždy prichádza oblečené do glazúry farieb, ale keď je zbavené všetkých svojich lákavých vrstiev, to, čo zostáva, je veľmi ohavné jadro.

Pre mnohých ľudí je ťažké prijať, že niektoré činy či skutky sú zlé, kvôli klamu diabla. Každá forma zla, vytvorená rukou Satana, je starostlivo zamaskovaná, takže je ľahko ospravedlnená v mysliach nevinných, ktorí prijmú túto odpornú lesť bez výčitiek svedomia. Nebudú o nič múdrejší. Akú nádej, môžete sa pýtať, má človek, ak je zvedený antikristom, ktorý bude milovaný a zbožňovaný pre svoje veľké činy dobročinnosti? Odpoveď je modlitba. Vaša nádej spočíva vo vašich modlitbách, lebo ak sa modlíte o vyslobodenie zo zla, odpoviem na vaše volanie.

Moja láska spolu s vašou vierou sa stanú mečom spásy, ktorým nevinné duše, ktoré budú ľahko oklamané šelmou, môžu byť zachránené, a potom kráľovstvo bude moje. Prídem čoskoro, aby som si vyžiadal svoj právoplatný trón, a tak nesmiete nikdy stratiť nádej.

Váš Ježiš

   13. 4. 2014 - 19:00 hod.

1103. Ako sa Veľký piatok blíži, tí, ktorí Ma mučia a snažia sa odstrániť všetky stopy po Mne, budú v ten deň veľmi trpieť

Moja vrúcne milovaná dcéra, je mojou túžbou, aby tí, ktorí Ma skutočne milujú, urobili pokánie počas Svätého týždňa skrze dar zmierenia. Ak Mi ukážete skutočnú ľútosť za svoje hriechy, vylejem na vás zvláštny dar prijatia v súlade s mojou svätou vôľou. Nalieham na vás, aby ste Mi v tomto čase dejín dôverovali ako nikdy predtým, pretože ak budete pozorne počúvať, budem môcť dať počuť moje Slovo všetkým - vrátane tých, ktorí Ma vôbec nepoznajú.

Keď Ma moji nepriatelia prenasledovali, urobili všetko možné, aby Ma zdiskreditovali. Vyliali si zlosť na mnohých chudobných nevinných a mučili ľudí, o ktorých si mysleli, že som Ja. Šírili lži o mojich apoštoloch, pokúšali sa Ma mnohými spôsobmi zdiskreditovať a dostávali návaly hnevu, keď Ma nemohli fyzicky napadnúť. Boli by Ma zabili, keby Ma zajali pred Veľkým piatkom - keby som sa sám nechránil. Šírili svoju nenávisť, klamstvá, ohováranie o mojej misii a ich falošné obvinenia proti Mne boli šírené do každého mesta a dediny pred dňom, kedy som bol nakoniec zradený jedným z mojich vlastných.

Jed, ktorý sa rinul z úst mojich nepriateľov, pochádzal od hada, ktorý zamoril ich duše. Napodobňovali ho každým spôsobom - jačali na Mňa v zúrivom hneve, hoci ich obvinenia boli falošné a nezmyselné. Pľuli na mojich apoštolov, mučili mojich učeníkov, rovnako ako tých nešťastných mužov, ktorých si pomýlili so Mnou. Snažili sa obrátiť iných proti Mne, ktorí o Mne nepočuli a hovorili ohavné veci proti tým, ktorých nemohli presvedčiť, aby Ma odsúdili. Všetci diabli z útrob pekla Ma mučili počas mojich posledných týždňov na zemi, keď moje Slovo preniklo srdcia mnohých a obrátilo tisíce.

Keď moja prítomnosť bola najsilnejšia, nenávisť zosilnela a rev tých, ktorí sa postavili proti Mne, bol taký, akoby pochádzal od divokých zvierat. Ľudia, ktorí sa pripojili ku skupinám farizejov, aby Ma potrestali, sa stali práve tak zlí, ako tí, ktorí ich popudzovali k diabolskej zúrivosti proti mojej dobrej povesti. Bol som obvinený, že som nečistý na tele i na duši.Povedali, že moje Slovo pochádza od nečistých duchov. Povedali, že som priniesol falošné svedectvo proti Mojžišovi a že som bol poslaný Zlým, aby som skazil ich duše. Ignorovali lásku, ktorú som šíril, obrátenie k vzájomnej láske, ktoré som medzi nimi vyvolal a zázraky, ktoré som vykonal. Zatiaľ čo stále kričali ohavnosti proti Mne, stáli sebavedome a pyšne a súčasne sa rúhali proti Bohu, keď vyhlásili, že hovoria v jeho mene. Presne takto Satan klame ľudí.

Tí, ktorí sa rúhali proti Mne počas môjho ukrižovania, nežijú v mojom kráľovstve, lebo utrpeli najhorší trest. Môj Otec zničí každého, kto hovorí, že hovorím hlasom Satana. A tak vy, ktorí tvrdíte, že môj hlas je hlasom Zlého, vedzte, že vaše utrpenie bude horšie než smrť. Vaše jazyky už viac nebudú vylievať jed, ktorý Satan vložil do vašich duší, vaše oči už viac nebudú vidieť, pretože je to len temnota, po ktorej túžite - a tak budiž. Vaše uši nikdy nebudú počuť sladkosť môjho hlasu, pretože odmietate počúvať - a tak budiž. Vaše srdce nemá lásku a tak žiadnu lásku už nikdy nepocíti, akonáhle ste sa uzavreli láske Božej. Vaše slová budú váš pád, a ak tí, ktorí Ma  obviňujú, vášho Pána Boha, Spasiteľa a Vykupiteľa všetkého ľudstva z toho, že hovorím zlo - nebudú viac vypočutí. Zomrú.

Môj hnev v tomto čase proti pokrytcom, ktorí sa potulujú svetom, predstierajúc, že prichádzajú odo Mňa je neznesiteľný a môj trest postihne každého z vás, kto na Mňa pľuje. Preč odo Mňa - nemáte nado Mnou žiadnu moc. Odvrhnem vás.

Keď počujem krik posadnutých, s nenávisťou Satana v dušiach, opovažujúcich sa verejne hlásať svoju vernosť ku Mne, je Mi zle. Hnusia sa Mi a nie sú lepší ako tí, ktorí sa veľmi domáhali, aby zatĺkli prvý klinec do môjho Tela.

