Máj 2015

 

Posolstvo Ježiša zo 6.5.2015 o 22.31 hod.

1335. Ešte nikdy, od doby môjho Ukrižovania, nebolo kresťanstvo tak prenasledované  

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, moje slzy tečú vo veľkých prúdoch v tejto dobe, pretože sväté Božie slovo je roztrhané na kusy.

Láska ku Mne, Ježišovi Kristovi, sa rozptýlila a duch mojej Cirkvi vysychá, takže onedlho sa stane len púšťou. Bude zbavená života a len skutoční veriaci v mojej Cirkvi udržia srdce mojej Lásky biť neustále, zatiaľ čo všetko ostatné, čo ho obklopuje, sa stane dehydrované až kým sa neodsaje z neho všetok život.

Ešte nikdy, od doby môjho Ukrižovania, nebolo kresťanstvo tak prenasledované, kvôli opovrhnutiu Božím slovom.

Všetko, čo je posvätné v nebeskom kráľovstve môjho Otca je zničené človekom, ktorého srdce už viac necíti lásku k svojmu Stvoriteľovi, Bohu Najvyššiemu. Tí, ktorí Mu zostali verní, a ktorí Ho milujú a majú Ho v srdci, budú cítiť Jeho bolesť vo svojom srdci ako meč, ktorý preniká a spôsobuje strašné utrpenie, ale ktorý nezabíja. Tí, ktorí skutočne milujú Boha, nebudú schopní oddeliť sa od Neho, pretože sú pripútaní k Nemu pupočnou šnúrou, ktorá nemôže byť prerušená.

Boh, skrze svoje milosrdenstvo, zničí svojich nepriateľov, ktorí sa snažia ukradnúť duše tých, ktorých mená sú obsiahnuté v Knihe života. Môj čas je takmer u vás.

Nikdy sa nevzdávajte nádeje ani nezúfajte, keď ste svedkami diela môjho nepriateľa (Satana) a rýchlosti, s akou sú jeho prefíkané zlé cesty prijímané nič netušiacimi dušami. V prvom rade Som Boh veľkej trpezlivosti a moje Milosrdenstvo sa bude vylievať na ľudskú rasu v hojnosti uprostred plameňov mojej Lásky. Tieto plamene budú vlievať obnovenú vieru vo Mňa tým, ktorí odpadli od Mňa, práve tak ako zničia Satana a každého démona a padlého anjela, ktorí držia, ako rukojemníkov, tie duše, ktoré patria Mne, ale ktoré sa odo Mňa oddelili.

Môj čas príde, ale nie skôr, ako svet uvidí znamenia predpovedané v knihe Zjavenia a v Knihe pravdy. Nebojte sa Ma. Pripravte sa na Mňa. Odmietnite falošné sľuby mojich nepriateľov. Zostaňte vždy verní môjmu Slovu. Moji nepriatelia nebudú mať žiadny podiel v mojom kráľovstve. Moji milovaní verní, vrátane tých, ktorí budú volať ku Mne, počas Varovania, nikdy nezomrú. Lebo ich je Nové kráľovstvo – moje Kráľovstvo – to, ktoré je sľúbené Mne, Mesiášovi, Kráľovi na večné veky - svet bez konca.

Toto môže byť doba zmätku, rozdelenia, smútku a túžby po tých, ktorí Ma zastupujú na tejto zemi, aby hlásali Pravdu. Ale vedzte toto. Ja som Pravda. Pravda nikdy neumiera. Moje kráľovstvo je večné a vy, moje milované deti, patríte Mne. Poďte. Zostaňte Mi na blízku. Ja vás povediem k vášmu právoplatnému dedičstvu. Dôverujte Mi. Počúvajte Ma prostredníctvom týchto posolstiev - Knihy pravdy. Je to Boží dar pre vás, aby ste nikdy nezabudli na môj sľub, že prídem znovu súdiť živých – tých, ktorí žijú na tejto zemi, ako aj tých, ktorí zomreli v mojej milosti.

Ukážem teraz po celom svete znamenia všetkého druhu. Tí, ktorí sú obdarení darom Ducha Svätého, budú vedieť, že vám boli poslané na základe rozkazu môjho milovaného Otca.

Choďte v pokoji. Počúvajte Ma v tejto dobe len skrze tieto posolstvá.

Vrúcne vás všetkých milujem a vyhlasujem, že ste moji. Nech sa nik nepokúsi ukradnúť Mi čo i len jedinú dušu, lebo bude znášať večné muky za svoje činy.

Váš Ježiš