Ako sa Veľký piatok blíži, tí, ktorí Ma mučia a snažia sa odstrániť všetky stopy po Mne, budú v ten deň veľmi trpieť. V ten deň, až budete trpieť mojou bolesťou, ktorá vám bude daná, aby vás priviedla k rozumu, spoznáte, že Ja vás volám. Robím to nie preto, že si zaslúžite jediný gram moje sympatie, ale preto, že vás milujem - napriek všetkému. V ten deň vás budem prosiť, aby ste ku Mne volali takto:

"Ježišu, odpusť mi utrpenie, ktoré som spôsobil tvojmu Telu, tvojmu Slovu a tvojmu Božstvu."

Ja odpoviem a pomôžem vám prísť ku Mne, s láskou a radosťou v mojom srdci.

Váš Ježiš

   15. 4. 2014 - 20:15 hod.

1104. Kríž je vaše spojenie s večným životom. Nikdy neopúšťajte kríž.

Moja vrúcne milovaná dcéra, až moji milovaní nasledovníci budú sláviť Veľký piatok, musia si pripomínať, ako sa moja láska dotýka ľudskej rasy.

Tí, ktorí Ma prenasledovali a potom Ma zabili, boli plní nenávisti a mali srdce z kameňa. Zomrel som pre nich, napriek ich nenávisti a vytrpel som veľkú agóniu, aby mohli byť vykúpení. Napriek tomu, tak mnoho ľudí Ma dnes ešte nenávidí a pohŕdajú Mnou v tak veľkej miere, že keby som mal odhaliť zlo, ktoré pustoší ich duše, nedokázali by ste to zniesť.

Moji nepriatelia budú všade bojovať proti mojim pokusom pripraviť svet skrze Knihu Pravdy. Najhoršie útoky prídu zo satanských skupín, z ktorých mnohé sa vydávajú za kresťanské, takže môžu dať voľný priechod svojmu hnevu a predstierať, že bránia svoju vieru. Takýmto spôsobom Satan využíva svoje ochotné obete k útoku na moje dielo. Aké úbohé sú ich duše a ako zarmútený som Ja, keď Ma stále zrádzajú, hádžu na Mňa blato, a šíria lži o mojom Slove v snahe ukradnúť duše z môjho milosrdného srdca.

V tomto týždni plačem slzami múk, pretože čas je krátky a Ja viem, že hoci sa budem snažiť akokoľvek, veľa duší sa ešte ku Mne obráti chrbtom. Prečo Ma tieto duše tak nenávidia? Odpoveď je - pretože pre Mňa nemajú vôbec žiadnu lásku. Mnohí z nich zisťujú, že je desivé, že nenávisť, ktorú cítia ku Mne vo svojich srdciach, nemôže byť zmytá. Sú tak posadnutí Zlým, že každú minútu svojho dňa trávia tým, že Ma preklínajú.

Prevažná väčšina ľudí už vo Mňa viac neverí - tých, ktorí skutočne veria, je malý počet v oceáne duší, ktorého rozsah siaha od jedného konca zeme k druhému. Ale sľubujem vám, že zhromaždím toľko duší, koľko len budem môcť a pre lásku, ktorú k vám mám, rozšírim svoje milosrdenstvo dokonca aj medzi tými, ktorí si ho nezaslúžia. Ako len vítam tie dobré, milujúce a čisté duše, ktoré prichádzajú ku Mne. Napĺňajú Ma veľkou radosťou. Ach, ako tíšia moje rany. Ako Mi prinášajú úľavu od smútku, ktorý znášam pre mojich úbohých hriešnikov, ktorí nemajú ani potuchy o tom, akú veľkú radosť som im sľúbil v mojom novom kráľovstve. Tak veľa duší nanešťastie zahodí kľúč, ktorý som im dal k večnému životu - a prečo? Kvôli životu bez zmyslu, životu plného vzrušenia a prázdnych sľubov. Únavnému životu driny, ktorý neprináša život - len to, čo končí v prachu. Ja som váš život. Ja vám prinášam život. Ak prijmete moju smrť na kríži a uznáte moje vzkriesenie, nikdy neokúsite smrť.

Vám, tejto generácii, hovorím toto. Vy, ktorí ste so Mnou, nezakúsite smrť – dokonca ani smrť tela. Vy, ktorí Ma zradíte, skrze hriech, keď vám bola daná Pravda, nebudete mať život. A tak vy, moji milovaní nasledovníci, nesmiete mať nikdy strach z tejto misie. Vezmem vás a zahrniem všetkými darmi, ktoré vám môj Otec túži všetkým udeliť, až konečne zhromaždí svoje deti v kráľovstve, ktoré vám sľúbil, keď poslal Mňa, svojho jediného Syna zachrániť vaše duše mojou smrťou na kríži. Kríž je vaše spojenie s večným životom. Nikdy neopúšťajte kríž. Moja smrť bola vašou cestou k večnému životu. Bez môjho kríža smrť zvíťazí nad tými, ktorí ho odmietnu.

Váš Ježiš

   17. 4. 2014 - 21:00 hod.

1105. Môj nový raj sa stane svetom bez konca - ako bolo predpovedané

Moja vrúcne milovaná dcéra, k môjmu vzkrieseniu z mŕtvych došlo z istého dôvodu. Nestalo sa to iba kvôli tomu, aby bol podaný dôkaz môjho božstva tým, ktorí neprijali, kým som bol. Do tej doby duše, ktoré zomreli, nemohli vojsť do neba. Museli čakať. Ale akonáhle došlo k môjmu zmŕtvychvstaniu, bol im daný nový život v mojom kráľovstve. Moje vzkriesenie prinieslo dušiam večný život, a preto smrť už viac nebude mať moc nad ľudskou rasou.

Moje zmŕtvychvstanie  bude skutočne zrejmé za môjho Druhého príchodu, pretože potom všetky duše, ktoré zomreli vo Mne a pre Mňa, tiež povstanú z mŕtvych a bude im daný večný život. Povstanú v tele a duši v dokonalom súlade s Božou vôľou a budú žiť v mojom novom kráľovstve, kedy stará zem a nebesá sa pominú a vznikne nový svet. Môj Nový raj sa stane svetom bez konca - ako bolo predpovedané. Všetci, ktorí milujú Boha a ktorí prijmú moju ruku milosrdenstva, vstúpia do môjho nádherného kráľovstva. To bol sľub, ktorý som dal, keď som vymenil svoje pozemské telo za smrť, aby som vám všetkým dal večný život. Nezabudnite, že čo Boh sľúbi, vždy splní. Čo Boh predpovedal všetkým svojim prorokom, sa stane, pretože nehovorí jednu vec a myslí tým inú.

Keď Boh povedal Jánovi, že svet sa v posledných dňoch rozdelí a jeho chrám bude zničený, neklamal. Vláda tých, ktorí chcú zničiť Božie Slovo, začala a čas všetkých proroctiev, ako boli predpovedané Danielovi a Jánovi, je u vás. Môj sľub, že prídem a oddelím kozlov od oviec sa stáva skutočnosťou. Ľudia dostanú každý druh pomoci, skrze zásah z neba a veľa príležitostí urobiť konečnú voľbu. Buď Ma budú nasledovať, alebo zostanú pozadu.

Váš Ježiš

   18. 4. 2014 - 23:24 hod.

1106.  Je len jediná cesta k Bohu, a tá je skrze Mňa, Ježiša Krista. Nie je žiadna iná cesta.

Moja vrúcne milovaná dcéra, svet znovu povstane z popola, z krviprelievania. Sľubujem, že zmetiem pohromu antikrista z povrchu zeme. Zničím Božích nepriateľov a tých, ktorí sú zodpovední za to, že prinesú biedu, nespravodlivosť a utrpenie Božím deťom.

Zlo, ktoré dnes zviera srdce ľudí v každej časti sveta, má rôzne podoby. Vo svojej brutálnej podobe sú ľudia mučení, vraždení a surovo trestaní. Inokedy ľudia musia znášať veľké utrpenie, vrátane nedostatku potravy, bývania a hroznej chudoby, zatiaľ čo ich vodcovia pohltia všetky ich práva. Potom sú tu nespravodlivé zákony, ktoré nadŕžajú mocným, bohatých ľudí robia ešte bohatšími a chudobných ľudí ešte chudobnejšími, kde málo súcitu a lásky sa preukazuje tým, čo sú vo veľkej núdzi. Nakoniec je tu prenasledovanie kresťanov - mojich nasledovníkov - po celom svete. Je nimi pohŕdané viac než všetkými ostatnými a strašne trpia v mojom mene. Kresťania sú nenávidení nasledovníkmi Zlého, ktorý používa svojich zástupcov, aby ich umlčali rôznymi spôsobmi. Mnohé z ich plánov zahŕňajú cenzúru, alebo právo otvorene vyznať svoju vernosť ku Mne. A zatiaľ čo dnešné vlády budú vytrvalo brániť práva každej inej viery, alebo občianske právo, nesklonia sa pred právami kresťanov.

Kresťanom bude čoskoro zakázané praktizovať svoju vieru na verejných miestach, v školách, na univerzitách a nakoniec v Božích chrámoch. Môžete snáď povedať - To je predsa nemožné - zabrániť kresťanom praktizovať svoju vieru v ich vlastných kostoloch? K tomu dôjde tým najľstivejším spôsobom, kde milióny budú podvedení, bez toho, že by si to všimli, akonáhle sa zmení každý jednotlivý detail Slova, takého, aké je dnes, ale to sa stane v tichosti. Iba tí, ktorí dávajú pozor, uvidia zmeny a onedlho bude prijateľné, že všetky kresťanské kostoly budú otvorené k privítaniu všetkých vier, vrátane tých, ktoré vo Mňa neveria. Napriek tomu nie všetci, ktorí neuctievajú Trojjediného Boha, budú nútení vstúpiť do jednotnej svetovej cirkvi. Nie. Budú to kresťania, ktorí budú prinútení k zbožňovaniu pohanstva, ktoré bude opatrne predložené ako nová cirkev a ktorá prijme novú podobu "prijímania" - cirkev pre všetkých - kde Ja, Ježiš Kristus, sa už nebudem vyskytovať.

Od tohto roku moje kríže začnú miznúť, a zatiaľ čo moje Cirkvi a tí, ktorí hovoria, že Mi slúžia, hovoria o dôležitosti humanizmu, nebudete počuť  rozprávať o dôležitosti odovzdať sa Mne, Ježišovi Kristovi, vášmu Spasiteľovi. Nebudete preto pripravení na večnú spásu. O dôležitosti nasledovať moju cestu k môjmu Otcovi sa nebude hovoriť, ani nebude diskutovaná dôležitosť svätých sviatostí. Namiesto toho vám budú rozprávať o dôležitosti starať sa o potreby a blaho iných, čo bude použité ako náhrada za moje zbožňovanie. Ja som cirkev. Moje Telo je cirkev, ale časom budem úplne daný stranou. Vaše hlavy budú naplnené klamstvami. Povedia vám o všetkých druhoch ciest, ktoré sú nutné, aby vás priviedli bližšie k Bohu. Ale každá cesta, o ktorej vám povedia, že sa po nej máte vydať, bude opačným smerom.

Vedzte teraz, že je len jedna Pravda. Je len jediná cesta k Bohu a tá je skrze Mňa, Ježiša Krista. Nie je žiadna iná cesta.

Váš Ježiš 

    20. 4. 2014 - 17:40 hod.

1107.  Veľmi málo z vás odmietne novú jednotnú svetovú cirkev,  a tak môj zásah bude rýchly

Moja najdrahšia dcéra, keď som poslal svojho Syna, aby vykúpil ľudstvo, svet Ho odmietol, rovnako ako prorokov, ktorých som poslal pred Ním.

Ako teraz pripravujem poslať svojho Syna druhýkrát a naposledy, aby zhromaždil moje deti a dal im večný život, oni tiež odmietnu tento veľký čin milosrdenstva. Skrze moje Slovo som dal ľuďom Pravdu, a napriek tomu ju odmietajú. Ako ľahko zabúdajú. Akí sú slepí, lebo som povedal svetu, že mu prinesiem moje kráľovstvo - nový svet bez konca - ale nemajú skutočné porozumenie, čo ich dedičstvo bude znamenať. Nie všetci prijmú milosrdenstvo môjho Syna, a tak pripomínam svetu, čo má prísť, aby prišli a prijali moje kráľovstvo.

Moje deti prejavia veľký odpor k mnohým zázrakom, ktoré ukážem svetu pred príchodom môjho Syna. Bude sa mnoho rozprávať, ale moji nepriatelia sa postarajú, aby moje deti boli oklamané, a tak nepripravia svoje duše na nádherný život, ktorý som pripravil pre každého z vás.

Práve tak, ako môj Syn tretieho dňa vstal z mŕtvych, tak sa tiež odhalí tretieho dňa po troch dňoch temnoty, pri svojom Druhom príchode. Želám si, aby ste vedeli o týchto troch dňoch temnoty a nebáli sa ich. Posvätené sviece vám poskytnú jediné svetlo, ktoré som povolil, aby som umožnil tým, ktorí Ma milujú, vidieť a očakávať s radosťou príchod môjho Syna.

Nebojte sa mojej lásky k vám, ani moci, ktorou vládnem, pretože je to pre vaše vlastné dobro, že dovoľujem, aby sa všetky tieto udalosti stali v dňoch, ktoré vedú  k Veľkému dňu. Dovoľujem mojim nepriateľom, aby sa potulovali po svete. Dovoľujem ničiteľom klamať ľudí, lebo takto budem skúšať vieru tých, ktorí boli požehnaní Pravdou. Ale vedzte toto. Tí, ktorí zradia Božie Slovo, budú vyhnaní do púšte. Tí, ktorí zaútočia a potrestajú mojich zasvätených služobníkov, ktorí milujú môjho Syna, budú tvrdo potrestaní. Dovolím slabým a tým, ktorí ľahko podliehajú klamu, aby - až moje proroctvá, dané tebe, dcéra moja, sa naplnia - sa kajali a vyhľadali Ma.

Deti, pripravujem vás, aby sa stala moja vôľa a aby ste žili v mojej ríši, pretože preto ste sa narodili. Svet, v ktorom žijete je poškvrnený, kvôli Zlému a jeho vplyvu. Zem je zamorená hriechom v tomto čase viac, ako kedykoľvek predtým, a hriech sa teraz vystupňuje, čoho každý z vás, s pravou vierou, bude svedkom. Budete potrebovať, aby vám Pravda bola pripomínaná každý deň od dnešného dňa - veľkonočnej nedele - pretože bez nej zablúdite a stratíte sa.

Veľmi málo z vás odmietne novú jednotnú svetovú cirkev, a tak môj zásah bude rýchly. Pritiahnem vás ku Mne, povzbudím vás, až bolesť a odpadlíctvo sa stanú neznesiteľnými a zachránim vaše duše akýmkoľvek spôsobom, ktorý si vyberiem, skôr než by som vás ponechal mojím nepriateľom. Želám si, aby ste pozerali vľúdne na tých, ktorí bojujú proti môjmu Synovi kvôli tejto jeho misii pripraviť svet na svoj Druhý príchod. Žiadam vás, aby ste Ma prosili, svojho Večného Otca, aby som prejavil milosrdenstvo všetkým, ktorí sa snažia miešať do mojej ruky, mojej šľachetnosti, mojej moci a môjho Božstva skrze túto mimoriadnu modlitbu modlitbovej kampane:

Modlitebná kampaň ( 147 ) : Bože Otče, buď milosrdný k tým, ktorí popierajú tvojho Syna

Ó, Bože, môj Večný Otče, prosím Ťa, aby si prejavil milosrdenstvo tým, ktorí popierajú tvojho Syna. Prosím ťa za duše tých, ktorí sa pokúšajú zničiť tvojich prorokov. Úpenlivo ťa prosím za obrátenie duší, ktoré sú pre Teba stratené, a prosím, aby si pomohol všetkým svojim deťom pripraviť ich duše a zmeniť ich životy v súlade s tvojou Božou vôľou v očakávaní Druhého príchodu tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista. Amen.

Choďte, moje deti, a pripravte všetkých, ktorých poznáte, tým, že ponúknete Mne, svojmu Večnému Otcovi, špeciálne modlitby za moje veľké milosrdenstvo.

Milujem vás všetkých. Som všetko milujúci, nanajvýš trpezlivý a očakávam vašu odpoveď. Nikdy si nemyslite, že nepočujem vaše modlitby, lebo vaše hlasy sú sladkosťou v mojich ušiach a vaša láska ku Mne Mi prináša veľkú radosť. Nie je nič, čo by som neurobil pre svoje deti. Nič.

Choďte v láske a radosti, pretože si môžete byť istí, že som nanajvýš milosrdný.

Váš milovaný Otec

   21. 4. 2014 - 15:56 hod.

1108. Začiatok a koniec sveta sa zjednotí

Moja vrúcne milovaná dcéra, je veľmi ťažké pre duše, dokonca aj pre tie so silnou vierou, zosúladiť svet, v ktorom žijete, s mojím kráľovstvom.

Svet, aký je, nie je zlučiteľný s mojím kráľovstvom a to znamená, že tí, ktorí Ma poznajú a skutočne Ma milujú, zisťujú, že je občas bolestné žiť ich každodenné životy. Milovať Ma znamená nasledovať moje učenia a volať ku Mne, aby som vám odpustil vaše hriechy. To je jediný spôsob, ako sa môžete stať súčasťou toho, kto som. Nemôžete sa stať časťou môjho kráľovstva, kým neuznáte Pravdu a neprijmete, že pokiaľ existuje hriech, svet nemôže byť nikdy dokonalý. Kým človek robí všetko podľa svojej vlastnej slobodnej vôle, kedy je neustále pokúšaný oddávať sa svojim sebeckým potrebám, zostane otrokom.

Ak žijete život podľa Božieho Slova, budete schopní vidieť svet taký, aký je. Budete svedkom divu, akým je zázrak Zeme, ktorá bola stvorená mojím Otcom. Ale taktiež uvidíte, ako slabosť človeka ho oddelila od Boha. Kým to tak zostane, svet, ako ho poznáte, nemôže byť znovu pozdvihnutý do svojej bývalej slávy. To je dôvod, prečo nájdete skutočný pokoj, až keď znovu prídem, aby som vás priviedol do raja môjho Otca, ktorý pre vás na počiatku stvoril.

Začiatok a koniec sveta sa zjednotí. Nebude neba, ani očistca, ani zeme - budú existovať len dve entity. Moje kráľovstvo - kde život nikdy neskončí pre tých, ktorí Mi dovolia, aby som ich zhromaždil do svojho srdca a peklo pre tých, ktorí sa nebudú chcieť ku Mne obrátiť.

Všetko sa stane podľa môjho milosrdenstva a svätej vôle môjho Otca, ktorý miluje všetky svoje deti. Chce zachrániť každého, a to skrze Mňa. Nemôžem nútiť tých, ktorí nechcú byť súčasťou môjho kráľovstva, alebo ktorí odmietajú všetko moje úsilie priniesť im nádhernú, slávnu večnosť, aby Ma nasledovali. Neignorujte moje úpenlivé prosby o pomoc týmto dušiam.

Váš Ježiš 

   22. 4. 2014 - 20:00 hod.

1109. Moje učenie nie je komplikované

Moja vrúcne milovaná dcéra, bez ohľadu na to, aká ťažká je táto misia, Pravda musí zvíťaziť za každých okolností.

K čomu je dobré, ak je moje Slovo prekrútené? Čomu to slúži? Ak je moje Slovo a všetko, čo som a budem, prispôsobené ľudskému jednaniu, potom sa stáva lžou. Čo znamená moja smrť na kríži, ak nie vaše vykúpenie z hriechu? Napriek krutosti mojej smrti na kríži, je jej význam pre kresťanov jednoduchý. Vykúpil som vás z hriechu, ale len vtedy, keď Ma o to poprosíte. Ak Ma nepoprosíte, nemôžem vás vykúpiť.

Ak neprijímate Mňa, Ježiša Krista, potom sa nebudete môcť uchádzať o moje milosrdenstvo. Ak sa nesnažíte získať moje milosrdenstvo, potom budem stáť pred vami a budem vás úpenlivo prosiť, aby ste to urobili, taká veľká je moja láska k vám. Budem stáť ako žobravý kráľ pred vami, hriešnikom. Odhalím vám Pravdu, kým sa vaše oči konečne neotvoria, a potom pochopíte. Vy, ktorí uvidíte Pravdu, potom natiahnete ku Mne vaše ruky a Ja vás vezmem do útočišťa môjho srdca. A tak práve ako tí, ktorí Ma poznajú a budú zachránení, majú prednosť, tak tiež dám všetkým dušiam všetkých náboženstiev a všetkých vyznaní výhodu tým, že im ukážem Pravdu skôr, než príde môj čas.

Majte vždy na pamäti moju jednoduchosť. Učím vás Pravdu jednoduchým spôsobom. Učil som vás vzájomne sa milovať, ako som Ja miloval vás. Ak milujete jeden druhého a správate sa k sebe, ako som vám ukázal, budete moji. Ak nepreukazujete lásku a úctu k iným, ale súdite sa vzájomne v mojom mene, potom nemôžete povedať, že ste moji. Moje učenie nie je komplikované. Nepotrebuje byť také, lebo láska je podstatou všetkého, čo som učil. Bez vzájomnej lásky vo vašich srdciach Ma nemôžete skutočne milovať. Ak budete odmietať lásku, vždy odmietnete Mňa. Ak odmietate moje Slovo, potom Božia láska nemôže rozkvitnúť vo vašom srdci.

Váš Ježiš

   23. 4. 2014 - 15:30 hod.

1110. Nedopustím, aby tí, ktorí prídu do môjho nového raja, trpeli bolesťou telesnej smrti

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí ľudia sa mylne domnievajú, že moje varovanie ľudstvu vytvára pocit beznádeje a zbytočných starostí. To je pochopiteľné, ale vedzte toto. Budúcnosť prichádzajúceho sveta berie dych a je nádherná v každom ohľade. Raj, ktorý bol pre vás pripravený, by vás naplnil bázňou, úžasom a silným pocitom vzrušenia, keby som vám z neho mal odhaliť len jediný letmý pohľad. Pretože človek má strach z neznáma a nedostatok dôvery v môj sľub priniesť každému z vás večný život, je to ťažké pre mnohých, ktorí sa snažia pripraviť pre moje kráľovstvo.

Moji milovaní nasledovníci, moji vzácni maličkí, prosím, vedzte, že nedopustím, aby tí, ktorí prídu do môjho Nového raja, trpeli bolesťou telesnej smrti - to je môj dar tejto požehnanej generácii. Tento prechod zo sveta, v ktorom dnes žijete, do môjho Nového raja sa stane v okamihu oka, taká je moja veľká láska k vám. Pred týmto Veľkým dňom vás musím pripraviť, aby ste všetci zdedili moje kráľovstvo. Nemusím vás vystaviť týmto skúškam, ktoré znášate teraz a tým, ktoré ešte prídu - to je pravda. Avšak musím pripraviť mnoho ľudí, ktorí berú moje Slovo a moje milosrdenstvo ako samozrejmé. Ako by som vás mohol očistiť bez toho, že by som vám nepripomínal Pravdu? Iba Pravda vás vyslobodí z okov, ktoré vás viažu k Zlému, ktorý vás vlečie preč odo Mňa pri každej príležitosti, ktorú dostane. On vie, že zvíťazí, ak neodpoviete na moje volanie, aby ste si zaistili vaše právoplatné dedičstvo v mojom kráľovstve. Potom vám, čo ste ním boli zvedení, sa nepodarí zmieriť vašu dušu s mojím milosrdenstvom.

Iba tým, ktorí Ma nasledujú na každom kroku do raja, sa podarí získať večnú spásu. Prosím, buďte trpezliví. Buďte pozorní k môjmu volaniu. Neodstrkujte Ma, keď sa snažím k vám dosiahnuť prostredníctvom týchto posolstiev. Naučte sa Mi dôverovať skrze moje sväté Slovo, ktoré už poznáte z Knihy môjho Otca.

Keď hovorím o zle, jednoducho vám odhaľujem klam, ktorému budete čeliť. Problém s týmto podvodom je ten, že vás oslepí k Pravde a spôsobí, že sa odlúčite tým, že uveríte vo vyznanie viery, ktorá vás vtiahne do falošnej náuky. Ak to nie som Ja, Ježiš Kristus, kto je uctievaný v tomto novom učení, potom si môžete byť istí, že nie je diktované Duchom Svätým.

Nechajte upokojiť svoje srdcia, vašu dôveru stať sa dôverou dieťaťa a jednoducho Ma milujte tak, ako Ja milujem vás. Nikdy neodporujte môjmu milosrdenstvu, nikdy sa Ma nebojte, nikdy nepociťujte hnev voči Mne, zvlášť keď trpíte v tomto živote. Lebo vás čoskoro privediem domov. Akonáhle sa Veľký deň rozvidnie, zrodí sa svet a nový, nádherný život vás bude očakávať a všetkých vašich milovaných. Všetci budete spojení so Mnou, bez nepriateľa v dohľade - bez strachu, nebezpečenstva alebo akéhokoľvek utrpenia. Tak prečo sa báť môjho kráľovstva? Prinesie vám šťastie a lásku, ktoré ste hľadali po celý svoj život na zemi - ale ktoré neboli nikdy opravdivo naplnené, bez ohľadu na to, ako veľmi ste sa usilovali o tieto dary.

Môj najväčší dar pre vás je večný život. Očakávajte môj dar bez strachu. Namiesto toho čakajte s láskou a očakávaním moje nové kráľovstvo, lebo je toho mnoho, na čo sa máte tešiť.

Váš Ježiš

   24. 4. 2014 - 16:45 hod.

1111. Čas, kedy vyhlásia, že už viac niet  hriechu, sa blíži

Moja vrúcne milovaná dcéra, teraz je blízko čas, kedy hriech človeka bude mojou cirkvou považovaný za bezvýznamný a neškodný v mojich očiach.

Hriech nie je niečo, čo Ja považujem za slabosť, alebo zlyhanie. Hriech je spôsobený týmito dvoma vlastnosťami, ale dochádza k nemu kvôli existencii Satana. Moja cirkev čoskoro upokojí mojich nasledovníkov tým, že ich zvedie k prijatiu lži, že hriech je len metafora, že je používaný ako symbol pre Božie deti, aby ich vyzýval zostať na ceste, ktorá sa páči Bohu. Povedia, že hriech by vám nemal dávať pocit oddelenia od ostatných. Na hriechu, povedia, v skutočnosti nezáleží, pretože Boh je všetko odpúšťajúci. Áno, Ja som všetko odpúšťajúci a odpustím každý hriech - okrem večného hriechu - akonáhle hriešnik preukáže ľútosť a bude sa snažiť odstrániť všetky pokušenia, aby sa vyhol opakovaniu hriechu.Nemôžete Ma prosiť, aby som vám odpustil hriech, keď s tým hriechom žijete. Vrah, ktorý vraždí, mrzačí a zabíja, Ma nemôže prosiť, aby som mu odpustil, ak pokračuje vo vraždení a nemá v úmysle prestať vo svojich zločinoch. K čomu je dobré prosiť Ma o vykúpenie z hriechu, ak nechcete pripustiť, že ste najprv zhrešili?

Hriech je spôsobený slabosťou a Ja odpustím hriešnikovi, ktorý sa úprimne kajá. Keď hriešnik už viac neverí, že je vinný hriechom, hriech sa v duši zakorení. Čas, kedy vyhlásia, že už viac niet hriechu, sa blíži. Až ten čas príde, spôsobí veľkú úľavu a oslavu, pretože čo bolo predtým považované za hriech v mojich očiach, už nebude za hriech pokladané.

Na hriech bude nazerané ako na prirodzenú vec, ktorú by ste mali všetci prijať. Nepovedia vám, aby ste jednoducho milovali hriešnika, ako ho milujem Ja. Nie. Budete povzbudzovaní k tomu, aby ste prijali, že hriech neexistuje. To všetko povedie k poslednej zrade môjho božstva, kedy svet bude zbožňovať sám seba, svoje nadanie, svoju inteligenciu, kým nevyhlási svoju veľkosť, v priamom vzdore proti Bohu, Večnému Otcovi.

Ach, koľkí budú vedení do omylu, zúfalstva a previnenia. Moja cirkev bude použitá, aby vyhlásila kacírstvo v mojom svätom mene. Tí, ktorí budú zvedení, ju obrátia naruby a hore nohami a ani jedna časť týchto zmien nebude nariadená Mnou, Ježišom Kristom. Duch Svätý nebude riadiť ohavnosť a bude veľký zmätok, veľký žiaľ a pocit bezmocnosti na strane tých, ktorí zostanú verní učeniu mojej Cirkvi. Tradičné učenie už viac nebude tolerované. Potom, až sa zrúti všetko, čo je pokladané za sväté, nastane čas, aby muž záhuby zaujal svoje miesto v mojej Cirkvi.

Váš Ježiš

    26. 4. 2014 - 13.42 hod.

1112.  Je lepšie, keď pretrpíme túto duševnú bolesť teraz ako vo večných plameňoch

Moja najdrahšia dcéra,  sily zla sú silnejšie každým dňom, pretože hodina veľkého milosrdenstva môjho Syna zostúpi bez varovania.

Vy, ktorí neprijímate môjho Syna, budete obklopení každým lúčom jeho milosrdenstva tak náhle, že len málo z vás pochopí, čo bolo na vás vyliate, taká bude sila jeho božskej prítomnosti. Vy, s nenávisťou vo svojich srdciach, pocítite veľkú bolesť a utrpenie. Zakúsite trikrát väčšiu bolesť, než akú ste spôsobili mojim deťom, pretože nemýľte sa, Varovanie je druh rozsudku. Prežijete bolesť a intenzívne utrpenie, aké by ste znášali, keby ste boli uvrhnutí do plameňov pekla.Pre mnohých z vás bude Varovanie neznesiteľne bolestivé. Napriek tomu musíte uvítať môj dar, pretože je lepšie, keď pretrpíte túto duševnú bolesť teraz, než vo večných plameňoch.

Snažím sa vás pripraviť prostredníctvom tejto požehnanej misie, aby som nestratil ani jedinú dušu. Mojej poslednej misii na zemi - keď som dal poverenie vo forme Najsvätejšej a Požehnanej Trojice - bude prudko odporované, tak ako bude pokračovať vo svojej ceste k záchrane duší, pred Veľkým dňom. Žiadna iná misia od ukrižovania môjho Syna nebude toľko nenávidená ako práve táto. Beda tým z vás, ktorí odporujete Mne, svojmu Večnému Otcovi, lebo ak by ste napľuli do mojej tváre, s nehanebnými rečami, potrestám vás.

Už dlhšie nedovolím, aby ste vy, pochabí hriešnici, na Mňa vrhali nenávisť a rúhanie. Ak sa Ma pokúsite zastaviť v mojej snahe zachrániť vás všetkých pred Zlým, budete veľmi trpieť pre duše, ktoré budú pre Mňa stratené kvôli vám.

Moje božstvo nebude rozdrvené, ani príchod môjho Syna zastavený. Nikto nemá moc to urobiť. Človek, ktorý sa pokúsi postaviť medzi hriešnika a Mňa, Večného Otca, s úmyslom zviesť duše k popieraniu môjho Slova, bude zastavený.

Ja som Pravda. Ja som počiatok a Ja som Koniec. Moja láska ku všetkým mojim deťom je veľká, ale beda hriešnikovi, ktorý bude príčinou môjho hnevu, ak sa pokúsi povýšiť sa nado Mňa. Rozdrvím hlavy zasvätených služobníkov so srdcom naplneným pýchou, ktorí Mi, skrze kacírstvo, kradnú duše. Zničím tých, ktorých činy uvedú duše do vážneho omylu. Ani na sekundu si nevykladajte moje varovanie inak, lebo ak budem donútený zasiahnuť kvôli záchrane duší, moji nepriatelia budú rozdrvení na prach.

Moje mocné zásahy už začali a čoskoro, niektorí z vás, čo počúvajú môj hlas, skrze tieto posolstvá, budú znovu pochybovať, pretože budete svedkami každého proroctva, obsiahnutého v mojej Knihe Pravdy.

Choďte a buďte vďační za moje veľké milosrdenstvo. Prijmite moje zásahy, pretože pomôžu priviesť svet k rozumu. Len po očiste bude človek schopný skutočne počúvať môj hlas.

Váš Večný Otec

Boh Najvyšší

   27. 4. 2014 - 18:00 hod.

1113. Mnohé tajomstvá môjho kráľovstva sú človeku neznáme

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj plán, zachrániť celý svet a vziať každého z vás do útočišťa môjho srdca, je hotový a všetky časti správne umiestnené, aby dokonalosť môjho sľubu priniesla plody.

Je mnoho tajomstiev spojených s mojím božstvom, ktoré človek, bez ohľadu na to, ako je znalý duchovných vecí, nedokáže nikdy skutočne pochopiť. Mnohé tajomstvá môjho kráľovstva sú človeku neznáme a môj Otec odhalil ľudstvu len to, čo si želal. Človeku bolo dané poznanie a Pravda, aby mohol uctievať Boha a slúžiť Mu čo najlepšie. Človek bol informovaný, skrze prorokov, ako musí dodržiavať Desatoro prikázaní, aby sa zabezpečilo, že neupadne do omylu. Potom, aby dokázal svoju lásku k svetu, sa stal človekom a skrze Mňa, svojho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, presne ukázal človeku, v čom spočíva dobro a čo dáva vznik zlu. Odhalil som Pravdu pre potrebu človeka, hoci len zlomok toho, čo si môj Otec prial. Ale človek bol tak naplnený pýchou, arogantný a ctižiadostivý, že nechcel spoznať Pravdu, pretože mu nevyhovovala.

Farizeji zatvárali oči, pozerali sa inam a vyhlásili Ma za človeka, ktorý stratil rozum a hovoril v hádankách. Nemali schopnosť počuť Pravdu, hoci moje učenie len opakovalo slová, lekcie a príkazy, obsiahnuté v Knihe môjho Otca. Išli pozdĺž úzkej cesty, nepozerajúc vpravo, ani vľavo, pretože nasledovali svoju vlastnú verziu služby Bohu. Robili to so zbožným zovňajškom, stránili sa slabých, chudobných a nevzdelaných, zatiaľ čo chválili Boha. Potom Ma vyhnali a ich dnešné náprotivky to urobia opäť znova, keďže budú ďalej pokračovať vo svojom vlastnom umelo vytvorenom učení v prichádzajúcich rokoch.

Tak teraz vidíte, že cez všetko, čo človek tvrdí, že pozná, vie toho v skutočnosti veľmi málo o cestách Pána. To, čo mu bolo dané, prijal, ale iba časti Pravdy, ktoré mu vyhovujú. Napríklad, vždy som učil Božie deti, aby sa vzájomne milovali, ale nedokázali to urobiť. Koľkí z vás padnete predo Mnou na tvár a štedro Ma chválite vo vďakyvzdaní, a potom ohovárate svojich bratov a sestry? Niektorí z vás idú až tak ďaleko, že Mi hovoria, ako skazení sú ľudia, namiesto toho, aby ukázali lásku a odpustenie.

Človek bude vždy slabý, pretože nie je možné, aby ľudská bytosť bola dokonalá. Ale prečo na jednej strane prijímate moje učenie, a na druhej strane ho popierate? Nikdy nepodľahnite pokušeniu odsúdiť iného v mojom mene, pretože nemáte právo to urobiť. Nikdy sa nepovyšujte predo Mnou, ak súčasne znevažujete, alebo ponižujete inú ľudskú bytosť. Uráža Ma to. Aby ste prijali Pravdu, musíte byť bez zloby, pýchy, povýšenosti a sebectva. Musíte odložiť svoj plášť arogancie, pretože to je vlastnosť diabla a je Mi to odporné.

Prosím, majte na pamäti moje učenie a žite svoje životy podľa toho, čo som vám povedal. Keď zbadáte svoje srdcia nepokojné, plné skľúčenosti alebo nenávisti, musíte vždy vyhľadať moju pomoc. Ak to neurobíte, potom tento pocit beznádeje a nenávisti vás pohltí. Musíte prijať fakt, že vždy budete podliehať hriechu, ale vedzte tiež, že musíte preukázať skutočnú ľútosť, než pocítite akýkoľvek druh pokoja alebo kľudu vo vašej duši.

Váš Ježiš

    27. 4. 2014 - 23:20 hod.

1114. Dni, vedúce k príchodu Antikrista, budú dňami veľkých osláv

Moje drahé deti, dovoľte Božiemu svetlu zostúpiť na vás, pretože plány k príprave sveta na Druhý príchod môjho Syna, Ježiša Krista, boli ukončené. Všetko bude teraz podľa svätej Božej vôle, a prosím, aby ste použili modlitbu ako vašu najväčšiu zbraň, až bitka o Božie deti zosilnie. Na rozdiel od predchádzajúcich vojen, bitka o duše bude veľmi mätúca, pretože nepriateľ bude považovaný za priateľa, zatiaľ čo pravá Kristova cirkev bude vyhlásená za nepriateľa.

Akí silní budete musieť byť, ak sa máte stať pravým kresťanským vojakom. Nesmiete nikdy ustúpiť nátlaku vziať do úst rúhanie, ku ktorému budete vyzvaní, aby ste sa na ňom podieľali, verejne a pred oltármi môjho Syna. Až uvidíte mužov povýšených do vedúcich pozícií v chrámoch môjho Syna, a ktorí budú vyžadovať, aby ste sa v úcte pred nimi sklonili, kde ale nebude znamenie kríža, potom utečte, lebo budete vtiahnutí do omylu. Spoznáte, že pre antikrista prišiel čas, aby vstúpil do Cirkvi môjho Syna, kde svätostánky boli upravené a v mnohých prípadoch nahradené dreveným prevedením.

Deti, buďte si vedomé, že mnohí z vás sa odvrátia od Pravdy, pretože zistíte, že je takmer nemožné Pravdu prijať. Dni, vedúce k príchodu antikrista, budú dňami veľkých osláv v mnohých cirkvách všetkých kresťanských i iných vierovyznaní.Všetky pravidlá budú zmenené; liturgia bude obnovená; so sviatosťami bude manipulované, až nakoniec svätá omša už nebude slúžená podľa svätého učenia. Vtedy, v ten deň, keď antikrist pyšne zasadne na svoj trón, prítomnosť môjho Syna už nebude. Potom, od toho dňa, bude ťažké pre tých, ktorí milujú môjho Syna, aby Mu zostali verní ako by mali, pretože vám bude predložená každá ohavnosť. Až vás obklopí dosť rozptýlenia a až sa stane trestným činom spochybňovať novú hierarchiu, budete v pokušení vzdať sa a prijať jedno svetové náboženstvo zo strachu, že stratíte priateľov a rodinu.

Božia armáda - zvyšok - bude rásť a šíriť sa a modlitby modlitebnej kampane poskytnú veľkú silu všetkým. Môj Syn zasiahne a prevedie vás cez problémy, ktoré ležia pred vami, a budete vedieť, že to bude jeho moc, ktorá vám dá odvahu a vytrvalosť. Lebo len najsilnejší medzi vami zostanú verní svätému Božiemu Slovu, ale aj keď je zvyšková armáda len zlomkom veľkosti armády šelmy, Boh ju naplní silou leva. On bude posilňovať slabých a dá im veľké milosti. Oslabí moc tých, ktorí sa stanú uctievačmi antikrista. Všetky tieto udalosti sa zdajú desivé, ale v skutočnosti budú mnohým pripadať ako nová éra jednoty a mieru vo svete. Ľudia budú tlieskať novej jednotnej svetovej Cirkvi a hovoriť: "Aký veľký zázrak stvoril Boh." Budú mať vo veľkej úcte mužov, ako zvnútra cirkvi, tak aj mimo nej, ktorí dosiahli takúto jednotu. Títo muži budú zahrnutí veľkým uznaním a poctami, a potom budú pozdravovaní hlasným spevom, rovnako ako zvláštnym znamením uznania, pri každom verejnom zhromaždení.

Bude jasot, oslavy a čestné obrady, kde kacírom budú priznané veľké pocty. Uvidíte veľké bohatstvo, jednotu medzi rôznymi vierovyznaniami a mužov cti, ku ktorým sa budú správať ako k živým svätcom - ku všetkým, okrem jedného. Ten, o ktorom sa zmieňujem, je antikrist a budú veriť, že je Ježiš Kristus.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

   29. 4. 2014 - 09:00 hod.

1115.  Tentoraz prichádzam obnoviť zem a znovu nastoliť svoje kráľovstvo na zemi

Moja vrúcne milovaná dcéra, mnohí sa môžu čudovať, ako Boh Otec, Všemohúci Stvoriteľ všetkého, čo je a navždy bude, by mohol trpieť. Pravda je taká, že môj Otec, dokonalý vo všetkom, čo môže byť, je preniknutý láskou. Pretože On je Tvorcom lásky, a ak je odsudzovaný, spôsobuje to smútok v Jeho srdci.

Božie deti odmietli jeho veľký dar raja hriechom Adama a Evy, kedy stratili jeho priazeň. Namiesto toho sa nechali zviesť prefíkaným klamom, ktorý im nastražil Zlý. Ako len môj Otec potom trpel kvôli tejto zrade a ako ešte trpí kvôli hriechu zrady v dnešnom svete. Nič sa nezmenilo, okrem zázraku vykúpenia, ktoré odkázal svetu mojou obeťou za ľudstvo.

Láska môjho Otca k vám všetkým je tak veľká, že jeho zármutok, ktorý bol spôsobený slepotou človeka a odmietnutím jeho veľkého milosrdenstva, je tiež jeho darom ľudstvu. Kvôli svojmu žiaľu prahne po dušiach, a preto dosiahne a uchopí aj tých najviac zdráhajúcich sa neveriacich. Tým, ktorí neveria v Boha, ale túžia po dôkaze a po akomkoľvek znamení, ktoré im prinesie útechu v ich úbohosti, hovorím toto. Ja, Ježiš Kristus, som prišiel prvýkrát nielen zachrániť tých, ktorí prijali Pravdu - prišiel som zachrániť tých, ktorí neboli schopní veriť v Boha. To isté robím teraz. Kým veriaci budú medzi sebou bojovať a dohadovať sa, či som alebo nie som to Ja, Ježiš Kristus, ktorý sa v tomto čase prihovára k svetu, sľubujem vám toto. Zo svojej lásky k vám, vám dokážem, že som to vskutku Ja, kto teraz hovorí, a že som bol poslaný svojím Otcom, ešte raz, aby som vás zachránil.

Tentoraz prichádzam obnoviť zem a znovu nastoliť svoje kráľovstvo na zemi - raj, stvorený mojím Otcom pre Adama a Evu. Ten deň príde čoskoro a predtým, než ten čas príde, osvietim vašu myseľ, telo i dušu. Zachvátim vás svojou mocou - svojím božstvom, avšak  pocítite taký príval lásky, že nebudete ponechaní v pochybnostiach, že toto mohlo prísť len odo Mňa. To je môj sľub. Sú to Božie deti, ktoré Ho nepoznajú, ani v Neho neveria, ku ktorým dosiahnem najskôr. Väčšina z nich pobeží ku Mne, pretože nebudú mať žiadne predsudky, ktoré sa mohli vyvinúť z prílišnej znalosti duchovných vecí. Súčasne dosiahnem k dušiam, ktoré sú vo veľkej temnote, ktoré sú zúfalé, stratené a obťažené veľkým žiaľom vo svojich srdciach. A tak, keď čítate moje Slovo obsiahnuté v tomto texte, vedzte, že moje posolstvá nie sú zamerané len na tých, ktorí Ma milujú - sú dávané, aby oslovili aj vás.

Dávam vám pokoj. Prinášam vám dobré správy, lebo som pre vás vybojoval nádhernú budúcnosť, kde smrť nebude mať nad vami moc. Očakávam ten deň s veľkou radosťou. Prosím, čakajte s trpezlivosťou a dôverou, pretože až otvorím vaše srdce, vaše starosti zmiznú.

Váš milovaný Ježiš